Ukraina förödmjukade västliga propagandister efter att landets försvarsminister erkände att landet är en Nato-proxy

12
1913
Försvarsminister Reznikov
Denna artikel av Andrew Korybko, 7 januari har vänligen översatts av Rolf Nilsson

https://korybko.substack.com/p/ukraine-humiliated-western-propagandists

Ukraina förödmjukade västliga propagandister efter att landets försvarsminister erkände att landet är en Nato-proxy

Försvarsminister Alexei Reznikovs beskrivning av förhållandet mellan Ukraina och Nato stämmer perfekt överens med Merriam-Websters definition av en proxy. På deras officiella webbplats informeras läsarna om att ”En fullmakt (proxy) kan hänvisa till en person som är auktoriserad att agera för en annan eller det kan beteckna funktionen eller auktoriteten att tjäna i en annan persons ställe”.

Andrew Korybko

Den objektivt existerande militärstrategiska dynamiken i Ukrainakonflikten i kombination med Reznikovs uppriktiga erkännande lämnar därför ingen tvekan om att Ukraina per definition är en Natos ställföreträdare.

Den USA-ledda västvärldens Mainstream Media (MSM) har under de senaste 10,5 månaderna insisterat på att president Putin är förment galen för att han anser att Ukraina är en Nato-proxy, vars nära militära band med detta uttryckligen antiryska block utgör ett allvarligt hot mot hans lands röda linjer för den nationella säkerheten. Deras ansvariga har därefter utökat sin gaslighting-operation ( en sorts manipulation, läs här, ö.a.) för att misskreditera Rysslands specialoperation på den falska grunden att den drivs av så kallad ”imperialism” och inte av självförsvar.

Varenda en av de oräkneliga informationskrigförings-produkter som de sedan dess har skapat avslöjades just som bedrägliga av ingen mindre än Ukrainas försvarsminister, Alexei Reznikov, som under ett framträdande i nationell TV på torsdagen medgav att deras land verkligen är en Nato-proxy. Med hans egna ord: ”I dag tar Ukraina itu med hotet (från Ryssland). Vi utför Natos uppdrag i dag, utan att utgjuta deras blod. Vi utgjuter vårt blod, så vi förväntar oss att de ska tillhandahålla vapen”.

Den objektivt existerande militärstrategiska dynamiken i den Ukrainska konflikten, i  kombination med Reznikovs uppriktiga erkännande, lämnar därför ingen tvekan om att Ukraina per definition är en Natos ställföreträdare.

Denna höga tjänsteman hade sannolikt inte för avsikt att misskreditera sina beskyddares ”officiella berättelse” för att omfördela cirka 100 miljarder dollar av deras, av skattebetalarna tillhandahållna, rikedomar till Ukraina och på så sätt rättfärdiga allt som president Putin sade om varför han inledde Rysslands specialoperation. Det som verkar ha hänt är att Reznikov tappade fattningen efter att ha blivit frustrerad över att Nato inte ger Kiev alla de vapen som landet kräver, och därför berättade han allt i ett försök att sätta press på dem.

Denna känslomässiga reaktion på de påtryckningar som NATO:s militärindustriella begränsningar sätter på honom, vilket New York Times (NYT) rapporterade om i slutet av november och som därför inte längre kan förnekas av MSM, fick honom att till slut tala ut. Om han hade förblivit lugn, vilket höga tjänstemän förväntas vara, särskilt de som leder sitt lands militär vilket han gör, skulle han aldrig ha erkänt att Ukraina är en Natos ställföreträdare, i desperation för att tvinga Nato att ge Kiev allt det som det kräver.

Den genomsnittliga personen i den USA-ledda västvärldens Gyllene Miljard kommer förmodligen aldrig att få veta vad han sa, eftersom det ligger i MSM:s uppenbara intresse att undertrycka all rapportering om denna pinsamma händelse, men de som förlitar sig på alternativa medier kommer med största sannolikhet att stöta på det förr eller senare. Vad de då bör göra är att förmedla denna ”politiskt obekväma” nyhet till så många människor som möjligt för att bevisa för dem att de har blivit lurade av sin regering och sina medier hela tiden.

Omkring 100 miljarder dollar av deras surt förvärvade skattepengar har inte avletts från inhemska socioekonomiska projekt för att ”skydda Ukraina från rysk aggression”, utan för att Nato ska kunna utnyttja Ukraina på ett aggressivt sätt som en bokstavlig ställföreträdare för att föra ett hybridkrig mot Ryssland. Dess försvarsminister, som inte realistiskt sett kan beskrivas som en så kallad ”rysk agent/propagandist” eller ens ”ryssvänlig”, skulle inte ha erkänt att Ukraina är en Nato-företrädare om detta verkligen inte var fallet.

