Sverige har blivit en hökarnas högborg

5
1875
Red: Denna tankeväckande artikel bör spridas – (även om jag inte håller med om allt.) Skriven av Frida Stranne och Trita Parsi som skrev boken ”Illusionen om den amerikanska freden.” Mycket få artiklar av detta slag publiceras i våra etablerade medier. Ser författarna USA:s imperialism som central bakomliggande faktor kan man undra. Här  först en artikel av Stranne och Parsi i SvD.

”Världen förändras – men Sverige hänger inte med” – artikel i SvD! Vi skrev om detta för 10 år sedan!

_________________

Har gått från att vara fredens försvarare till det mest krigshetsande landet i Europa

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Sverige har rört sig från att vara en röst för diplomati och internationella rättsprinciper till att bli ett av de mest hökaktiga länderna i Europa på mycket kort tid.

Inte minst gäller detta vårt förhållningssätt till Kina. I en nyligen publicerad rapport från försvarsberedningen gick att läsa att Kina nu definieras som ett globalt hot som utmanar den regelbaserade ordningen där USA utgör den dominerande makten. Kina omnämns 317 gånger i rapporten men klimathotet enbart 53 gånger.

Jämför det med den tyska försvarsrapporten som också publicerades denna månad. Där tycks hotbilden vara omvänd; klimathotet nämns 71 gånger och Kina ynkliga sex gånger. Men än viktigare så definierar tyskarna Kina som både en konkurrent och rival, men också en oundviklig partner för att lösa klimatkrisen, medan den svenska rapporten enbart definierar Kina som ett hot – trots att försvarsberedningen erkänner att ”Kina inte utgör något direkt militärt hot mot Sverige”.

Och enligt en ny undersökning från ECFR (European Council on Foreign Relations) är Sverige det land som har den mest hökaktiga synen på hur vi bör förhålla oss till Kina. Fler medborgare i Sverige än i något av de övriga tio europeiska länder som studerats stödjer häpnadsväckande nog till och med tanken att gå i krig med Kina om Taiwan.

Vi talar om det blodigaste kriget mänskligheten har upplevt.

För ett land som har hållit sig utanför krig i mer än 200 år och spelat en avgörande roll för att försöka få slut på krig genom dialog, är detta både förbryllande och djupt oroväckande.

Det råder ingen tvekan om att Kinas tilltagande styrkeposition innebär betydande utmaningar, liksom att dess behandling av befolkningen är djupt bekymmersam. Landets potentiella ambitioner och möjligheter att påverka den globala ordningen gör det med självklarhet nödvändigt att vara vaksam på vilka möjliga hot som Kinas uppgång kan innebära. Men en lika angelägen insikt att ta med i de analyser som ska göras och strategier som ska utarbetas, är vilken enorm katastrof en direkt konfrontation med Kina skulle innebära.

Vi talar om det blodigaste kriget mänskligheten har upplevt.

Överraskande nog verkar den svenska befolkningen enbart vara fokuserad på de hot som handlar om en eventuell kinesisk dominans men i mycket lägre utsträckning förstå hur en konfrontativ hållning på båda sidor leder till att vi rör oss mot ett förödande krig med Kina. Enligt ECFR:s undersökning vill övriga européer i stort sett förbli neutrala i den geopolitiska konkurrensen som nu blossar upp mellan USA och Kina. Och man är i hög utsträckning ovilliga att öka spänningarna.

Medan endast 23 procent av européerna är redo att ansluta sig till USA i ett krig med Kina om Taiwan och 62 procent föredrar att hålla sig neutrala, är siffrorna i Sverige betydligt högre. Hela 35 procent av svenskarna (fler än i något annat land) stöder tanken på att bidra i ett eventuellt amerikanskt krig med det kärnvapenbestyckade Kina i ett sådant scenario. Endast 49 procent föredrar att hålla sig utanför.

