Till Sveriges riksdagsledamöter angående lagförslaget om ”utlandsspioneri” 

6
1932

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan” återpubliceras denna artikel som är aktuell i högsta grad. Även om effekter är svåra att belägga. Hur studerar man självcensur exempelvis?

Detta brev till ledamöterna i Sveriges riksdag har skrivits av medlemmar i  Stödkommittén för Julian Assange.

Jag har tagit mig friheten att göra svärtningar, kursiveringar, lägga in bilder samt återge länkar till några artiklar om yttrandefrihet och Julian Assange.

___________________________________________________________________

Till Sveriges riksdagsledamöter angående lagförslaget om utlandsspioneri (betänkande 2021/22:KU16)

Stockholm, 9 oktober 2022Bästa riksdagsledamot! Dig vilar ansvaret att slå vakt om den svenska demokratin, om yttrandefriheten och dengrundlagsstadgade pressfriheten.Tryckfrihetsförordningen är en för Sverige unik grundlag, som bland annat innebärgrundlagsskydd för vissa medier och även innehåller offentlighetsprincipen. Det nu vilandelagförslaget om ”utlandsspioneri” innebär att det som idag enligt svensk lag räknas somoffentligt blir hemligt och att grävande journalister kan dömas som spioner. Lagförslaget ärett hot mot grundläggande demokratiska värden.Denna grundlagsförändring håller på att genomföras utan omfattande offentligdiskussion. Kanske är inte ens alla riksdagsledamöter klara över beslutets innebörd.Om lagen antas blir det straffbart med fängelse att röja uppgifter som allvarligt stör Sveriges förhållande till en annan stat eller en mellanfolklig organisation. Det kan gälla till exempel Nato, EU, FN för att straffbestämmelserna ska tillämpas.Även om man inte har för avsikt att gå främmande makts ärenden, blir ett röjande av hemliga uppgifter till och med att befatta sig med sådan uppgift  straffbart.Vad som anses hemligt kan avgöras av ett högt befäl.Det som i lagförslaget betecknas som utlandsspioneri görs till ett tryckfrihetsbrott. Dåkommer grundlagsskyddade medier  och de som lämnar information dit  också att kunnadömas för utlandsspioneri. Skribenter, media och deras källor som avslöjar hemliga uppgifter till exempel om länder som Sverige samarbetar med kan dömas.Vilken journalist kommer  att våga avslöja någonting som stör makthavarna? Allmänheten berövas sin rätt att veta vad regeringar gör i deras namn.Lagen kommer också att göra allvarliga inskränkningar i den grundlagsskyddademeddelarfriheten. Polis och åklagare kommer att kunna göra tillslag mot nyhetsredaktionersom publicerat uppgifter som bedöms som brottsliga. Polismyndigheter kan komma attbeslagta journalisters datorer och mobiltelefoner för att få veta namnet på uppgiftslämnaren.Om politikerna den 17 november röstar igenom grundlagsändringen och luckrar uppmeddelarskyddet, vem vågar då lämna känsliga uppgifter till medierna?Sverige riskerar att tystna. Ur demokratisynpunkt är utrikesspionerilagen och grundlagsändringen helt fel väg att gå.

Det främsta exemplet på repressiva ingripanden för att tysta obekväm journalistik är övergreppen mot den australiske journalisten Julian Assange, som under lång tid hållitsfängslad i högriskfängelset Belmarsh i Storbritannien och hotas att utvisas till USA där hanriskerar att dömas till 175 års fängelse för att han genom Wikileaks har avslöjat allvarligakrigsbrott i Irak och Afghanistan.

I april 2010 offentliggjordes en video filmad från en amerikansk Apachehelikopter i Bagdad,som visar hur elva människor skjuts ihjäl. Utländska och svenska media, däribland SVT och Dagens Nyheter, publicerade uppgifterna från Wikileaks, men har senare i stort sett tigit om de grova rättsövergrepp Assange utsatts för, vilkautförligt dokumenterats av Nils Melzer, FN:s specielle rapportör angående tortyr, grymma och omänskliga och nedsättande behandlingar eller bestraffningar.

