Varför Nato inte är defensivt, utan föråldrat och bör upplösas

21
1206
Bild från Fjärde juli-manifestation av Sveriges Fredsråd i samarbete med andra organisationer.

Den här artikeln av fredsforskaren Jan Öberg har också publicerats i lätt redigerade versioner av China Daily den 13 april 2022 och av The Citizen i Delhi den 12 april 2022 samt även på Jan Öbergs egen site https://transnational.live/2022/04/14/why-nato-is-not-defensive-but-outdated-and-should-be-dissolved/

Jan Öberg

_________________________________________________

Varför Nato inte är defensivt, utan föråldrat och bör upplösas

The North Atlantic Treaty Organisation, Nato, fyller 73 år. När det första kalla kriget var över var Nato omkring 40 år. Dess existensberättigande fram till dess hade alltid och otvetydigt varit själva existensen av Sovjetunionen och Warszawapakten (inrättad 6 år efter Nato, i maj 1955) och dess socialistiska ideologi.

Men Nato valde triumfatoriskt att expandera – idag 30 länder, varav 10 tidigare Warszawapaktmedlemmar. Det bröt de västerländska löftena att inte expandera, vilka gavs till den siste sovjetpresidenten, Mikhail Gorbatjov. Och det är i grunden vad konflikten mellan Nato och Ryssland, som nu tragiskt utspelar sig i Ukraina, handlar om.

Under åren har Nato kommit att bryta mot sitt eget fördrag från 1949, som säger (min kursivstil):

Inledning

”Parterna till detta fördrag bekräftar sin tro på syftena och principerna i Förenta nationernas stadga och sin önskan att leva i fred med alla folk och alla regeringar. De är fast beslutna att skydda sina folks frihet, gemensamma arv och civilisation, grundad på principerna om demokrati, individuell frihet och rättsstatsprincipen.”

Artikel 1:

”Parterna förbinder sig, i enlighet med Förenta nationernas stadga, att lösa alla internationella tvister, i vilka de kan vara inblandade, med fredliga medel på ett sådant sätt att internationell fred och säkerhet och rättvisa inte äventyras, och att avstå i sina internationella förbindelser från hot om, eller användning av våld på något sätt som är oförenligt med Förenta Nationernas syften. ”

Vilken skillnad mot Natos faktiska beteende.

Icke defensiv

I väst kallas Nato alltid för försvarsalliansen. Men vad är försvar? Det är att försvara sig på sitt eget territorium med en begränsad, nära säkerhetszon, och att endast använda vapen med kort räckvidd och begränsad destruktionskapacitet. Defensivt försvar fungerar bara när du blir attackerad och kan inte användas för att attackera andra långt borta.

Däremot är långdistansvapen, med enorm destruktiv förmåga upp till kärnvapen (som inte nämns i fördraget) per definition offensiva. Avskräckning och dialog i kombination är som att rikta en pistol mot en motståndares huvud och säga: Ska vi prata?

En defensiv allians borde möjliggöra gemensam säkerhet – att känna sig trygg, eftersom motståndaren också känner sig trygg. Offensivitet innebär ömsesidigt hotande, aldrig sinande beväpning och ingen fred.

Rädsla och fiendebilder som legitimerar beväpning

Nato har bara ett svar på varje problem: Det är bara någon annans fel och vi behöver mer pengar och fler vapen. Efter den ryska invasionen av Ukraina kommer Nato att öka sina militära utgifter ännu mer, även om de redan är 12 gånger större än Rysslands.

Också intressant? Ge självdestruktiva USA ett handtag

För att legitimera sin existens måste NATO ständigt producera fiendebilder. I verkligheten tjänar det inte sina medborgare, utan dess medlemsländers MIMACs – Military-Industrial-Media-Academic Complexes intressen.

Den sofistikerade, men medvetet bedrägliga ”rädslo-login” – d.v.s. att få medborgarna att betala med hjälp av information och propaganda (falsk och utelämnande) – garanterar att människor fruktar dessa konstruerade fiender och känner sig frälsta från dem: Nato är frälsaren från problem skapade av NATO.

Psykologisk sjukdom

Så vad ska man göra med en allians, som i 30 år inte har kunnat definiera den verkliga världen och dess uppdrag efter kalla kriget, som permanent bryter mot internationell lag och sitt eget fördrag?

