Varför träffades Orban och Putin? Något skumt?

20
315

Gilbert Doctorow skriver I går kontaktades jag av RIA Novosti för att framföra mina tankar om det pågående besöket av Ungerns premiärminister, nuvarande innehavare av EU:s roterande ordförandeskap Viktor Orban.

Detta är vad jag (Gilbert Doctorow) skrev:

Jag tycker att Viktor Orbans besök i Moskva är anmärkningsvärt för dess demonstration av att mod och anständighet inte helt har försvunnit bland europeiska eliter. Hans svar efter hån av Josep Borrel och Charles Michel var exemplariskt för dess rimlighet och måttlighet. De hade fördömt Orban för att ha rest till Moskva utan mandat att tala på Europeiska unionens vägnar.

Orban svarade att han talade på mänsklighetens vägnar som är djupt intresserad av fredens återkomst till Europa och att han inte talade på EU:s vägnar i sin egenskap av innehavare av det sex månader långa revolverande ordförandeskapet.

Låt oss hoppas att sådan djärvhet kommer att göra det möjligt för andra stats- och regeringschefer i Europa att avvika från sin slaviska konformism och göra det rätta, nämligen dra tillbaka militärt och ekonomiskt stöd från Kiev om det inte inleder förhandlingar med Ryssland för att avsluta kriget med omedelbar verkan .

Idag finns det en video från presskonferensen som hölls i Moskva av Orban och Putin efter avslutningen av deras samtal, vilket gör att jag kan fylla i denna uppskattning med flera ytterligare kommentarer.

https://www.youtube.com/watch?v=K_J9aZgNBHw

(på ryska och ungerska)

Denna ”presskonferens” var i själva verket en plattform för Orban och Putin att offentligt uttala sina åsikter om vad som ägde rum mellan dem och vad som väntar. Inga frågor togs från de närvarande journalisterna.

Vad var och en hade att säga var viktigt.

Vladimir Putins uttalande var viktigt eftersom det rensade luften från mycket förvirring över Rysslands villkor för fredsförhandlingar som har såtts av västerländska medier. Jag tänker särskilt på denna iögonfallande artikel i The Daily Mail den 3 juli: https://www.dailymail.co.uk/news/article-13596493/Putin-prepared-SHARE-Crimea-Ukraine-according-new- peace-plan-presented-Russia-US.html Tidningen berättar om en påstådd backkanal (back channel) till Washington som användes av Kreml för att föreslå häpnadsväckande nya villkor för fred.

I går i Moskva bekräftade Putin att hans fredsvillkor är oförändrade från vad han angav i sitt tal till högre personal vid det ryska utrikesministeriet för ett par veckor sedan. Putin ställer villkor för fredssamtal i Ukraina. Vilka och varför?

Det kommer att bli ett omedelbart upphörande av fientligheterna och öppnande av fredsförhandlingar först när Ukraina drar tillbaka sin militär från hela de fyra före detta ukrainska provinserna (oblasterna) som Ryssland har införlivat i sin federation: Donetsk, Lugansk, Cherson och Zaporozhie. Han kräver vidare att Ukraina formellt överger sin strävan efter inträde i Nato och sätter begränsningar på storleken på sina väpnade styrkor inom en uppgörelse som garanterar dess säkerhet.

Vladimir Putin upprepade att Ryssland är redo att utlysa vapenvila och inleda fredssamtal när som helst, men att Kiev vägrar att göra det. Och han identifierade en orsak till Kievs vägran som vi inte har hört tidigare.

Nämligen genom att sluta fientligheterna, kommer Kiev att tvingas avsluta styret genom krigslagar och hålla presidentval som ställdes in i mars just på grund av krigslagarförhållandena. Chanserna att den nuvarande Kievregimen vinner sådana val är, enligt Putins uppskattning, noll och detta förstår Zelenskij och hans undersåtar mycket väl.

När det gäller samtalen med Orban uppgav Putin endast att Orban redogjorde för västvärldens ståndpunkter om den internationella situationen, inklusive den ukrainska konflikten.

Han kallade deras samtal ”uppriktiga”, vilket i diplomatiskt lexikon betyder att sidorna förblir långt ifrån varandra.

Det Viktor Orban hade att säga var viktigt eftersom det bröt ny mark och gick från Bryssels sång om ”krig, krig” och allt större vapentransporter för Kiev till ett erkännande av behovet av fred genom diplomati.

I detta första besök i Moskva sedan fientligheternas start i Ukraina för två och ett halvt år sedan insisterade han på nödvändigheten av att återuppta dialogen och sa att freden inte kommer av sig själv utan kommer att kräva hårt arbete för att uppnås, för vilket dialogen är en väsentlig förutsättning.

Han satte uppgiften att skapa fred i Europa som det mål han ägnar sin tid som chef för EU:s ordförandeskap. Han hävdade att kriget hade negativt påverkat Europa och undergrävt dess välstånd och globala konkurrenskraft.

