Sveriges och Finlands NATO-medlemskap var planerat under flera år med hjälp av Storbritannien

13
1559

Den gemensamma expeditionsstyrkans försvarsministrar träffas i Finland [Källa: Storbritannien i Estland / Twitter]

I den här artikeln som först publicerats på Robert Stevens, WSWS pekar författaren Robert Stevens på den centrala roll som Storbritannien har spelat i processen fram till NATO-medlemskapet för Sverige och Finland. Detta är en aspekt av en större bild där vi, åtminstone under det senaste decenniet, har sett Storbritannien som en mer oberoende aktör och pådrivare, inte minst för den västerländska aggressionen mot Ryssland. USA:s roll är välkänd, men britterna, som kan dra nytta av sin långa historia som kolonialmakt och sin mer avancerade Fingerspitsgefühl i taktik och psykologisk krigföring, har delvis varit mer avancerade och inte minst mer sofistikerade. Bredvid USA var britterna och deras Chatham House mycket aktiva i Maidan 2014. Vita hjälmarna och hela det psykologiska kriget mot Syrien var i huvudsak ett brittiskt projekt. Vi ser återigen den gamla kopplingen mellan Storbritannien och Polen, när NATO tydligt delar sig i hökar och duvor. Och som Stevens påpekar har britterna gått i spetsen för den omfattande kampanj som för in Sverige och Finland i Nato.

Boris Johnson Twitter.

Artikeln har tidigare publicerats också i Pål Steigans nättidning https://steigan.no/2022/07/sveriges-og-finlands-nato-medlemskap-var-planlagt-i-arevis/

___________________________________________________________________

Sveriges och Finlands NATO-medlemskap var planerat under flera år

Under det senaste decenniet har den brittiska imperialismen spelat en avgörande roll för att fördjupa samarbetet med Finland och Sverige som Natos ”partners”, vilket kulminerade denna vecka i deras beslut att formellt gå med i militäralliansen.

2014 stod David Camerons koalitionsregering för det konservativa partiet/det liberala demokratiska partiet värd för ett NATO-toppmöte i Wales, vilket grundade Joint Expeditionary Force (JEF). Ursprungligen organiserad av Storbritannien som ”ramnation”, bestod styrkan av sju NATO-allierade, som skulle kunna samla militära styrkor från de nordiska och baltiska länderna. Den ”snabbt expanderbara styrkan, med kapacitet att utföra hela skalan av operationer, inklusive högintensiva operationer”, bör ”underlätta en effektiv utplacering av befintliga och nya militära förmågor och enheter”. Storbritanniens försvarsdepartement (MoD) sa 2021 om sitt mandat: ”JEF kan verka var som helst i världen, dit vilka som helst två av dess medlemmar tillsammans väljer att utplacera till.”

Det gjordes inget försök att dölja JEF:s mål. Toppmötet skisserade en ”NATO-beredskapsplan”, som förklarade: ”Den tillhandahåller ett omfattande och helhetligt paket av åtgärder som behövs för att svara på förändringar i säkerhetsmiljön vid Natos gränser och bortom, som är av intresse för de allierade.” [min kursivering] Vid den tiden, efter långt över ett decennium av Natos utvidgning allt närmare Rysslands västra gräns, var ”NATO-gränserna” bara några hundra kilometer från St. Petersburg och Moskva.

Toppmötet hölls kort efter den västvänliga Maidan-kuppen i Ukraina 2014, som ledde till störtandet av den pro-ryska presidenten Viktor Janukovitj.

Som svar annekterade Ryssland Krim och skickade militära styrkor in i Ukrainas östra regioner. Nato-toppmötet uttalade: ”Denna kränkning av Ukrainas suveränitet och territoriella integritet är ett allvarligt brott mot internationell rätt, och en betydande utmaning för den euro-atlantiska säkerheten”, och tillade: ”Rysslands aggressiva agerande mot Ukraina har i grunden utmanat vår vision om ett Europa. som är helt, fritt och i fred.”

JEF var ursprungligen tänkt som en styrka på 10 000 man, och Financial Times rapporterade då att den skapades ”för att stärka Natos makt som svar på rysk aggression i Ukraina”.

