Frontlinjen är Överallt

9
1917
Bild:Pixabay.

Frontlinjen är Överallt

Jag skrev nyligen en artikel i två delar om en typ av intellektuell förljugenhet och dogmatism gällande Rysslands förhandlingsförslag till Väst.

Redaktören: De två delarna är Bortom Hyckleri: Media och Förhandlingsförslagen Ryssland — Nato/USA. Vad gäller? och tidigare diskuterat detta i detalj,

 

I texten diskuterade jag faktan, och hoppades att endast en genomgång räcker för att förklara elementära förhållanden.

Tyvärr har falsifikationerna fortsatt strömma. Huvudkritiken lyder ungefär: Varför har Putin anfört dessa ultimata krav?; de kommer ju ändå inte accepteras – vilket bevisar Rysslands offensiva och avfärdande ståndpunkt.

I den enorma diskussionen från opinionsmakare kring det ryska dokumentet, har huvudprincipen varit att knappast utgå från själva innehållet. Så gott som den enda punkten av nio totalt man diskuterat, är punkt sex: nämligen att “Alla medlemmar av NATO skall avstå från vidare utvidgning av NATO, inklusive Ukrainas anslutning liksom andra stater.” Naturligt nog har den enorma dokumentationen av Västs militära aggression österut, vilket är i fråga, förtigits totalt liksom frågan kring varför NATO befinner sig intill Rysslands gränser. Jag har tidigare diskuterat detta i detalj, och lämnar därför frågan.[1]
Nu över till det faktiska innehållet i dokumentet; vilka ord som passar för det fall då hyllmetrar ägnas åt ett ämne, utan att faktiskt diskutera det, överlåter jag någon annan.

I de övriga sju till åtta punkterna kan man läsa till exempel:

Parterna skall lösa alla internationella tvister i deras ömsesidiga relationer genom fredliga medel och avstå från att använda, eller hota om att använda, våld vilket inte står i enlighet med FN:s syften.

Parterna skall inte skapa förutsättningar eller situationer under vilka hot mot andra parter skapas eller kan förefalla finnas.

Parterna skall utöva försiktighet under militär planering eller militära övningar för att minska risken av eventuellt farliga situationer, i enlighet med sina krav under internationell lag, inklusive […] mellanstatliga avtal vilka förebygger farliga militära aktiviteter […]

Parterna skall vidhålla att man inte betraktar varandra som fiender. Parterna skall upprätthålla dialog […]

Parterna skall inte etablera landbaserade mellan- och långdistansrobotar i områden där man kan nå andra parters territorium […] Detta avtal skall inte påverka och skall inte tolkas som att det påverkar FN:s Säkerhetsråds främsta uppgift som går ut på att upprätthålla internationell fred och säkerhet, och inte heller […] FN-stadgan.[2]

Här är ett litet experiment: Försök hitta en, eller några, delar av dokumentet nämnda – för att inte tala om diskuterade – i den svenska pressen. Det är näst intill omöjligt. Vad läsaren kommer hitta däremot, är historierevisionism och vulgär falsifikation, av folk såsom Michael Winiarski, som varnar oss om att “De ryska kraven är ensidigt riktade mot Väst”, och “USA kan inte kapitulera till någon av dessa punkter”. Inte ett uns av bevis presenteras.[3] Man förvånas inte av uttalandena; jag har tidigare stött på hans uppfattning av “bevisföring”. Sydsvenskan förklarar “Stå upp mot ryska krav”, eftersom “Att ge efter är ännu farligare”.[4]

Kommentarerna är intressanta och ger en klar bild. Media och intelligentian kan ägna sig åt lögn och mytologi om man upprepar vad staten förklarat vara renlärigt – allt utan tvång, förstås, vilket gör den västerländska intelligentian fegare än redaktionen på 30-talets Pravda, vilka var tvungna att svälja sin ära under verkligt hot.

Då, och endast då, har man rätten att ljuga. Eller som Orwell förklarade i sina bortglömda anteckningar: “Den bittra sanningen” om ideologisk servilitet är “att den är huvudsakligen frivillig. Impopulära idéer kan tystas, och opassande fakta undanhållas, utan behovet av officiell censur.”[5]

Dessutom säger det en hel del om vad som faktiskt menas med “multilateralism”, “fred”, “internationell rätt” etc. bland den utbildade eliten. Att man uttryckligen ber om fredsförhandlingar förklaras vara “expansionslusta” och “ryska diktat”.

