Vad vill Antifa?

39
10258
Bild på Antifas hemsida.

Ingress:
I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett-två år sedan och idag” återpubliceras denna artikel. Senare uppgifter har bekräftat bilden. Jag var i stort sett okunnig om Antifa – och det tror jag gäller många andra, inklusive de som yttrar sig om Antifa. Därför publiceras detta.

Själv är jag motståndare till skadegörelse och våld vid protester och manifestationer av den typ som pågår i USA. Men har förståelse dels att andra oplanerat kan tappa fattningen, samt för att polisvåld på plats kan medföra försvarsinriktat våld.

* Jag är också motståndare till Antifas:s metoder för att uppnå påstådd socialism och kommunism. För detta är ett politiskt program och politiskt arbete bland arbetarklassen och närstående för att informera, agitera, få stöd och föra ut kunskap om samhälle och om vad socialism är nödvändigt.

Utpekandet av AFA är ett hån mot den mycket stora majoriteten av demonstranter som inte stödjer AFA. De är mot rasism, mot polisvåld och onödigt våld samt ofta mot ekonomiska orättvisor. Eventuella AFA-aktioner bara gynnar Trump.

Är Antifas arbete kontraproduktivt för proteströrelser och i arbetet för socialism?

Vad är Antifa?

Wikipedia skriver: ”Antifascistisk aktion (AFA) är ett namn som används i olika delar av världen av ett antal vänsterextrema[1][2][3] grupper som har sin ideologiska grund i olika former av socialistiska inriktningar såsom frihetlig socialism, anarkism och kommunism. Ett flertal olika nätverk och grupper som använder namnet AFA finns i Europa.[4]

I Sverige startades ett nätverk för AFA-grupper 1993, men namnet AFA har använts av lokala grupper i Sverige som existerat helt oberoende av denna struktur både före och efter att nätverket bildades.[5][6] Den 31 maj 2020 meddelade USA:s president Donald Trump att AFA skulle terrorstämplas i landet.[7]”…”Antifascistisk aktion (AFA) är ett svenskt vänsterextremt autonomt nätverk, bildat 1993, som en del av det internationella nätverket Antifascistisk aktion. Nätverket består av militanta antifascister som har sin ideologiska grund i olika former av socialism.

En central del av AFA:s konfliktrepertoar under dess tidiga verksamhetsår var att arbeta i breda nätverk för att arrangera större protester och blockader mot högernationella demonstrationer, vilket har kopplats till hur viktiga blockaderna av 30 novemberfirande 1991 i Lund och Stockholm var för dess första generation av aktivister.[10] AFA blev i Sverige under det 1990-talet och tidiga 00-talet en allt mer sluten organisation, som i likhet med Revolutionära Fronten fokuserade på aktioner utförda av små grupper i hemlighet.

På detta sätt avvek de svenska grupperna på en del plan radikalt från många av dess europeiska motsvarigheter, och AFA i till exempel i Berlin (ALB) och Köpenhamn fortsatte verka öppet och arrangerade demonstrationer, konserter, konferenser samt publicera tidningar och delta i breda antirasistiska nätverk.[källa behövs]

AFA:s övergripande mål är att genom en revolution avskaffa den nuvarande samhällsordningen till förmån för ett statslöst och klasslöst samhälle.[11” Wikipedia: Antifascistisk aktion.

Föregående artikelUSA bygger ny bas i norra Syrien
Nästa artikelNewsweek: – BRIC-länderna påskyndar USA:s nedgång
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

39 KOMMENTARER

 1. AFA är antidemokrater med en de faco funktion av att provocera samhället till våldsam motreaktion.
  Metoderna är i praktiken samma som fascisternas och resultatet är att folkliga proteströrelser slås ned och misslyckas. Samhällets våldsapparat är ojämförligt starkast och våld och förstörelse tjänar bara till att fjärma de breda folklagren från den folkliga rörelsen. Se t.ex.
  https://www.facebook.com/SoapboxStand/videos/2708090429449722/
  Under DFFGs Vietnamdemonstrationer fanns det alltid grupper som ville provocera fram våld, men tack vare demonstrationsledningens medvetenhet lyckades provokatörerna inte med det

 2. Varför detta överslätande hymlande om Antifascistisk aktion i Sverige? Anders Romelsjö.
  Säkerhetspolisen ser AFA som en av de ledande organisationerna inom vad man kallar den autonoma miljön där AFA ingår, som utgör ett hot mot delar av det demokratiska statsskickets grundläggande funktioner. Antifascistisk aktion i Sverige har hög förmåga till ordningsstörningar och är ett allvarligt hot mot enskilda individers fri- och rättigheter.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Antifascistisk_aktion_i_Sverige

