Satsa mer på kärnkraft i Sverige? Om den ruskiga situationen idag efter kärnkraftsolyckan i Fukushima 2011.

25
2285
Träningscentrum i radioaktiva Fukushima. Flickr

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel. Ämnet har blivit alltmer aktuellt bl.a. genom uttalanden av Svenskt Näringsliv. För några månader sedan analyserades situationen av Ulf Karlström. Har Svensk Näringsliv satt ned foten i klimatfrågan?


Ulf Karlström skriver:

Frågan om kärnkraftens roll har nyligen aktualiserats i Sverige genom att Kärnkraften het stridsfråga igen.
Expressen skriver ”M, SD, KD och L säger nu alla att de vill satsa på kärnkraften. Samtidigt visar en färsk undersökning att mer än sex av tio svenskar är positiva till kärnkraft – och att tre av tio vill att den byggs ut.”

Hur blir siffrorna om folk läser/får höra om denna artikel?

Denna artikel av den kända nordamerikanska kärnkraftsexperten Dr. Helen Caldicott åtta år efter olyckan i Fukushima har vänligen översatts av Christine Vaple.
Globalresearch:Fukushima: En pågående katastrof döljs. Den är något förkortad.


Fukushima: En pågående katastrof döljs

Åttaårsdagen av den trefaldiga härdsmältan vid Fukushima Daiichi-anläggningen uppmärksammades vanligen inte i media. Trots den pågående radiologiska förorening som kommer att fortsätt att sprida sig och hotar människors hälsa för många generationer framöver, dominerar  andra nyheter.

Som en del av ansträngningarna för att normalisera denna historiska händelse och dölja dess omfattning har den japanska regeringen investerat betydande ekonomiska, PR- och andra resurser i vad de kallar ”Återhämtnings-OS” som ska äga rum i Tokyo om ett år. Men Helen Caldicott varnar för att farorna förknippade med Fukushima inte har försvunnit utan ger fortsatt anledning till oro.

Dr Helen Caldicott är författare, läkare och en av världens ledande anti-kärnkraftaktivister. Hon hjälpte till att återuppliva gruppen Physicians for Social Responsibility, och var dess ordförande 1978-1983. Sedan det USA-baserade forskningsinstitutet Nuclear Policy Research Institute, senare kallat Beyond Nuclear, grundades 2001 var hon dess ordförande. De organiserar symposier och pedagogiska projekt i syfte att informera allmänheten om farorna med kärnkraft, kärnvapen och kärnvapenkrig. Och hon är redaktör för boken Crisis Without End: The Medical and Ecological Consequences of the Fukushima Nuclear Catastrophe, som gavs ut 2014.

I mitten av mars, på åttaårsdagen av Fukushima-katastrofen, vände sig radioprogrammet Global Research News Hour under ledning av Michael Welch, till doktor Caldicott för att få ett expertutlåtande om de hälsorisker som orsakades av denna den allvarligaste kärnkatastrofen, åtminstone sedan Tjernobyl 1986.

 

Global Research: Den japanska regeringen förbereder sig nu för att välkomna besökare till Japan för OS 2020, och något uppmärksammande av åttaårsdagen av Fukushima-katastrofen finns knappt, tycker jag det verkar som, med tanke på de betydande radiologiska och andra faror som du och dina medförfattare beskrev i boken Crisis Without End från 2014. Nu har det gått mer än fyra år sedan boken kom ut. Jag tänkte att du kunde uppdatera våra lyssnare om vad som för närvarande ses som de främsta hälsohoten år 2019, som kanske inte finns med i boken, som du idag ser i samband med Fukushima-katastrofen.

 

Helen Caldicott: Det är svårt, eftersom den japanska regeringen faktiskt bara har tillåtit en undersökning om sköldkörtelcancer. Nu orsakas sköldkörtelcancer av radioaktivt jod och det var många, många fall av det efter Tjernobyl. Och redan, de har tittat på barn i Fukushima-området som vid tiden för olyckan var under 18 år och 201 av dem hade utvecklat sköldkörtelcancer. Vissa hade utvecklat dottertumörer. Förekomsten av sköldkörtelcancer i den populationen är normalt 1 per miljon. Så det är uppenbarligen en epidemi av sköldkörtelcancer och det här är bara början.

 

Vad människor behöver förstå är den latenta perioden av carcinogenes, dvs. tiden efter exponering för strålning till att cancer utvecklas kan vara allt mellan 3 och 80 år. Så det är det en väldigt lång period. Sköldkörtelcancer uppstår tidigt. Leukemi uppstår ca 5 till 10 år efteråt. De letar inte efter leukemi. Solida cancerformer i varje organ, eller vilket som helst organ, uppstår ungefär 15 år efteråt och fortsätter sedan. Faktiskt utvecklar de Hibakusha, offren för bombingarna över Hiroshima och Nagasaki, som fortfarande lever, fortfarande cancer i högre grad än normalt.

