”Världen förändras – men Sverige hänger inte med” – artikel i SvD! Vi skrev om detta för 10 år sedan

10
1641

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan” återpubliceras denna artikel som är aktuell i högsta grad. 

Red: Denna artikel har publicerats 11 maj 2023 i SvD Världen förändras – men Sverige hänger inte med. Jag återpublicerar då den kaske inte är åtkomlig för alla läsare, och hoppas SvD uppskattar gratisreklamen. Fått artikeln av Ulf Karlström och via Nätverket Folk och Fred. Ulf Karlström skriver ”Anders, jag undrar om Trita Parsi och Frida Stranne läst vår bok från 2013, framför allt begreppen uni- resp multipolär. Däremot tycks de inte köpa vår bipolaritet som övergångsform. Artikeln bekräftar vad jag sagt länge: SvD har högre i tak på sin debattsida än vad DN har.”

Anders Romelsjö och Ulf Karlström USA som världspolis.

Ulf Karlström syftar på boken ”USA som världspolis” som kom ut i en uppdaterad och avkortad version 2020. Kan fortfarande köpas för 50 kr. Läs ”USA som världspolis” – nu endast 50 kr! och Läs nya e-boken, uppdaterade ”USA som världspolis”! Endast 30 kr!. I boken skrev vi för 10 år sedan om ”En multipolär värld”. Exempelvis i kapitel 11.6 ”USA möter ökad konkurrens från BRICS och EU och har försvagats globalt. Man kan därför se en viss övergång från en unipolär till en multipolär värld (kap 2, 10)”.

Samt information också från Björn Nilsson som igår kväll skrev ”En del av det som diskuteras i den här artikeln tas också upp i en debattartikel i Svenska dagbladet idag, men från svensk synpunkt. Frågan är bl.a. hur Sverige borde agera när världen alltmer blir multipolär för att inte bli beroende av en stormakt, på det sättet som man nu binder upp sig mot USA. Vet inte om den ligger bakom betalvägg, men här är länken: https://www.svd.se/a/15dvQM/trita-parsi-och-frida-stranne-varlden-forandras-men-sverige-hanger-inte-med”

Har beställt boken för 2 veckor sedan. Och ska informera författarna om ”USA som världspolis”.

Hörde på radion igår i förbifarten att EU:s utrikespolitiske talesperson J Borell säger ungefär att EU i sin politik visavi Kina inte ska gå i USA:s ledband, och hör på radionyheterna idag att G7-gruppen beslutar om nya sanktioner mot Kinas närmaste allierade Ryssland. Smart va.

Författarnas markeringar finns i både svart och kursiv stil, medan mina bara är svärtade.

Författare: Trita Parsi, statsvetare, vice president tankesmedjan Quincy Institute for Responsible Statecraft, Washington DCFrida Stranne, forskare och lektor vid Högskolan i Halmstad och affilierad vid Nordamerikainstitutet, Uppsala universitet. Skribenterna är aktuella med boken ”Illusionen om den amerikanska freden” (Ordfront)