De sju ursprungsländerna var Storbritannien, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Nederländerna och Norge. Det gjordes klart att JEF var en NATO-styrka i allt utom namnet. Som en artikel i Belfast Telegraph noterade, i samband med årets JEF-operationer: ”Styrkan använder Natos standarder och doktriner så att den kan verka i samverkan med Alliansen, FN eller andra multinationella koalitioner.”

Det var av avgörande betydelse för upptrappningen av provokationerna mot Ryssland att Sverige och Finland var tvungna att gå med i JEF. Båda länderna gick med 2017. I och med att de inkluderades blev JEF fullt operativt 2018, då styrkan började hålla en rad militärövningar och krigsspels-operationer, både oberoende av och med NATO.

JEF:s betydelse för amerikansk och brittisk imperialism, som en Europabaserad militär styrka som formellt verkar utanför EU:s sfär, sammanfattades av Washingtons tankesmedja Center for Strategic and International Studies (CSIS). Därifrån noterades det i oktober förra året: ”Integrationen av JEF Baltic Protector i den USA-ledda 2019-övningen BALTOPS – en årlig Nato-ledd övning som har pågått sedan 1972 – visar den potentiella användbarheten av JEF i ett nötskal: Oberoende och flexibel, men Nato-kompetent och skalbar.” Som en kommendör från Royal Navy uttrycker det, är JEF en ”styrka av vänner, som fyller en lucka i säkerhetsarkitekturen i norra Europa, mellan en nationell styrka och en NATO-styrka.”

I mars 2021 publicerade det brittiska försvarsministeriet (MoD) sitt strategidokument, en så kallad granskning, ”Defense in a Competitive Age”, som följer upp MoD:s Integrated Review av utrikes- och försvarspolitiska riktlinjer [båda engelska texter] . Centralt för den brittiska imperialismens agenda efter Brexit, under en period av ”stormaktskonflikt”, var att vidareutveckla JEF (med Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Sverige och från och med våren 2021, Island) så att styrkan erbjuder dessa länder flexibla alternativ för att hantera konkurrens under tröskeln (tröskeln är artikel 5 i Nato-fördraget, ö.a.), samt reagera på kriser och förbättra styrkans interoperabilitet med Nato.”

Finlands roll som ledande kraft inom JEF klargjordes den 1 juli förra året, då landet för första gången stod värd för ett möte med JEF:s försvarsministrar.

 

 

 

Vid årets JEF-toppmöte, som hölls den 22 februari på Belvoir Castle i England, ökade spänningarna med Ryssland ytterligare. De deltagande ländernas 10 försvarsministrar förklarade att JEF är ”en grupp likasinnade och proaktiva nationer med gemensamma syften och värderingar, och ett gemensamt fokus på säkerhet och stabilitet i de norra områdena, Nordatlanten och Östersjön” . De stod enade mot ”uppbyggnaden av ryska styrkor vid gränsen till Ukraina och ytterligare ingripanden i Donbasregionen”. Två dagar senare invaderade Ryssland Ukraina.

Toppmötet bekräftade deltagandet av JEF tillsammans med Nato i en serie anti-Ryssland övningar, som involverade Finland och Sverige. Dessa skulle äga rum i april, maj och under hela 2023. Storbritanniens försvarsminister, Ben Wallace, förklarade i ett uttalande från försvarsdepartementet den 29 april att de skulle se ”våra trupper slå sig samman med allierade och partners över hela NATO och Joint Expeditionary Force i en demonstration av solidaritet och styrka i en av de största gemensamma insatserna sedan det kalla kriget.”

Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist och Storbritanniens försvarsminister Ben Wallace besökte på torsdagen ett snöigt Arvidsjaur (Foto: Philip

Storbritanniens försvarsministerium anmärkte: ”Övningarna kommer att inbegripa 72 Challenger 2-stridsvagnar, 12 AS90 fältartillerikanoner och 120 pansarstridsvagnar av typen Warrior, utplacerade i området från Finland till norra Makedonien.”

”Trupperna från B-skvadronen av Drottningens kungliga husarer har denna vecka utplacerats till Finland för att delta i övningen Exercise Arrow. De kommer att integreras i en finsk pansarbrigad, med deltagande av andra partners, inklusive USA, Lettland och Estland. Övningen kommer att förbättra förmågan för brittiska och finska trupper att samarbeta som en del av JEF och avskräcka rysk aggression i de nordiska och baltiska staterna.”

