Sveriges Radio: ”Läkare: Behandlingen av Assange liknar tortyr”. Kollegor – skriv på uppropet!

7
2252
Julian Assange den 21 okt 2019 i London efter ett förhör om utlämning till USA. Foto: Ruplty.com via Twitter
Julian Assange den 21 okt 2019 i London efter ett förhör om utlämning till USA. Foto: Ruplty.com via Twitter
https://twitter.com/Ruptly/status/1186292873827889153

Sveriges Radios Nyheter rapporterade kl 07.30 idag ”Över hundra läkare och psykologer anser att Wikileaksgrundaren Julian Assange utsätts för tortyr i det brittiska fängelse han sitter i.
Julian Assange förnekas grundläggande rätt till lämplig vård och visar typiska symtom på att ha utsatts för långvarig psykologisk tortyr som extrem stress och kronisk ångest skriver de i ett öppet brev i den medicinska tidskriften The Lancet. Nästa vecka inleds domstolsförhandlingar om Assange ska utlämnas till USA eller inte. Utlämnas han riskerar han ett mångårigt straff för att ha avslöjat försvarshemligheter.”

Sveriges Radio: Läkare: Behandlingen av Assange liknar tortyr.

SvT har publicerat en liknande, längre artikel. Läkare: Behandlingen av Assange är tortyr.

Jag återpublicerar därför och påminner om en artikel från 16 december. Påminner om denna möjlighet för läkare att delta i opinionsarbetet.

Detta brev har publicerats av Doctors4Assange: Läkare bekymrade över Julian Assanges hälsa. Har vänligen översatts av en kamrat i Norrland.


Öppet brev till Storbritanniens inrikesminister och Shadow Home Secretary

Som läkare skriver vi detta öppna brev för att uttrycka vår allvarliga oro över Julian Assanges fysiska och psykiska hälsa. Vår yrkesmässiga oro följer på offentliggörandet nyligen av Craig Murrays och John Pilgers skakande ögonvittnesskildring från ärendehanteringen den 21 oktober 2019 vid Westminster Magistrates’ Court. Förhandlingen avsåg utfrågningen i februari 2020 avseende USA-regeringens begäran om utlämning av Assange till USA pga hans arbete som utgivare av information, inklusive information om brott som den amerikanska regeringen påstås ha begått.

Vår oro ökade ytterligare efter publiceringen den 1 november 2019 av ytterligare en rapport från Nils Melzer, FNs särskilda rapportör om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, där han sade: ”Om inte Storbritannien skyndsamt ändrar kurs och lindrar hans omänskliga situation kan fortsatt exponering för godtycklighet och övergrepp snart komma att kosta Assange hans liv.”

Efter att ha gått in på den ecuadorianska ambassaden i London den 19 juni 2012 sökte Assange och fick politisk asyl av den ecuadorianska regeringen. Den 11 april 2019 avlägsnades han från ambassaden och arresterades av Metropolitan Police. Han internerades därefter i det maximala säkerhetsfängelset Belmarsh, under vad Melzer beskrev som ”förtryckande villkor av isolering och övervakning”.

Under de sju år han tillbringade på ambassaden på ett begränsat utrymme besöktes och undersöktes Assange av ett antal experter som var och en uttryckte oro över hans hälsotillstånd och begärde att han skulle få tillgång till sjukhusvård. Ingen sådan tilläts. Assange kunde inte utöva sin rätt till fri och nödvändig medicinsk bedömning och behandling av experter under de långvariga sjuårsperioden.

