Vad vet Du om Lenin? Kanske mer att lära?

6
1262
Lenin 50 år. Av Pavel Semyonovich Zhukov (1870-1942): Lenin. Collection Of Photographs And Stills in two volumes, vol. 1, Russian edition, Moscow, 1970: page 302. – Det tyska riksarkivet Deutsches Bundesarchiv har försett Wikimedia Commons med denna bild som en del av ett samarbetsprojekt med föreningen Wikimedia Deutschland. Det tyska arkivet garanterar en autentisk representation med enbart original från det digitala bildarkivet., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5357599
VLADIMIR ILICH ULYANOV LENIN Russian statesman in disguise, August 1917 1870 – 1924. Lenin förklädd till eldare på tåg

Inledning: En dam i Göteborgstrakten mailade “Hej Anders! Översatte den här artikeln, om du vill ha den så ta den, annars lägger jag ut artikeln på min facebooksida. Men ju fler som läser desto bättre är det ju!”
Jag tack sa jag. Artikeln i fråga var skriven av – gissa vem? Pål Steigan. Vladimir Iljit Lenin – en rekommendation.
Damen skrev också att här verkar allt Lenin ha skrivit finnas.
(Redaktören har Lenins samlade verk, 45 volymer.)

På 143-årsdagen av Lenins födelse publicerade jag artikeln Leve(r) Lenin!(?) Främst är det en diskussion av Robespierre i polemik med professor Bo Rothstein. Men där finns också en viss summering av Lenins insatser, skriven av en annan författare. Återges längst ned.

Pål Steigan betonar och beskriver främst boken “Imperialismen som kapitalismens högsta stadium”.

Redaktören: Den har varit en viktig utgångspunkt för den nya skriften “USA som världspolis”, där vi dock också diskuterar utvecklingen och litteraturen de senaste 100 åren efter Lenins bok. Vi försöker göra en aktuell beskrivning av dagens imperialism, som dels beaktar Lenins beskrivning men också den utveckling som skett. Köp den!


Vladimir Iljitj Lenin (1870-2020). En rekommendation.

Den 22 april 2020 för 150 år sedan föddes Vladimir Iljitsj Uljanov, mer känd som Lenin. Han blev ledare för bolsjevikpartiet och var ledare för Oktoberrevolutionen och Sovjetunionen, och spelade utan tvekan en världshistorisk roll.

Hans verk finns i 45 volymer (på engelska) och kan laddas ner från Marxist.org:s internet-arkiv. Den mest kända av dem är Vad bör göras? från 1902 Kritiska anmärkningar i den nationella frågan 1913, Imperialismen som kapitalismens högsta stadium från 1916, Staten och revolutionen från 1917 och Radikalismen- kommunismens barnsjukdomar från 1918.

Men som Mephifistofles säger i Goethe’s Faust, “Teori, min vän, är grå, men grönt är livets eviga träd.” (Citerad av Lenin i Brev om taktiken 1917).

Om du bara ska läsa en enda bok av Lenin, skulle jag rekommendera boken som heter Imperialism som kapitalismens högsta stadium. Boken är en analys av kapitalism och imperialism fram till första världskriget, och den är så konkret och praktisk att den kan användas som en mall för att göra ett liknande arbete idag.

Det är det verk av Lenin som jag personligen återkommer till gång på gång, inte främst för att det är en bra analys av situationen i början av första världskriget, utan för att där finns en så bra och användbar metod. Boken kan inte heller anklagas för att vara dogmatisk eller svår att förstå. Man behöver inte ens vara en anhängare av Lenin för att dra nytta av den.

Det han gör i boken om imperialismen är att mycket konkret och åskådligt ta itu med hur styrkeförhållandet mellan de imperialistiska makterna hade utvecklats fram till världskriget, när det gäller kol, stål, olja, kemisk industri, järnvägar. Han presenterar siffror och fakta och visar dels hur produktionen hade blivit mycket mer koncentrerad och hur den hade blivit mycket mer monopoliserad i kapitalistiska konglomerat.