Detta fall är ett hotande internationellt prejudikat. Istället för att i enlighet med folkrättenstraffa förövarna av krigsförbrytelser, försöker makthavare tvinga budbärare, visselblåsareoch journalister att tiga eller riskera att dömas som spioner.Det skulle kunna vara en svensk utrikeskorrespondent som bevittnar turkiska soldaterskrigsbrott i Syrien eller Irak, eller en svensk officer som bevittnar Natotruppers MR-brott i en internationell militär insats.Ett välkänt exempel är diplomaten Anders Kompass, som stängdes av från FN-tjänst för att ha avslöjat sexövergrepp på barn i Centralafrikanska unionen. Hade lagenfunnits då hade befattning med sådana uppgifter kunnat klassas som ”spioneri”.Underminering av den svenska yttrande- och tryckfriheten har pågått länge. Den föreslagna lagen om ”utlandsspioneri” är ett dråpslag mot våra grundlagsstadgade rättigheter. För att driva igenom denna grundlagsändring krävs beslut av två på varandra följande riksdagar med val emellan. Det första riksdagsbeslutet togs 6 april 2022. Det andra beslutas ska preliminärt tas 17 november. Om lagförslaget antas, ska förändringarna träda i kraft från 1 januari 2023. Det är uppenbarligen bråttom!Med detta brev vill vi uppmana var och en av våra valda riksdagsledamöter att allvarligtöverväga om en sådan lag är förenlig med demokratiska värderingar. Vi uppmanar er att avslå den liggande propositionen.För Stödkommittén för Julian AssangeArne Ruth            Sigyn MederFör kontakt: ; Sigyn Meder, telefon: 073-9933134

Länk till brevet på svenska och engelska.

______________________________________________________________________

Några artiklar om yttrandefrihet och Julian Assange.
Vem äger media? Forum om hot mot yttrandefriheten. Del 3.
Medieoligarkerna i världen och i Sverige.
Koncentrationen av media ökar – påverkas yttrandefrihet och debatt?
Fria kritiska ryska media – finns de?

Pentagon förbereder massiv censur av internet.
Microsoft integrerar NewsGuard i sin webläsare i kampen mot falska nyheter och yttrandefrihet.
* Universitetslektor avstängd för kritik av angreppskrig & Israels övergrepp! Nytt exempel på angrepp på yttrandefriheten.
* Världspublicistorganisationen: Risk för att yttrandefriheten inskränks även i Ukraina.
* Facebook leder arbetet för minskad yttrandefrihet på nätet
* Google vill bli sannings-ägare men inte sannings-sägare.
* 14/11 2016. De spionerar på dig också via internet!
* Hur hemliga agenter infiltrerar Internet för att manipulera, lura och förstöra ditt rykte.
* False flag förleder, förvanskar fakta, förfärligt fult.

* Hur USA ska censurera internet
* USA vill upphäva fria internet – ett av flera ingrepp mot yttrandefriheten
* Ökad censur i USA
Tyskland styrker yttrandefrihet i grundlagen
* Facebook får filter för falska nyheter i Tyskland
* Facebook stänger Palestinas största nyhetssite, och stryker konton på uppdrag av USA & Israel
* Den nya McCarthyismen
* Konflikt om konflikt om Ryssland, och PK
* Även Danmark vill minska yttrandefriheten
* EU vill censurerar Bonnierägd tidning i Tyskland
* Europaparlamentet stoppar film som rentvår Rysslands regering.
* Google hyr 10 000 personer för att censurera Youtube
* Yttrandefriheten inskränks också i USA – ny McCarthyism
* Minskad frihet på nätet i Tyskland
* Macron inskränker yttrandefriheten i Frankrike
* Köpta journalister igen

Förhållanden i Sverige.

