Sverige har i särklass minst antal döda COVID per capita i Nord-Europa. Men varför?

20
2690

En skribent – 27 december 2021 hos Pål Steigan påpekar att Sverige har i särklass lägst antal dödsfall med covid per capita i norra Europa

_________________________________________________________________

Sverige har i särklass minst antal döda COVID per capita i Nord-Europa

I Sverige har man från och med den 1 december infört en rekommendation om vaccinationsintyg för skaror på över 100 personer. I veckan meddelades att man nästa vecka kan komma att införas krav på vaccinationsintyg även på restauranger och gym. Förutom att kravet på vaccinationsintyg är diskriminerande och knappast minskar smittspridningen, då fullvaccinerade personer smittar i mycket hög utsträckning, kan det ifrågasättas om åtgärderna är proportionerliga utifrån smittspridning och dödstal. .

En bra jämförelse utifrån den senare aspekten är situationen för länderna i norra Europa, som hade en utbredd första våg våren 2020 och som idag har en liknande vaccinationsgrad (69-77%). Vi har ett liknande klimat och drabbas av epidemier av luftvägsvirus och influensa på vintern ungefär samtidigt.

Ser vi till smittspridningen ligger Sverige och Finland klart lägst av alla dessa tio länder.

Ännu mer intressant är grafen över antalet döda med covid per miljon invånare. Sverige har den i särklass lägsta siffran.

Varför ligger Sverige lägst både vad gäller smittspridning och ännu mer uttalat när det gäller dödsfall med covid? Detta beror med största sannolikhet på att Sverige var det enda av dessa tio länder som inte hade en lockdown våren 2020. Därmed blev en hög andel av befolkningen smittad och fick sjukdomsinducerad immunitet (naturlig immunitet) . Den är mycket bredare och mer långvarig än vaccininducerad immunitet och skyddar även mot mutanterna. Det gör att det i vinter inte blir lika stor smittspridning i Sverige som i övriga nordeuropeiska länder.

Slutsatsen är alltså att införandet av vaccinationsbevis är olämpligt eftersom det är:

Diskriminerande,

Minskar inte smittspridningen och

En oproportionerlig åtgärd utifrån Sveriges smittspridning och dödstal.

Källor:

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

https://ourworldindata.org/covid-cases

____________________________________________________________________

Kommentar: Den varierande utvecklingen i de olika länderna är naturligtvis mycket intressant. Men tolkningen är inte given. Om jag minns rätt hade Finland, som nu har låga siffror, en betydligt mer restriktiv politik än Sverige under 2020. Vidare beror uppgifter antalet nya fall i hög grad om hur många som provtagits, och i vilka åldersgrupper.. Ett mycket bättre mått är andel positiva av andel testade i ett slumpvis befolkningsurval, och helst köns- och åldersstandardiserat vid jämförelser.
Det är inte klarlagt att immunitet efter genomgången COVID-19 infektion generellt varar längre än vaccininducerad immunitet. Man vet dock att antikroppsnivåer kan sjunka snabbt efter något vaccin.

Har Sverige kvalitativt bättre vård i COVID-19 än jämförda länder?

Frågetecknet i titeln på artikeln kvarstår för min del.

Jag återger en summering av en rapport av ansedda Centers for Disease Control and Protection.”Center of Disease” från oktober:

” Executive Summary
Key findings and considerations for this brief are as follows:

Available evidence shows that fully vaccinated individuals and those previously infected with SARS-CoV-2 each have a low risk of subsequent infection for at least 6 months. Data are presently insufficient to determine an antibody titer threshold that indicates when an individual is protected from infection. At this time, there is no FDA-authorized or approved test that providers or the public can use to reliably determine whether a person is protected from infection.
The immunity provided by vaccine and prior infection are both high but not complete (i.e., not 100%).
Multiple studies have shown that antibody titers correlate with protection at a population level, but protective titers at the individual level remain unknown.
Whereas there is a wide range in antibody titers in response to infection with SARS-CoV-2, completion of a primary vaccine series, especially with mRNA vaccines, typically leads to a more consistent and higher-titer initial antibody response.
For certain populations, such as the elderly and immunocompromised, the levels of protection may be decreased following both vaccination and infection.
Current evidence indicates that the level of protection may not be the same for all viral variants.
The body of evidence for infection-induced immunity is more limited than that for vaccine-induced immunity in terms of the quality of evidence (e.g., probable bias towards symptomatic or medically-attended infections) and types of studies (e.g., observational cohort studies, mostly retrospective versus a mix of randomized controlled trials, case-control studies, and cohort studies for vaccine-induced immunity). There are insufficient data to extend the findings related to infection-induced immunity at this time to persons with very mild or asymptomatic infection or children.
Substantial immunologic evidence and a growing body of epidemiologic evidence indicate that vaccination after infection significantly enhances protection and further reduces risk of reinfection, which lays the foundation for CDC recommendations.