Utifrån information tillgänglig för allmänheten följer här en kronologi över relevanta besök, händelser och rapporter från ett medicinskt perspektiv:

• Tandproblem: Den 31 juli 2015 rapporterade en tandläkare att Assanges ”första övre högra premolar tand hade spruckit liksom dess fyllning och tandens pulpa exponerades” och ”att underlåtenhet att snabbt behandla detta skulle leda till infektion av roten, vilket leder till varbildning och smärta”. Tandläkaren rekommenderade ”att rädda denna tand skulle kräva en rotfyllning”, men ”då specialutrustning och röntgen behövdes kunde denna behandling inte utföras i hemmet”. ”Utdragning av tanden” sågs som ”ett annat alternativ, men […] det kan kräva en kirurgisk operation”. Detta ”rekommenderades inte i bostadsmiljö, särskilt eftersom vi innan operation skulle behöva röntgenbilder för att bedöma rotens form och närheten till bihålans nederdel. Utdragningar i detta område riskerar att skapa en kommunikation mellan mun och bihåla, som kan behöva stängas kirurgiskt, varvid röntgen skulle vara nödvändig för att bedöma denna risk”. Tandläkaren ”rådde Assange att snarast möjligt söka behandling i en klinisk miljö för att förhindra ytterligare progression av symptomen.”[1]
• Godtyckligt frihetsberövande: Den 4 december 2015 antogs formellt ett yttrande från FNs arbetsgrupp om godtyckligt kvarhållande (UNWGAD) och publicerades den 5 februari 2016. I detta drogs slutsatsen att Assange godtyckligt frihetsberövats av regeringarna i Storbritannien och Sverige. Av avgörande betydelse klargjordes då att varje fortsatt godtyckligt kvarhållande av Assange skulle utgöra tortyr. Gruppen slutförde att ”Ecuadors ambassad i London är mycket mindre än en bostad eller ett interneringscenter utrustat för långvarig häktning och saknar lämplig och nödvändig medicinsk utrustning – kan man förmoda att Assanges hälsa efter fem års frihetsberövande kunde ha försämrats så till den grad att vad som helst utöver en enkel sjukdom skulle utgöra en allvarlig risk för hans hälsa, och han nekades tillträde till en medicinsk institution för en korrekt diagnos, inklusive magnetkameraundersökning.”[2 ]
• Besvär i höger axel: Den 8 december 2015 rapporterade en läkare som träffade Assange: ”progressiv inflammation och stelhet i höger axel. Det krävs en MR-undersökning för att fastställa den exakta diagnosen och kunna informera en lämplig kvalificerad fysioterapeut om hur han bäst ska behandlas, på en lämpligt utrustad medicinsk anläggning. Hans nuvarande omständigheter komprometterar avsevärt möjligheten att på ett tillfredsställande sätt undersöka och behandla honom.” [3] Assange vägrades av utrikesdepartementet tillgång till sjukhus. [4]
• Allvarlig depression: Den 11 december 2015 rapporterade ytterligare en läkare, en trauma och psykosocial expert: ”Assange fick 15 av 20 poäng på Patienthälsofrågeformuläret […] ett mångsidig instrument för screening, diagnos, övervakning och mätning av allvarligheten av depression. […] 15 poäng indikerar att Assange lider av allvarlig depression (måttligt svår)”; ”Som ett minimum rekommenderas att hans brådskande medicinska klagomål på smärta i axeln undersöks med ändamålsenlig utrustning”; ”Ambassaden är inte en medicinsk miljö. Det enda sättet på vilket Assange kan få tillgång till antingen akut medicinsk vård eller utredningar skulle vara att överlämna sig till de brittiska myndigheterna. Assange befinner sig i den olyckliga situationen att behöva välja mellan sin fysiska hälsa och risken att utlämnas till USA. Det faktum att han inte kan få tillgång till korrekt medicinsk vård och bedömning – utan att överlämna sig i myndigheternas händer – förvandlar varje fysiskt besvär, oavsett hur enkelt det är, till något som kan få katastrofala konsekvenser antingen för hans hälsa eller hans frihet. Han lever i ett tillstånd av kroniskt osäker hälsa”; och ”De ovanliga omständigheterna försätter Assange i en prekär situation. Effekterna av situationen på Assanges hälsa och välbefinnande är allvarliga och riskerna kommer med säkerhet att öka, och kan komma att bli livshotande om nuvarande förhållanden kvarstår.”[5]
