Socialism räddningen för Latinamerika – och resten av världen.

12
1081

Detta är en från insändare i Sydöstran av Ulf Bjerén, som ”Svar till Mats Marcusson, ”Socialistisk politik har förstört Venezuela”. Den har aningen modifierats efteråt av Ulf Bjerén.

Socialism räddningen för Latinamerika – och resten av världen.


Socialism räddningen för Latinamerika – och resten av världen

Milleniets första årtionde svepte en vänstervåg över Latinamerika. Nyliberalismen var diskrediterad. Den hade fördjupat redan enorma socioekonomiska klyftor och orättvisor.

I den bolivarianska revolutionen gick sociala reformprogram hand i hand med kamp mot den förhatliga Monroedoktrinen (från 1823) som inneburit USA:s överhöghet över subkontinenten.

Många tiotals miljoner människor lämnade extrem fattigdom. Reaktionen har i en del länder återtagit statsmakten; inte med demokratiska medel utan genom juridiskt fiffel & båg och USA-stödda statskupper. Denna reaktionära våg har åter förpassat miljoner till fattigdom.

Venezuelas nuvarande svårigheter orsakas inte enbart av oljeprisfall och barbariska västliga sanktioner syftande till att svälta ut folket och beröva det tillgång till livsviktiga läkemedel och medicinsk utrustning.

Redan från Hugo Chavez makttillträde 1998 har dessutom den inhemska landsförrädiska kompradorbourgeoisin på olika sätt saboterat framgångarna. Men fattigdomen halverades, analfabetismen utrotades, miljoner människor fick tillgång till sjukvård. Fri utbildning infördes, bostäder för fattiga byggdes och vaccinationsprogram genomfördes.

Det skedde till ackompanjemang av USA-stödda försök till statskupper med början 2002 mot Chavez och sedan ett flertal mot Nicolás Maduro. Som vanligt under socialismens historia söker de härskande klasserna vända det lidande och de svårigheter de orsakar mot folken och mot socialismen. Men det folkliga stödet för den bolivarianska revolutionen har inte sviktat trots påfrestningarna.

Argumenten för socialism, planerad ekonomi under demokratisk kontroll, har aldrig varit starkare än de är idag. Det gäller Latinamerika, men det gäller också världen i övrigt.

Inte minst miljökrisen illustrerar att det kortsiktiga profitintresset inte som i marknadsekonomin (kapitalismen) kan tillåtas vara ekonomins motor om mänskligheten ska bemästra de utmaningar den står inför.

En-procentens, finansoligarkins, herravälde måste brytas om inte mänskligheten ska förgöras genom dess imperialistiska krig, rustningsvansinne och ytterst förintelse genom kärnvapenkrig.

Föregående artikelBra rapport om utfrågningen av Robert Mueller av Aaron Maté.
Nästa artikelUndvik en ny flyktingvåg – låt Syrien få köpa olja

12 KOMMENTARER

 1. Det är bara att instämma! Knäckfrågan är dock vad som är socialism. En del har fått för sig att Sovjetunionen, de så kallade folkdemokratierna, Kina, Kuba osv har något med socialism att göra.

  • ”Socialism” är inget entydigt begrepp Arne. En typ av socialism är Sovjet modellen, makten är koncentrerad till en lite elit, som ibland väljs, i alla fall till delar. Glöm vad den kallar sig själv, det är ointressant. Den är hårt toppstyrd, styr enväldigt och autonomt, ibland under en mandattid, den driver ett starkt propagandasystem för åsiktsstyrning och agenda med intensiv övervakning och kontroll av individen. Sovjet, DDR och Sverige är exempel. Kina hade en liknande modell 1949 till 1978, men den byggde mycket på populistiskt personstyre och var nästan religiös eller vidskeplig till naturen. Kina idag har en helt annan typ av socialism som kan fångas i uttrycket ”att dela med sig”. Den är inte centralstyrd utan distribuerad. Ett exempel är när den stora jordbävningen i Wenchuan inträffade 2008. I ett ”Sverige-system” hade staten trätt in och gjort återuppbyggnaden, och finansierat det med olika extra skatter. Byråkraterna skulle ha jublat. Kina gjorde det annorlunda. Man delade in området i sektioner, och fastställde behoven. Andra provinser ställde upp som fadder, företag gav folk ”permission” på full lön, så åkte ingenjörer, murare, sjukvårdare, målare, kockar osv till Wenchuan och återuppbyggde. Företag skickade dit lastbilar, tankvagnar, grävskopor, och byggnadsmaterial. Man behövde förnödenheter, motorcykelägare i närliggande Chengdu körde skytteltrafik, och bensinstationerna ”glömde” ta betalt för bensinen. Ingen i det regel-strypta Sverige kan ana hur mycket man kan lasta på en kinesisk motorcykel. Dom sov vid vägkanten eller på bondgårdarna.

