USA tränar krig mot Ryssland i norra Sverige

9
1912

Kom till manifestationen på USA:s nationaldag idag 4 juli på Medborgarplatsen!

 

Detta är det första av flera tal vid den återkommande manifestationen på 4 juli.
Detta har också rapporterats på hemsidan för Sveriges Fredsråd. här. Talare är den kända fredsaktivisten Agneta Norberg, ordförande i Sveriges Fredsråd. Läs gärna om Sveriges Fredsråd på hemsidan. Det är möjligt att söka medlemskap för både organisationer och enskilda.


USA tränar krig mot Ryssland i norra Sverige

Jag vill inleda med att påminna om författaren Sara Lidman, som för många år sedan skrev en artikel med rubriken: ”Konsten att ge bort ett land utan att medborgarna märker det.” Vi som följt den utveckling hon beskrev, har under en rad år åsett hur Sverige steg för steg tillåtits att utvecklas till en plattform för krig mot Ryssland.

Det alliansfria Sverige har ingått i en allians med USA/Nato i Partnerskap för Fred. Detta har beledsagats av medias demonisering av Rysslands president Putin. En ryssfientlig media har bäddat för att den svenska befolkningen i tysthet ska acceptera ofantliga försvarskostnader och utan några större protester gå med på USA/Nato- stridsövningar i norra och södra Sverige under de senaste 15 åren. Många svenskar lever i den föreställningen att Sverige står inför ett stort krigshot från rysk sida. Att vi har en försvarsminister Peter Hultqvist, som också odlar denna myt är en stor skam. Men fakta är att det är Ryssland som känner sig hotat inför Sveriges tillåtande hållning att låta USA/Nato träna krig i hela norra Norge, Sverige och Finland. I Finland sträcker sig Nato-övningarna ända fram till gränsen mot Ryssland.

Jag påminner mig hur situationen var på 50-talet, inte fullt 10 år efter andra världskriget slut. Sovjetunionen låg i spillror efter att med ofattbart stora offer ha räddat oss alla från nazismens fasor. Detta ofantligt stora land var nära att helt förblöda: Nazisternas härjningar hade resulterat i att 15 storstäder låg i ruiner nära 2000 mindre städer likaså och 70.000 byar var nedbrända. Landet hade förlorat 27 miljoner människor, vid fronten eller bland civilbefolkningen. Men trots dessa faktiska förhållanden inledde senator McCarthy i USA ett kallt krig som spreds till det neutrala Sverige. Idag ser vi en liknande anti-rysk propaganda sprida sig. Man kan säja att kalla kriget nr 2 är här.

Den senaste skrämmande händelsen i den långa raden av krigsförberedelser är USA/Natos krigsövning i Norrbotten: ”Arctic Challenge Exercise”.

Den 7 juni kl. 9.00, inledde USA sin stora flygstridsövning mot Ryssland tillsammans med det svenska stridsflyget, JAS 39 Gripen. 8 andra länders stridsflyg deltog. ”Den arktiska utmaningen”, som handlar om kontroll av gasen och oljan som kommer i dagen när isen smälter, pågick till 18 juni. USAs F-16-stridsflyg från 480:e Fighter Squadron stationerad i Schpangdahlem i Tyskland, passerade på 1000 meters höjd över våra huvuden. USAs stridsplan F-16 flög till flygbasen Kallax i Luleå, redan två veckor före denna stridsövning. Detta för att rekognosera hela nordområdet. Krigsträningen leds från fyra olika nordiska flygbaser: Norrbottens flygflottilj, Kallax, Luleå i Sverige, Bodö och Örlands flygbaser, i Norge, Lapplands flygflottilj i Rovaniemi, Finland.