• Trängande icke tillgodosett vårdbehov: I oktober 2017 besökte läkarna Sondra S. Crosby, Brock Chisholm och Sean Love Assange. [6] Gruppen undersökte honom i 20 timmar under en tredagarsperiod. [7] I en artikel för The Guardian som publicerades 24 januari 2018 skrev de: ”Vi undersökte Julian Assange, och han är i trängande behov av vård – men han kan inte få det”; ”Vi uppmanar British Medical Association och kollegor i Storbritannien att kräva säker tillgång till medicinsk vård för Assange och att öppet motsätta sig de pågående kränkningarna av hans mänskliga rättigheter till hälso- och sjukvård.” [8]
• Oro över Assanges hälsa: Den 19 juni 2018 uttalade Dinah PoKempner, generaldirektör på Human Rights Watch: ”Oron växer beträffande hans tillgång till medicinsk vård. Hans asyl blir allt svårare att skilja från internering. Storbritannien kan lösa oron över hans isolering, hälsa och internering genom att ta bort hotet om utlämning för att ha publicerat läckor av nyhetsvärde.” [9]
• Kraftig försämring av hälsan: Den 22 juni 2018 upprepade Dr. Sean Love, som under föregående år besökte Assange flera gånger på ambassaden, sin oro över Assanges hälsa och upprepade British Medical Journal sin uppmaning att ge honom tillgång till sjukvård. [10] Dr Love skrev att ”Assanges internering fortsätter att orsaka en kraftig försämring av hans allmäntillstånd” och att ”på grund av hans hälsoproblem, begärde de ecuadoriska myndigheterna 2015 att han skulle få en humanitär fri lejd till ett sjukhus i London; dock nekades detta av Storbritannien.” Dr Love konstaterade att ”Assange fortfarande inte fått tillgång till sjukhusbaserad diagnostiska prov och behandling – inte ens för en medicinsk nödsituation. I själva verket har han gått utan ordentlig tillgång till vård under sina sex års internering.”
• Uttalande om fortsatt olaglig internering av Assange: Den 21 december 2018 utfärdade FNs arbetsgrupp för godtyckligt frihetsberövande (UNWGAD) ytterligare ett uttalande som motsätter sig den fortsatta olagliga interneringen av Assange: ”Stater som är baserade på och främjar rättsstatsprincipen tycker inte om att konfronteras med sina egna brott mot lagen, vilket är förståeligt. Men när de ärligt erkänner dessa kränkningar, så hedrar de själva andan i rättsstatsprincipen, erhåller ökad respekt för att de gör det och sätter värdefulla exempel för hela världen.” Den tillade: ”WGAD är vidare oroat över att villkoren för det fortsatta godtyckliga frihetsberövandet av Assange undergräver hans hälsa och kan eventuellt riskera hans liv, med tanke på den oproportionerliga mängden ångest och stress som ett sådant långvarigt frihetsberövande medför.” [11]
• Allvarligt försämrad hälsa och vårdbehov: Den 5 april 2019 utfärdade Nils Melzer, FNs specialrapportör för tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, ett uttalande efter rapporter om att Assange snart kan utvisas från den ecuadoriska ambassaden. Han sa: ”Enligt information jag fått riskerar Assange att bli extremt sårbar och hans hälsa är på allvarlig nedgång. Jag vädjar därför till de ecuadorianska myndigheterna att, så långt det är möjligt under omständigheterna, fortsätta att ge honom tillräckliga levnadsvillkor och tillgång till lämplig medicinsk vård.” [12] Den 11 april 2019 kastades Assange ut från ambassaden och arresterades av Metropolitan Police.