____________

Det är numera ett faktum att den världsordning där USA är den helt dominerande supermakten är på väg att ta slut. Utanför västvärlden är det få länder som inte har insett detta. I Europa däremot, tycks det bara vara Macron – om än med sin karakteristiska klumpighet – som vågar uttala att det vi nu bevittnar är en ny ordning av ”multipolaritet” och att EU bör agera utifrån den realiteten och möta de förändringarna på ett sätt som maximerar vår säkerhet och välfärd. Vad Macron också insett är att en majoritet av världen utanför EU välkomnar en ny världsordning där varken USA eller Kina kan dominera. Om man förstår denna förändring blir det svårbegripligt att Sverige – utan debatt – väljer att gå i motsatt riktning och knyta sin säkerhet till illusionen om fortsatt amerikansk unipolaritet.
Vad vi önsketänker om och vad som är en realitet kan vara olika saker – men faktum är att USA:s överväldigande dominans har nått vägs ände. Även om USA fortfarande har världens i särklass mest kraftfulla militär, kommer framtida presidentadministrationer inte kunna investera i militären på samma sätt som tidigare eftersom utmaningarna på hemmaplan är gigantiska och stödet för att prioritera krig långt bort redan minskat markant. Även på det finansiella området är dollarn fortfarande ledande, men den förlorar kontinuerligt mark. År 1999 skedde 73 procent av världshandeln i amerikanska dollar. Motsvarande siffra 2021 var 59 procent och det talas allt mer högljutt i det globala syd om att skapa nya handelssystem fritt från dollarn. Såväl USA:s vänner som fiender runt om i världen väljer som en konsekvens att följa sina egna intressen snarare än att som tidigare följa Washingtons diktat.
Ta Indien som exempel – en nära allierad till USA – som väljer att helt strunta i USA:s strategi när det gäller Ukraina. Medan USA och väst riktar sanktioner mot Moskva har den ryska exporten till Indien ökat nästan fem gånger under 2022 jämfört med 2021. På samma sätt har en annan nyckelpartner till Washington, den saudiska diktaturen, på senare tid bedrivit en oljepolitik som går på tvärs mot Washingtons behov och uttalade önskemål. Riyad beslutade till och med att normalisera förbindelserna med Washingtons ärkefiende Teheran genom medling från Peking utan att ens informera Biden-administrationen förrän avtalet var slutfört. Washington kunde inte göra mycket annat än titta på. I Sverige har detta passerat nästan obemärkt trots den förändring det innebär för världsordningen ifall Kina framträder som den internationella medlare som till och med USA:s allierade föredrar. I de få sammanhang där detta har lyfts har innebörden av det hela belysts på ett häpnadsväckande ensidigt och bristfälligt vis.
Det trotsiga beteendet gentemot Washington också från USA:s allierade innebär inte att USA inte fortsatt är det mäktigaste landet i världen och kommer att förbli så under lång tid framöver. Men det finns en väsentlig skillnad i maktfördelningen i det globala systemet nu mot för bara ett par decennier sedan – vilket är det vi ser kommer till uttryck i dessa exempel. USA är inte längre en dominerande makt. Denna utveckling är i princip oåterkallelig och ändrar spelplanen på ett högst kännbart sätt där Europa måste diskutera vilka intressen man har att försvara och hur.

”Vad som har hänt är att den amerikanska förmågan att utöva tvång minskar”, sade den amerikanske diplomatveteranen Chas Freeman till Newsweek för en kort tid sedan. ”Det är inte bara så att Pax Americana, det amerikanska århundradet, som visade sig vara ungefär 50 år långt, är över, utan 500 år av euroatlantisk global överlägsenhet är över”, menade Freeman.

För de flesta länder i världen, särskilt de nya regionala stormakterna, ger en multipolär världsordning större manöverutrymme och möjlighet att kunna driva sina intressen på det sätt man finner bäst, utan att ständigt ta hänsyn till eller vara beroende av USA:s välvilja eller tvångströja. Med undantag för Europa och några få asiatiska stater firas därför den här förändringen både av vänner och fiender till USA.

Uppkomsten av flera maktpoler gör det inte minst möjligt för andra länder att stå upp mot en arrogant amerikansk politik på ett sätt som var omöjligt för några år sedan. Detta gäller inte minst på det finansiella området, där USA:s ständiga användning av sanktioner har skapat en efterfrågan på en handel utan dollar som kan göra länderna mindre sårbara för en hårdför sanktionspolitik från väst. På sikt kan dessa nya maktcentra också fungera som en balans mot Kina.
Allt det här kan låta förvånande för många i Europa eftersom USA:s ”säkerhetsparaply” historiskt har varit oerhört fördelaktigt för oss på den europeiska kontinenten. Men för en majoritet av människorna på andra kontinenter var Pax Americana varken fredlig eller stabil utan innebar ofta att deras chans till demokrati och välfärd snarare underminerades än främjades. Under hela det kalla kriget var USA en interventionistisk och aggressiv stormakt. Mellan 1947 och 1989 försökte Washington störta andra nationers regeringar inte mindre än 72 gånger genom både hemliga och öppna operationer. Nästan två tredjedelar av dessa försök misslyckades men framför allt lämnades i princip alla länderna mindre demokratiska och mer benägna att drabbas av inbördeskrig, inhemsk instabilitet och massmord, vilket har bekräftats i ett stort antal studier genom åren.