Några andra källor.
I januari 2021 National Institutes of Health långvarig immunitet efter genomgången COVID-19.

BMJ juni 2021

NIH Director´s blog juni 2021.

Rapport från november 2021

Vad finns egentligen i sprutan?

PCR-test

RNA och adenovirus-vacciner.

CDC. Antikroppar.

Föregående artikelFolkmorden: Vems ansvar?
Nästa artikelFrontlinjen är Överallt
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

20 KOMMENTARER

 1. Tack för insikt Anders.
  Jag läser här med stort intresse.
  Jag minns också Finland hade omfattande Corona restriktioner för något år sedan.
  Det som jag tycker är iögonfallande är de större dödstalen i Norge jämfört ex. vis Finland.
  Någon som vet vad de här två länderna Norge och Finland använt för vaccin till befolkningen?

 2. Ja det verkar som att det varit samma två olika vacciner länderna använt, moderna och Pfizer. Vad jag kan se så har dom båda länderna använt samma vacciner som är moderna och Pfizer

 3. Att Sverige trots goda siffror drar år tumskruvarna, bör bero på en dold agenda (or).
  Follow teh money:
  1) Läkemedelsindustrin tjänar 1 000 dollar PER SEKUND på vaxandet!! (Oxfarm.org)
  2) Pandemin skall dölja enorma överföringar till näringsliv/börs (Paul Steigen)
  3) Påsnabbning av privatisering av sjukvården: Utarbetad personal slutar – och tar troligen jobb hos privat vårdgivare. Sjukvårdshuvudmännen tvingas köpa mer vård i den privata sektorn. (Min slutsats)

 4. Intressant artikel. Och alla högerpartierna som skrikit sej hesa i media jämt från förra året att Sverige är sämst i världen med flest döda och bla bla bla vad dom gnällt och skrikit sej hesa ständigt från förra året,att vi ligger sämsta till överallt. Därför måste utvärdering göras efter vaccination nu och sen titta på alla statistiken över döda också osv. Ja men Finland stängde ju direkt ner hela huvudstaden Helsingfors när pandemin kom. Jag lovar man stängde ner helt huvudstaden Helsinki. Det var hård lockdown. Jo det var intressant statistik detta

 5. 1. Att dö med Covid, av Covid, eller av reaktion mot spikproteinet/biovapnet, är olika saker. Dr. David Martin kallar det hela för ett biovapen och terrorism.
  2. Olika behandlingar kan ha olika effekt. Vilka olika behandlingsmetoder använder länderna och vid vilka tidpunkter?
  3. Har vissa länders läkare mer frihet att behandla självständigt och behandlar de mer rätt än fel? Intressant hypotes från ”Modiga Människor Dr. Shankara Chetty”
  4. Har alla länder D-vitamintillskott i mjölkprodukter som vi har i Sverige?
  5. Har alla länder massmördat i lika stor andel initialt som Sverige gjorde?
  6. Registreras vaccin-dödade som Covid-dödade i olika utsträckning?

  God fortsättning och lär er gärna skratta när väldigt många fler börjar trilla av pinnen av biovapnet, för med positiv attityd blir allting mycket roligare!

  https://josefstalinsvenskapravda.wordpress.com/2021/12/27/tragikomedi-musik-det-borjar-valdigt-mycket-likna-genocid/

 6. Vi har minst smittspridning p.g.a att vi inte stängde ner förra året.
  Mellan 25-30% av befolkningen har antikroppar därav vårt bättre läge än grannländerna.
  Vad vaccinpassen beträffar så bryter dom säkert mot vår grundlag och eftersom att varken immunitet eller nytaget covidtest godkänns utan enbart det s.k vaccinet (som har ytterst tveksam effekt) så inser man att det ligger nog mer än en hund begraven här.

 7. https://uncutnews.ch/covid-impfstoffe-warum-sie-nicht-wirken-und-zwingende-beweise-fuer-ihre-rolle-bei-todesfaellen/

  En av Tysklands ledande patologer, Arne Burkhardt, har undersökt fall där de avlidna kan antas ha skadats av vaccinet. Resultaten är skakande. Skador av aldrig förut skådat slag har upptäckts i blodkärl, hjärta mm.

  Text och video är på tyska men ett motsvarande symposium har hållits tidigare på engelska och bör finnas uppladdat på nätet.

  Mycket få obduktioner utförs och anledningen är uppenbar. Beslutsfattarna vill inte veta av vad som sker. Och en rutinobduktion kommer inte att ge några resultat. Endast toppförmågor som Burkhardt som vet vilka metoder som finns och vad man bör leta efter kan avslöja det hela.

