USA-föreslagna Sverige olämpligt för fredssamtal – Exporterar vapen till Saudis och FAE:s angreppskrig mot Jemen

4
1372
Statsminister Löfven och ledare i Saudiarabien.

Sveriges Radio rapporterar idag:

”USA uppmanar de stridande parterna i Jemen till fredssamtal — i Sverige. Sveriges utrikesminister Margot Wallström bekräftar att det stämmer: ’Vi har fått en fråga från FN om vi skulle kunna vara en plats där FN-sändebuden kan samla parterna i den här konflikten. Vi måste komma ihåg att detta är den största humanitära kris vi har i världen’.”

Enligt USA:s försvarsminister Jim Mattis ska mötet ske i november.
USA:s försvarsminister Jim Mattis tror att Förenade Arabemiraten och Saudiarabien, som strider mot Iranledda Houthirebeller i Jemen, är redo för samtal.”

Notera här ordningen. USA som aktivt stödjer Saudiarabien och som själv bombar i Jemen vill att Sverige som har betydande ekonomiska intressen i Saudiarabien ska vara värd för en konferens om Jemen, vilket FN alltså accepterar. Sverige är part i målet, och borde avstå av detta skäl!
Inga bevis finns för att de så kallade Houthi-rebellerna har stöd av Iran. Media framför okritiskt angriparen Saudiarabiens och USA:s versioner. Hjälper Iran Houthis i Jemen? Falska rapporter i media.


Vad är det för slags krig?
Detta är ett angreppsskrig av främst Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, med stöd av USA och Storbritannien. Kriget som inleddes i mars 2015 är ett brott mot FN-stadga och folkrätt. Och USA sex-dubblade sina egna bombangrepp mot Jemen under 2017. Rikaste USA har sexdubblat bombningarna av fattigaste Jemen.

Angreppet ägde rum utan mandat från FN:s säkerhetsråd som hade sammanträde om situationen i Jemen den 14 april 2015, tre veckor efter att bombkriget hade startat. Angreppet är sålunda ett brott mot FN-Stadgans våldsförbud i Kapitel 2(3) och 2(4):

1. Alla medlemmar skola lösa sina internationella tvister med fredliga medel på sådant sätt, att internationell fred och säkerhet samt rättvisa icke sätts i fara.

2. Alla medlemmar skola i sina internationella förbindelser avhålla sig från hot om eller bruk av våld, vare sig riktat mot någon annan stats territoriella integritet eller politiska oberoende, eller på annat sätt oförenligt med Förenta Nationernas ändamål.

Angreppet utgjorde också en kränkning av Jemens suveränitet, en av grundpelarna i FN-Stadgans Kapitel 2(1):

I stället för att tillämpa dessa grundläggande principer i Stadgan går säkerhetsrådet på angriparnas linje och antar en resolution baserad på ett förslag från Jordanien, en av medlemmarna i bombkoalitionen mot Jemen. Man vänder upp och ner på begreppen offer och angripare, och belägger de så kallade Houthi-rebellerna med embargo och reseförbud, medan man gör angriparen till offer. Den antagna resolutionen om Jemen heter #2216, och är ett lågvattenmärke för Säkerhetsrådet.

Pressen från Västmakterna och Saudiarabiens, Qatars och Arabemiraternas enorma oljeresurser ledde till att denna resolution kunde antas. Enbart Ryssland lade ner sin röst vid voteringen om denna skammens resolution som i praktiken gav angriparna fria händer att fortsätta att våldföra sig mot Jemens civilbefolkning. Jemen kallar

Legitim regering saknades i Jemen 2015.

* Observera att det saknades en laglig regering i Jemen då Saudiarabien anföll, vilket media tiger om. Kriget i Jemen -Bakgrunden.