Förvånande för många upphörde inte heller USA:s interventionistiska strävan när väl Sovjetimperiet hade besegrats och USA hade uppnått positionen som världens ohotade supermakt. Istället blev USA mer interventionistiskt. Av de cirka 400 militära interventioner som USA har genomfört sedan 1776 har mer än en fjärdedel skett under de 30 åren efter kalla krigets slut. USA:s strävan efter global militär dominans resulterade i nya ändlösa krig som gjort världen mer osäker. Den olagliga invasionen av Irak och den 20 år långa och misslyckade ockupationen av Afghanistan var inte några undantag från en i övrigt fredlig amerikansk hållning, utan bara de mest iögonfallande exemplen på ett djupt liggande mönster i amerikansk utrikespolitik. Något vi tenderar att blunda för här i Europa där våra försök till omskrivning av historien ofta skymmer sikten för vår analys av världen.

En klar blick på USA:s problematiska politik som supermakt innebär däremot inte att vi ska förneka eller bortse från riskerna för en värld under kinesisk dominans. Med tanke på Kinas egen historia av antiliberal politik och brott mot de mänskliga rättigheterna finns det mycket att oroa sig för. Det vore emellertid naivt att tro att vi ska kunna förhindra en värld där Kina skriver reglerna för den globala ordningen genom att försöka återuppliva Pax Americana. Illusionen om en amerikansk fred är inte svaret på rädslan för Pax Sinica. Och även om den amerikanska dominansen hypotetiskt skulle kunna återupprättas vore det inte rationellt för oss i Europa att välja en säkerhetsordning vars stabilitet är beroende av att det sitter en klok och eftertänksam president i Vita huset eftersom risken för något helt motsatt de kommande decennierna är påtaglig. Europa måste inte minst av det skälet bygga upp en strategi som inte gör sig beroende av USA.

Svaret för hur vi ska få en mer stabil värld återfinns därför i en verkligt multipolär struktur där maktfördelningen hindrar både Kina från att dominera och USA från att återgå till sina unipolära maktövergrepp och ändlösa krig. Ett starkare och mer självständigt Europa skulle samtidigt ge skydd mot både hårdhänta kinesiska försök att påverka Europa och mot en framtida Trump-liknande president som medvetet försöker splittra EU. Föreställ bara hur katastrofalt utsatt Europa hade varit ifall Putin hade invaderat Ukraina när Trump var president. Som en konsekvens skulle det ligga i svenskt intresse att fortsätta inneha den roll vi hade under det kalla kriget, där vi var inriktade på att stärka den internationella rätten och institutionerna i strävan efter en verkligt regelbaserad ordning. Även när Sverige nu går med i Nato så ligger det därav i svenskt intresse att spela en självständig roll och göra vad vi kan för att bidra till en stabil världsordning utan kinesisk, rysk eller amerikansk dominans.

Multipolaritet är vad många länder, inklusive flertalet demokratier, i det globala syd eftersträvar. Om vi i Sverige följer våra värderingar och traditioner och gör klarsynta realpolitiska kalkyler skulle vi ansluta oss till dem.

Fotnot: Med globala syd menas normalt länderna i Latinamerika, Afrika, Asien och Oceanien. Flera av dessa länder är regionala stormakter. Det är där en överväldigande majoritet av världens befolkning bor och länderna är i flera fall dynamiska ekonomier.