  Sedan har vi den andra elefanten i rummet. Läkarnas passivitet. Ett experimentellt vaccin eller en injektion som denna kan endast få undantagstillstånd om det inte finns någon medicinsk behandling. Därför heter det ännu denna dag att en sådan inte finns, trots att en rad länder bevisat motsatsen och däckat epidemin på kort tid. Det visar sig också att det inte finns bara en medicinering som verkar utan flera olika. Hur många människor har avlidit i onödan för att de förvägrats befintlig behandling ? Ett mycket stort antal, vilket utmynnar i ett ohyggligt brott från läkarkårens sida. En känd spansk tenor, Carlos Marin, har avlidit i Covid i England meddelades det i veckan. Hur kan en sångare i femtioårsåldern med välutvecklade starka lungor dö i Covid ? I normala fall skulle en polisutredning följa direkt, eftersom fallet stinker av felbehandling.

  Och för den som undrar varför barn måste vaccineras och flera av dem dö eller skadas av vaccinet så ligger svaret som så ofta i den amerikanska juridiken. Om ett vaccin omfattas av det amerikanska barnvaccineringsprogrammet leder det automatiskt till att vaccintillverkarnas risk för att bli ersättningsskyldiga för vaccinskador dramatiskt minskar. De negativa inverkningarna på barns hälsa är en bisak.

  • Både FDA och EMA varnar för biverkningsrisker om man tar ivermektin i högre doser än det är godkänt för.
   Man skall betänka, de säger att om man tar det i högre doser än det är godkänt för, men inte annars. I alla fall har både FDA i USA och EMA i EU varnat för att använda denna medicin. Svårt att veta deras avsikter då vi vet att FDA har närmare samarbete med Pfizer i USA.
   Det känns som ett stort politiskt spel och inte en samverkan för att vi skall få den bästa behandlingen för att stoppa pandemin.

   Nedan ett utdrag ur artikeln som finns på länken som jag bifogar några svenska läkare som anser att enbart med antiviralt medel kan man få stopp på pandemin. Artikeln har rubriken
   ”Ivertimin skulle kunna vara det som avslutar pandemin.”Tidigt under covid-19-pandemin bildades i USA en akut arbetsgrupp under namnet The Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC Alliance). Det var en grupp välrenommerade intensivvårdsläkare med kompetens framförallt gällande svåra infektioner. I samarbete med kollegor runt om i hela världen utbyttes erfarenheter, och behandlingsprotokoll utarbetades, varav flera används av sjukvården världen över och så även i Sverige, (1,2). Redan tidigt under pandemin diskuterades ivermektin och flertalet studier har påvisat dess positiva effekt både som behandling men också som prevention mot covid-19 (1). I december förra året publicerade FLCCC en sammanfattande artikel om ivermektin som rekommenderar läkemedlet (3).Då vi vänt oss till Läkemedelsverket med förfrågan om ivermektin mot covid-19 har de hänvisat till deras europeiska motsvarighet , EMA, som avrått från behandling med ivermektin.(14)Detta har inte hindrat att både Tjeckiens och Slovakiens nationella läkemedelsverk godkänt ivermektin för behandling mot covid-19.(14,15)
   EMA:s skäl till att avråda från ivermektin har bemötts av FLCCC, som övertygande visar att beslutet inte är baserat på en helhetsbild utan att man valt ut några få studier med liten eller utebliven positiv effekt utan att ha sett till helheten. (13)I våra ögon skulle ivermektin kunna vara det som avslutar pandemin
   .Magnus Burling, specialist i allmänmedicin
   Hans Zingmark, specialist i intern- och lungmedicin
   Sture Blomberg, specialist i anestesi och intensivvård, docent

   https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/ivermektin-skulle-kunna-vara-det-som-avslutar-pandemin/

  • Jag skickade länken till en kompis, som är läkare. Fick detta svaret:
   ”Dessa fynd de hävdar är inte publicerade i vetenskaplig tidskrift. De artiklar som finns angående obduktioner efter dödsfall kopplade till covidvaccinationer hävdar inte närvaro av ”lymfocytgalenskap” och drar inte alls samma alarmistiska slutsatser.
   Beträffande Sucharti Bhakdi: https://en.wikipedia.org/wiki/Sucharit_Bhakdi#Bhakdi's_criticisms_of_the_COVID-19_pandemic_response
   Således att han spridit desinformation och beslagits med att göra det (att han dessutom hävdar antisemitistiska värderingar bjuder jag på, i sammanhanget är det inte relevant).
   Däremot hittar jag ingen skit om Arne Burkhardt – jo, det här https://meduza.io/en/feature/2021/11/11/the-two-faces-of-rt-s-coronavirus-propaganda men itne säker på den källan – du kan ju titta på den om du har tid.
   En sak kunde jag inte låta bli att fundera över – hans professorstitel. Det finns inte en enda artikel under hans namn i PubMed – inte en! Och hur f-n blir man professor utan rejält med publicerade artiklar? Förr sade man att, när man jämförde olika kandidater, man vägde deras publikationer – på våg. Tyngst hög vinner, typ.
   Sammanfattning – mycket tveksam. ”