 3. Vad vill Antifa?
  För knappt en månad sedan hade Dick Erixon på Samtiden ett inlägg om Antifa.
  Vad jag förstår är Antifa en del av vänstern. Inte öppet erkänd men heller inte förkastad.
  Valet från vänstern är istället tystnad. Möjligen för socialdemokrater avståndstagande under officiellt tryck.
  Ingen ska påstå för mig att kommunister är fredliga. De kan de vara personligen men själva ideologin manar till våld och uppror. Men även hat. Det s.k. ”klasshatet”. Någon liknande upprorsstämning eller hat finns inte hos de konservativa.
  Kommunister står för samhällsomstörtning eller revolution och där ingår våldet som en fullt naturlig del.
  Det har inte inträffat på så många ställen och Ryssland är väl i historien det mest tydliga exemplet?
  Dock tror jag aldrig det kommer hända fler gånger men kommunister odlar fortfarande sin ideologi vilket man tydligt kan spåra i Antifa.
  Vad jag vet har folk i den s.k. ’antirasistiska rörelsen’ Expo, Reserachgruppen m.fl. medarbetare med förflutet i Antifa. Rörelser som dessutom finansieras med skattepengar. Men en av det här aktivisterna har visst blivit av med sitt flermiljonbidrag. Därför det inte ansågs uppfylla ”samhällsnyttan” längre. Jag läste det på Katerina Magasin idag.

  https://samtiden.nu/2020/05/jonas-sjostedt-visar-att-vanstern-bejakar-politiskt-vald/

    • Har hittills aldrig känt av någon ”riktig och folklig vänster”.
     Gå ut (sent) en kväll på stan eller något populärt affärscentrum.
     Känner du dig trygg och säker?
     Romelsjö får samma fråga men kanske förståndigt nog inte längre vill pröva?

 4. Det frågas här om Antifas Aktioner är kontraproduktivt för proteströrelser och i arbetet för socialism?
  I allra högsta grad skulle jag vilja påstå.
  Låt os se vad Friedrich Engels skrev 1870 i förordet till sitt verk ”Tyska bondekriget.”
  Redan på den tiden fanns det dylika organisationer och sammanslutningar som poserade som arbetarvänner medan de i själva verket sprang reaktionens och kapitalets ärenden.
  ” Trasproletariatet, detta avskrap av förkomna element från alla klasser, med högkvarter i de stora städerna, är av alla möjliga bundsförvanter den sämsta. Detta patrask är absolut köpbart och absolut efterhängset. När de franska arbetarna vid alla revolutioner skrev på väggarna : Mort aux voleurs! (Död åt tjuvarna!) och även sköt många, så skedde det inte av hänförelse för egendomen utan i den riktiga insikten att man framför allt måste hålla dessa band från livet på sig. Varje arbetarledare, som använder dessa skojare som garde eller stödjer sig på dem, bevisar sig redan därigenom som förrädare mot rörelsen.”
  Så var förhållandena 1870 och så förhåller det sig även idag.
  Antifas aktioner har ingenting med seriös arbetarkamp att göra de är i själva verket redskap för imperialisterna och globalisterna.

 5. Om man antar att AFA (eller Antifa) är ungefär samma sak som ”Svarta blocket” som dykt upp vid demonstrationer i olika länder med våldsamma konfrontationer som följd, är det inte en grupp eller tendens att känna någon större sympati för. Är man misstänksam är det lätt att få för sig att det finns fientliga intressen i bakgrunden som drar i tömmarna för att uppnå maximala störningar. Med andra ord att det är provokatörer inblandade. – Men sedan går det ju inte att bortse från att det finns virrpannor som helt enkelt tycker det är kul att slåss och förstöra saker utan några djupare politiska tankar. Samt att det finns helt ärliga politiskt intresserade personer (som anarkister, syndikalister, kanske maoister) som har en antifa-inställning, men som har lite svårt att fatta varför den så ofta misslyckas.

