Vad USA kan vara skyldigt världen för Covid-19 

4
1105

Gravgrävare begraver kroppen av en man som misstänks ha dött av covid-19 på kyrkogården i Vila Alpina, på östra sidan av São Paulo, Brasilien, den 3 april 2020. Bara den morgonen hölls fem liknande begravningar medan omkring 150 gravar var öppna i väntan på fler offer för det nya coronaviruset. (Gustavo Basso, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0) 

Källa:https://consortiumnews.com/2024/03/19/what-the-us-might-owe-the-world-for-covid-19/

Jeffrey Sachs

En artikel 19/3 av Jeffrey D. Sachs, Common Dreams Jeffrey D. Sachs är universitetsprofessor och chef för Center for Sustainable Development vid Columbia University, där han ledde The Earth Institute från 2002 till 2016. Han är också ordförande för FN:s Sustainable Development Solutions Network och kommissionär i FN:s bredbandskommission för utveckling.

Ett USA-finansierat laboratorieursprung av Covid-19 skulle utan tvekan utgöra det mest betydande fallet av statlig grov vårdslöshet i historien, skriver Jeffrey Sachs. 

Den amerikanska regeringen finansierade och stödde ett program för farlig laboratorieforskning som kan ha resulterat i att SARS-CoV-2, det virus som orsakade covid-19-pandemin, skapades i, och oavsiktligt släpptes ut från laboratorier.  

 Efter utbrottet ljög den amerikanska regeringen för att dölja sin eventuella roll. Den bör korrigera lögnerna, redovisa fakta och göra bot med resten av världen.  

 En grupp orädda sanningssökare – journalister, forskare, visselblåsare – har hittat en stor mängd information som pekar på att SARS-CoV-2 sannolikt har sitt ursprung i ett laboratorium.  

 Viktigast har varit det oförskräckta arbetet av The Intercept och U.S. Right to Know (USRTK), särskilt undersökande reporter Emily Kopp på USRTK.  

 Baserat på detta utredningsarbete genomför nu den republikanskledda House Committee on Oversight and Accountability en viktig utredning i ett Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic 

 I senaten har den ledande rösten för transparens, ärlighet och förnuft i utredningen av ursprunget till SARS-Cov-2 varit den republikanske senatorn Rand Paul.  

 Bevisen för en möjlig laboratorieskapelse kretsar kring ett flerårigt USA-lett forskningsprogram som involverade amerikanska och kinesiska forskare. 

 Forskningen utformades av amerikanska forskare, finansierades huvudsakligen av National Institutes of Health (NIH) och försvarsdepartementet och administrerades av en amerikansk organisation, EcoHealth Alliance (EHA), där en stor del av arbetet ägde rum vid Wuhan Institute of Virology (WIV).  

 Här är fakta som vi känner till idag.  

 För det första blev NIH hemvist för forskning om biologiskt försvar från och med 2001. Med andra ord blev NIH en forskningsgren för militären och underrättelsetjänsten. Medel för biologiskt försvar från försvarsdepartementets budget gick till dr Anthony Faucis avdelning, National Institute for Allergies and Infectious Diseases (NIAID).  

C.W. Bill Young Center laboratoriekomplex för National Institute of Allergy and Infectious Diseases i Bethesda, Maryland. (NIH, offentlig domän) 

 För det andra stödde NIAID och Defense Advanced Research Projects Agency, eller DARPA, (inom försvarsdepartementet) omfattande forskning om potentiella patogener för biologisk krigföring och biologiskt försvar, och för utformning av vacciner för att skydda mot biologisk krigföring eller oavsiktliga laboratorieutsläpp av naturliga eller manipulerade patogener.  

 En del av arbetet utfördes vid NIH:s Rocky Mountain Laboratories, där man manipulerade och testade virus med hjälp av en egen fladdermuskoloni.  

NIH:s campus Rocky Mountain Labs i Hamilton, Montana, 2021. (NIH:s bildgalleri, Flickr, offentlig domän) 

För det tredje blev NIAID en storskalig finansiär av GoF-forskning (Gain of Function), dvs. laboratorieexperiment som syftar till att genetiskt förändra patogener för att göra dem ännu mer patogena, t.ex. virus som är lättare att överföra och/eller mer benägna att döda infekterade individer.  

 Denna typ av forskning är farlig i sig, både eftersom den syftar till att skapa farligare patogener och eftersom dessa nya patogener kan ta sig ut ur laboratoriet, antingen av misstag eller avsiktligt (t.ex. som ett led i biologisk krigföring eller terrorism).  

 För det fjärde motsatte sig många ledande amerikanska forskare GoF-forskning. En av de ledande motståndarna inom regeringen var dr Robert Redfield, en virolog inom armén som senare skulle bli chef för Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i början av pandemin. 

 Redfield misstänkte från början att pandemin berodde på NIH-stödd forskning, men säger att han ställdes åt sidan av Fauci 

 

Redfield under en Coronavirus-orientering i Vita huset den 31 januari 2020. (Vita huset, Keegan Barber) 

 För det femte, på grund av de mycket höga riskerna med GoF-forskning, lade den amerikanska regeringen till ytterligare biosäkerhetsregler 2017.  

