Ukraina och Gaza blottar dubbelmoralen Skolboksexempel på hur den fria debatten inte ska se ut

2
1556

Denna intressanta artikel av fil dr Frida Stranne har publicerats på Aftonbladet Debatt. Läs den! Svärtningarna finns i den ursprungliga artikeln. Ukraina och Gaza blottar dubbelmoralen Skolboksexempel på hur den fria debatten inte ska se ut

Överstelöjtnant Paasikivi

Det är lätt att förstå överstelöjtnant Joakim Paasikivi, som valde att hoppa av som expert för Dagens Nyheter efter Johan Cronemans skarpa krönika om mediernas enögdhet.

Det är anmärkningsvärt att en person som Paasikivi motsätter sig själva fundamentet i det fria samtalet, men inte konstigt. Om man har fått stå i mediernas centrum i 1,5 år oemotsagd och behandlats som expert på allt som rör en komplex konflikt, följer rimligen en känsla av oantastlighet.

Händelsen blottar den inskränkthet som kännetecknat den svenska debatten om Nato och kriget i Ukraina sedan Rysslands invasion. Omgående försvann förmågan att diskutera de svåra frågor som omgärdar kriget på ett adekvat sätt. Några få tongivande debattörer och experter fick avgöra hur vi skulle förstå det som hände. Vi fick lära oss att om vi bara slänger in mer vapen i maskineriet, och ännu lite mer, så kommer en seger ”snart” vara här. Men också att Natos expansion inte haft något med kriget att göra, att det inte fanns något förhandlingsutrymme och att kampen står mellan frihet och tyranni överallt.

Putin vid presskonferensen 14 december 2023.

Alla som gått emot berättelsen har anklagats för att gå Putins ärende. Personangreppen har haglat mot dem som sagt att kriget inte kommer vinnas på slagfältet, vilka riskerna med ett långdraget krig är, eller pekat ut historiska mönster som lär oss vad som sannolikt kommer att hända om vi inte också verkar för förhandlingar. Historiska fakta har förkastats och hånats, trots att dessa varit centrala för Washingtons egna analyser sedan kalla krigets slut. Kriget i Ukraina har inte ansetts behöva kontextualiseras alls.

Klimatet som skapats har varit ett skolboksexempel på hur en fri och öppen debatt inte ska se ut. Medborgare och beslutsfattare har inte getts möjlighet att förstå olika handlingsalternativ i den nya osäkra miljö vi befinner oss i. Särskilt inte några som syftar till fred. En lång rad viktiga röster har tystnat eftersom de inte orkar eller vågar utsätta sig för de drev som uppstår om man inte följer strömmen.

Med Israels bombningar av Gaza har alla fördämningar brustit för vad som kan sägas om någon som går emot Västvärldens och Sveriges dominerande politiska berättelse.

När började det anses rimligt att saluföra grova personanklagelser mot människor som lyfter kritiska frågor om starka staters maktutövning? Är det inte snarare vad forskning, medier och människor som jobbar mitt i stormens öga har en skyldighet att göra?

I stället har kritik mot västvärldens idé om oss själva blivit det värsta du kan ägna dig åt i svensk debatt. Nåde den som försöker påpeka att vi behöver idka lite självkritik. Eller att vi behöver bli varse det propagandamaskineri som hindrar oss från att se vad vi själva orsakar för skada mot andra och vilka intressen som driver på en militarisering utan motsvarighet i historien och skymmer sikten för var slutet på urskillningslöst dödande går att finna.

Vår egen del i konflikterna behöver enligt den logik som rått råder inte ens diskuteras. Snarare uppfattar vi det som att vi kan klara oss helt utan att reflektera eller kontextualisera olika dimensioner av de krig som utkämpas. Till och med den 75 år gamla israeliska ockupationspolitiken och historiska fakta om Mellanöstern anses numer överflödigt i samtalen om den ohyggliga utvecklingen i Gaza.

På samma sätt lyckas vi inbilla oss att vissa människor ÄR onda, inte att ondska föds ur ett sammanhang och i ett samspel där ”väst” inte sällan själva utfört ondskefulla handlingar. Vi har till och med lyckats med konststycket att övertyga oss själva om att våra bomber – hur många och vilken förstörelse de än orsakar – är goda och att dessa bomber är för vårt gemensammas bästa.

Men konflikter uppstår aldrig ur ett vakuum. Att vi anser oss stå över de förklaringar som finns i våra motståndares erfarenhet av oss och hur det kan påverka en kris till att bli till mänsklig förödelse är häpnadsväckande enfaldigt. När Stoltenberg så lyckas försäga sig och medge att Nato hade med krigsutbrottet att göra samtidigt som allt fler uppgifter börjar läcka ut om att ett fredsavtal var på gång redan i mars 2022 men hindrades av USA och Storbritannien – så får det ingen uppmärksamhet alls. Att Putin och Zelenskyj varit beredda att försöka få slut på kriget passar inte in i den etablerade bilden av hur vi ska förstå det som händer.

Genom krigen i Ukraina och i Gaza skyltar vi i väst därtill ogenerat med våra dubbla måttstockar och är helt blinda för det raseri det föder i världen. Vi verkar tro att västvärlden, som utgör cirka 15 procent av världens befolkning, fortsatt kommer kunna domdera och åberopa en regelbaserad världsordning när det passar våra egna syften och strunta i samma rättsprinciper när vi inte tycker att det gagnar oss.

Så här hade det inte blivit om våra medieaktörer hade balanserat olika röster och sett det som sitt viktigaste uppdrag att erbjuda sina läsare och lyssnare mer kontext och en mångfald av experter. När nyhetsredaktionerna fått kritik för ensidigheten, har de hävdat att det varit svårt att få tag på ”motröster”. Vi som representerar de där ”motrösterna” vet att detta inte är sant eftersom vi sällan eller aldrig fått frågan att medverka sedan kriget bröt ut.