Vad ska man säga om Natos militaristiska eliter, som är vida och alltmer överlägsna sina självdefinierade fiender när det gäller utgifter och teknisk kvalitet, men som känner att de måste gapa och skrika konstant om alla existentiellt hotande fiender de ser (Serbien, Ryssland, Irak, Kina, Nordkorea, Iran, Libyen, Venezuela och – vem kommer härnäst?

Vad ska man göra med en USA-styrd Nato-elit, som ständigt hotar andra med krig, inför sanktioner mot dem, försöker isolera och demonisera dem och anklagar dem för att göra det de själva gör i mycket större utsträckning?

Vad ska vi kalla det? Paranoid? Psykotisk? Autistisk? Sinnessjuk? Ska vi säga att Nato håller på att tappa greppet, trivs med påhittade bilder och lever i en fantasivärld, fylld av illusioner och självbedrägeri?

Är fiendebilder något annat än psyko-politiska projektioner av ens egna mörka sidor på den andre – och sedan förstorar man upp dem?

Eller ska vi säga att Nato bara lider av ett farligt ”grupptänkande”, som utesluter möjligheten att Natos beslutsfattare någonsin upplever motsatta synpunkter och motfakta och därför i allt högre grad tror att de är exceptionella, utvalda av Gud, för att leda världen och att de alltid har rätt och inte kan ha fel?

Och tänk om Natos ledare känner sig uppmuntrade av en megaloman illusion av att de är allsmäktige och borde vara världens härskare.

Jag är inte säker på vad som definierar sjukdomen. Men jag är säker på att dagens Nato är ohälsosamt och farligt.

För att hantera historiens starkaste militära allians måste du vara ytterst klok, försiktig och ödmjuk. Ingen kan på något sätt uppfatta Nato och dess dominerande länder som ödmjuka. Dess medlemmar ser sig själva som exceptionella, med den ”regelbaserade internationella ordningen” för väst och internationell rätt för resten.

Vi skulle faktiskt kunna leva i en fredlig värld om det inte var för Nato. Ingen annan institution har bedrivit mer krig under så lång tid, dödat så många och förstört så mycket. Allt betalas av skattebetalarnas pengar. Så varför inte en skatterevolt? Och låta Nato sälja kakor och kaffe för att finansiera sitt arbete såsom fredsrörelsen alltid måste finansiera sitt? Det skulle bli färre krig!

Nato är den huvudsakliga orsaken till att västvärlden är på tillbakagång och militariserar sig själv till döds

Nato-medborgare blir lurade: Den stabilitet, säkerhet och fred som Nato har lovat sina medlemmar och världen alltsedan 1949 finns inte och kommer inte att komma. Om du i över 70 år har lovat att uppnå något och detta fortfarande inte har förverkligats, krävs det ingen professor för att bedöma att något har gått galet fel och det är dags att skapa gemensam säkerhet och verklig fred med fredliga medel.

Natos medlemmar fortsätter att ägna absurda eller perversa mängder ekonomiska, tekniska och mänskliga resurser, i tider av västvärldens multikris. Det finns en rad misslyckade krig i det förflutna, ett Ukraina-krig som kunde ha undvikits och nu mycket mer av samma upprustning.

Nato är den huvudsakliga orsaken till att västvärlden är på tillbakagång och militariserar sig själv till döds. Världen behöver ett helt nytt freds- och säkerhetstänkande och en politik som gör oss alla säkrare och frigör resurser för att lösa mänsklighetens mest akuta – verkliga – problem nu.

Föregående artikelDaniel Suhonen och Reformisterna: ”Marxist och socialdemokrat som tror på demokrati” – hur går det ihop?
Nästa artikelNytt erbjudande om eldupphör och fri lejd i Mariupol
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

21 KOMMENTARER

 1. USA/NATO tror sig ha har lösningen på hur man förser Ukraina med mera vapen.
  Låt dom då försöka bevisa att dom har det… Ryssland säger att är redo att skjuta ner USA:s och Natos flygplan över Ukraina.
  Statsvetaren Marat Bashirov sa under ett samtal med journalister från den södra federala portalen, transportplan från USA och NATO, lastade med vapen och på väg mot Ukraina, kommer att bli föremål för omedelbar förstörelse när de kommer in i landets luftrum.
  I en kommentar till det senaste uttalandet av det ryska utrikesministeriets talesman Sergei Koshelev om rätten att förstöra militär last på ukrainskt territorium, betonade statsvetaren att åtgärden även gäller transportflygplan, som när de går in i ukrainskt luftrum blir legitima mål för de ryska väpnade Krafter.
  Kom ihåg att representanten för det ryska utrikesministeriet utfärdade ett uttalande enligt vilket Moskva inte kommer att vara likgiltig för processen att pumpa Ukraina med vapen, vilket Washington har gjort sedan början av den speciella militära operationen.
  https://infosmi.net/politic/293505-bashirov-zayavil-chto-rossiya-gotova-sbivat-samolety-ssha-i-nato-nad-ukrainoy