 GoF-forskning måste utföras i mycket säkra laboratorier, dvs. på biosäkerhetsnivå 3 (BSL-3) eller biosäkerhetsnivå 4 (BSL-4). Arbete i en BSL-3 eller 4 anläggning är dyrare och mer tidskrävande än arbete i en BSL-2 anläggning på grund av de extra kontrollerna mot ett utsläpp av patogenen från anläggningen.  

 För det sjätte föreslog en NIH-stödd forskargrupp, EcoHealth Alliance (EHA), att flytta en del av sin GoF-forskning till Wuhan Institute of Virology (WIV). Under 2017 lämnade EHA in ett förslag till den amerikanska regeringens Defense Advanced Research Projects (DARPA) för GoF-arbete vid WIV.  

 Förslaget, som fick namnet DEFUSE, var en veritabel ”kokbok” för att tillverka virus som SARS-CoV-2 i laboratoriet. DEFUSE-planen gick ut på att undersöka mer än 180 tidigare orapporterade stammar av Betacoronavirus som hade samlats in av Wuhan-institutet och att använda GoF-tekniker för att göra dessa virus farligare.  

 I projektet föreslogs särskilt att proteasställen (proteas, se här, ö.a.) som furinklyvningsstället (FCS) (se här, ö.a.) skulle läggas till naturliga virus för att öka virusets infektionsförmåga och överförbarhet.  

Dr Anthony S. Fauci ger en uppdatering om coronaviruset vid en briefing i Vita huset den 16 april 2020. President Trump till vänster, vicepresident Mike Pence till höger. (Trump Vita huset/Flickr/Public domain) 

För det sjunde skröt EHA-direktören i utkastet till förslag med att ”BSL2-naturen hos arbetet med SARSr-CoVs gör vårt system mycket kostnadseffektivt i förhållande till andra Fladdermus-virussystem”, vilket fick den ledande forskaren på EHA-förslaget att kommentera att amerikanska forskare skulle ”flippa ut” om de fick veta att den amerikanska regeringen stödjer GoF-forskning vid Wuhan Institute of Virology i en BSL2-anläggning.  

 För det åttonde avslog försvarsdepartementet DEFUSE-förslaget 2018, men NIAID-finansieringen för EHA täckte ändå de viktigaste forskarna i DEFUSE-projektet. EHA hade därför pågående NIH-finansiering för att genomföra DEFUSE-forskningsprogrammet.  

 

För det nionde, när utbrottet först noterades i Wuhan i slutet av 2019 och januari 2020, ansåg viktiga amerikanska virologer knutna till NIH att SARS-CoV-2 sannolikt hade uppstått från GoF-forskning, och sade så i ett telefonsamtal med Fauci den 1 februari 2020. 

 Den mest slående ledtråden för dessa forskare var förekomsten av FCS i SARS-CoV-2, där FCS (furinklyvningsstället) fanns på exakt den plats i viruset (S1/S2-korsningen) som hade föreslagits i DEFUSE-programmet.  

 För det tionde försökte de högsta NIH-tjänstemännen, inklusive direktör Francis Collins och NIAID-direktör Fauci, dölja den NIH-stödda GoF-forskningen och främjade publiceringen av en vetenskaplig artikel (”The Proximal Origin of SARS-CoV-2”) i mars 2020 som förklarar ett naturligt ursprung för viruset. I artikeln ignorerades DEFUSE-förslaget helt och hållet.  

 För det elfte började vissa amerikanska tjänstemän peka på Wuhan Institute of Virology som källan till laboratorieläckan, samtidigt som de dolde det NIH-finansierade och EHA-ledda forskningsprogram som kan ha lett till viruset. 

 

Wuhan Institute of Virology i provinsen Hubei, Kina. (Ureem2805/Wikimedia Commons) 

 För det tolfte har ovanstående fakta endast kommit fram som ett resultat av orädd undersökande rapportering, visselblåsare och läckor inifrån den amerikanska regeringen, inklusive läckan av DEFUSE-förslaget. Generalinspektören vid Department of Health and Human Services fastställde 2023 att NIH inte hade haft tillräcklig tillsyn över EHA-bidragen 

 För det trettonde har utredare också i efterhand insett att forskare vid Rocky Mountain Labs, tillsammans med viktiga forskare associerade med EcoHealth Alliance, infekterade RML:s egyptiska fruktfladdermöss med SARS-liknande virus i experiment som var nära kopplade till de experiment som föreslogs i DEFUSE.  

 För det fjortonde har F.B.I. och Department of Energy rapporterat sina bedömningar att laboratorieflykten av SARS-CoV-2 är den mest sannolika förklaringen till viruset.  

 För det femtonde har en uppgiftslämnare inom C.I.A. nyligen anklagat C.I.A.-teamet som undersökte utbrottet för att ha kommit fram till att SARS-CoV-2 troligen kom från laboratoriet, men att högre tjänstemän inom C.I.A. mutade teamet att rapportera om ett naturligt ursprung för viruset.  