   • Du frågade din kompis läkaren ? Jag har fyra läkare i den närmaste kretsen av personliga bekantskaper, de har alla drabbats av samma syndrom, de vägrar att ifrågasätta de mest elementära saker gällande covid-narrativet. Läkarkårens förtroende är kört i botten om du frågar mig. Den välvilliga förklaringen är att de alla är specialister på smala områden eller ansvariga för bäddavdelningar där hela dagen går åt till att överse praktiska rutiner. De har inte tid till att begrunda frågor bortom sin dagliga yrkesroll.

    Den mindre välvilliga förklaringen är mer komplicerad och i den ingår utbildning, ansvarsfrågor och alltmer styrd yrkesutövning. Läkemedelsindustrin har blivit allt mäktigare och eftersom inga pengar kan tjänas på billiga läkemedel för att inte tala om en allmänt bättre folkhälsa med färre läkemedel, vill industrin se till att nyutbildade läkare anammar en stark tilltro till ”innovativa” preparat och vacciner. ”From healers to drug dealers” så att säga.

    Läkarna verkar att ha blivit allt mindre analytiska i sitt arbete, vilket möjligen hänger samman med en strävan att undvika personliga ansvarsfrågor. Om det finns en myndighetsnorm är det tryggast att handla bokstavligen efter denna för om någonting skulle hända kan ingen hävda att man varit vårdslös. Vi kan i samband med covidfrågan se att läkare som är friare i sin yrkesroll, dels för att regleringen är flexiblare och dels för att en flexiblare reglering tillåter duktiga individer att bedriva egen analys av patienthälsan, är de som har kommit på hur sjukdomen kan botas genom tidig behandling utan experimentella injektioner. Injektioner efter vilka i dagsläget bl.a. runt trehundra idrottsmän och -kvinnor har omkommit.

    Om Sucharit Bhakdi smutskastas är det exakt vad man kan förvänta sig av wikipedia och andra ”faktakontrollanter”. Bhakdi var vid sin pensionering en bland de mest ansedda mikrobiologerna. Så ansedd att han förärades hedern att föreläsa i samma sal där Newton och Einstein föreläst. Samtidigt censureras både Bhakdi och Robert Malone från alla mediala plattformar av ungdomar som avbrutit sin skolgång redan före studentexamen.

   • Rolf Nilsson
    När man läser din kompis läkarens svar, borde du kolla upp om han verkligen är läkare. Eller ens en kompis.

  • Japan sees huge drop in cases after it switches to Ivermectin
   https://freewestmedia.com/2021/11/03/japan-sees-huge-drop-in-cases-after-it-switches-to-ivermectin/

   Ivermectin: Asia Departs from the Gates/Schwab Agenda of Vaccinating the World
   https://www.globalresearch.ca/asia-departs-gates-schwab-agenda-vaccinating-world/5750373

   Covid cases are surging in the most-vaxxed countries, not in the least-vaxxed
   https://freewestmedia.com/2021/07/20/covid-cases-are-surging-in-the-most-vaxxed-countries-not-in-the-least-vaxxed/

   Misfeasance
   https://budbromley.blog/2021/09/06/misfeasance/

   Vi har sett allt förut. Vad det i slutändan gäller är att USA företag tjänar pengar. USD 1,000 per sekund när det gäller Covid. Myndigheter och USAs BigPharma samarbetar och drar i samma riktning. Det är inget unikt för medicin, det gäller även teknologi och datorer.

   https://bakomkulisserna.biz/2021/09/07/pfizer-fda-och-mutor-i-mangd/
   https://realrawnews.com/2021/08/pfizer-the-fda-and-bribes-aplenty/

 8. Intervju med dr Robert Malone efter han blivit bannad från twitter, mycket sevärd.
  https://www.bitchute.com/video/jYIMngAFUjJr/

  Några axplock..
  Kuppen mot tidig behandling, halv miljon döda i us.
  Censur med Trusted News Initiative och factchecking från Reuters/Pfizer
  Fusk med läkemedelsstudier
  Fallet Uttar pradesh och avtalet mellan Biden och Modi
  Ekonomiska incitament för felbehandling och död
  ”Mass formation” enl. Mattias DeSmet/Hannah Arendt
  Horisontell integration över alla industrier med mäktiga fonder, Blackrock, Vanguard.
  etc..

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here