Tal av president Vladimir Putin i FN:s generalförsamling 23 september

2
2336

Putin i Paris den 11 nov 2018. Foto: RT France

Ingress: Jag återger här ett utdrag av mig ur talet av Ryssland president Vlaidimir Putin till FN:s generalförsamling den 23 september 2020. Hela talet har publicerats av Nyhetsbanken.

Tjugoåttonde september återgav jag talet av USA:s president Donald Trump Den fullständiga texten till president Donald Trumps tal till FN: s generalförsamling den 22 september 2020, som den publicerats av Vita huset. och dagen därpå talaet av Kinas president Xi Jinping.

Jag uppmanar till jämförande läsning av framför allt talet av Donald Trump med detta tal och/eller talet av Xi Jinping.

Jag kommer också att publicerat en kommentar av statminister Stefan Löfvéns tal i ..

Förre Moskvaambassadören Sven Hirdman har skrivit en mycket bra och ingående beskrivning av Putins karriär, personlighet och sitt intryck av Putin som han träffat flera gånger. Sven Hirdman: President Putin och hans politik.


 

Utdrag ur tal av president Vladimir Putin i FN:s generalförsamling 23 september.

Mina damer och herrar!
I år firar världssamfundet två utan överdrift historiska jubiléer – 75-årsjubileet för slutet av andra världskriget och av FN:s bildande.

Betydelsen av dessa för alltid förknippade händelser kan inte betonas för mycket. 1945 besegrades nazismen, ideologin om aggression och hat krossades och alliansens erfarenhet och anda, förståelsen för det enorma pris som betalades för freden och den gemensamma segern gjorde det möjligt att bygga en fredlig världsordning efter kriget. Dess ovillkorliga grund var FN-stadgan, som fortfarande är den viktigaste källan till internationell rätt.

Jag är övertygad om att denna årsdag förpliktar oss att minnas de bestående principerna för mellanstatligt umgänge som fastställts i FN-stadgan, och världsorganisationens grundare formulerade dem mycket tydligt och entydigt: jämlikhet mellan suveräna stater, icke-inblandning i deras interna angelägenheter, folkens rätt att bestämma sitt eget öde, förbud mot att använda hot eller våld; politisk lösning av tvister.

FN:s enorma potential och erfarenhet är betydelsefull och fungerar som en bra grund för att gå vidare. Ty FN får, lika lite som någon internationell organisation eller regional struktur, stelna utan måste återspegla 2000-talets dynamik i sin utveckling, konsekvent anpassa sig till verkligheten i den moderna världen, och verkligen bli mer komplex, multipolär, flerdimensionell.

Denna rättighet för fem kärnvapenmakter som vann andra världskriget återspeglar än idag den verkliga militärpolitiska balansen. Och framför allt är detta är ett absolut nödvändigt och unikt instrument som inte tillåter ensidiga handlingar som kan leda till militär kollision mellan de största staterna, utan gör det möjligt att söka en kompromiss eller åtminstone undvika beslut som är kategoriskt oacceptabla för andra, att agera inom ramen för internationell rätt och inte i någon skakig gråzon av godtycklighet och illegitimitet.

Experter har ännu inte helt utvärderat omfattningen av den socioekonomiska chocken i samband med coronaepidemin och alla dess långsiktiga konsekvenser. Men det är redan uppenbart att återställandet av den globala ekonomin kommer att ta lång, mycket lång tid. Dessutom kommer de tidigare testade antikrisåtgärderna inte alltid att fungera. Nya, icke-standardiserade lösningar kommer att krävas. Vi kan bara lösa dem tillsammans.

Det är denna idé om högkvalitativ integrationstillväxt, ”integration av integrationer” som kommer till uttryck i det ryska initiativet för att bilda ett större eurasiskt partnerskap med deltagande av alla asiatiska och europeiska länder utan undantag. Det är ytterst pragmatiskt och blir nu ännu mer relevant.

Dessutom vill jag än en gång uppmärksamma det ryska förslaget att införa så kallade gröna korridorerna, fria från handelskrig och sanktioner, främst för nödvändighetsvaror, livsmedel, mediciner, personlig skyddsutrustning, som efterfrågas specifikt för att bekämpa pandemin.

