USAs senaste drag i Syrien avslöjar imperialismens mål

4
1367
USA trupper i Syrien

Denna artikel ”Latest US Moves in Syria Reveal True Objectives of Imperialism” har publicerats i New Eastern Outlook 21 november. Den har skrivits av den australiensiska geopolitikern och jurister James O´Neill, som berikat bloggen med flera artiklar.

Artikeln har översatts av en tjej i Njurundatrakten.


USAs senaste drag i Syrien avslöjar imperialismens egentliga mål

För ca två veckor sedan tillkännagav USAs president Donald Trump ett vagt åtagande att mer eller mindre dra tillbaka amerikanska trupper från Syrien. Liksom med många av Trumps uttalanden måste detta tas med stor försiktighet. Vad han säger och vad han gör, eller kanske snarare vad han tillåts göra, stämmer ofta inte överens.

Detta visade sig vara fallet ännu en gång. ”Tillbakadragandet” tycks inskränka sig till förflyttningen av några USA-trupper från en liten del av norra Syrien nära den turkiska gränsen. I förvirringen och motsägelserna i Trumps tillkännagivanden fanns dock ett antal viktiga frågor som nästan helt negligerats av västmedia.

Det är inget nytt. De västmedia har alltid varit begränsade i sina diskussioner om kriget i Syrien. Detta har varit särskilt tydligt när det gäller rapporteringen om de så kallade ”Vita hjälmarna”, obestridligen en terroristgrupp under ledning av en brittisk ”före detta” militärofficer, James Le Mesurier, vars död nyligen som påstås vara självmord, orsakade tillfälligt en del rapportering om den Vita hjälmarnas existens och handlingar men aldrig till att exakt beskriva deras verkliga roll som en del av Västs propagandamaskin mot Assad.

Mesuriers frånfälle och den rapportering den kortvarigt gav upphov till tenderade emellertid att dölja två mycket viktigare, men ändå av Västs bolagsmedia ständigt försummade, aspekter på kriget som förs i Syrien. Som jag ser det fanns det två relaterade händelser som båda har sitt ursprung i den fysiska invasionen av Syrien 2015 av USA och dess allierade Storbritannien, Frankrike och Australien.

Naturligtvis började försöken att undergräva Assad-regeringen mycket tidigare än så, men det ligger utanför ramen för de påpekanden som jag vill göra här. Det är dessa påpekanden som nästan fullständigt saknas i den västmedias rapportering om det syriska kriget.

Det första är juridiskt. Det ironiska med att behöva ta upp denna fråga är naturligtvis att västmakterna, och i synnerhet regeringarna i USA, Storbritannien och Australien, alltid är snabba med att besjunga de påstådda dygderna i det de gladeligen beskriver som ”regelbaserad internationell ordning” eller något i den stilen. I detta kräver de monopol på dygd med avseende på internationell rätt, mot deras fienders för dagen.

Kina, Ryssland, Syrien och Iran är de aktuella angreppsobjekten och sägs särskilt sakna ovannämnda dygder. Den relevanta internationella rätten är faktiskt relativt enkel och har funnits i över hundra år. Den manifesteras för närvarande i FN-stadgan. Huvudprincipen för ett lands rätt till militära aktioner mot ett annat land är att den är starkt begränsad, förutom i ett litet antal specifika situationer.

För det första kan ett land använda militärt våld mot ett annat land i självförsvar, dvs om land A attackeras av land B. Det är uppenbart att Syrien inte har och sannolikt aldrig kommer att attackera USA.

För det andra kan FNs säkerhetsråd godkänna användningen av våld från land A mot land B. Dessa situationer är historiskt sällsynta och FNs Säkerhetsråd har aldrig godkänt någon militär åtgärd av USA mot Syrien, och inte heller vad gäller praktiskt taget något av de 70-tal länder som USA har genomfört militära operationer mot sedan 1945.

Att frånvaron av godkännande från FN inte har avskräckt USA från sitt internationellt olagliga beteende under mer än sju decennier är naturligtvis en helt annan historia i sig.

Det var därför knappast någon överraskning att USA, Storbritannien, Frankrike och Australien anföll Syrien 2015. Att Australiens regering ljög om beslutet vid den tiden var knappast heller någon överraskning.

Syrien, å sin sida, sökte hjälp från Iran, Ryssland och Hizbollah i Libanon, vilket de lagligen hade rätt att göra och som utan tvekan räddade den syriska regeringen från att störtas och ersättas med en regim som överensstämmer med USAs och Israels ambitioner i regionen.

* Israels pågående och helt olagliga bombning av syriska mål är ett annat enormt ämne som västmedia föredrar att ignorera.

Med det uppenbara nederlaget för de väststödda jihadistgrupper som strider mot den syriska regeringen, borde USAs senaste taktik inte ha kommit som någon överraskning. I stället för Trumps falska påstående om ”tillbakadragande” av USA-trupper från Syrien, har de i själva verket befäst sitt grepp om Syriens oljeproducerande region i landets norra del.

