Strategin för USA:s okonventionella krigföring mot Syrien – och för statskuppen i Bolivia?

11
2170

Detta ingår som ” Kapitel 10.1. Strategin för okonventionell krigföring, en manual för kriget mot Syrien” från hösten 2013 i den detaljerade översikten av de första åren av kriget mot Syrien ”Vad händer i Syrien?” Inget talar för att USA övergett denna strategi. Det är sannolikt att tillämpliga delar tillämpas i Bolivia, även om jag för dagen saknar detaljer. Referensen.

”Vad händer i Syrien?”

Strategin för USA:s okonventionell krigföring mot Syrien – och för statskuppen i Bolivia?


”Amerikanska insatser med okonventionellt krig (OK) avser att utnyttja en fientlig makts politiska, militära, ekonomiska och psykologiska sårbarhet genom att utveckla och upprätthålla en motståndsrörelse som kämpar för att uppnå USA: s strategiska målsättningar … För överskådlig framtid kommer de amerikanska styrkorna främst engagera sig i irreguljär krigföring (IK) verksamhet. ”

Så inleds 2010 års handbok i okonventionell krigföring. En handbok utarbetad för den amerikanska militärens specialstyrkor. En genomläsning av manualen är avslöjande läsning eftersom USA i detalj anger hur man arbetar för störta en regering genom att beväpna gerillastyrkor. Dessa hemliga krig är varken godkända av kongressen, och inte heller av invånarna i de nationer vars liv offras för att USA ska uppnå sina militära och politiska målsättningar.

Ett citat av president John F. Kennedy från 1962 inleder manualen. Citatet illustrerar Washingtons övertygelse att amerikanska styrkor har rätt att destabilisera, infiltrera, mörda, omstörta – allt i tjänst för att uppnå utrikespolitiska målsättningar.
”Det finns en annan typ av krigföring -ny i sin intensitet, gammal till sitt ursprung gerillakrig, subversion, rebeller, mord, krig genom bakhåll istället för öppen strid, genom infiltration istället för aggression, att söka segern genom att nöta ner och utmatta fienden istället att möta honom.”

En aspekt av OK som kan uppfattas som särskilt frånstötande – bortsett från de uppenbara kränkningarna av folkrätt och suveränitet, förlust av människoliv, egendom, etc. – är de aggressiva försöken att psykologiskt vända en befolkning mot en regering.
I det arbetet använder USA planmässigt sociala medier för att samordna protester och sprida falska berättelser. USA har under det senaste åren kraftigt ökat budgetanslagen till subversiv verksamhet på webben. Dagens Nyheter skrev den 31/7 ”En topphemlig programvara från NSA tillåter analytiker att söka genom enorma databaser med e-post, chatthistorik och surfstatistik, avslöjar tidningen the Guardian.”

I juli 2011 anslog försvarsdepartementet 42 miljoner dollar till den amerikanska militären för att ”upptäcka, klassificera, mäta och spåra idébildning samt utveckla och sprida idéer och koncept” inom sociala medier. Wired magazine kallar projektet för Pentagons ”propagandamaskin för sociala medier”.

USA har historiskt genomfört okonventionell krigföring till stöd för omstörtande verksamhet som Contras i Nicaragua 1980 och till en gerilla för att besegra en ockupationsmakt såsom med Mujahedin på 1980-talet i Afghanistan. Ett annat exempel är UCK-gerillan i Kosovo.

I Libyen genomfördes kriget med NATO-mantel men USA ledde i kulisserna. Den storskaliga okonventionella krigföringens framgång på marken berodde främst på NATO:s bombanfall och underrättelseförmedling till ”rebellerna”.

I Syrien har USA & Co sedan flera år tillbaka gett råd och stöd till rebellerna.
På nästa aggressionsnivå tänker de sig ”genomföra begränsade attacker mot militära mål”. Andra alternativ diskuteras, flygförbudszon med attacker på flygfält, inrättandet av ”buffertzoner” där rebellerna kan ta skydd. Allt detta beskrivs i manualen för okonventionell krigföring.