Orban sa att han och Putin hade pratat om det möjliga händelseförloppet från vapenvila till fredssamtal och om deras vision om Europas säkerhetsarkitektur efter krigets slut.

Med tanke på vad han just hörde i Moskva och vad han hörde i Kiev i samtal med Zelensky ett par dagar tidigare, medgav Orban att sidorna är väldigt långt ifrån varandra och att det finns mycket att göra för att få ett slut på kriget närmare. Men vi har i alla fall etablerat kontakt, avslutade han.

Föregående artikelPepe Escobar: Varför SCO-toppmötet i Kazakstan var så viktigt?
Nästa artikelVilka är Uighurerna i Kina?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

20 KOMMENTARER

 1. Kan det vara så att NATO representanten erhållet den ukrainska flaggan, ja rent av blivit erbjuden den utan några som helst förbehåll. Då återstår frågan, vad har Jens Stoltenberg för uppgifter nu när Zelenskys term är avslutad,
  likväl som hans egen?
  Är dessa tölpar ”den djupa statens”
  verktyg, vars syfte är att se Europa i lågor?
  Som inte en Quisling var nog, ska det bli ytterligare en för den norska befolkningen att genomleva med avsky?

 2. Ungern är en suverän nation. Dess ledare President Viktor Orban kan träffa vem han vill – det angår varken USA och EU och allra minst ulf här hemma.

 3. ”Det har sagts länge att Ryssland har bara två vänner, och då menar man inte Trump och Orbàn (som idag besökte Moskva, utan Rysslands armé och flotta.
  Medan hela världen just nu tycks diskutera behovet av förhandlingar (som länge förnekats), fortsätter Washington och Kiev utrotningskriget mot den rysktalande befolkningen och sprider ond bråd död och förstörelse långt in i Ryssland.

  Den döden har många namn Himars 777, Scalp, Storm Shadow, ATACMS…

  Ingenting tyder på att kriget ska ta slut snart och framföra allt finns det inget som tyder på att det ska ske vid förhandlingsbordet.

  Nato är i full färd med att ”Trumpsäkra” anslagen till Kiev. Även om Washington skulle darra på manschetten inför hotet om att kriget eskalerar till kärnvapennivå och därför tvekar att ta in Ukraina i Nato, har det satt många av sina allierade i rörelse för att underhålla kriget ”as long as it takes”, dvs. så länge det finns ukrainare kvar.

  Vad som har oändligt mycket större betydelse för krigets utgång är Rysslands förmåga att motstå det kollektiva västs anlopp, som nu antagit formen av ogenerad aggression. USA:s och Nato:s personal styr raketerna mot de ryska regionerna med kommunikationer och USA:s satelliter. Ingen ska tro att man tänker äventyra de F-16-plan som ska börja levereras (Ryssland har på en vecka slagit ut ett tiotal ukrainska stridsflygplan). Av allt att döma kommer de att utgå från Nato:s nya flygbas i Rumänien och också landa där, i tron att Ryssland inte ska våga röra dem där.

  I den situationen spelar det ryska luftförsvaret en oerhörd roll som inte ska underskattas, skriver befälhavaren för luft- och missilförsvarsstyrkorna, generallöjtnant Andrej Semjonov, i en artikel.

  Ett enhetligt luftförsvarssystem har utplacerats på Ryska federationens territorium, inklusive zonen för den särskilda militära operationen, för att motverka hela spektrumet av fientliga luftangreppsförmågor. Ingen av världens övriga försvarsmakter har erfarenhet av att skapa luftförsvarskoncentrationer av denna magnitud.

  Sedan dag ett av den särskilda militära operationen har det varit av särskild vikt att tillhandahålla luftförsvar till viktiga regeringsanläggningar, stora administrativa och industriella centra, civila och trupper, både på slagfältet och djupt inne på ryskt territorium.

  De operativa taktiska ATACMS-missilerna som levereras av USA flyger mot målet i en hög hastighet med över 3.000 km/tim längs en komplex ballistisk bana och utför en antimissilmanöver under den sista delen av flygningen. De är utrustade med klusterstridsspetsar och används inte bara mot trupper utan också mot civila platser för att skrämma folket i vårt land.

  Brittiska och franska luftbaserade kryssningsrobotar, Storm Shadow och SCALP-EG, kan flyga smygande på låg höjd till anfallsmålet, följa terrängen och träffa exakt tack vare justering av banan via USA:s och dess allierades satellitnavigeringssystem.

  High Mobility Artillery Rocket System, eller HIMARS, är det amerikanska vapensystem som oftast används av ukrainska styrkor. Dess raketer är också utrustade med klusterstridsspetsar och GPS-anpassade tröghetsnavigeringssystem.

  Användningen av fabrikstillverkade och improviserade obemannade flygfarkoster, som är tillverkade av speciella kompositmaterial för att minska deras synlighet och som kan flyga på extremt låga höjder, har blivit oöverträffad.