 

Den japanska regeringen har sagt till läkare att de inte ska prata med sina patienter om strålning och sjukdomar som orsakas av det, och det är faktiskt så att om läkarna ändå gör det kan de förlora sin finansiering från regeringen. IAEA, Internationella Atomenergiorganet, inrättade intressant nog ett sjukhus – ett cancersjukhus – i Fukushima tillsammans med Fukushima-universitetet för personer med cancer, vilket väl säger allt.

 

Så det pågår en jättestor mörkläggning. Jag har varit i Japan två gånger och särskilt till Fukushima, och talat med människor där. Föräldrarna är desperata för att få höra sanningen, även om det inte är någon trevlig sanning. Och de tackade mig för att jag sa dem sanningen.

Så det är en absolut medicinsk katastrof, skulle jag vilja säga, och en total mörkläggning för att skydda kärnkraftsindustrin och alla dess förgreningar.

 

GR: Menar du nu de föroreningar som inträffade för 8 år sedan eller menar du pågående utsläpp från, till exempel –

 

HC: Det sker kontinuerliga utsläpp i luften, det är nummer ett. Nummer två: en stor mängd vatten lagras – flera miljoner liter i tankar på platsen. Det vattnet avleds från reaktorkärnorna, de skadade smälta kärnorna. Vatten pumpas konstant varje dag, varje timme, för att hålla kärnorna svala, för att förhindra ytterligare härdsmälta. Och det vattnet är naturligtvis extremt förorenat.

 

Nu säger de att de har filtrerat bort föroreningarna, förutom tritium som ingår i vattenmolekylen, men det har de inte. Det finns strontium, cesium och många andra grundämnen i det vattnet – det är mycket radioaktivt – och eftersom det inte finns tillräckligt med utrymme för att bygga fler tankar talar de om att tömma allt det vattnet i Stilla havet och yrkesfiskarna är väldigt, väldigt upprörda. Av den fisk som nu fångas utanför Fukushima är en del uppenbarligen förorenade. Men det här kommer att bli en katastrof.

 

Vatten kommer ner från bergen bakom reaktorerna, rinner in under reaktorerna och sedan ut i havet, och det har det alltid gjort. Och när reaktorerna var i gott skick var vattnet fint, och blev inte förorenat. Men nu är de tre smälta kärnorna i kontakt med det vatten som rinner in under reaktorerna, så vattnet som rinner ut i Stilla havet är mycket radioaktivt och det är en separat sak utöver de enorma mängder som finns i tankarna.

 

De byggde en kylvägg av frusen lera runt reaktorerna för att förhindra att vatten från bergen rinner in under reaktorerna, vilket har sänkt mängden vatten per dag från 500 ton till cirka 150. Men självklart, om det blir strömavbrott kommer det här kylsystemet inte att fungera, så det är en temporär lösning i alla fall, så det är löjligt. Och allt eftersom tiden går blir Stilla havet mer och mer radioaktivt.

 

De pratar om att avlägsna de smälta kärnorna. När robotar går in och försöker smälter deras ledningar bara och försvinner. De är otroligt radioaktiva. Ingen människa kan gå nära dem eftersom man skulle dö inom 48 timmar från strålningsexponeringen. De kommer aldrig, och jag citerar, aldrig att avveckla dessa reaktorer. De kommer aldrig att kunna stoppa vattnet som kommer ner från bergen. Så om sanningen ska fram: det är en pågående global radiologisk katastrof som ingen verkligen tar itu med.

 

/…/

GR: Och Tjernobyl?

 

HC: Åh, Tjernobyl!  Ryssarna skrev en underbar bok kallad Chernobyl som publicerades av New York Academy of Sciences, med över 5 000 studier av barn och sjukdomar i Vitryssland och Ukraina, och över hela Europa. Och vid det här laget har över en miljon människor redan dött pga Tjernobylkatastrofen. Och många sjukdomar har orsakats av den, såsom för tidigt åldrande hos barn, mikrocefali hos spädbarn, mycket små huvuden, diabetes, leukemi – jag skulle kunna fortsätta hur länge som helst.

 

Men de sjukdomar som har beskrivits mycket noggrant i denna bok, som alla borde läsa, behandlas inte och kan varken identifieras eller efterforskas bland Fukushimas och Japans befolkning.

 

Jag vill tillägga att delar av Tokyo är extremt radioaktiva. Man har gjort mätningar av smutsen på hustak, vägar, dammsugardamm. Och några av dessa prover är så radioaktiva att de i USA skulle klassificeras som nödvändiga att gräva ner i radioaktiva avfallsanläggningar.

Vidare, att tänka sig att ha olympisk aktivitet nära Fukushima döljer vad det handlar om. Man kan i så fall vänta sig en cancerkatastrof bland unga idrottsmän och -kvinnor då de blir äldre.
Kommentar: Enligt media tänker man sig att den olympiska elden ska tändas i en fotbollsanläggning i Fukushima-området. Japan Times.

