Modiga Susan Lindauer – internerad visselblåsare om 9/11, Irakkriget och Patriot Act

29
5881
Bild från American Civil Liberties Union.

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett eller flera år sedan och idag” återpubliceras denna artikel.Ja, det finns andra politiska visselblåsare än Julian Assange, Edward Snowden och Chelse Manning. Men behandling från USA:s regering är densamma. Man sätter yttrandefriheten och First Amendment till konstitutionen åt sidan.

Denna artikel har jag tacksamt fått av Jan Nybondas för publicering. Han är en pensionerad finsk statstjänsteman med ekonomisk grundutbildning, kontakter med EU-kommissionen under en tjugoårsperiod. Historia och världspolitik som hobby sedan studietiden.

Det är en diskussion av USA:s utrikespolitik utifrån boken Extreme Prejudice av Susan Lindauer.


Susan Lindauer – visselblåsare om 9/11 och Irakkriget

Susan Lindauer är en fredsaktivist som genom släkt och vänner hade goda kontakter med maktens män och kvinnor i Washington. Hon tog på tidigt 90-tal anställning som en ”Asset” inom den amerikanska förvaltningen. Jag kallar henne för medlare eftersom det bäst beskriver hennes roll. Termen ”asset” pekar på försänkning, dvs. Lindauers uppgift var att skapa kontakter till utländska makter, Irak och Libyen, med vilka USA saknade officiella relationer. Hennes medlarroll var öppen i bägge riktningarna, alla inblandade förstod att den information hon fick skulle gå vidare. Inget spioneri och hemlighetsmakeri således.

När hon tar anställning sker det första bombattentatet mot tvillingtornen 1993, den gången från garaget. Även Lockerbie-rättegången är aktuell då en jumbojet hade sprängts över Skottland. I detta sammanhang noterar Lindauer att Libyen felaktigt utpekats som skyldig och att rätten stött sig på falsarier. Under 90-talet skapar hon sitt kontaktnätverk till libyerna och irakierna på deras FN-ambassader i New York. Hon har för sina uppdragsgivare inte dolt att hon är fredsaktivist, men hon har åtagit sig att i diskussionerna med sina motparter inte avslöja att hon opponerar sig mot den amerikanska sanktionspolitiken. Den information hon insamlar går via två ”handlers”, övervakare, vidare till berörda myndigheter såsom utrikesdepartementet och Vita Huset. Av dessa får hon även förelagt de teman som bör diskuteras med diplomaterna.

In i hetluften kommer hon i två separata omgångar. Den första är i samband med attacken mot tvillingtornen 2001 och den andra är under förberedelserna och efterspelet till Irakkriget 2003. Det är försöken från Vita Huset att dölja den verkliga kunskapen om Irak som fanns till deras förfogande före kriget som leder till att Lindauer blir förmål för grovt trakasseri från myndigheternas sida. FBI sparkar in dörren och stormar hennes hem och transporterar henne till en förvaringscell. Då tas Patriot Act i bruk mot en amerikansk medborgare på ett sätt som bara kan ske i en totalitär stat. Franz Kafka hamnar här i skuggan när det amerikanska rättsmaskineriet skorrar och mal på. Redogörelse för dessa intrikata turer överlämnar jag till professionella jurister.

Läsning av Lindauer borde ske på alla juridiska fakulteter. Patriot Act föreges vara tillkommet för att motarbeta terrorism men kan lika enkelt brukas för att motverka demokrati och öppenhet. Den röda tråden i lagpaketet – på 7000 sidor ! – handlar om att försvaret fråntas alla möjligheter till egentligt försvar, då åklagaren kan hemlighålla både hävdat bevismaterial och vittnesutsagor. Och domaren låtsas om ingenting. Bokens titel ”Extreme Prejudice” anspelar på ett kodspråk från underrättelseväsendet. Det innebär förgörelse av en agent som blivit obrukbar. Antingen genom direkt avrättning eller psykisk nedbrytning av personen.