Med detta i åtanke är allt som alla har fått höra om denna konflikt från MSM byggt på den ”stora lögnen” att Ukraina är en ”helt oberoende stat” som ”slumpmässigt blev ett offer” för ”rysk aggression”. Verkligheten är att det är Ryssland som är den helt oberoende staten som blev offer för Natos proxykrigs-aggression via Ukraina, även om detta inte gjordes slumpmässigt, utan som ett straff för dess ledande roll i att påskynda den globala systemövergången till multipolaritet, bort från den USA-ledda unipolariteten.

Det nya kalla kriget är inte mellan ”demokratier och diktaturer” som västliga propagandister felaktigt hävdar, utan mellan den USA-ledda västvärldens Gyllene Miljard och det gemensamt, BRICS– och SCO-ledda, globala syd, där Ryssland är en del, om riktningen för den nämnda systemövergången. Det främsta proxykriget mellan dessa de facto-block är Ukrainakonflikten, vars utgång kommer att avgöra om USA kan vända sin minskande unipolära hegemoni eller om den multipolära världsordningen är oundviklig.

Dessa insatser förklarar varför en så astronomisk summa av skattebetalarnas pengar redan har använts för att upprätthålla detta proxykrig, vilket annars skulle ha avslutats någon gång i våras, om inte Nato hade skyndat sig att rädda sin ställföreträdare (dvs. när Nato via Boris Johnson satte stopp för fredsförhandlingarna i Turkiet i april-22, ö.a.). De cirka 100 miljarder dollar som hittills spenderats har uppenbarligen inte varit tillräckliga för att driva bort Ryssland från det territorium som Ukraina hävdar som sitt eget, vilket tyder på att västvärlden kanske kommer att acceptera det fullbordade faktumet med Moskvas seger och vilket därmed förklarar varför Reznikov får panik.

Han och hans likar från den av USA installerade fascistregimen vet att de förmodligen inte kommer att överleva ett politiskt scenariot med Kiev som de facto erkänner Rysslands kontroll över sina tidigare regioner, och därför försökte han desperat sätta maximal press på Nato för att de till slut ska ge Ukraina allt som de har krävt. Därför erkände han offentligt att Ukraina är en Nato-företrädare, i hopp om att få sina beskyddare att rätta sig efter det, men han förödmjukade också omedvetet dess propagandister och misskrediterade deras ”officiella berättelse”.

Föregående artikelVarför erbjuder inte Ryssland ett motbud med säkerhetsgarantier för att inte gå med i Nato?!
Nästa artikelBör vänstern omfamna nazisterna i Ukraina?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

12 KOMMENTARER

 1. Samma resonemang kan vi även tillämpa på Sverige. Sverige är redan ett operativt NATO land, och med salami-metoden, myrsteg, utökar man nu detta i små steg till att göra Sverige en full amerikansk stridsberedd militärbas och vapen depå under USAs fulla kontroll. Det betyder även att Sverige redan är ett primärt mål för alla länder som kan se ett behov att försvara sig mot USAs aggression, som till exempel fallet Ryssland/Ukraina.

 2. Det talas hela tiden om Rysslands (skumma) avsikter i Ukraina och närområdet. En fråga som borde ställas är vilka avsikter NATO har gentemot Ryssland. En fråga som är närmast tabu eftersom svaret skulle uppfattas som mycket obehagligt. På Folk och Försvars konferens i Sälen konstaterade Gudrun Persson att fredlig samlevnad mellan Ryssland och Västeuropa är omöjlig. En sådan inställning får långtgående konsekvenser. Den innebär i förlängningen att krig är oundvikligt. Det är också svaret på frågan, indirekt, om NATOs avsikter beträffande Ryssland. Och kriget har redan börjat. Ukraina, som blev NATOs verktyg i och med statskuppen 2014, står för kanonmaten. Att det blev Ryssland som startade kriget ändrar inte på faktum. NATO kan inte delta formellt eftersom det skulle utlösa ett världskrig med konsekvenser som ingen vill riskera.

