Tagg: lockout

5 Lögner du kommer höra under hamnkonflikten

Robert Wettersten har två mycket bra artiklar i Proletären. Här är den ena. Proletären: 5 LÖGNER DU KOMMER HÖRA UNDER HAMNKONFLIKTEN 1. HAMN HAR SAGT...

Sveriges hamnar lockoutar hamnarbetarna

Denna artikel består främst av en artikel av Robert Wettersten som först har publicerats i Proletären. Proletären Därtill ytterligare aktuell och tidigare information. Sveriges hamnar...
Politik