Läs nya e-boken, uppdaterade ”USA som världspolis”! Endast 30 kr!

1
1729
”USA som världspolis” finns nu som e-bok för endast 30 kronor. Uppdaterad i början av december. Detta är den enda boken i sitt slag!
Du kan beställa via mail till anders.romelsjo@globalpolitics.se med namn och adressuppgifter. Betala gärna via Swish till 070-4888823. Du kan också betala till bankkonto – som du får information om vid beställning.
___________________________________________________________

Kort presentation 

Denna skrift är en kraftigt förkortad uppdaterad version av den snabbt slutsålda boken ”USA som världspolis”. Boken fick 2013 av Bibliotekstjänsts lektör omdömet ”De har skrivit en analytisk, läsvärd och nödvändig bok som beskriver framväxten av denna världspolismakt”. 

Och noterar att även etablerad press skriver om ”Världspolisen USA”.

E-boken är på 143 sidor, har många färgbilder och diagram samt omkring 200 referenser.

Vad handlar den om? USA är världens mäktigaste stat och dominerar helt militär alliansen Nato. Denna stat har sedan mer än 100 år varit inblandad i ett mycket stort antal konflikter och krig över hela världen. USA har blandat sig i andra länders inrikespolitik i en omfattning som saknar historiskt motstycke. Man har smugglat in pengar och vapen till USA-vänliga grupper, startat upplopp och uppror, tillsatt och avsatt presidenter, anfallit och ockuperat andra länder.

Hur har det kunnat bli så? Boken presenterar en mängd fakta om USA:s utrikespolitik – ekonomi, handel, militär kapacitet, ideologi – och hävdar att utrikes- och militär politik har sin grund i ekonomiska intressen. Här ges vidare en bred beskrivning av FN och andra internationella organisationer samt den globala ekonomiska och politiska ordningen vi ser idag.

Anders Romelsjö och Ulf Karlström med nya ”USA som världspolis”

I två avslutande kapitel försöker vi bedöma motsättningarna i världen och framtidsscenarier. Trots USA:s mäktighet har dess ledning försatt sig i ett allt svårare läge med misslyckade krig, stora ekonomiska underskott, med tveksamma allierade. Samtidigt har Kina i samarbete med Ryssland och många andra stater seglat upp som en allvarlig konkurrent. En övergång från en unipolär värld till en bipolär värld pågår. Läget är spänt och risken för nya och stora krig är stor.

Vi beskriver också karakteristika för dagens imperialism, mot bakgrund av analys av data och av andra författares arbeten, alltifrån Hobson över Lenin och Magdoff till Amin och Bellamy Foster, Shaikh, Harvey och Smith.

Coronapandemin behandlas i kapitel 2 och klimatfrågan i kapitel 9.
Bild Pixabay.
* Sammanfattning finns mot slutet av skriften, följt av avsnitten Litteratur, Ordförklaringar, Förkortningar och Studiecirkelfrågor. Skriften har c:a 300 referenser inklusive länkar inne i texten.
Studiecirkelfrågona följs av baksidestext med författarpresentation.

Vi beklagar bildkvalitén. Slutligen vill vi nämna att flera artiklar på bloggen Globalpolitics.se tar upp samma ämnen som denna skrift.

Tilläggas kan att boken på 390 sidor från 2013 kan beställas via www-books-on-demand.com och skriften från april 2020 på 100 sidor från anders.romelsjo@globalpolitics.se för 60 kr + porto 70 kr.

Video-presentation finns här.

_____________________________________________________________

Innehåll

Förord
Kapitel 1 – USA:s utrikespolitik 1945–2019
Bilaga med förteckning över några av USA:s krigshandlingar
Kapitel 2 – Den ekonomiska utvecklingen 1945–2019
Kapitel 3 – Valutor och dollarn som världsvaluta
Kapitel 4 – Global handel, utbyten och råvaror
Kapitel 5 – Var står FN?
Kapitel 6 – Internationella organisationer och samarbetsfora
Kapitel 7 – USA:s militära kapacitet och funktion
Kapitel 8 – Konsten att legitimera krig
Kapitel 9 – Är USA imperialistiskt?
Kapitel 10 – Kina och Ryssland blir USA:s huvudmotståndare
Kapitel 11 – Motsättningar och konflikter
Kapitel 12 – Sammanfattning
Litteratur
Ordförklaringar
Förkortningar
Frågor för studiecirkel
Föregående artikelDN: Ukrainas president tar avstånd från krigshetsen av USA och Sverige. Hur länge blir han kvar? Och min kommentar i DN.
Nästa artikelVinner DN:s chefredaktör Peter Wolodarski kampen om värsta Rysslandshetsen?
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

1 KOMMENTAR

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here