Assange förs ut från Ecuadors ambassad i april 2019.

• Depression: Den 1 maj 2019 beskrevs att Assange lider av ”måttlig till svår depression” vid ett förhör vid Southwark Crown Court, där han dömdes till 50 veckors fängelse för en överträdelse mot borgensreglerna 2012. [13]
• Allvarlig oro över Assanges fängelsevistelse: Den 3 maj 2019 utfärdade FNs arbetsgrupp för godtyckligt frihetsberövande ett uttalande om att den var ”djupt bekymrad” över Assanges 50 veckors fängelse. ”Arbetsgruppen beklagar att regeringen inte har följt dess yttrande och nu har fortsatt det godtyckliga frihetsberövandet av Assange.” [14]
• Besök av FN:s expert: Den 9 maj 2019 besökte Melzer, FNs särskilda rapportör för tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, Belmarsh-fängelset tillsammans med två medicinska experter, med särskild expertis för att bedöma tortyroffer. Det blev ett 60-minuters samtal med Assange, en timmes lång fysisk undersökning och två timmars psykiatrisk undersökning.
• Mycket dålig hälsa hindrar närvaro i domstol: Den 23 maj 2019 väckte USAs regering åtal enligt Espionage Act från 1917 mot Assange för hans publiceringsverksamhet på WikiLeaks. Den 29 maj 2019 flyttades Assange till ”sjukhusflygeln” i Belmarsh-fängelset, efter en rapporterad betydande försämring av hans hälsa. Den 30 maj 2019 var Assange för dålig för att framträda i domstolen, även via videolänk, för en preliminär utlämningsförhandling. [15] Det bör noteras att den medicinska utrustningen och bemanningen i Belmarsh-fängelset ”sjukhusflygel” aldrig har offentliggjorts.
• Alla symptom på långvarig psykologisk tortyr: Den 31 maj 2019 rapporterade Melzer, FNs särskilda rapportör för tortyr, om sitt besök den 9 maj 2019 hos Assange: ”Vi kom alla till slutsatsen att han visade alla symtom som är typiska för en person som har blivit utsatt till psykologisk tortyr under en längre tid.” [16]
• Samma symptom som tortyroffer: Den 22 oktober 2019 offentliggjorde Craig Murray, en f.d. brittisk ambassadör, en detaljerad och chockerande ögonvittnesrapport av Assanges förhör dagen innan, där han uppgav att han ”uppvisade exakt samma symptom som ett tortyroffer”. [17] Hans rapport har bekräftas av John Pilger, den berömda utredande journalisten och filmskaparen. [18]
• Fara för livet: Den 1 november 2019 upprepade FNs särskilda rapportör för tortyr Nils Melzer sin oro över Julian Assanges fortsatt försämrade hälsa sedan hans arrestering och internering tidigare i år och sade att hans liv nu var i fara. Melzer sa: ”Det vi har sett från den brittiska regeringens sida är totalt förakt för Assanges rättigheter och integritet”, och ”trots den medicinska nödsituationen i min vädjan och allvarligheten i de påstådda överträdelserna har Storbritannien inte vidtagit några åtgärder för utredning, förebyggande och rättelse som krävs enligt internationell rätt.” Melzer drog slutsatsen: ”Om inte Storbritannien snabbt ändrar kurs och lindrar hans omänskliga situation, kan Assanges fortsatta exponering för godtycklighet och missbruk snart komma att kosta honom livet.” [19]

Läkare har en professionell skyldighet att rapportera misstänkt tortyr som de blir medvetna om, oavsett var det förekommer. Denna professionella skyldighet är absolut och måste göras oavsett risk för den rapporterande läkaren. Vi vill, som läkare, framföra vår kollektiva allvarliga oro och uppmärksamma allmänheten och världen på denna allvarliga situation.
Världshälsoorganisationens konstitution från 1946 ser ”högsta möjliga hälsonivå som en grundläggande rättighet för varje människa.” [20] Vi står i skuld till dem som har försökt upprätthålla denna rätt i fallet med Julian Assange.

Ur medicinsk synpunkt, med de bevis som för närvarande finns, hyser vi allvarliga farhågor om Assanges förmåga att ställas inför rätta i februari 2020. Det viktigaste är att vi anser att Assange kräver akut expertmedicinsk bedömning av både hans fysiska och psykologiska hälsotillstånd. All medicinsk behandling som anges bör administreras på ett välutrustat och kompetent bemannat universitetssjukhus (tertiärvård). Om en sådan brådskande bedömning och behandling inte skulle äga rum, hyser vi verklig oro över de bevis som för närvarande finns att Assange kan dö i fängelse. Den medicinska situationen är därmed brådskande. Det finns ingen tid att förlora.