Föregående artikelRysslands militära återkomst
Nästa artikelAndra världskrigets ursprung
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

25 KOMMENTARER

 1. Varje verk i den omfattande litteraturen om Stalin och kriget har sin teori. Några av teorierna kan numera avfärdas, t.ex
  1. att Stalin fick en depression och gömde sig på sin datja under 2 veckor efter Tysklands angrepp
  2. att Stalin blev överraskad av anfallet är också mindre troligt eftersom
  a. hela den ekonomiska politiken sedan kollektiviseringen av jordbruket delvis motiverades av ett väntat angrepp
  b.Kominterns folkfronts-politik mot fascismen sedan 1935
  c. förflyttningen av viktig industri österut
  d. rapporter från spioner om ett förestående angrepp
  Att Stalin skulle ha illusioner om Hitler pga den kortvariga icke-angreppspakten efter augusti 1939 verkar inte så troligt med tanke på att hela politiken under minst 11 år varit inriktad på att bygga upp försvarsförmågan. Stalin kan inte heller vara okunnig om Hitlers drömmar om att skaffa sig Lebensraum österut på de slaviska ”undermänniskornas” bekostnad medan de ariska engelsmännen sågs som strategiska allierade.
  Stalin å sin sidan försökte få till stånd en anti-fascistisk pakt ända tills den 15 augusti 1939, när de försöken ignorerades undertecknades Molotov- Ribbentrop- pakten redan en vecka senare. Att Stalin skulle ha skapat sig illusioner om Tyskland under en vecka är inte heller så troligt.
  Att Stalin gjorde missbedömningar är givet, men man får inte glömma att Hitler gjorde den största missbedömningen. På det har vi facit, Hitler förlorade kriget trots sin överlägsna militära styrka! Sen fanns det givetvis faktorer i Stalins politik som både stärkte och försvagade försvarsförmågan. Den snabba industrialiseringen och kollektiviseringen både stärkte och försvagade. Hungersnöden som t.ex följde i Ukraina ledde till att Hitler fick stöd från en del av den ukrainska befolkningen. Utresningen av höga militärer ledde till försvagning men också möjligtvis till eliminerande av en 5e-kolonn.

  • Jag läste din kommentar om Latinamerika. Jag tittar lite på Wiki om de här länderna och kommenterar senare. En BNP måste analyseras för man vet inte riktigt vad som är bakom siffrorna eller utvecklingen. Finns det anledning att försvara fattigbönders kokainodlingar med lönande försäljning till västländer (USA)?

 2. Vad har svensk kärnkraft med japansk eller rysk dito att göra? Risken för en tsunami i Sverige torde vara försumbar och hade inte chefen i Tjernobyl kopplat bort alla säkerhetssystem hade vi med största säkerhet aldrig hört talas om denna lilla ort som låg i närheten av kärnkraftverket. Risken för en olycka som skulle drabba något större område eller ens märkas utanför en modern nybyggd kärnanläggning byggd med den senaste tekniken kan nog betraktas som utesluten. Och sannolikheten att alla nya inbyggda, av varandra oberoende säkerhetssystem, skulle mankera samtidigt är nära nog noll! Så Sverige borde omedelbart börja projektera ny kärnkraft för att ersätta de gamla som snart gjort sitt!

  • Intressant uppgift om katastrofen i Tjernobyl. Det är vad jag trott länge att det var människors beslut som orsakade den fruktansvärda katastrofen. Jag tror inte heller det var begränsat till själva kraftverket. Min magkänsla säger det troligtvis var maktkamper och kanske på höga politiska nivåer. Men svaret på de frågorna lär hemlighållas för lång tid framöver.

   Kärnkraftsolyckor och katastrofer kan ha olika orsaker men det som för dem samman är att de inte kan uteslutas. Kärnkraft är stora risker och dessutom en källa till kärnvapen. Jag tror jag håller med redaktören att det är bäst utan kärnkraft men vägen dit är ett antal år fram i tiden. Till kärnkraftförespråkarna och vindkraftmotståndarna vill jag säga att vindkraften har levererat mycket bra den här vintern och våren. Men vindkraften är och förblir ett tillskott till annan kraft men vindkraften är dock fortfarande fullt utbyggbar. Vindkraft och vattenkraft är som två parhästar som drar bra ihop.

   • Jo visst var det herr Diatlov som gav order om att koppla bort säkerhetssystemen men han gjorde det knappast på eget bevåg utan det var beslutat från högre ort, troligen som ett experiment. Till saken hör att många kärnkraftverk i det forna Sovjet hade till uppgift att producera vapenplutonium därför var de konstruerade som grafitmodererade reaktorer av typ RBMK. Hade man dessutom lyckats skjuta tillbaka grafitstavarna manuellt hade olyckan kunnat undvikas, problemet var att stavarna svällt av värmen, vilket gjorde att man bara lyckades delvis. Som sagt jämföra RBMK-reaktorer med modern kärnkraft är synnerligen korkat och används av kärnkraftsmotståndare i propagandan, säkert väl medvetna om sakförhållanden. Men som sagt i propagandans värld är sanningen inte mycket värd!