Våren och sommaren 2001 bubblade det av information om en terrorattack som var på kommande. Det fanns så mycket detaljer att Lindauer uppmanade sina närmaste att hålla sig borta från Manhattan. Tvillingtornen var det sannolika målet och kapade passagerarplan fanns på listan över hot. När det i den officiella rapporten hävdades att terroristerna fick ett försprång p.g.a av att CIA och FBI inte samarbetade var detta en brist som redan förut varit känd och som Vita Huset blivit uppmärksammat på. De slog dövörat till, liksom till de övriga larmsignaler som strömmade in under sommaren. Eftersom kapade passagerarplan var ett känt hot hade det varit enkelt att placera ut luftvärn på taket till tvillingtornen.
En ytterligare märklig omständighet var att flygvapnet den aktuella dagen befann sig i Alaska. Nästan som om terroristerna känt till detta. Vad gjorde man i Alaska? – Övade mot hotet från Ryssland, förstås!

Lindauers tolkning av 9/11 sammanfaller i huvudsak med vad flera sinsemellan oberoende observatörer har kommit fram till, även om Lindauer utgående från sina detaljkunskaper tar ett steg till. Det troliga är enligt henne att Bush och hans rådgivare redan före 9/11 hade bestämt sig för att ett krig mot Irak var högsta prioritet. Ingenting fick komma i vägen, vilket även Lindauer personligen fick uppleva från 9/11 fram till våren 2003. Det spelade ingen roll vad Irak gjorde eftersom beslutet om krig redan var taget. Ett nytt Pearl Harbor hade av personer inom administrationen nämnts nästan som ett önskemål för att motivera ett interventionskrig. Detta hade enligt al Qaida -avhopparen Amien Dean tagits emot med uppskattning av gruppen, eftersom det nya kalifat som ingick i deras planer behövde ett storkrig i regionen för att röja undan sekulära motståndare, deras egna resurser hade inte räckt till. Det fanns således flera aktörer som hade tänkt sig att profitera på ett amerikanskt angrepp mot arabstaterna, bland dessa även Israel.
Likt it-entreprenören Ron Unz och Thomas Drake från NSA går Lindauer inte heller så långt att hon skulle beskylla Bush-regimen för ett insiderjobb av 9/11. Ron Unz har skrivit mer om detta. Han säger sig personligen ha känt flera av de nykonservativa kring Bush och håller det för otänkbart att de skulle ha gått så långt som till aktiv medverkan. Att de med beräkning sänkte garden utgör inte aktiv medverkan. En ouppklarad fråga är om någon av de övriga som hade intresse av ett krig hjälpte terroristerna och på vilket sätt.

Susan Lindauers främsta insats som medlare var hennes framgångsrika arbete för att skapa produktiva relationer med Irak. Att dessa resultat sedan avvisades av Vita Huset är inte hennes skuld. Irak hade genomlidit ett årtionde av fruktansvärda sanktioner och landet var berett att göra allt som krävdes för att dessa skulle avvecklas och en återuppbyggnad kunde ha påbörjats. USA erbjöds alla de lukrativa kontrakt som återuppbyggnaden skulle kräva och som grädde på moset skulle man få nya feta kontrakt för oljeutvinning. Ingenting var nog. Det tragiska för irakierna var att USA efter kriget ställde samma krav som de hade erbjudits gratis, utan krig. Och det snopna för USA är att de med årens lopp efter all förstörelse inte kunde dra ekonomisk fördel av sin invasion som de hade tänkt sig. Tvärtom. Vad åren går kommer deras andelar att successivt krympa, när marionettregenterna i Bagdad tvingas lämna över till nationalistiska krafter. Förutom Bushs eget garde var senatorn John McCain den främsta pådrivaren av kriget. Han gjorde i sina uttalanden ständiga falska kopplingar mellan Irak och al Qaida samt förde fram osanningen om Iraks bristande samarbetsvilja. I själva verket fanns det ingen som motarbetade al Qaida mer än Irak. De hade även kunnat erbjuda ny information om terroristernas finanser, men USA avvisade hjälpen.