Föregående artikelAppell mot DCA-avtalet av Andreas Falk på Medborgarplatsen 8 maj
Nästa artikelFrige Julian Assange!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

10 KOMMENTARER

 1. Kanske är det viktigare än någonsin att bygga upp en stark och kompetent militär som kan möjliggöra en fri och okontrollerad egen press. Då menar jag inte enbart som skydd mot alla avancerade psykologiska subliminära budskap som fick oss att acceptera Ukraina-konflikten genom att slå ut vårt kritiska tänkande (Som TV4s blodiga händer över Putins ansikte, eller ständiga rapporter om lidande barn). Utan den informationsförmedling som i huvudsak verkar syfta till att lyfta USAs ekonomi genom att krossa vår och därigenom skapa en splittring som förhindrar ett framtida starkt Europa. Idag visar vissa kabelkanaler i praktiken endast dokumentärer om krig och magi (där tron på magi har en stark koppling till barns psykisk ohälsa). Mellan dessa visas reklam för spelbolag (något som är förbjudet/stoppat i USA) och snabblån.
  Detta eller att som vi i Sverige gjorde, byta bort möjligheten att bo i världens rikaste och bästa land (något som tagit 40 år med världens högsta skatter för att bygga upp) men som tyvärr klassades som socialistiskt (även om fler levde den amerikanska drömmen här än de någonsin gjort i USA) och därför även som extremt hotande mot USAs ekonomiska intressen. Detta bytte vi frivilligt bort, i praktiken enbart mot långsiktigt dyrare boendekostnader och fastighetspriser. Vi har nu närmast krossat alla strukturer för en fungerande skola och sjukvård. Få av oss skulle vilja gå i dagens skolor och det vi drömde om för bara några år sedan, som förebyggande och ytterligare kostnadsbesparande ”friskvård” istället för ”sjukvård” känns idag närmast obegripligt. Detta är förhoppningsvis inget vi svenskar skulle gjort frivilligt om vi haft ett kompetent och fungerande militärt försvar, som lyckats med sin uppgift att möjliggöra en fri, oberoende och demokratisk press och en fri informationsförmedling.

  • Förstår inte hur du resonerar.
   Det som har gått fel är utifrån styrt av USA och de övriga globalisterna. Dom förstör länder för att dom inte vill ha konkurrens. Så länge etablissemanget inte vågar beröra det kommer ett försvar liksom nu bli något som USA godkänner.

 2. Ett av historiens ironier kommer att vara den att Sverige valde att hoppa på Titanic, d v s USA, strax innan Lögnimperiet skulle sjunka för gott. Den amerikanska freden är död! Detta är inte det amerikanska seklet utan det Eurasiatiska! Världen säger good riddance – bort med er och sjunka mycket djupt samling exceptionella skit för vi vill inte förpestas av er hybrisstänk!!!

 3. Oj, ni skrev det för 10 år sedan! ”USA möter ökad konkurrens från BRICS och EU och har försvagats globalt. Man kan därför se en viss övergång från en unipolär till en multipolär värld (kap 2, 10)”.

  Så framsynt, det har allt tagit ett tag för oss läsare av bloggen GlobalPolitics.se att också förstå det…
  Och tänk, slutsatsen på artikeln i SvD (!) lyder ”Multipolaritet är vad många länder, inklusive flertalet demokratier, i det globala syd eftersträvar. Om vi i Sverige följer våra värderingar och traditioner och gör klarsynta realpolitiska kalkyler skulle vi ansluta oss till dem.” Kan inte låta bli att säga Oj igen!

 4. Jag välkomnar en multipolär värld. Men det är viktigt att polerna i denna värld är demokratiska, respekterar mänskliga fri- och rättigheter och med fria domstolar och media. Med dessa villkor uppfyllda välkomnar jag fler poler i världen som motvikt till USAs hegemoni.

 5. Det finns en annan faktor, eller för att använda fint språk, en vektor, en rörelsepil, som inte många vare sig tänkte, tänker på eller nämner och det är den inrikes amerikanska demografin; hur folk och identiteter ändras och utvecklas inrikes i de amerikanska Förenta staterna.