* Fri lejd och frihet för Julian Assange! Försvara yttrandefriheten! Från manifestation i Stockholm
* Räcker det med dumheter nu, Fridolin?
* Jonas Gardell föreslår nätcensur och kulturministern är förstående
* Jan Myrdal: Paradoxal tankefrihet och mina svenska erfarenheter
* Läs Folket i Bild Kulturfront – ”militant röst för fred, yttrandefrihet och folkets kultur”, som går framåt
* Konflikt om ”Konflikt” om Ryssland och PK.
* Vet Radions “Konflikt” vad demokrati är? Om demokratin i Ryssland, Sverige och USA.
* Fortsatt debatt med Ivar Ekman, Konflikt, Sveriges Radio om USA, Ryssland, media mm.
* Censurerat om massakern i Odessa

* Inte bara Svenska Institutet – flera tecknen på kommande censur i Sverige?
* Det behövs en ny fredsrörelse Del 3 – yttrandefrihet
* Debatt med DN:s Erik Helmerson om yttrandefriheten i Ryssland

* Principiellt om tryckfrihet 20/10
* Debatt om yttrandefrihet: Nya Tider, DN och nazism 25/10Jan Myrdal vs. Margareta Zetterström – fortsatt debatt 25/10
* Om Åsa Linderborg, Jan Myrdal, Nya Tider och rasister. Gästblogginlägg 28/10
* Jan Myrdal – Var står fienden? 28/10
* Debatten om yttrandefriheten rasar vidare 16/11
* Yttrandefrihetens brister: ABF, Ukraina
* Öppet brev till SVT om ukrainska organisationers försök att påverka sändningen av dokumentären Ukraina – revolutionens mörka sida.

Rättssäkerheten är i fara! Julian Assange och hoten mot yttrande-och pressfriheten. Möte ABF på söndag
DN: Kulturdebatt. Ordföranden: Lämna inte ut Assange till USA!
Beslut om utlämning av Julian Assange till USA visar på yttrandefrihetens döende.
Nyckelvittne för USA i fallet Assange erkänner lögner i åtal.
Hyllning till Julian Assange på 51-årsdagen!
Assange-skandalen 10 och 2 år. Sverige och Väst bedriver psykisk tortyr mot visselblåsare! Enligt FN-rapport.
Assange Defense Organisation
FN-rapportör om behandlingen av Assange: «Ett mordiskt system skapas inför våra ögon». Sveriges största rättsskandal?
Internationella och Svenska Journalistförbundet tar ställning för Julian Assange och andra visselblåsare, liksom Internationella och Svenska Pen!
Ögonvittnesrapport av mig och andra från solidaritetsmanifestationer för Julian Assange och yttrandefrihet i London.
Journalister höjer rösten för Julian Assange.
Många läkare är allvarligt bekymrade över Julian Assanges hälsa.
Pen International och Svenska Pen: Julian Assange bör inte utlämnas till USA.
INTERNATIONELLT Staty rest i Berlin över demokratiska visselblåsarna Edward Snowden, Julian Assange och Chelsea Manning!
Frige Julian Assange! Öppet brev från två riksdagsledamöter till Europarådet.
Gör som 225 000 andra vänner av yttrandefrihet – skriv på detta upprop till stöd för Julian Assange.
Gula Västarna stödjer Assange. Vad gör svenska journalister?

Fångarna visar större mod och kampinsats för Assange och yttrandefrihet än hela Västvärlden!

På solidaritetsmöte för Julian Assange i London, och vid Belmarsh. Vad säger förre ambassadören Craig Murray?
Craig Murray: Insider-från första dagen i den politiska rättegången mot Julian Assange.
Vår artikel i Aftonbladet “Regeringen, kräv att Julian Assange friges.”
Internationell manifestation för Assange – Soltorget Stockholm 22 februari. Kom, kom!
Sveriges Radio: “Läkare: Behandlingen av Assange liknar tortyr”. Kollegor – skriv på uppropet!
FN-utredare: hög svensk polis fabricerade bevis mot Julian Assange. Sveriges största rättsskandal?
FN-rapportör om behandlingen av Assange: «Ett mordiskt system skapas inför våra ögon». Sveriges största rättsskandal?
Internationella och Svenska Journalistförbundet tar ställning för Julian Assange och andra visselblåsare, liksom Internationella och Svenska Pen!
Journalister höjer rösten för Julian Assange.
Många läkare är allvarligt bekymrade över Julian Assanges hälsa/a>
Föregående artikelPlanerad nedväxt: Ekosocialism och hållbar mänsklig utveckling
Nästa artikelLaglöst i Gaza: Varför västvärlden stöder Israel oavsett vad som händer
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