Arctic Challenge Exercise, genomförs detta år för femte gången, med 70 plan i luften samtidigt. Dessa stridsövningar i vårt alliansfria land är ett led i USAs militära strategi: att stänga inne Ryssland, och ingår i USAs planer på att exploatera de stora olje-och gasreserver som kommer i dagen när arktiska isen smälter. USA antog en plan för detta i ett säkerhetsdirektiv 2009: ”The National Security
Presidential Directive, no 66”: Där säjs bl.a. ”Förenta Staterna har breda och grundläggande nationella säkerhetsintressen i arktiska regionen.”

Vad säjer Sveriges regering om detta? Ingenting. Vad säjer Sveriges riksdag om detta? Ingenting. Sverige har gradvis utvecklats till att i praktiken fungera som en av USAs delstater. Regeringens vägran att skriva under ett förbud mot kärnvapen är ytterligare ett exempel på detta. Sveriges regering tillåter alltså att USA befinner sig i vårt land och tränar krig. Detta är en stor skam med tanke på att USA förstört flera länder t.ex. Libyen, Afghanistan, Syrien och Irak. Varför har vi ett flyktingproblem i vårt land? Jo, för att länderna bombats sönder av denna stormakt och där även Sverige bidragit i förstörelsen.

Sverige har gett bort sin neutralitet och sitt oberoende till världens grymmaste stormakt, USA!
Vi måste kräva en svensk fredspolitik – vi måste kräva ett alliansfritt och neutralt Sverige!
En slutkommentar: Hur är det möjligt att det socialdemokratiska partiet tillåter att denna quisling, Peter Hultqvist, sitter kvar som försvarsminister?


Upprop, program och flygblad.

4 juli 2021, USAs Nationaldag
”Alla Människors lika värde, Alla människors lika rätt”.

Antiimperialistisk aktion till minne av USAs grundlag från 4 juli 1788, som USA sedan starten brutit mot. Aktion 4 juli, varje år,i år på Medborgarplatsen

Välkommen att delta i denna manifestation mot USA:s krigspolitik!

* Kl 16 på Medborgarplatsen i Stockholm.

Nu är det dags igen! Möt upp och protestera på USAs nationaldag mot USAs utsvältnings- och krigspolitik mot de folk som inte accepterar att vara lydstater till USA. Vietnam segrade 1975, men USA imperialismen överlevde och fortsatte sin krigspolitik mot andra mål. Sedan 1976 har vi i olika antiimperialistiska och fredssträvande organisationer genomfört protester 4 juli mot USA-imperialismen, och sedan slutet av 90-talet på Stortorget i Gamla Stan, Stockholm.

Denna gång finns program med dock flera korta appelltal, samt sång och musik av olika slag. Strikt hänsyn tas till riktlinjer för coronapandemin.

PROGRAM 4 Juli 2021

• 16.05 Välkomna! Om 4 juli, Anita Persson, 4-julikommitten

• 16.10, Sång, kulning, Stina Bengs

• 16.15, USA tränar krig mot Ryssland i norra Sverige,
Sveriges Fredsråd, Agneta Norberg,

• 16.25 Kampen mot imperialismen i Sverige & USA,
FIB Kulturfront, Anders Romelsjö

• 16.30, Sång, I natt jag drömde,
Stina Bengs

• 16.35, USAs 50-åriga utsvältningblockad mot Kuba,
Svensk-Kubanska Föreningen, Eva Björklund,

• 16.40, Latinamerikanskt perspektiv på USA-imperialismen,
Latinamerikanska nätverket Resocal, Fredy Ramos

• 16.40, Colombia, USA-tränad militär mot demonstranter för arbete, fred & demokrati, Colombia Solidaritet

• 16.50, Latinamerikanska toner,
Xavier Castro,

• 17.05 Venezuela, USAs blockad & politik för regimskifte Venezuela Solidaritet, Martin Lööf

• 17.15, USA-imperialismens hämnd på Syrien,
Syrien Solidaritet, Hans Öhrn,

• 17.25, Irak, en kollapsad stat där USA stannar & Nato trappar upp sin roll Irak Solidaritet, Sigyn Meder

• 17.35 Latinamerikanska toner ,
Pepe & Mary

• 17.45 Anita, Tack och slut. Vi ses om ett år igen!