Uttalandet tillkännagav detaljer om den pågående militärövningen Exercise Hedgehog, som innebär att finska och svenska styrkor går samman med amerikanska och brittiska styrkor i Natos krigsspel under de närmaste veckorna, inklusive i Estland, med en gräns mot Ryssland som ligger på bara 150 kilometer från St Petersburg.

Belvoir Castle Summit följdes av ytterligare ett toppmöte på hög nivå, som hölls den 14 och 15 mars i den brittiska premiärministerns residens, Checkers. The Economist rapporterade att ”sex statschefer och andra officiella representanter för Joint Expeditionary Force (JEF)” deltog. Tidningen beskrev JEF som Boris Johnsons ”anti-ryska koalition” och noterade: ”Den brittiskledda Joint Expeditionary Force rör sig snabbt mot Ryssland.”

Tidningen rapporterade att Johnson dagen efter beskrev vad som hände vid mötet. ”Vi var överens om att Putin inte får lyckas med denna strävan”, sa han. The Economist fortsatte: ”De gick med på att ”koordinera, leverera och finansiera” mer vapen och annan utrustning som efterfrågades av Ukraina. ”De förklarade att JEF, genom övningar och ’avancerat försvar’, skulle försöka avskräcka ytterligare rysk aggression – inklusive provokationer utanför Ukraina som kan stå i vägen för Nato, eller falla under alliansens tröskelnivå.”

Vikten av att JEF fungerar som en nominell icke-NATO-militär styrka betonades återigen. Det var en ”hög beredskapsstyrka fokuserad på regionerna i de norra områdena, Nordatlanten och Östersjön… Till skillnad från Nato behöver det inte internt konsensus för att sätta in trupper i en kris: Storbritannien, ”ramnationen”, kan starta operationer med en eller flera partners. Som en brittisk officer uttryckte det, ”JEF kan agera medan Nato tänker.”

Under förhållanden av oupphörliga provokationer mot Ryssland, inklusive kanalisering av stora mängder vapen till Ukraina, skall JEF kunna spela en helt central roll.

The Economist noterade att styrkans nominella icke-NATO-status ”gör den särskilt användbar under oklara omständigheter. ”Den är till för att reagera flexibelt på alla typer av nödsituationer, [sådana] som kan falla under tröskeln för artikel fem”, sa Johnson och syftade på Natos kollektiva försvarsklausul. JEF är viktigt, eftersom även om artikel 5 täcker ”väpnade attacker”, är det oklart om provokationer på lägre nivå eller tvetydiga provokationer, som de omarkerade ryska soldaterna som tog Krim bort från Ukraina 2014, skulle nå tröskeln.”

The Economist hänvisade till Martin Hurt från försvarets tankesmedja ICDS i Estland, som förklarade att JEF är ett ”värdefullt komplement” till Nato. ”Han säger att i händelse av en attack i norra Europa har JEF, tillsammans med amerikanska styrkor, potentialen att vara den som svarar först.”

The Economist kommenterade ”därför har JEF också blivit ett viktigt diplomatiskt och militärt instrument för att svara på Rysslands krig i Ukraina. ”Brittiska tjänstemän säger att för några veckor sedan skulle ett toppmöte i London som byggdes runt styrkan ha varit otänkbart.”

Johnson sa att JEF ”består av de länder som var snabbast ut ur startgropen, med oss, för att skicka direkt militärt bistånd till Ukraina.” The Economist noterade, när mötet ägde rum, att ”nio av tio medlemmar nu levererar vapen (Island, som saknar en stående armé, är undantaget).”

Förra månaden lanserade Storbritanniens försvarsdepartement dokumentet ”Storbritanniens försvarsbidrag i de norra områdena, där det stod:” Armén har ökat sin träning i kallt väder, inklusive som en del av sin förbättrade framåtriktade utplacering, Forward Presence, i Estland, där arméns doktrin för kallt väder har testats och förfinats tillsammans med det estniska försvaret. Arméns utbildning med JEF-partners, inklusive Finland, Norge och Sverige, förbättrar dess kapacitet i kalla klimat, med utgångspunkt i expertis från Royal Marine och Joint Helikopter Commands från de norra områdena.”