Colin Powell, Bushs försvarsminister, blev ökänd för att ha fört FN:s säkerhetsråd bakom ljuset med sin plastkapsyl som skulle föreställa Saddam Husseins massförstörelsevapen. Men Powells lögner upphörde inte med detta. När det framstod för den amerikanska allmänheten att krigsprojektet hade spårat ur och blivit det fiasko som bl.a. Lindauer hade varnat för, då kom Powell med en ny dunderlögn. I en intervju med Barbara Walters framhöll han att ingen hade trätt fram och varnat honom om att exilirakierna var opålitliga som källor och sanningsvittnen och att den egna informationen om Irak varit av dålig kvalitet. På detta sätt skulle administrationen rentvå sina händer och hävda att man hade agerat i god tro.
Sanningen var den diametralt motsatta: Powell hade varnats och bl.a personligen av Lindauer just om detta. Irak var samarbetsvilligt, inga spår efter massförstörelsevapen hade uppdagats, exilirakierna var inte att lita på: de var ute efter makten överlämnad på silverfat och var beredda att påstå vad som helst för att nå fram. Vidare hade Powell varnats för att irakierna inte kommer att stillatigande utsätta sig för en invasion, utan kommer att göra uppror mot invasionstrupperna. Powell fortsatte även att propagera en annan lögn: att irakierna inte hade velat samarbeta, när det tvärtom förhöll sig så att alla krav som hade ställts hade uppfyllts och kontrakt om mångmiljardsatsningar hade utlovats.

Colin Powell

Men när Powell sitter i TV-soffan med Walters och ljuger, sitter Lindauer internerad på psykvården i ett kvinnofängelse och kan inte protestera. Obligatorisk läsning inte bara för de juridiska fakulteterna utan även de medicinska.
I USA har psykiatrin blivit ett ytterligare vapen i maktens händer som kan aktiveras i rättssalen vid behov. Åtalet mot Lindauer rubricerades som ”agent i Iraks tjänst”. I regel kan en person i Lindauers ställning krångla sig ur en sådan sits genom att köpslå och ingå en ”plea bargain”, att få ett kortare straff mot vissa medgivanden för att därefter förses med munkavle i offentligheten.
Lindauer hade emellertid bestämt sig för att ta strid. Hon betraktade sin ställning som god eftersom hon inte hade undertecknat en sk. ”non-disclosure agreement” för sin tjänst. En sådan restriktion hade berövat henne rätten att vid en rättegång framlägga sin vetskap till sitt försvar. Men hon underskattade maktens förmåga att smida ränker. De tvingar henne att undergå psykiatrisk evaluering och har tillgång till psykiatrer som går deras ärenden. Lindauer klassas som oförmögen att infinna sig i rätten och förpassas till anstalt.

På anstalten försöker man i två olika omgångar tvinga på henne starka psykofarmaka men genom ursinnigt motstånd lyckas hon undkomma behandling – som de flesta av hennes medinterner lider under. Och på en punkt har hon det faktiskt bättre ställt än Julian Assange. Hon kan vistas ute i fria luften och hon ser till att promenera en mil per dag på fängelsets träningsbana.

Ensam hade Lindauer troligen stannat kvar på psyket för gott, men tack vare några trogna och smarta vänners juridiska hjälp lyckas hon bli fri. Någon egentlig rättegång blir det dock aldrig, där hon hade kunnat rentvå sitt rykte och avslöja myndigheterna. I skarven mellan Bushs och Obamas administration läggs åtalet ned och fallet avskrivs. Lindauer skriver sin bok och går ut på alternativa medier och berättar sin historia. De stora medierna slår dövörat till, de hade ju varit med och hetsat till angreppet mot Irak. Hon är fortsatt missriktat optimistisk gällande diplomatins möjligheter. Hon tror att bara republikanerna avvisade diplomatin gentemot Irak och ser inte att samma fara lurar för Libyen. Lindauer tror 2009, två år före bombningen av Libyen, att landet tack vare de diplomatiska genombrotten som hon bidragit till var räddat. Så blev det inte. I stället upprepades de falska angivelserna och krigets fasor släpptes loss på följande offer, nu av demokraterna.”

Föregående artikelJeffrey Sachs om krig mellan Ryssland och Väst!
Nästa artikelNazitolerant president inviger Folk och Försvar i år. Vem bryr sig?

29 KOMMENTARER

 1. Jag har i hyllan en bok, ”CIA och 11 september” av Andreas von Bülow. Han reser en rad frågetecken om just attacken 11/9 och vad man på ansvarigt håll möjligen visste. Kanske något att återkomma till, det finns säkert mer skrivet på det temat av trovärdiga personer. Vad jag vet visste man om Pearl Harbor och lät det ske för att få en förevändning att gå med i kriget. Här behövde man också en sådan.

  • I skriften Project for the New American Century (författat av det gäng neokonservativa som senare fick viktiga/nyckel positioner i Bushs administration – Wolfowitz, Perle mm,) står det uttryckligen följande ”det skulle behövas ett nytt Pearl Harbor”. Och det fick man eller rättare sagt det fixade man – 9/11 var precis det.

