Världens energiförbrukning ökar markant medan EU:s energiproduktion faller

3
2310

Nyligen kom en ny alarmerande rapport om att en temperaturhöjning med 3 grader C kan förväntas.
Ökad produktion av kol och olja hotar klimatmål. och Ny mycket alarmerande klimatrapport. Vad bör göras?

Denna artikel behandlar läget och har skrivits av Pål Steigan, och har, kanske onödigtvis översatts till svenska av Romel Andersjö Världens energiförbrukning ökar markant medan EU:s energiproduktion falller.


Världens energiförbrukning ökar markant medan EU:s energiproduktion faller

I olika uttalanden säger en stor del av världens regeringar att de vill minska den fossila energiförbrukning, ja EU säger att man kommer att avveckla dess användning helt. För världen som helhet finns det dock inget som tyder på att fossil energi är på väg ut. Denna graf visar detta med all önskvärd tydlighet.

Denna bild av World Energy Consumption by Fuel, baserat på data från BP BPs statistiska översyn av 2019 visar att världens totala energiförbrukning ökar snabbt och stadigt, liksom förbrukningen av olja, kol och gas. Världen använder cirka en tredjedel mer fossil energi nu än vid sekelskiftet, och det enda som orsakade att konsumtionen sjönk en liten tid var finanskrisen.Det finns ingen tendens i riktning mot förnybar energi att ersätta ”så kallad fossil energi” i någon betydande grad. När vi säger ”så kallad förnybar energi” beror det på att de flesta av dessa energiformer beror helt på fossil energi för att kunna produceras. Det handlar om diesel, kol och gas i smältugnar för att skapa solceller. Det handlar om den fossilbaserade tunga industrin för att tillverka vindkraftverk och den cement de är beroende av. Det handlar om gruvindustrin att utvinna sällsynta mineraler för batteriproduktion och så vidare.

Och naturligtvis handlar det om fossil energi som stödjande energi när det inte är sol och vindkraft att nyttja.

EU på efterkälken.

För EU ökar däremot inte energiförbrukningen. Men det är inga tecken på hälsa om någon skulle tro det. EU: s totala energiförbrukning har minskat sedan 2005. Inte minst har EU: s egen energiproduktion minskat avsevärt sedan 1987. EU: s energiimport har dock ökat. När EU: s egen energiproduktion faller berättar den om en krisregion, där industrin är i stagnation eller har flyttat ut till de regioner i världen där energiförbrukningen ökar snabbt. Denna graf visar att EU är helt beroende av olja, kol och gas. EU har inget realistiskt alternativ att ersätta detta.

Om man idag, eller inom tio år, stänger av fossil energi i EU, skulle det innebära som att släcka ljuset, låsa dörren och kasta nyckeln.

EU-energi per typ och om importerad, baserad på data från BP: s statistiska översyn av Världenergin 2019. Förnybara energikällor är icke-hydroelektriska förnybara energikällor som vind-, sol- och geotermisk energi.

Dessa diagram, baserade på BP: s statistik för 2019, är hämtade från artikeln Är världens energipolitik vettig? av Gail Tverberg. Det korta svaret på hennes fråga är nej.

Världens koldioxidutsläpp ökar.

Tverberg visar också att världens koldioxidutsläpp ökar snabbt, och det finns inget spår av alla internationella konferenser för att bromsa utsläppen, åtminstone om vi ser på världen totalt. Återigen har bara finanskrisen lämnat ett spår så länge som den varade.

Koldioxidutsläpp för världen, baserat på BP: s statistiska översyn av Världenergi 2019.

Å andra sidan är det en stor skillnad i hur koldioxidutsläppen fördelas över världens regioner.

:Koldioxidutsläpp från en del av världen till och med 2018, baserat på BP: s statistiska översyn av Världenergi 2019.

”Soviet Empire” är ett ungefärlig område som inkluderar Östeuropa och fd Sovjetunionen, baserat på BP-rapporten. Det inkluderar inte Kuba och Nordkorea.”Remainder” i denna statistik betyder Asien utanför Japan, och inte minst Indien och Kina. För närvarande har Afrika mycket små utsläpp, men det kommer inte från miljöpolitiken utan från underutveckling. Om/när Afrika utvecklar sin egen industri, som kommer att baseras på fossil energi, så kommer deras utsläpp på toppen av dem från Asien.

Föregående artikelÖppet kritiskt brev till OPCW om ”fake” i rapporter om gasattacker.
Nästa artikelJimmy Dore: Mer om krisen hos Demokraterna.
Pål Steigan
Pål Steigan är en ledande norsk och nordisk geopolitisk analytiker och bloggare i www.steigan.no

3 KOMMENTARER

 1. Följande stycke har jag haft stor anledning att fundera över.
  ”När vi säger “så kallad förnybar energi” beror det på att de flesta av dessa energiformer beror helt på fossil energi för att kunna produceras. Det handlar om diesel, kol och gas i smältugnar för att skapa solceller. Det handlar om den fossilbaserade tunga industrin för att tillverka vindkraftverk och den cement de är beroende av. Det handlar om gruvindustrin att utvinna sällsynta mineraler för batteriproduktion och så vidare.”
  Det är en mycket vanlig uppfattning att om vi går över till elenergi så löser sig många problem. Volvo, som likt de flesta biltillverkarna arbetar stenhårt för att hålla sig långt framme i denna kamp. Men man säger inte ett ord om hur och varifrån bilbatterierna skall få sin energi. Inte ett ord om att Bolivias folkkäre president störtades eftersom han och hans regering ville att den batterimetall, litium, som Bolivia har gott om, att utvinningen av denna metall främst skulle komma Bolivias folk till del.
  När man pratar med småbarn om elektricitet och farorna med den säger man kort och gott ”den kommer ur hålen i väggen och akta dig för den.” Alltför många vuxna har denna primitiva uppfattning. ”Ström kommer ur väggen. Det är bara att ladda mobilen, borrmaskinen, hårtorken elsparkcykeln och bilen.”
  Det är beklämmande när man kommer till Stockholm att se alla elsparkcyklar som ligger slängda överallt.

  • Men tanken är väl att den energi man kan ta ut ur en solcell är högre än den som gått åt för att producera och installera solcellen. Om vi skulle ha en negativ verkningsgrad, d.v.s. om det skulle gå åt mer energi för att producera t.ex solceller än de senare kan bidra med, då är det ju något som är fel.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here