Efter toppmötet i Belvoir Castle skrev World Socialist Web Site: ”Försvarsministrarnas uttalande betonade: ’JEF är från de första principerna utformad för att komplettera Natos position för avskräckning och försvar.’ Att JEF även inkluderar två icke-Natomedlemmar, Finland och Sverige, blåser bort USA:s och dess allierades uttalande om att införlivandet av Ukraina i Nato är ett avlägset perspektiv, vilket Moskva överdriver för att ursäkta sin egen aggression. JEF:s militära arkitektur finns redan för att Ukraina ska kunna integreras fullt ut i anti-ryska operationer, långt innan landets NATO-medlemskap beviljas.”

Om bara tre månader kommer Finlands och Sveriges de facto-medlemskap i Nato snabbt att också bli de jure, där JEF nu spelar en avgörande roll på den amerikanska och brittiska imperialismens vägnar, för att föra fram deras agenda för regimförändring i Ryssland, och uppstyckningen av det enorma landet.

Föregående artikelDet nya kalla kriget delar världen i två motstridiga ekonomiska system
Nästa artikelGamla vägar och nya vägar i världen
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

13 KOMMENTARER

 1. En klassisk anledning är nog att både Washington och London varit synnerligen oroliga över Europeiska unionens mer tilltagande militära samarbete och planer just efter Brexit.

  För Washington är Brexit en geopolitisk katastrof. Sannerligen är ett uppstärkt och vidgat Nato en kompensation för det.

  För de anglo-amerikanska militära kretsarna är ett inre europeiskt militärt och diplomatiskt samarbete ett tilltagande utanförskap. Utan tillgång till Kontinentaleuropa är ju vare sig England eller de amerikanska Förenta staterna några första rangens stormakter att räkna med eller att lyssna på.

  Det är nog den kontexten vi kan se denna texts bakgrund.

 2. Jag har ärligt talat fortfarande svårt att tro på att denna så enkla vidriga kuppen skett. Får nästan nypa mej i armen för att tro att kuppen är genomförd. Säger de igen för detta var överlägset största vidrigaste kuppen mot svenska folket under 2000talet. Februari-2022 är det HELT nej nej nej och kuppen då såg mycket avlägset ut,MEN Maj-2022 är det redan klappat och klart?OCH man slutför kuppen definitivt Juni-Madrid efter att Erdogan först fått förnedra oss dagligen dom par månaderna HELT inför öppen ridå. Det är mer än häpnadsväckande detta.Man kan EJ hitta på detta historiskt idiotiskt korkade under 2000talet

 3. Sverige behöver minst en färgrevolution. Grått verkar vara ledigt. Så en jävligt grå revolution; exempelvis kan man fråga valarbetarna, som börjar drälla runt nu, hur dom kan stödja svenskt medlemskap i NATO. Utan folkomröstning.

   • Det måste värma ett sossehjärta…
    Har alltid tyckt att den ”nya” partisymbolen sett ut som en stridskuk.

 4. Storbritannien har alltid haft ett öga på
  Skandinavien, som är brittisk intressesfär.
  Redan 1804 bombarderade de Köpen-hamn, i Napoleonkrigen, i Krimkriget 1854/56 bombarderade man Åland och
  Mariehamn, staden som tsaren anlagt, och även Sveaborg, samt Borgå, som brändes och plundrade, det var inte populärt bland, finnarna. Segelflottan på Åland, också en tsarskapelse kapade
  man, och släpade hem, allt möjligt genom brittiska flottans nya ångslupar, som man kolade på Fårö. Men Sverige och kung Oscar I, gick ej med i kriget.

  Vid unionskrisen 1905, då Norge ville lämna Sverige, som mobiliserade militärt,
  var det brittiska intressen med, mot de svenska. 1940 invaderade England, Norge,
  för att fejka stöd till Finland, men ville slå
  mot Sveriges malmfält, med ”frivilliga”.

  När Sverige ej tillät transitering, av de
  brittisk/franska styrkorna, i februari, 1940 skyllde finnarna på Sverige, att de måste söka fred, trots att dessa väststyrkor var otillräckliga, vilket finnarna inte ville erkänna. Väinö Tanner skyllde på Per Albin, och gjorde Sverige till inrikes syndabock för den hårda Moskvafreden i mars. Sen blev Tanner, den enda social-demokraten som slogs för Hitler,1941.

  Det kan vara ett liknande scenario idag, att Sverige ställs inför ett fait accompli,
  av något slag vi ej kan förutse. Hur sen
  Sverige skall lösgöra sig från Ukraina-kriget, det blir en intressant utveckling.