Förklaringen till att vi hamnat här går inte att hitta i någon demokratisk-auktoritär klyfta i Europa, i den mening att de minst demokratiska nationerna också skulle vara de som är minst benägna att stödja en konfrontation med Kina. Faktum är att den minst hökaktiga befolkningen visavi Kina finns i Österrike. I Österrike, som likt Sverige har en historia av neutralitet, föredrar 80 procent av befolkningen att hålla sig utanför ett krig mellan USA och Kina, medan endast 9 procent stöder en militär konflikt (jämfört med 35 procent i Sverige). Svaret på den överraskande hökaktigheten hos den svenska befolkningen ligger sannolikt någon annanstans.

Att se världen med sådana glasögon förenklar verkligheten på ett farligt sätt

En förklaring är rimligen debattläget i Sverige, i vilket det blivit i det närmaste omöjligt att på ett konstruktivt sätt analysera världsläget och konfliktytorna utifrån olika perspektiv och scenarier. Den hastigt framdrivna Nato-ansökningsprocessen och ovanan vid att befinna oss i en akut säkerhetspolitisk kris har låst debatten.

Redaktörens markering: Vi har hamnat i ett läge där all form av kritisk analys som inte direkt accepterar den officiella svenska hållningen eller den medialt dominerande berättelsen om världen fördöms.

Den bristfälliga debatten har skapat en situation där den svenska allmänheten inte tillhandahålls en djupare bild av de enorma geopolitiska förändringar som sker i världen eller de faror som föreligger med ett storskaligt stormaktskrig om inte fredliga lösningar eftersträvas. Avseende de geopolitiska förändringarna i världen ges i stället bara utrymme att förstå Sveriges (och Europas) handlingsmöjlighet som att vi antingen hjälper USA att återupprätta den amerikanska globala dominansen eller att vi ställer oss på Putins och Xi Jinpings sida. En till lika delar begränsad som vilseledande tanke.

En annan förklaring är tendensen i Sverige att tolka konfliktlinjerna i världen som en absolut kamp mellan demokratier och diktaturer, mellan frihet och tyranni – och att en sådan kamp går att vinna på slagfältet. Att se världen med sådana glasögon förenklar verkligheten på ett farligt sätt, bidrar till att intensifiera polariseringen globalt och att skapa en spiral av ändlösa krig. Och detta vid en tidpunkt då vi behöver hitta sätt att samarbeta över nationsgränserna för att bekämpa vår tids verkligt existentiella hot i form av klimatförändringarna.

I relation till tanken om att vi bör driva krig mot diktaturer i kampen för demokrati är det också på sin plats att påminna om att idén om att amerikanska krig primärt handlat om att försvara demokrati är en kraftig förvanskning av verkligheten. Liksom att priset för de krig som utkämpats bara de senaste 30 åren har inneburit en enorm kostnad i mänskligt lidande (4,5 miljoner döda), utan att i praktiken skapa mer demokrati. I stället har man lämnat område efter område i mer kaos och instabilitet än före krigen.

Det är omöjligt att bortse från att detta undergräver internationell rätt och de principer som Sverige har kämpat för i mer än sju decennier. Att till exempel betona att kriget i Ukraina handlar om ”frihet och demokrati” snarare än suveränitet, som Bidenadministrationen har gjort, antyder att länder förtjänar stöd mot en olaglig invasion endast om deras regeringar uppfyller västvärldens godkännande.

Precis som efter andra världskriget kan Sverige spela en avgörande roll för freden och stabiliteten.

Med ett sådant förhållningssätt blir nationernas principer och rättigheter, som de fastställs i FN-stadgan, villkorade. Det verkliga lackmustestet för om en nation förtjänar stöd mot en olaglig invasion blir då inte internationell rätt, utan landets regeringsform. Den hierarki som ett sådant tankesätt skapar är en av förklaringarna till att det globala syd inte omedelbart ställer sig bakom västvärldens strategier.

