100 år sedan Lenin dog. Vad vet Du om Lenin?

43
4965
Lenin 50 år. Av Pavel Semyonovich Zhukov (1870-1942): Lenin. Collection Of Photographs And Stills in two volumes, vol. 1, Russian edition, Moscow, 1970: page 302. – Det tyska riksarkivet Deutsches Bundesarchiv har försett Wikimedia Commons med denna bild som en del av ett samarbetsprojekt med föreningen Wikimedia Deutschland. Det tyska arkivet garanterar en autentisk representation med enbart original från det digitala bildarkivet., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5357599

Idag är det 100 år sedan Lenin dog vid 53 års ålder.

VLADIMIR ILICH ULYANOV LENIN Russian statesman in disguise, August 1917 1870 – 1924. Lenin förklädd till eldare på tåg

Inledning: En dam i Göteborgstrakten mailade en gång ”Hej Anders! Översatte den här artikeln, om du vill ha den så ta den, annars lägger jag ut artikeln på min facebooksida. Men ju fler som läser desto bättre är det ju!”
Jag tack sa jag. Artikeln i fråga var skriven av – gissa vem? Pål Steigan. Vladimir Iljit Lenin – en rekommendation.
Damen skrev också att här verkar allt Lenin ha skrivit finnas.
(Redaktören har Lenins samlade verk, 45 volymer.)

På 143-årsdagen av Lenins födelse publicerade jag artikeln Leve(r) Lenin!(?) Främst är det en diskussion av Robespierre i polemik med professor Bo Rothstein. Men där finns också en viss summering av Lenins insatser, skriven av en annan författare. Återges längst ned.

Pål Steigan betonar och beskriver främst boken ”Imperialismen som kapitalismens högsta stadium” från 1916.´, som jag också anser vara mycket viktig. Den som vill läsa två böcker av Lenin kan välja ”Staten och revolutionen” som andra bok.

Redaktören: Boken Imperialismen som kapitalismens högsta stadium” har varit en viktig utgångspunkt nya skriften ”USA som världspolis”, där vi dock också diskuterar utvecklingen och litteraturen de senaste drygt 100 åren efter Lenins bok. Vi försöker göra en aktuell beskrivning av dagens imperialism, som dels beaktar Lenins beskrivning men också den utveckling som skett. Köp den!


Vladimir Iljitj Lenin (1870-2020). En rekommendation.

Pål Steigan skrev: Den 22 april 2020 för 150 år sedan föddes Vladimir Iljitsj Uljanov, mer känd som Lenin. Han blev ledare för bolsjevikpartiet och var ledare för Oktoberrevolutionen och Sovjetunionen, och spelade utan tvekan en världshistorisk roll.

Hans verk finns i 45 volymer (på engelska) och kan laddas ner från Marxist.org:s internet-arkiv. Den mest kända av dem är Vad bör göras? från 1902 Kritiska anmärkningar i den nationella frågan 1913, Imperialismen som kapitalismens högsta stadium från 1916, Staten och revolutionen från 1917 och Radikalismen- kommunismens barnsjukdomar från 1918.

Men som Mephifistofles säger i Goethe’s Faust, ”Teori, min vän, är grå, men grönt är livets eviga träd.” (Citerad av Lenin i Brev om taktiken 1917).

Om du bara ska läsa en enda bok av Lenin, skulle jag rekommendera boken som heter Imperialism som kapitalismens högsta stadium. Boken är en analys av kapitalism och imperialism fram till första världskriget, och den är så konkret och praktisk att den kan användas som en mall för att göra ett liknande arbete idag.

Det är det verk av Lenin som jag personligen återkommer till gång på gång, inte främst för att det är en bra analys av situationen i början av första världskriget, utan för att där finns en så bra och användbar metod. Boken kan inte heller anklagas för att vara dogmatisk eller svår att förstå. Man behöver inte ens vara en anhängare av Lenin för att dra nytta av den.

Det han gör i boken om imperialismen är att mycket konkret och åskådligt ta itu med hur styrkeförhållandet mellan de imperialistiska makterna hade utvecklats fram till världskriget, när det gäller kol, stål, olja, kemisk industri, järnvägar. Han presenterar siffror och fakta och visar dels hur produktionen hade blivit mycket mer koncentrerad och hur den hade blivit mycket mer monopoliserad i kapitalistiska konglomerat.

Han behandlar bankernas övergång från att vara industrins tjänare till att bli deras herre. Han påvisade framväxten av en finansiell oligarki som hade lagt all kapitalistisk produktion under sig och som blev i stånd att kräva ”tribut” från alla klasser i samhället. Lenin visade hur kapitalexporten hade fått en ny innebörd och hur de kapitalexporterande länderna hade delat upp världen mellan sig.

Han visade också hur stora kapitalistiska karteller hade delat världen mellan sig, som att US General Electric och Tysklands AEG hade bildat två el- ”stormakter”, och att det inte fanns några elbolag i världen som var helt oberoende av dem. Och han visade hur världens stormakter delade världen i kapitalistiska karteller När det ekonomiska styrkeförhållandet förändrats, kunde en uppåt stigande makt inte erövra nya områden utan att gå i krig med dem som sen tidigare hade kontrollen.

Hade Lenin tittat på utvecklingen av det vetenskapliga och tekniska genombrottet från 1870 till 1914, skulle han ha sett samma sak. Han skulle ha sett hur de tidigare eftersläntrarna, USA och Tyskland, under dessa 44 år helt körde ifrån Storbritannien inom vetenskap och teknik. En analys av samma slag i dag skulle behöva ta itu med det finansiella kapitalets kontroll över medierna och IT-jättarna.

Lenin talar på Röda Torget.

Under min tid som ordförande för AKP (m-l) publicerade vi utvalda verk av Lenin på October Publishing House. Om Imperialismen står i volym sex. Hela serien är här.

Lenin om boken Imperialismen som kapitalismens högsta stadium.
Utdrag ur förordet av Lenin till den franska och den tyska utgåvan

Jag har i denna broschyr visat att kriget 1914-18 var imperialistiskt (det vill säga ett erövrings-, rånar- och plundringskrig) från båda parter. Det var ett krig för att dela upp världen, att dela och nyuppdela kolonierna och finanskapitalets intressesfärer, etc.

Bevisen för vad som var den verkliga samhälleliga eller snarare krigets verkliga klasskaraktär, kan man inte finna i den diplomatiska krigshistorien, men däremot i en analys av de styrande klassernas objektiva positioner i alla de stridande länderna. För att skildra denna objektiva ståndpunkt bör man inte använda exempel eller isolerade fakta (för företeelserna i de samhälleliga livet är så otroligt sammansatta att det alltid är möjligt att välja ut vilka som helst exempel eller isolerade fakta för att bevisa vilket som helst påstående), man måste ta alla fakta på grundval av det ekonomiska livet i alla de krigförande länderna och i hela världen.

Det finns exakta obestridliga sammanfattningar av det slaget som jag återgav när jag beskrev uppdelningen av världen 1876 och 1914 (i kapitel VI) och uppdelningen av världens järnvägar 1890 och 1913 (i kapitel VII). Järnvägar är ett resultat av utvecklingen inom de kapitalistiska industriernas viktigaste grenar kol, järn och stål, och resultat av och den mest slående översikten över världshandelns och den borgerligt-demokratiska civilisationens utveckling. I de kapitel som föregår ovannämnda visar jag hur järnvägarna är förknippade med storindustrin, med monopol, syndikat, karteller, truster, banker och finansoligarkin. Den ojämna fördelningen av järnvägarna och deras ojämna utveckling sammanfattar faktiskt den moderna monopolkapitalismen i världsmåttstock. Och dessa resultat bevisar att imperialistiska krig är absolut oundvikliga på denna ekonomiska grundval, så länge den privata äganderätten till produktionsmedlen består.

Blåkopia för analys
Pål Steigan: Och exakt samma jobb kan göras idag. Det är ingen häxkonst och det krävs inte att man är någon stor teoretiker. Jag vet, eftersom jag själv har gjort det ett par gånger, och jag är bara en “jack of all trades and master of none”. Det som krävs är att man har tillgång till stora mängder av statistisk för alla de viktiga sektorerna och att man samlar in dem och analyserar siffrorna. Det tar tid, men för den som gillar sånt, är det är faktiskt ganska roligt.

Pål Steigan. En dag skall jorden bliva vår. (Sammanbrottet.)

Jag gjorde det innan jag skrev boken Sammanbrottet 2011 och både siffrorna och slutsatserna presenteras där.
Något jag insåg var hur den finansiella oligarkin hade stärkts ytterligare sedan Lenins tid och hur styrkeförhållandet mellan USA och Kina var i färd med att ändra sig dramatiskt till Kinas fördel.
I artikelformat har jag tagit upp en del av detta, bland annat i “Syriakriget og redselen for det tomme rom”.

