The Longer Telegram: Att innesluta Kina eller USA?

17
1900

Ingress: Michael Winiarski skriver i DN Ny bottennivå i de rysk-amerikanska relationerna
”Ryssland har kallat hem sin ambassadör från USA sedan president Joe Biden kallat sin ryske kollega Vladimir Putin för ”mördare” och sagt att Moskva kommer att få ”betala ett pris” för försöken att påverka det amerikanska presidentvalet. Därmed har de rysk-amerikanska relationerna nått en ny bottennivå.”

Biden har som vicepresident stött USA:s brutala krig i Irak, mot Libyen, mot Syrien, stödet till Saudiarabiens angrepp på Jemen, USA:s krig i Afghanistan och dödliga olagliga sanktioner, som medfört hundratusentals dödsfall. Han om någon borde kunna kallas för ”mördare”. Putin har genomfört en oblodig annektering av krim, med stöd av en överväldigande majoritet vid folkomröstninga samt gjort avgörande insatser i kampen mot USA;s. Israels och Turkiets angrepp på Syrien och dessa stöd till terrorister. Man tänker osökt på talesättet ”Ta fast tjuven sa tjuven”.

Denna artikel 14 mars av juristen Christopher Black ”The Longer Telegram: Att innesluta Kina eller USA?” har vänligen översatts av Rolf Nilsson. Jag publicerade för en tid en artikel med annat innehåll, vilken också utgick från Atlantic Councils ”Long Telegram”. (Se nedan).
USA:s flotta agerar i Sydkinesiska sjön medan Atlantic Council tar fram rapport för kallare krig mot Kina.

Artikelns slutsats kanske överraskar men är väl underbyggd i framställningen.


The Longer Telegram: Att innesluta Kina eller USA?

Rapporten (The Longer Telegram, syftar på en rapport från Atlantic Council, ö.a.) upprepar misstaget som ligger i allt amerikanskt tänkande om världen, att uppfinna en rival som inte existerar och sedan lägga fram strategier för att hantera denna fiktion.

Washington, Peking och europeiska huvudstäder har under de senaste veckorna avfyrat en formlig spärreld av kommentarer till ett anonymt författat dokument om Kina, vilket publicerades den 28 januari av US-Natos tankesmedja, Atlantic Council, med titeln ”THE LONGER TELEGRAM – Toward a new American China strategy.”

Georg Kennan

Det är modellerat på ett annat policydokument skrivet av George Kennan 1946, kallat Long Telegram, där Kennan fastställde en strategi för att ”innesluta” Sovjetunionen, det vill säga för att förstöra det. Kennans råd antogs och blev till den amerikanska strategin. The Longer Telegram avser att fastställa en strategi för att undergräva Kina och dess socialistiska system.

The Longer Telegram har mött godkännande av vissa amerikanska och allierade strateger och regeringar, men mötts med oro av andra. Kina har fördömt det för vad det är, en plan för aggression mot Kina och dess socialistiska system.

Rapporten upprepar misstaget som ligger i allt amerikanskt tänkande om världen, att uppfinna en rival som inte existerar och sedan lägga fram strategier för att hantera denna fiktion. Detta illusoriska tänkande har lett USA till det ena nederlaget efter det andra och orsakat världen otaliga problem när man använt sin tyngd och sitt inflytande för att säkra marknader och resurser för sina industrier och sitt kapital. Förstörelsen av det ena landet efter det andra för att uppnå detta mål, miljontals människors död, utarmningen av hela regioner i världen, betyder inget för amerikanskt kapital så länge det kan tjäna pengar.

All deras retorik om ”mänskliga rättigheter”, ”demokrati” är bara en täckmantel för att upprätthålla dess ekonomiska hegemoni och hålla nere alla andra. Ibland erkänner USA faktiskt detta. I den nationella försvarsstrategi, som utfärdades 2018, anges den verkliga orsaken till förtalet mot Kina, de ständiga provokationerna i Hongkong och Sydkinesiska havet såhär: ”Underlåtenhet att uppfylla våra försvarsmål kommer att leda till att USA:s globala inflytande minskar, försvagar sammanhållningen bland allierade och partners och minskar tillgången till marknader som kommer att bidra till en minskning av vårt välstånd och vår levnadsstandard.”