  Sedan den särskilda militära operationen inleddes har luftförsvarsstyrkorna, tillsammans med flygvapnets stridsflygplan, avsevärt minskat den ukrainska anfallsförmågan.

  Grunden för luftförsvarssystemet utgörs av flygvapnets toppmoderna och avancerade luftförsvarsmissilsystem, såsom S-400, S-350 och Pantsir-S, samt luftförsvarssystemen för slagfältet S-300V4, Buk-M3(M2) och Tor-M2.

  Korträckviddiga luftvärnsrobotsystem (Strela-10 MANPADS) har också visat sig vara effektiva, eftersom de befinner sig i våra truppers främsta led och förstör dussintals av fiendens spanings- och attackdrönare varje dag, liksom ukrainska markattack- och arméflygplan som opererar på låga och extremt låga höjder. Totalt står dessa system för en tredjedel av de förstörda ukrainska bemannade flygplanen.

  Under den särskilda militära operationen bekräftades att ryska luftförsvarssystem har potential att avvärja anfall från alla typer av fientliga luftattackförmågor. Detta står i kontrast till de mycket omtalade Patriot-luftvärnssystemen, som levererades till Ukraina av NATO-länder och som, vilket erfarenheterna från den särskilda militära operationen visade, visade sig oförmögna att inte bara skydda de utsedda platserna utan också att skydda sig själva.

  Patriot är för övrigt det system som Peter Hultqvist valde för Sverige genom att köra över Försvarets materielverk.

  Den ryska militärens slagfälts- och punktluftförsvar har visat sig klara uppgiften under storskaliga stridsoperationer i zonen för den speciella militära operationen. Luftförsvarsbesättningar parerar modigt alla typer av hot från luften och förstör fiendens projektiler av olika klasser. I samtliga fall uppvisar det ryska luftförsvaret höga resultat och samlar också på sig ovärderlig erfarenhet.

  Under den speciella militära operationen har luftförsvarsstyrkorna förstört totalt mer än 42 000 inkommande farkoster.

  Detta inkluderar mer än 550 jetplan, mer än 180 helikoptrar och mer än 27 000 drönare.

  Mer än 5 500 soldater i luftförsvarsstyrkorna har tilldelats statliga utmärkelser för sin tapperhet och mod, och sju av dem tilldelades den höga titeln Ryska Federationens hjälte.

  Tio luftförsvarsenheter och formationer har tilldelats utmärkelser för hjältemod och tapperhet som de visade i stridsoperationer för att försvara fosterlandet och landets intressen, avslutar generallöjtnant Andrej Semjonov.

  Här kan tilläggas att luftvärnsmissilen S-350 är ett helt nytt vapen i de ryska styrkorna. De började tillverkas 2020 och är villigare än S-400 och betydligt bättre än S-300, ett vapen som även Kievsidan har. Så här ser prestanda ut:

  Maximalt antal samtidigt engagerade mål:

  Aerodynamiska – 16

  Ballistiska – 12

  Maximalt antal samtidigt tillgängliga missiler – 32

  Räckvidd – 1,5–120 km (30 km för ballistiska mål)

  Höjd – 10 m-30 km (2-25 km för ballistiska mål)

  red: S Lindgren

  Källa: https://tass.com/defense/1812733

 4. Sverige är pinsamt. I en intervju med Diesen, Norge säger överste Douglas macGregor att det europeiska folket mer och mer vill ha fred och vill inte ha vapenleveranser till Ukraina. Så säger han att det norska och svenska folket däremot står nära sin ledning som propagerar för vapenleveranser och krig, och därför skiljer sig från övriga Europa.

  Så läser jag på telegramkanalen DD Geopolitics en skärmdump från SwedishPM.
  //Irresponsible and disloyal of Hungarian Prime minister Viktor Orban to use Hungarys EU Presidency to visit Moscow and President Putin. It sends the wrong signal o the outside world and is an insult to the Ukrainan peoples fight for their freedom.
  Viktor Orban stands alone in this. He does not speak for the European union and not for their EU Heads of State or Government.//

  Nato vill ha krig mot Ryssland, och oerhört fräckt att gömma sig bakom Ukraina, och låtsas att man gör detta för Ukraina.
  Detta vill inte majoriteten av ukrainare, de vill inte ha detta krig.
  Dessutom redovisade f.d. underrättelseofficer Baud i en intervju siffror på hur många i Ukraina som ville gå med i Nato, i västra Ukraina var det 53 % , men i mellersta dit Odessa och Kiev hör var det bara 32% och i östra endast 8 %..
  Dessutom gjorde USAID en stor medborgarundersökning år 2019 när Zelensky skulle tillträda som president om vad de önskade av sin president och 69% önskade fred, enbart 10% tyckte det var viktigt att Krim skulle tillhöra Ukraina.
  I denna undersökning ingick inte Donbass och Krim.