6 KOMMENTARER

 1. Sverige finns kvar och fyller 500 år nästa år. De som idag ’”representerar” Svenska Folket, är lögnare, bedragare och de facto uppståtliga devastörer efter sin giftmordskomplott (”regeringsföretrdare” har uttryckt; ickeutlämningsavtalen med läkemedelsbolagen, har tjänat oss väl..). Nationalstaterna skall och kommer att bestå i en multipolär och viktig framtida Värld. Just nu dock står kampen mellan dom som vill utradera detta arbete sedan Westfaliska freden 1648, och monopolisterna som vill o tänker äga allt inkl Människan, Djur och Natur. O de tänker inte vika inför den ”planen”. Det är det vi måste tänka på, och det är det hjälpen till Östukraina handlar om. Hjälper vi Ryssland så hjälper vi och bistår oss själva, vi som vill väl i Väst och bevara det i gott skick

 2. Ordern från Washington är uppfattad och ska verkställas. USAs sak är vår. Demokrati och yttrandefrihet har tjänat Sverige väl men nu går vi in i en ny tid som kräver… O.s.v… Suck!

 3. På samma sätt som alla nuvarande och tidigare diktaturer arbetar dagens på att avskaffa yttrandefriheten, och därmed all kritik mot regimen. Sverige är en av dessa diktaturer.

  Detta är en globalt samordnat globalt projekt för att tysta irriterande åsikter som stör propagandan, ingenting som rör bara Sverige. Projektet drivs uppenbart av WEF i Davos som i tur är en del av oligarkin i det så kallade ”väst”. Detta efter samma mönster som en gång Hitler Jugend, man uppfostrar, utbildar, och indoktrinerar unga ledare till slavisk lojalitet. Ett exempel är Nya Zeelands Premiärministern Jacinda Ardern som nyligen i FN föreslog att regimerna skall ha rätt att kontrollera och tillåta all information som publiceras. Det kullkastar helt grunden för all demokrati i alla former.

  https://www.newsweek.com/fact-check-did-new-zealands-jacinda-ardern-call-censor-free-speech-1747546
  https://thefederalist.com/2022/09/29/jacinda-ardern-makes-clear-at-the-un-she-wants-global-illebral-censorship/
  https://nypost.com/2022/09/29/new-zealand-pm-condemned-for-calling-free-speech-weapons-of-war-at-un/
  https://www.fscnewsmedia.com/post/jacinda-ardern-calls-for-censorship-and-gun-control

  Diktaturerna i ”Väst” har redan försökt blockera RT.Com, och även när det gäller Globalpolitics sajten blir jag nu normalt automatiskt blockerad. Själv kan jag som IT kunnig med bara ett par klick ta mig förbi blockeringen, men få har den möjligheten.

  Detta är absolut ingenting slumpartat. Det är ett systematiskt planerat projekt att avskaffa yttrandefriheten, och spåren pekat mycket klart mot WEF. Alltså Davos ligan. Det har sagts att Davos är ”där miljardärer går för att föreläsa miljonärer om hur vanliga människor lever.”

  Läs även gärna Michael Hudsons artikel här på Globalpolitics.

 4. Karl W, det är korrekt att sk wef är involverat och som du skriver; miljonärerna undervisas. Men ’projektet’, att förslava världen, drivs inte av.. utan via davos och andra stoogesorganisationer som cfr, trilat, osv. ’Huvudet’ för projektet sitter i nästet the square ”of london” och en i washington. Ex sccgwabb, soros etc är släktingar till dom som driver fördärvet av världen och troligen finns det mångamånga fler av dessa blofeldgangsters, ’spectre’ existerar hur lite man än tror det är så

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here