BILAGA

FNs särskilda rapportör för tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, Nils Melzer, besökte Assange i Belmarshfängelset den 9 maj 2019, för över sex månader sedan. Melzer åtföljdes av två medicinska experter specialiserade på att undersöka offer för tortyr och annan misshandel. Teamet kunde tala med Assange i förtroende och göra en grundlig medicinsk bedömning.
Melzers rapport publicerades den 31 maj 2019:
”Det var uppenbart att Assanges hälsa allvarligt har påverkats av den extremt fientliga och godtyckliga miljö han utsatts för i många år,” sade experten. ”Viktigast av allt, förutom fysiska åkommor, uppvisade Assange alla de symtom som är typiska för långvarig exponering för psykologisk tortyr, inklusive extrem stress, kronisk ångest och intensivt psykologiskt trauma.”
”Bevisen är överväldigande och tydliga”, sa experten. ”Assange har medvetet under flera år utsatts för successivt svårare former av grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, vars kumulativa effekter endast kan beskrivas som psykologisk tortyr.”
”Under de 20 år jag arbetat med offer för krig, våld och politisk förföljelse har jag aldrig sett en grupp demokratiska stater gå samman för att medvetet isolera, demonisera och missbruka en enstaka individ under så lång tid och med så lite hänsyn till mänsklig värdighet och rättsstatsprincipen,” sa Melzer. ”Den kollektiva förföljelsen av Julian Assange måste sluta här och nu!”

Rapport av Nils Melzer daterad 31 maj 2019
I sin årsrapport den 14 oktober 2019 till FNs generalförsamlings 74:e session i New York uttalade Melzer: ”Vidare vill jag tacka Storbritanniens regering för att ha möjliggjort mitt besök hos Julian Assange i Belmarsh-fängelset i London i maj 2019, inklusive att två erfarna medicinska experters fick undersöka honom. Även om Assange uppvisade ett mönster av symtom som är typiska för långvarig exponering för psykologisk tortyr, måste jag tyvärr rapportera att ingen av de berörda staterna har gått med på att utreda eller åtgärda deras påstådda engagemang i dessa missförhållanden vilket krävs av dem enligt lagen om mänskliga rättigheter.”

* Rapport från Nils Melzer till FNs generalförsamlings 74:e session den 14 oktober 2019:
https://peds-ansichten.de/wp-content/uploads/2019/11/FinalSRTStatementGA14Oct-2019.pdf

* Ögonvittnesrapport av Craig Murray (fd brittisk ambassadör) av händelser vid Westminster Magistrates Court måndag 21 oktober 2019:

Assange in Court

* Ögonvittnesskildring av John Pilger (utredande journalist) av händelser vid Westminster Magistrates Court måndag 21 oktober 2019:

* Rapport av Nils Melzer, daterad 5 april 2019:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24454&LangID=E
* Rapport av Nils Melzer, daterad 1 november 2019:
https://ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25249&LangID=E

ADDENDUM

Det är anmärkningsvärt att tre av de läkare från vilkas rapporter vi har arbetat är oidentifierade och att deras namn har ändrats. I detta sammanhang ger ett beskrivande avsnitt ur den 26 sidor långa rapporten från den psykologiska experten den 11 december 2015 en inblick i ett klimat av rädsla och hot kring tillhandahållandet av medicinsk vård till Assange.