    • Tack för info. Långt mer än vad jag har kunnat ta reda på. Fastkärvad mekanik kan även hända på kärnkraftverk. Jag tror många tekniker kan vittna om det. Dock tror jag inte det är möjligt att göra kärnkraften 100% säker. Återställningskostnaden är dessutom astronomisk. Skrota ett uttjänt vindkraftverk måste i jämförelsen vara det allra billigaste alternativet.

    • Men som baskraft är kärnkraft suverän. Jämn och hög produktivitet. Det största problemet tror jag är politiseringen som bidrar till el-slöseriet. Elektrisk energi får aldrig bli en rättighet. Det ska betalas med vad det kostar. Inklusive alla framtida återställningskostnader. En politik som skjuter kostnader till framtida generationer är en populistisk politik utan ansvar. Den saken borde vara självklar i debatten.

 3. Det verkligt hemska med den här artikeln är att härdsmältan i Fukushima verkar pågå fortfarande, bara bristfälligt nerkyld av vatten. Finns det något slut på den undrar man, eller kommer det här att pågå så länge vi kan se?

 4. Om man låter kunniga och kompetenta ingenjörer designa och driva kärnkraften är den säker, problem och olyckor uppstår när politiker och ekonomer lägger sig i.

 5. Gruvdriften må ske i andra länder, den är inte miljövänligare för det. Det är fråga om malm som inte ens når 1 %.
  Avfallsfrågan är inte löst eller finansierad någonstans i världen, trots att man har hållit på i en mansålder. Tala om ”efter oss syndafloden”… i tusentals år.

  Kostnadsbilden är sådan att ingen ville bygga Hinkley point C utan häftiga subventioner. (Sen finns numera mycket få leverantörer kvar att välja emellan ty de flesta har kånkat eller lagt av.)

  Numera byggs vindsnurror i Finland helt utan bidrag, på kommersiell basis. Sol och vind har vuxit ur barnskorna och vinsten är numera drivkraften runtom i världen, vilket leder till fortsatta kostnadsfall.
  Det är bara att inse att kärnkraften är en relik av kärnvapenepoken. Den blev till som plutoniumproducent (Ågesta, Marviken) men det finns numera mer Pu i det använda bränslet runtom i världen än vad den värsta dåren behöver för att förgöra jorden.
  http://www.nonuclear.se/sv/henkell-herbert-karnkraft-hor-inte-hemma-i-ett-civiliserat-samhalle

  https://about.bnef.com/blog/world-reaches-1000gw-wind-solar-keeps-going

  • Guy Coste, du verkar vara kunnig inom detta ämne. Men är inte produktionen av solpaneler och vindkraft (och andra miljö-vänliga alternativ, t ex el-bilen) även en smutsig industriframställning, främst av Kina, där industriproduktionen är baserad på kolenergi? Det får inte bli så att alla miljö-vänliga alternativ som exporteras till väst ska produceras av fabriker som släpper ut stora mängder av miljö- och hälsofarliga ämnen. Det är kapitalet som försöker framställa sig själva som miljömedvetna när det i själva verket är så de vill tjäna på vår miljömedvetenhet.
   https://www.svtplay.se/video/22030462/korrespondenterna/korrespondenterna-sasong-22-svart-som-kol?start=auto

   • Hej Kerstin
    Här var din inställning ultrakonservativ. Det enda du ser är det bestående. Försök blicka lite framåt i tiden så ser du genast att utvecklingen inom energiområdet är mycket progressiv. Jag tror inte det finns någon politik som utstrålar så mycket framstegsoptimism som just energipolitiken.

    Men det kanske är just det som är det stora problemet för dig. Att det är den privatägda industrin som står för utvecklingen?

    Se på Venezuela. Inga utbildningar i världen tycks hjälpa. Socialismen med sitt gemensamma ägande är och förblir arbetets och industrins fattigdom. Bilen Vaz var inte en produkt från kommunisterna. Det var istället en utgående tillverkning som Sovjetunionen köpte från den stora bilfabriken Fiat i Italien. Det här hände strax före min tid som bilmekaniker. I början av 1970-talet.

   • All industriproduktion, oavsett socioekonomiskt system, har ett miljöavtryck. Att påstå någonting annat är demagogi.
    Tvärtemot myten är miljöavtrycket från industrin, per stycke, ofta betydlig mindre än den från hantverksproduktionen, som inte har råd med miljöskyddet, och som inte kan fintrimma i samma omfattning.
    Nya anläggningar är ofta mycket bättre på de flesta plan än de gamla. Exempelvis skrottar Kina gamla kraftverk och ersätter dem med nya – effektivare – med rökgasrening m.m.. Man gör där vad som exempelvis Rönnskärsverken (koppar, guld, m.m.) gjorde när rökgasreningen byggdes på 70-talet. Rökgasreningen på Uppsalas kraftvärmeverk (på 90-talet???) kostade mer än resten av anläggningen, om jag minns rätt. Det är inga billiga grejer.
    De är inte lättkörda heller. I Skelleftehamn pallade ett rör i tjockt rostfritt stål runt ett par veckor innan den fick bytas ut och hela reningsanläggningen fick trimmas om. I Uppsala räcker det med ett håll på en millimeter på fel ställe för att det skall bildas dioxiner.

