“Sveriges regering måste agera nu för att stärka kampen mot Covid-19”. Upprop av 2000 forskare (som jag skrivit på.)

10
1322* In English further down.

Här ett viktigt upprop som skrivits på av över 2000 forskare i Sverige. Jag har också skrivit på det. Kom på ovanliga vägar, igår kväll via min dotter i Bryssel som snappat upp.

Jag har som andra sökt pröva mig fram till en ståndpunkt i denna fråga. Det finns verkligen olika uppfattningar i denna fråga. I uppropet föreslås ökad testning, vilket jag förordar. Det är rimligt att testa all vårdpersonal som kommer i kontakt med svårt sjuka och äldre till att börja med. Detta ökar tryggheten hos alla och kan minska sjukfrånvaron bland viktig vårdpersonal. Det är inte orimligt att tänka sig att en del personal är hemma pga oro att bli smittad, om man kanske har en äldre eller sjuk i egna bostaden.

En annan grupp är multisjuka äldre för att få underlag till beräkning av kommande vårdbehov och riskbedömningar av olika slag.

Nedstängningarna i Europa kritiseras av WHO-expert. “Att stänga ner länder helt för att begränsa coronavirusets spridning är inte en hållbar åtgärd.” Det säger WHO:s expert Bruce Aylward.
Aylward säger att nedstängningarna är kontraproduktiva och ineffektiva. Han pekar på att länder som Sydkorea och Singapore har fått ner spridningstakten utan att stänga ner sina samhällen.
Han säger vidare “Jag skulle tro att minst 20-30 procent av befolkningen måste smittas av infektionen innan man närmar sig flockimmunitet. Det finns ett mycket stort antal människor som då kommer att bli sjuka, många kommer att vara rädda och många kommer att dö. Kina har haft över 80 000 fall. Det är 0,006 procent. av befolkningen. Om det var 80 miljoner människor skulle det fortfarande bara vara sex procent av befolkningen och inte alls nog för flockimmunitet. Och av de 80 000 infekterade har 3 000 dött. Detta (satsning på flockimmunitet) är inte en framkomlig väg, ”
här.

Detta kan ses som ett stöd till bedömningen av flockimmunitet i uppropet nedan.

Men det finns olika grader av nedskärning.

* Att tillåta sammankomster med 499 personer, samt fullblagda hotell i fjällen under påsk känns fel i nuläget.

* Min ståndpunkt påverkas av iakttagelser då jag idag sprang (=lufsade) (7 km) längs Mälaren. Nästan lika många ute som vanligt. Och det var verkligen litet si och så med avstånden mellan människor.


Uppropet.

Vi som skriver under detta öppna brev anser att den svenska regeringen omedelbart måste vidta åtgärder för att följa Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer. Åtgärderna skall syfta till att kraftigt begränsa kontakten mellan människor i samhället samt att kraftigt öka kapaciteten att testa personer för Covid-19 infektion.

Ökad testning behövs av två skäl. Det är en förutsättning för att kunna fatta väl underbyggda politiska beslut på kort sikt och för att understödja sjukvården. Dessutom är testning mycket viktig för att man på sikt ska kunna skaffa sig ett underlag för att bedöma en lämplig tidpunkt när vi kan lyfta restriktioner och därmed minimera skadan på ekonomin. Kvaliteten av dataunderlag är avgörande, eftersom det avgör de statistiska modellernas värde.

Erfarenheten från Kina och Sydkorea bekräftar att dessa åtgärder är viktiga och har effekt. Åtgärderna måste komma på plats så fort som möjligt, precis som nu sker i våra europeiska grannländer.

Vårt land skall inte vara ett undantag från arbetet att bromsa pandemin. Att låta smittan härja fritt och på så sätt kunna skapa en flockimmunitet, på samma sätt som uppstår vid en influensaepidemi, har lågt vetenskapligt stöd. Vi kan fortfarande påverka virusets framfart. Vi vill att regeringen agerar nu!


The Swedish government must act now to step up the fight against Covid-19.

We have signed this open letter to request that the Swedish Government immediately takes measures to follow the recommendations of the World Health Organization (WHO) to their full extent, including interventions to reduce the mobility and contact in the population and to support and incorporate the latest technologies to increase our capacity to test for Covid-19 infections nationwide. Increased testing is necessary for two reasons. The first is to provide the knowledge base for informed political decisions and to support the health care. The second is to be able to know when we can lift the restrictions to minimize the economic effects. The quality of the collected data is essential as it determines the validity of the statistical analyses.

The experience from China and South Korea confirms that these measures are important and that they need to be incorporated as soon as possible, similar to what most of our neighbor countries in Europe are doing, instead of only hoping to create herd immunity. The scientific evidence for the ability of SARS-CoV-2 to rapidly create herd immunity similar to an influenza virus is weak. We still have some time to react and suppress the virus. Our nation should not be the exception in Europe. We request that our Government takes action now!