* Det finns en del sökande ungdomar i dag som säger sig vara både kommunister och marxister. Till dem vill jag säga: Läs Imperialism som kapitalismens högsta stadium av Lenin och försök att använda den mallen och gör själv göra samma jobb på nytt!

* Och till dem som inte räknar sig som leninister eller marxister: Om du ska läsa en enda bok av ledaren för den största revolutionen i vår del av världen, prova boken om Imperialismen av Lenin. Du kanske får reda på att det är värt besväret. (Slut Pål Steigan)


Utdrag ur artikeln ”Leve(r) Lenin!(?)” http://jinge.se/allmant/lever-lenin.htm

I ett inlägg 17/4 2013 kritiserar Stefan Lindgren författaren till ”Lenin – en biografi” (1999) Rothstein, bl.a för att denne menar att Lenin cyniskt offrade människoliv och demokratiska rättigheter för att nå sina mål. Lindgren påpekar att:

* medan Clemencau (Frankrike), Asquith (Storbritannien), Nikolaj II (Ryssland) och kejsar Wilhelm II (Tyskland) skickade 17 000 000 människor i döden i första världskriget förde Lenin snabbt Ryssland ur första världskriget, till priset av en fred som inte var så gynnsam för landet.
* Det fanns inga demokratiska rättigheter i Ryssland före Oktoberrevolutionen, och det blev inga sådana i vår mening med demokratin.
* Däremot fick folket via staten kontroll över produktionsmedlen.
* Vid tiden för Oktoberrevolutionen hade 19 % av svenskarna rösträtt.
* Ryssarna fick semester, åtta timmars arbetsdag och daghem åt alla innan svenskarna fick det.
* Oktoberrevolutionen inspirerade till en revolution i Tyskland som fällde kejsardömet och bidrog till att framtvinga fred och slut på världskriget.
* Interventionen efter Oktoberrevolutionen av Storbritannien, Frankrike m fl. för att ”kväva bolsjevismen i sin linda” (W Churchill) krävde 700 000 liv, förutom de 2 300 000 ryssar som dött under första världskriget.

Faktum är att Sovjetunionen snabbt anträdde marschen från fattigt, isolerat land till en stormakt trots allvarliga fel (förtrycket, dödandet av oskyldiga, arbetsläger) och de enorma förlusterna under andra världskriget, (20 miljoner döda) och ett sönderslaget land, till att bli världens andra supermakt. Lenins Sovjetunionen kom att bli en inspiratör och stöttepelare för förtryckta folk runtom i världen.

Föregående artikelAndreas Malms ”Fossil Capital” påvisar kapitalismens fokus på fossila bränslen. Hamnar snett i en slags ekosocialism?
Nästa artikelEU:s utrikespolitikes talesperson: ”Israel stödde Hamas”
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

43 KOMMENTARER

 1. ”exakt samma jobb kan göras idag”. Problemet är att vi läser historien, och försöker återskapa och konservera den istället för att nyskapa. USA försöker driva det gamla imperialistiska härskarsystemet, med piskan, hoten och tvånget. Vi skall bestämma och avfällingar skall avrättas och utplånas. Lyd och underordna er, annars vänta militära invasioner, bestraffnings expeditioner och sanktioner. Kina leder genom exempel och att visa vägen så andra följer av egen vilja. USA och deras lydstater prisar ”demokratin” därför att deras ”demokrati” kan styras och kontrolleras med system som uppfanns för 100 år sedan, en blandning av propaganda, att tysta oliktänkande och åsiktsförtryck. Kina delegerar och har utvecklat folkstyre, men under ansvar, som dessutom tillåter förnyelse och utveckling.

  • Karl W, när Pål Steigan skriver “Och exakt samma jobb kan göras idag. Det är ingen häxkonst och det krävs inte att man är någon stor teoretiker.” så menar han att det som krävs för att man ska kunna analysera det som sker nu “ är att man har tillgång till stora mängder av statistisk för alla de viktiga sektorerna och att man samlar in dem och analyserar siffrorna…..” och dessa resultat gör att man kan förstå “….att imperialistiska krig är absolut oundvikliga på denna ekonomiska grundval, så länge den privata äganderätten till produktionsmedlen består.” Och i Kina, hur är det med den privata äganderätten av produktionsmedlen?

   • Jag håller helt med dig att om den nuvarande rätten att monopolisera som företag som Google, Facebook, eller Twitter gör, leder till spänningar som kan leda till krig. Svenskarna är ju just nu utsatta för en fanatisk propagandakampanj av USA via svenska media för att svartmåla Kina. USA är desperat att behålla sitt monopol på just produktionsmedlen och vill stoppa Kina att konkurrera. Kina har just kraftfullt stoppa en monopolisering av företag efter amerikansk modell. Jack Ma’s stoppade IPO det mest kända. Äganderätten i Kina är mycket stark, men monopolism tolereras inte. En bostad har man lagfart på, och den kan inte ens utmätas mot en skuld. Däremot tillåts inte att en oligark köper upp hundratals bostäder, som sker i Sverige. Samtidigt stoppar Kina effektivt företag som Facebook att köpa upp mängder av småföretag eller förhindra att dom utvecklas. Det är alltså inte äganderätten som är problemet utan oligarker som skapar monopol. I Kina är 90% av alla företag privatägda, dom skapar 90 procent av de nya jobben, 80 procent av sysselsättningen i städerna, 70 procent av innovationerna, 60 procent av Kinas BNP, och det hade aldrig gått att uppnå med Meidner systemet. Både Kina och Sovjet försökte med kollektivt ägande och drivande, med totalt fiasko som resultat. I USA kontrollerar i klick av oligarker, Den Djupa Staten, produktionsmedlen, denna 1%, i Kina är ägandet av produktionsmedlen utspritt på miljoner familjeföretag. ”Arbetarna” är dom som äger och driver produktionsmedlen i Kina.