Eller att öppet deklarera att FN-stadgan måste styra bland alla parter, och att man inte skall betrakta varandra som fiender – de “Kraven är på alla sätt absurda”, förklarar businesspressen. Dialog och förhandlingar – de förtjänar att placeras i “historiens skamvrå”.
Dessa förslag förklaras vara “absurda” och “omöjliga”. Det skall nog lära ett och annat om hur mycket vi respekterar fred, och vad som för oss är möjligt och inte.[6]

Referenser

[1] Se exempelvis min text i Global Politics, 23 december 2021.
[2] Ryska Federationens Utrikesdepartement, 17 december 2021.
[3] DN, Winiarski, 21 december 2021.
[4] Sydsvenskan, 21 december 2021.
[5] Orwell, Essays, Everyman’s Library (2002), s. 889.
[6] Alla citat är hämtade ur min korta genomgång i Global Politics, 24 december, 2021.

Föregående artikelSverige har i särklass minst antal döda COVID per capita i Nord-Europa. Men varför?
Nästa artikelFina tal från manifestationer för Julian Assange! Läs! Kommentera!
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

9 KOMMENTARER

 1. Den vulgärpropaganda väst utsätter Ryssland, Kina, Syrien m.f.l. stater beror på att USA:s hegemoni ännu inte nått fullständig kontroll i hela världen. Det är västs bankväsende som ligger bakom USA:s krigiska hotelser. Vi måste förstå det geopolitiska spel som pågår och har pågått under lång tid.

  Demoniseringen av Irak, Afghanistan, Libyen för att nämna några med en propaganda om svåra missförhållanden och massförstörelsevapen som efteråt visade sig vara rena lögner. Den taktiken fortsätter man att använda då Putin och Xi Jing Ping blir demoniserade och anklagade för liknande brott som Saddam och Khadaffi utsattes för.

  Om vi aldrig genomskådar propagandan kan vi heller aldrig få den fred och samarbete som alla vanliga människor vill ha. Vi vill inte höra krigstrummorna mullra och riskera att få våra liv förstörda.

  Nu är det inte bara Ryssland och Kina som Väst försöker underminera man arbetar hårt på Thailand och Myanmar. Ett försök att även där byta ut regeringarna till en mer västinfluerad som skall medverka till att bekämpa Kina och Ryssland.

  USA har fört massor av krig efter andra världskriget med miljontals dödsoffer över hela världen. Man har även dödat ledare för andra länder valda av folket som andra. Västoligarkerna vill lägga hela världen och alla folk under sina fötter.

  Vi måste se den ondskan och inte falla för den västliga propagandan som är full av lögner.

  • Mitt i prick Kjell! Det är och har varit bankirmaffian med huvudsäte i City of London som ligger bakom alla de stora krigen. I vår tid krigar bankirmaffian mot de länder/stater och ledare som inte bugar åt dess diktat. Kina och Ryssland blev för starka för att underkuvas – så nu tänker maffian gå ”all in”, d v s kärnvapenkrig än att acceptera ödet och ge up sitt herravälde. Det bästa vore o Ryssland och Kina gjorde slut på maffian än gång för alltid.

   https://www.youtube.com/watch?v=5hfEBupAeo4

 2. Det är sant som det är sagt…De koloniala ränderna går aldrig ur västvärlden de har bara hittat ett nytt sätt att verka på! Man påstår numera att man sprider ”demokrati” när det i själva verket är naturresurser och marionett-regimer man vill ha överallt som skänker bort allt för vrakpris! Märk väl att det bara var Ryssland som fick kritik för gaspriserna och inte andra gasleverantörer som också passade på att höja priserna! Tyvärr är det väl så att folk i allmänhet inte ser genom propagandan och i många fall även tycker att västvärlden ska fortsätta med sin nykolonialism under en tunn fernissa av självbelåtenhet och påstådd vurm för att sprida ”demokrati” när det enda man sprider är död och förtryck! Många förstår säkert också att västvärldens ekonomier befinner sig på ruinens brant och ger sitt tysta medhåll till krigen som trots allt bidrar till att den västerländska ekonomiska skutan fortfarande ligger ovan ytan!

 3. Anledningen strikt på temat i artikeln är nära nog följande: Washington kan inte acceptera att internationella konflikter löses via Förenta Nationerna vare sig i Generalförsamlingen eller Säkerhetsrådet; bara genom allianser (som man själv naturligtvis alltid måste dominera).

  Vi ser egentligen en bakomliggande avsevärt stor psykologisk politisk svaghet: man litar helt enkelt inte alls på andra stater eller internationella regelverk och institutioner man själv skrivit under. På något vis stämmer det gamla psykologiska bedömningsantagandet att de amerikanska Förenta staterna faktiskt saknar egna alfa-strukturer och därför konstant måste kriga och strida, oavsett ämne och problem: svårartad narcissistisk självhävdelse: nu till krigets rand i Europa.

  Det är därför Europa behöver helt och fullt överta det totala kommandot över militära strukturer, materiel och personal och dess baser på eget europeiskt territorium.

  Vi kan inte längre låta Europa misskötas på det amerikanska viset.

  Sverige sägs länge ha följt FN-linjen och tvistlösning på internationell regelnivå, nu har till och med Socialdemokratin spårar ur och hamnat i det amerikanska dikets gegga och det vanhedrar verkligen Sveriges tidigare internationella värden och traditioner.