Den interna konflikten startade som ett landsomfattande uppror i början av 2011. Protesterna byggde på principer för civilt motstånd utan våld. Missnöje med president Salehs regims hantering av landets interna motsättningar, korruption, fattigdomsbekämpning och demokratiska underskott födde den ”jemenitiska revolutionen”. Upproren enade olika delar av befolkningen oberoende av ideologi, religion och region och utvecklade sig till ett krav på president Salehs avgång. (Bilden nedan föreställer Hadi).

Saudis utsedde ”President” Hadi från Jemen.

Efter misslyckade försök på att undertrycka upproren med våld började USA, Saudiarabien och GCC-länderna arbeta för att Salehs vice-president, Abd Rabbuh Mansur Hadi, skulle ta över rodret. Under tiden bildade oppositionen ett Nationellt Råd som bestod av en bred koalition av aktivister, stamledare, Syd-Jemen separatister, oppositionella militärer, tidigare medlemmar av regeringen och representanter för Houthi-gruppen och man arbetade för fria val.

Saudierna och deras bundsförvanter lyckades att åsidosätta det Nationella Rådet och drev igenom överföring av makten till vicepresident Hadi som blev vald som enda kandidat till president i februari 2012. Detta är grunden för den ”legitimitet” som USA/UK, Saudiarabien och GCC-länderna åberopar.


Sveriges vapenexport till Saudiarabien och stödet till Förenade Arabemiraten i kriget mot Jemen.
En stor majoritet i EU-parlamentet vill stoppa vapenexporten till Saudiarabien efter mordet på Khashoggi. (Överväldigande majoritet i EU-parlamentet vill förbjuda vapenexport till Saudiarabien). Men inte Sveriges regering, som vill avvakta en utredning säger statsminister Löfvén.

Sverige har stött Saudiarabien och Förenade Arabemiraten med vapen även efter det att angreppskriget mot Jemen inleddes.

I en debattartikel skrev fredsorganisationer: 

”Den 21 februari 2017 kom exportstatistiken för 2016. Den redovisar bland annat export av krigsmateriel till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten till ett värde av 156 miljoner kronor… Båda dessa länder är aktiva parter i kriget i Jemen, vars befolkning som en följd av detta nu genomlever en av de värsta humanitära katastroferna i världen.” –  SvD: Risk att Sverige fortsätter att sälja vapen till diktaturer

Organisationerna kräver att alla partier före valet redovisar om de ansluter till deras krav på stopp för vapenexport till diktaturer som bl.a. Saudiarabien och Förenade arabemiraten.

I en artikel i Svenska Dagbladet 7/10 2014 ”Svenska vapen i grym saudisk krigföring” skriver Bo Forsberg, Diakonia:

”I den saudiska krigföringen mot Jemen används det svenska stridsledningssystemet Erieye. Detta sker trots att svensk lagstiftning säger att mänskliga rättigheter ska vara ett centralt villkor för export.”

”Mellan 2010 och 2014 köpte Saudiarabien svensk krigsmateriel för 5,1 miljarder kronor. Att regeringen förra året beslöt att avbryta det militära samarbetsavtalet betyder inte att vapenexporten dit har upphört.”

Kungen och drottningen av Sverige samt Saudiarabiens förre kung
Sveriges stödjer också Förenade Arabemiratet i dess krig mot Jemen.
Sverige hjälper Förenade Arabemiraten att bomba fattiga Jemen.
Sveriges Radios kända program ”Kaliber” rapporterade Sveriges Radio: Svensk myndighet flygledde diktaturens militära plan

”P1-programmet Kaliber kan i dag avslöja nya uppgifter om Luftfartsverkets samarbete i Förenade Arabemiraten. Flera personer som arbetat på plats vittnar om att myndighetens personal dagligen flyglett militära plan.”

Militärt fraktflygplan av typ C-17. Creative Commons.

Bland annat har militära transportplan varit på väg till krigets Jemen.