 6. AFA eller Antifa är en bransch av grupperingen AFA-Expo-RG. FOI har forskat i detta. Antifa heter AFA i Sverige, och är kopplade till EXPO och till Reserachgruppen (RG), alla drivs av dömda brottslingar. Detta stöds dessutom av systemmedia, främst Bonniers, som ofta använder EXPO som referens. EXPO är en maskerad extreme politisk organisation som kan existera för dom använder medielagstiftningen som täckmantel vilket tillåter dom att föra register över till exempel politiska åsikter, viket annars är olagligt. RG sysslar med olaga hacking och informationsinsamling, AFA för det organiserade våldet, och EXPO är den fredliga fronten.

  https://www.nyatider.nu/foi-rapport-bekraftar-expo-del-av-extremvanstern/
  http://www.friatider.se/foi-vi-kommer-inte-ndra-v-r-rapport-om-v-nsterextremism
  http://www.friatider.se/expo-i-foi-rapport-om-svensk-extremv-nster

 7. Trump har deklarerat att USA kommer stämpla antifa som en terrororganisation. Detta efter att dussintals städer har drabbats av upplopp och plundring efter George Floyds död har det spridits mängder av bilder och filmer på sociala medier som visar att antifa grovt misshandlar butiksägare, stjäl vapen från poliser, kapar fordon för att köra på poliser och antänder byggnader.
  Justitiekanslern William Barr meddelade samtidigt att den federala regeringen kommer att använda sina 56 FBI Joint Terrorism Task Forces för att lagföra upprorsmakarna och återställa lag och ordning.
  Han säger vidare: “Federal law enforcement actions will be directed at apprehending and charging the violent radical agitators who have hijacked peaceful protest and are engaged in violations of federal law,” Barr wrote Sunday.“The violence instigated and carried out by Antifa and other similar groups in connection with the rioting is domestic terrorism and will be treated accordingly.”
  infowars.com

 8. Verklig förändring kan bara åstadkommas av starka folkliga organisationer, typ det som arbetarrörelsen en gång var. Överheten vet också mycket väl att det är det enda som kan hota dom. Starka krafter är därför ständigt i rörelse för att förhindra att så sker. Högerpopulismen som vill att vi skall slåss med invandrarna istället för med överheten är en sådan. AFA spelar i praktiken en liknande roll som högerpopulismen i det att dom sprider illusioner om att det finns en annan väg. Sådana illusioner finns i en mängd olika former och färger. Den mest effektiva hittills har varit sossarnas ombudsmannatänkande, som dödat all handlingskraft i den svenska arbetarrörelsen.
  Vi bör vara starkt kritiska mot alla som sprider sådana illusioner.
  ”varje steg av verklig rörelse är viktigare än ett dussin program” Karl Marx.

  • Verklighetsflykt. Sanningen accepteras inte av Vänstern.
   Vänstern i Sverige vill leva i en alternativ verklighet som inte har någonting med Sveriges verkliga historia att göra på något plan. Man har tappat sitt förtroende hos absoluta flertalet, i Sverige. Ingen ur arbetarkollektivet röstar vänster idag.
   Tittar man på Imperiets vänsterliberala nyhetskanal MSN News (Microsoft) så är det uppenbart så att sympatierna helt ligger på Black Lives Matter/ ANTIFA sidan.
   De här vänsterfanatikerna förstår inte vilken draksådd de sår. Mycket av det här våldet är inte politiskt. Att få vara en del av en galen folkmassa och slå sönder saker är berusande i sig. Det är ju så helvetes roligt med fiendskap och våld och förstörelse.

   • Ivan.
    Visst, sanningen, dvs. den rådande nyliberala sanningen accepteras inte av vänstern. Det är ju en självklarhet, men här föreligger en påfallande begreppsförvirring beträffande ordet vänster.
    Högerpopulisterna försöker hela tiden sudda ut betydelsen i höger och vänster och framställa sig själva som något som skulle stå över dessa begrepp och således vara bra för Sverige och svenskarna i största allmänhet.
    Detta är emellertid bluff och båg. Höger är fortfarande höger och är en beteckning på dom som stöder rikemännens makt gentemot folkliga intressen och behov.
    Vänster är motsatsen. Vänstern i den betydelsen är dessvärre nästan utraderad i Sverige. Olika schatteringar inom borgerligheten går naturligtvis att finna. S och V kan rimligtvis bäst placeras där, dvs. på vänsterkanten i högerblocket. Det blir dock inte vänster i den traditionella meningen, utan bara en nyans av höger.
    Vänsterliberal blir därför ett mycket märkligt begrepp. Alla dagens liberaler som jag känner till stöder imperialismen, skattesänkningar och privatiseringar och då hjälper det inte att dom är t.ex. antirasister. Dom blir inte vänster för det.