Om fler kompetenser fått utrymme att tolka och analysera de förödande krig vi nu ser så hade de ständiga löftena om att kriget i Ukraina kommer vinnas med militära medel utmanats.

Likaså hade det blivit tydligare att risken för att Ukrainas förhandlingsläge skulle försvagas ju längre tid kriget pågår och att det är en illusion att tro att stödet från USA är ändlöst.

En blind tro på militära lösningar riskerar att skapa allvarliga bekymmer för Europas säkerhet och välfärd framåt. Krigens förmåga att frambringa stabilitet och demokrati vet vi empiriskt är obefintlig. Varje gång USA gått i krig och påstått sig vilja rädda friheten för alla har det slutat med att man dragit sig tillbaka efter svåra förluster och med ett försämrat säkerhetsläge men utan att friheten i väst gått förlorad. Vietnam, Irak, Afghanistan är alla exempel på när vapen pumpats in i konflikter och tusentals eller miljontals liv offrats, utan att man åstadkommit det man sade sig vilja uppnå.

Föregående artikelIS tackar Gud för mordet på Soleimani, och ser USA som allierad.
Nästa artikelSe och hör den kvinnliga advokaten som avslöjar Israels folkmord!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

2 KOMMENTARER

 1. Man undrar ju varför”Folk och Försvar” har sin ”rikskonferens” år efter år, när de alla är överens på alla punkter med några variationer. Det är ju ingen debatt alls, utan en ren uppvisning, inget motstånd och inga avvikande ståndpunkter om Sveriges försvar och utrikespolitiska situation, utan mera en (icke uttalad) attack mot alla som inte respekterar den redan fastslagna värdegrunden om ryss-hotet och synen på konflikten i Ukraina och i omvärlden, som oftast framförs från militärt håll och genom våra manipulerade riksdagspolitiker och celebriteter. Det räcker med att titta på listan för anföranden, för att förstå att konferensen saknar all folklig legitimitet. Enbart ett propagandajippo för redan invigda.
  Staten betalar.
  Man talar om Ryssland och propaganda, men nämner inte alls den förskräckliga USA-narrativa propaganda-pesten som våldtagit den svenska offentligheten i våra medier under flera år.
  Sedan kallar ÖB Nato för en ”försvarsallians”, fastän Natoländer inte alls har angripits av Ryssland. Tvärt om har Nato direkt blandat sig i Ukraina konflikten med stora vapenleveranser och pengar för att vidmakthålla den enfaldiga föreställningen om seger.
  Det är inte alls konstigt att man känt sig tvungen startat en mot-konferens för ”Folk och Fred”
  Hur var det egentligen med propagandan? ”EU som fredsprojekt”…?

  ”Där står de nu Pampiga och värdiga
  de tycker sig vara rättfärdiga.
  Inte alls så goda att rå på;
  De lyfter sig själva med orden
  och hade de något att stå på,
  så lyfte de hela jorden.
  Förunderligt friska i hjärnorna
  ”människoslukare”-
  talar om solen och stjärnorna
  för åkerbrukare.
  Sen bärgar de sitt på det torra
  pampiga och värdiga-
  pampiga och rättfärdiga,
  som förstenade Gud och Gomorra

  • Debatt inlägg

   Det Svenska schacket i skuggan av hakkorset

   Det tog tre dagar för Håkan Jalling ordförande i Sveriges Schackförbund att ENSIDIGT fördöma Ryssland i kriget i Ukraina.

   Sveriges Schackförbunds språkrör Tidskrift för Schack skriver i Nr 2 2022 : ”Vi ser med förskräckelse på det orättfärdiga krig som Ryssland har inlett mot Ukraina och förstår vilket lidande det orsakar för hela befolkningen. Det elände som kriget orsakar har ofattbara proportioner och drabbar civilbefolkningen urskillningslöst.”

   Nu har det gått 113 dagar sedan den Sionistiska Folkmördarstaten Israel bedriver
   URSKILLNINGSLÖST FOLKMORD mot obeväpnade Palestinier. Håkan Jalling och Sveriges Schackförbund knäpptysta. Vilket hyckleri, vilken dubbelmoral, dubbla måttstockar i hjärnan på dessa IMPERIALISTLAKEJER.

   Var fanns fördömande av Apartheid Sydafrika 1948 – 1994. Tystnad råder.

   Vietnamkriget 1955 – 1975. Tystnad råder.

   Den USA stödda Militärkuppen i Chile 1973. Tystnad råder.

   USA:s och Storbritanniens Folkmord i Irak 2003 – 2011. Tystnad råder.

   För 80 år sedan 1933 till 1943 stödde dåvarande SVERIGES Schackförbunds styrelse HITLERNAZISMEN.

   Sveriges Schackförbund deltog i Munchenolympiaden 1936 där JUDAR inte fick delta. Man deltog även i Europamästerskapen i München 1942. Dessa HITLER LAKEJER hyllade HITLERNAZISMEN öppet.

   Men hösten 1942 fick MEDLEMMARNA i distrikten och speciellt arbetarschackklubbar nog och satte stopp för fortsatt spel 1943.

   Jag vänder nu dessa HYCKLARE i Sveriges Schackförbund ryggen och tar kraftfullt avstånd från deras NARRATIV.

   Då Gusums Schackklubb är en del av SSF lämnar jag mina uppdrag i GSK men deltar gärna i KM spel.

   Karl Tingström

   Valdemarsvik 2024-01-27

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here