 2. Anders Romelsjö menar att folket i USA vill ha socialism men jag tvivlar. Först måste man definiera socialism. För mig betyder socialism i huvudsak kollektivt beteende. Social = människor i grupp. Men är vi människor kollektiva ur evolutionen? En sak jag minns om kommunister på sjuttiotalet var att det ofta förespråkade kollektivt boende i olika form. Okej, för det ofta var unga människor som ville utforska livet men ändå. Den kollektiva filosofin var mycket närvarande. Likaså har alltid socialisterna vurmat för bussar, tåg och andra kollektiva lösningar. En parantes är att jag själv är öppen för gratis kollektivtrafik, men inte för socialism utan snarare för att begränsa det stupida antalet personbilar som formligen börjar dränka landets städer. Men för att återgå, är vi människor verkligen kollektiva varelser? Själv tror jag inte vi genetiskt är det. Det är snarare högst individuellt. Många är det, andra inte alls. Så här när livet har gått så pass långt jag börjar upptäcka mig själv så inser jag att jag inte är någon särskilt kollektiv varelse. Människor kan vara hur tröttande som helst men djur är sällan tröttande. Inte växter heller. Men visst har jag ett kollektivt beteende också, men det är begränsat. Det jag gör på Global Politics gör jag alltid i min ensamhet men är ändå en del av mitt kollektiva beteende.

  • Upprepade undersökningar sedan minst 30 år visar att en betydande del av befolkningen är positiv till socialism och att detta särskilt gäller unga idag. Samarbete och kollektivt agerande har varit typiskt i människosläktets historia och utveckling. I dagens värld dominerar kapitalism och mycket av mänskligt agerande kan sägas vara kollektivt även om den samhälleliga ideologin som domineras av kapitalismens intressen främjar viss individualism i konsumtionen. Socialismen innebär främst att dominerande produktionsmedel och kontroll över jordens råvaror finns hos kollektivet i någon form. Nu kontrolleras större delen av detta av en allt mindre grupp som fattar beslut utan demokratiskt insyn. Kapitalismen är inte bara fundamentalt orättvis ekonomisk, den är fundamentalt odemokratisk. Några aspekter på människans natur och utveckling finns här. God Jul – låt oss arbeta för en bättre värld.

   • ”Samarbete och kollektivt agerande har varit typiskt i människosläktets historia och utveckling.”

    Samlande har också varit typiskt i människosläktets historia och utveckling.
    Samlande kan också visa sig hos djur. Ekorre är ett typexempel. Jag ser det också dagligen med ”mina” skator. När de ätit färdigt vad de förmår för stunden gömmer de resten av maten i små hålor i marken som de sedan täcker med gräs, löv eller annat som finns tillhands. Det är mycket svårt att hitta de här ställena. Man måste syfta in exakta koordinaten för att kunna hitta stället. Skatan har därför mycket tydligt uppfattat den naturliga rätten till ägande. Kanske man kan säga skatan är kapitalist? I vilket fall som helst, den som spar den har 🙂

    Jag återkommer med min uppfattning om vad som är ”vänster”.

   • ”Upprepade undersökningar sedan minst 30 år visar att en betydande del av befolkningen är positiv till socialism och att detta särskilt gäller unga idag.”

    Som ung vill man förändra världen och jag upplevde det själv men utan någon speciell inriktning. För mig var det snarare detaljer som lagar och förordningar som jag tyckte var fel.

    Lever man då som ung i ett ultrakapitalistiskt land så bör det bli något annat idealsamhälle som hägrar. Så om vissa ungdomar i USA, jag skulle tro särskilt på universiteten där framtidens visionärer odlas fram, har visioner om socialism så är det inget märkvärdigt i det. Redaktören här använder ofta benämningen socialism i sina inlägg och jag börjar förstå varför. Socialism är inte direkt definierbar och därför är det lätt att påpeka någon har missuppfattat eller helt enkelt inte förstår vad som menas. Visionen är otydlig men verkligheten har varit desto tydligare.

    Jag läste nyss i en gammal broschyr utgiven 1950 av ”Byrån för ekonomisk information” att en industriarbetare i USA behövde arbeta 50 minuter för 1 kilo kaffe. Industriarbetaren i Sverige måste arbeta 2 timmar och nitton minuter för samma vara. Sist då industriarbetaren i Sovjetunionen som var tvungen att arbeta hela 18 timmar och 45 minuter för att tjäna ihop till ett kilo kaffe. Fler exempel finns men inte så konstigt då om Kirunasvenskarna då blev besvikna då på sitt utlovade ”arbetarnas paradis”. Jag förstår hur de svenska kommunisterna reagerade. Det kunde ju inte bara vara sant.