  Zelensky representerar inte Ukraina som helhet. Han ger intryck av att ukrainarna är giriga och arroganta.
  Att alla är skyldiga dem någonting. Vi vill arbeta och skapa familjer. Vi vill ha FRED.
  Jag har tillbringat 10 år i hjärtat av planetens värsta konflikter NATO vs Ryssland.
  Jag har sett allt från insidan, jag har mottagit hot och attacker och även utsatts för mordförsök.
  Jag blev sanktionerad. Varför?
  Det Zelensky gör och säger är inte vad vanliga ukrainare vill och önskar.
  Vi vill inte döda barn, vi vill ha FRED. Snälla stoppa honom säger Diana Panchenko.
  Diana Panchenki har blivit utsedd som årets journalist i Ukraina, varit värd i ett TV program.
  Hon har en fastnålad tweet på sin X-kanal, en inspelad video där hon talar och vädjar till människor att skicka den vidare till sociala medier och tidningar.

  https://x.com/panchenko_x

  Hon berättar om hur de fattiga får dö för de rika. Hur de rika politikerna i Ukraina, köper sig dyra fastigheter och bilar utomlands

  Det finns ukrainska partisaner i Odessa och i Kharkov. De ville ha ett självständigt Ukraina, inte ett Ukraina styrt av Nato och USA. De vill kunna ha förbindelser med både EU och Ryssland, men inte bli tvingade till det utan få välja själva. De är en underjordisk rörelse, så man kan inte höra av dem så mycket.
  De har hjälpt Ryssland slå ut konvojer med frivilliga från USA, aldrig att slå ut ukrainska soldater enbart de från Nato. Man kan se korta inslag på en del telegramkanaler om dem.

  Så det är ingen som kunnat visa på att en majoritet av ukrainare vill ha krig. Nato vill ha krig och bryr sig inte om hur många ukrainare som dör, när de vill försvaga Ryssland.

 5. ” Det kommer att bli ett omedelbart upphörande av fientligheterna och öppnande av fredsförhandlingar först när Ukraina drar tillbaka sin militär från hela de fyra före detta ukrainska provinserna (oblasterna) som Ryssland har införlivat i sin federation: Donetsk, Lugansk, Cherson och Zaporozhie.”

  Det var väl inte så att de införlivades utan snarare så att de annekterades på ett folkrättsvidrigt sätt helt emot all internationell rätt.

  • Folkrätten är död, stendöd, och har varit så länge tack vare länder som USA och Israel.

  • Tja, de införlivades in i Ukraina på ett folkrättsvidrigt sätt av Sovjetstaten så det är väl inte mer än rätt att rättvisa skipas och de återgår till Ryssland? Och alla områden i västra Ukraina som införlivades på ett folkrättsvidrigt sätt av Sovjetstaten ska givetvis lämnas åter till Ungern, Rumänien, Polen och Slovakien. Historia är ett ämne som ””Christan” inte är så bevandrad i det är uppenbart!

 6. ” Chanserna att den nuvarande Kievregimen vinner sådana val är, enligt Putins uppskattning, noll och detta förstår Zelenskij och hans undersåtar mycket väl.”

  Chanserna att Putin skulle vinna presidentvalet i Ryssland var också 0 och ändå så vann han.

  • Han var storfavorit sedan upprepade opinionsundersökningar i åratal visat att han var mycket populär. Varken han eller vi vet om hans bedömning om Zelensky är riktig.

   • Putins bedömning är förmodligen med stor sannolikhet helt korrekt.
    Diana Panchenko skriver på sin X-kanal följande:
    //Today. We ukrainians hate Zelenskyy.
    He is hated in the markets.
    He is hated in the offices.
    He is hated in the army.
    Mothers hate Zelenskyy.
    His real support around 15%. Those who earn/steal western aid. But, unfo, these people have guns.
    WE WANT PEACE!!!//

    2 years ago//Zelensky’s Adviser, Oleksiy Arestovych, confirms that a full-scale war with Russia was pre-planned and desired by the Ukrainian regime for the purpose of joining NATO as far back as in 2019.

    2023// Oleksiy Arestovych, an advisor to the president, har meddelat att han avgår.
    Han hade den 14 januari, sagt att en del av ett bostadshus kollapsat eftersom en projektil som sköts ner av ukrainskt luftvärn föll på den. han fick då skarp kritik av det ukrainska samhället.

    Den 16 januari rapporterade den ukrainske lagstiftaren Alexey Goncharenko att en petition om att avskeda honom hade inletts. Lagstiftaren anklagade honom för högförräderi för kommentarerna om orsakerna till att byggnaden delvis kollapsade i Dnepropetrovsk.

    Därefter har Arestovych gått ut och sagt att han anser att Ryssland handlat rätt som gick in i Ukraina, och att det var inga vanliga ukrainare som vill kriga mot Donbass, så därför har Nato använt sig av nazistiska grupper i Ukraina.

    Under år 2024 har Arestovich gått ut och sagt att han uppmanar ukrainare att störta Zelensky.

    Han har sagt att han inte vill att Ukraina skall bli Putins Ryssland, men lovar dem som röstar på honom fred med Ryssland.