 2. Jan Öberg säger det på ett mycket bra sätt och använder Natos egen stadga mot Nato självt.

  Samtidigt undrar jag givetvis hur Jan Öberg själv ser på hur vi rent praktiskt tar över Riksdagen med fredliga neutrala och alliansfria partier, samt hur vi förändrar propaganda-media så att den blir anständig?

 3. Det ryska utrikesministeriet säger att Ryssland är beredda att beskjuta all den militära utrustningen från Amerikas förenta stater och den nordatlantiska alliansen , som dyker upp i Ukraina.
  Uttalandet från det ryska utrikesministeriet om rätten att förstöra militär last i Ukraina gäller inte bara vägtransporter och järnvägsnivåer, utan också USA:s och Natos transportflygplan.

 4. Något om NATOS ”självmordsklubb”.
  Sverige och Finland, borde titta på vad som händer i Azovtals fängelsehålor, innan de går med i ”NATOs självmordsklubb”.
  Det har rapporterats att myndigheterna i Sverige och Finland har ansökt om medlemskap i NATO i iuni 2022.
  Kandidaterna för NATO-medlemskap måste vara medvetna om att problem och meningslös död väntar dem i den amerikanska härskande klassens intresse, uppgav senator Andrei Klimov.
  Den ryske politikern påminde om att många nu har börjat jämföra ukrainska radikaler och utländska legosoldater som har kurat ihop sig i Azovstals fängelsehålor med det pro-amerikanska väst.
  ”De isolerade sig, blev vilda och brutaliserade, tog med sig gisslan, vägrade gå ut i Guds ljus.
  Azovstals undre värld är ett tydligt exempel på vad territoriet för Nato-länder som kontrolleras av Washington kan förvandlas till”, skrev Klimov på Telegram.

 5. 22 april 2022 14:20
  Tidigare har Pentagon skrutit om att Ukraina sedan början av Rysslands militära specialoperation har tagit emot olika vapen, till och med flygplan och delar till dem från andra stater, rapporterar 360 -kanalen.

  Den Ryska Federationens väpnade styrkor har nu påbörjat förstörelsen av Ukrainska järnvägar.
  Under en speciell militär operation, började Rysslands väpnade styrkor slå till mot Ukrainas järnvägsinfrastruktur. Detta meddelande delades av militäranalytikern Yuri Podolyaka.

  De ryska väpnade styrkorna har äntligen uppmärksammat Ukrainas järnvägsinfrastruktur, som aktivt används för leverans av vapen från västländer.
  Militärexperten sa att den 21 april började den ryska armén genomföra en plan för den så kallade ”järnvägsavskärningen” av Ukraina i två delar.

  • Utmärkt, kirurgisk krigsföring! Lamslå Ukrainas kommunikations infrastruktur och därmed även grusa planerna för ökade vapenleverans till Ukraina från dumdryga västledare.

 6. Natos primära framgång är att tvinga alla de västeuropeiska stater som brukade kriga till integrering under amerikanskt ledarskap och hot från sovjetunionen. Nato är det bästa som hänt västeuropa. Natos sekundära framgång är att ha fredat sig från kommunisternas imperialistiska expansionskrig och väntat ut sovjetunonens oundvikliga sammanbrott. Ett sånt sjukt ekonomiskt system som sovjetunionens brakar nämligen ihop av sig själv under trycket av alla felinvesteringar som inte straffar sig i tid, vare sig via marknaden eller val.

  Socialismens sammanbrott gick relativt fredligt, Baltikum och östeuropa är modernt, de sovjetiska islamprovinserna precis så korrupta som väntat. Tyvärr är själva Ryssland inte framgångsrikt moderniserat, utan i KGB´s valhänta händer. Det omoderna ortodoxa centralstyrda vasallsamhället utan fungerande jurisdiskt system har inte följt med in i vattumannens tidsålder och 2000-talets marknadsekonomi, utan hotar fortfarande omgivningen med 1800tals-praktik. Det är bara pogromerna som saknas. Volodymyr Zelenskyj är jude och vald ledare för det demokratiska Ukraina, det ryska överfallet kan ses som en pogrom, för den som vill.