   Kolla videon med marktjuven Ehud Barak. https://www.youtube.com/watch?v=GAueLjdKh1s
   Det han säger är som hämtad från en manuskript – han talar strax efter attacken. Bush doktrinen är en kopia av det marktjuven säger på videon

 2. Susan Lindauer är konservativ. Gå in på hennes Twitter där hon retweetar Trumps Twitter och andra från extremhögern.

  Varför inte hellre ta upp Cuban Five som också blev arresterade i USA men därefter blev utväxlade med spioner från USA?

 3. Att 9/11 var en insider jobb borde väl vara klart vid det här laget för alla utom de som ligger bakom och det var inte Osama eller muslimerna. Vilka tjänar på att kristna och muslimer bråka med varandra?

  https://www.globalresearch.ca/eight-reasons-911-could-not-have-been-an-inside-job/5518462

  Svaret på den frågan är också svaret på vilka som låg bakom 9/11, vilka som gör allt för att dölja sanningen.

  Detta vet vi om 9/11: https://www.globalresearch.ca/ten-irrefutable-devastating-911-facts/5637525

  • Mkt bra skrivet, tveklöst handlar det om ett enda ’lands’ inblandning och orkestrering av denna smutsiga ’operation’/denna false flag. Ooch naturligtvis i ’samklang’ med admin som alltid lyder detta ’land’

   • Man kan väl utgå från att Israel kände till att detta skulle hända men avstod av politiska skäl att göra något! Det kan ju vara så illa att Israel även hjälpte saudierna att utföra terrordådet. Sen måste träsket i Washington varit aktiva på sitt hörn då de såg till att aptera och spränga WTC-7 som inte träffades av något! Det var nog tänkt att ett tredje plan skulle träffa sjuan men den kapningen blev aldrig av så man sprängde ändå för bevisen för den enorma förskingringen av skattepengar skulle döljas. Att även tvillingtornen fick hjälp på vägen att rasa säger mängder med vittnesmål där man hört explosioner på de nedre våningarna innan raset. Och så måste det gått till för skyskrapor rasar inte för att det brinner på våningar långt upp i huset. Tja, sanningen är hemligstämplad väldigt länge men det kan ju ändras om kaoset i USA leder till att unionen splittras! Den som lever får kanske se det hemligstämplade materialet till slut!

 4. Myndigheterna i USA har gång på gång blivit ertappade med de grövsta lögner, speciellt sedan Vietnamkrigets dagar och de politiska morden på 60-talet. Det har lett till en utbredd misstro även bland akademiskt bildade i USA, där många utgår ifrån att allting myndigheterna påstår är osant. Det kan även misstänkas att underrättelsetjänsterna hakat på denna våg av misstro och sprider sin egen variant av konspirationsteorier för att en ökad förvirring gagnar deras agendor.
  De som ”vet” att 9/11 var ett insiderjobb brukar argumentera att a, b, c osv. inte kan ha hänt. Jag skulle hellre se att de lade fram sin hypotes om vad som faktiskt hände. Här långt borta i Norden utan tillgång till förstahandsinformation bör man inta en öppen attityd. De som stöder insiderhypotesen förbiser skammen och förnedringen för Vita Huset som följde av attacken. De hade misslyckats i sitt viktigaste uppdrag, att försvara landet. Att med avsikt ta på sig en sådan skam för att få ett motiv till angreppskrig kan ifrågasättas, eftersom det ju visat sig vara tämligen lätt att fixa skenargument för att starta krig. Och eftersom målet var att angripa Irak, varför fixade man inte ”bevisen” att stöda denna målsättning. Att israelerna jublade kan förklaras på flera sätt, men vi vet inte i dagsläget vilket som är riktigt. Att de välkomnade ett förestående angrepp mot arabvärlden var i sig en anledning till jubel.

  Skall tillägga att Lindauer även berättar om Oklahoma-sprängningen där en liknande laddning brukades som 2011 i Oslo. Det har för den amerikanska allmänheten dolts att den dömde McVeigh faktiskt fick hjälp för planeringen av islamister från utlandet.