Naturligtvis är även detta en lögn, eftersom den amerikanska staten inte bryr sig om det amerikanska folkets levnadsstandard, bara om de stora kapitalisternas välstånd och levnadsstandard. Världen kan se hur förhållandena är i USA. Misslyckandet med att skydda sitt folk från Covid-pandemin, de nästan dagliga utomrättsliga morden på svarta och fattiga människor, Bidens ihåliga löfte att införa en högre minimilön, elnätets kollaps i Texas är alla vältaliga uttryck för det förakt och den frånvaro av respekt som storkapitalet har för vanliga människor.

Rapporten beskriver ett Kina som bara existerar i deras mörka fantasier: ett ”auktoritärt” land vars kommunistiska härskare är skilda från folket de styr, där president Xi beskrivs som mer eller mindre en krigsherre omgiven av ”kumpaner” och som berikar sig själva på bekostnad av alla andra, och som har visioner om att härska över världen.

Denna fantasi är i själva verket en spegelbild av USA. Författaren ser Kina som han har lärt sig att se Amerika, och projicerar sedan denna bild utåt på varje nation som försöker utveckla sin ekonomi och förbättra förhållandena för sitt folk. Och precis som kapitalets krafter i USA manipulerar val och det politiska systemet för att garantera sin makt för att se om sitt eget hus, anklagar författaren till The Longer Telegram Kinas president för att göra detsamma i Kina – för att använda sin ställning till sin egen fördel.

Den erbjuder sedan rekommendationer om hur man bör försöka att skilja det kinesiska ledarskapet från folket och till och med hur man skiljer kommunistpartiet från deras medlemmar och folket, genom att använda falska påståenden som propaganda för att undergräva social sammanhållning.

Nixon och Kissinger tillsammans med Egyptens utrikesminister till vänster. By Knudsen, Robert L. (Robert LeRoy), 1929-1989, White House Photographer – This media is available in the holdings of the National Archives and Records Administration, cataloged under the National Archives Identifier (NAID) 194552., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=526900

Kina gjorde rätt i att sparka ut BBC nyligen och att arrestera de amerikanska och brittiska agenterna i Hong Kong. Dokumentet antar Henry Kissinger-strategin och uppmanar till ett mjukt tillvägagångssätt mot Ryssland för att försöka locka bort det från sin allians med Kina. Detta skulle kräva en fullständig omvändning i den amerikanska strategin att omge Ryssland med baser, fartyg och missilsystem, och för att försöka förstöra den ryska ekonomin med alla möjliga olagliga handels- och finansembargon. Det kommer inte att ske. Men förslaget visar förvirringen i det amerikanska ledarskapet om hur man skall kunna stoppa USA:s ekonomiska nedgång, vilken föregår dess nedgång som världshegemon.

Under årtionden har amerikanerna hävdat att de stöder nationer som försöker höja sig ur den fattigdom som skapats av europeisk och amerikansk kolonialism, för att uppnå ekonomiskt välstånd och ett bättre liv för sina folk. Men när ett land uppnår dessa mål, förvandlas det plötsligt till en fiende. Man vill inte ha några rivaler.

Kina utpekas som en fiende bara för att kommunistpartiet under sin långa kamp från Den långa marschen fram till idag har lyft en miljard och fler människor ur fattigdom och som har skapat ett socialt och ekonomiskt system som ingen västerländsk nation kan mäta sig med. Deras exempel visar världen vad som kan uppnås av nationer som äntligen befrias från kolonialism och som visar socialismens styrka och vitalitet. Men nu står Kina inför förnyade hot från de uppåtsträvande kolonialmakterna. Efter att ha besegrats 1949 har kolonimakterna aldrig övergivit sina ambitioner att återigen reducera Kina till en koloni och de är återigen aktivt engagerade i att försöka undergräva Kina som en suverän nation, att baktala det, att sabotera dess ekonomi, att hota det med väpnade styrkor, för att bryta upp det i hanterbara delar, liksom de vill göra med Ryssland.