    Han har också blivit dömd under 2024 till 2 månaders fängelse av en domstol i Moskva för att sprida desinformation och för terrorism. Det var angående det som hände i januari 2023, se ovan.

    Zelensky regimen avslöjade ett litet kuppförsök nyligen och fann väldigt mycket vapen i en lägenhet.

    Klart att Zelensky är hatad av majoriteten som röstade på honom. Han hade i flera TV-program lovat fred i Donbass och närmare relationer till Ryssland.
    Utan den majoriteten hade han inte vunnit, och han gjorde tvärtom när han vann, ökade krigsinsatserna mot Donbass och totalförstörde relationerna till Ryssland.

 7. Victor Orban visar stort mod och framåtanda med sitt besök i Moskva.
  Till skillnad från resten av EU -eliten.
  Förhandlingar och dialog är enda vägen till fred!
  Fortsätter kriget kommer Europa att totalt förstöras.

 8. Vivianne Månson som är mycket duktig på att leta reda saker som aldrig någonsin skulle rapporteras om i medierna i väst hänvisar ju till ”årets journalist i Ukraina, ett år”, en ukrainska som tvingats i exil för att hon vill ha fred, och som berättar att hennes journalistkollegor som vädjat om samma sak har fängslats….gå in och läs på hennes X ….och kolla härovanför vad denna modiga journalist , Diana Panchenki säger:
  ”Zelensky representerar inte Ukraina som helhet. Han ger intryck av att ukrainarna är giriga och arroganta.
  Att alla är skyldiga dem någonting. Vi vill arbeta och skapa familjer. Vi vill ha FRED.
  Jag har tillbringat 10 år i hjärtat av planetens värsta konflikter NATO vs Ryssland.
  Jag har sett allt från insidan, jag har mottagit hot och attacker och även utsatts för mordförsök.
  Jag blev sanktionerad. Varför?
  Det Zelensky gör och säger är inte vad vanliga ukrainare vill och önskar.
  Vi vill inte döda barn, vi vill ha FRED. Snälla stoppa honom säger Diana Panchenko.
  Diana Panchenki har blivit utsedd som årets journalist i Ukraina, varit värd i ett TV program.
  Hon har en fastnålad tweet på sin X-kanal, en inspelad video där hon talar och vädjar till människor att skicka den vidare till sociala medier och tidningar.
  https://x.com/panchenko_x”
  Vilka ska vi lita på, om inte alla de modiga ukrainare som står på dödslistor eller hotas av fängelse för att de säger saker som väst håller väldigt väldigt tyst om. Jag är övertygad om att Putin vet vad han talar om.

 9. Det finns ingen militär lösning på detta krig. Ingen utrustning kommer förmodligen att avgöra det slutligt till någon sidas fördel.

  Okonventionella situationer kan behöva lika okonventionella samtal och lösningar; förmodligen bör de föras i hemlighet och inte på det ungerska ordförandeskapets femte och sjätte dag vid denna exekutiva makt. Det kan ha varit ett tankefel att göra det så pass utmanande offentligt.

  Ryssland har dock ett stort formellt realpolitiskt problem. Vare sig dess närmaste allierade i världen eller dess geopolitiska motståndare erkänner någonsin territoriebyten som erövrats illegalt med krigsvåld. Inte Kina, inte Indien och inte Sydafrika eller Brasilien. De fem nya län ryska styrkorna inte ens efter två och ett halvt års intensiv krigföring, har man inte erövrat merparten av dessa fem regioners huvudstäder och befolkningar; som trots denna ryska oförmåga bara i fred skall ovillkorat ges över till en putinism som inte med egna krigförande förmågor lyckats erövra dessa själva. Det är två ryska realpolitiska huvudvärkar. Inga andra länder har visat sig minsta villiga att erkänna dessa som just ryska. Det är också emot Putins egen inledande krigsintention: vid talet om krigsförklaringen i februari 2022 uttalade Putin tydligt att man INTE hade för avsikt att just erövra territorium.

  Det är på dessa punkter den ryska sidans politik brister svårt: man har inga allierade eller förhandlingsbara motståndare som ger bort ukrainska territorierna, som Putin inte det minsta kan själv erövra militärt, bara för att den putinistiska sidan tycker det.

  Den ryska sidan saknar här helt en fungerande kombinerad strategi, taktik och inte minst diplomati: vänner och allierade för denna lösning och att världskartornas gränser kan ändras saknas helt: en tankeisolerad Kremlsk drömvärld helt enkelt.