    Sedan blir du väldigt motsägelsefull. Du säger att vänsterfanatiker sår draksådd, men att mycket av våldet inte är politiskt. Det stämmer säkert att mycket av det som sker i USA just nu är oorganiserat, men det betyder inte att det är opolitiskt.
    Vanliga trygga och väletablerade människor beter sig inte som demonstranterna gör, utan detta är frukten av “den dödliga kombinationen av stigande fattigdom, arbetslöshet och politiskt förtryck.” som Al Jazeera uttryckte det.
    Det är symptom på ett mycket sjukt och misskött samhälle. Man skulle t.om. kunna kalla det upplösningstendenser.

    Den spillra av vänstern som jag själv tror mig tillhöra ser att enda lösningen på allt detta är att folk på arbetsplatser, i bostadsområden och annat organiserar sig till aktivt motstånd. Frågan ser idag inte väldigt annorlunda ut jämfört med hur den såg ut när arbetarrörelsen en gång föddes. Det är fortfarande överheten mot det arbetande folket. I den processen vädrar allehanda extremister och provokatörer morgonluft, men processen i sig blir inte mindre rätt eller mindre viktig för det.

    • Sociala medieplattformar används av grupper som Antifa och Black Lives Matter för att organisera, få ut sina beställningar och instruktioner. Det finns ingen ursäkt för vad vi ser hända i dag.
     Antifa är en internationell terroristgrupp. Vi måste hitta ledarskapet och resurserna. Black Lives Matter är inte bättre. Black Lives Matter dyker inte upp ur intet.
     Människor använder temat rasism för att passa en ideologisk agenda, och vi måste stå upp och slå tillbaka mot detta. Om vi ​​inte kan upprätthålla lag och ordning på våra gator, kommer vi att se undergrävning av våra konstitutionella rättigheter
     Vi har en fiende som utan tvekan har förklarat att de vill undergräva denna konstitutionella rättighet. De vill ersätta det med ett styrsystem som är helt annorlunda. Vi kan inte ha dessa lugnande organisationer och grupper som driver amok och rekryterar våra barn och unga människor.
     Finns det en grundläggande åtskillnad mellan vänsterideologi och konservatism? Det finns människor som tror att regeringsinstitutionen borde vara suverän och suverän över individen, och det är inte vad vi har i dag.
     Vi måste bestämma, ska vi vara individuellt suveräna eller ska vi bli kollektivt underkuvade? Det är därför du ser dem där ute på gatorna och använder rädsla, hot, tvång och våld för att nå de ändamål som de vill ha.

     • Ivan
      Hjärnspöken. Att folk reagerar mor rasismen är utomordentligt bra och vad du än hittar på så står fortfarande överheten mot det arbetande folket.
      Jag kan inte hitta belägg för att Black Lives Matter skulle vara en terroristgrupp. Inte Antifa heller, även om jag inte sympatiserar med deras metoder.
      Dom som använder ”rasism för att passa en ideologisk agenda” har hela tiden varit överheten och är så fortfarande och vill vi inte bli ”kollektivt underkuvade” så måste vi organisera oss till motstånd. Även om det alltid kommer att finnas provokatörer så är jag övertygad om att anledningen till att vi nu ser massor av folk på gatorna är att överheten har använt ”rädsla, hot, tvång och våld för att nå de ändamål som de vill ha”.

      När jag läser dig och Karl W så är det som att läsa representanter för ”The deep state” ropa på lag och ordning för att till varje pris förhindra folkliga och demokratiska aktioner.

     • Information om ”Hjärnspöken” som Anders Åberg inte kan hitta.
      Tidigare rep. Allen West (R-FL) framhöll Facebook och Twitter:s politiskt styrda och godtyckliga censurering av information och kontrasterade plattformernas underlättande av operationer som utförts av Antifa och Black Lives Matter.
      West gick med på tisdagens utgåva av SiriusXMs Breitbart News Tonight med värd Rebecca Mansour och specialgästvärd Ed Martin för att diskutera pågående oroligheter, protester och upplopp efter George Floyds död.
      West påpekade: ”Det som förargar mig mer än någonting annat är att dessa sociala medieplattformar används av grupper som Antifa och Black Lives Matter för att organisera, få ut sina beställningar och instruktioner.
      https://www.breitbart.com/radio/2020/06/03/allen-west-facebook-twitter-help-antifa-censor-protest-lockdowns/

     • Ivan
      Ja och??
      Såklart dom använder dom plattformar dom kan, precis som den här bloggen gör. Att idioten Trump har problem med Twitter gör inte att dom som protesterar mot rasismen blir terrorister.