    Vi behöver visst städa planeten snarast men att ta hand om exempelvis kvicksilvret (från pappersbruken) och alla andra gifter som finns i Bottenviken och Östersjön blir varken lätt eller billigt.
    Problemet är global, om än mer synligt akut på vissa ställen.
    Dock är det inte den skit som syns och luktar mest som behöver vara farligast på sikt. Det finns många ämnen som man fortfarande inte vet hur de skall kunna tas om hand, än mindre vad det kan tänkas att kosta (exempelvis kärnavfallet från APKs och Hans Werthéns gullgris, atomkraften). Det finns risk för uppror när räkningen för reningen av avloppsvattnet från bl.a. läkemedelsresterna kommer att landa i stugorna.

    Att lyfta miljarder människor ur armodet runtom i världen görs inte över en natt. Man behöver prioritera, och när man utsätts för blockad och sabotage (inklusive regelrätt krig) har man betydlig färre vägar att gå.
    Just nu drabbas västeuropeiska bönder av bumerangeffekten av kriget mot Ryssland (illegala ”sanktioner” är faktiskt krigshandlingar), och den europeiska bilindustrin (främst PSA) drabbas av USAs illegala ”sanktioner” mot bl.a. Iran. Detta är blott två exempel på krigföring som förpestar livet även för miljoner människor som bor mycket långt från en aktiv militär front.

    Kinas energi kommer inte endast från kol, utan även från gas, olja, uran, sol, vind, ved, vatten (fallhöjd) och avföring (som ger biogas på landsbygden) m.m..
    Hade den Kinesiska ledningen inte storsatsat på solenergi skulle många människor på landsbyggen inte ha tillgång till el idag. Miljoner barn som inte kan ett ord kinesiska kan göra sina läxor tack vare giriga industrichefer som driver ner produktionskostnaden (det har förstås behövt utbildas en massa forskare och tekniker innan det kunde vara möjligt).

    Miljoner afrikaner fick ett bättre liv när deras föräldrar fick bättre priser för sina skördar tack vare de telefonnät som Muammar al-Gaddafis Libyen investerade i (det gjorde aldrig kolonialmakterna).

    Tekniska framsteg och investeringar ger faktiskt liv, inte bara elände.
    Det gäller dock att välja rätt. Det svåra är att det som tycks vara rätt en dag kan vissa sig vara helt fel senare. Ny kunskap, ny teknik, andra kringförhållanden, och det kan gå som det gick för FACIT och ABC-datorerna (som var utmärkta med som kördes på ett operativt system som ”marknaden” diskade, till förmån för ett sämre som hade vassare försäljare).

    EBT och M fiskar efter Sd-röster med ett sanslös snack om att återuppliva en teknisk återvändsgränd.
    Nordens vattenkraft och kraftvärmeverken räcker gott för att balansera intermittent elframställning. Man får inte glömma att det installerades elvärme i villorna (och elpatroner i värmeverken) för att man annars inte visste vad man skulle göra med kärnkraftens intermittent produktionsöverskott.
    Det finns vettigare sätt att värma upp en kåk, även långt från ett fjärrvärmenät, än att slösa med högvärdiga Ampères. Lågtemperatur Joules finns det många källor på. (Det sista på spexspråk, för att undvika att tala om entropi.)

    • Javisst ger alla socioekonomiska system avtryck i naturen. Och inte bara ekonomiska system. Så fort vi vistas i naturen gör vi avtryck i naturen för en kortare eller längre tid, beroende på vad vi sysslar med (promenerar, tältar, avverkar skog, etc).
     Vi måste söka efter ett ekonomiskt system som gör ett minst avtryck i naturen.
     Kapitalismen är byggt på girighet, och vill ha största möjliga avkastning på allt de gör. Det var inte av humanism som borgarna och kapitalet insåg på 1800-talet (särskilt senare hälften) att de behövde såväl en utbildad och stark arbetskraft för att de ska kunna förstå maskiner och liknande. Det var därför de införde valde att utbilda barn till arbetare. Och på den vägen är det.
     Det är inte heller så att kapitalismen i Kina är särskilt omtänksam om barnen på landsbygden för att de skall ha el. Det de vill ha är en utbildad arbetskraft som kan arbeta som vuxen i ett högteknologiskt arbete för kapitalet.
     Socialdemokratin införde skolplikt, först till sju år (om jag nu minns rätt) sedan en allmän skolplikt på nio år. Det var väl mycket omtänksamt av dem, eller hur?
     Låt oss se vad Marx säger om detta:
     https://www.marxists.org/svenska/marx/1848/04-d037.htm#h14