Texten skriven av

Ernest Arenas
Professor, Karolinska Institutet

Jonas Bergh
Professor, Karolinska Institutet

Olle Kämpe
Professor, Karolinska Institutet

Nils-Göran Larsson
Professor, Karolinska Institutet

Sten Linnarsson
Professor, Karolinska Institutet

Richard Torkar
Professor, Chalmers och Göteborgs Universitet

Samt >2000 forskare från svenska universitet och lärosäten.

10 COMMENTS

 1. Håller med om det resandet måste begränsas under påskhelgen som snart är här. Det kan leda till nya fall i områden som ännu är smittfria. Det klarar inte sjukvården. I Finland stänger man av Helsingforsområdet. Nu larmar man också att man inte har tillräckligt med testkit i Sverige.
  Jag läser att Svenska Turistföreningen stänger sina fjällstugor nu. Det är bra.

 2. Tack för du skrev på uppropet 🙂
  Det känns som vi kommit lite mer på samma våglängd.
  Jag tror inte på någon oinskränkt eller forcerad spridning för att uppnå flockimmunitet.
  Det är ett våghalsigt projekt mest syftat till att rädda “samhällsekonomin” d.v.s. den rödgröna regeringens fortsatta dominans och regeringsinnehav.
  Regeringen vill komma ur den här krisen så smidigt som möjligt. Där ingår en kalkyl med ett visst antal offer och döda tror jag.
  Jag har inte undgått att uppmärksamma vårt grannland Finland mer lyckade strategi genom isolering och därmed fått ned antal döda och påfrestningar på sjukvården. Finland har också visat sig ha sina beredskapslager intakta.
  Finland är grannland med Ryssland. Jag tror det är den närheten som givit landet den här styrkan som visar sig nu.
  Arbetarrörelsen, socialdemokratin, verkar skilja sig länder emellan. Motsvarigheterna i Danmark och Finland verkar skilja sig från den svenska som i sin tur verkar mer lik den tyska och för den delen labour i Storbritannien.
  De förra kan jag tycka vara okej, men de senare är inte den sorten som tilltalar mig.

 3. När rapporteringen började om antal döda hade Norge 3 döda och Sverige 2 döda. Nu har Norge enbart 12 döda medan Sverige gått om med 62 döda. Det första jag hörde att Norge gjorde var att köpa in 2 apparater från Tyskland som kan testa 2800 personer per dag. Nu i dag har Norge t.o.m. testat mer personer per capita än SydKorea. Man kan ju undra varför inte Sverige har köpt in dessa apparater, när de nu ger näringslivet miljardstöd, så vad kan dessa apparater kosta?

 4. Till kommentatorer.
  A. Jag kommer inte att ge mig in i debatten om vad som är bästa väg för att komma igenom denna smitta. Vi som är utan kompetens i denna fråga, som D. Trump, E. Busch och jag gör oss bara löjliga.
  B. När man använder sig av statistik måste man veta hur den skall användas. Jämförelsen mellan Norge och Sverige är gjord på samma vis som reklammakare gör för att lura oss att köpa en viss vara.
  C. Det är dåliga journalister, framför allt inom Publik Service (PS), vi skall ge oss på. Varför angriper de inte på allvar de politiker som gjort att Sverige nu står där, som så många andra länder, med rumpan bar; dålig lagerhållning på skyddsutrustning, matvaruförsörjning, reservdelar osv. Varför påpekar de inte att EU i stort sett gjort noll för till exempel Italien, ett hårt drabbat land som fick hjälp av de av PS ständigt kritiserade Kina och Ryssland. Varför påpekar de inte att Sverige genom sin vasallpolitik bidragit till att USA:s än hårdare sanktioner mot Iran är en ren mordpolitik? En enkel analys visar att det är den globaliseringspolitik som jordens ynka lilla procentandel till rika fått igenom, som till stor del är skuld till detta. Svaret på alla varför är enkelt. PS är en del av Sveriges officiella (des)informationsinstrument. Och eftersom Sverige är en vasall inom komplexet Imperiet, EU och Nato så måste det vara så journalisterna skall arbeta, om de inte skall förlora jobbet.
  D. Titta på Bert Sundströms rapport på TV igår (25.3). Han rapporterade från Ryssland. Ett utmärkt exempel inte bara på lögnaktig, utan även hatisk rapport mot Ryssland.

