Stoppa vapenexport till Saudiarabien och hjälp till Förenade arabemiraten – används i brutala kriget mot Jemen

0
1198
Statsminister Löfven och ledare i Saudiarabien.

Reaktionerna i Väst på mordet på Khashoggi varierar. Mordet var sannolikt planerat (SVT) och troligen utfört på uppdrag av Saudiarabiens regering. Angela Merkel stoppar Tysklands vapenexport till Saudiarabien, vilken har ett värde motsvarande 4,3 miljarder kronor (Aftonbladet).

En stor majoritet i EU-parlamentet vill också göra det (Överväldigande majoritet i EU-parlamentet vill förbjuda vapenexport till Saudiarabien). Men inte Sveriges regering, som vill avvakta en utredning säger statsminister Löfvén.

Eu-parlamentarikern Malin Björk skriver idag i SvD:

”Den fjärde oktober röstade nämligen nästan alla svenska partier för en resolution mot kriget i Jemen och specifikt för paragrafen där det står att parlamentet med kraft uppmanar samtliga EU-medlemsstater att avstå från att sälja vapen och alla typer av militär utrustning till Saudiarabien, Förenade Arabemiraten eller någon annan medlem av den internationella konstellationen, samt till den jemenitiska regeringen och andra parter i konflikten.”

EU-parlamentarikerna från S, MP, V, Fi, L, C röstade ja till det kloka kravet. Det gjorde också moderaten Anna Maria Corazza Bildt. Till stöd för fortsatt vapenexport röstade SD:s två ledamöter samt Gunnar Hökmark och Christofer Fjellner från Moderaterna.

Jag har behandlat den svenska vapenexporten till Saudiarabien i flera artiklar. Påminner nu om Sveriges mer okända hjälp till Förenade Arabemiraten för dess krigsinsatser.

Läs mer på Jinge.se: Jemen: Folkmord på gång av Saudiarabien & USA, gynnade av svensk politik

Sverige har stött Saudiarabien och Förenade Arabemiraten med vapen även efter det att angreppskriget mot Jemen inleddes.

I en debattartikel skrev fredsorganisationer: 

”Den 21 februari 2017 kom exportstatistiken för 2016. Den redovisar bland annat export av krigsmateriel till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten till ett värde av 156 miljoner kronor. Länder varifrån det återkommande rapporteras om grova övergrepp mot mänskliga rättigheter. Båda dessa länder är aktiva parter i kriget i Jemen, vars befolkning som en följd av detta nu genomlever en av de värsta humanitära katastroferna i världen.” –  SvD: Risk att Sverige fortsätter att sälja vapen till diktaturer

Organisationerna kräver att alla partier före valet redovisar om de ansluter till deras krav på stopp för vapenexport till diktaturer som bl.a. Saudiarabien och Förenade arabemiraten.

De skriver:

Regeringen har lagt fram ett förslag med stort utrymme för tolkning. Hur våra partier och politiker väljer att tolka regelverket blir därmed avgörande för om svenska vapen ska hamna hos förtryckarregimer eller om detta är tillfället då vi säger stopp. Vi förväntar oss att varje parti redovisar sin syn på detta före valet detta år. Det är den politiska viljan som avgör vad regelverket ska innebära i praktiken. Hur stor är er vilja?”

I en artikel i Svenska Dagbladet 7/10 2014 ”Svenska vapen i grym saudisk krigföring” skriver Bo Forsberg, Diakonia:

”I den saudiska krigföringen mot Jemen används det svenska stridsledningssystemet Erieye. Detta sker trots att svensk lagstiftning säger att mänskliga rättigheter ska vara ett centralt villkor för export.”

”Mellan 2010 och 2014 köpte Saudiarabien svensk krigsmateriel för 5,1 miljarder kronor. Att regeringen förra året beslöt att avbryta det militära samarbetsavtalet betyder inte att vapenexporten dit har upphört.”

Sveriges stödjer också Förenade Arabemiratet i dess krig mot Jemen.

Sverige hjälper Förenade Arabemiraten att bomba fattiga Jemen.
Sveriges Radios kända program ”Kaliber” rapporterade Sveriges Radio: Svensk myndighet flygledde diktaturens militära plan

”P1-programmet Kaliber kan i dag avslöja nya uppgifter om Luftfartsverkets samarbete i Förenade Arabemiraten. Flera personer som arbetat på plats vittnar om att myndighetens personal dagligen flyglett militära plan.”