Nedan årets flygblad.


Flygbladet 4 juli 2021

Trots USAs uppenbara, massiva krigsbrott tar den rika västvärlden inte avstånd från världsmakten, utan kritiserar Kina och Ryssland som sätter gränser för USAs världsherravälde, och framställer dem som det stora hotet.

USAs globala avlyssning, desinformation, manipulation och förföljelse av de, som liksom
Julian Assange och Chelsea Manning avslöjar dem är som ett hot mot yttrandefrihet och demokrati, närmar sig Orwells mardrömmar.

Efter millennieskiftet har USA invaderat Irak, flygbombat Libyen och Afghanistan, finansierat opposition och beväpnade terror-grupper som al-Qaida och IS i syfte att krossa de arabiska nationalstaterna. Stödet till terrorister är väl belagt genom uttalande av ledande politiker, generaler och kritiseras i medier i USA, medan svenska medier tiger. Senast är det USAs stöd till Israels massiv terrorbombningarna mot palestinska områden i Israel, som klarat sig utan större kritik.

Även om USAs ställning har försvagats av den ekonomiska krisen och moraliskt av krigsbrotten och ansvaret för framväxten av islamistiska terrorgrupper, stöd till Saudiarabiens folkmord i Jemen, Israels folkmordspolitik, uppsägningen av
kärnvapenavtalet, förblir Sveriges regering trogen.

Det började med omstörtande verksamhet, ”den arabiska våren”, som dock snart övergick i USA- stödd terrorism och inbördeskrig. Libyen flygbombades. Syrien kunde med stöd av Ryssland avvärja regimskifte i krig mot olika huvudsakligen USA-stödda terroristorganisationer. I ökad utsträckning driver USA hård, folkrättsvidrig ekonomisk krigföring med så kallade sanktioner förutom mot Kuba, Venezuela och Nordkorea,
och nu även mot Syrien och Iran som också hotas av utplåning. Liksom Jemen. Och Trumps påhitt att ge bort hela Västsahara till ockupanten Marocko ligger kvar.

USAs Fjärde Flotta fortsätter att patrullera kring Sydamerika och Karibien, och Trumps ekonomiska krig mot Venezuela består. USAs militärbaser i Latinamerika inringar ”Världens lunga”, det jättelika Amazonasområdet med en stor del av världens syre- och sötvattensreserver, där USAs marionett Bolsonaros fortsatta nerhuggning av regnskogen hotar hela världen med klimatkatastrof. Inte bara ursprungsfolkens
rättigheter och liv hotas. Men USA:s politik kan inte kväva folkens strävan efter fred och frihet.

Världsmakten undergrävdes av de latinamerikanska och karibiska folkens frigörelse i början av tjugohundratalet med ett eget förbund av självständiga stater, utan USA. Då satsade Obama på ”mjuka kupper”, undergrävande verksamhet, sociala medier och mildrad blockad och bistånd för att skapa en inre ”opposition” för regimskifte. Trump drog åt snaran igen, skärpte den 60-åriga utsvältningsblockaden mot Kuba och satsade på regimskifte i
de få länder i som ännu inte återerövrats, i Venezuela med statskuppsförsök – med stöd av Sverige och EU. Och Biden fortsätter. Även Trumps påhitt att ge bort hela Västsahara till ockupanten Marocko ligger kvar.

Rysslands och Kinas framväxt som ekonomiska världsmakter har utmanat USA som försöker dra in alla gränsstater i sitt välde. Finland och Sverige förs stegvis närmare NATO med återkommande krigsövningar, vartannat år i Norrland med Arctic Challenge Exercises över 100 stridsflygplan, 3 000 trupp och AWACSflygande spioncentraler.. Och i juni den årliga USA-ledda marinövningen Baltops med Östersjöländerna.