Vi lever i en brytningstid med enorma globala utmaningar. Under de närmaste åren kommer beslut att behöva fattas som kommer att avgöra om vi rör oss mot en konflikt mellan USA och Kina eller om vi ska utforma en världsordning som möjliggör fredlig samexistens mellan väst och övriga världen.

Precis som efter andra världskriget kan Sverige spela en avgörande roll för freden och stabiliteten. Men det kräver en insiktsfull analys av vad som står på spel, vilka kostnaderna skulle bli av nya ändlösa krig och framför allt att vi förblir ett land som tror på fred. Som det ser ut nu intar vi en helt ny och villkorslöst hökaktig hållning gentemot de konfliktytor som finns i vår omvärld som liknar hökarna runt Bush före invasionen av Irak 2003. En livsfarlig hållning vars konsekvenser riskerar att bli dyrköpta. Är det verkligen en roll vi vill spela?

Trita Parsi är statsvetare och vice ordförande vid tankesmedjan Quincy Institute i Washington DC.

Frida Stranne är forskare med inriktning på amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik.

Föregående artikelVilka konsekvenser har identitetspolitiken?
Nästa artikelFilm och föredrag på Anti-imperialistiska manifestationen på USA:s nationaldag 4 juli!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

5 KOMMENTARER

 1. Jag läste artikeln på Aftonbladet för par dagar sedan, och detta fanns faktiskt ytterligare en artikel av dessa. Blev förvånad lite, men det var mycket smart skrivet av dessa. Tyckte båda artiklarna var seriösa. Och konstigt nog gick dom igenom. Hoppas dom EJ råkar illa ut dessa två högst intelligenta personerna. Båda artiklarna handlade om Kina hatet/hotet, Nato medlemskap, Ryssland och Usa med omvärldsläget. Vad gäller Kina är det GALET hur de sett ut senaste åren nu. Ryssland behöver jag EJ gå in på, där har man på ALLA sätt varit på rena korsningsråget senaste decceniet.(Då före Proxy kriget)Vad gäller Kina har Uffe på sin besök hos massmördaren i Washington, tagit Sverige till samma linje som Usa önskade sej. Det gick att läsa, att dessa helt delar synen på Kina frågan. Vad gäller Kina i kortare kommentar, vi vet vad det betyder. Sverige är under Washington skon vad gäller Kina framöver. Vilket jag tycker är synd. Att synen på Kina snart börjar likna Ryssland är EJ MINSTA konstigt. När har man senaste åren nu läst, sett något positivt om Kina i massmedia hemma, där även publik service Svt agerar högst korkade så många gånger. Samma var det med Ryssland(före Proxy kriget) i många år. Propagandan medierna hjärntvättar många, när detta pågår vecka in och vecka ut i åratal nu. Pentagon maffian har siktet HELT inställt på Kina när Ukraina Ryssland tar slut. Vilket blir snart med förkrossande ukrainsk nederlag. Jag undrat jätteofta, är man blinda Sverige. Ser man inte och hör man inte vad/hur hets medierna i Usa jämt säger om Kina på senare åren. Från regimen före, till denna senila clown. Deras medarbetares alla ord och meningar om Kina och hetsen. Detta ihop med alla kongress ledamöter och senatorerna som öppet visar/säger vad dom tycker/känner och vill om Kina, som ENDAST är hotfullt. Detta går ju ständigt att se vecka in och vecka ut, utan MINSTA lilla stopp ju. Från regimens företrädare till klanthuset och senaten, som är helt öppna i medierna om hur Kina inte någonstans får utmana Usa någonstans och behöver sättas på plats. Ihop med massa lögner och desinformation. Man retar Kina rejält på senare åren nu helt öppet. Men Kinas meriter talar för sej själva hela 2000talet, och jämför sen dessa med Pentagon maffians? Det är EJ svårt. Bara under 2000talet. Kina vinner brutalt ju. Men medierna hemma är på ett nytt korsningståg sedan några år tillbaka mot Kina nu. Detta efter att Ryssland stått i fronten före i många år. Nu pågår nästa Pentagon mål som är Kina. Varför inte sammarbeta? Kina är ostoppbar vare sej dom korkade EU vill eller EJ. På tal om EU idioterna, där utrikes chefen Borell skulle haft möte med kinesiska ledningen, så har detta ställts in nu. EU Washingtons 51a delstat är som vanligt högst korkade och renodlade nollor, därför mötet ställts in