För att skaffa sig så brett stöd för denna krigföring som möjligt och utsträcka den till nya grupper som normalt sett är motståndare till USA:s krig
så kallar de i Syriens fall krigföringen för en ”revolution” och sprider ut att den breda proteströrelsen som fanns mot Syriens regering plötsligt övergick till väpnad kamp. I själva verket kan inte proteströrelse plötsligt övergå till en omfattande väpnad kamp, utan den måste planeras och förberedas lång tid i förväg. Den stora oppositionen bestående av tiotals olika partier för ingen väpnad kamp men det gör däremot de rebeller som USA-alliansen har beväpnat.

Ett Wikileaks dokument visar att USA redan 2005 att identifiera ”möjligheter” att avslöja ”sårbarheter” i den syriska regimen och orsaka sekteristisk/etnisk uppdelning, oenighet inom den militära/säkerhetsapparaten och ekonomiska svårigheter. OK-manualen instruerar specialstyrkorna att ”utnyttja en fientlig makts politiska, militära, ekonomiska och psykologiska sårbarhet.”

Manualen beskriver svårigheterna med att få stöd från befolkningen: ”I nästan varje scenario måste motståndsrörelsen hantera en befolkning där en aktiv minoritet stödjer regeringen och en lika liten militant fraktion som stödjer motståndsrörelsen. För motståndet ska lyckas måste den övertyga den osäkra mittenbefolkningen … att acceptera dem som en legitim styrka. En passiv befolkning är ibland allt ett väl underbyggt uppror behöver för att gripa den politiska makten. ”

För att förmå den ”osäkra mittenbefolkningen” att stödja upproret, rekommenderar manualen att ”skapa en atmosfär av brett missnöje genom propaganda och politiska och psykologiska insatser för att misskreditera regeringen.”

När konflikten eskalerar, så bör de ske en ”intensifiering av propagandan … för att psykologiskt förbereda befolkningen för upproret”. Det bör utvecklas lokal och landsomfattande ”agitation” – anordnande av bojkotter, strejker och andra insatser för att öka missnöjet. I nästa steg: ”infiltration av utländska organisatörer och rådgivare och utländsk propaganda, material, pengar, vapen och utrustning.”

Ytterligare ett steg i kriget tas genom att upprätta ”nationella frontorganisationer” (t.ex. Syrian National Coalition) och befrielserörelser (t.ex.. Fria syriska Armén) ”som skall förmå större delen av befolkningen att acceptera det ökade politiska våldet och sabotagen”- och ”individer eller grupper som bedriver sabotage i städerna”.

Hur skall den passiva majoriteten av befolkningen förmås att acceptera oppositionsgruppernas våld? Manualen har svaret:
”Om vedergällning (från regeringen) inträffar kan motståndet utnyttja de negativa konsekvenserna att samla mer sympati och stöd från befolkningen genom att betona de uppoffringar och umbäranden motståndet genomlider på uppdrag av ”folket.” Om vedergällningen är ineffektiv eller inte förekommer kan motståndet använda detta som bevis på dess förmåga att föra effektiv kamp mot fienden. Dessutom kan motståndet skildra oförmåga eller ovilja av fienden att hämnas som en svaghet, vilket kommer att demoralisera fienden och ingjuta en tro att de kommer lida nederlag.” .

Föregående artikelUSA vill skapa en kvasi-stat för att ta hand om oljan i Syrien tillsammans med kurderna.
Nästa artikelAvslöjande: Kuppmakarna i Bolivias har band till CIA och School of Americas
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

11 KOMMENTARER

 1. Dagens okrönte mästare på okonventionell krigföring heter Putin. Hans västbaserade desinformationsnyheter, internettroll, stöd för nationella rörelser, stöd för Trump syftar alla till att destabilisera västvärlden.