Flygledaren Jan Källström som arbetade med flygledning på Abu Dhabis internationella flygplats mellan 2015 och 2017, berättar att han såg krigsmateriel lastas ombord på militära fraktplan som fanns på flygplatsen.

”Jag kunde ju se att de tryckte in en helikopter eller en stridsvagn så det är ju vapen.”

Luftfartsverkets helägda dotterbolag har sedan 2013 ett samarbete gällande flygledningen för fem flygplatser i Förenade Arabemiraten. Luftfartsverkets personal ska bara arbeta civilt underströk Vd för Luftfartsverkets dotterbolag, Maria Wall Petrini, i en intervju med Kaliber.

Skulle det vara problematiskt om det är så att det har lyft militärflyg som har bidragit på något sätt till den här konflikten i Jemen?

”Ja, självklart är det ju inte bra om det är så. Men jag vidhåller att vi är där för att bedriva en civil luftfart och hjälpa till att driva en civil luftfart, inte en militär luftfart”, sa Wall Petrini då.

Men Kaliber har varit i kontakt med flera personer som jobbat på plats i Förenade Arabemiraten, och som berättar om att Luftfartsverkets personal dagligen hanterade militära flyg, både passerande stridsflyg och transportplan som bland annat varit på väg till krigets Jemen.

Kaliber har sökt bedömning av samtliga riksdagspartier och fått svar från fyra av partierna. Ansvarig minister Tomas Eneroth utgår från att gällande bestämmelser följs och menar att det är Luftfartsverket och inte regeringen som är ansvarigt.

All heder åt Jan Källström som vågar framträda med namn och berätta. Uppgifterna bekräftas andra anställda som Kaliber har fått intervjua anonymt.

FN bör inte ge Sverige uppdraget på grund av svenskt jäv!

Några artiklar om Jemen i arkiv på bloggen Jinge.se:

Föregående artikelFilosofins problem eller problemens filosofi – på Södertörn?
Nästa artikelHur fungerar egentligen ”Världssamfundets regler”? – Retorik och verklighet
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

4 KOMMENTARER

 1. Nej. Där är naturligtvis synnerligen olämpligt att sätta räven till att vakta gäss, men frågan är kanske inte i vilken nation som det ska medlas, men kanske snarare vilka diplomater som får uppdraget att medla.

  Naturligtvis hade en bojkott mot Saudiarabien hjälpt som påtryckning från USA och EU, men det är naturligtvis omöjligt så länge båda unionerna kontrolleras av psykopater som fröjdas åt massmord och krig.

 2. Efter att ha tillbringat en stor del av livet i Iran, känns det lite underligt att väst skall ha så mycket ont att säga om landet. Religiöst styre, ja visst. Bra eller dåligt, demokratiskt nej, men det är inte vår sak att avgöra. Storstäderna har sin syn på det och landsbygden en mer accepterande. Det berör inte handeln mellan Europa och Iran, och tro mej, iranier bosatta i Iran kommer att lösa sin egen framtid utan vår eller USAs hjälp. Så till iranier utanför sitt hemland. Oftast välutbildade och utan terrorambitioner. Shiamuslime,r spöar sig själva, kan man väl skoja med, men de är med all säkerhet lika lugna och fredliga borta som hemma. Tusentals har av ekonomiska skäl lämnat landet . Det har nog mer religiös betydelseför regimen, än revanchintresse. Kohmeini, den gamle ayatollan har deklarerat, Det har ingen betydelse att människor lämnar oss, de är fortfarande Shia. Och samma resonemang gäller säkert än i dag.
  Den nu aktuella danska aktiviteten är mer att se som morrandet från en dansk gårdshund, i knät på en av tjänstemännen från USA, som nu är i Skandinavien i samband med NATO-aggressionen mot Ryssland.
  Vi fick ju vår del av USAs krav i dag. Jemenmedlingen. Det är synd om Skandinavien,den dag Finland river sönder Kekkonens avtal med Ryssen.