  • Det var neocon Dick Cheney som gav ordern ”to stand down” medan attacken pågick. Silverstein t ex åkte inte till jobbet den dagen – han mådde inte bra. och han är inte ensam om det heller – varningar via e-mail som vissa typer fick, mm. De dansande israelerna som ekände att de var där för att dokumentera eventet. Hur visste de det?

   https://www.globalresearch.ca/the-lies-of-911-miracle-workers-bush-and-cheney-how-the-ruined-america-and-the-world/5606092

   • Ur Susan Lindauers bok, sid.91: ”Då sade dr. Fuisz: Det där är israeliska agenter, det är inte en tillfällighet att de står där (med videokamera, min anm.). De visste att attacken skulle ske. De väntade på den” Lindauer: ”Du menar att israelerna visste om det men inte talade om det för oss !”
    Dr Fuisz är Lindauers kontaktman. Alltså: Lindauer förnekar inte att de fanns folk som visste mer än de själva, det är dock inte samma sak som att hävda att Bush et kompani planlade angreppet.

 5. Tack Jan Nybondas för ett mycket viktigt och intressant bidrag! Bör få stor spridning.

  Som Anders säger:”Det viktiga är USA:s politik och hur Patriot Act drabbar henne, Lindauer, och andra.” Barbara Honegger hade kanske tur som skonades från repressalier, hon behöll sitt jobb.
  Kanske passar det in i sammanhanget att länka till en intervju om kommande, sensationell start på en Grand Jury i Lower Manhattan gällande WTC och speciellt WTC 7. Se länk till intervjun nedan. Processen blir förmodligen hållen bakom lyckta dörrar och tar 12 till 18 månader. Youtube från 01DEC2018 med Joshua Sigurdson Richard Gage och Barbara Honegger.

  https://youtu.be/2V3cfCX1s1Y 36min

  martin

 6. Varför tar du inte hellre upp fallet med Leonard Peltier? Peltier har suttit i fängelse för påstådda mord sedan 1970-talet. De som verkligen är visselblåsare är de som varken uppmärksammas av de konservativa eller de liberala. Peltier behöver vårt stöd mer än vad Lindauer gör (och Assange och Gui Min-haj).

  https://freeleonard.org/case/

  • Hur kan du rangordna behovet av stöd? Assange och Lindauer är viktiga visselblåsare för demokratin, vilket mig veterligen inte Peltier eller Min-Haj är.

   • Hur i hela världen kan han ha vara en visselblåsare när han har suttit hårt bevakad i fängelse i cirka 43 år?
    Att slåss för människor som sitter i felaktigt dömda fängelse är att slåss för demokratin! Det är vad demokrati går ut på – att inte bli arresterade och dömda för sina åsikters skull!
    Visselblåsare – särskilt de som är förmögna och konservativa – har egna agendor och det är att blåsa upp vad de har avslöjat. De vill föra politiken åt ett visst håll, och säger att de själva lider under liberalernas förtryck (även när det är Trump som är president, märkligt nog).
    Och genom att uppmärksamma dessa gör du och Jan Nybonda vänstern en björntjänst. Givetvis tackar de konservativa och tar emot – när de har slutat upp att skratta åt oss.
    Visselblåsare är för mig de som avslöjar korruption och misskötsel av människor, och avslöjar den riktiga fattigdomen och klassklyftorna lokalt och i världen. Visselblåsare är vi (du också, Romelsjö) alla som tar uppmärksammar missförhållanden i samhället. Men jag kan tyvärr inte betrakta Lindauer som visselblåsare när hon retweetar extremhögerns yttrande om invandrare. Visselblåsare ska vara mån om sina medmänniskor – och det är inte Lindauer.

    • Det finns ingen motsägelse mellan ”Att slåss för människor som sitter i felaktigt dömda fängelse är att slåss för demokratin!” och stödja visselblåsare och motstånd mot antidemokratiska Patriot Act.

    • Susan Lindauer var radikal demokrat under hela den aktuella perioden. Det syns ju redan av hur hennes kritik gäller Bush-eran och hennes tro att Libyen undkommer kriget när demokraterna tar över.
     Det spelar ingen roll alls vad hon ägnat sig åt senare, liksom det inte heller skulle ha spelat någon roll vilket parti hon röstade för under sin aktiva period, det gäller ju inte hennes personliga politiska preferenser utan det förtroende och den samarbetsvilja hon lyckades uppbåda från irakisk sida.