  Landets ”white-peak” är i det närmaste passerad och en majoritet av befolkningen har idag inte vare sig släktrötter i frivillig utvandring från Amerika och i kombination med klassiska anglosaxiska och protestantiska rötter. Denna faktor är visserligen ännu mycket mäktig som politisk kraft. Än mer intressant är att en majoritet av den amerikanska befolkningen av idag har vare sig besökt Europa eller kontakt med europeiska familjesläktingar.

  De gamla engelska imperialistiska frälsartendenserna hos den amerikanska politiska överklassen från det nordöstra hörnet av dessa Förenta stater, New England, som familjer som Kennedy och andra, som såg sig som absoluta -och självutnämnda- ledare för ett väst, post- (och pro-)imperialistisk Fria Värld och allt vad man hittade på för fraser om sig själv, är inte längre drivande politiska krafter i och inom Amerika. Familjer och representanter för dessa familjer får tvärtom stå emot mycket spott och spe från den politiska omgivningen.

  Man kan ana den sydafrikanska sociologiska faktorn på 1980-talet. Med europeiska och koloniala rötter ansågs (och ansåg sig själv) den vita sydafrikanska fascismen som ”frihetens stamort i Afrika” (om jag minns den amerikanske ledaren Reagans ord om landet), men så fort denna vita, manliga, heterosexulla, anglosaxiska och koloniala frälsarvärld kollapsade så inträffade något mycket intressant med det sydafrikanska politiska (och militära) beteendet ute i världen.

  Sydafrika var dessa decennier inte vän med i princip några av sina grannar och var närapå i militär- eller legoknektskrig med de flesta grannländerna och ockuperade helt Namibia, det gamla tyska koloniala landet nordväst om Sydafrika.

  När det vita väldet försvann från Sydafrika försvann också det politiskt-militära våldet och det mordiska politiska beteendet mot omvärlden. Man fick fred.

  I och med de stora demografiska förändringarna som kommer i de amerikanska Förenta staterna, med den vita, protestantiska politiska klassens blivande och vardande i minoritet kommer säkerligen en ny folkmajoritet i Amerika knappast finna det frälsaraktigt nöjsamt ekonomiskt med att mellan 62-67% av vad amerikanska medborgare betalar i statsskatt går till (det är närapå märkligt svårt att förstå om man inte läser orden två-tre gånger): ”militära installationer UTOMLANDS”. (Källa: den före nära medarbetaren och utrikesexperten hos president Nixon, Dr. Dmitry Simes).

  Medan deras europeiska kollegor kan ha fem, sex veckors betald semester och fri sjukvård och i många EU-länder till och med helt fria mediciner (t.ex. Storbritannien) så fattas allt detta den amerikanska lokalbefolkningen hemma. Den största anledningen och orsaken till personlig ekonomisk konkurs bland amerikaner är medicin- och sjukvårdsräkningar, i vilken kategori människor antalet självmord normalt har blivit mycket högt.

  Till och med inom den klassiska vita, anglosaxiska och protestantiska amerikanska befolkningen som röstar på det traditionella republikanska partiet, är väljarna emot, det som förre presidenten Trump själv uttryckte det mycket väl: ”eviga och oändliga krig utan slut och som bara kostar USA en massa utgifter”.

  När den frälsande vita anglosaxiska politiska klassen i Amerika förändras, kommer också det amerikanska våldet och inställningen till krig i och emot omvärlden att förändras, kanske rentav helt försvinna som i det nämnda mycket likartade fallet ovan i Sydafrika. Krigen upphörde. Av politisk självbevarelsedrift.

  För hur länge kommer det att kännas bekvämt för till exempel, låt säga, mer trångsynta central- och östeuropeiska pro-amerikanska imperialister i Washingtons doakör i Warszawa, Bukarest, Vilnius och Kiev att ta emot amerikanska militärer av idag som är ett arv av den rovgiriga amerikanska brutalkapitalismens tillväxt i mänsklig form av svarta amerikaner eller rentav infödda, som förr kallades ”indianer” eller asiater i de amerikanska militära delegationerna. Förmodligen är det inte alla tilltalande i det som Donald Rumsfeld en gång kallade det då icke-produktiva och lydande Östeuropa för det nya Europa, som idag snabbt håller på att bli det gamla Europa, bokstavligen.