     Men kapitalet och socialdemokratin ville inte att arbetarna skulle ha en högre utbildning än nödvändigt. De ansåg och anser att arbetarna och arbetarens barn för alltid skulle och skall vara tjänare till överklassen, arbetaren klassas ner som en sorts maskin som tjänar ihop till borgarens förmögenhet.
     På samma sätt sker i Kina idag. Folket i Kina (och i Afrika) ska arbeta för kapitalet i Kina. Detta är inte socialism eller kommunism. Utan det är merkantilism (vilket också är kapitalism). Kapitalet över hela världen har absolut inga ideologiska möjligheter, eller ens en vilja, att lyfta miljoner människor ur armodet.
     Vi måste placera tekniken i folkets händer, och inte på några få kapitalister, oavsett var dessa kapitalister kommer ifrån.

 6. Det första vindkraftverket och den första solpanelen tillverkas naturligtvis med hjälp av fossil energi, men efterhand som sol och vind ger mer och mer energi kan man ju tillverka dem med fossilfri el. Det är ett argument från fulelskramarna att elbilar är lika smutsiga som dieselbilar, men det problemet är av övergående natur.

  • Någon får gärna berätta för mig hur elenergin produceras i ett välfärdsland som Saudi Arabien?

   • Hej Kerstin

    ”Så jag är alltså ultrakonservativ när jag ställer mig frågan om hur kapitalet producerar sol- och vind kraftverk?”

    Vi måste ge det här lite tid. Ingen tillverkning är fulländad från början.

    ”Vi måste kunna ifrågasätta och kritisera svåra ämnen utan att några kallar kritikerna vid namn (t ex fulselskramare). Det jag kritiserar är hur Kina och den övriga världen använder kolet för att producera våra sol- och vindkraftverk (och andra saker)”

    Särskilt vad gäller Kina har du rätt. Greta Thunbergs insats för miljön tror jag skulle vara särskilt befogad i Kina. Men jag tvivlar hon skulle vara riktigt välkommen där. För det skulle ju vara ett direkt angrepp på regimen och den raketliknande tillväxten som borde kunna liknas vid Sovjetunionen på 1930-talet då det som nu var en direkt utmaning mot USA.

    https://samnytt.se/kina-bryter-mot-internationella-miljoavtal/

    Förresten…
    Glöm inte rösta i morgon söndag om du nu inte redan gjort det 🙂

  • Rolf Nilsson, om det inte är ett så stort problem för Kina och kapitalet som du säger är av övergående natur – varför har de då inte fler industrier som huvudsakligen får sin energi från sol- och vindenergi? Varför importerar då så mycket kol och andra fossila energislag för att kunna producera det Europa och USA vill ha? De – och andra som USA – vill nästan gå i krig med Vietnam för några oljekällor i havet utanför Vietnam.

   Så det problemet är inte av övergående natur. Kina vill precis som kapitalismen i övrigt producera alla varor – och detta inkluderar även varor som solpaneler och vindkraftverk – så billigt som det är möjligt oavsett vad. Eller tror du på en human kapitalism där kapitalet tar sitt ansvar? Det gjorde inte Marx.
   https://www.marxists.org/svenska/marx/1848/04-d037.htm#h14

   Rolf, elbilar kan vara smutsiga om bilen laddas med fossil energi (t ex kol).

   Som svar till arbetarklass.
   Så jag är alltså ultrakonservativ när jag ställer mig frågan om hur kapitalet producerar sol- och vind kraftverk? Men om jag hade ställt frågan om hur våra datorer, mobiler, kläder, etc produceras hade jag inte varit ultrakonservativ.
   Det är kapitalets försvar av användningen av kolet jag kritiserar och dess paradox när det gäller produktionen av sol- och vindkraftverk.
   Jag skulle gärna vilja att länder skulle satsa mer en industri som är baserad på sol- och vind – och inte på kol!

   Vi måste kunna ifrågasätta och kritisera svåra ämnen utan att några kallar kritikerna vid namn (t ex fulselskramare). Det jag kritiserar är hur Kina och den övriga världen använder kolet för att producera våra sol- och vindkraftverk (och andra saker)

   • ”Jag skulle gärna vilja att länder skulle satsa mer en industri som är baserad på sol- och vind – och inte på kol!”