  • Lika intressant är att den brittiska unionsskapelsen tycks slitas sönder inifrån med en ytterst inkompetent och närapå impotent Tory-klass i London som utmanas av bland annat ett nytt fräscht Skottland under självständighetssträvanden och blivande helt fri och anti-brittisk -och anti-engelsk- nation, liksom att till och med i vissa opinionsmätningar är också protestanterna i Nordirland(!) snart i majoritet för att ingå i ett enat republikanskt Irland och att den gamla engelska ockupationsskapelsen Nordirland därmed går i graven, som ett slags Europas underliga Nordrhodesia.

   De engelska konservativa tycks inte bara regera sönder sig själva med det helt ologiska Brexit, man tycks också tappa hela sitt eget land.

   Avkoloniseringens oförutsägbara bumerang svingar nu tillbaka genom hela Storbritannien, som självt tycks gå ett sönderfallande öde till mötes framtida. När britterna blev ”fria och oberoende” enligt Nigel Farrage i det högernationalistiska UKIP, så började också det egna konstlade landets eget sönderfall.

   Man kan verkligen fråga sig om ett litet kvarvarande ”rest-England” verkligen kommer att behöva en egen(!) kärnvapenarsenal och dessutom en av världens mest påkostade krigsmakter och en absurd stol med permanent vetorätt i FN:s Säkerhetsråd.

   Jag har svårt att se på sikt varför Skandinavien överhuvudtaget skulle knyta sin säkerhetspolitik till detta mycket instabila, dysfunktionella och sönderfallande London-pastorat.

   Är det något Skandinavien borde göra så är det att orientera sig bort från det anglosaxiska och närma sig Kontinentaleuropa; anamma europeiska politiska normer och som alla andra länder runt Östersjön införa den europeiska valutan, då svenska löntagare förlorat så ofantligt mycket genom att ha kvar den svaga svenska kronan.

  • 24 juli 2022, 00:03 Politik
   Ankara är missnöjd med kurdiskt rally i Sverige.
   En anställd vid den svenska ambassaden i Ankara kallades på lördagen till det turkiska utrikesdepartementet för att diskutera ett möte med tusentals kurder och deras anhängare som ägde rum tidigare i Stockholm, rapporterar Reuters.
   Svenska UD bekräftade att samtalet faktiskt ägde rum, men avslöjade inte dess detaljer.

   Tidigare har Turkiets president Recep Tayyip Erdogan hotat att dra tillbaka samtycket till Sveriges och Finlands inträde i Nato om de inte skärper kampen mot organisationer som Ankara betraktar som terrorister.

   Kurder bosatta i Sverige och deras anhängare tog sig till det centrala torget i Stockholm den 9 juli för att protestera mot avtalet som slöts med Ankara om svenskarnas och finnarnas inträde i Nato. Demonstrationen hölls under parollen ”Ingen utpressning av Turkiet, gör inte kurderna till föremål för era smutsiga förhandlingar.” Slagorden ”Erdogan är en mördare” och ”Sverige får inte vara en fiende till kurderna” ropades också ut.
   Kurdistan National Congress (KNC) medordförande Ahmed Karamus, som talade vid demonstrationen, kallade avtalet ett ”svek” mot både kurder och svenskar. Han betonade att villkoren i avtalet strider mot både svensk lag och ”mänskliga värderingar”.
   Tusentals människor deltog i aktionen, underskrifter samlades in för att utesluta Kurdistans arbetarparti (PKK) från listan över ”terroristorganisationer”.

   För att gå med i alliansen från den 1 juli 2022 gick Sverige med på att skärpa lagen om terroristbrott som en del av en överenskommelse med Turkiet. Det handlade också om skärpta åtgärder mot PKK som förbjudits i Turkiet och utlämning av 73 av dess medlemmar. Stockholm och Helsingfors har också hävt vapenembargot mot Ankara och kommer att stödja Turkiets deltagande i EU :s permanenta strukturerade säkerhets- och försvarssamarbete.

   Den 18 juli sa Turkiets president Recep Tayyip Erdogan att Ankara skulle frysa processen med att Sverige och Finland går med i alliansen om de inte följer villkoren i avtalet om att bekämpa terroristorganisationer. ”Jag vill återigen påminna er om att om Sverige och Finland inte vidtar de nödvändiga åtgärderna för att uppfylla våra villkor kommer vi att frysa denna process”, sa den turkiske ledaren då.
   Han betonade att Turkiet håller fast vid en tydlig ståndpunkt, och ”allt annat är upp till Sverige och Finland.”