 2. Jag är ingen expert på något vis men jag är intresserad av historia och har skaffat mig en del material på internet och från andra ställen. Detta kommer från internet: ” Deklarationen om det arbetande och exploaterade folkets rättigheter. Vladirmir I Lenin 1918 Publicerad i Pravda nr 2, 4 januari 1918 Konstituerande församlingen beslutar: 1. Ryssland förklaras för en republik av arbetar-, soldat- och bondedeputerades sovjeter. Hela den centrala och lokala makten tillhör dessa sovjeter. 2. Sovjetrepubliken Ryssland upprättas på grundval av av ett fritt förbund mellan fria nationer, som en federation av nationella sovjetrepubliker. Konstituerande församlingen ställer som sin huvuduppgift att avskaffa varje människas exploatering av en annan människa, fullkomligt avskaffa samhällets uppdelning i klasser, upprätta en socialistisk organisation av samhället och socialismens seger i alla länder och beslutar vidare: 1. Privatäganderätten till jorden upphäves. All jord med samtliga byggnader, inventarier och alla övriga tillbehör till lantbruksproduktionen förklaras vara hela det arbetande folkets egendom. 2. För att säkerställa det arbetande folkets makt över exploatörerna och som det första steget till fabrikernas, verkens, gruvornas, järnvägarnas och de övriga produktions- och transportmedlens fullständiga övergång i arbetar- och bondestatens ägo bekräftas sovjetlagen om arbetarkontroll och om Högsta folkhushållningsrådet. Alla bankers övergång övergång i arbetar- och bondestatens ägo som ett av villkoren för de arbetande massornas befrielse från kapitalets ok bekräftas. 4. För att tillintetgöra samhällets parasitära skikt införes allmän arbetsplikt. 5. För att trygga åt de arbetande massorna all makt och för att avlägsna varje möjlighet att återupprätta exploatörernas makt dekreteras de arbetandes beväpning, bildandet av arbetarnas och böndernas socialistiska röda armé samt de besuttnas klassernas fullständiga avväpning. III 1. Samtidigt som konstituerande församlingen uttalar sin orubbliga beslutsamhet att rycka mänskligheten ur klorna på finanskapitalet och imperialismen, vilka dränkt jorden i blod i detta brottsligaste av alla krig, ansluter den sig fullständigt till den politik, som sovjetmakten för och som går ut på att bryta de hemliga fördragen, organisera den mest omfattande förbrödring med arbetarna och bönderna i de nu sinsemellan stridande arméerna samt till varje pris, medels revolutionära åtgärder, uppnå en demokratisk fred mellan folken, en fred utan annexioner och kontributioner, på grundval av nationernas fria självbestämmande. 2. I samma syfte kräver konstituerande församlingen fullständig brytning med den barbariska politik som bedrivs av den borgerliga civilisationen, vilken bygger välståndet för några få utvalda nationers exploatörer på förslavande av hundratals miljoner av den arbetande befolkningen i Asien, i kolonierna i allmänhet och de små länderna. Konstituerande församlingen hälsar med tillfredställelse den politik som bedrives av folkkommissariernas råd, vilket proklamerat Finlands fullständiga oavhängighet, börjat dra tillbaka trupperna från Persien och deklarerat Armeniens frihet till självbestämmande. 3. Som det första slaget mot det internationella bank- och finanskapitalet betraktar konstituerande församlingen sovjetlagen om annullering (upphävande) av de lån, som upptagits av tsarens, godsägarnas och bourgeoisiens regeringar, och uttalar övertygelsen, att sovjetmakten fast och säkert skall skall fortsätta på denna väg till dess det internationella arbetarupproret mot kapitalets ok vunnit en fullständig seger. IV Med hänsyn till att konstituerade församlingen valts enligt partilistor, som uppställdes före Oktoberrevolutionen, när folket ännu inte i hela sin massa kunde resa sig mot exploatörerna, ännu inte kände styrkan i exploatörernas motstånd vid dessas försvar av sina klassprivilegier och ännu inte i praktiken tagit itu med att skapa det socialistiska samhället, anser den det vara i grunden oriktigt, t. o. m. ur formell synpunkt, att sätta sig emot sovjetmakten. I själva verket anser konstituerande församlingen att att det nu, under folkets sista kamp mot dessa exploatörer, ej kan finnas plats för exploatörerna i något enda av statsmaktens organ. Makten måste helt och uteslutande tillhöra de arbetande massorna och deras befullmäktigade representation – arbetar-, soldat- och bondedeputerades sovjeter. Konstituerande församlingen understödjer sovjetmakten och de dekret, som folkkommissariernas råd utfärdat, samt anser sin uppgift vara avslutad med fastställande av grundprinciperna för samhällets socialistiska omdaning. Samtidigt som man eftersträvar att skapa ett verkligt fritt och frivilligt, och följaktligen desto närmare och fastare förbund mellan de arbetande klasserna i Rysslands alla nationer, begränsar konstituerande församlingen sin uppgift till att fastställa grundprinciperna för Rysslands sovjetrepublikers federation samt överlämnar åt arbetarna och bönderna i varje nation att självständigt, på sin egen befullmäktigade sovjetkongress besluta om och på vilka grunder de önskar delta i den federativa regeringen och i de övriga federativa sovjetinstitutionerna. På samma gång kan jag publicera självständighetsdokumentet från folkkommissariernas råd. Det är daterat 18 december, men det var en annan tideräkning då så enligt vår nuvarande tideräkning var det 31 december 1917. Originalet finns i Utrikesministeriets arkiv i Helsingfors på ryska. Så lyder det på svenska: ”Folkkommissariernas råd Petrograd den 18 december 1917. No.101. Besvarande Finlands regerings hänvändning beträffande erkännandet av den finländska republikens självständighet besluter Folkkommissariernas råd i full överensstämmelse med principen om nationernas självbestämmanderätt att ingå till Centrala verkställande kommittén med förslaget: a/ att erkänna den finländska republikens statliga självständighet, och b/att organisera, enligt överenskommelse med den finländska regeringen, en särskild kommission av representanter för båda parterna i. o. f. utarbetande av de praktiska åtgärder, vilka hänflyta av Finlands avskiljande från Ryssland. Ordförande för Folkkommissariernas råd Vl. Uljanov (Lenin) Folkkommissarierna: L. Trotski G. Petrovski , J. Stalin, I. Steinberg, V. Karelin A. Schlichter. Byråchefen för Folkkommissariernas råd Vlad. Bontsh-Brujevitsh Rådets sekretär N. Gorbunov..” Märk väl det var i slutet av januari som det finska inbördeskriget började, det krig som våra borgerliga vänner brukar kalla frihetskriget. alltså att kriget gällde vår självständighet från Ryssland.

 3. Tack Bertil Andersson för din kommentar, man kan inte låta bli att tänka på den när man läser ex det här:
  ” Börsjättarna SKF och Assa Abloy har delat ut miljardbelopp till aktieägarna – samtidigt som de sökt statligt stöd under coronakrisen, visar SVT:s granskning.
  – Vi delar ut, men jag tycker inte det är vidlyftigt. Det visar att även aktieägarna tar sin del av ansvaret, säger SKF:s vd Alrik Danielsson.
  SKF har permitterat 1 650 anställda och räknar med att få 40 miljoner i statligt stöd, enligt SVT. Kullagerjätten har delat ut 1,3 miljarder sina aktieägare – en halvering av den ursprungliga planen.
  Assa Abloy har permitterat 1 200 anställda och begär statligt stöd. De har delat ut 2,2 miljarder till ägarna efter att ha sänkt sitt första utdelningsförslag.” (Omni)

  • Stora aktieägare är exempelvis pensionsfonder.
   Många gånger blir därför aktieutdelningar en rundgång i välfärdssystemet.

   Man irriterar sig på olika.
   Jag irriterar mig på slöseri med skattemedel.
   Ibland förvisso även rundgång det också men lika ofta bortkastade resurser som kunnat gå till något bättre.
   Resurser till kapitalisten är inte bortkastat då denne oftast investerar för beloppet.
   Ingen framgångsrik kapitalist gillar dött kapital.

   Gå med i Skattebetalarnas Förening eller stöd SlösO med någon krona är mitt råd.

   Man ska inte ropa FÖRÄNDRING i förtid men det förutsättningarna för parlamentariska läget har de senaste dagarna förändrats så nu är det inte helt omöjligt det kan bli en borgerlig regering efter nästa val men inte som de senaste borgerliga regeringarna utan snarare ett alternativ med inflytande från den verkliga högern. Alltså de konservativa men inte heller det är en riktigt bra beskrivning då det rör sig om socialkonservativa med folklig förankring och inte enbart en laguppställning med diverse elitister.

   Mitt mest angelägna förslag till den nya regeringen är totalskrot av SVT Public Service och ombildning till privat aktiebolag.
   Det skulle spara skattebetalarna åtskilliga miljarder kronor och som då kunde investeras i något nyttigare för folket.
   Kanske en värdig äldreomsorg till exempel?

   • Ja i dig, arbetarklass, har kapitalistklassen en hängiven förespråkare. Du borde läsa Marx och inse att om inte arbetaren sålde sin enda ”vara”, nämligen sin arbetskraft till underpris, så skulle inte kapitalisten kunna göra ett enda öre i vinst. Och återigen läs, Bertil Andersson kommentar om vad Lenin ansåg att man skulle göra med den privata äganderätten.

   • Slopa dessutom gärna all denna statliga finansiering av media i Sverige. SVT och Sveriges Radio kan slås ihop och privatiseras, eller bättre delas upp i privata småföretag.

 4. Så här uttrycker sig Vijay Prashad om Lenins plats i historien. En bra sammanfattning på 2,5 minuter.
  https://www.bing.com/videos/search?q=vijay+prashad&qft=+filterui%3avideoage-lt43200&view=detail&mid=1B9B5CD3C66705CC41461B9B5CD3C66705CC4146&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3F%26q%3Dvijay%2Bprashad%26qft%3D%2Bfilterui%3Avideoage-lt43200%26FORM%3DVRFLTR
  VP är ingen ”västlig snubbe” utan en journalist, författare m.m. djupt förankrad i det globala syd; den mer fattiga delen av världen. Han är också en skolad marxist.
  Det vimlar av självutnämnda s.k. vänsteranlalytiker som Rothstein i väst.

 5. Lenin tränades tillsammans med övriga bolsheviker i London och interventionskriget var så arrangerat att det genom psykologi skulle hjälpa Lenin att fösa in det ryska folket i kommunismen, vilket lyckades.
  Lenin och britterna kohandlade med mördandet av Tsarämbetets alla arvtagare och förstörandet av den ryska flottan i utbyte mot mindre hjälp till de republikanska ’vita’ armeerna.
  Britterna höll det löftet och saboterade systematiskt motståndet mot de röda.
  Dagens ryssar ligger ganska lågt när det gäller att dra fram den sanningen. För i dagens Ryssland månar patrioter om allt som stärker sammanhållningen. Och ännu är det stora patriotiska kriget värdefullt att associera till medan sanningen om Lenin och de övriga bolshevikerna som utländska makters mellanhänder bedöms ha en splittrande effekt.
  Emellertid finns inte ett lika legitimt försvar för den svenska vänsterns anglofila roll, där britterna som de fakto var i det närmaste hundraprocentigt ansvariga för båda världskrigen och kommunismens spridande, får hjälp att dölja sanningen.
  Vänsterns argument förutom slappt ointresse för historiska fakta är sannolikt att man prioriterar det marxistiska narrativet som döljer att det ist är EN ENDA aktör som infiltrerar alla andra och intrigerar överallt utan att andra makter har ngn liknande roll.
  När Lenin dog efter en intrig iscensatt av britternas medhjälpare hade det blivit tydligt att Lenin inte ämnade genomföra den försvagning av det som tidigare var ryska imperiet utan tvärtom delvis förstärkte det.