    Sverige har satsat hårt på vindkraft därför det blåser mycket här. Sol har vi sämre med åtminstone på vintern då energin som bäst behövs. Solkraft är lämplig där solen lyser ofta som vid Medelhavsländerna. Solenergin är också lätt reglerbar. En solpanel kan man enkelt bara stänga av. Kärnkraft, vattenkraft men även vindkraft är mer svårreglerad. Det nya nu är att skapa energi av vatten genom att särskilja vätet från syret. Men väte är en farlig gas och fruktansvärt explosiv. De gamla luftskeppen bars upp av vätgas och kunde explodera i luften som ett stort eldhav. Alla ombordvarande omkom garanterat. Ytterst tveksamt om jag tycker vi ska fylla våra hem och fordon med vätgastuber. Men ny teknik som sanktioneras av både politiker och industri är väldigt svår att stoppa.

 7. Kerstin, jag tror inte att du är en fulelskramare, men de finns, det vet du ju. Att Kina och Indien bygger mycket solel är väl känt: (Ellevio https://kundnyheter.ellevio.se/solceller-varldens-snabbast-vaxande-energikalla/)
  ”Kina är världsledande
  På flera håll i världen är solel idag det billigaste energislaget när ny elproduktion ska byggas. Både marknadstillväxten och prisnedgången ser ut att fortsätta under de kommande åren.

  Globalt sett är Kina numera den klart största producenten av solenergi. Landet har gått om Tyskland och leder också ligan över de nationer som bygger ut solkraften mest. Enorma solcellsanläggningar konstrueras på löpande band – även i avlägsna delar av landet. Kinas regering har satt som mål att 20 procent av elproduktionen ska komma från sol 2030.

  Läs också: Kina producerar mest solenergi i världen (https://kundnyheter.ellevio.se/kina-producerar-mest-solenergi-i-varlden/)
  Hur mycket solel har Sverige som mål 2030?
  Efterhand kommer man att lägga ner sin kolkraft, även om det kommer att ta lite tid, de vill ju komma ifatt välfärdsmässigt.

 8. I energidebatten utgår de flesta från påståendet att CO2 förändrar klimatet betydligt mer än vad som har gått att räkna fram (från mätningar, inte från modeller) än så länge.

  Det är vanligt att bortse från jordens historia, och från de cykler som har förekommit nästan hur länge som helst, långt innan människan hade en chans att göra avtryck. Vilket naturligtvis inte innebär att människan inte skulle göra avtryck; frågan är hur mycket.

  Vad gäller att grisa ner är vi helt solklart överlägset värst, men vad gäller klimatvariationerna återstår en hel del beräkningsarbete för att kunna svara på ”hur mycket, netto?”. Spådomarna har för det mesta hamnat fel när det har gått att mäta ett verkligt utfall.

  Vad gäller relativ närtid har Raymond H. Wheeler visat en koppling mellan periodiska torkperioder och politiska händelser som krig och revolutioner.
  En värmebölja i början av 1700-talet tog kål på 700 000 människor i bara Frankrike (max 22 miljoner invånare då).
  ”Efter Lakis utbrott funderade man i Danmark på att evakuera hela den återstående befolkningen från Island till Jylland.” (HH, i privatbrev.)
  Islands vulkaner (Lakis m.fl., 1783–) ligger troligen delvis bakom den franska revolutionen – folk och fä hade dött av giftiga gaser i hela Nordeuropa och överlevande svalt ihjäl i stora skaror efter flera år av missväxt.

  Wheelers inspiratör är https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Chizhevsky.

  Wheeler är ingen rolig läsning om man har för sig att nya vågor av brun pest (fascism i en eller annan form) borde gå att undvika om man lägger manken till.
  (För marxister torde det vara lika störande som att läsa att Karl Marx blott plagierade Pierre-Joseph Proudhon, som han till på köpet förolämpade; ett påstående som jag inte kan ta ställning till, men som är rolig att kasta fram på just den har bloggen.)

  Jag tittade ifjol på en intressant video från 2018 som framhäver Raymond H. Wheelers viktigt arbete på 30-talet.
  https://www.youtube.com/watch?v=phaBUQ3NU1w&app=desktop [5:30]
  The Sun is going to sleep last grand solar minimum 400 years ago(3) • 4 jan. 2018
  För att veta mer gick jag till Wikipedia och till min stora förvåning saknades Wheeler där, utom på franska.
  https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Holder_Wheeler
  https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycles_Wheeler
  Qwantsök gav, då, ingenting annat klimatrelaterat från psykologen Raymond Wheeler.
  http://cyclesresearchinstitute.org/cycles-research/weather/wheeler
  Cycles Research Institute
  For the Interdisciplinary Study of Cycles
  Most of the material that we have about Wheeler is found in the book Climate: The Key To Understanding Business Cycles by Raymond Wheeler, (Revised & Edited by Michael Zahorchak).

  https://www.wikidata.org/wiki/Q3420922 Raymond Holder Wheeler

  Nå, för att återgå till kol och kolväten i olika former torde det vara olika partiklar (sot) och NOx med flera ämnen som är främsta problemet vid förbränning. Alltså är bränslets sammansättning bara en faktor. Förbränningsprocessen och rökgasreningen är betydligt viktigare.
  Det skitigaste kolet förbränt i den bästa pannan med den bästa rökgasreningen kan vara betydligt mindre miljöskadlig än gas förbränd i en usel beredare utan någon som helst rening.