     Susan Lindauers diplomatiska insats, om den hade emottagits, skulle ha avvärjt Irakkriget och därmed förhoppningsvis även påföljande krig. För dig, Kerstin Stigsson, tycks två, tre miljoner människoliv inte spela någon roll när du har mage att ringakta en sådan insats. Flera nationer i Mellanöstern har kastats årtionden tillbaka i historien och vissa kommer aldrig att bli som förr. Strunt i det, de hade klassklyftor och var kapitalister, eller hur ? Läs en verklig kommunist, André Vltchek, han ser inte bara dogmerna utan även människorna.
     En visselblåsare avslöjar inte klassklyftorna. De finns redan till allas beskådande. Definitionen på en visselblåsare är en person som avslöjar hemliga maktpolitiska ränker som om de blev kända för allmänheten skulle kunna leda till politiska omvälvningar. I USA:s fängelser sitter tiotusentals personer dömda på falska grunder, visa dem gärna din sympati, för det ena utesluter inte det andra. Och skäms för att ringakta en person som kunde leda i bevis att ett krigsskäl var påhittat och ogiltigt.

     • Jag är och har alltid varit emot Irakkriget, precis som alla andra krig som imperialismen har orsakat där miljoner – fler än 2 till 3 miljoner – människoliv har dödats eller skadats.

      Och på tal om André Vitchek. Här är en artikel av honom. Han är dessutom internationalist.
      https://www.counterpunch.org/2016/05/13/i-am-a-communist/

      Och vad mera är han är antirasist, och ogillar extremhögern.

      Dessutom, Jan Nybonda, har jag ingen anledning att skämmas.

    • Visst är fallet mycket intressant Kerstin. Folket som lever i samklang med naturen stoppar inte invandringen, men strider inbördes. Alltför sent upptäcker de att de är i underläge och på väg att bli utrotade.

     Här kan dras paralleller.

     Vilka är det som splittrar svenska folket och hur? Medierna. Vilka äger medierna och ligger bakom massinvasionen och den ökade Nato-vurmen och EU-vurmen och ojämlikheten i vårt samhälle? – Samma mediemoguler som besöker bBilderberggruppen, naturligtvis. Där kommer de överrens om vår framtid med de korrumperade topparna i svensk politik.

     Vad är det egentliga syftet? Förmodligen ett liknade folkutbyte, kanske som en hämnd för att Sverige inte bekrigade Hitlertyskland, eller kanske en Sionism-rasism mot s. ”arier”? Anti-arianism? Kanske för att införa ett ”mångkulturellt” samhälle där de lättare kan kan skapa konflikter och själva gå under radarn? Kanske vill de införa ett folk i Sverige som är lättare att kontrollera och som är lättare att lura till krigshandlingar, vilket de kan profitera på?

     Vilken kultur kommer det sannolikt bli som spillran av svenskar skall ”integreras” in i och vad kännetecknar denna kultur i realiteten? Deras dyrkade profeter och skrifter är inte direkt lika Jesus eller nya testamentet, om man säger så.

     De skrifter/protokoll (eller ev. mammon-dyrkan) som sannolikt dyrkas av ca 50%-100% på Bilderberggruppen är inte heller särskilt trevliga, i min mening.

     Jag tycker ditt patos för indianerna i USA är bra, precis som jag tycker att Palme gjorde rätt som stöttade FNL och ANC mot det massmord och det förtryck som dessa folk utsattes för, såväl som naturfolket samernas rättigheter i Sverige, men min fråga till dig är om du inte tycker att svenskar inte också bör ha rättigheter att finnas som ett folk på denna planet? När ska du bli en vänsternationell svensk istället för att arbeta för fienden?

     • Självklart anser jag att svenskarna har rättigheter. Men svenskarna lever inte med samma förtryck som Native American Indians gör eller dom svarta gjorde i Sydafrika. Det är regeringarna i dessa länder som förtrycker/förtryckte dessa grupper. Vilket jag slåss mot. Svenskarna av alla klasser är inte förtryckta av vår egen regering på grund av vår identitet. Men vi är av alla nationer förtryckta som arbetarklass över hela världen, såväl av den borgerliga delen av Native American Indians. De har samma klassystem och struktur där borgerliga indianer förtrycker sin egen klass, och gör det i samarbete med den amerikanska regeringen, t ex när det gäller fracking och uranbearbetningen (se den utmärkta filmen Thunderheart’ delvis baserat på verkliga händelser).

      Det är likadant i Sydafrika. Det finns borgerliga svarta sydafrikaner som förtrycker svarta ur arbetarklassen.