  Den amerikanska militära imperialismen kommer att växa bort med den avdöende amerikanska vita, anglosaxiska och protestantiska klassen, som aldrig sett och förstått sig på objektiv realpolitik, utan vill gräla och kriga om allt, till och med förstöra och sänka Euron, som häromåret. Ty för denna livsfarliga, mordiska och narcissistiska dödsspridande politiska klass är precis ingenting heligt. Men den inrikes amerikanska demografin kommer att trolla bort den, som i Sydafrika på 1990-talet.

 6. ”Sverige hänger inte med”. Att försöka förklara det för svenskar känns lite som att förklara relativitetsteorin för en tvååring. Man ger upp innan man börjat.

  Problemet är att Sverige, den svenska modellen, byggdes av Socialdemokraterna, som är en kopia av den gamla sovjetkommunismen och är direkt knutna till USA. Ett skuggsystem, en djup stat, sattes i sten och styr Sverige. Valresultat gör ingen skillnad, Den Djupa Staten styr, för på alla viktiga platser sitter det personer lojala mot Partiet Socialdemokraterna, inte Folket, inte den valda regeringen heller. Socialdemokraterna är även mästare på att styra med propaganda, precis som en gång nazisterna i Tredje Riket.

  När det gäller Kina, då är det USA propaganda vi skall oroa oss för. Sant, Kina driver ingen ”liberal” politik – sant, Kina är folkstyrt. Man accepterar inte ”liberalt” att ”gäng” drar omkring på gatorna och dödar. Det finns inga brott mot mänskliga rättigheter i Kina för Kina anser inte att dra runt på gatorna och döda är en mänsklig rättighet. En mänsklig rättighet är att skydda allmänheten från gängen genom att låsa in dom och avradikalisera dom. Det är det Kina gör i Xinjiang. Folket i Xinjiang är oändligt tacksamma. Hur vet jag det? Jag har frågat.

  Tio masskjutningar i USA på deras nationaldag. I Kina firar vi istället fredligt och harmoniskt. Masskjutningar är ingen liberal frihet eller mänsklig rättighet i Kina som i USA eller Sverige. Sant, Kina är inte så liberalt.

  Kina har inget intresse av att dominera världen och försöker inte. Kinas uppfattade dominans beror på att allt fler länder och folk av egen fri vilja väljer att följa Kina frivilligt, inte som under USAs hot, påtryckningar, militär aggression eller sanktioner och trakasserier.

  Det är skrämmande hur Sverige halkar efter i utvecklingen och förfaller. Ingen tycks förstå hur illa det är. Det är inte bara teknologin, det är hur innevånarna tillämpar den i vardagen för att göra samhället bättre, samhällsutveckling, framsteg, förbättring.

  Att Sverige följde USAs order att bannlysa kinesisk teknologi som Huawei visste alla redan då var katastrofalt. Leta gärna reda på artiklar från den tiden och läs vad som förutsågs reda då.

  —Telia-vd:n vädjar till regeringen – vill dela på 5g-notan
  https://www.di.se/nyheter/telia-vd-n-vadjar-till-regeringen-vill-dela-pa-5g-notan/
  Utvecklingen, eller snarare förfallet, i Sverige är en katastrof, men det visste vi redan är Sverige implementerade USAs Huawei förbud, och kampanjerna mot TikTok och Weixin-WeChat. Nu kommer räkningen, svenskarna får betala, USA tar värdet, gratis.

  Nu kommer notan, och den är inte bara i pengar utan förfall av hela det svenska samhället. Sverige släpar allvarligt efter i utvecklingen, och orsaken är att landet styrs och kontrolleras idag av USA och USAs egna intressen. Svenskarna betalar, USA tar varan – gratis. Skratta, le, och dansa och känn er lyckliga, det gäller ju ”säkerhet”, eller mer precis, USAs krigsförberedelser precis som nazisterna i det forna Tredje Riket förberedde anfallet på Polen 1939. USA skickar bara räkningen till svenskarna

  Kina är ett hot – mot den nuvarande USA drivna världsordning med konstanta krig, död och lidande. Ett hot mot USAs konstanta ekonomiska och militära hotelser, aggression och aktiviteter för att kontrollera världen.