 Summan av bevisen – och frånvaron av tillförlitliga bevis som pekar på ett naturligt ursprung (se här och här) – leder tillsammans till möjligheten att USA finansierade och genomförde ett farligt GoF-forskningsprogram som ledde till skapandet av SARS-CoV-2 och sedan till en världsomspännande pandemi.  

 En kraftfull ny bedömning av den matematiska biologen Alex Washburne når slutsatsen ”bortom rimligt tvivel att SARS-CoV-2 uppstod från ett labb …” Han noterar också att medarbetarna ”fortsatte att genomföra vad som med rätta kan kallas en desinformationskampanj” för att dölja att ursprunget var ett laboratorium 

 Ett USA-finansierat laboratorieursprung av Covid-19 skulle verkligen utgöra det mest betydande fallet av statlig grov vårdslöshet i världshistorien. Dessutom är det mycket troligt att den amerikanska regeringen än idag fortsätter att finansiera GoF:s farliga arbete som en del av sitt biologiska försvarsprogram.  

 USA är skyldigt att redovisa hela sanningen för resten av världen, och kanske till och med ge ekonomisk kompensation, beroende på vad fakta i slutändan visar.  

 Vi behöver tre brådskande åtgärder. Den första är en oberoende vetenskaplig undersökningr alla laboratorier som är involverade i EHA-forskningsprogrammet i USA och Kina helt och hållet öppnar sina böcker och register för de oberoende utredarna.  

 Det andra är ett världsomspännande stopp för GoF-forskning tills ett oberoende globalt vetenskapligt organ har fastställt grundregler för biosäkerhet.  

 Det tredje är att FN:s generalförsamling inför ett strikt rättsligt och ekonomiskt ansvar för regeringar som bryter mot internationella säkerhetsnormer genom farlig forskningsverksamhet som hotar hälsa och säkerhet i resten av världen. 

 

Föregående artikelVilken klass stöder den norska och svenska ”vänstern” i Ukraina? 
Nästa artikelUSA skickar klusterbomber som en del av ett nytt vapenpaket på 300 miljoner dollar
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

4 KOMMENTARER

 1. Inget att förvånas över. USA låg jo också bakom framkallandet och spridningen av AIDS viruset.
  Fråga t ex Robert Gallo. Hans forskningsresor i västra och norra Afrika följdes av utbrott av AIDS.
  Äcklet Gates experimenterar med farliga polio vaccin på Afrikaner än idag.

  Innan det hade vi Tuskegee experimentet om effekterna av syfilis mellan åren 1932-1972. Jim Crow USA använde svarta som försökskaniner.

  Inte utan inte kallade Ayatollah Khomeini den Iranska revolutionens fader USA ”Den Store Satan”

 2. Det som denna artikel säger, plus det som det sedan ledde till, med utrullningen av vaccinering mot Covid med mRNA-vaccinet från Pfizer och Moderna och de ekonomiska konsekvenserna kommer i historien att platsa som ett brott mot mänskligheten, utfört av USA. Dock helt utan straffrättsliga konsekvenser. Som vanligt.

 3. Grejen var ju inte bara att man finansierade gain of function -forskningen. Man hade ett ”vaccin” redo som exakt matchade det ”förbättrade” viruset. Hand i handske. Detta rapporterades tidigt av patentexperten dr David Martin.

  Jeffrey Sachs lyfter fram senator Rand Paul men senator Ron Johnson har varit minst lika viktig genom sina hearings. Dessa har inte varit lika synliga som Rand Pauls insatser då de inte ägt rum i stora salen utan i utskott. Ron Johnson har sammankallat en imponerande rad experter att vittna om vaccinskador, deras orsaker och åtgärder mot dem.

  Rand Paul har nog jobbat på, men samtidigt har intrycket uppstått att han kunnat klämma åt Fauci et consortes med straffrättsliga påföljder men har av någon anledning avstått.

 4. https://www.youtube.com/watch?v=42-h0REQ8WQ

  Visste ni att samtal mellan flygledare och piloter är offentliga ljudinspelningar ? I länken ett ljudband på några minuter från en brittisk Boeing 777 som nödlandat utanför den nordamerikanska kusten då kaptenen blivit oförmögen att flyga planet. Datum 15 mars.

  William Makis, kanadensisk läkare med flera specialistexamina, har följt de talrika fallen med kollapsande och döda piloter. Det är inte första gången en pilot blir akut sjuk, det hände då och då även före de experimentella injektionerna. Det är frekvensen som är alarmerande.

  Vilken sjukdomsorsak det var fråga om i detta fall är i nuläget obekant. Vi får hoppas att det var det traditionella brittiska köket och inte vaccinköket. Andrepiloten låter något stressad men knappast denna gång för planets säkerhet. Förmodligen mest oroad för sin kollega. Piloterna kan snabbt koppla om och ta över, kritisk skulle situationen bli om start eller landning pågick medan attacken kom. På långfärd kan oftast en tredje pilot närvara och på extra långa rutter har man minst två besättningar.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here