 5. EU/USA/Nato – dit man med stor sannolikhet gränsande till visshet snart kan räkna även Finland och Sverige är mycket hjälpsamma.
  De inser förvisso inte att deras egen oförmåga, falskhet, dumhet, frimodighet, totala avsaknad av verklighetskänsla och intelligens, gräver sina egna gravar innan de tvingas begå harakiri.. ger den inbillade fienden stora fördelar med fler pålagor och sanktioner.

 6. Turkiets president Recep Tayyip Erdogan sa på måndagen att Ankara inte kommer att stödja NATO-medlemskap i Sverige och Finland förrän de uppfyller sina skyldigheter att bekämpa terrorism och kommer inte att göra några eftergifter i denna fråga.
  TASS
  Den 28 juni rapporterade Ankara att Sverige och Finland kommit överens om fullt samarbete med Turkiet i kampen mot Kurdistans arbetarparti och organisationen av den islamiske predikanten Fethullah Gülen (FETO).
  RT på ryska

 7. Lite nyheter.. om Ryskt försvar i Östersjön- och det (av vissa så hett önskade) NATO-medlemskapet för Sverige och Finland.
  3 augusti 2022, 00:00
  Ryska flottan och FÖRSVARSMINISTERIET ST. PETERSBURG.
  St. Petersburg kommer att stängas från havet. Och hela Finlands, Estlands kust och en del av Östersjön kommer att ligga inom missilsystemens täckningsområde.
  Den ryska flottans Leningrads flottbas kommer att stärkas av Bastion kustmissilsystem, uppger Izvestias källor i det ryska försvarsministeriet.
  De är utrustade med Onyx överljudsmissiler och kan träffa både sjö- och landmål med hög noggrannhet.
  Att stärka försvaret av S:t Petersburg blir särskilt relevant mot bakgrund av Finlands beslut att gå med i Nato, menar experter. Kustmissilsystem kommer att kunna rikta sig mot detta lands kust, hela Finska viken, en del av Östersjön, samt Estlands territorium.
  Ett grundläggande beslut att utrusta Leningrads flottbas (LenVMB) med Bastion kustmissilsystem (BRK) har redan tagits, säger flera källor inom det ryska försvarsdepartementet till Izvestia. Det är sant att publikationens samtalspartner vägrade att nämna datumen när DBK kommer att ta upp stridstjänst.
  Bastionmissiler kan träffa mål på ett avstånd av 600 km, så att kusttrupper kommer att kontrollera hela regionen.
  Dessa system kan styras från luften, från fartyg eller ubåtar. På grund av ett speciellt radarhuvud kan dessa missiler förstöra inte bara fartyg utan också markmål med extrem noggrannhet.
  Izvestias samtalspartner erinrade också om att LenVMB förra året inkluderade Bal-missilsystem utrustade med lågprofilerade högprecisions Kh-35 kryssningsmissiler.

  De ryska kustmissilstyrkorna har erfarenhet av stridsanvändning av bastioner. I Syrien har de visat sig vara pålitliga medel för att förstöra markmål – kommandoposter, kommunikationscentra, flygfält. Till sjöss kan komplexen förstöra både enstaka fartyg och landningsformationer, konvojer och strejkgrupper för hangarfartyg.
  Tills nyligen fanns moderna kustmissilsystem i Östersjön endast i Kaliningrad-exklaven. Nu har zonen, som hålls under väpnat hot av moderna vapen, ökat avsevärt.
  ”Bastion i sin moderna modifiering är ett mångsidigt vapen, det kan användas både för kustförsvar och för anfall mot markmål på avsevärt avstånd,” berättade Vasily Kashin, chef för Center for Comprehensive European and International Studies vid National Research University Higher School of Economics.. för Izvestia.
  – Med hänsyn till den ökade spänningen är Finlands inträde i Nato ett av de naturliga inslagen i att stärka grupperingen i denna riktning. Många andra steg kommer att krävas också. Men det är klart att en av de primära åtgärderna är att öka antalet högprecisionsvapen där.
  Dessa inkluderar ”Bastions”, ”Iskanders” i alla sina modifieringar, marinmissiler ”Caliber” och liknande vapen.Med tanke på att den potentiella fienden har M270 MLRS flerskjutsraketsystem i denna riktning, måste vi naturligtvis ha kraftfulla vapen där.