  • @Britta Ring 13 januari, 2023 At 14:33
   USA är samma sak som NATO, och USAs historia talar ett tydligt språk.
   USA har under hela sin existens visat sig vara en aggressiv och totalt hänsynslös angripare över hela världen. USA har varit i krig 93% efter sin tillblivelse, eller 228 år av sin 244-åriga existens. Enligt ofullständig statistik initierades 201, eller cirka 81 procent, av de 248 väpnade konflikter som äger rum i 153 regioner mellan slutet av andra världskriget 1945 och 2001, av USA. Det betyder över 201 krigsangrepp av USA mellan 1945 och 2001. Sedan 2001 har cirka 335 000 civila dött i USA-initierade krig.

   NATO har inget med försvar att göra. NATO kontrolleras helt av USA och är designad för en framtida aggression, attack, erövring och plundring av i första hand Ryssland, och i förlängningen Kina. Det är Adolf Hitler planer på en militär global militärdiktatur väg att förverkligas.

 3. Ryska Imperiets röda linjer ritas upp av ryska imperiet i länder som ligger utanför ryska imperiet. Imperialism kallas det när man skickar in sin egen armé i ett annat land. På den tiden då ryska imperiet kallades Sovjetunionen drog Kreml upp röda linjer i Finland, som finnarna inte accepterade. Då marscherade röda armén in. De ockuperade också baltstaterna och halva Polen.

  Ukraina kämpar samma kamp som alla ryska imperiets grannar riskerar att tvingas utkämpa. Därför vill alla ryska imperiets grannar vara med i Nato, en oerhört framgångsrik organisation som fått stopp på krigen i västra och centrala Europa och hindrade rysk expansion västerut.

  • USA har engagerat sig i mångdubbelt fler krig än Ryssland, oprovocerade, och som sannolikt dödat 25 gånger fler än Rysslands: Påminner från detta sekel om Irak (1-2 miljoner döda), Afghanistan 200 000 döda (också det långt utöver FN-resolution), Syrien via allierade och väl dokumenterat (även i NY Times, BBC, Reuters, Newsweek) stöd till terrorister, Libyen (via stöd till Natos krig långt utöver FN-resolution) 100 000 döda, Ukraina (stöd till statskuppen i Kiev 2014, följt av inbördeskrig med 14 000 döda enligt FN-källor). Tidigare fler krig USA:s krig har dödat mer än 20 miljoner i 37 länder 1945-2015, och miljoner i andra länder. Varning för enögdhet

   USA är helt ledande i statskupper och stöd till statskupper mot demokratier
   Urval av USA-stödda statskupper i demokratier. – 1953 Mossadeq, i Iran – 1954 Arbenz, Guatemala – 1960 Lumumba, Kongo – 1964 Brasilien -1965 Dominikanska republiken. – 1965 Sukarno i Indonesien – 1973 Allende i Chile – 1970 Sihanouk i Kambodja – 1983 USA Bishopregeringen i Grenada – 2002-2019 USA stödjer statskuppsförsök i Venezuela – 2014 i Haiti. – 2009 Zelaya i Honduras – 2013 Morsi i Egypten – 2014 Ukraina -2019 Bolivia. -2021 Belarus?

   Vad kallar du det?

   USA:s krig var på ett helt annat sätt oprovocerade än Rysslands folkrättstridiga angrepp på Ukraina.
   VARNING FÖR ENÖGDHET!

  • Ryska imperiet? Det finns inget som heter så till att börja med. För det andra, Ryssland ska göra det som krävs för att säkra dess fortsatta existens. T ex sätta Europas hyena (polen) på plats efter det att Ryssland har löst ukrozionazi problemet för gott.

   Vidare behöver Ryssland också se till att Nato drar sig till 1997-års gräns. Annars följer militär-tekniska åtgärder som det heter på fint ryska.
   Självklart dröjer det inte längre innan lögnimperiet självt rämnar.

   Till sist en läxa värt att lära sig: http://thesaker.is/everything-upside-down/

   • @Gilla läget, ryssofob! 13 januari, 2023 At 18:45
    Ryssland är en federation, precis som till exempel Tyskland eller numera Kina, inte ett imperium, och har varit en federation mycket länge. USA är ett imperium.

 4. https://www.anti-spiegel.ru/2023/interview-ueber-mein-neues-buch-putins-plan/

  I sin intervju med Robert Stein presenterar Thomas Röper sin nya bok ”Putins Plan”. En bland många intressanta påpekanden är att när kriget i Ukraina började, således 2014 och inte 2022,
  så satt CIA:s representant närvarande i det möte i Kiev där man i april 2014 beslöt att inleda krig mot den östliga landsdelen, detta är dokumenterat. President i Kiev var då interimspresidenten som sedan efterföljdes av Porosjenko. Kriget var således USA:s krig från ”the get go”.