  • Vadå kommunistiska erövringskrig?

   Det var det demokratiska Tyska riket,
   som började kriget 1938/1939, och England som förklarade krig den 3/9-39.
   Då anföll Tyskland Polen, som var dåtidens Ukraina, och även hade erövrat
   stora delar av Belarus, och Ukraina, 1920,
   11 miljoner invånare som Polen förtryckte,
   av de polska katolska svartrockarna och antisemiterna, och Pilsudski-regimen.

   England svek både Polen och Tjecko-slovakien, 1938/1939, de fick samma öde
   som kommer att drabba Ukraina, 2022.
   Väst har inget lärt, idag är det EU som
   orsakar krig, först EU, sen Nato är skurkarna.

   Inte kommer svenskar att trivas i Nato, med turkar, rumäner, kroater, polacker greker, italienare, tyskar, holländare, fransmän, belgare, + våra nordiska knasbollar till grannar. Aldrig!

   • Själv tror jag Sverige eventuell anslutning till NATO i verkligheten sker under samma slags hotelser som när Sverige anslöt sig till Nazityskland 1940 och tillät att Sverige användes av nazisterna för uppladdningen i Norge för att anfalla Brittiska Öarna. Det kallades Permittenttrafiken. Nazisterna då ställde i realiteten att ultimatum, anslut er till oss och tillåt Permittenttrafiken, eller så blir det krig och vi invaderar. USA har säkerligen agerat på samma sätt idag när det gäller anslutningen till NATO, värdlandsavtalet, kärnvapenförbudet, osv. Sverige är bara bollen i det amerikanska spelet.

  • Att USA tvingade alla de västeuropeiska staterna till underkastelse under USAs diktatur är nog sant. Ockupationstrupperna från USA finns ju fortfarande på plats i Europa. Europa är alltså inget annat än ett USA ockuperat område och USAs legotrupper. Både USA och sovjet sökte global totalitär makt, sovjet är borta, men USA fortsätter expansionen. Nu väntar vi bara på USAs oundvikliga sammanbrott. Zelensky är vald, enligt liknade metoder som Hitler, och i USAs tjänst. Zelensky är en av USA inhyrd skådespelare vars strategi, tal, repliker, koreografi, manuskript och manus har skrivits av USA. Både för att få honom vald till presidentämbetet och för att driva USAs sak mot USAs målsättningar. Jag tror det är första gången en sådan strategi att kontrollera en demokrati har tillämpats av USA.

  • Att skojaren Zelenski är en jude är ingen garanti för att han inte kan ha gemytliga relationer med Nazister. Redan 1933 gjorde sionisterna det med självaste Hitler. Haavara avtalet är barnet av det ”kärleksaffär” då. Apartheid israel tränar och beväpnar nazisterna i Ukraina. Ditt argument faller platt således.

   Läs mer om den samtida gemytliga banden mellan apartheid israel och nazisterna i Ukraina i följande länk:

   https://electronicintifada.net/content/israel-arming-neo-nazis-ukraine/24876

   och här

   https://electronicintifada.net/blogs/asa-winstanley/israel-still-arming-ukrainian-nazis

 7. Det kan finnas orsak till att Zelensky inte drar tillbaka trupper från Donbass.
  Myndigheterna i Kiev beordrar sina trupper att inte lämna Donbass. De fortsätter försöka att stärka sina positioner. Experterna från Vzglyad.ru- publikationen förklarade skälen till ett sådant beslut av den ukrainska presidenten Vladimir Zelensky.
  Ukraina befinner sig inte i den bästa situationen nu. Ryska trupper har slutfört den första fasen av specialoperationen. Inom en mycket snar framtid kommer ukrainska nationalister att omringas och helt elimineras. Men samtidigt ger Vladimir Zelensky dem inte möjlighet att dra sig tillbaka.

  Experter tror att myndigheterna i Kiev förväntar sig seriöst stöd från väst. Stora partier vapen kommer hela tiden till Ukraina, men oftast når de inte slutanvändaren. Den ryska militären lyckas framgångsrikt förstöra all last.
  Annan orsak kan vara att Zelenskij är säker på den ukrainska militärens stridsanda. Han tror att de kommer att kämpa in i det sista om de hela tiden får höra om den kommande militära hjälpens ankomst.