  Den operativa zonen för Leningrads flottbas är från den finska gränsen till gränsen till Estland, sa amiral Valentin Selivanov, före detta chef för marinens huvudstab, till Izvestia.
  – Det här borde visa Estland, och särskilt Finland och Sverige, som dåraktigt gick till Nato: ”Du är under attack, du kommer inte att överleva”.
  Om man lägger bastionkomplexen någonstans nära Narva och nära Viborg kommer alla finska fartyg, hela Finlands kust, hela Estland, inloppet till Finska viken och norra delen av Östersjön att bli under attack. Fiendens fartyg kommer inte att närma sig Petersburg, dessa komplex träffar dem utan att missa. ”Bastions” kommer att nå Rigabukten, – sa Valentin Selivanov.

  De senaste åren har spänningarna eskalerat i Östersjöregionen. Natos flyggrupper skickas till Litauen, Lettland och Estland på rotationsbasis för att patrullera längs de ryska gränserna. I december förra året sa vice försvarsminister Alexander Fomin att under året i Östersjözonen gjorde länderna i den nordatlantiska alliansen mer än 1 200 sorteringar av flygplan och mer än 50 sorteringar av krigsfartyg för maritim spaning. Under året genomförde Nato mer än 20 operativa stridsträningsevenemang i regionen.

  Ryssland stärker särskilt aktivt flottans kuststyrkor och i synnerhet kustmissil- och artilleritrupperna (BRAV). De återutrustades med de senaste komplexen, moderna divisioner och missilbrigader håller på att bildas.
  Tidigare rapporterade Izvestia om beslutet från försvarsministeriet att skicka Bal kustkomplex till Östersjökusten nära St. Petersburg. Detta system är utformat för att skydda kusten och sunden, samt täcka marinbaser. Hon har förmågan att avfyra enstaka missiler och salvor av upp till 32 subsoniska missiler. Efter omladdning, som tar 30-40 minuter, är komplexet redo att eldas igen.

  DBK ”Bal” är ett mobilsystem baserat på MZKT-7930 chassit. Den innehåller upp till två självgående kommandoposter, upp till fyra bärraketer med åtta X-35 / X-35U kryssningsmissiler, samt transport- och omlastningsfordon. Räckvidden för DBK är mer än 120 km. Komplexet är utrustat med mörkerseende och modern utrustning. Tack vare det senaste navigationssystemet kan bollen snabbt ändra startpositioner. Implementeringstiden är bara 10 minuter.
  https://iz.ru/1373953/roman-kretcul/beregovoe-preduprezhdenie-sankt-peterburg-s-moria-zakroiut-bastiony

 8. Om politiska löften.. 3 augusti 2022 klockan 16:56.
  Sveriges utrikesminister Ann Linde sa att Stockholm inte kommer att placera ut kärnvapen på sitt territorium rapporterade RIA Novosti.
  Samtidigt noterade hon att de svenska myndigheterna planerar att fullt ut delta i Natos strukturer.
  Linde tillade att Stockholm fortfarande väntar på ratificeringen av protokollen om landets anslutning till Alliansen. Vi väntar för närvarande på ratificering. Och vi är inte medlem i Nato förrän beslutet har ratificerats.
  Vi vill vara helt involverade i alla Natos strukturer. Men vi kommer inte att placera några kärnvapen på vårt territorium.

  Tydligen kan Linde tänka sig överlåta ansvaret åt någon annan (t.ex USA) med att placera kärnvapen på lämplig plats någonstans utanför Stockholmsregionen.

  Dessförinnan sa Natos vice generalsekreterare Mircea Geoana att Finlands och Sveriges anslutning till Nato inte garanterar en automatisk utplacering av alliansens militärbaser på dessa länders territorium.

  Han noterade att representanter för det militärpolitiska blocket inte antog en ytterligare militär närvaro i de nyanlända staterna.

  Tidigare har Finlands och Sveriges utrikesministrar Pekka Haavisto och Ann Linde samt ambassadörerna från 30 Nato-länder undertecknat protokoll om staters inträde i det militärpolitiska blocket.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here