 5. Statsminister Stefan Löfven sitter i tv-studion som vore han en fullblodsnationalist med svenska flaggor i bakgrunden och svensk flagga på kavajkragen.
  Borta var EU-flaggorna och talet om EU-gemenskap. Det Löven och andra statsmän gör i dag tyder på att EU faller i hop som en sufflé.
  Nu ser vi nationer kämpa för sina medborgares liv och i denna kamp finns inte EU med säger Lars. Men detta är förväntat. Man kan inte skapa en organisation som EU med dess nuvarande omfattning med så många länder med olika traditioner och kulturer. Det är dödfött från början.
  Om EU kapsejsar, hur kommer det då gestaltas? När Sovjetunionen kraschade skede det relativt fort.
  Vem har mandat i EU att deklarera att unionen har dött? EU är främst är en byråkrati, och i sådana växer sällan starka ledare fram.
  Hur länderna kommer att utveckla sig i spåret av Coronaviruset kan vi inte veta men man kan förutse en trolig återgång till mer stängda gränser i kombination med mer nationellt självbestämmande.

 6. Det är tydligen så att Karolinska institutet skall höja sin röst förutom som ett poliriskt skandalsjukhus. Jag tror på experterna och och de politiska beslutsfattarna i Sverige. Forskarna som skrivit på något slags manifest åberopar internationella direktiv. Dessa direktiv skall man naturligtvis lyssna på men sedan måste de appliceras på en svensk vardag och i ett svensk samhälle. De internationella erfarenheterna och direktiven är inte nödvändigtvis de som i nuet är bäst för Sverige. De som har skrivit på har inte tänkt längre än paniknäsan räcker och de bidrar nu till att sprida panik, vilket gör att man måste ifrågasätta deras omdöme. och ansvar

  • Uppropet är nog inte skrivet i panik. En omfattande kritisk hållning finns i andra länder. Observera den milda tonen. Ökad testning och mer av isolering.

 7. Corona-propagandan är en skrämselhausse från makteliten/globalisterna, de vill tillskansa sig mer makt och rikedomar genom att köra småföretagare i putten och samtidigt kringskära människors frihet ännu mer. De är strateger och slår alltid många flugor i en smäll.

  Jag gillar ofta dina åsikter, Bo, men i vissa avseenden skulle du behöva vara öppen för nya tankar. Detta gäller inte minst det medicinska området, där läkemedelsindustrin, med sin skolmedicin, är bluffmakare som motar undan en oerhörd mängd mycket bättre fungerande metoder som inte ger biverkningar. Jag har försökt sprida den typen av information som du ser här nedan i väl över ett decennium. Det har känts trögt, men eventuellt håller fördämningarna nu på att släppa:

  Vitamin C, B1 and Hydrocortisone Dramatically Reduce Mortality From Sepsis (April 05, 2017) https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2017/04/05/vitamin-c-b1-hydrocortisone-reduce-sepsis-mortality.aspx

  New York: Coronaviruspatienter behandlas med C-vitamin https://www.tv-helse.se/coronavirus-patienter-intravenos-c-vitamin/

  Så många dör av vanlig influensa i jämförelse med coronavirus området https://newsvoice.se/2020/03/vanlig-influensa-coronavirus/comment-page-1/#comment-356924

 8. Corona-propagandan är en skrämselhausse från makteliten/globalisterna, de vill tillskansa sig mer makt och rikedomar genom att köra småföretagare i putten och samtidigt kringskära människors frihet ännu mer. De är strateger och slår alltid många flugor i en smäll.

  Jag gillar ofta dina åsikter, Bo, men i vissa avseenden skulle du behöva vara öppen för nya tankar. Detta gäller inte minst det medicinska området, där läkemedelsindustrin, med sin skolmedicin, är bluffmakare som motar undan en oerhörd mängd mycket bättre fungerande metoder som inte ger biverkningar:

  Vitamin C, B1 and Hydrocortisone Dramatically Reduce Mortality From Sepsis (April 05, 2017) https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2017/04/05/vitamin-c-b1-hydrocortisone-reduce-sepsis-mortality.aspx

  New York: Coronaviruspatienter behandlas med C-vitamin https://www.tv-helse.se/coronavirus-patienter-intravenos-c-vitamin/

  Så många dör av vanlig influensa i jämförelse med coronavirus området https://newsvoice.se/2020/03/vanlig-influensa-coronavirus/comment-page-1/#comment-356924

  Brittiska regeringen har nedgraderat Covid-19 – Inte en ”högrisksmitta” för samhället https://newsvoice.se/2020/03/brittiska-regeringen-covid-19-hogrisksmitta/

 9. I dessa tider är det mycket tal om självförsörjning och beredskap, men få nämner att nyliberalismen, EU, den heliga frihandeln och regler om offentlig upphandling verkar i rakt motsatt riktning. Om billigaste leverantören enligt lag ska få kontrakt vid upphandling av exempelvis sjukvårdsmaterial och eftersom alla företag inom EU har rätt att delta i upphandlingen, så blir det omöjligt att upprätthålla en självförsörjning. Dessutom tas ingen hänsyn till att upphandling i Sverige skapar jobb och skatteintäkter här. Den offentliga sektorn får på så sätt en återbäring vid inköp inom landet som man p.g.a EU och frihandelsregler inte får ta hänsyn till. Mig veterligt har inget parti krävt förändring av detta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here