  • Yevhen Karas the leader of Ukraine’s neo-Nazi terror gang C14’s, det var intressant att höra honom, för han sa också ”Vi startade ett krig som inte Europa sett på 60 år”.

   Det var dessa olika nazistgrupper varav C-14 är en av dessa som krigade mot Donbass och inrättade tortyrkammare, som människor fortfarande i dag, minns med skräck och är livrädda för.
   Så, väst stödde och fortsatte att beväpna miliser som har gjort sig skyldiga till många brott mot civilbefolkningen sedan 2014: våldtäkt, tortyr och massakrer.

   Fångarna fick elbehandling, misshandlades grymt och flera gånger dagar i rad med olika föremål
   (järnstänger, basebollträn, pinnar, gevär, bajonett knivar, gummibatonger).
   Tekniker som ofta används av de ukrainska väpnade styrkorna och säkerheten, styrkor inkluderar vattenboarding. (en form av utfrågning där vatten hälls oavbrutet över någons ansikte, strypning med en ”banderistisk garotte” döda någon genom strypning med sladd eller tråd och andra typer av strypning.
   I vissa fall skickades fångar i skrämselsyfte till minfält och kördes över med militärfordon vilket ledde till deras död.
   Andra tortyrmetoder som används av de ukrainska väpnade styrkorna och säkerhetsstyrkor
   inkludrar benkrockar, knivhuggningar och skärande med kniv, branding med glödheta föremål, skjuta olika kroppsdelar med små vapen.
   Fångarna tillfångatagna av de ukrainska väpnade styrkorna och säkerhetsstyrkor hålls i dagar vid minusgrader, utan tillgång till mat eller medicinsk hjälp och tvingas ofta ta psykofarmaka
   ämnen som orsakar smärta.
   En absolut majoritet av fångarna utsätts för falsk skjutning trupper och utsätts för döds. och
   våldtäktshot mot sina familjer. Många av de torterade är inte medlemmar av självförsvarsstyrkorna folkrepublikerna Donetsk och Luhansk.

   Rapporten från OSCE är på 74 sidor, så efter genomgången av tortyrmetoder så har man intervjuat människor som överlevt och som berättar om sin personliga upplevelse och vad de har gått igenom.

   https://www.osce.org/files/f/documents/e/7/233896.pdf

 5. Om man menar att de östeuropeiska staterna är ”realistiska”, så måste ju även Ryssland få vara realistiskt, var gäller den geopolitiska situationen, vilket SMO mot Ukraina visar. Både Ryssland och dess randstater vill vara realistiska, och har samma rätt, och alla dessa rand-stater hyenorna, gick med Nazityskland 1941: Finland, Rumänien, Ungern, Österrike= (700.000 soldater), Italien, Spanien, samt Bulgarien, Kroatien, Slovakien, 3.5 miljoner man i Barba-rossa, inkl. 900.00 i multikulti WaffenSS, med norska, danska, holländska , belgiska, franska, finska, ”Freiwillige”. Klart att det minns Moskva, man är realister.

  Kungen hotade att avgå inför transiteringen av tyska divisionen, 163, 1941 till Karelen, först,
  ”midsommarkrisen”, och skrev ett brev till Hitler hur bra det tyska anfallet var, ”kamp mot bolsjevismen”, men som blev miljoner död. Gustaf V fick inte skicka brevet, för regeringen,
  läste upp det för tyska legationen, och Hitler skickade ett tackbrev. Men kungen skickade även ett protestbrev till Ungerns amiral Horthy, i juni 1944, när den största Förintelseaktion i Holocaust, Ungern, pågick – så dags.

  Från en annan källa, Dagens Nyheters utrikespolitiske redaktör Johannes Wickman, visar hur ”Sverige synkade sitt beteende med de tyska segrarna, , på hösten 1941, när tyskarna närmar sig Moskva, och Engelbrechtdivisionen rullat genom Sverige, 105 tågset. Först besöker prins Gustav Adolf, Finland, och en officersdelegation, best. av chefen, för arméstaben, cheferna för krigshögskolan och flygkrigshögskolan representanter för försvarsstaben, infanteriet, artilleriet, trängtrupperna. Sibylla delar ut ” Liebesgaben” till de tyska trupperna i november 1941, som passerar över Sverige in/ur Finland. 1941-1943, tar svenska trängtrupper hand om ca 30.000 sårade och sjuka tyska soldater från Murman-fronten, på väg till Norge.