På sidan 20 i rapporten, under rubriken ”Läkares farhågor beträffande undersökning och behandling av Assange på ambassaden”, konstaterade den icke namngivne psykologexperten:
”En av Assanges kollegor kommenterade att det hade varit väldigt svårt att hitta läkare som var villiga att undersöka Assange på ambassaden. Anledningarna var osäkerhet om sjukförsäkring skulle gälla på ambassaden (en utländsk jurisdiktion); om samröre med Assange skulle kunna skada deras försörjning eller dra oönskad uppmärksamhet mot dem och deras familjer; och obehag när det gäller att avslöja detta samröre i och med att man går in på ambassaden. En läkare uttryckte oro efter att polisen noterat hans namn och att han besökte Assange. En läkare skrev att han gick med på att lägga fram en medicinsk rapport endast under förutsättning att hans namn inte skulle göras tillgängligt för allmänheten då han var rädd för återverkningar.”[21]

Det är troligt att det ovannämnda klimatet av rädsla och hot allvarligt komprometterat den medicinska vård som Assange har tillgång till, även inom ambassaden, och med tanke på alla andra bekymmer kring den extraordinära behandlingen av Assange är det svårt att dra någon annan slutsats än att skapandet av ett klimat av rädsla och hot var avsiktligt. Om det var avsiktligt fördömer vi som läkare sådant beteende som hänsynslöst, farligt och grymt. Att allt detta har skett i hjärtat av London under många år är en källa till stor sorg och skam för många av oss.


Tio läkare i Sverige bland undertecknarna.

* Dr C Stephen Frost BSc MBChB Specialist in Diagnostic Radiology (Stockholm) (Storbritannien och Sverige)
* Dr Leif Elinder, Medical Doctor, Specialist in Paediatric Medicine (Sverige och Nya Zeeland)
* Dr Martin Gelin, tandkirurg, (Sverige och Australien)
* Dr Kerstin Käll, MD, PhD, specialist i psykiatri, främst beroendemedicin. Arbetar vid psyk.kliniken Linköpings universitetssjukhus.
* Dr Ove Johansson, F.d. överläkare) vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.
* Dr Alberto Gutiérrez Mardones, PhD, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.
* Professor Marcello Ferrada de Noli, Med Dr (Psychiatry, PhD), Professor Emeritus. Tidigare ledare för Research group on International and Cross-Cultural Injury Epidemiology, Karolinska Institute. Research Fellow, Harvard Medical School. Ordförande, Swedish Doctors for Human Rights -SWEDHR
* Dr Lena Oske, Medical Doctor, Specialist i allmänmedicin, Skåne Health Services.
* Professor Anders Romelsjö, Med Dr (PhD), Professor Emeritus. Tidigare vid Insitutionen för socialmedicin och Institutionen för Folkhälsa Karolinska Institutet. Vice ordförande, Swedish Doctors for Human Rights -SWEDHR
* Dr Lars Sjöstrand, psykiater, överläkare vid Beroendecentrum Stockholm.

Referenser.