Han behandlar bankernas övergång från att vara industrins tjänare till att bli deras herre. Han påvisade framväxten av en finansiell oligarki som hade lagt all kapitalistisk produktion under sig och som blev i stånd att kräva “tribut” från alla klasser i samhället. Lenin visade hur kapitalexporten hade fått en ny innebörd och hur de kapitalexporterande länderna hade delat upp världen mellan sig.

Han visade också hur stora kapitalistiska karteller hade delat världen mellan sig, som att US General Electric och Tysklands AEG hade bildat två el- “stormakter”, och att det inte fanns några elbolag i världen som var helt oberoende av dem. Och han visade hur världens stormakter delade världen i kapitalistiska karteller När det ekonomiska styrkeförhållandet förändrats, kunde en uppåt stigande makt inte erövra nya områden utan att gå i krig med dem som sen tidigare hade kontrollen.

Hade Lenin tittat på utvecklingen av det vetenskapliga och tekniska genombrottet från 1870 till 1914, skulle han ha sett samma sak. Han skulle ha sett hur de tidigare eftersläntrarna, USA och Tyskland, under dessa 44 år helt körde ifrån Storbritannien inom vetenskap och teknik. En analys av samma slag i dag skulle behöva ta itu med det finansiella kapitalets kontroll över medierna och IT-jättarna.

Lenin talar på Röda Torget.

Under min tid som ordförande för AKP (m-l) publicerade vi utvalda verk av Lenin på October Publishing House. Om Imperialismen står i volym sex. Hela serien är här.

Lenin om boken Imperialismen som kapitalismens högsta stadium.
Utdrag ur förordet till den franska och den tyska utgåvan

Jag har i denna broschyr visat att kriget 1914-18 var imperialistiskt (det vill säga ett erövrings-, rånar- och plundringskrig) från båda parter. Det var ett krig för att dela upp världen, att dela och nyuppdela kolonierna och finanskapitalets intressesfärer, etc.

Bevisen för vad som var den verkliga samhälleliga eller snarare krigets verkliga klasskaraktär, kan man inte finna i den diplomatiska krigshistorien, men däremot i en analys av de styrande klassernas objektiva positioner i alla de stridande länderna. För att skildra denna objektiva ståndpunkt bör man inte använda exempel eller isolerade fakta (för företeelserna i de samhälleliga livet är så otroligt sammansatta att det alltid är möjligt att välja ut vilka som helst exempel eller isolerade fakta för att bevisa vilket som helst påstående), man måste ta alla fakta på grundval av det ekonomiska livet i alla de krigförande länderna och i hela världen.

Det finns exakta obestridliga sammanfattningar av det slaget som jag återgav när jag beskrev uppdelningen av världen 1876 och 1914 (i kapitel VI) och uppdelningen av världens järnvägar 1890 och 1913 (i kapitel VII). Järnvägar är ett resultat av utvecklingen inom de kapitalistiska industriernas viktigaste grenar kol, järn och stål, och resultat av och den mest slående översikten över världshandelns och den borgerligt-demokratiska civilisationens utveckling. I de kapitel som föregår ovannämnda visar jag hur järnvägarna är förknippade med storindustrin, med monopoler, syndikater, karteller, truster, banker och finansoligarkin. Den ojämna fördelningen av järnvägarna och deras ojämna utveckling sammanfattar faktiskt den moderna monopolkapitalismen i världsmåttstock. Och dessa resultat bevisar att imperialistiska krig är absolut oundvikliga på denna ekonomiska grundval, så länge den privata äganderätten till produktionsmedlen består.

Blåkopia för analys
Pål Steigan: Och exakt samma jobb kan göras idag. Det är ingen häxkonst och det krävs inte att man är någon stor teoretiker. Jag vet, eftersom jag själv har gjort det ett par gånger, och jag är bara en “jack of all trades and master of none”. Det som krävs är att man har tillgång till stora mängder av statistisk för alla de viktiga sektorerna och att man samlar in dem och analyserar siffrorna. Det tar tid, men för den som gillar sånt, är det är faktiskt ganska roligt.