  Det finns ingen framgång att hämta i de amerikanska lösningarna och politiska inriktningen för Europa.

  Europa befinner sig i en dålig, farlig och olöslig amerikansk geopolitisk kris. Bara ett fritt och befriat Europa som själv sköter sina utrikespolitiska och militära affärer på egen hand-som alla andra kontinenter.

  När skall Europa göra sig fritt från de amerikanska bojorna? När ska det stolta Europa och världens främsta kontinent upphöra att skamligt och generande springa och servera det amerikanska våldsbarbariet? Det är nästan man skulle behöva skrika ut det självklara:

  Ett Europa för européerna!

 4. Kunde inte hålla med mer,med rubriken som stämmer på PRICKEN. Helt hållet är det så. Det som pågår i medierna mot Ryssland saknar ju motstycke. Det är galet och sjukt. Fakta slutat spela roll sedan åratal nu

 5. Rysslands militära budget på 42.1 miljarder dollar är mindre än Sydkoreas dito på 48.1 miljarder dollar. Ryssland lägger mindre pengar på försvar än Saudiarabien.
  USAs militära budget är ca 20 gånger Rysslands.
  Men bankirens media hävdar att det är Ryssland som hotar väst. Men ännu värre är det att det är många västerlänningar som sväljer denna stora lögn utan problem.

  • Mja – man kan faktiskt inte bara jämföra omräknade försvarsbudgetar i diverse länder till exakta amerikanska dollar och sedan dra just exakta slutsatser och jämförelser av denna så kallade ”vapendollar”.

   Stora länder har andra parallella budgetar (ibland helt dolda på hemliga konton) -som oftast inte alls räknas in i försvarsministeriets öppna tilldelade budget- och som rör avancerad forskning, utbildning och industri: här hittar vi till exempel både de ryska och kinesiska statsbudgeterna. Hit rör säkert fler länder än så.

   Sedan får olika länder olika mycket varor och materiel för varje tilldelad vapendollar: där amerikanerna får en enhet (av vad som helst i jämförelsetal) per vapendollar får, brukar det allmänt uttryckas, den ryska ungefär sju enheter och den kinesiska ungefär 20-25 enheter. Sedan tillkommer lönekostnader som är högre i t.ex. Amerika.

   Många anser att i faktiska sammanlagda tal är den kinesiska militära budgeten störst i världen, något större än den amerikanska. Den kinesiska materielen stannar hemmavid för försvar av det egna landet; den amerikanska helt tvärtom: aggressiva angreppskrig utomlands som inte berör det egna territoriets försvar.

   Med den vanliga enkla omräkningen ser det ofta ut som om amerikanska försvarsbudgeten är lika stor som de 15 påföljande länderna ihopräknade, men i köpkraft och effektivitet är de amerikanska siffrorna avgjort försvagade: mycket av de tilldelade statsbudgetanslagen går väldigt stora tal direkt in i den privata försvarsindustrin(som måste gå med vinst o.s.v.), denna industri måste också ta in pengar från ANDRA länders inköp (d.v.s. företagens export); därav de pådrivande krigen och konflikterna amerikanska intressen är inblandade i -för att hålla den perverst stora amerikanska militärindustrin flytande. Utan krig och konflikter kommer den amerikanska krigsindustrin snart vara lika stendöd och begraven som den civila hemmavid. Rysk och kinesisk forskning sköts ofta statligt, den amerikanska ofta helt privat.

   Detta amerikanska samband tål att tänkas på i VARJE konfliktsammanhang. Alltid!

 6. En fri, granskande och oberoende journalistik vore verkligen underbart. Då kunde demokratin få möjlighet att fungera så som avsett.
  För att kunna uttrycka sina önskemål måste varje medborgare ha adekvata och lika möjligheter att upptäcka och begrunda det val som bäst tjänar hans eller hennes intressen. Det som hon skulle välja om hon hade maximal förståelse av vilka erfarenheter detta val och dess mest relevanta alternativ skulle leda till.
  Där brister våra medier grundligt idag. Idag syftar media till tankekontroll genom vilken individuell eller kollektiv frihet att välja och handla äventyras av agenter eller verksamheter som modifierar eller förvränger perception, motivation, känsla, kognition och/eller beteendeutfall. Människor hindras från att ta del av information som strider mot en viss doktrin och/eller hindras från att umgås med personer som kan stå för ett annat budskap än det som tankekontrollen syftar till att överföra, och människor straffas om de trotsar sådana restriktioner.
  Mångfalden i de sk fria medierna existerar inte. Det är samma nyhetsvärdering, samma vinkel, samma experter och samma ensidiga verklighetsbild och ensidiga faktaurval överallt.
  Sannolikt syftande till just tankekontroll och manipulation av den frihet och det självstyre som demokrati avsågs innebära för människor.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here