USA/NATO stärker inringningen av Ryssland, Kina och hela eurasiatiska världsdelen. I Ostasien stärks de militära banden med Sydkorea, Japan, Singapore, Australien och nära nog ständiga krigsövningar – i luften, till havs och på land. USA/NATO har dragit med Georgien, Ukraina, Azerbadjan, Moldavien i centralasiatiskt samarbete och genomför stora krigsmanövrer på gränsen till Ryssland. Statskuppen mot folkvalda presidenten i Ukraina 2014 samt den efterföljande konflikten ingår i detta sammanhang. Liksom krav på att få använda Gotland som avskjutningsramp mot Ryssland i ”försvar för de baltiska länderna”. I Afrika har USA militärbaser i nästan alla länder.

Vi lever i en extremt farlig tid. Sverige drivs allt längre in i USAs/NATOs famn. Svenska försvarets radioanstalt FRA har blivit en viktig allierad i USAs krigföring. Och med värdlandsavtalet kan USA/NATO från Sverige på egen hand angripa tredje land och föra in kärnvapen. USA har ensidigt sagt upp viktiga kärnvapenavtal och försöker hindra att Sverige och andra länder skriver på FN:s kärnvapenförbud.
IMF, Världsbanken, WTO – kontrollerade av USA som ensam har vetorätt – som stöds av EU – har drivit skuldsatta länder till undergång i Tredje världen och i Europa med Grekland och Ukraina som varnande exempel. IMF:s politik främjar USA:s strävan efter kontroll över råvarorna. De fattiga staternas möjligheter att driva självständig politik, kontrollera naturtillgångar och begränsa de transnationella bolagens rörelsefrihet inskränks till de rikas förmån. Följden blir ökade klyftor, massvält, miljöförstöring, desperation och underutveckling.

Stöd solidaritetrörelsens paroller:

•Nej till Nato i Sverige! Hävda FNs förbud mot kärnvapen
•Stoppa USAs/NATOs krigsupptrappning & USAs raketbaser i andra länder!
•Stoppa USA imperialismens ”humanitära” interventioner!
•Fördöm USAs krigsbrott, brott mot folkrätten & de mänskliga rättigheterna!
•Fördöm USAs blockad mot Kuba & omstörtande verksamhet i Latinamerika!
•Lämna Venezuela & Nicaragua i fred! •Fördöm USAs folkmord i Jemen
•Fördöm USA-stödd terrorism i Syrien & Saudiarabiens
•För alla länders okränkbarhet & alla folks självbestämmande!
•För en ny ekonomisk & social världsordning
•För folkens rätt till egna resurser & naturtillgångar
• För ett aktivt & demokratiskt FN,

• För ett fritt Palestina!

•Erkänn Västsahara!

 

Föregående artikelMassiv uppslutning bakom Kubas regering
Nästa artikelVad är oligarker och vad är filantroper?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

9 KOMMENTARER

 1. Borde det inte sättas en slags psykopatologisk diagnos på en våldsverkarregim som de amerikanska Förenta staterna?

  Man har frigjort sig själv från det brittiska imperiet en gång, byggt upp sin ekonomi och välstånd på slaveri och hårt rasistiskt förtryck, har närmast en paranoid syn på alla folk som vill ha social och ekonomisk rättvisa i SITT EGET LAND!

  Man beräknar att Förenta staterna har påverkat fullt öppna demokratiska politiska val i åtminstone 86 länder, och har en manisk förmåga att vilja ha militärbaser överallt (inget enda land är alltså tillåtet att ha militärbaser i själva Förenta staterna, inte ens benämnda som Nato-baser), det är det enda land som tillåter handeldvapen och automatvapen bäras omkring på öppna gator av närmast vilka invånare som helst: sedan Ronald Reagans dagar har över EN MILJON obeväpnade oskyldiga skjutits ihjäl av dessa vapenlagars följder.

  Är detta en frisk nation?

