måndag, maj 29, 2023

Tagg: Putin

”Kinas och Rysslands taktik ”Vi måste säkra oss själva, medan fiendens...

3
Av den erfarne geopolitiske analytikern Alastair Crooke, 1 maj https://strategic-culture.org/news/2023/05/01/securing-ourselves-is-in-our-hands-and-defeat-of-the-enemy-lies-in-his-own-hands/    Xi och Putin rider på flera "hästar": En av dem kan behöva en liten sporre,...

Putin och Zelensky kan separat träffa afrikanska ledare i ”ett fredsuppdrag”...

5
Detta är en rapport om fredsinitiativ för afrikanska ledare. Putin och Zelensky kommer överens om att träffas separat för "ett fredsuppdrag för afrikanska ledare", säger...

Vad använder Ryssland och Kina sin militära dominans till?

0
Även Thierry Meyssan har intressanta synpunkter på Lavrovs framträdande i FN och på världspolitiken. https://www.voltairenet.org/article219244.html Liksom Pepe Escobar https://www.globalpolitics.se/lavrovs-nya-giv-vid-fn-i-new-york/ I motsats till vad västvärlden tror...

Zelensky-regimens öde är beseglat

40
  Den pensionerade indiske diplomaten M.K. Bhadrakumar har en del synpunkter. https://www.indianpunchline.com/zelensky-regimes-fate-is-sealed/   Västvärldens kryptiska eller hånfulla kommentarer som ifrågasätter Kremls uttalande om det misslyckade ukrainska mordförsöket på...

”Min politiska självdeklaration” – avseende konflikten mellan Öst och Väst

21
Red: Denna artikel av Lars Drake har publicerats 27 april på Synapze.se. Lars Draken var tidigare ordförande i Riksföreningen Nej till Nato och är...

Afrika ”all out”, 54-0, mot att gå med i Bidens proxykrig...

8
Av Walt Zlotow, 4 april på https://www.antiwar.com/blog/2023/04/04/africa-all-out-54-0-against-joining-bidens-proxy-war-on-russia/ Walt Zlotow. Inget av Afrikas 54 länder har anslutit sig till USA:s sanktioner mot Ryssland. När president Biden tillkännagav sanktioner mot...

Paasikivi, Putin och andra: Synpunkter på ”USA-läckan”

6
Ingress: Den icke helt obekante överstelöjtnanten Paasikivi menar på Sveriges Radio att "läckan" och avslöjandet av att USA spionerar på allierade innebär en klar...

Bortom Hyckleri

8
Samtidigt som massiv mediaståhej om ICC:s arresteringsorder mot Putin pågår, publicerade 32 (Cairo Institute for Human Rights Studies, 23 mars 2023) framstående internationella människorätts-...

Arresteringsordern mot Putin baserad på en USA-finansierad mycket motsägelsefull rapport

25
Ingress: Media rapporterar att tusentals barn förts från Ukraina till Ryssland. "I mars 2023 utfärdade internationella brottmålsdomstolen en arresteringsorder mot president Vladimir Putin...

Regimbyte har varit USA:s mål i Ryssland i flera år

21
          I kvälls-serien "Aktuella artiklar för ett år sedan och även idag" publiceras nu - senare än vanligt - nu denna artikel av den kände...