  • Det här är ingen särskilt korrekt beskrivning Peter. Utan stort stöd i befolkningen hade Oktoberrevolutionen inte segrat och man hade inte kunnat avvärja den militära interventionen av ett tiotal länder, däribland britterna.

   • Intressant läsning.
    Det är precis som (visionen om) kommunism tillhör den moderna historien.
    Marxism hör hemma i historieberättelser och i litteraturen.
    Men knappast populärlitteratur hur någon än försöker.
    Det skulle genast bli alltför kontroversiellt.

    Visst, samhällsansvar och dito ägande blir aldrig ur tiden men till en planekonomi är där steget väldigt långt.

   • Läs den initierade skildringen av Nikolai Starikov så får du mer fakta att hålla dig till.
    ”Who helped the reds to win the civil war?”
    Det är britternas falska världsbild som utgör den officiella historieskrivningen.
    Han är patriot och vill inte helt svartmåla de röda.
    Han har tex beskrivit på sin blogg en del positiva trender av nya socialister där som samtidigt är ryska patrioter till skillnad från en del andra som går västs ärenden.
    Amerikaner och britter steg i land och paraderade framför en skrämd befolkning för att få dom att tro på att ’kapitalisterna försöker stjäla vår revolution’
    Dom var äkta men lurade av imperialisterna.
    Även en amerikansk general skrev att han visste inte vad dom gjorde där i inbördeskriget.
    (Just den detaljen härrrör inte från Starikov)
    Det visar att den generalen insåg att dom var inte där för att slåss annat än som psykkrig för att hjälpa Lenin.
    Interventionskriget var bla till för att 1)eliminera alla arvtagare till Tsarämbetet så att inget nytt starkt Ryskt imperium skulle återkomma och så att ingen skulle skulle kunna begära tsarrysslands utländska tillgångar.
    Britterna fick därför med tillfredsställelse se alla fyra arvtagarna bli dödade en efter en följande successionsordningen. Britterna sparade några adelsmänniskor av lägre rang som skulle kunna vara marionettmonarker för mindre områden.
    2)stjäla en del av den ryska guldreserven som tjeckerna var med och rövade bort.
    När Hitler ockuperade Tjeckoslovakien erhöll han det tjeckiska guldet från britterna som dom förvarat åt tjeckerna.
    Den ockupationen kom ju efter det att britterna ställt ultimatum till tjeckerna att böja sig för Hitler annars uppfattade Tjeckerna att britter och fransmän skulle understödja den svagare Hitlertyska militärmakten och tjeckerna skulle demoniseras som bolshevikmedlöpare.

    Starikov redogör för hur britterna systematiskt saboterade de vita styrkornas möjligheter en efter en tills de var besegrade.
    Vid ett tillfälle besköt britternas flotta tillfälligtvis de röda i ett fort men Starikov skriver att det skedde därför att dessa röda var på väg att byta sida. Så fort dom avbröt deserteringen upphörde britternas beskjutning.
    Lenin upplevde sig nog inte ha ngt val när han kohandlade med britterna – han sa ju att de intervenerande styrkorna i början av interventionskriget kunde ha krossat de röda om de hade velat. Han pressades troligen motvilligt till att gå med på morden av Tsarfamiljen. Det hade varit mkt bättre att skicka dom i exil för att få mer positiv press utomlands.
    Och likaså pressades han till att beordra att den Helsingfors baserade Ryska flottan skulle sänkas.
    En patriotisk marinofficer lydde inte order utan räddade flottan men kallades då till bolshevikledarna av Trotsky och avrättades.

     • Om du läser Starikov ser du att han har en sammanhängande redogörelse för mängder av detaljerade uppgifter om hur britterna faktiskt agerade mot var och en av de vita armegrupperna. Det verkar väldigt långsökt att tro att allt detta skulle gå att resonera bort så att tolkningen blev nämnvärst annorlunda.
      Det mesta från väst bygger på mindre direkt kännedom om fakta än dom som Starikov räknar upp. Det faktum att övrig forskning inte nämner dom sakerna bevisar att det är den forskningen du bör vara mer skeptisk mot.
      Dessutom har det brittiska etablissemanget i Carroll Quigleys initierade skildring tydligt stakat ut hur dom skulle kontrollera alla opinionsbildande grenar av etablissemanget inte minst historieskildringen. Bara en sån sak som att anglosaxerna i stor omfattning tog i beslag mängder av nationella arkiv efter WWI
      tex kom dom över Tsarryska arkiv i utbyte mot en låda limpor i Finland. Det var ofta Herbert Hoover som sysslade med det och han lät linda in maskindelar i arkivmaterialet innan det transporterades till Usa.

     • Anders Romelsjö,
      Man brukar säga att segraren skriver historien.
      Något man måste beakta har jag upptäckt.

      Bolshevikernas revolution av Ryssland lyckades vilket gav dem fördelen att skildra historien.
      Jag tycker det finns all anledning att lyssna till alla dem som aldrig fick den möjligheten därför de har något att framföra.

      Den möjligheten fick tyvärr aldrig sovjeterna därför de levde under kommunisternas enpartistat.
      Man kan ju föreställa sig hur historiebeskrivningen ser ut i Nordkorea.
      Förmodligen är där samtliga forskare fullständigt eniga.

 6. Lenin är inte ordentligt begravd, utan visas upp i mumifierat tillstånd. Det är ett unikt förhållande som kräver psykoanalytisk hantering av ett helt land. Det säger ingenting om Lenin, utan om de stackare som har att förhålla sig till honom.

  • Många andra politiska/militära ledare hyllas via statyer, eller med gravmonument (Mao, Napoleon, Hertigen av Wellington, Lincoln och många fler).

   • Faktum är att Mao Zedong inte hyllas med massa statyer. Själv känner jag bara till två, en i centrala Chengdu och en i Lijiang. Skall man hitta en staty eller byst av Mao får man leta länge och noggrant. När jag bodde i Moskva, det var Sovjet då, gick det inte att undvika att se en staty eller porträtt av Lenin. Däremot var det efter den så kallade ”avstaliniseringen ” och jag kommer bara ihåg en byst av Stalin, vid hans grav, bakom och till vänster av Lenin mausoleet. Intressant är även att bysten hade blicken nedslagen och ansiktet såg mycket ödmjukt ut.

 7. Frank. Heiss, du skriver om Lenin “…utan om de stackare som har att förhålla sig till honom”.
  Läs om kommentaren som Bertil Andersson har skrivit: “Deklarationen om det arbetande och exploaterade folkets rättigheter. Vladirmir I Lenin 1918 Publicerad i Pravda nr 2, 4 januari ” “Ryssland förklaras för en republik av arbetar-, soldat- och bondedeputerades sovjeter… ett fritt förbund mellan fria nationer…..att avskaffa varje människas exploatering av en annan människa… fullkomligt avskaffa samhällets uppdelning i klasser…. Privatäganderätten till jorden upphäves…… lantbruksproduktionen förklaras vara hela det arbetande folkets egendom….. att säkerställa det arbetande folkets makt över exploatörerna…..Alla bankers övergång i arbetar- och bondestatens ägo … För att tillintetgöra samhällets parasitära skikt införes allmän arbetsplikt…. För att trygga åt de arbetande massorna all makt och för att avlägsna varje möjlighet att återupprätta exploatörernas makt dekreteras de arbetandes beväpning, bildandet av arbetarnas och böndernas socialistiska röda armé samt de besuttnas klassernas fullständiga avväpning osv…”

  Och förstå, att en deklaration som denna skrämde livet ur kapitalistklassen. Och när de såg vilka enastående framsteg som gjordes i Sovjetunionen, tror du dom insåg att dom måste göra likadant? Nej självklart inte, dom startade istället en extrem propaganda för att behålla sitt ekonomiska system som tillfogade dom rätten att göra allt det där som avskaffades i Sovjet. Och du gör dig till tolk för den propagandan.

 8. Vi ska ta avstånd från totalitära idéer oavsett om de kommer från höger eller vänster menar den nystartade konservativa kanalen Riks på Youtube.

  Emelie sjunger ut om kommunismen. Jag har förstått det för henne är ett synnerligen angeläget ämne.
  Det går inte att undvika att se om man tittar på henne när hon pratar om saken så orden sprutar.
  Men något för mig intresserar. Det hon påpekar kommunister aldrig ser sig själva som totalitära men att verklighetens bild av kommunisters regimer hittills alltid varit en helt annan.