  • I medias propagandavärld framställs USA som en demokratisk ”frisk” union men i verkligheten är det union i fullständigt kaos där brottslighet, knarkhandel, mord, rån trotsar all beskrivning för oss i den mer lugna delen av världen! Men det stora flertalet i USA har tydligen vant sig och lärt sig leva med ett samhälle i förfall och kämpar på! Många som har råd flyttar till de öar av lugnare områden och inhägnade bostadsområden som finns i de flesta städer medan de som inte har råd får leva med eländet och beväpna sig och skydda sig själva bäst de kan! En grotesk våldsspiral visar det sig då närmare 40 tusen skjuts vare år i en fullständigt makaber dödsdans! Ändå sitter pajasarna i Washington och leker stormakt med lånade pengar och rånar sina vasaller när kassan sinar. Men trots att sanningen finns osminkad på nätet för allmän beskådan sitter det idioter runt om i världen och fortfarande tror på den falska mediebilden och skurkarna i Vita Huset…Det kan ju även vara så att man helt enkelt inte vill veta av ideologiska skäl! Märkligt fenomen är det i alla fall!

   • Mycket av det du skriver stämmer även bra på Sverige. Nyligen sköts två barn ner på gatan. De nio förövarna var fria nästa dag. Tydligen är det viktigt med deras mänskliga rättigheter, men barnen har förstås inga mänskliga rättigheter i dagens Sverige. Glöm inte heller att media i Sverige styrs av just USA. Det är USAs och CIAs narrativ som kallas oberoende kvalitetsjournalistik. Svenskarna indoktrineras och hjärntvättas. Så fungerar demokrati.

 2. USA är bankirvampyr maffians indrivare och torped. USAs politik går ut på att inrätta en bankirernas världsregering. Ryssland, Kina, Iran, Venezuela, Syrien, mm står i vägen. En multipolar värld innebär slutet på bankirerna herravälde. Därför ska alla länder som står i vägen för en världsregering under bankirernas grepp hotas, saboteras, anfallas och destabiliseras. Spelar ingen roll hur många icke-utvalda dör, lemlästas och fördrivs. USA är ingen nation i vanlig bemärkelse utan ett konsortium som ägs och drivs av bankirer.

 3. S-500 och Zirkon. Nya vapen som tillkommit och blir en del av Rysslands redan mäktiga vapenarsenal. Varken USA eller NATO har något ens i närheten att mäkta med.

  ”The S-500 and the Zircon have no comparable competitors anywhere in the world, not even vaguely comparable ones. Both the S-500 and the Zircon missiles are way, waaaay ahead of any other weapons system in their categories. Even better, the Empire has nothing, and really I mean absolutely nothing, it could oppose to either one of these weapons systems. And with not too much hyperbole, it would be fair to say that, once fully deployed, the S-500 will make most of the US/NATO aviation and tactical/operational and even some strategic missiles completely obsolete. As for the Zircon, it does the same thing to the USN’s surface fleet. To say that this is huge would be an understatement, especially since US/NATO force planners must now decide what to do about this, and that is no small task considering that is now becoming obvious that US/NATO force planners made some truly major mistakes in their assumptions about what the modern 21st century battlefield will really look like. Force planning deals with many immense technological and bureaucratic inertia and to “simply change course” is not “simple” at all: it typically takes decades!”

  https://www.unz.com/tsaker/many-interesting-developments-in-russia/

  PS: S-500, Zircon och det nya flygvapnet Su-75 “Checkmate” kommer att stå på topp på Hata Ryssland föreningens agendor framöver. Vi kommer att höra ständig ojande 😩 och aj, aj 😭och expert dräglande 😤 – var så säkra. Väl behövlig underhållning i desa Covid-19 tider 😂

 4. ”The United States and its allies are the past, clinging to their privileges. Russia and China are the future.”
  Vem vad det som sa det?

 5. Knappast en engelsman, kanske Brzezinski innan han avled?

  Bra citat. Någon vars tankar hänger med i tiden… tydligen?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here