Sverige – en viktig plattform för USAs rymdkrigsplaner

3
2641

I serien ”Aktuella artiklar för ett-två år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad. Turkiet bedriver idag och sedan åratal krig mot Syrien.

I samband med manifestationen för Julian Assange och yttrandefrihet på Odenplan i början av oktober 2021 höll Agneta Nordberg ett tal om rymdkrig. Främst USA laddar upp för detta i samarbete med Sverige. Ämnet kan kopplas till Julian Assanges avslöjande om USA:s krig och till att Irakkriget 1991 var det första rymdkriget. Agneta har arbetat och talar om detta i snart 20 år.

Föredraget ingår som ett av flera manifestationer mot rymdkrig runtom i världen.

Agneta Norberg är ordförande i Sveriges Fredsråd och ingår i the Board of Directors in Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space.

Återger här en inspelning av första delen av talet på video av Vania Ramirez, samt hela talet i text.


Sverige – en viktig plattform för USAs rymdkrigsplaner

”När en precisionsbomb fälldes över staden Tikrit i Irak, gajdad till sitt mål av GPS-satelliter, har ett rymdvapen använts. När ett obemannat flyg- en drönare-avlossade en missil mot en bil med Al Qaida krigare i Jemen och använder elektronisk avlyssning för att bekräfta att den träffat, har ett rymdvapen använts.” De s.k. inbäddade journalisterna under Irakkriget skulle inte ha möjlighet att förstå att rymden användes fullt ut i kriget mot Irak 2003.

Det Globala nätverket mot krig i rymden genomför varje år i början av oktober en global protestvecka för att fästa uppmärksamheten på att rymden används i dagens krigföring. Vi vill väcka uppmärksamhet kring detta faktum att USA har installationer för rymdkrigföring i Australien, Nya Zealand, Japan, Sydkorea, Indien, Tyskland, Norge, Storbritannien och USA. Och SVERIGE. Dessa händelser är grova brott mot FN:s deklaration, PAROS, Prevention of Arms race in Router Space.
Denna deklaration antogs i FN, 1967, och är ett avtal som verkar för ett förbud mot militariseringen av rymden.

Varje gång detta avtal tas upp i FN för diskussion och bekräftelse är det endast USA och Israel som avstår att rösta.
Sverige har i all tysthet utvecklats till att bli en stor aktör i rymdsammanhang. Sverige är en av de ledande nationerna i ESA-Européen Space Agency, -som har sitt huvudkontor i Darmstadt, Tyskland.

Esrange, som ligger några mil utanför Kiruna, i Norrbotten, är världens största nedladdningsstation från satelliter.

Esrange och ESA samarbetar intimt. Esrange samarbetar även med USA:s stora rymdbolag, National Aeronautics and Space Administration, alltså NASA. Officiellt arbetar de endast för civil verksamhet. Men alla rymdinstallationer har s.k. ”dual use” …kan alltså brukas för militära ändamål. Esrange som installerades i början av 60-talet, har under senare år fått ett antal miljoner av svenska staten för utbyggnad, bl.a. för att kunna sända upp mini-satelliter. Ångström-laboratorierna i Uppsala har konstruerat prototyper av mini-satelliter som sändes ,2005, till NASA:s huvudkontor i USA. Mini-satelliter kan om de skjuts upp användas för att skada eller helt förstöra de ryska och kinesiska satelliterna.

Esrange ligger inom Europas största militära övningsområde utanför Kiruna- NEAT-North European Aerospace Testrange, som det heter internationellt. Det är ett område som är stort som Blekinge till ytan och heter Vidsel testområde på svenska. Numera används det framför allt för rymd-och atmosfärsforskning och utprovning av rymdstyrda vapen t.ex. AMRAAM som betyder Advanced Medium Range Air-to Air -Missile. USA utformade och utprovade detta rymdstyrda vapen innan det användes i Irakkriget. Israel har också fått utnyttja området och testat drönare innan de sänts in i Gaza.

På NEAT i Norrbotten erbjuds utländska militärmakter att öva krig i extrema miljöer…allt från snö, mörker och kyla till ljusa sommarnätter. De olika ländernas militärmakter som tränar krig där erbjuds uppbyggda byar, broar och järnvägar för att sedan kunna bombas av de krigsövande piloterna. Här utvecklas framtidens krig med rymdteknologi och avancerad högteknologisk krigföring. Drönare eller ” Unmanned Aerial Vehicles”, UAV, testas ofta på NEAT t.ex. de drönare som USA har använt mot bl.a. Pakistan, Afghanistan, Irak och av Israel i Gaza. Soldater kan sitta tryggt på hemmaplan i t.ex. Nevada och släppa bomber i ett annat land via ett tryck på fjärrkontrollen.