  Skulle vara intressant att höra Emelie debattera med en kommunist.
  Men ingen kommunist kanske ställer upp?
  Skulle någon ändå göra det så tror jag knappast de kommer svara på varandras frågor.
  Frågor blir istället påståenden mot varandra. Pajkastning.
  Det mesta kommunismen idéer hittills åstadkommit är förmodligen antikommunism.

  https://www.youtube.com/watch?v=TJ3I3ccGRTw

 9. Den unga flciakn talar i Riks på Youtube: ”Riks är en svensk mediekanal som lanserades av Sverigedemokraterna[1] genom sin helägda webbtidning Samtiden med ambitionen att mediekanalen inte ska vara parti-tv.[2] Programledare är Emmie Mikaelsson, Isabelle Eriksson[3], Rebecka Fallenkvist och Eva Vlaardingerbroek.”
  Klart en ung flicka som är med i SD avskyr kommunismen, det gör alla i SD:s ledning. De försvarar ju den privata äganderätten, dvs att en ytterst liten del av mänskligheten ska äga nästan precis allt, och bestämma nästan precis allt.
  Det vill inte vi kommunister, vi säger att det det inte kan bli någon verklig demokrati förrän vi alla äger allt gemensamt.
  Och kommunismen och våldet? Låt oss säga att majoriteten av svenska folket röstade för att vi alla skulle börja äga allt gemensamt, och började nationalisera banker, naturresurser, industrier, kommunikationer osv…det hände i Chile…vilka var det som stod för våldet? Kommunisterna? Och var det kommunisterna i Sovjetunionen som anföll Tyskland? Jag växte upp vid finska gränsen och det fanns ingen som jag var så rädd för som Stalin, den dag han dog försvann det mörka hotande molnet på min barndomshimmel…Kommunismen var något fruktansvärt hemskt, trodde jag väldigt länge…ända tills jag läste ”Legionärerna” av P-O Enqvist och jag började förstå att jag utsatts för propaganda under hela min barn-och ungdom…
  Vi utsätts för en extrem propaganda om att kommunismen är så hemsk, vissa, de inte ens 1%-en har intresse av det….Om den här unga flickan verkligen skulle förstå det, så tror jag att hon också skulle tänka om. För de allra flesta vill leva i en rättvis och fredlig värld. Det som är bra, är att fler och fler unga människor börjar förstå att ett system som kräver evig vinst och tillväxt är förödande för klimatet. Läste precis hur unga människor hade börjat läsa Marx i Japan tack vare att det tänkte på klimatet. Så arbetarklass, kom igen!

  • Hej Catarina
   Att alla i SD skulle vara antikommunister tror jag inte riktigt på.
   I så fall måste man dela ”kommunism” (OBS citattecken) i två delar.
   Dels ”kulturmarxismen” och dels visionen om egendomsgemenskap.

   Den förra är SD:s definitivt stora fiende.
   Men något särskilt motstånd mot gemensamt ägande kan jag inte finna hos SD.
   Däremot hos Emelie därför hon kommer inte ur SD utan det andra väldigt lilla invandringskritiska partiet Medborgerlig Samling. Och där hörs nästa på namnet att den politiska ideologin drar åt högerliberalism.

   Men visst finns ett betydande inslag av (ekonomisk) högerliberalism i partiet Sverigedemokraterna, det kan jag visst hålla med om.
   Men om du vill förringa den proletära delen så kan jag förstå det av dina politiska skäl.
   Frågan är bara om det i praktiken har någon större betydelse.
   Försvara respektive förneka blir en form av politisk argumentation vid sidan om verkligheten.

   • Hej arbetarklass! Du skriver ”Men om du vill förringa den proletära delen”, det vill jag alls inte, väldigt många röstar på SD av helt förståeliga skäl. De ser hur migrationen har skapat enorma problem i samhället, och SD har varit de enda som till en början tog upp den frågan. Men en del i vänstern förstår inte själva kapitalismen. Jag och flera andra samlade in namn mot NATO i en demonstration ”Refugées welcome”, 15 000 demonstrerade, inte en enda talare sa VARFÖR flyktingarna hade kommit. Att det berodde på kapitalisternas krig, att de var ute efter att roffa åt sig andra länders naturresurser och att dom vill öka sina vinster. Många demonstranter tillhörde den slags vänster som kallar alla som röstar på SD för rasister.
    Ledningen i SD vill inte ändra på ägarförhållandet. Fråga dom! Det vill inte V heller, och inget annat parti i riksdagen. Möjligen har V:s ungdomsförbund ändrat sig. Men om alla i Sverige skulle förstå hur orättvis det är, så skulle nog många vilja ändra å det.

 10. Arbetarklass…..det är inte lätt att bilda sig en uppfattning om politik när man är mycket ung. Själv trodde jag USA:s krig var helt rättmätiga, de stred ju mot kommunismen, och om den hade jag ungefär samma inställning som flickan i videon. Tills jag började förstå ett och annat, genom att ex läsa böcker. Ex den P-O Enqvists bok ”Legionärerna”. Jag insåg så småningom att jag hade blivit grundlurad av all propaganda. Jag är övertygad om att nästan alla människor vill leva i en fredlig och rättvis värld, det är liksom inbyggt i vårt system. Och nu när dessutom de unga, ”tack vare” klimatet kommer att inse att ett samhälle som drivs av vinstintresse kommer att förstöra deras framtid, så kommer dom att bli kommunister hela bunten. Som en framsynt borgerligt sinnad skrev: ”Frågan om klimatet är en trojansk häst med socialism”. Sätt igång att studera marxismen, arbetarklass, så att du inte måste göra det när du har hamnat på omskolningsläger. 😉

  • Jo, den här frågan om klimatet är ur politisk synvinkel väldigt intressant.
   Särskilt för vänsterpolitiken.
   Därför där ställer sig frågan om blandning av tro och vetenskap som formas till kunskap på sin spets.
   Vänsterns politik bygger mycket på tro och känsla.
   Möjligheten finns att vänstern kan formera allmän kunskap mer genom tro därför de är så många.
   Många och elitistiska.
   Dock ej utan motstånd. Jag så nu Riks borde passera 40.000 prenumeranter den här helgen och snart 12 miljoner visningar.
   Samtidigt som den antirasistiska Teskedsorden gått i konkurs trots miljonbidrag från staten.
   Man måste inse de demokratiska krafterna om man nu uppfattar demokrati som folkvilja.

   Jag har de senaste dagarna funderat lite över det engelska ordet ”woke” som nu börjar användas i politiska samband och då främst i USA.
   Woke betyder egentligen uppvaknande fritt översatt.
   Och det är faktiskt det du beskriver här ovan i din kommentar.
   Wokekapitalismen eller den ”uppvaknade kapitalismen” är något som absolut verkar komma.
   Och där den ”troende” vänstern får realt inflytande.
   Samtidigt uppstår då frågan,
   Är det för tillfället eller kommer woke bli en stadigvarande reformering av den fria marknaden?

 11. Arbetarklass, du skriver “Vänsterns politik bygger mycket på tro och känsla.” Här passar det gamla ordspråket “Den som sa det han var det!” in. Du beskriver dig själv.

  Hör här: Visste du att varje samhällsklass använder sin filosofi så att den gagnar klassens intresse. Borgarklassens filosofi är “idealistisk”, den utgår ifrån tro och känslor. Borgarklassen måste förvilla begreppen, för om alla förstod ex det här “En ytterst liten del av mänskligheten äger nästan precis allt, de startar krig, mördar presidenter och folk på löpande band, de bombade två städer med kärnvapen fast kriget redan var över, de ljög i åratal om hur ofarligt asbest var, cigaretter, hormoslyr osv osv…” då skulle ju folk bli fullkomligt urförbannade, och störta denna klass.
  Du själv är ett mycket bra exempel på borgarklassens filosofi, du värnar egentligen om borgarklassen, men du kallar dig för “arbetarklass”. Att du kallar dig för “arbetarklass” är helt följdriktigt, det gör du ju bara för att förvilla oss som läser det du skriver.

  Ett annat exempel på hur borgarklassen skapar dimridåer, arbetare som arbetar ihop deras vinster kallas “arbetstagare” och sig själva kallar dom för “arbetsgivare”. Fast det egentligen borde heta ”utsugna” och ”utsugare”. För Marx visade tydligt att arbetaren säljer sin vara, sin ”arbetskraft” till kapitalisten. Och det är den ENDA vara som kapitalisten kan hämta sina vinster ifrån.

  Den marxistiska filosofin, som är arbetarklassens filosofi, den behöver inte ljuga och skapa dimridåer kring verkligheten, den filosofin utgår ifrån verkligheten när den försöker förklara olika företeelser.

  Borgarklassen försökte i det längsta att dölja sanningen om växthuseffekten, för den hotar ju deras äganderätt. Det kan dom inte göra längre, så nu försöker dom med alla medel hitta på saker som ska lösa frågan om klimatet.