Pål Steigan. En dag skall jorden bliva vår. (Sammanbrottet.)

Jag gjorde det innan jag skrev boken Sammanbrottet 2011 och både siffrorna och slutsatserna presenteras där.
Något jag insåg var hur den finansiella oligarkin hade stärkts ytterligare sedan Lenins tid och hur styrkeförhållandet mellan USA och Kina var i färd med att ändra sig dramatiskt till Kinas fördel.
I artikelformat har jag tagit upp en del av detta, bland annat i “Syriakriget og redselen for det tomme rom”.

* Det finns en del sökande ungdomar i dag som säger sig vara både kommunister och marxister. Till dem vill jag säga: Läs Imperialism som kapitalismens högsta stadium av Lenin och försök att använda den mallen och gör själv göra samma jobb på nytt!

* Och till dem som inte räknar sig som leninister eller marxister: Om du ska läsa en enda bok av ledaren för den största revolutionen i vår del av världen, prova boken om Imperialismen av Lenin. Du kanske får reda på att det är värt besväret. (Slut Pål Steigan)


I ett inlägg 17/4 2013 kritiserar Stefan Lindgren författaren till “Lenin – en biografi” (1999) Rothstein, bl.a för att denne menar att Lenin cyniskt offrade människoliv och demokratiska rättigheter för att nå sina mål. Lindgren påpekar att:

* medan Clemencau (Frankrike), Asquith (Storbritannien), Nikolaj II (Ryssland) och kejsar Wilhelm II (Tyskland) skickade 17 000 000 männiksor i döden i första världskriget förde Lenin snabbt Ryssland ur första världskriget, till priset av en fred som inte var så gynnsam för landet.
* Det fanns inga demokratiska rättigheter i Ryssland före Oktoberrevolutionen, och det blev inga sådana i vår mening med demokratin.
* Däremot fick folket via staten kontroll över produktionsmedlen.
* Vid tiden för Oktoberrevolutionen hade 19 % av svenskarna rösträtt.
* Ryssarna fick semester, åtta timmars arbetsdag och daghem åt alla innan svenskarna fick det.
* Oktoberrevolutionen inspirerade till en revolution i Tyskland som fällde kejsardömet och bidrog till att framtvinga fred och slut på världskriget.
* Interventionen efter Oktoberrevolutionen av Storbritannien, Frankrike m fl. för att “kväva bolsjevismen i sin linda” (W Churchill) krävde 700 000 liv, förutom de 2 300 000 ryssar som dött under första världskriget.

Faktum är att Sovjetunionen snabbt anträdde marschen från fattigt, isolerat land till en stormakt trots allvarliga fel (förtrycket, dödandet av oskyldiga, arbetsläger) och de enorma förlusterna under andra världskriget, (20 miljoner döda) och ett sönderslaget land, till att bli världens andra supermakt. Lenins Sovjetunionen kom att bli en inspiratör och stöttepelare för förtryckta folk runtom i världen.

6 COMMENTS

 1. ”exakt samma jobb kan göras idag”. Problemet är att vi läser historien, och försöker återskapa och konservera den istället för att nyskapa. USA försöker driva det gamla imperialistiska härskarsystemet, med piskan, hoten och tvånget. Vi skall bestämma och avfällingar skall avrättas och utplånas. Lyd och underordna er, annars vänta militära invasioner, bestraffnings expeditioner och sanktioner. Kina leder genom exempel och att visa vägen så andra följer av egen vilja. USA och deras lydstater prisar ”demokratin” därför att deras ”demokrati” kan styras och kontrolleras med system som uppfanns för 100 år sedan, en blandning av propaganda, att tysta oliktänkande och åsiktsförtryck. Kina delegerar och har utvecklat folkstyre, men under ansvar, som dessutom tillåter förnyelse och utveckling.