Vad som inte heller alls överraskade var Trumps skamlösa hot om användning av våld mot alla försök att ta tillbaka de syriska oljefält som tidigare kontrollerats av jihadistgrupperna. ”Vem som helst” inkluderar uppenbarligen de styrkor som är lojala med den syriska regeringen.

Ett sådant drag från USA var inte precis någon överraskning. Kontroll i en eller annan form över Mellanösterns oljeresurser är sedan länge USA-politik, och deras oförmåga att t.ex. kontrollera Iran är en av de viktigaste faktorerna att beakta när man tolkar USAs politik i regionen ända sedan de och britterna störtade Mossadeghs regering 1953.

Det skamlösa hotet om militärt våld mot vem som än försöker ta kontroll över de syriska oljefälten var ovanligt öppet. Att hotet om våld uppenbarligen även avsåg den syriska regeringen var knappast någon överraskning för observatörer av USAs agerande i regionen.

Lika lite överraskande var detta skamlöst olagliga hot, att en nation som olagligen ockuperar en annan nations territorium och vitala resurser skulle kunna använda dödligt våld för att fortsätta neka de rättmätiga ägarna deras legitima rätt till sina egna resurser.

Det var inte heller överraskande att västerländska media fullständigt ignorerade den skamlösa olagligheten i USAs agerande.

Man ska komma ihåg USAs agerande i Syrien under de senaste veckorna nästa gång man hör eller läser anklagelser från USA och dess tama anhängare om vikten av att ”upprätthålla rättsstaten”.

Detta är uppenbarligen ett egennyttigt argument och den påstådda policyn bör behandlas som det förtjänar. Det är inget fel på principen. Den enorma och varierande utvecklingen i många länder i Asien vad gäller ekonomi, handel och investeringsstruktur visar tydligt att det finns alternativa modeller tillgängliga.

I vissa av Västs huvudstäder har man ännu inte insett att USAs och dess allierades agerande i Mellanöstern otvetydigt visar att budskapet om en föränderlig världsordning kräver en ändring av deras beteende.

Föregående artikelJimmy Dore: Mer om krisen hos Demokraterna.
Nästa artikelTrump talar sanning!!! om USA:s förstörelse av Irak, medan Pompeo skryter över hur han ljög som CIA-chef
James O'Neill
James O’Neill är en australiensisk barrister (jurist) och en geopolitisk analytiker. Han var tidigare en akademiker vid Universitetet i Bergen (Norge), universitetslektor vid universitetet i Waikato (NZ) och visiting professor vid Louvain la Neuve universitet (Belgien). Han var också en konsult med FN:s ekonomiska kommission för Europa i Genève. O’ Neill är specialiserad på internationell rätt med särskild tonvikt på gränssnittet mellan lag och geopolitik. Han har publicerat två böcker och många artiklar i peer reviewed journals (vetenskapliga tidskrifter) samt kommentarer på flera webbplatser i USA, Europa, Storbritannien och Australien.

4 KOMMENTARER

  1. Det skrämmande med Trumps fräcka uttalande är att ingen i MS-media som jagar Trump med en massa påhittade historier inte hade någonting att invända. De stöder Trump i hans rofferipolitik och hade Hillary Clinton vunnit valet hade hon riktat ett fullskaligt angrepp mot Syrien såsom skedde mot Libyen. USA går bärsärkagång och befinner sig i en ytterst farlig fas. USA har enligt nyheter idag bombat interna syriska oljetransporter från den östra landsdelen. Ingen kan vara säker på vad som kommer härnäst.

    På tal om James Le Mesurier som omnämns i artikeln cirkulerar ett rykte om att hans död är en hämnd på IS-chefen Baghdadis död. Förklaringen skulle vara att Baghdadis gömställe röjts av någon inom Vita hjälmarna. Turkiet spelar dubbelspel med alla och vem de hjälpt och hur vet ingen. De visste säkerligen även var Baghgadi höll till eftersom han passerat turkiskt område på sin flykt från Irak. Och Le Mesurier levde gott så länge det varade under Erdogans uppsikt och med hans medgivande tills han blev en förbrukad resurs.

  2. Så här blir det när bankirer äger media! Att svinen i Washington inte kritiseras av media är ju för att bankmaffian tjänar pengar på oljestölderna och krigen! Att de svenska politrukerna inte säger något är ju för att de är rädda om den egna plånboken och fortsatta internationella ”karriär” ala Rheinfeldt eller Bildt efter de blivit bortvalda eller bortsparkade. Skurkarnas sammansvärjning alltså…

  3. När det gäller MÖ och krigen som USA för i regionen förr och nu är sanningen”marktjuvar enheten israel beställer, USA (imperiet) verkställer. Det är förklaringen till varför USA krigar mot de länder som inte har något emot för att sälja olja till USA. Marktjuvar enheten israel har ingen olja, kol, titan, lithium, diamant eller guld. Nada. Noll och intet. Det är mycket besynnerligt att ändå är USA redo att försvara och kriga för apartheid israel i ur och skur. Detta är ur-kärnan i imperiets agerande i MÖ.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here