  Greta är en ung människa som inte köper borgarklassens lögner och låtsasförsök att klara klimatfrågan, hon är när det gäller klimatet materialist uti fingerspetsarna, trots att hon inte alls är kommunist. Och det farliga för borgarklassen är att hon får miljontals unga med sig….och inte bara vissa unga, utan alla unga, även unga från borgarklassen. Det märks redan på opinionssiffror i USA, som du nog har kunnat läsa på GlobalPolitics.se.

  Läs nu om vad du har skrivit, och se hur du hoppar från det ena ämnet efter det andra, det finns ingen röd tråd alls…men som sagt, så måste ju borgarklassens representant göra, din uppgift är att förvilla och skapa dimridåer.

 12. Uppgifter från Valery Novoselov, författare till dokumentärboken Lenins död. Medicinsk detektiv
  …Dessa ”dagböcker”, faktiskt – Ulyanov-Lenins medicinska historia – är hemligstämplade i hundra år, fram till 2024.
  Novoselov – den enda läkaren – kunde komma åt dem i arkivet. ”För vetenskapliga ändamål”. Valery Mikhailovich beskrev dokumenten och skrev en bok som blev en sensation.
  http://WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27387/4581484/ 1 maj 2022 20:54

  Det finns fortfarande två dussin rykten, hypoteser, versioner om orsaken till dödsfallet för skaparen av Sovjetunionen

  Men i den artikeln baserad på bra fakta verkar det klarlagt att Lenin sen 1892-93 led av syfilis och det var hans dödsorsak, inte följdverkningar av en tidigare skottskada som historiker påstått.
  Men det kvarstår att han nog var en missräkning för sponsorerna från väst som hade hoppats på samma resultat som dom gör nu – en uppdelning av riket i mindre delar utan förmåga att freda sig för västvärldens plundring.

  Syfilis var, enligt artikeln, en ytterst utbredd sjukdom i Europa (exempel i Hamburg var andelen män10%,kvinnor 5%) och i Moskva hade 5,5% den sjukdomen.

  Det har betydelse eftersom det otvivelaktigt påverkade Lenin psykiskt och därför kan ha haft inverkan på hans maktutövning.

 13. Lenin var en massmördare.
  Hans lilla pamflett om imperialismen imponerar inte.

  Det tredje kriteriet om kapitalexport är okunnigt. Länder med ett för lågt sparande för att kunna finansiera sin konsumtion och sina investeringar importerar kapital från länder med ett högt sparande och bytesbalansöverskott.

  Det har ingenting med ”imperialism” att göra.

  • Den ryska revolutionen, Oktoberrevolutionen, kom i slutfasen av det stora massmordet i främst Europa för drygt 100 år sedan ”Första världskriget” Initierat och lett av härskarna i länder som Tyskland, Ryssland, England, Frankrike, Italien och Turkiet. Tiotals miljoner dödade. I Oktoberrevolutionen dödades också många, inte minst pga interventionen av närmare tio stater mot revolutionärerna som besegrade dessa. Även revolutionen i USA (ledd av Georg Washington) och den i Frankrike 1989 skördade många liv.

   Du har i din kommentar även kritiserat Lenins uppfattning

   Lenins bok ”Imperialismen som kapitalismens högsta stadium” 1916 byggde till stor del på den engelske liberalen Hobsons bok från 1902. Båda böckerna är fyllda med fakta, källor, siffror och av konkret analys. Det är synnerligen väl belagt att kapitalexporten från rika kapitalistländer till f.a. fattiga länder ger högre vinst, superprofiter.

   Jag kommenterar detta i separat artikel.

   • @Sven-Eric Holmström 4 maj, 2023 At 08:44
    ”massmord” är ofta en klyscha som debattörer drar till med där en större mantal människor dödats, oavsett om det gäller konflikter, naturkatastrofer, överlagt planerat dödande eller vanskötsel. Juridiskt definieras ordet ”mord” som en i förväg planerad och överlagd handling som leder till att människor dör.

    Historiskt var förintelsen ett massmord till exempel. Det massmord vi bevittnar idag pågår i Ukraina, där USA med avsikt att döda människor skeppar in stora mängder verktyg, vapen, för att genomföra och verkställa massmordet på både ukrainare och ryssar.

    Morgondagens massmord kan mycket väl gälla svenskar som idag, utan att ha något att säga till om, tvångs värvas av USA genom NATO avtalet för att i framtiden användas om förbrukningstrupper i USAs tjänst för att invadera Ryssland och i förlängningen Kina.

    Det är inte vad propaganda säger förstås, där byter man bara ut ord som aggression, anfall, erövring, plundring mot ord som ”försvar” och ”säkerhet”. Glöm inte poeten Bertolt Brecht (1898-1956) dikt. (Min tolkning)

    Människorna marscherar taktfast med tätt slutna ögon till dånet av USAs krigstrummor mot slakten.

 14. Hur dog Vladimir Lenin?
  https://www.rbth.com/history/337112-how-did-vladimir-lenin-die
  De viktigaste akterna om den sovjetiska ledarens död är fortfarande högst hemliga, varför många frågor förblir obesvarade och spekulationerna i frågan fortsätter. För nu är här fem fakta som vi kan vara säkra på.
  I juli 1921 skrev Lenin till Maxim Gorkij : ”Jag är så trött att jag inte kan göra någonting”. Ändå deltog han ibland i upp till 40 möten och kommittéer om dagen och tog emot dussintals personer. ”Från Sovnarkoms möten,” påminner hans syster Maria Ulyanova, ”Vladimir Iljitj återvände hem på kvällen, eller snarare på natten vid 2-tiden, helt utmattad och blek; ibland kunde han inte ens prata, inte heller äta, och hällde bara upp en kopp varm mjölk och drack den, gick runt i köket, där vi vanligtvis åt middag.”

  Professor Liverij Darkshevich, som undersökte Lenin i mars 1922, noterade ”en mängd extremt allvarliga neurasteniska manifestationer, som helt berövar honom förmågan att arbeta som han hade arbetat tidigare” och ”ett antal tvångstankar, som i hög grad skrämde patienten.” ”Det här hotar väl inte vansinne?” frågade Lenin professorn.
  Hans första slag kom strax efter att en kula tagits bort
  I april 1922 blev Lenin så sjuk att läkarna föreslog att han kunde stå inför någon form av förgiftning från blykulorna som satt fast i hans kropp efter Fanny Kaplans mordförsök den 30 augusti 1918. Som kirurgen, akademikern Yuri Lopukhin skriver, ” beslutet är mycket kontroversiellt och tveksamt, med tanke på de fyra år som har gått sedan mordförsöket. Vid den tiden var kulorna redan omgivna av skyddsvävnad, och, som professor Vladimir Rozanov (en av Lenins läkare) trodde, operationen till extrahera dem kommer att orsaka mer skada än nytta.”
  Den 23 april 1922 tog den tyske kirurgen Borchardt bort en kula från Lenins kropp och den 27 april var Lenin redan på ett politbyråmöte. Han fortsatte att arbeta aktivt i ytterligare en månad tills han den 25 maj när han var på Gorki-gården (sju kilometer från Moskva) drabbades av sin första stroke. Efter det började Lenin förlora sin förmåga att tala, han kunde periodvis inte läsa och skriva, och han hade liten kontroll över sin högra hand.

  Den 29 maj var det ett möte för den stora grupp läkare som tog hand om Lenin – bland dem var den store neurologen Grigory Rossolimo och folkhälsokommissarien Nikolai Semashko. De insåg att sjukdomens natur var okänd, men de antog att det kunde vara skleros i hjärnans artärer. Läkarna slogs dock av det faktum att Lenins intellekt förblev fullt fungerande och att det fanns tillfälliga förbättringar i hans tillstånd.

  Lenin bad Stalin om gift
  Den 30 maj, omedelbart efter läkargruppens möte, bad Lenin Josef Stalin att komma till Gorki. Som Yuri Lopukhin skrev, ”med att veta Stalins fasta karaktär bad Lenin honom att ta med gift (cyanid) för att avsluta hans liv”. Stalin lyckades dock övertala Vladimir Iljitj att genomgå behandling. Sommaren 1922 började Lenins tillstånd att förbättras. Den 16 juni fick han gå upp ur sängen och, som sjuksköterskan Petrasheva sa, ledaren ”gick till en dans med mig.” Ändå fortsatte patologiska manifestationer under hela sommaren och Lenin tappade ibland balansen.Den 4 augusti fick han en spasm med talförlust efter en injektion med arsenik som användes för att behandla honom.
  Hans tillstånd försämrades efter att han återvänt till jobbet
  Mindre än fem månader efter stroken återvände Lenin till Moskva den 2 oktober 1922. Hans professorer trodde att han hade återhämtat sig helt, men han erkände själv: ”Fysiskt mår jag bra, men jag har inte längre samma friskhet i tankarna. har förlorat min arbetsförmåga under ganska lång tid.”
  I oktober och november deltog Lenin i många möten med folkkommissariernas råd och talade även vid kongresser och sammankomster. Hans styrka lämnade honom den 7 december, när han lämnade Moskva för Gorki. Den 12 december återvände Lenin till Moskva, där han drabbades av flera anfall och en stroke (16 december); varefter den högra sidan av hans kropp blev förlamad.