 2. Jag är ingen expert på något vis men jag är intresserad av historia och har skaffat mig en del material på internet och från andra ställen. Detta kommer från internet: ” Deklarationen om det arbetande och exploaterade folkets rättigheter. Vladirmir I Lenin 1918 Publicerad i Pravda nr 2, 4 januari 1918 Konstituerande församlingen beslutar: 1. Ryssland förklaras för en republik av arbetar-, soldat- och bondedeputerades sovjeter. Hela den centrala och lokala makten tillhör dessa sovjeter. 2. Sovjetrepubliken Ryssland upprättas på grundval av av ett fritt förbund mellan fria nationer, som en federation av nationella sovjetrepubliker. Konstituerande församlingen ställer som sin huvuduppgift att avskaffa varje människas exploatering av en annan människa, fullkomligt avskaffa samhällets uppdelning i klasser, upprätta en socialistisk organisation av samhället och socialismens seger i alla länder och beslutar vidare: 1. Privatäganderätten till jorden upphäves. All jord med samtliga byggnader, inventarier och alla övriga tillbehör till lantbruksproduktionen förklaras vara hela det arbetande folkets egendom. 2. För att säkerställa det arbetande folkets makt över exploatörerna och som det första steget till fabrikernas, verkens, gruvornas, järnvägarnas och de övriga produktions- och transportmedlens fullständiga övergång i arbetar- och bondestatens ägo bekräftas sovjetlagen om arbetarkontroll och om Högsta folkhushållningsrådet. Alla bankers övergång övergång i arbetar- och bondestatens ägo som ett av villkoren för de arbetande massornas befrielse från kapitalets ok bekräftas. 4. För att tillintetgöra samhällets parasitära skikt införes allmän arbetsplikt. 5. För att trygga åt de arbetande massorna all makt och för att avlägsna varje möjlighet att återupprätta exploatörernas makt dekreteras de arbetandes beväpning, bildandet av arbetarnas och böndernas socialistiska röda armé samt de besuttnas klassernas fullständiga avväpning. III 1. Samtidigt som konstituerande församlingen uttalar sin orubbliga beslutsamhet att rycka mänskligheten ur klorna på finanskapitalet och imperialismen, vilka dränkt jorden i blod i detta brottsligaste av alla krig, ansluter den sig fullständigt till den politik, som sovjetmakten för och som går ut på att bryta de hemliga fördragen, organisera den mest omfattande förbrödring med arbetarna och bönderna i de nu sinsemellan stridande arméerna samt till varje pris, medels revolutionära åtgärder, uppnå en demokratisk fred mellan folken, en fred utan annexioner och kontributioner, på grundval av nationernas fria självbestämmande. 2. I samma syfte kräver konstituerande församlingen fullständig brytning med den barbariska politik som bedrivs av den borgerliga civilisationen, vilken bygger välståndet för några få utvalda nationers exploatörer på förslavande av hundratals miljoner av den arbetande befolkningen i Asien, i kolonierna i allmänhet och de små länderna. Konstituerande församlingen hälsar med tillfredställelse den politik som bedrives av folkkommissariernas råd, vilket proklamerat Finlands fullständiga oavhängighet, börjat dra tillbaka trupperna från Persien och deklarerat Armeniens frihet till självbestämmande. 