      Dina hjärnspöken är fortfarande påfallande aktiva Ivan och din tidigare slutsats ”vi måste stå upp och slå tillbaka” mot dom som protesterar, blir ett försvar av överhetens makt.
      Hur hade du tänkt att ”vi” skulle slå tillbaka? Kalla in militären kanske, eller har du någon annan ljus idé?

  • ”starka folkliga organisationer” Vad jag själv ser i detta är bara en maktförskjutning, att det bildas en slags mobb som genom hot eller destruktiva aktioner arbetar nedbrytande för att nå sina egna, ofta idealistiska, mål, men utan att behöva ta ansvar för resultatet. Själv skulle jag vilja se att ett sådant mobb-välde förhindras och folk lokalt får mer att säga till om beträffande sitt eget liv och leverne. För att åstadkomma det måste det politisk systemet ändras för att möjliggöra att folkstyre kan ersätta mobb-valet, men det blir nog svårt om inte omöjligt. Sveriges styre fungerar mycket efter principen av den primitiva ap-skocken som löper omkring och skriker på gatan. Samhällssystemet utvecklas inte.

   • Men snälle karl. Du skriver spaltmeter om hur mycket du ogillar imperialismen och det nyliberala rikemansväldet och nu plötsligt avslöjar du dig som uttalad motståndare till det enda som skulle kunna förändra läget. Du kallar folkliga rörelser som arbetarrörelsen för en mobb och vill precis som överheten se att sådana rörelser förhindras. Hur folk skulle få mer att säga till om ifall deras organisationer förhindras berättar du inte och inte heller hur dessa organisationer skulle förhindras. Skall vi kanske förbjuda fackföreningar, är det så du menar?

    Den historielöshet du tidigare givit prov på når här nya höjder och alla dina skriverier framstår nu som gnäll utan några konstruktiva inslag.
    Du blir istället en försvarare av det bestående klassamhället både här i Sverige och i Kina.

    • Som deras egna handlingar visar, samlas företag i sociala medier för att i huvudsak störta USA:s regering.
     https://www.technocracy.news/slouching-toward-sedition-social-media-giants-are-crossing-the-line/

     Även om det är svårt att bevisa samverkan i rummet, är det inte svårt att se dessa företag bilda en likasinnad mobb som rör sig i enhetlig riktning mot ett gemensamt mål. I detta fall är målet att förstöra ett ordförandeskap, en person och ett regeringssystem som har tjänat Amerika i över 200 år. Attacker kommer från alla håll, stora och små. Twitter, Google, YouTube och Facebook:s uppgifter om censur är välkända. Nu går mindre kända plattformar ihop, som Yelp, WordPress.com och Neighbourside.

     Att censurera medborgarnas tal och tankar är en direkt attack mot det första ändringsförslaget i specifikt och USA:s konstitution i allmänhet. Detta är utformat för att störta konstitutionen. Regeringen, tillsammans med sina valda tjänstemän, har den uttryckliga och nödvändiga rätten att kommunicera med det amerikanska folket. Varje privat organisation som stör denna rätt att minska, diskreditera eller förhindra obunden kommunikation gör ett direkt angrepp på regeringens förmåga att fungera korrekt.

     Det har också blivit tydligt att Big Social Media: s censur är mycket selektiv. Medan censur av myndigheters tjänstemän genomförs finns det ingen censur av våldsamma styrkor som ägnas åt den våldsamma störten av regeringen.

     Slutligen tjänar de personliga attacker som ses mot en vald president endast för att störta honom. Vissa sådana attacker är uppenbara och andra är mycket subtila. Om du till exempel skriver ordet ”rasist” i Twitters sökfält är den första posten som kommer upp ”Donald J. Trump”.

     • Ivan
      Din omsorg om det amerikanska regeringssystemet är rörande. Detta system som har lyft fram det militärindustriella komplexet som i sin tur ligger bakom mördandet av tiotals miljoner oskyldiga människor världen runt förtjänar verkligen vårt stöd, eller hur?

      ”företag” går ihop för att störta USA:s regering” och dom rör sig mot ”ett gemensamt mål” . Har ”företagen” gått och blivit kommunister undrar man oroligt?