  Den 24 december 1922 sammankallade Stalin ett möte med de sovjetiska ledarna Lev Kamenev, Nikolaj Bucharin och Lenins läkare. Man beslutade att hålla Lenin borta från nyheter om det politiska livet, ”för att inte väcka eftertanke och spänning”. Lenin förbjöds också att se besökare. Trots detta fortsatte Lenin att diktera anteckningar och brev fram till den 9 mars 1923, då han drabbades av sin tredje stroke. Lenin blev åter mållös, och efter det återvände han aldrig till arbetet igen.

  Sommaren 1923 tvingades han under överinseende av Nadezhda Krupskaya att lära sig att gå, ta föremål och tala separata ord. Krupskaya skrev: ”Går nu (med hjälp) mycket och självständigt, lutad mot räcket, går upp och ner för trappan. […] Hans humör är mycket gott, och nu ser han att han återhämtar sig”. Den 18-19 oktober var Lenin i Moskva för sista gången, varefter han bara stannade på dacha i Gorki.

  Den hemligstämplade statusen för dokumenten om Lenins död går ut i år.
  Vladimir Lenin dog i Gorki nära Moskva på kvällen den 21 januari 1924, klockan 18.50. Han var 53 år gammal. Obduktionen gjordes redan nästa dag vid 11-tiden. Detta är det viktigaste mysteriet med Lenins död – varför fördes inte kroppen av sovjetstatens grundare till Moskva, som hade de bästa medicinska instituten och faciliteterna för att utföra en obduktion? Och varför började de obduktionen i badkaret vid dacha i Gorki?
  Det finns två versioner för den huvudsakliga orsaken till Lenins död – ateroskleros i hjärnkärlen och syfilis. Ändå, hundra år efter hans död, finns det ingen konsensus i denna fråga. Akademikern Yuri Lopukhin antyder att den sanna orsaken till Lenins sjukdom och död var dålig blodtillförsel till hjärnan, vilket inträffade efter att Lenin sårades 1918.
  Många av arkivdokumenten om Lenins död och sjukdom förblir hemliga på begäran av hans systerdotter Olga Dmitrievna Ulyanova (1922-2011), men deras hemliga status går ut 2024.

  • Strax efter dödsfallet undersöktes hans hjärna av den framstående svenske hjärnforskaren professor Salomon Eberhard Henschen och hans son professor Folke Henschen, ditkallade. De ska inte ha funnit några belägg för syfilis.

  • https://www.gazeta.ru/social/2024/01/27/18181861.shtml

   För exakt ett sekel sedan, den 27 januari 1924, begravdes Vladimir Lenin i Moskva. Gazeta.Ru inbjuder dig att minnas hur den främste ryske revolutionären sågs av på sin sista resa och hur hans samtida reagerade på hans bortgång.

   Bolsjevikledaren dog den 21 januari efter en allvarlig sjukdom. Lenin led av konstant huvudvärk, hallucinationer, sömnlöshet och drabbades av tre stroke. I slutet av sitt liv var han delvis förlamad och bönföll mer än en gång sin fru Nadezhda Krupskaya och hans medarbetare Josef Stalin att ge honom gift – kaliumcyanid.

   Den officiella dödsorsaken kallades tidigare vaskulär åderförkalkning på grund av för tidigt slitage. Men i dagboken om den bolsjevikiska ledarens sjukdom stod det att han dog av en blödning i hjärnans quadrigeminusregion – typiskt för en aneurysm på grund av syfilis som påverkade hjärnan.

   Nikolai Bucharin , en av hans närmaste medarbetare, lämnade minnen från de sista minuterna av Iljitjs liv . Han behandlades på ett sanatorium nära Gorki-godset nära Moskva, där Lenin levde och dog, och rusade dit på en snöskoter.

   ”När jag sprang in i Iljitjs rum, fylld med mediciner, fullt av läkare, tog Iljitj sitt sista andetag. Hans ansikte föll tillbaka, blev fruktansvärt vitt, ett pipande ljud hördes och hans armar dinglade. Iljitj gick bort”, mindes Bucharin senare.
   Snart anlände resten av Lenins vapenkamrater till Gorki. Skulptören Sergei Merkurov tog bort en dödsgipsmask från sitt ansikte (liksom en avgjutning av sina händer). Patologen Alexei Abrikosov övervakade obduktionen och utförde tillfällig balsamering av ledarens kropp fram till begravningen. Obduktionen genomfördes i herrgårdens badrum.
   i
   Den 23 januari fördes Lenins kropp i en passagerarvagn till Moskva, till Paveletsky-stationen (då kallad Saratovsky). Under Brezhnev-åren öppnades till och med ett museum vid stationen – ”Begravningståg av V. I. Lenin.” En specialtillverkad zinkkista installerades i kolumnhallen i Moskvaprovinsens före detta adelsförsamling, nu fackföreningarnas hus.
   Kistan var draperad i röda och svarta tyger och omgiven av korgar med blommor och palmer. Framstående medlemmar av RCP(b) stod på hedersvakt i närheten. Enligt officiella uppgifter kom från 500 tusen till 1 miljon människor för att säga adjö till Lenin på fyra dagar.

   Den ortodoxa kyrkan ställde sig inte heller åt sidan – en minnesgudstjänst firades för Lenin, en övertygad religionsfiende. ”Den ryska ortodoxa kyrkans heliga synod uttrycker uppriktigt beklagande över döden av den store befriaren av vårt folk från det stora våldets och förtryckets rike på vägen för fullständig frihet och självdisciplin”, löd den ryska ortodoxa kyrkans uttalande .

   Patriark Tikhon förklarade detta med att Lenin inte officiellt var bannlyst från kyrkan, och därför kunde troende komma ihåg honom.
   I Moskva och Petrograd pågick sorgehändelser hela veckan. ”Det var ett möte med anledning av Lenins död. Hela staden var i sorg. Det finns flaggor på alla hus, några svarta, några röda med en svart kant”, skrev den 16-åriga Petrogradinvånaren Alexandra Finogenova i sin dagbok.

   Först planerade de att begrava Lenin i marken, i nekropolen som bildades 1924 nära Kremlmuren. Röda gardister, utländska revolutionärer, såväl som några framstående bolsjeviker var redan begravda där – till exempel ordföranden för den allryska centrala exekutivkommittén Yakov Sverdlov .

   ”1. Beställ en zinkkista. 2. Gräv en grav framför kamrat Sverdlovs grav. 3. Bär kistan i famnen och bär den på en vapenvagn. 4. Lägg kransar på kistan: från RCP:s centralkommitté, från den XI:e sovjetkongressen, från presidiet för den centrala exekutivkommittén i Sovjetunionen, från rådet för folkkommissarier i Sovjetunionen”, löd resolutionen av kommissionen om Lenins begravning.

   Det finns olika förklaringar till varför bolsjevikerna till slut bestämde sig för att installera kistan med Lenins kropp i mausoleet.
   Enligt den officiella sovjetiska versionen framfördes idén att balsamera Iljitj av arbetare och vanliga bolsjeviker, som gjorde en motsvarande begäran till Mikhail Kalinin , en annan framstående partimedlem.
   Generalsekreterare för centralkommittén Joseph Stalin vid Vladimir Lenins grav, 1994
   RIA Nyheter
   Leon Trotskij skrev att idén lades fram av Stalin, som vid ett av politbyråns möten hävdade att Lenin var ”en rysk man och borde begravas på ett ryskt sätt”.
   ”På ryska, enligt den rysk-ortodoxa kyrkans kanoner, gjordes helgon till reliker. Tydligen rekommenderas vi, den revolutionära marxismens parti, att gå i samma riktning – att bevara Lenins kropp. Tidigare fanns relikerna av Sergius av Radonezh och Serafim av Sarov, nu vill de ersätta dem med relikerna från Vladimir Iljitj”, var den ateistiske marxisten Trotskij indignerad.

   Det finns också en version som anhängare av idéerna från revolutionären Alexander Bogdanov , som trodde på möjligheten till fysisk uppståndelse efter döden, ville bevara Lenins kropp.
   ”Vi har hängt ut ledare istället för ikoner och kommer att försöka för Pakhom och de ”lägre klasserna” att avslöja relikerna från Iljitj under en kommunistisk sås”, skrev Bucharin i ett personligt brev.