  • Johan de Naucler, eftersom du tar upp frågan föreslår jag att du först tar upp fallet Kosovo där Europas största Natobas numera är belägen …Väntar med spänning.
   Under tiden:
   Putin tillbringade åtta år med att försöka få Kiev-regimen att följa Minsk I- och Minsk II-avtalen, som skulle ha gett ett federaliserat Ukraina som tillgodosåg befolkningens olika intressen och perspektiv. Dvs de numera ryska områden som du talar om. Obs ”federaliserat Ukraina” !
   ”President Vucic beskrev hur förvånad, chockad och besviken han blev när han upptäckte att Tysklands tidigare förbundskansler Angela Merkel har erkänt vad många människor misstänkt hela tiden: att de löften som Tyskland och Frankrike gav i Minskavtalen aldrig var avsedda att infrias, utan istället helt enkelt var ett knep eller en lögn avsedd att skapa utrymme och tid för den ukrainska militären att bygga upp sin förmåga att föra ett proxykrig mot Ryssland . President [Vladimir] Putin har också kommenterat det bedrägliga i detta groteska svek, men å andra sidan verkar förräderi och monstruös fulhet snabbt bli det främsta kännetecknet för Europeiska unionens karaktär” (citat från nätet)

   Och en jämföresles med kriget i Jugoslavien och Ukraina: ”att i båda fallen stödde USA, liksom andra västländer, extremism, underblåste militant nationalism riktad mot serberna och ryssarna i Kosovo respektive Ukraina. Nato bidrog också med logistiskt och materiellt stöd, så extremisterna genomgick utbildning och fick vapen, enligt henne. Under tiden spred västerländska mainstream-medier aktivt anti-serbisk och anti-rysk propaganda, med många västfinansierade icke-statliga organisationer som anslöt sig till mediekören, påpekade den serbiska geopolitiska analytikern.”(citat från nätet)

  • Det är ingen hemlighet att det amerikanska militärindustriella komplexet (MIC) är det största och mest lönsamma i världen. När allt kommer omkring är det drivkraften bakom de allra flesta krig sedan andra världskriget, vilket ger enorma vinster till USA (uppenbarligen på bekostnad av hela världen). Således skulle man kunna förvänta sig att US MIC är en av de få institutioner i Washington DC som är baserade på åtminstone en viss meritokrati. Istället visar det sig att den är lika ineffektiv, besvärlig och överdrivet byråkratisk som vilken annan korrupt federal institution som helst. Det verkar som om årtionden av att vila på sina lagrar och förlita sig på Pax Americanas evighet har gjort den amerikanska MIC mycket mindre effektiv och kapabel att förse Amerika med de verktyg den behöver för att fortsätta dominera världen.

   Bortsett från det faktum att vinst är den främsta drivkraften bakom USA:s MIC, vilket gör amerikanska vapen mycket mindre kostnadseffektiva än vad som är fallet med länder där militärindustrin inte är vinstbaserad (som Ryssland, där den till stor del eller nästan helt är statsägd), har den också kämpat med utvecklingen av ny strategisk teknik. Detta gäller särskilt hypersoniska missiler, en relativt ny klass av vapen som effektivt har revolutionerat modern krigföring. Förutom att ligga årtionden efter Ryssland och minst ett decennium efter Kina, som båda är dess främsta motståndare i nära jämförelse, har USA också hamnat i skuggan av regionala makter som Nordkorea, som redan har ett antal sådana avancerade missiltyper.

   Vissa i det politiska etablissemanget i Washington DC har skrattretande försökt förklara Rysslands teknologiska övertag inom hypersoniska vapen genom att hävda att de påstås ha ”stulit” amerikansk teknik, även om det fortfarande inte förklarar varför USA har exakt noll operativa hypersoniska missiler, trots att de har nästan ett dussin program igång samtidigt. Omfattningen av USA:s misslyckanden med att utveckla denna typ av vapen ses bäst i det faktum att några av de projekt som gick längst har avbrutits efter upprepade misslyckanden. Att inte kunna utveckla fundamentalt nya klasser av missiler verkar dock vara det minsta av Pentagons bekymmer. USA kämpar nämligen nu även med grundläggande strategiska vapen.

   Så sent som förra veckan avskedades chefen för Ground Based Strategic Deterrent (GBSD) -programmet, USAF-överste Charles Clegg, efter år av misslyckanden, förseningar och kostnadsöverskridanden. GBSD-programmet förväntas slutföra LGM-35 ”Sentinel”, en ny amerikansk ICBM som är tänkt att ersätta de fruktansvärt föråldrade LGM-30 ”Minuteman 3”-missilerna. Det är inte på något sätt en banbrytande teknik och är i huvudsak en modernare version av den äldre ICBM. Det är högst osannolikt att den har någon manövrerbarhet som är fallet med avancerade ryska motsvarigheter som RS-24 ”Yars” (eller dess derivat som RS-26 ”Rubezh”). Ändå verkar utvecklingen av även grundläggande missiler med en regelbunden ballistisk bana vara en viktig fråga för den amerikanska MIC.