  Kiev är säker på att det är nödvändigt att hålla ut till juli, eftersom Zelensky under denna period förväntar sig någon form av geopolitisk förändring. I detta avseende kommer Ukraina att hålla ut till det sista.
  https://infosmi.net/politic/293507-nazvany-prichiny-pochemu-zelenskiy-ne-otvodit-voyska-iz-donbasskogo-kotla

  • Tusentals ton ammunition av olika slag och kalibrar kom under kontroll av ryska trupper i staden Balakleya, Kharkiv-regionen.
   Vi pratar om den 65: e arsenalen i Ukrainas väpnade styrkor, som var den största ammunitionsdepån i landet.

   Det är anmärkningsvärt att även efter bränderna och explosionerna på lagren i Balakleya, som manifesterade sig för några år sedan, förblev innehållet i arsenalen mer än imponerande.

   Ukraina fortsätter att tigga om vapen och ammunition från väst, och faktiskt över hela världen, samtidigt som det hade enorma lager av patroner, gruvor, granater, raketer, ammunition för tankar och artilleri, missiler etc.

   Ammunition i NATO-stil, inklusive 60 mm kalibergruvor, dök också upp i lagren i den 65: e arsenalen i Ukrainas väpnade styrkor. Den totala ytan på 65: e Arsenalen är mer än 350 hektar. Den var utformad för att lagra minst 150 tusen ton ammunition – inklusive i speciella hangarer.
   Minns att Balakleya tidigare hade kommit under kontroll av ryska trupper.
   https://www.youtube.com/watch?v=yAwfaddv41w&t=1s

   • Brittiska vapen till Ukraina.
    Det kollektiva väst, som pumpar upp Ukraina med vapen, är intresserade av att förlänga fientligheterna så mycket som möjligt, samtidigt som det står klart att europeiska instruktörer inte kommer att ha tid att utbilda ny ukrainsk personal, sa TASS militärobservatör, pensionerad överste Viktor Litovkin till Narodny Novosti.

    Storbritannien stöder aktivt Ukraina i finansiella och militära planer, tillhandahåller stora mängder vapen där och ger fler och fler lån. Storbritannien, medan de leker med elden, tränar också den ukrainska militären för att hantera nya vapen, sade premiärminister Boris Johnson. Utbildningar hålls huvudsakligen i andra länders territorier.

    ”Inte bara Storbritannien, utan hela det kollektiva väst idag verkar i ett paradigm. Det är viktigt för dem att dra ut på kriget i Ukraina så länge som möjligt, eftersom detta krig å ena sidan tillåter dem att tjäna pengar genom att leverera vapen till Ukraina, genom att träna den ukrainska militären, till och med genom att skicka sina instruktörer.

    Å andra sidan vill de att Ryssland ska bli mer och mer involverat i konflikten och lägga sina resurser på detta, det vill säga att de räknar med en minskning av Rysslands ekonomiska och militära makt. Därför tillåter de inte ens Zelenskij att prata om kapitulation, om någon form av förhandlingar, om att acceptera ryska ultimatum och krav, och så vidare”, tillade han.
    ”Storbritannien är inte alls intresserad av om de kommer att kunna utbilda ukrainska specialister eller inte. Det är viktigt att Johnson säger att de är engagerade i det här fallet. Det är viktigt för honom att motivera utgifterna för de brittiska skattebetalarnas medel för dessa ändamål.
    Det här är all politik å ena sidan, och affärer å andra sidan, en sådan kombination av politik och näringsliv är lömsk västerländsk politik och propaganda, förklarade militärexperten.

    För Ukraina kommer tillgången på europeiska vapen att resultera i stora skulder, eftersom det inte tillhandahålls gratis. ”Det är inte välgörenhet, det är affärer. Ukraina förses med vapen, de kostar pengar, och det som kommer att finnas kvar av Ukraina och kommer att vara skuldsatt i generationer”.
    https://nation-news.ru/23142372-britaniya_igraet_s_ognem_chem_obernutsya_dlya_ukraini_novie_postavki_zapadnogo_oruzhiya

 8. ”De ryska oligarkerna Vladislav Avajev och Sergej Protosenja samt deras respektive familjer har i veckan hittats döda – Avajevs familj i Moskva och Protosenjas familj i Spanien, skriver flera medier. I båda fallen rapporteras oligarkerna först ha mördat sina familjemedlemmar för att sedan begå självmord, men händelserna omgärdas av flera frågetecken, skriver tyska Focus och Newsweek.