 2. Det är säkert främst det anglo-amerikanska nyhetsflödet som matar på år efter år mot svenska ”mediekonsumenter” (ordet känns verkligen tveksamt, jag vet…), okunnigheten om till och med våra nordiska grannländers och vår egen världsdels nyheter och hur de ser på världen av idag är idag för Sveriges del ofantligt fördummande.

  Skulle Sverige idag klara av, låt säga, en månad eller ett kvartal med enbart nordisk och europeisk nyhetsförmedling och att man inför ett moratorium mot att matas med CNN och BBC?

  Skulle svensk journalistkår klara av det?

  Forskarna Parsi och Stranne har länge visat (då jag följt dem över åren) att de är något, och dessutom allvarligt, på spåren.

  Skulle svensk allmänhet idag helt enkelt ”klara av” att gå ut och demonstrera och protestera mot brutala och långvariga anfallskrig som det amerikansk-vietnamesiska kriget (c:a 1960-1975) eller det anglo-amerikanska anfallskriget mot Irak år 2003?

  Jag skulle ärligt talat tveka. Något har gått sönder i den svenska folkopinionsbildningen.

  Har svenska folket blivit nyhetspolitiskt lobotomerat, kastrerat eller bara kollektivt och passiviserat fördummat?

 3. Mitt råd för att motverka det hökaktiga amerikanska utrikespolitiska inflytandet över Sverige som blir allt mer dominerande är att skrota SVT Public Service.

  Man måste faktiskt glömma vad Public Service är tänkt för och skapat för och mer fokusera över vad Public Service egentligen blivit.

  I dag betraktar jag Public Service som en ren propaganda kanal för USA:s utrikespolitiska intressen.
  Som nu faller väl samman med den högerliberala regering som nu regerar Sverige.
  Åtminstone markant högerliberal i förhållandet till USA.
  Men det gamla ”arbetarepartiet” Socialdemokraterna är inte särskilt långt därifrån.

  Mot Sveriges politik finns ingen opposition trots lovad demokrati.
  Därför blir det aldrig någon större skillnad vilken parlamentarisk regering som än sitter i Sveriges Riksdag.

  Sverige är egentligen en autokrati där det auktoritära väldet utgörs av det Demokratiska Partiet i USA.
  Sveriges statsminister är visst på besök där nu och jag är helt säker på att de två parterna kommer mycket väl överens.
  Så till en gräns det mycket väl kan liknas med ett partnerskap med uppmålad gemensam fiende i Ryssland och Kina, de två stora länderna i Öster.

  SVT Public Service menar jag har en väl inrotad auktoritär ställning över det svenska folket.
  För en ordinär svensk skulle SVT lika gärna kunna heta Pravda (= sanning).
  Eftersom folk i allmänhet tolkar vad som sägs på SVT som fakta.

  En utplåning av SVT Public Service skulle kunna ge en mer differentierad nyhetsbild och dessutom svagare så alternativ och motbilder skulle kunna göra sig mer gällande.

  Jag menar att ett eliminerat SVT Public Service skulle faktiskt öka allmänbildningen än att minska den.

  Därför konsumtion av särskilt riktad nyhetsförmedling, kommentarer och analyser inte är allmänbildning om den inte utsätts för kritik och motbilder.