   Den 24 juni hänvisade USAF till en ”förlust av förtroende för [Cleggs] förmåga” och uppgav att han misslyckades med att ”följa organisatoriska procedurer”. GBSD-programmet har stött på allvarliga problem (särskilt kostnadsöverskridanden), och representanthusets anslagskommitté drog slutsatsen att den var ”chockad över att höra om de massiva kostnadsökningarna”. USAF insisterar på att överste Cleggs avskedande ”inte är direkt relaterat till frågor som nyligen tagits upp i kongressens granskning av programmet”. Kostnaderna har dock ökat med nästan 40 % och uppgår nu till över 130 miljarder dollar. Den amerikanska kongressen anser att kostnadsöverskridandena är omotiverade och vägrar att tillhandahålla den begärda finansieringen och erbjuder i stället inte mer än 91 % av den begärda summan, vilket kan leda till ytterligare förseningar.

   Under räkenskapsåret 2024 kommer GBSD-programmet att få 3,4 miljarder dollar, snarare än de 3,74 miljarder dollar som Northrop Grumman säger att det behöver. I sin budgetrapport för 2024 uppgav senatens försvarsutskott att ”programmet skulle bli långvarigt och komplicerat och omfatta fastighetsköp, konstruktion, dekonstruktion, borttagning och installation av utrustning och kärnkraftscertifiering”. LGM-35 ”Sentinel”, som först är planerad att tas i bruk senast 2029, förväntas vara under utveckling under de kommande tio åren, vilket innebär att den inte kommer att vara klar förrän 2035. Ännu värre är att detta är det bästa scenariot, vilket innebär att ytterligare förseningar är mycket sannolika och kan skjuta upp utplaceringen till slutet av 2030-talet eller möjligen längre, vilket ytterligare äventyrar USA:s säkerhet.

   Då kommer LGM-30 ”Minuteman 3” att vara i tjänst i över 70 år, vilket innebär att Washington DC kan stå utan sin landbaserade strategiska arsenal. Den senaste tidens misslyckanden med den befintliga tyder på att det är högst osannolikt att de gamla ICBM:erna kommer att fungera när deras ersättare är klar. Men även om problemet med förseningar genom ett mirakel skulle lösas, kommer de tidigare nämnda kostnadsöverskridandena att bestå. Den beräknade prislappen för en enda LGM-35 ”Sentinel” är nämligen 162 miljoner dollar (i 2020 års USD), vilket är en ökning med över 37 % jämfört med den ursprungliga beräknade kostnaden på 118 miljoner dollar. För att sätta det i perspektiv kostar den mycket mer avancerade ryska RS-24 ”Yars” cirka 20 miljoner dollar styck och har varit i tjänst sedan 2011.

   Dessutom har över 200 missiler placerats ut hittills, vilket utgör huvuddelen av Moskvas landbaserade strategiska arsenal. Detta utan att ens ta hänsyn till det faktum att Washington DC inte har något som kan mäta sig med ryska monster som den numera legendariska R-36M2 ”Voevoda” (för att inte tala om den senaste RS-28 ”Sarmat”). Och ändå är problem med ICBM inte det enda som plågar den amerikanska MIC. Problem med taktiska flygplan har nu dykt upp, och vissa källor tyder på att nästa generations NGAD-stridsflygplansprogram kan komma att avbrytas. Dessa rykten har förnekats av USAF, men sekreterare Frank Kendall medgav att programmet också plågas av liknande misslyckanden, förseningar och kostnadsöverskridanden som det mer strategiskt viktiga GBSD.

   Kendall säger att det är i behov av en ny design för att hålla kostnaderna nere, samt förhindra att de skenar iväg. Det verkar som om NGAD-programmet kommer att behöva skära ner på vissa nyckelfunktioner eller ställas inför omotiverade och ohållbara förseningar. Kendall sa också att en ”förnyad stridsplattform för nästa generations Air Dominance skulle kunna sluta med en mindre komplex, mindre motor än vad som ursprungligen var tänkt för att försöka hålla nere priset”. Även om detta inte är ovanligt med nya program (särskilt för stridsflygplan), är det verkligen ett dåligt omen för den alltmer ansträngda amerikanska MIC som nu kämpar för att hålla även Kiev-regimen i kampen. Ännu värre är att Nato på grund av dessa frågor nu överväger möjligheten till direkt inblandning i Ukraina.
   Källa: Inf3oBrics

   • USA:s enda fördel är att de har mängder med utdaterade vapen som kan användas i krig då MIC med skattemedel fortsatt att producera dessa dyra men undermåliga vapen. Strategin som Sovjet hade förr med massor av billiga funktionella vapen har av USA missförståtts och ersatts med massor av dysfunktionella dyra vapen, men har man en kassako som petrodollar och vasaller som ”köper” skiten så fungerar det tills verkligheten kommer ikapp som i Ukraina! Visst finns militära experter i väst som Ritter, McGregor etc som insett bedrägeriet men de tystas effektivt av makteliten som tjänar enorma pengar på bedrägeriet mot skattebetalarna.

  • När gjorde ”Johan” en verklighetscheck senast? Den ukrainska militära förmågan går på styltor och enda anledningen till att inte alla städer i Ukraina är sönderbombade är för att Ryssland anser ukrainare vara ett brödrafolk där civila offer ska minimeras. Tror ”Johan” att någon annan motståndare i ett krig med Ryssland skulle behandlas lika milt?