   ”Jag föreslog en enkel inskription på mausoleet”
   Mausoleumprojektet fick i uppdrag att utvecklas av arkitekten Alexei Shchusev , som designade de vackraste ortodoxa kyrkorna före revolutionen – till exempel Marfo-Mariinsky-katedralen i Moskva. Mausoleet måste byggas på tre dagar. På några timmar ritade Shchusev en design för Lenins sista viloplats.
   ”Jag uttryckte mina tankar om att siluetten av mausoleet inte skulle vara höghus, utan ha en stegad form. Jag föreslog en enkel inskription på mausoleet: ett ord – LENIN,” mindes arkitekten.

   Det första tillfälliga trämausoleet, 1924
   RIA Nyheter
   Det första mausoleet byggdes i snabbare takt, färdigt på tre dagar. Sprängämnen måste användas för att hantera den frusna marken. Enligt rykten ska grävarna sedan skada avloppsrören och i våras svämmades mausoleet över av avloppsvatten. ”Vid relikerna och oljan,” ska patriark Tikhon ha kommenterat vad som hände.

   Det tillfälliga trämausoleet stod kvar till våren 1924. Den ersattes senare med en trä, i form av en stympad stegpyramid. Och 1930 byggdes en permanent, baserad på en ram av armerad betong, fodrad med polerad sten. Den står fortfarande på Röda torget.

   En stridsvagn vid en militärparad under firandet av årsdagen av den stora socialistiska oktoberrevolutionen, 1930
   RIA Nyheter

   På morgonen den 27 januari stod Stalin, Kalinin och arbetare från Leningrad på hedersvakten vid Iljitjs kista – staden hade döpts om dagen innan. Sedan togs kistan med Lenin ut ur Fackföreningarnas hus och bars till mausoleet. Inför en stor skara människor lästes en vädjan från sovjetkongressen upp om behovet av att fortsätta den revolutionära kampen.

   Kö vid Vladimir Lenins mausoleum på Röda torget
   Valery Shustov/RIA Novosti
   ”Alla fackföreningar var på demonstrationen, i slutet av den var det en salut från kanoner, gevär, och återigen brummade ångfartygen”, skrev German Gaufler, en 16-årig elev vid Feodosia gymnasium, i sin tidskrift. dagbok. På dagen för Iljitjs begravning stoppades trafiken på järnvägarna i fem minuter, och fabriker, fabriker och ångfartyg hörde också sorgevisslingar i fem minuter.

   Vladimir Iljitsj Lenins kropp i mausoleet
   Alexander Chumichev/TASS
   Men Lenins död lämnade många åtminstone likgiltiga. Hustrun till författaren Ivan Bunin, Vera, skrev i sin dagbok när hon var i exil: ”Lenins död gav inget stort intryck eller hopp, även om ”de” enligt rykten börjar falla isär. Telegram om att vid Lenins begravning frös 6 000 människor sina armar och ben. Hur många personer körde de iväg?”

   Vaktbyte vid Vladimir Lenins mausoleum på Röda torget, 1964
   RIA Nyheter
   Historikern Stepan Veselovsky skrev: ”Överallt diskuterar de frågan om vilka konsekvenser Lenins död kan få. Med undantag för de som har gett upp allt, inte tänker på någonting och inte tror på någonting, så är de övrigas åsikter delade… Vi kan med tillförsikt säga att hans död för 2-3 år sedan skulle har fått mycket större konsekvenser än nu.”

 15. Lenins för många socialister traditionella analys av det de kallar kapitalismen är inte rättvisande. George Orwell skrev att makten existerar i form av ett oligarkiskt kollektiv. Dvs det är ingen hierarki med finansmän ur privata familjer i toppen som trots att de till oproportionerligt stor del anses tillhöra en numerärt liten grupp ändå påstås utöva enorm makt.
  Det är ingen av er socialister som pekar på den etniska aspekten för det brukar socialister inte göra men alla vet att det är vad som anses vara sant.
  I verkligheten förhåller det sig så att de har delegerats att sköta imperiets kassakista – symboliskt uttryckt. Dvs de har sannolikt ingen makt att förfoga över ’sina’ pengar som de finner för gott om det går emot imperiets intressen så att rivalerna stärks. Men det smarta i det arrangemanget är att de tvingas agera i fullständig symbios med det oligarkiska kollektivet. Både Rockefeller (härstammande från judar i Ottomanska riket enligt Nelson Rockefeller) och Rothschilds tvingades divestera från Tsarryssland trots att det hade goda framtidsutsikter.
  Det förefaller som om makten hela tiden har varit starkt associerad med gamla monarkiska kretsar i Europa. Men de reella besluten styrs sannolikt av de specialkunniga finanskretsarna. Och det är underförstått hela tiden att det oligarkiska kollektivet är symbiotiskt. Det behöver aldrig påpekas.
  Man litar på att finanskretsarna är lojala med imperiet. Ordenssällskap hanterar internt eventuella motsättningar. De enda gångerna som lojaliteten ifrågasätts är när imperiets rivaler växer sig starkare så som skedde mot slutet av den viktorianska eran. Då blir det omöjligt för de specialkunniga att blunda för konsekvenserna av att avstå från mer fördelaktiga alternativ än imperiets. Det som inträffade from 1888 och redovisas inte av historiker men då tvingades de specialkunniga att foga sig i att imperiet och inte kapitalistisk marknadsekonomi avgjorde förloppet. Kommunismen var inte till för att befria massorna utan för att hindra marknadsekonomisk kapitalistisk konkurrens.
  Lenin bodde i London hos deras eliter som ju socialister uppfattar som kapitalister.
  Han bodde där i fem omgångar mellan 1902 och 1911.
  Men dessa britter var framförallt imperialister med världsherravälde som mål. Världsherravälde baserat på en uttalad anglosaxisk rasgemenskap.
  Både kommunismen och zionismen var avsedda för det syftet. Massornas resning i Ryssland och hela Israel-projektet var rent brittiskt imperialistiskt och inte alls motiverat av omsorg om ryssar eller judar. Och heller inte förrän efter hot, något som finansspecialisterna hade begärt. Anglosaxernas gräsrötter på internet har skygglappar och låtsas inte om det.
  1888 hände mycket. Tre tyska ledare passerade revy flera skandaler som påverkade historien inträffade. Frimurarna låg bakom ett ritualmord sannolikt avsett som dödshot mot Rothschilds. De ineffektiva utredarna av mordet var nyckelfigurer i den kristna zionismen, Palestina-projektet och uppenbart relaterade till allt som ville få bort judisk assimilering i Europa. Houston Chamberlain trädde in i handlingen i Tyskland förhoppningsfull efter filosemiten Friedrich IIIs död.

 16. Frilansskribenten Gunnel Wahlström skriver idag på Fria Tider en artikel som jag skulle vilja kalla ”kommunisters brott mot mänskligheten”.
  Jag förstår kommunister, men alla deras handlingar går ej att försvara efter deras löften och målsättningar.
  Maktfullkomligheten avslöjas likväl som den förblindar.
  Dessbättre tror jag dessa radikal-brutala kommunisters tid är förbi.

  ”Före revolutionen fanns i Ryssland 55.173 ortodoxa kyrkor och 1.250 kloster. Redan 1917, i samband med oktoberrevolutionen, stängdes 94 kyrkor och 26 kloster.

  Vid slutet av år 1919 hade 60.000 församlingspräster mördats. I nr 1 av Perms stiftstidning år 1919 publicerades en lista på präster och munkar i stiftet som dödats av bolsjevikerna. Efter varje namn anges dödssättet: dränkt, genomborrad av bajonetter, ihjälslagen med gevärskolv, skjuten och nedfryst, nedhuggen med sablar.

  Ibland uppges att den mördade själv grävde sin grav. Som brott angavs att den döde hade predikat och ringt i kyrkklockorna, men också vägrat slåss i röda armén mot de sibiriska trupperna.
  År 1921 likviderades 722 kloster och året efter utfärdades ett dekret om konfiskering av kyrklig egendom. Det kristna Ryssland genomgick ett martyrium utan motsvarighet i kristendomens historia.

  Men kuppmakarna i Ryssland var inga ekonomiska dumskallar. Det räcker att se sig omkring på ryska museer och göra ett par djupdykningar i ryska bibliotek för att konstatera att dagens Ryssland äger imponerande konstskatter som överlevt revolutionen.”

  https://www.friatider.se/aterlamna-aschbergs-stoldgods

  Samtidigt får vi inte glömma att ukrainarna idag behandlar den etablerade ortodoxa kyrkan i Ukraina på ungefär samma brutala sätt som de ryska Sovjetkommunisterna, eller Bolsjhevikerna, gjorde på revolutionens tid.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here