  NATO är inget annat än en repetition av nazisternas i Tredje Riket krigsförberedelser före
  angreppet på Polen 1939. Denna gång har USA Ryssland och Kina som mål, inte Polen.

  –Yellen anklagar Kina för att straffa amerikanska företag
  https://www.di.se/live/yellen-anklagar-kina-for-att-straffa-amerikanska-foretag/
  ”USA:s finansminister Janet Yellen kritiserade Kina för deras nya exportrestriktioner,”
  Men vem är det som har infört omfattade exportrestriktion, tariffer och sanktioner, det är ju USA. Nu skärper Kina tonen ordentligt. USAs aggression och aktioner skadar hela världsekonomin. Kina klarar sig bra.

  —China warns chipmaking export curbs ‘just the beginning’
  https://www.rt.com/business/579234-china-chipmaking-export-curbs/
  Kina skärper tonen ordentligt nu. Ingen har missat lämmeltåget av politiker till Kina från Europa och USA för konsultationer. Nu är Kina som håller i taktpinnen och stampar takten. Inte USA.

  Detta medan Kina och andra länder avancerar dramatiskt i jämförelse. Det är inte bara
  teknologin från Kina som sådan, utan alltmer hur den vävs in i samhället, och brukas av
  innevånarna för att avancera och utveckla samhället och göra livet bättre. Priserna i Kina på
  mat har halverats när butikerna använder Weixin-WeChat för att få produkter direkt från
  odlarna och tillverkarna. Svenskarna förbjuder det – och betalar priset.

  Jag köpte just fyra nya skräddarsydda byxor, priset – en tiondel av i Sveriges konfektion. Jag har jämfört.

  Kinas ”behandling av befolkningen”, där jag själv är en del, är inte bekymmersam, det är propaganda lögnerna från USA som är problemet. Vi har det väldigt bra i jämförelse i Kina, och presidenten och regeringen har 98% stöd, och vi är mycket välupplysta.

  Få tycks förstå att Kina är en mycket avancerad demokrati och Sverige och USA är de facto diktaturer där folket lider och effektivt blockeras från allt inflytande. I Kina har vi verklig frihet, fred, välmående, inflytande, och harmoni, i Sverige och USA tyranni. Våldet!!!! Har någon märkt????

 7. […] Jag återger nästan allt i en ny artikel i Svenska Dagbladet 5 november https://www.svd.se/a/15dvQM/trita-parsi-och-frida-stranne-varlden-forandras-men-sverige-hanger-inte-med av statsvetaren Trita Parsi, vice president tankesmedjan Quincy Institute for Responsible Statecraft, Washington DC och Frida Stranne forskare och lektor vid Högskolan i Halmstad och affilierad vid Nordamerikainstitutet, Uppsala universitet. Skribenterna är aktuella med boken ”Illusionen om den amerikanska freden” (Ordfront), som jag presenterat för länge sedan: ”Världen förändras – men Sverige hänger inte med” – artikel i SvD! Vi skrev om detta fö… […]

 8. […] Jag återger nästan allt i en ny artikel i Svenska Dagbladet 5 november https://www.svd.se/a/15dvQM/trita-parsi-och-frida-stranne-varlden-forandras-men-sverige-hanger-inte-med av statsvetaren Trita Parsi, vice president tankesmedjan Quincy Institute for Responsible Statecraft, Washington DC och Frida Stranne forskare och lektor vid Högskolan i Halmstad och affilierad vid Nordamerikainstitutet, Uppsala universitet. Skribenterna är aktuella med boken ”Illusionen om den amerikanska freden” (Ordfront), som jag presenterat för länge sedan: ”Världen förändras – men Sverige hänger inte med” – artikel i SvD! Vi skrev om detta fö… […]

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here