 3. Jag har nyss publicerat denna kommentar i ”Ifrågasätt” på nätet, kopplat till DN:s artikel, med max 1500 tecken. (https://www.dn.se/nyheter/varlden/usa-uppmanar-till-jemensamtal-i-sverige/) Har även sänt den till reportrarna John-Mathias Sommarström och Jens Möller på Sveriges Radio ”Notera här att USA som aktivt stödjer Saudiarabien och som själv sex-dubblat sina egna bombningar i Jemen vill att Sverige som har betydande ekonomiska intressen i Saudiarabien ska vara värd för en konferens om Jemen, vilket FN alltså accepterar. Sverige är part i målet, och borde avstå av detta skäl!
  Inga bevis finns för att de så kallade Houthi-rebellerna har stöd av Iran,. Media framför okritiskt angriparen Saudiarabiens och USA:s versioner.
  Kriget som inleddes i mars 2015 är ett brott mot FN-stadga och folkrätt. Säkerhetsrådet gick på angriparnas linje och antar resolution #2216 baserad på ett förslag från Jordanien, som ingår i bombkoalitionen mot Jemen. Man vänder upp och ner på begreppen offer och angripare, och belägger de så kallade Houthi-rebellerna med embargo och reseförbud, medan man gör angriparen till offer. Ett lågvattenmärke för Säkerhetsrådet. 2010-2014 köpte Saudiarabien svensk krigsmateriel för 5,1 miljarder kronor. Diakonia menar att svenska stridsledningssystemet Erieye används i kriget. Sveriges Radios “Kaliber” har rapporterade att Luftfartverket via dotterbolag flyglett Förenade Arabemiratens militära plan i Abu Dhai dagligen åtminstone tidvis. Fler uppgifter och referenser i denna artikel som mailats SR:s reportrar. (https://www.globalpolitics.se/usa-foreslagna-sverige-olampligt-for-fredssamtal-exporterar-vapen-till-saudis-och-faes-angreppskrig-mot-jemen/)

 4. Erik Ohlsson publicerade idag efter en lunch om Jemen. (https://www.dn.se/nyheter/varlden/erik-ohlsson-jemens-regering-sager-ja-till-fredssamtal-men-offensiv-hotar/)

  Jag kunde purblicera en artikel under ”Ifrågasätt” i anslutning till artikeln:

  ”Artikeln är missledande i en viktig fråga, medan andra viktiga frågor inte behandlas. Erik Olsson skriver ”Jemens så kallade internationellt erkända regering, ledd av president Abdrabbu Mansour Hadi.” Men det är ingen legal regering enligt vanliga kriterier. Efter misslyckade försök på att undertrycka upproren mot president Saleh med våld 2011 började USA, Saudiarabien och GCC-länderna arbeta för att vice-president, Hadi, skulle ta över rodret. Under tiden bildade oppositionen ett Nationellt Råd med mycket bred förankring och som arbetade för fria val. Saudi & Co lyckades att åsidosätta det Nationella Rådet och drev igenom överföring av makten till vicepresident Hadi som blev vald som enda kandidat till president i februari 2012. Detta var närmast en slags statskupp av Saudi som alltid strävat efter kontroll över Jemen. Hans ”regering” i Saudis huvudstad stödjer att Saudi bombar det egna landet där Hadi saknar inflytande. Landsförräderi milt uttryckt. Vidare bildades en ganska bred provisorisk regering. Detta en väldig brist i ledande politikers och medias kunskap och/eller syn på demokrati. I Saana 2016… som Erik Olsson och västmedia tiger om. Denna är avsevärt mer representativ. En ingående analys av kriget, Sveriges, USA:s och Irans roll ges i denna näst senaste av mina 15 artiklar”: https://www.globalpolitics.se/usa-foreslagna-sverige-olampligt-for-fredssamtal-exporterar-vapen-till-saudis-och-faes-angreppskrig-mot-jemen/ visa mindre

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here