Angreppsmetoderna är många. Kanadensarna har, på order från USA, i praktiken kidnappat och håller fortfarande som gisslan, Meng Wanzhou, Chief Financial Officer för teknikföretaget Huawei. Samtidigt använde USA arresteringen som en varning för andra som bedrev handel med Iran. De har ökat sina militära provokationer utanför den kinesiska kusten med USA och dess vasallstater, vilkas gång på gång skickar krigsfartyg genom Taiwansundet, och hävdar att de försvarar ”friheten att navigera” men där de i verkligheten vill hävda att Taiwan, en provins i Kina, är deras protektorat.

Kinas nationella försvarsfilosofi utgör svaret på The Longer Telegram:

”Även om ett land kan bli starkt, kommer stridslystnad att leda till dess undergång. Den kinesiska nationen har alltid älskat fred. Sedan början av modern tid har det kinesiska folket drabbats av aggression och krig och har lärt sig värdet av fred och det tvingande behovet av utveckling. Därför kommer Kina aldrig att orsaka sådana lidanden i något annat land. Sedan grundandet för 70 år sedan har Folkrepubliken Kina aldrig startat något krig eller konflikt. Sedan införandet av reformer och öppnande har Kina åtagit sig att främja världsfred och har frivilligt minskat Folkets Befrielsearmé med över 4 miljoner man. Kina har vuxit från ett fattigt och svagt land till att vara världens näst största ekonomi, varken genom att ta emot gåvor från andra eller genom att delta i militär expansion eller kolonialistisk plundring. Istället har det utvecklats genom sitt folks hårda arbete och sina ansträngningar för att upprätthålla fred. Kina har gjort allt för att skapa gynnsamma villkor för sin utveckling genom att upprätthålla världsfred och har också strävat efter att främja världsfred genom sin egen utveckling. Kina hoppas uppriktigt att alla länder kommer att välja vägen för fredlig utveckling och att gemensamt förhindra konflikter och krig.”

Alla de som vill ha fred i världen kan stödja detta uttalande.

The Longer Telegram är inte bara ett policydokument, det är också propaganda som måste avvisas, eftersom det utgör en uppmaning till brott mot alla de principer som anges i FN:s stadga, vilken garanterar varje nation rätt till fredlig utveckling, till sin suveränitet och till icke-inblandning från andra nationer; att behandlas med respekt.

Istället för att överväga strategier för hur man ska innesluta Kina måste världen istället överväga strategier för att innesluta USA.

 

Föregående artikelMellan klimatförnekare och klimatalarmister. Vad kan man tycka om Klimatet, Globaliseringen och Kapitalet?
Nästa artikelViktig intervju med utrikesminister Lavrov, Ryssland. Del 2
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

17 KOMMENTARER

 1. Joe Biden måste ha haft ett möte med sin livläkare som förklarat för honom att hans hälsa inte tillåter resande. Eller hur skall man annars förklara ”Putin The Killer” -uttalandet. En man som vagt uppfattat att hans dagar vid makten är räknade och som därför hugger omkring sig med vad som råkar finnas till hands.

  Inte ens under det kalla krigets mest spända dagar tillät sig USA:s dåvarande ledare sådana excesser. Sovjetunionens ledare bemöttes med personlig respekt, det var systemet man angrep och även då det gjordes med lögner och överdrifter undvek man personangrepp. Sådana var dittills okända i internationella sammanhang.

  Liberalernas önskedröm har gått i uppfyllelse. De har installerat sin man i Vita huset, Joe Biden, en person lika inspirerande som ett betongblock. Vi inväntar med spänning nästa steg.

  • Jänkarna har all anledning till att vara sura, ty den ryska ledningen har skött sina kort häpnadsväckande väl under Putin-eran.