[1] Dr [Redacted], BChD MFGDP(UK) MSc, Dental Surgeon, carried out an emergency dental appointment at the Embassy on 8 May 2015: https://file.wikileaks.org/file/cms/Dentist%20report%20310715.pdf
[2] Opinions adopted by the Working Group on Arbitrary Detention at its seventy-fourth session, 30 November-4 December 2015, Opinion №54/2015 concerning Julian Assange (Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland): http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/A.HRC.WGAD.2015.docx https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17012&LangID=E
[3] Dr [Redacted] MA MB BChir DCH MRCGP assessed Mr Assange on 12 August 2015 and 2 December 2015: https://file.wikileaks.org/file/cms/Medical.pdf
[4] https://www.theguardian.com/media/2015/oct/15/ecuador-asks-britain-to-allow-julian-assange-safe-passage-for-mri-scan; https://www.theguardian.com/uk-news/2015/oct/15/julian-assange-shoulder-pain-mri-scan-embassy-metropolitan-police; https://www.telegraph.co.uk/news/wikileaks-files/11932732/Wikileaks-Julain-Assange-refused-safe-passage-for-MRI-scan.html
[5] Dr [Redacted], Trauma and Psychosocial Expert, interviewed Mr Assange on five occasions between June 2014 and June 2015, and interviewed Mr Assange on two further occasions to validate previous findings: https://file.wikileaks.org/file/cms/Psychosocial%20Medical%20Report%20December%202015.pdf
[6] Dr Sean Love is a Resident Physician in Anaesthesiology and an Adult Critical Care Medicine Fellow at the Johns Hopkins University School of Medicine. Dr Sondra S Crosby is a medical doctor and Professor of Medicine at Boston University, specialising in internal medicine. She is also a faculty member of the Health Law, Bioethics and Human Rights department at the Boston University School of Public Health. Dr Brock Chisholm is a Consultant Clinical Psychologist with a degree in Psychology, a Masters in Psychological Research Methods and a Doctorate in Clinical Psychology and extensive experience in working with victims of trauma.
[7] https://www.theguardian.com/media/2018/jan/24/julian-assanges-health-in-dangerous-condition-say-doctors; https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jan/24/julian-assange-care-wikileaks-ecuadorian-embassy; https://blogs.bmj.com/bmj/2018/06/22/sean-love-access-medical-care-must-guaranteed-julian-assange/#_ftn1
[8] https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jan/24/julian-assange-care-wikileaks-ecuadorian-embassy
[9] https://www.hrw.org/news/2018/06/19/uk-should-reject-extraditing-julian-assange-us
[10] https://blogs.bmj.com/bmj/2018/06/22/sean-love-access-medical-care-must-guaranteed-julian-assange/
[11] https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24042
[12] https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24454&LangID=E
[13] https://www.express.co.uk/life-style/health/1121387/julian-assange-depression-symptoms-mental-health-treatment
[14] https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24552&LangID=E
[15] https://metro.co.uk/2019/05/30/wikileaks-grave-concerns-julian-assange-moved-prison-hospital-9738883/; https://www.theguardian.com/media/2019/may/30/julian-assange-too-ill-appear-court-via-video-link-lawyers-say; https://news.sky.com/story/julian-assange-moved-to-medical-wing-in-belmarsh-prison-over-significantly-deteriorated-health-11731364
[16] https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24665
[17] https://www.craigmurray.org.uk/archives/2019/10/assange-in-court/
[18] https://youtu.be/GLXzudMCyM4
[19] https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25249&LangID=E
[20] https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health
[21] Dr [Redacted], Trauma and Psychosocial Expert, interviewed Mr Assange on five occasions between June 2014 and June 2015, and interviewed Mr Assange on two further occasions to validate previous findings: https://file.wikileaks.org/file/cms/Psychosocial%20Medical%20Report%20December%202015.pdf.

Föregående artikelBortslösad tankekraft: Krigs- eller fredspolitik?
Nästa artikelÖppet brev till utrikesminister Linde
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

7 KOMMENTARER

 1. Det är bra att det finns läkare som är bekymrade.
  Men hur bekymrade är svenska åklagare, svenska polisutredare, svenska advokater, svenska journalister, svenska politikeradeln och där framför allt Socialdemokratiska Arbetarpartiets kader. Här har SAP ännu en byk som inte kommer att tvättas.

 2. Finns det något bättre för det totalitära finanskapitalet att fokuset ligger på klimatalarmismen, eller på tortyr av en journalist som har exponerat deras krigsförbrytelser?

  Resultatet är ovetenskaplig pseudodebatt och skrämsel av journalister till att lyda finanskapitalet. Assange utgör hotet om livslång tortyr till döds.

  Hur vore det att fokusera på hur bankmaffian skapar konflikterna, eller demonstrera för bojkott av notoriska krigsförbrytare? Som en ren sidoeffekt av världsfreden som skulle uppstå i ett nafs, så skulle en massa offer givetvis släppas.

 3. Ytterst bra sammandrag i Global Politics!

  Mer från Australien:
  https://www.abc.net.au/news/2020-02-18/wikileaks-founder-julian-assange-health-improving-in-prison/11978336
  Utförlig artikel i Australisk MSM. ABC rapporterar om två högre politikers aktuella besök i London i dagarna. Intervju med Jeremy Corbyn och Assanges pappa. Pappan ser betydligt yngre ut än sonen Julian. (Plus 7 klickbara ABC artiklar om Julian Assange.)
  Dags för Sveriges MSM att komma fram ur skamvrån?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here