Militärt fraktplan av modell C-17. Foto: Creative Commons
Militärt fraktplan av modell C-17. Foto: Creative Commons

Bland annat har militära transportplan varit på väg till krigets Jemen.

Flygledaren Jan Källström som arbetade med flygledning på Abu Dhabis internationella flygplats mellan 2015 och 2017, berättar att han såg krigsmateriel lastas ombord på militära fraktplan som fanns på flygplatsen.

”Jag kunde ju se att de tryckte in en helikopter eller en stridsvagn så det är ju vapen.”

Luftfartsverkets helägda dotterbolag har sedan 2013 ett samarbete gällande flygledningen för fem flygplatser i Förenade Arabemiraten – ett land som befinner sig i krig i Jemen. Luftfartsverkets personal ska bara arbeta civilt. Något som underströks av vd för Luftfartsverkets dotterbolag, Maria Wall Petrini, i en tidigare intervju med Kaliber.

Skulle det vara problematiskt om det är så att det har lyft militärflyg som har bidragit på något sätt till den här konflikten i Jemen?

”Ja, självklart är det ju inte bra om det är så. Men jag vidhåller att vi är där för att bedriva en civil luftfart och hjälpa till att driva en civil luftfart, inte en militär luftfart”, sa Wall Petrini då.

Men Kaliber har varit i kontakt med flera personer som jobbat på plats i Förenade Arabemiraten, och som berättar om att Luftfartsverkets personal dagligen hanterade militära flyg, både passerande stridsflyg och transportplan som bland annat varit på väg till just krigets Jemen.

Flygledaren Jan Källström berättar att det fanns en särskild inhägnad militär plattform på flygplatsen där han jobbade där stora militära fraktplan var stationerade– något som bekräftas av foton och artiklar Kaliber sett. Och fraktplanen flygleddes dagligen av Jan Källström och hans kollegor.

”Det var rätt så ofta, men säg att det kanske var 30-40 starter på en dag. Men det här att åka till Jemen, jag har svårt att säga men det kanske var två till tre flygmaskiner om dagen som flög dit”, säger han och fortsätter:

”Nej, man fick ju den informationen att den här ska ner till kriget, så att här ska det vara försiktigt.”

Luftfartsverket har avböjt en ny intervju. I ett mail skriver de att det ingår i civil flygtrafiktjänst att hantera militära flygningar på civila flygplatser. Men de kommenterar inte uppgifterna om att deras personal flyglett militär i Förenade Arabemiraten på väg till kriget i Jemen och inte heller att VD för deras dotterbolag tidigare sagt att det inte vore bra om så var fallet.

Men hade ni några tankar, att ni flygledde de här?

”Ja någon tanke som sagt, att: ”hjälper jag till här?” Jag är ju liksom en spindel i nätet jag och är det moraliskt rätt, det här landet är i krig. Och det här flygplanet ska iväg och lämna material i alla fall eller det här stridsflyget som passerar ska ju ner och bomba nu kanske”, säger Jan Källström.

Kaliber har sökt bedömning av samtliga riksdagspartier och fått svar från fyra av partierna. Ansvarig minister Tomas Eneroth utgår från att gällande bestämmelser följs och menar att det är Luftfartsverket och inte regeringen som är ansvarigt.

Mp:s talesperson menar att man ”måste titta närmare på det här”. V:s talesperson anser att Sverige nu blir part i kriget, medan SD anser att detta är ”väldigt oroande” och att man ska ställa frågor till ansvarig minister. Övriga riksdagspartier har antingen inte svarat eller avböjt att svara. (Sveriges Radio: Svensk myndighet flygledde diktaturens militära plan)

All heder åt Jan Källström som vågar framträda med namn och berätta. Uppgifterna bekräftas andra anställda som Kaliber har fått intervjua anonymt.

Saudiarabien och Förenade Arabemiraten bedriver ett angreppskrig mot Jemen, med stöd av USA som under Trump har sex-dubblat egna bombningar av Jemen ett världens fattigaste länder Jemen. I media påstås att de så kallade Houthi-rebellerna har stöd av Iran.

Belägg för detta saknas. Ingen har t.ex. påvisat iranska militärer i Jemen. Hjälper Iran Houthis i Jemen? Falska rapporter i media.

Några artiklar om Jemen i arkiv på bloggen Jinge.se:

Föregående artikelÄnnu en (rysk) ubåt?
Nästa artikelMin debatt i DN om demokrati och diktatur efter artikeln ”Därför står Trump på mördarnas sida”
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here