  Offensiven mot Moskva har inletts den 2 oktober, den 9:e meddelar rikspresschefen Dietrich, på Hitlers order att den ryska krigsmakten är satt ur spelet som militär faktor, och den 10 anträder en delegation av tre representanter för LO, och två för den socialdemokratiska partistyrelsen en resa till Finland. Alla dessa besöker de från Sovjetunionen erövrade områd-ena, prinsen inspekterar den svenska frivilligkontinenten i Hangö. (och Torsten Nothin,(s) söder om Svir, 1942)

  Regeringen önskade sig Finlands seger, som förutsatte Tysklands seger, så ”Finlands sak är vår” fick en påbyggnad : Finlands och Tysklands sak är vår ”. Det är som Sverigedemo-kraterna säjer, sossarna ville att HitlerTyskland skulle vinna kriget, Förintelsen eller ej, fram till Stalingrad 43,och D-Day,44, då började de röra på sig, till nästa underkastelse, knäfall för USA.

  Men ”Norges sak” då ? Med ”Tyskland i Finland”, och ”med Tyskland i Norge” även. Inga svenskar anmälde sig frivilligt, ” Norges sak var inte vår !” och det var inte att vänta sig, av fegisar. Tysktågen beviljades inte förrän den tyska militära ockupationen hade upphört, säjer man. Men så länge, låtsades Tyskland att Norges oberoende och integritet inte skulle antastas. Men när de reguljära striderna upphört, då började det verkliga kriget med det öppet deklarerade målet att lägga Norge under tyskt Gestapovälde.

  En omvändning av Clausewitz tes, att ”kriget är en fortsättning av politiken”, men nu blev Norgepolitiken en fortsättning av kriget fast med andra medel – istället för strid, kom utsvält-ning, utplundring, koncentrationsläger, den omänskligaste tortyr och mördande av gisslan. Det var då svenska regeringen trädde till och erbjöd sina tjänster – och fortsatte i tre år med detta skräckvälde.- – – ”

  Läs Erik Veums: (2016) Det svenske sviket: 1940-1945, med passande omslag, i tre nedstig-ande led, trion Gustaf V, Gustaf VI Adolf, prinsen Gustav Adolf. Norske kungen Haakon, fick inte passera in på svenskt område då han flydde för tyskarna, det glömdes inte, inga norska gäster när Gustaf V avled 1950, precis som norrmännen inte sände krans till Mannerheim, 1951, för finnarna ville ju ta över norskt territorium, från Treriksröset ut till Atlanten, 1941 under tysk ockupation, som hamn, efter Petsamo, stora planer, men sånt pratar vi inte om, så kul var det i Norden, ett Balkan.

  Att sedan kungen lägger sig i politiken är en avart. Den 6 juni 1940 höll kung Gustaf V, tal på borggården till samlingsregering, och framförde den vi kan kalla ”Bernadotteska konstitu-tionella doktrinen”, att monarken förbehåller sig rätt att vid kritiska tillfällen ingripa i styrel-sen, under normala förhållanden i undantagsfall. Samma som borggårdstalet i februari 1914, vid Bondetåget, som var 30.000, idag centern förskingrat partiet i små bitar som blåser i vinden, tillsammans med vindkraftverken. Detta konungsliga backar även sossarna upp, som talmannen ett helt hov av rojalister, i Folk och Försvarsjuntan, som har smält ihop, riks-dagen har blivit som en osjälvständigt underhus, ett s.k.” transportkompani” precis som under kriget, kritiska röster cancelleras, kvinnlig tronföljd motarbetas, folk undrar nog, sossarna är värst.

  Då är Gudrun Schyman bättre,(AB 12/1) man kan inte bomba fram fred, utan förhandlingar måste till, inte kopior på Karl XII-brev som regeringen fladdrar med i Kiev, sossarna är helt urartade, lagstiftar för Nato, mot fri journalistik, ett Maktparti dit maktmänniskor söker sig.

  • @Lennart. 13 januari, 2023 At 19:23
   Bra sammanfattning av historien. Glöm inte att nuet är en förlängning av historien. Givet vad som pågår just nu kan vi bara sitta och vänta på att hela soppan slutar som en grå mumlande hög på marken, inklusive visst flaggviftande. USA behandlar nu Europa som en klassisk koloni, och suger ut länderna. Detta precis som i fallet med de klassiska kolonierna som Indien eller i Afrika ökar man trupperna i Europa för att kunna kväsa all möjliga uppror mot kolonialmakten. Det jäser obehagligt som bekant i Europa, med stora demonstrationer mot USAs sanktioner, utsugning och maktmissbruk.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here