    • Läser Du, Anders Åberg överhuvudtaget någon länk, som din tänkta debattmotståndare hänvisar till för att hjälpa dig att förstå sakförhållanden på ett djupare plan?
     Menar du att den färgade Allen West, som skriver att ”sociala medieplattformar används av grupper som Antifa och Black Lives Matter för att organisera, få ut sina beställningar och instruktioner” är rasist?
     Och hur fick du för övrigt in ” idioten Trump” i den här tråden?

     • Länkar från Breitbart läser jag helst inte och Allen West vet jag inget om.
      Du vill ju att vi skall försvara det vidriga amerikanska regeringssystemet mot dom som protesterar mot rasismen. T.om. att “vi måste stå upp och slå tillbaka” mot dom. Du verkar alltså stödja mer våld emot demonstranterna!

      Om antirasisterna kan använda sociala media är det en bra sak och inget att uppröras över, men du verkar försöka få det till ett bevis för någon slags pågående statskupp.

      Du själv fick ju in Trump när du upprörs över att en sökning på ordet rasist resulterar i Donald J. Trump.

      Vad är du för en människa egentligen Ivan? Du är inne på en vänstersajt och försvarar efterkrigstidens värsta massmördare och rasister, mot synnerligen berättigade protester! Mycket märkligt alltihop.

     • Nej, inte alls märkligt.
      Det är bara i diktaturen som kommunism får stå oemotsagd.

 9. I London härjar vänsterextrema Antifa och river bl.a. ned gamla statyer.
  Det gick så illa att en vänsterextremist fick en staty i huvudet och ligger på sjukhus i koma.
  Ganska ynkligt tycker jag. De duger inte ens till att förstöra. Eller olyckshändelse i ’arbetet’?
  Den nationella rörelsen gillar inte den här förstörelsen av gamla nationella kulturminnesmärken och får nu hjälp från oväntat håll när inte Polis och stat tycks göra något åt förstörelsen.
  Det är en huliganrörelse som kallas fotbollsfirmor och som nu frivilligt ställer upp för nationalisterna.
  Det kan gå så att vänsterextremisterna nu får smaka sin egen (vålds)medicin men med all säkerhet är det läge för polisen att rusta för kravaller och kanske lite tuffare sådana när extremistvåld möter huliganvåld. Säkrast är nog hålla sig på behörigt avstånd?

  https://samnytt.se/tommy-robinson-samlar-medborgargarde-for-att-skydda-statyer/

  https://www.thesun.co.uk/news/uknews/11835212/fears-clashes-far-right-defend-monuments/

 10. Det är intressant att beämningen ”fredliga protester” har krupit in i rubrikerna av otaliga berättelser om de senaste protesterna efter George Floyds tragiska död. Praktiskt taget varje nyhetsuttag, från CNN till MSNBC till BBC och Sky News, till och med Daily Mail, har insisterat på att alla demonstrationerna i hans namn huvudsakligen har varit lugna, välskötta affärer. De verkar dock ha glömt bort att kamerorna rullar.

  Den första vidhäftade incidenten av denna typ av täckning var en film från MSNBC. Detta visade reportern Ali Velshi som stod utanför en byggnad i Minneapolis som bokstavligen var i brand när plundring ägde rum runt omkring honom, insisterade på att det som pågår var ”mestadels en protest” och ”generellt sett inte var orubbligt”. Det fanns många andra tillfällen i städer i USA har dessa ”fredliga protester” lett till utegångsförbud och nationella vakten kallas ut i flera stater.
  CNN avslöjade för oss att Target tillfälligt stängde några av sina butiker och justerade öppettiderna ”bland protester”. Det som denna rubrik försummade att nämna var att en gren av Target i Minneapolis var en av de första som blev plundrade i staden under de ”fredliga” protesterna.
  Så småningom samlades en folkmassa utanför Downing Street och började slänga projektiler mot de brittiska poliserna som bevakade premiärministerns hem medan de sjöng ”Boris är ett fitthål” . Detta resulterade i 13 arresteringar.
  Sky News körde en liveblogg om evenemanget och rapporterade ”det bör noteras att alla närvarande säger att den stora majoriteten av protesterna passerade fredligt”.
  Daily Telegraph sa att de chockerande händelserna inträffade ”efter de i stort sett fredliga Black Lives Matter-protesterna”. Och hur rapporterade BBC om denna händelse? ”27 poliser skadade vid i stort sett fredlig protest mot rasism” . I stället för att beskriva folket som slet ner en staty av Edward Colston i Bristol som vandaler, som de är, kallades de anti-rasismprotestanter.