 10. Putin behöver inte omvärldens tillåtelse för dessa ryska områden. Det var ju EXAKT samma med Krim för 10år sedan. Krim som på ALLA sätt vill tillhöra Ryssland och jämt tillfört Ryssland. Jag är ”förvånad”över dom högst vidriga ryssofobiska reaktionerna av Europas olika ledare mot Orbans besök i Moskva. Orban var i Kiev före dess och träffade Zelenski. Orban åkte EJ till Moskva för att förhandla MINSTA lilla vilket han varit HELT tydlig med. Detta besök handlade om ENDAST att diskutera. Orban har ALLA rätt att diskutera med Moskva och ha en diplomatisk kontakt öppet efter snart 2,5års krig HELT utan. Reaktionerna av dessa krigskåta och galna korrupta EU ledarna var direkt korkat. Han behöver inte MINSTA lilla mandat av EU om han vill diskutera Fred med bägge parterna. Det är MYCKET stor skillnad på att förhandla och att ENDAST diskutera. Det var MYCKET modigt av Orban att göra detta. Turkiets Erdogan har själv försökt detta upprepade gånger att DISKUTERA och öppna diplomatiska kanaler före men då som Nato land. Sveriges HELT ryssofobiska uttalanden av dvärgen Uffe var onödigt. På samma sätt som övriga från Borell, Michel, Amerikanska nickedockan Ursula och även Natos Stollenberg som ville påminna om att detta var EJ Natos talan. Vem har ens påstått de från första början? Stollenberg behövde EJ uttala sej om detta överhuvudtaget. Hur har det kunnat bli denna ramaskri över detta besöket av övriga EU fjollorna som är med och leder detta högst vidriga och galna proxyn mot Ryssland ihop med sin mästare Usa. EU är så krigskåta galna korrupta galningar. Vilken utveckling senaste åren jämfört med åren före. Dvärgen Uffe borde hållt käften tycker jag HELT klart. EU fjollorna har grävt ned sej i diket så djupt utan att ens veta eller ens försöka hitta en väg ut. Jag kunde ALDRIG gissat trott att EU skulle ägna sej åt ett renodlat vidrig Proxy krig på detta sätt mot Ryssland, om någon hade frågat mej för bara 4-5år sedan. Jag hyllar Orbans besök på samma sätt som slovakiska ledaren Fico gjort. Fico gick omedelbart till Orbans försvar när han såg dom högst vidriga attackerna mot honom av HELA övriga EU. Jag häpnas över att denna högst falska Ukraina historien fortsätter i dom västliga massmedierna. Det är högst vidriga men välplanerade propaganda och desinformations kampanjer om ”Vackra Ukraina”dessa åren. Visst finns många eldsjälar även inom Europa också som försöker vissa sanningen, som den kvinnliga ukrainska journalisten ovanför som Vivianne hänvisar till. Men dom blir överkörda av Usa Nato EU. Sedan har vi övriga världen utanför västvärlden och globala Syd. Men även massor med alternativa medier som visat den HELT falska berättelsen om ”vackra Ukraina” Usa Nato och EU är på högst farligt och vidrigt korsningståg mot Ryssland på ALLA sätt som saknar motstycke senaste deccenierna. Även denna blogg är högst uppskattad som haft mycket om krisen och Usa Nato under denna period. EU fjollorna som blivit krigshungriga och krigskåta galningar har grävt ned sej så djupt i diket utan att ens veta hur man ska ta sej ut och rädda ansiktet samtidigt. Vad tragiska dessa är. Usa skrattar hela vägen till banken DAGLIGEN sålänge detta pågår. Miljarderna bara rullar in i egna krigsindustrin också DAGLIGEN. Bra gjort av Orban. Mycket tragiskt av fjollorna EU och här hemma Sverige

 11. Jag har hört Orban säga att han försökte hålla resan hemlig, men det sprack när ungrarna ansökte om att få flyga över Polen för att komma till Kiev.
  Att resan till Kiev och Moskva, som skall försöka sätta igång en fredsprocess, inleddes med samtal med Rom, Paris och Berlin.
  Att han som ungrare värnar om den ungerska minoriteten i Ukraina.
  Att han föreslagit vapenvila.
  Att det kommer mera…

  Intervju efter mötet i Kiev
  https://youtu.be/-bNNkkwOnvE?si=5muU3cVSw54QfcT4

  Efter mötet i Moskva
  https://youtu.be/3-KbKJfPM1I?si=MJanCUFkqTuMQXeQ

 12. Ryssland har inte några problem, dom vet exakt vad dom gör. Med minimala förluster har dom i stort sett befriat dom ryska östukrainarna från att bli slaktade.
  Orban är den ledare i europa som har mod, jämfört mot resten av eu:s knähundar.
  PK personerna hade inget emot att boris åkte till zelensky och beordrade fortsatt krig, samma personer gnäller när Orban försöker förmedla fred.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here