3. Som det första slaget mot det internationella bank- och finanskapitalet betraktar konstituerande församlingen sovjetlagen om annullering (upphävande) av de lån, som upptagits av tsarens, godsägarnas och bourgeoisiens regeringar, och uttalar övertygelsen, att sovjetmakten fast och säkert skall skall fortsätta på denna väg till dess det internationella arbetarupproret mot kapitalets ok vunnit en fullständig seger. IV Med hänsyn till att konstituerade församlingen valts enligt partilistor, som uppställdes före Oktoberrevolutionen, när folket ännu inte i hela sin massa kunde resa sig mot exploatörerna, ännu inte kände styrkan i exploatörernas motstånd vid dessas försvar av sina klassprivilegier och ännu inte i praktiken tagit itu med att skapa det socialistiska samhället, anser den det vara i grunden oriktigt, t. o. m. ur formell synpunkt, att sätta sig emot sovjetmakten. I själva verket anser konstituerande församlingen att att det nu, under folkets sista kamp mot dessa exploatörer, ej kan finnas plats för exploatörerna i något enda av statsmaktens organ. Makten måste helt och uteslutande tillhöra de arbetande massorna och deras befullmäktigade representation – arbetar-, soldat- och bondedeputerades sovjeter. Konstituerande församlingen understödjer sovjetmakten och de dekret, som folkkommissariernas råd utfärdat, samt anser sin uppgift vara avslutad med fastställande av grundprinciperna för samhällets socialistiska omdaning. Samtidigt som man eftersträvar att skapa ett verkligt fritt och frivilligt, och följaktligen desto närmare och fastare förbund mellan de arbetande klasserna i Rysslands alla nationer, begränsar konstituerande församlingen sin uppgift till att fastställa grundprinciperna för Rysslands sovjetrepublikers federation samt överlämnar åt arbetarna och bönderna i varje nation att självständigt, på sin egen befullmäktigade sovjetkongress besluta om och på vilka grunder de önskar delta i den federativa regeringen och i de övriga federativa sovjetinstitutionerna. På samma gång kan jag publicera självständighetsdokumentet från folkkommissariernas råd. Det är daterat 18 december, men det var en annan tideräkning då så enligt vår nuvarande tideräkning var det 31 december 1917. Originalet finns i Utrikesministeriets arkiv i Helsingfors på ryska. Så lyder det på svenska: “Folkkommissariernas råd Petrograd den 18 december 1917. No.101. Besvarande Finlands regerings hänvändning beträffande erkännandet av den finländska republikens självständighet besluter Folkkommissariernas råd i full överensstämmelse med principen om nationernas självbestämmanderätt att ingå till Centrala verkställande kommittén med förslaget: a/ att erkänna den finländska republikens statliga självständighet, och b/att organisera, enligt överenskommelse med den finländska regeringen, en särskild kommission av representanter för båda parterna i. o. f. utarbetande av de praktiska åtgärder, vilka hänflyta av Finlands avskiljande från Ryssland. Ordförande för Folkkommissariernas råd Vl. Uljanov (Lenin) Folkkommissarierna: L. Trotski G. Petrovski , J. Stalin, I. Steinberg, V. Karelin A. Schlichter. Byråchefen för Folkkommissariernas råd Vlad. Bontsh-Brujevitsh Rådets sekretär N. Gorbunov..” Märk väl det var i slutet av januari som det finska inbördeskriget började, det krig som våra borgerliga vänner brukar kalla frihetskriget. alltså att kriget gällde vår självständighet från Ryssland.

 3. Tack Bertil Andersson för din kommentar, man kan inte låta bli att tänka på den när man läser ex det här:
  ” Börsjättarna SKF och Assa Abloy har delat ut miljardbelopp till aktieägarna – samtidigt som de sökt statligt stöd under coronakrisen, visar SVT:s granskning.
  – Vi delar ut, men jag tycker inte det är vidlyftigt. Det visar att även aktieägarna tar sin del av ansvaret, säger SKF:s vd Alrik Danielsson.
  SKF har permitterat 1 650 anställda och räknar med att få 40 miljoner i statligt stöd, enligt SVT. Kullagerjätten har delat ut 1,3 miljarder sina aktieägare – en halvering av den ursprungliga planen.
  Assa Abloy har permitterat 1 200 anställda och begär statligt stöd. De har delat ut 2,2 miljarder till ägarna efter att ha sänkt sitt första utdelningsförslag.” (Omni)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here