  Sen tillkommer detta med verkningsgraden. Det finns enorma skillnader mellan dels eldstäder och dels omvandlingsapparatur.
  Redan när man ersätter öppen eld med spis eller kamin ökar verkningsgraden dramatiskt. Om man sedan får för sig att koppla ett kraftverk till ett fjärrvärmenät ökar verkningsgraden från runt 30% till upp till (på en höft) 90 %. Nettoverkningsgraden är då beroende av hur bränslet tas fram, och hur det fraktas, hur långt ifrån.
  Kraftvärme som utgår från ”öppen flamma” som det heter i Frankrike (där man numera gärna böjer till språket för att passa in kärnvapenprogrammet) kan vara ganska ren även om den förbränner kol.

  Problemet med kärnkraften, vad gäller verkningsgrad, är att bortsett från i Sibirien och i f.d. DDR fanns och finns ingen som törs anlägga en reaktor nära (och ännu mindre mitt i) en storstad, där både elen och värmen behövs. Det blir alltså ett kraftverk med som bäst en verkningsgrad på 30%.
  Då skall man komma ihåg att malmen så gott som aldrig innehåller mer än 5% uran, och oftast inte ens 1%. Det blir väldigt mycket gråberg för varje kWh som når konsumenten, medan det finns stora kolfyndigheter i dagbrott som ger väldigt lite varp.

  Skall man sedan tala avfall, skulle SKB-metoden tillämpas blir det en rejäl hög med granit som skall köras upp från undergjorden och dämpas någonstans. Till det går det åt en hel del dynamit, som förstås ger giftiga förbränningsgaser.
  När man har räknat färdigt behöver inte kolet vara smutsigast alls (tänk oljespill). Därför behöver inte indiska eller kinesiska nybyggda kolkraftvärmeverk vara värre än gaseldade.
  Att grilla på altanen är däremot garanterat miljöskadligare.

  Plutoniet från kärnkraften finns kvar för våra efterkommande att leka krig med.

  Glöm aldrig att utan kärnvapenprogram hade Ågerstaverket aldrig byggts!

 9. Längst ned på shopen Conrads hemsida nedan finns en mycket lättfattlig information om radioaktivitet och radioaktiv strålning.
  En sida som alla borde läsa, inte minst nu när Sverige riskerar får kärnvapen från USA.

  Om man nu inte är fysikaliskt snille eller vetare inom kemin så kan man få en nyttig och bra grund om man offrar en kvart till en halvtimme och noga läser igenom vad där står.
  Tyvärr finns radioaktiva källor även inom hushållsprodukter men är man upplyst går det att hantera på ett säkrare sätt.

  1. Var vaksam med äldre klockor med självlysande urtavlor. Väckarklockor och armbandsur.
  Pilla inte sönder dem eller hantera lösa delar som urtavlan och visare.
  Damm från den självlysande färgen är mycket farligt att få i kroppen ex. vis genom inandning.
  Även om urtavlan slutat lysa är de radioaktiva ämnena i den självlysande färgen lika farliga.
  Av radioaktivt sönderfall kan även nya ämnen bildas som är ännu farligare.

  2. Strumplampor, exempelvis ursprungligen ämnade för camping.
  Fotogen såväl som gasoldrivna.
  Äldre strumpor innehåller torium.
  Detta ämne frigörs när strumpan ”bränns av” vid första tändningen och finns även i askan som sedan gör strumpan lysande.
  Var försiktig med det här och håll aldrig på inomhus.
  Toriumfria strumpor finns numera att köpa.
  Äldre farliga Torium strumpor säljs på sajter som Tradera och liknande.

  Än så länge sägs det vi inte har bestrålade livsmedel i Sverige.
  Men importerade kryddor är ofta bestrålade.
  På förpackningen anges det med ”joniserande behandling”

  Strålningen, gammastrålning, ska inte lämna några spår på livsmedlet.
  Själva strålningen är i sig inte radioaktiv.
  Men radioaktivitet lämnar radioaktiv strålning.

  Radioaktiv strålning är mycket farlig för människor.
  Därför gäller det att hålla sig undan radioaktiva källor.
  Grundämnet Radium exempelvis är en sådan radioaktiv källa.
  Röntgen är också radioaktiv strålning men röntgen framställs på elektrisk väg istället för från radioaktiva grundämnen.
  Cancerbestrålning däremot, har tidigare framställts från radioaktiva grundämnen, ofta Kobolt 60, ett mycket farligt ämne.
  Modern cancerbestrålning tror jag däremot är på elektrisk väg.
  Utvecklingen vill bort från de farliga ämnena.

  På sjukhusens radiolog och röntgenavdelningar bär personalen dosimetrar som övervakar hur mycket strålning de utsätts för.

  https://www.conrad.se/sv/o/geigermatare-dosimeter-0601101.html

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here