Uppmärksammad ”Nej till Nato”-demonstration i Stockholm idag

8
1502

OBS! ”Nej till Nato-manifestationen” idag i Stockholm får mycket stort utrymme i SR-Ekot kl 16.45 idag. Man rapporterar att PKK-flaggor fanns med i demonstrationståget med 500 personer enligt SR. Man nämnde terroristlagen som trädde i kraft 1/6, och det framkom att polisen kommer att tillåta sådana flaggor från ”terroriststämplade PKK”. (Vem gör ”stämplingen”. Enligt vilka kriterier? Etc.)

Turkiet ville att demonstrationen idag skulle inställas.

Själv var jag bortrest. Jag tycker att det är bättre att fokusera bara på ”Nej till Nato” vid manifestationer och utelämna andra frågor där olika uppfattningar kan finnas bland ”Nej till Nato”-anhängare. Dessa utgör 35 % av den vuxna befolkningen (Närmare 3 miljoner, dvs. 3 000 000 människor) enligt en aktuell opinionsundersökningen. Trots den enorma propagandan för Nato-medlemskap och avsaknad av reell debatt och debattmöjligheter i vårt land.

Ser fram mot rapport från någon som var där! Hoppas att alla 400 flygbladen från Nätverket ”Nej till Nato” blev utdelade! Fokuserar helt på Nato-frågan.

Arrangörernas flygblad.

Flygblad från Nätverket Nej till Nato som också utdelades.

Ja till alliansfrihet!

Nej till krigsalliansen Nato!

 Riksdagen har röstat för svenskt medlemskap i krigsalliansen Nato och därmed sagt upp Sveriges tra- ditionella alliansfrihet och arbetet för fred och kärnvapennedrust- ning. Det var ett kuppartat och djupt odemokratiskt beslut, dåligt förberett och genomdrivet i strid mot en bred opinion.

Medlemskap i Nato ökar risken att vi får utländska militärbaser och kärnva- pen på svenskt territorium och dras in i krig.

Kampen mot Sveriges med- lemskap och mot Natos krigs- politik är inte över även om Sverige blir medlem. Varje steg mot att dra in Sverige i Natos krigsplanering och krig måste mötas av breda folkliga protes- ter.

 • Nato är ingen försvarsallians, utan en krigs- och kärnvapenallians i USA:s intresse. Det har visat sig i angreppskrigen mot Serbien 1999, Li- byen 2011 och under 20 år i Afgha- nistan. Många Natoländer deltog i den folkrättsstridiga invasionen av Irak, som sedan 2003 skördat miljoner människo- liv och förstört landet.
 • Kärnvapen är grundläggande i Natos USA:s strategiska kärn- vapen anges som den yttersta garanten för säkerhet. Natomedlemskap kan inne- bära att kärnvapen placeras på svenskt territorium med ökad risk för kärnvape- nanfall från eller mot Sverige.
 • Nato tar sig rätten att kriga i alla väderstreck och på världens alla hav och i rymden. Försvar av Sverige bör inriktas på försvar av vårt eget lands ter- ritorium, inte på krig utomlands under Natos befäl och i främmande makts in- tresse!

Kom med i arbetet mot Nato!

Hör av dig till Nätverket Nej till Nato, Stockholm!

    instagram: @natverketnejtillnato

JA TILL ALLIANSFRIHET

– NEJ TILL SVENSKT NATOMEDLEMSKAP!

SKRIV UNDER FN:s KÄRNVAPENFÖRBUD – NEJ TILL KÄRNVAPEN!

Föregående artikelSverige transiteringsland för utländska förband
Nästa artikelFörsökte USA att starta en revolt i Peking 1989 och åstadkomma regimskifte i Kina?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

8 KOMMENTARER

 1. Jag var med och demonstrerade. Jag tycker att en del av budskapet kom bort när helt ovidkommande talkörer tog över huvudbudskapet som var- Nej till nato… På de ställen där det samlats mest åskådare skallade megafonerna och därmed tslkörerna ”Internationell solidaritet arbetarklassens kampenhet” vilket jag tycker i detta sammanhang inte uttrycker något förståeligt konkret budskap och bara avskräcker eventuella borgerliga eller frisinnade deltagare. Jag antar att talkörer borde ha kommit överens om av arrangörerna och att megafoner håller sig till dessa. Flera med mig likasinnade mistyckte och påtalade konflikten för megafonbärarna med inte alltid gott resultat.
  Även jag är för internationell solidaritet som då skall handla om konkreta frågor och handlingar, men det har ju inte med saken att göra i dena demonstration.