   Betänker man ruinstadiet under Jeltsin, efter genom plundringen av Sovjetunionens tillgångar, och jämför man med dagens diplomatisk gigant så var det som att koka soppa på en spik.
   Jag tänker på Charlie Chaplin som suger på sina skosnören i Guldruschen, ”igår”, och nuvarande läge med en hel värld som vallfärdar till Moskva för att sluta diverse avtal med sin konkurrent, ofta tillika fiende på andra områden.
   Oavsett vad man tycker om den ryska ledningen och om dess politik, kan man bara buga inför sådan diplomatisk skicklighet.

   Visst finns Kina i bakgrunden, som alls gjort denna diplomatisk återfödelse möjlig genom sin ekonomisk tyngd och sin fast, trovärdig och genomtänkt linje, men utvecklingen var inte given, med tanke på de ryska rövarbaronernas makt och deras kopplingar till det orm-näste som heter The City of London (som är sannolikt mäktigare än Wall Street, eftersom den kontrollerar de flesta och de giftigaste skatteparadisen, våra dagars riktiga blodiglar). Anders Åslunds ekonomisk gangsterskola har ju sina – mäktiga – adepter… än idag. Den ryska maffian väjer inte för mord.

   Från importör av sädesslag har Ryssland blivit stor exportör, vilket i vår värld är minst lika värdefullt som energi eller vapen såsom diplomatiskt kort.
   Fortsatt – livsnödvändig – upprustning av jordbrukssektorn kommer att både minska importberoendet av vissa varor och öka den diplomatiska arsenalen. (Betänk hur Kina besvarade Trumps angrepp genom att köpa sojabönor i Brasilien i stället för från USA: det blev direkt masskonkurser bland Trumpväljare. Fråga de finska bönderna, som fick rea bort det smör som skulle ha sålts i Ryssland om inte EU hade stött jänkarnas statskupp i Ukraina och förklarat ekonomiskt krig – falskt dubbade till ”sanktioner” – efter att ha misslyckats med att köra bort den Ryska flottan från Krim.)
   ”Lavrov” vet att, vid behov, sätta kniven där det gör ont, och gänget har varit väldigt försiktig med landets finanser. Inte kul för arbetare och pensionärer men nödvändigt under rådande hybridkrig (beteckningen ”sanktioner” är en omskrivning för ekonomisk blockad, som är olaglig enligt FN-stadgan; ordet bör i detta sammanhang aldrig användas utan citationstecken).

   Joseph Biden, i den mån han fortfarande bestämmer över någonting, styr uppenbarligen inte längre sin tunga. Avsiktligt eller inte lämnades det välpolerade hyckleriet i garderoben.
   I sak ändrar det ingenting. Oliver Cromwells världsherraväldes anspråk gäller än.

   • Joe Biden bestämmer knappas över någonting. Han är likt galjonsfiguren på segelfartyget. Det är bara att studerad sammansättningen av hans regering, alla medlemmar är från vad vi kallar Den Djupa Staten. Samma gruppering som dominerar media, både i USA och Sverige, som dominerar BigPharma, BigWar, BigFood, BigFinans, osv. USA spottar, fräser och tuggar fradga, resten av världen tittar på hur USA diktaturen vittrar sönder. Det ligger en stor fara i detta, för USA kan snabbt förvandlas till en vansinnig galen och dåraktig Frankenstein, om vi inte redan är där. Mata eller stöd inte monstret.

  • Putin avfärdade brain dead Bidens rappakalja med att önska honom hälsa – alltså du är illa därhän gamle gubben En respekterad kommentator skrev sarkastisk: Kanske skana Putin en själ, men ingen tvekan om att Biden en dumbom

   https://smoothiex12.blogspot.com/2021/03/russia-recalls-ambassador.html

   I går höll Kina och USA ett möte i Alaska. Jänkarna fick vad de tål. Kina skräddade inte ens orden och laid it out on the yankees

   ”the US “does not have the qualification to say that it wants to speak to China from a position of strength. The US side was not even qualified to say such things, even 20 years or 30 years back, because this is not the way to deal with the Chinese people.”