Hur är detta möjligt? Ja det går med hjälp av satelliter. Bård WordMail, en journalist i Vadsö, Nordnorge, säjer att satelliter används numera i ALLA krig. Det första satellitkriget fördes 1991 mot Irak. Det var därför journalisterna var inbäddade för att dölja hur kriget fördes. Andra satellitkriget var 2003 också mot Irak. USA har satsat miljarder på rymdkrigföring under de senaste åren. Vid första Irakkriget användes radaranläggningar, Svalast, som ligger i Nordnorge på Svalbard. Svalbard är en demilitariserad zon som erkänts av över 50 länder. Men under Jens Stoltenberg har detta avtal alltså brutits. Ett exempel: När det utbröt sandstorm under Irakkriget förlorade USA:s soldater orienteringen. Då fick de hjälp av installationerna på Svalbard.

Vi inom fredsrörelsen måste ta till oss denna gradvisa förändring av hur krig förs. Vi bör t.ex. besöka hemsidor som www.space4peace.org som ständigt informerar och sprider fakta om rymdens militarisering. Vi bör studera Bård WordMails böcker i ämnet t.ex. Satellitkriget som utgavs 2011. Vi bör kontakta det svenska Rymdbolaget om vår oro. Men framför allt bör vi återupprepa det vi gjorde 2014 då vi arrangerade en konferens i Kiruna om detta och då vi gjorde en demonstration utanför Esrange i Kiruna.

I gårdagens tidning av, SvD, 8 oktober 2021, bekräftas min oro…där finns en liten artikel om att rymdbasen Esrange snart kan sända upp satelliter.  Snart kan satelliter skjutas upp från Kiruna.

Men det står som väntat ingenting om att de kommer att kunna användas för militärt bruk. Det heter ju det militärindustriella massmedia komplexet och där är de svenska stora tidningarna och TV insyltade.

Keep Space for Peace!

Använd rymden för fredliga ändamål!

Avslöja vad Esrange användas till!

Stoppa militariseringen av Rymden!

Föregående artikel10 skäl till varför Indiens inställning till Gaza är ohållbar
Nästa artikelBör Storbritannien och Frankrike ersättas i FN:s säkerhetsråd av Brasilien, Indien, Sydafrika?

3 KOMMENTARER

 1. Ulf får ett par dagar till på sig med regeringsformen. Inga problem, kanske till och med en vecka. Jag gillar inte Ulf, jag gillar inte Moderaterna, jag gillar inte ens högerpolitik… Men att Magdalena ”Skräckhäxan” Andersson tillåts sitta kvar och fatta viktiga beslut över vårt land, under den mest händelserika tidpunkten under våra, och de flesta av våra föräldrars liv, är DJUPT odemokratiskt. Hon tillsattes som Statsminister utan att få en enda röst från det folk hon valdes att styra över, hon FÖRLORADE det första valet hon deltog som Statsminister i. Att hon naglar sig fast vid makten är vidrigt. Hon kommer inte släppa taget om beslutsfattandet, vad som än krävs. Sverige har inte varit en demokrati sedan -86.

 2. Sverige har blivit mer än bara en USA vasall, Sverige kontrolleras numera av USA i detalj. Alla viktiga beslut fattas numera i Washington. Kärnvapenavtalet, värdlandsavtalet, Huawei förbudet, USA trupper tränar var vecka i Sverige, amerikanska militärflygplan opererar i Sverige, amerikanska generaler flyger över Sverige för att lära sig terrängen, och så har vi förstås NATO, som ger USAs totalitär kontroll av Sverige. Svenskarna har reducerats till amerikansk kanonmat. Indicier pekar starkt på att det var Sverige som placerade sprängladdningarna på Nordstream.

 3. Riksdagen ger klartecken för kärnvapen och amerikanska baser i Sverige
  Ska kallas ”amerikanska militära baseringsområden”.

  När Socialdemokraterna svängde i frågan om Natomedlemskap, var det med villkoret att Sverige får igenom ett förbud mot utplacering av kärnvapen och amerikanska baser på svensk mark. Men när Sveriges ansökan godkändes av riksdagen, röstades avtalet igenom – även av Socialdemokraterna – ”utan förbehåll”. Nu pågår förhandlingar mellan Sverige och USA om att få på plats ett system där baserna – som kommer att kallas baseringsområden – kan upprättas.

  Trots att Sveriges anslutning till Nato kantats av problem, valde riksdagen tidigare i år att godkänna avtalet med 269 ja-röster mot 37 nej (endast Miljöpartiet och Vänsterpartiet var emot). Beslutet ger regeringen makt att ansluta Sverige till militäralliansen, samt att genomföra ett antal lagändringar, efter att samtliga Natos medlemsländer ratificerat Sveriges ansökan. Fortfarande återstår Turkiet och Ungern. Båda länderna har meddelat att de i dagsläget inte kan acceptera Sverige som medlem.
  https://nyatider.se/riksdagen-ger-klartecken-for-karnvapen-och-amerikanska-baser-i-sverige/

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here