Och i allmänhet kan en sådan rensning, att befria världshandeln från hinder, förbud, restriktioner och olagliga sanktioner vara en bra hjälp för att återställa global tillväxt och minska arbetslösheten. Enligt experter motsvarar minskningen av sysselsättningen i världen under andra kvartalet i år 400 miljoner arbetstillfällen och allt måste göras för att en sådan arbetslöshet inte permanentas, för att människor ska kunna återvända till arbetet, försörja sina familjer och inte råka i fattigdomens grepp, utan framtidsutsikter i livet.

Detta är verkligen det mest akuta globala sociala problemet.

Frågor om cybersäkerhet och användningen av avancerad digital teknik förtjänar den allvarligaste diskussion på FN-plattformen.

Ryska läkares ansamlingen av vetenskaplig och klinisk erfarenhet liksom uppbyggnaden av produktionspotential har gjort det möjligt att snabbt utveckla en serie testsystem och läkemedel för att upptäcka och behandla coronavirus och sedan registrera världens första vaccin, Sputnik-V.

Jag upprepar: vi är helt öppna och inställda på partnerskap. I detta avseende tar vi initiativet till att hålla en online-konferens på hög nivå inom en snar framtid med deltagande av stater som är intresserade av samarbete i utvecklingen av vacciner mot coronavirus.

Vem som helst kan råka ut för det farliga viruset. FN:s personal, dess huvudkontor och regionala strukturer har inte undgått att drabbas. Ryssland är redo att tillhandahålla all nödvändig kvalificerad hjälp till FN, i synnerhet erbjuder vi vårt vaccin gratis för frivillig vaccination av anställda i organisationen och dess förgreningar. Vi får sådana förfrågningar från kollegor i FN, och vi kommer inte att nonchalera dem.

Den prioriterade frågan som kan och måste lösas snabbt är naturligtvis utvidgningen av Rysslands och Förenta staternas fördrag om strategiska offensiva vapen, som löper ut i februari 2021, mycket snart. Vi för nu förhandlingar om detta med våra amerikanska partners.

Dessutom räknar vi med ömsesidig återhållsamhet vid införandet av nya missilsystem. Låt mig tillägga – och betona – att Ryssland sedan förra året iakttagit ett moratorium för utplacering av medel- och kortdistansmissiler i Europa och andra regioner i världen, så länge Amerikas förenta stater avstår från sådana åtgärder. Tyvärr har vi ännu inte hört någon reaktion på vårt förslag från våra amerikanska partners eller deras allierade.

I synnerhet tar Ryssland initiativ till att ingå ett rättsligt bindande avtal med deltagande av alla ledande rymdmakter, som skulle föreskriva förbud mot att placera vapen i yttre rymden, att använda våld eller hot om våld mot rymdobjekt.

Det är i medvetande om detta ansvar som Ryssland föreslagit att sammankalla ett toppmöte mellan de ”fem stora” länderna. Dess mål är att bekräfta de viktigaste principerna för hanteringen av internationella frågor och att utveckla metoderna för att effektivt lösa de mest pressande problemen i vår tid. Det är glädjande att våra partners har stött initiativet. Vi förväntar oss att hålla ett sådant toppmöte ansikte mot ansikte så snart den epidemiologiska situationen tillåter.

Jag upprepar än en gång: i en sammanlänkad, ömsesidigt beroende värld, i de internationella händelsernas strömvirvel, är det nödvändigt att agera tillsammans och förlita sig på de principer i internationell rätt som anges i FN-stadgan. Endast på detta sätt kommer vi att kunna uppfylla vår organisations höga uppdrag och säkerställa ett anständigt liv för nuvarande och framtida generationer.

Jag önskar alla människor på planeten fred och välstånd.

Tack för uppmärksamheten.

Relaterat.
Sven Hirdman: President Putin och hans politik.

Föregående artikelIsrael och Palestina – två erkända stater
Nästa artikelDe rika i ”den gröna klimatpolitiken” – vad vill de?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

2 KOMMENTARER

  1. Efter vad jag förstått baseras det ryska vaccinet på ett mänskligt förkylningsvirus, till skillnad från alla andra coronavaccin som utgår från olika apvirus. Detta tycker man som lekman borde vara till stor fördel för dem som ska vaccineras i form av färre biverkningar.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here