  • Beror lite på vad som ryms inom begreppet socialism, och det är inte entydigt. Människan är till sin natur ett familjedjur, familjer bildar flockar. En flock sträcker sig så långt det finns en känsla av samhörighet och respekt, även om individerna inte känner varandra personligen. Människan är även territorial. Problemen uppstår när en flock, eller grupp, känns utnyttja en annan eller en förhindrar en annan att utvecklas, eller att en flock/grupp parasiterar eller dominerar en annan. Där kommer problemet med den nuvarande demokratin in. Demokratin provocerar till och skapar motsättningar och konflikter, det ligger i dess natur. Den skapar inte samarbete, och den skapar som oftast en elit grupp som härskar och styr över andra grupper och samtidigt parasiterar på andra och samtidigt gynnar sina egna medlemmar. Problemet syns i den klassiska sovjetkommunismen där eliten tar vad den kan lägga beslag på, och delar ut till jämlika, bara att vissa, främst de egna inom gruppen, är mer jämlika än andra.

 3. Nej man inte säga att skatan är en kapitalist. En kapitalist han köper en arbetares arbetskraft. Arbetaren får ex 1000 kr för en arbetsdag. Kapitalisten kan sälja de varor som arbetaren har producerat under denna arbetsdag för ex 10 000 kr. Av dessa betalar han för råvaror, maskiner, lokaler, skatt, tjänstemännens och arbetarnas löner osv…Och det är också från dessa 10 000 kr som kapitalisten hämtar sin egen försörjning och vinster till sig själv och andra aktieägarna. En arbetares arbetskraft är den enda vara som kan skapa ett högre värde än det kostar att köpa för kapitalisten. I ett socialistiskt samhälle får ingen människa äga/starta en fabrik och leva på andra människors arbete. Det är en självklarhet i ett kapitalistiskt samhälle. I ett socialistiskt samhälle kommer det som arbetaren producerar HELA samhället till godo.

  • En kapitalist hyr ut fastigheter till staten som använder dem som flyktingboenden. Vad har arbetaren producerat? Absolut ingenting men det är arbetaren som tvingas jobba ihop summan staten betalar till kapitalisten genom hög skattebörda. Inom produktionen blir det allt färre arbetare. Arbetstillfällena försvinner genom att maskiner gör arbetet. Inom den kommunala äldreomsorger börjar robotar komma som ska ersätta hemtjänstpersonalen. Dina exempel är som hämtade från början av förra seklet. Det mänskliga arbetet som ökat mest är produktionen av rapporter. Även det här indoktrinerande och många gånger meninglösa arbetet är arbetaren tvungen att betala genom skattebördor. Det är dags att granska alla rapportörer och forskare. Jag tror många av dem är ren bluff och samhällets parasiter som ska födas av de allt färre återstående producerande arbetarna. Landets ekonomi börjar likna Ebberöds bank.

    • Intressant nog tror jag det stämmer. På över 50 år har inte ett enda större företag utvecklats i Sverige, företag som grundas försvinner utomlands på ett tidigt stadium. Staten startar istället allsköns byråkratier som finansieras med skatter och avgifter. De skattefinansierade anställda bidrar statistiskt till BNP, men egentligen produceras ingenting, utom vad som behövs för att hålla andra byråkratier sysselsatta. Alldeles nyligen skrevs en artikel att 30% av sjuksköterskorna sysslar inte alls med patienter, dom är kontors byråkrater. Detta blir något av ett Ponzi scheme eller kedjebrev. När andras pengar tar slut faller systemet i bitar. Svenskarna tycks vara helt oförmögna att förstå hur systemet är upplagt. När dom betalar en biljett är företagets skatter, banavgifter, vägavgifter bränsleavgifter och byråkrati inbakade. När någon betalar mobilräkningen är statens avgifter, miljarder, för att använda frekvenserna inbakade, med noll kostnad. Propagandan säger att företagen, alltså ”någon annan”, betalar, men det är du som individ som betalar. Lägg skatt på elektronik företagen, dom lägger alla det på priset, du betalar.

 4. Vad socialism är, är nog en bedömningsfråga, för var och en.
  Fascismen grundades av den franske filosofen George Sorel. Idén hade han fått från marxismens klasskampsteori. Sorel var från början marxist. Så fascismen har marxistiska grunder.
  Nazism är en förkortning av ”nationalsocialism”. Hitlers parti hette NSDAP. Det vill säga ”Nazionalsocialistische Deutsche Arbeitar Partei”. Han tillämpade i en extrem grad socialismens grundidé att flytta allt makt från medborgarna till staten. Varje medborgare var i princip statens egendom.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here