 2. Som vanlig förfalskar propaganda media händelserna. Styrda av USA och USAs intressen???? Flera Bonnier media skriver ’ett hundratal personer’ demonstrerade, men samtidigt att ’demonstrationståget var hundratals meter långt’. Det betyder att ett hundratal personer skulle ha marscherat på led med en lucka på en meter mellan sig. Sanningen är nog att det var tusentals som demonstrerade mot att Sverige och svenska folket genom NATO underställs USAs krigsmaskin för att på USAs order slaktas som krigsboskap i USAs namn, som ukrainarna idag, när USA vill kriga mot Ryssland för att invadera, erövra och ockupera andra länder, särskilt Ryssland och Kina.

  Intressant är även att en erkänd terroristorganisation välkomnas att deltaga, trots lagstiftning mot medlemskap i terroristorganisationer. Finns det överhuvudtaget någon trovärdighet kvar när det gäller det svenska rättsväsendet. Inte internationellt i alla fall.

   • Att terroristlistan är politisk har man kunnat misstänka länge. Men här erkänner Jan Fermon det, se citerad text från den Belgiska tidningen. Det innebär att terroristlagarna är politiska lagar i Sverige eller så gäller juridisk prövning oavsett EUs lista i här i Sverige.
    Intressangt att se om listan kan användas i domstol i Sverige eller om domstolen faktiskt måste pröva om organisationen verkligen är terroristisk.

    ”Jan Fermon, Secretary General of the International Association of Democratic Lawyers, replied that a mere expression of opinion cannot be considered as non-respect of the court.

    ’The Council decision on listing organisations in the EU terrorist list is mainly a political decision,’ he said.”

 3. Dra tillbaka ansökan GENAST era klantskallar. Genomföra ett av historiens största kupp mot svenska befolkningen som man gjorde. Finland, HELA orsaken till att sossarna svängde och skickade in ansökan, gällde ”hand i hand” vilket EJ blivit så. Finland som delar längst gräns till Ryssland är redan med. Den svenska ansökan som ALDRIG ens borde skickats in, bör GENAST dras tillbaka. Senast årets öppna förnedring kring denna högst korkade ansökan räcker nu. Det var en STOR tabbe att skicka in ansökan. 3del av befolkningen är fortsatt emot. Låt seriösa debatten om medlemskap påbörjas, efter att ansökan GENAST dras tillbaka. För detta har EJ gjort det alls. Låt det ta dessa par åren framåt så vi får en seriös och riktig debatt kring detta medlemskap, hos världens största Usa ledda militära lögnar-organisation

 4. 09.06.2023 (11:35)
  https://eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm?id=12469904@egNews

  Chefen för de väpnade styrkornas generalstab, Ryska federationens förste vice försvarsminister Generalen för armén Valery Gerasimov håller videokonferenssamtal med general Liu Zhenli, stabschef för den gemensamma stabsavdelningen för den centrala militärkommissionen i Folkrepubliken Kina, som utsågs i mars 2023.

  ”Generalkamrat. Det är ett nöje att välkomna dig.
  Först och främst vill jag gratulera dig till din utnämning till tjänsten som stabschef för den gemensamma stabsavdelningen för Central Military Commission of People’s Republic of China och önskar dig framgång i din ansvarsfulla post i att försvara fosterlandet, stärka dess defensiva kapacitet och ytterligare modernisera Folkets befrielsearmé i Kina.
  Jag är övertygad om att din omfattande erfarenhet kommer att hjälpa till i framväxten av People’s Liberation Army såväl som vid utbyggnaden av militärt samarbete mellan våra länder.

  Besöket i Moskva i april av Folkrepubliken Kinas försvarsminister general Li Shangfu var av stor betydelse för utvecklingen av försvarssamarbetet mellan Ryssland och Kina.
  Vi uppskattar det faktum att general Li Shangfu efter sin utnämning till sin post valde Ryssland som det första landet för sin utlandsresa, liksom Kinas president Xi Jinping, som gjorde ett statsbesök i Ryssland i mars.
  President Vladimir Putin och president Xi Jinping har bekräftat att det rysk-kinesiska omfattande partnerskapet och strategiska interaktionen är på högsta nivå.

  Mot bakgrund av den senaste tidens globala händelser utgör de fattade besluten långsiktiga nationella utvecklings- och säkerhetsmål som är inskrivna i våra ledares gemensamma uttalande, inklusive frågor om att utöka militärt samarbete.

  Samordningen mellan Ryssland och Folkrepubliken Kina på den internationella arenan har en stabiliserande effekt på världssituationen.
  Ett exempel på detta är gemensamma militärövningar både bilateralt och inom ramen för Shanghai Cooperation Organization och ADMM Plus som främjar fördjupning av positiva försvarskontakter.
  Utövningen av gemensam operativ och stridsträning av de ryska väpnade styrkorna och Folkets befrielsearmé i Kina bör fortsätta att vara en prioritet i framtiden.

  Jag är övertygad om att dagens samtal kommer att tjäna till att ytterligare stärka det rysk-kinesiska strategiska partnerskapet på försvarssfären.
  Jag skulle vilja ta tillfället i akt för att uppmuntra dig att besöka Ryssland när det passar dig.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here