  Den 3 juni offentliggjorde BBC en analys av antalet personer som har dött i polisförvaring i England och Wales under de senaste tio åren. Vad det här konstaterade var att 85% av människor som har dött i polisförvar sedan 2009 var vita och 8% var svarta. Det innebär att en vit person som arresteras är 25% mer benägna att dö i polisförvaring än en svart person. Artikeln hade rubriken: ”George Floyd död: Hur många svarta människor dör i polisförvar i England och Wales?”
  Tror vi en sekund om det hade visat sig att svarta människor var 25% mer benägna att dö i polisernas förvar än vita människor att detta inte skulle ha varit rubriken? Man behöver inte vara raketforskare för att dra slutsatsen att de begraver detta faktum eftersom det inte passar berättelsen.
  Vi förstår det, du antingen antar helt och hållet dessa handlingar eller är så förstenad av att vara märkta rasistisk för att påpeka att rörelsen har infiltrerats av revolutionära marxistiska thugs att du har beslutat att inte göra sina jobb ordentligt. Vilket som helst av dessa två alternativ är fallet, bara erkänna det och sluta förolämpa vår intelligens genom att låtsas vara opartisk. Våld är aldrig fredligt, oavsett vad Big Brother kan säga.
  https://www.rt.com/op-ed/491528-peaceful-protests-riots-black-lives-matter

 11. Våld är aldrig fredligt, oavsett vad Big Brother kan säga.
  Det är intressant att beämningen ”fredliga protester” har krupit in i rubrikerna av otaliga berättelser om de senaste protesterna efter George Floyds tragiska död. Praktiskt taget varje nyhetsuttag, från CNN till MSNBC till BBC och Sky News, till och med Daily Mail, har insisterat på att alla demonstrationerna i hans namn huvudsakligen har varit lugna, välskötta affärer. De verkar dock ha glömt bort att kamerorna rullar.

  Den första vidhäftade incidenten av denna typ av täckning var en film från MSNBC. Detta visade reportern Ali Velshi som stod utanför en byggnad i Minneapolis som bokstavligen var i brand när plundring ägde rum runt omkring honom, insisterade på att det som pågår var ”mestadels en protest” och ”generellt sett inte var orubbligt”. Det fanns många andra tillfällen i städer i USA har dessa ”fredliga protester” lett till utegångsförbud och nationella vakten kallas ut i flera stater.
  CNN avslöjade för oss att Target tillfälligt stängde några av sina butiker och justerade öppettiderna ”bland protester”. Det som denna rubrik försummade att nämna var att en gren av Target i Minneapolis var en av de första som blev plundrade i staden under de ”fredliga” protesterna.
  Så småningom samlades en folkmassa utanför Downing Street och började slänga projektiler mot de brittiska poliserna som bevakade premiärministerns hem medan de sjöng ”Boris är ett fitthål” . Detta resulterade i 13 arresteringar. Sky News körde en liveblogg om evenemanget och rapporterade ”det bör noteras att alla närvarande säger att den stora majoriteten av protesterna passerade fredligt”.

  Daily Telegraph sa att de chockerande händelserna inträffade ”efter de i stort sett fredliga Black Lives Matter-protesterna”. Och hur rapporterade BBC om denna händelse? ”27 poliser skadade vid i stort sett fredlig protest mot rasism” . I stället för att beskriva folket som slet ner en staty av Edward Colston i Bristol som vandaler, som de är, kallades de anti-rasismprotestanter.
  Den 3 juni offentliggjorde BBC en analys av antalet personer som har dött i polisförvaring i England och Wales under de senaste tio åren. Vad det här konstaterade var att 85% av människor som har dött i polisförvar sedan 2009 var vita och 8% var svarta. Det innebär att en vit person som arresteras är 25% mer benägna att dö i polisförvaring än en svart person. Artikeln hade rubriken: ”George Floyd död: Hur många svarta människor dör i polisförvar i England och Wales?”
  Tror vi en sekund om det hade visat sig att svarta människor var 25% mer benägna att dö i polisernas förvar än vita människor att detta inte skulle ha varit rubriken? Man behöver inte vara raketforskare för att dra slutsatsen att de begraver detta faktum eftersom det inte passar berättelsen.

 12. Jag tittar på översta bilden i inlägget och ser bara unga och medelåldersmän.
  Några ser arga och aggressiva ut men det kanske hade med situationen att göra?
  Men vart är kvinnorna?
  Hur är det med jämställdheten inom Antifa?