  • Kolla den här kommentaren, kallar andra folk för troll och drar in Ryssland, i en debatt som handlar om USA, och deras uppenbara kupper, desinformationskampanjer. Mata inte trollet.

  • Att USA stjäl olja i Syrien och bombar sönder landet är alltså Putins fel? Tja, dessa USA-Nissar som Ron, som härjar här på bloggen låter som desinformatörer som betalas av CIA eller någon annan skum byrå från USA. Från USA är det som vanligt inget annat än krig och svinaktigt beteende att vänta..Historien talar ju sitt tydliga språk när det gäller hur gangsterpacket i Washington styr.

 2. Vi får hoppas att världen befolkningar så småningom förstår hur det ligger till. Det syriska folket vet att det är ett yttre hot som försöker splittra deras land. Ryska folket är sedan lång tid fullt medvetna om de yttre krafter som försökt och försöker destabilisera och plundra landet. Samma kan sägas om Venezuelas folk. De krafter som förespråkar våld som konfliktlösning splittrar också USA. Att våldet ännu inte brutit ut på gatorna beror på att det inte finns någon USA-ambassad i Washington har någon klok människa sagt.

  Några rader ur boken Vårt sekel är reserverat åt lögnen av Olof Lagercrantz.

  ”Man har slagit sönder ett rike och skryter med att man av humanitära skäl siktat blott mot kommunikationerna. Ta bort broarna, vattnet, elektriciteten, kloakledningarna från New York och Stockholm och se vad som händer. Generalers fantasilöshet överträffas blott av presidenters.

  I Förenta staterna växer nöden och hatet. Den optimistiska mask som presidenten håller framför ansiktet liksom det krig han fört är avsedda att dölja den ångest som skälver på varje gata i hans land. Att bakom medierna upptäcka de tusen av vår enögdhet dolda sanningarna, verkligheten, blir framtidens stora uppgift.”

 3. Nu attackeras folk som stödjer Morales av regimen, socialdemokraterna i sverige, när ska ni fördöma detta?

  WATCH Morales supporters tear-gassed in clashes with riot police as Bolivians protest unelected ‘interim president’ (VIDEO)
  https://on.rt.com/a598

 4. Tack Magnus för den avslöjande handboken!
  Den får mig att börja tänka: Hur skulle vi drabbas av USAs vrede? Tänk om vi valde oss en socialistisk, eller bara en nationell ordning, där vi började förstatliga både banker, gruvor, energibolag, järnvägar, skolor och bilprovningen. Vet CIA o co redan hur de ska gå tillväga? Våra media har förberett det hela genom sitt val av perspektiv, vilket fått befolkningen att polariseras och blotta sig: För eller emot US. Denna vetskap är väl det viktigaste startblocket inför ”befrielsen”. Vi blev ju en gång i tiden räddade från en statsminister som fraterniserade med ryssen…

 5. Vi har redan statliga gruvor och energibolag, staten äger kors och tvärs genom hela strukturen via statliga bolag. Staten har högst ställda vinstkrav på sina företag och har slopat all progressiv politik, elström ska tex bli dyrt framöver, det anses bra. Skolorna är kommunala men det finns en del privata skolor som som borde stängas omedelbart. Bilprovningen bör vara statlig. CIA intresserar sig inte för om vi återförstatligar den. Sen den privatiserades har kostnaderna för besiktning i vissa fall fördubblats, allt vi betalar för är när aktörerna försöker sno kunder av varandra med marknadsföring.

 6. Påverkanskampanjer är bra mycket äldre än så, men sådana som Jonas Sjöstedt tycks aldrig ha hört talas ens om det ökänt kosackvalet i Italien eller det anglosaxiska massiva stödet till NSAP under mellankrigsåren.

  Finns det bara historielösa idioter i ledande befattningar eller är de köpta, alternativt utsatta för grov utpressning?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here