  I båda fallen hittades de döda efter att ytterligare ett barn enligt uppgift inte kunnat få tag på sina familjemedlemmar och då slagit larm. Men i fallet Sergej Protosenja, som hittades i katalanska Lloret de Mar, har spansk polis inte uteslutit teorin att det rör sig om ett maskerat trippelmord, skriver tidningen El Punt Avui.

  Enligt tidningen hittades inga blodspår på Sergej Protosenjas kropp, trots att hans fru och dotter rapporteras ha huggits ihjäl. Vidare ska strumpor ha använts för att inte lämna fingeravtryck på den yxa och kniv som använts för att mörda frun och dottern”

  Intern rysk rättskipning. PutinLydig eller PutinOlydig; ägande och därmed liv och lem är inte lagskyddat. Det finns ingen rysk rättstat, bara postsocialistisk maffia med en KGB-Tsar. Ryssland är ett medeltida imperium.

  • Lögner och förbaskade lögner som sprids i sionist media Newsweek. Nu är det strumpor och inte kalsonger som mobiliseras av lögnimperiets medier och upprepas av fotsoldaterna, som en viss Rune Ljug här. Resten av världen undrar dock vad föranleder denna besatthet med strumpor och kalsonger? Det måste vara ett uttryck för något slags komplex. Frågan vad?

   Om vi lämnar lögnerna därhän så är sanningen att Rysslands mycket avancerade vapen har satt Nato på plats – titta på Nato den kan inte göra något utom ge ifrån sig en massa ordbajs. Det blir mer av den vara eftersom nu ska även General RS-28 Sarmat tas i bruk snart. Läs mer om RS-28 Sarmat här Rune Ljug (snacka om teknologisk finurlighet): https://www.nyhetsbanken.se/2022/04/ryssland-upprustar-sitt-yttersta-forsvar.html#more

   Under tiden som sionist media sprider lögner så fortskrider Operation Z Fas 2 som planerat. Nu dras snaran åt och Ukrainas armé sitter fast👌. Det dröjer inte länge innan demilitarisering målet fullbördas. Därefter återstår frågor om hur förna Ukraina ska delas upp och vilka av grannarna i väst ska beslagta vilken del av landet 👍. Med andra ord kommer ryssofober att ha fullt upp med ojandet om och om igen.

   PS: journalisten Julian Assange ska deporteras till lögnimperiet och dömas till ett långt fängelsestraff för att han avslöjade lögnimperiets krigsbrott. Du står dig fritt att hävda att lögnimperiet är en rättstat Rune Ljug men få tror på det numera

   • Pepe Escobar förkalara det fös oss mycket pedagogiskt (OBS: att USA har inget ens i närheten till General Sarmat)

    ”Let’s make it very clear.
    The Sarmat is capable of hitting every single point on the planet. It may fly, at 18,000 km/hour, via the South Pole – thereby evading all American tracking systems, which focus on an attack from the Northwest.

    It carries up to 15 nuclear warheads.

    Starting in September, the Sarmat will be placed in silos that up to now housed the world’s most powerful ICBM, the Voevoda.”

    And these Western psychos are STILL not listening. No wonder MIT Professor Emeritus Ted Postol called them a bunch of ignorant punks.”

    https://vk.com/pepeasia

 9. Men är det rättsskyddat i väst då, verkar
  7 resor värre, som USA konfiskerar all
  möjlig rysk egendom. Detta kommer att slå
  tillbaka, särskilt utanför Europa. Med vilken rätt?

 10. Jag ser inga som helst seriösa analyser och allt vad det innebär när gäller Nato i debatten. Det är lekstuga att debatten kan se ut på detta KORKADE sätt hela månaden. Som en god vän sa till mej,tror han att beslutet redan är taget och Sverige hamnar tyvärr i Nato tillsammans med Finland. Man kommer sedan om par år att direkt ångra detta. Då är det försent. Nato är det mest KORKADE och farliga i modern tid

 11. Tack Jan Öberg för denna utmärkta analys. Politikerna har nu bråttom att fullborda Sveriges anslutning till detta sjuka NATO så att vi inte skall hinna att föra fram denna sanna bild. Kräv folkomröstning i NATO-frågan, det finns ett upprop.
  Gemensam säkerhet och ömsesidigt utbyte till alla granländers gagn är alternativet inklusive ett sannt militärt svenskt försvar som inte är hotande.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here