      Läs även Lenin om Nationernas självbestämmande. Så länge en nation är förtryckt kommer vi att kämpa för den. Men när den förtryckta nationen förtrycker sin egen arbetarklass står vi på arbetarklassens sida.
      Du kan även läsa Connollys artiklar. Här är en:
      https://www.marxists.org/archive/connolly/1897/01/socnat.htm

      Jag har sett vad vänsternationalism har åstadkommit – och det är att dela upp folket efter nation bakom murar, t ex Sinn Féin i Nordirland. De vill att arbetarklassen av alla nationer ska var splittrad på varsitt håll – enbart för att förhindra en gemensam kamp mot liberaler och de konservativa.
      Sinn Féin har haft mer än tjugo år på sig att arbetar för att det inte folket på Nordirland inte ska ha fler murar. Men ingenting har hänt. Det enda som har hänt är att vänsternationalistiska Sinn Féin och det högernationalistiska DUP samverkar – det finns en grön och en orange (beroende på nation) kammare i Stormont. Och båda vill ha kvar uppdelningen mellan nationerna för att förhindra att arbetarklassen av båda nationer ska gå samman och kräva en förändring till det bättre.

     • Så bra att du kommer att kämpa för Syrien som verkligen är under ”förtryck” – angripet av världens ledande imperialiststat.

     • Du har nog inte läst hela kommentaren, Anders Romelsjö. Jag har hela tiden kämpat för Syrien, såvida Syrien inte förtrycker den syriska arbetarklassen. Då stödjer jag den syriska arbetarklassen mot Syriens regering.
      Men du har inte kämpat för Afghanistan 1979 som förtrycktes och blev angripit av imperialismen i USA, Kina, Saudiarabien, etc. Hur var egentligen den frågan jag hela tiden ställer till dig som jag inte får svar på – Var det utländska terrorister ISIS – finansierade och beväpnade av USA – som angrep Syrien, eller var det syriska medlemmar – alltså invånare i Syrien – ur ISIS (finansierade och beväpnade av USA) som gjorde uppror mot den odemokratiska syriska regeringen?

     • En antiimperialist kämpar för Syriens nationella självständighet även om arbetarklassen förtrycks. Detta är basalt. Splittrare och en del trotskister ställer ytterligare krav.

     • Då är Lenin en splittrare:
      ”Försåvitt en förtryckt nations bourgeoisi kämpar emot en förtryckande, kommer vi alltid i varje fall beslutsammare än alla andra ta ställning för den […]. I den mån en FÖRTRYCKT [mina versaler] nations bourgeoisi försvarar sin egen borgerliga nationalism, är vi emot den. Kamp mot den FÖRTRYCKANDE [mina versaler] nationens privilegier och övervåld och ingen efterlåtenhet för strävan efter privilegier från den FÖRTRYCKTA [mina versaler] nationens sida’.
      https://www.marxists.org/svenska/lenin/1914/05.htm

     • Försök ta lärdom av det. Stöd kapitalististiska Syriens kamp mot angriparen USA & terrorister utan förbehåll.

     • Anders, jag tycker att du själv ska ta lärdom av det. Du läser och analyserar inte hela stycket. Lenin menar (enligt min analys) att vi ska stödja en förtryckt nation (Syrien) när den angrips. Detta har du rättat dig efter. Men inte det som sedan följer, det som du nämner som ’utan förbehåll’: I den mån en förtryckt (Syrien) nations borgare försvarar sin egen borgerliga nationalism mot den syriska arbetarklassen är vi emot den.
      Och var det inte du som försvarade USA-imperialismen och terrorister när de gick till angrepp mot den socialistiska regeringen i Afghanistan sommaren 1979 och under hela 80-talet?

     • I nuläget är förbehålllöst stöd till Syrien i kamp mot utländska aggression enda riktiga parollen.

      Nej jag har protesterat både mot USA:s och Sovjets intervention i Afghanistan, men vill att diskussion fokuserar på Afghanistan idag.

 7. Michael Parenti är en totalt utmärkt visselblåsare sedan 1970-talet. Han har under dessa alla år tagit avstånd och avslöjat USAs krig och imperialism. Här tar han upp irakkriget, vilket han gör även i andra videor. Bara att leta på Youtube.
  https://www.youtube.com/watch?v=Z_2GYNS78u8

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here