   När Kinas delegat Yan tog till orda och talade medan jänkarna fick vänta i 15 minuter för översättningen av vad han sa. Det är så man behandlar USA tomhuvuden till diplomater och politiker – offentlig smisk! Det gillar jänkarna

   https://www.presstv.com/Detail/2021/03/19/647617/US-China-meetings-Biden-administration

   ”Prior to the talks in Anchorage, Chinese Ambassador Cui Tiankai said Beijing does not have high expectations ”or fantasies” about the first high-level meeting between the two states, but expressed hope that this one could be ”a beginning”. He also said that on matters concerning China’s core interests, in particular, its sovereignty and territorial integrity, no compromises are possible.”

   https://sputniknews.com/world/202103191082389065-china-slams-us-for-violating-protocol-during-talks-in-anchorage-and-baseless-criticism—reports/

   • Tyvärr är inte Biden, eller den amerikanska regim som tillsatt honom (notera ordföljden), hjärndöda. Biden är slug, beräknande, hänsynslös och arbetar helst från mörka vrår. Ta USA regimen på allvar.

  • Putin avfärdade brain dead Bidens rappakalja med att önska honom hälsa – alltså du är illa därhän gamle gubben En respekterad kommentator skrev sarkastisk: Måhända att Putin saknar en själ, men ingen tvekan om att Biden har ingen hjärna

   https://smoothiex12.blogspot.com/2021/03/russia-recalls-ambassador.html

   I går höll Kina och USA ett möte i Alaska. Jänkarna fick vad de tål. Kina skräddade inte ens orden och laid it out on the yankees

   ”the US “does not have the qualification to say that it wants to speak to China from a position of strength. The US side was not even qualified to say such things, even 20 years or 30 years back, because this is not the way to deal with the Chinese people.”

   När Kinas delegat Yan tog till orda och talade medan jänkarna fick vänta i 15 minuter för översättningen av vad han sa. Det är så man behandlar USA tomhuvuden till diplomater och politiker – offentlig smisk! Det gillar jänkarna

   https://www.presstv.com/Detail/2021/03/19/647617/US-China-meetings-Biden-administration

   ”Prior to the talks in Anchorage, Chinese Ambassador Cui Tiankai said Beijing does not have high expectations ”or fantasies” about the first high-level meeting between the two states, but expressed hope that this one could be ”a beginning”. He also said that on matters concerning China’s core interests, in particular, its sovereignty and territorial integrity, no compromises are possible.”

   https://sputniknews.com/world/202103191082389065-china-slams-us-for-violating-protocol-during-talks-in-anchorage-and-baseless-criticism—reports/

 2. Det gick inte att dela ditt inlägg eftersom länken strider mot våra communityregler. Svar från FB

 3. Kina har satt ned foten. Och maffian är mållös. Vad är detta, vi besökte både Japan och Sydkorea och möttes av idel lovord ? Vet ni inte vilka vi är ?

  Nu är de på väg hem i sina T-Fordar för att invänta nya order. Nästa bakhåll planläggs. Hur skall detta sluta ?

 4. USA:s krigsupptrappning bemöts på Schillerinstitutets onlinekonferens lördag-söndag 20-21.3 kl 15 svensk tid av talare från Kina, Ryssland och USA.

  Centralt på konfensen är hur krigspolitiken i Syrien, Irak och Jemen kan besegras med en global mobilisering för utveckling kring Kinas stora Sidenvägsprojekt. President Assads mediarådgivare Dr. Bouthaina Shaaban talar första dagen och andra dagen talar Jemens riktiga utrikesminister Hisham Sharaf och ekonomiprofessor Zaid Ayoub Arbache, från Damaskusuniversitetet. Simultantolkning till spanska, franska eller tyska för de som har registrerat sig här där man också kan se hela programmet: https://schillerinstitute.nationbuilder.com/20210320-conference

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here