  Antifa är en vänsterradikal rörelse.
  Vet inte vad jag ska kalla det men kanske något av gatans parlament?
  En annan nutida vänsterradikal rörelse är Extinction Rebellion.
  Märkligt namn. Jag vet inte vad det betyder.
  Men den konservativa kanalen Riks hade en video för några dagar sedan där man filmat en av gruppens aktioner eller manifestationer där man blockerar en gata i Stockholm.
  Polisen tillät gruppen genomförande av manifestationen men upplöste sedan sammankomsten med hänvisning till den rådande Coronalagen.
  Manifestationen ackompanjeras av en musikgrupp.
  Jag får genast vibbar av 68 vänstern och deras musikteatergrupper på den tiden.
  Jag känner genast igen melodin de spelar.
  Det är de gamla kommunisternas kampsång Warsavjanka.
  Väldigt fin melodi men från början en folksång och inte alls någon kommunistkampsång.
  Aktivisterna i videon dansar Jenka på den blockerade gatan.
  Första gången jag ser någon dansar Jenka till Warsavjanka.
  De svenska 68 kommunisterna gjorde ett flertal covers av kampsången
  Gruppen Knutna Nävar var en av dem.
  Om jag får tycka kan jag möjligen se att aktivistgruppen Extinction Rebellion kan likna en återkomst av 1960 talets radikalvänster ur politiskt aktiverade ungdomar från skolor och universitet.

  https://www.youtube.com/watch?v=5XdaKjg8azY

  Knutna Nävar:
  https://www.youtube.com/watch?v=X2rZeHmKEMw

  • Det finns ett gammalt talesätt som går så att det tar ett par år innan barnen får hjärnan inknuffad till rätt ställe. Det betyder att dom lär sig vad vanligt folkvett och respekt för andra är. Den åldern tycks numer alltmer ligga vid vad vi förr kallade medelåldern.

 13. Jag tror snarast att Antifa är ett verktyg som används för att omkullkasta folklig organisation och demonstrationer som bedöms som ”samhällsstörande”. Medlemmarna själva vet kanske inte det och en del av dem tror möjligen att de ”krigar” för något gott, men i slutändan används deras våld för att smutskasta och ogiltigförklara vad som kan vara fredliga och effektiva rörelser. Ingen förändring, som är värd att kämpa för, kommer genom våld mot sina medmänniskor. Vänstermänniskor och högermänniskor borde leta efter likheter och inte olikheter. Ett enat folk som kämpar för förändring är vad makten fruktar mest.

 14. För mig framstår AFA bara som ett stort antal grälsjuka bråkmakare utan någon annan egentlig agenda än att hitta motiveringar till att slåss och utöva våld.

 15. Eftersom många våldsbenägna demonstranter i olika länder är maskerade är det svårt att fastställa identiteten. Det innebär också att demonstrationer kan utnyttjas av provokatörer från regeringarnas sida. I exemplet Colombia (som jag känner bäst till) finns det många exempel där det filmats när polisens provokatörer blir körda till demonstrationer av polisen själva. Steg ett ur myndigheternas synvinkel är att kunna beskriva demonstrationer som våldsamma, steg två är att terroristklassa demonstranterna och som logisk följd, steg tre att skjuta skarpt mot dessa ”terrorister”. Det är en komponent.
  En annan komponent är naiva ungdomar med hjärtat till vänster som tror att våld är en genväg till ett bättre samhälle. För några år sedan följde jag den Revolutionära Frontens hemsida och det var intressant att se hur stolt man både var över hur många nazister man pryglat upp och att man aldrig läst en marxistisk text. Sen finns det en tredje komponent som består av samma våldsbenägna ungdomar som stöder extremhögern, som står för våldet vid fotbollsarenor och som nu råkat hamna i vänsterkretsar. I praktiken tjänar de alla reaktionen men jag tror att man måste agera olika beroende på motiv. Den första gruppen, de betalda infiltratörerna och deras uppdragsgivare måste dömas och avslöjas, de vilsna vänsterinriktade måste övervinnas ideologiskt och den tredje gruppen måste bli föremål för behandling av sociala och polisiära myndigheter.
  Det är naivt att tro att inte myndigheter infiltrerar. Det tydligaste exemplet i Sverige är IB-spionen Gunnar Ekberg som gjorde sig skyldig till terrorism på uppdrag av regeringen för att smutskasta Palestinagrupperna.

  • Stämmer att myndigheter infiltrerar, men är dessvärre även så att myndigheterna är infiltrerade, genominfiltrerade i vårt Land och i resten av västvärlden. Men av ’vem’ då..

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here