  Mycket på grund av SVT Public Service blir vår så kallade ”demokrati” ett falskspel där borgarna besitter makten med hjälp av staten.

  Och folket tuggar i sig vad som sägs, påstås och håller troget med därför vi har det så bra jämfört med folket som ständigt plågas i diktaturer som Ryssland och Kina.

  Att folket här tror på det viset kan vi mycket tacka statliga SVT Public Service för.

  Lägg ner SVT Public Service.
  Omgående!

 4. Kina är ett hot – mot den nuvarande USA drivna världsordning med konstanta krig, död och lidande. Ett hot mot USAs konstanta ekonomiska och militära hotelser och aktiviteter för att kontrollera världen.

  Svenskt beteende känns mer som ett självskadebeteende och självmordsplan.

  NATO är inget annat än en repetition av nazisterna i Tredje Riket krigsförberedelser före angreppet på Polen 1939. Denna gång gäller det Ryssland och Kina som mål.

  –Yellen anklagar Kina för att straffa amerikanska företag
  https://www.di.se/live/yellen-anklagar-kina-for-att-straffa-amerikanska-foretag/
  ”USA:s finansminister Janet Yellen kritiserade Kina för deras nya exportrestriktioner,”
  Men vem är det som har inför omfattade exportrestriktion, tariffer och sanktioner, det är ju USA. Nu skärper Kina tonen ordentligt. USAs aktionerna skadar hela världsekonomin.

  —China warns chipmaking export curbs ‘just the beginning’
  https://www.rt.com/business/579234-china-chipmaking-export-curbs/
  Kina skärper tonen ordentligt nu. Ingen har missat lämmeltåget till Kina från Europa och USA för konsultationer. Nu är Kina som håller i taktpinnen och stampar takten. Inte USA.

  —Telia-vd:n vädjar till regeringen – vill dela på 5g-notan
  https://www.di.se/nyheter/telia-vd-n-vadjar-till-regeringen-vill-dela-pa-5g-notan/
  Utvecklingen i Sverige är en katastrof, men det visste vi redan är Sverige implementerade USAs Huawei förbud, och kampanjerna mot TikTok och Weixin-WeChat. Nu kommer räkningen, svenskarna får betala, USA tar värdet.

  Nu kommer notan, och den är inte bara i pengar utan förfall av hela det svenska samhället. Sverige släpar allvarligt efter i utvecklingen, och orsaken är att landet styrs och kontrolleras idag av USA och USAs egna intressen. Svenskarna betalar, USA tar varan – gratis

  Skratta, le, och dansa och känn er lyckliga, det gäller ju ”säkerhet”, eller mer precis, USAs krigsförberedelser precis som nazisterna i det forna Tredje Riket förberedde anfallet på Polen 1939. USA skickar bara räkningen till svenskarna

  Detta medan Kina och andra länder avancerar dramatiskt i jämförelse. Det är inte bara teknologin från Kina som sådan, utan alltmer hur den vävs in i samhället, och brukas av innevånarna för att avancera och utveckla samhället och göra livet bättre. Priserna i Kina på mat har halverats när butikerna använder Weixin-WeChat för att få produkter direkt från odlarna och tillverkarna.

  Jag köpte just fyra nya skräddarsydda byxor, priset – en tiondel av i Sverige. Jag har jämfört.

  Kinas ”behandling av befolkningen”, där jag själv är en del, är inte bekymmersam, det är propaganda lögnerna från USA som är problemet. Vi har det väldigt bra i jämförelse i Kina, och presidenten och regeringen har 98% stöd, och vi är mycket välupplysta.

  ”som en absolut kamp mellan demokratier och diktaturer”, men få tycks förstå att Kina är en demokrati och Sverige och USA är de facto diktaturer där folket effektivt blockeras från allt inflytande. I Kina har vi verklig frihet, fred, välmående, och harmoni, i Sverige och USA tyranni. Våldet!!!! Har någon märkt????

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here