Världsfredsrådet fördömer förföljelsen av fredsaktivister i Sverige

12
1067

på hemsidan för Sveriges fredsråd https://frednu.se/?p=3489

Sveriges fredsråd är medlem i Världsfredsrådet (World Peace Council). Hans Öhrn är ordförande i Sveriges fredsråd. Svärtningar i texten har skett i Globalpolitics.se.

 • ”Natos bombningar av den Federala republiken Yugoslavien för 25 år sedan var en brutal attack av den hittills störta krigsmaskinen i historien. Under 78 dagar bombningar dödads tusentals oskyldiga civila, förstördes skolar, sjukhus, broar, TV-stationer och annan civil infrastruktur under falska förevändningar. Nato spred terror och död i ett i förväg av organisationen och dess medlemsstaters regeringar planerat imperialistiskt brott. Klusterbomber, kemiska vapen och utarmat uran användes mot befolkningen i Jugoslavien och förebådade en ny era av imperialistiska brott utförda av USA, Nato och EU senare i andra delar av världen.”

Det förklarade Världsfredsrådets generalsekreterare Thanassis Pafilis i sin rapport till Världsfredsrådets sekriatariat, som möttes i Belgrad 21 mars i år. Mötet hölls i samband med konferensen “Från aggression till en ny rättvis världsordning” 22-23 mars i Belgrad.

Situationen i världen är på många håll osäker och explosiv, förklarade Pafilis och fortsatte:

 • ”Utan att underskatta svåra problem på många håll i världen är det två frågor som just nu överskuggar våra sinnen, oro och aktioner, det Nato-Ryska kriget på Ukrainsk jord som pågått i mer än två år och Israels massaker på det palestinska folket som nu går in i sin sjätte månad.” 

Det finns inga ord för att beskriva den brutalitet och de omänskliga aktioner den israeliska armén begår mot det palestinska folket, som lidit under kolonisationen i mer än 75 år,  framhöll han och påminde om att den nu nuvarande situationen har rötter längre tillbaka än till den 7 oktober förra året. Världsfredsrådet fördömer alla aktioner som genomförs av den israeliska ockupationsregimen med fullt stöd av USA och med den Europeiska Unionen som medbrottsling.

från vänster: Zivadin Jovanovic, ordförande, Belgrade Forum for the World of Eguals, Pallab Sengupta, Världsfredsrådets ordförande, Thanissis Pafilis, Världsfredsrådets generalsekreterare och Iraklis Tsavdaridis, Världsfredsrådets exekutivsekreterare.

När det gäller Natos krig mot Ryssland startade det med statskuppen i Ukraina 2014 som följdes av trakasserier av delar av den rysktalande befolkningen och rena massakrer, som den i Odessas fackföreningsbyggnad 2 maj då 48 personer brändes inne. USA, Nato och Europeiska Unionen använder sig av kriget i Ukraina för att främja sina egna ekonomiska intressen och försäkra sig om kontroll över Östeuropa för att möta hotet från andra konkurrerande intressen som växer fram.

USA tjänar på sanktionerna mot Ryssland genom att sälja dyr, flytande gas till Europa och övriga världen. Regeringarna i USA och EU använder sig av en grov krigsretorik och backar upp miljardstöd och leverans av sofistikerade vapensystem till regimen i Kiev. En annan negativ faktor, som Pafilis lyfte fram, var att  imperialismens väpnade gren, Nato, nu ha lyckats få med Finland, med lång gemensam gräns med Ryssland, och Sverige som medlemmar. Det har länge varit en dröm för Nato, som tidigare inte kunnat gå i uppfyllelse på grund av motstånd från befolkningarna.

 • ”Tillåt oss här att nämna och fördöma förföljelsen av fredsälskande krafter i Sverige, där nyligen en ren häxjakt har genomförts, för deras motstånd mot Nato. Nato och regeringarna i många länder (både gamla och nya medlemmar i Nato) använder sig av skrämselmetoder som inbegriper rapporter från underrättelsetjänsten, förhör och utpekande av personer och organisationer som “Putinagenter”, vilket bland annat drabbat Sveriges Fredsråd, sade Thanassis Pafilis”.

Undertecknad, som deltog i mötet i egenskap av ordförande för Sveriges Fredsråd, informerade sedan mötet om situationen i Sverige, där en av Fredsrådets medlemsorganisationer, Kvinnor För Fred, utsatts för noggrann kontroll av myndigheterna och i samband med detta av ideologiska skäl blev av med sina statsbidrag och ådömda att betala tillbaka redan utbetalda bidrag. Sveriges Fredsråd redogjorde därefter för sin syn på saken och informerade om att Fredsrådet inte enbart ser detta som en attack mot en fredsorganisation utan som en väl utarbetad och genomtänkt myndighetsstrategi för att  skrämma fredsrörelser och aktivister till tystnad.

 

Föregående artikelDen multipolära världens födelse och förberedelserna för ett nytt världskrig
Nästa artikelBortom Hyckleri
James O'Neill
James O’Neill är en australiensisk barrister (jurist) och en geopolitisk analytiker. Han var tidigare en akademiker vid Universitetet i Bergen (Norge), universitetslektor vid universitetet i Waikato (NZ) och visiting professor vid Louvain la Neuve universitet (Belgien). Han var också en konsult med FN:s ekonomiska kommission för Europa i Genève. O’ Neill är specialiserad på internationell rätt med särskild tonvikt på gränssnittet mellan lag och geopolitik. Han har publicerat två böcker och många artiklar i peer reviewed journals (vetenskapliga tidskrifter) samt kommentarer på flera webbplatser i USA, Europa, Storbritannien och Australien.

12 KOMMENTARER

 1. Hej, Anders!
  Först av allt vill jag tacka dig för det fantastiskt viktiga, intelligenta och fredssträvande arbete som du gör – en synnerligen välbehövlig motvikt till den fullkomligt groteska militarism och totalitarism som vi nu ser växa fram i Sverige och övriga västvärlden. Det rena vansinne som för närvarande tycks härska i den svenska riksdagen – den bisarra krigshetsen, de helt absurda vapenförsändelserna till Ukraina, den fanatiska militära upprustningen, den predatoriska och rabiata förföljelsen av hela den svenska fredsrörelsen, hur man tar bort dessa underbara organisationers små ekonomiska bidrag för att i stället gödsla kriget i Ukraina med allehanda vapen och bygga ut den svenska militära styrkan in absurdum, hur man kastar bort miljard efter miljard av våra skattemedel på rent vansinne – gör ju att man som pacifist och vapenvägrare inte längre känner sig välkommen som medborgare i nationen Sverige. Det är så fruktansvärt tragiskt att se och höra den trångsynthet och totala urspårning som nu sker bland en förkrossande majoritet av Sveriges politiker – hur dessa högmodiga och stolta zombier går lydigt i USA:s, CIA:s och Natos strama ledband. Därför är det naturligtvis än viktigare att de sunda och fredliga alternativen blir väl synliga. Det känns härligt befriande att få ta del av den typ av information som förmedlas via Global Politics, denna i högsta grad behövliga nyhetstidning. Som fredsvän är det ju lätt att känna sig i det närmaste kvävd av den krigshets och militarism som nu håller på att sabotera hela vårt samhälle. Sveriges politiker och militärledning gör allt för att skrämma upp Sveriges befolkning, så att man ska kunna vidta vilka åtgärder som helst, utan några protester. Man bygger upp ett hot som inte finns, bara för att kunna bjuda in världens mest destruktiva militärmakt, USA, och dess egen krigsorganisation, Nato, till dessas nya lekplats, Sverige, där man erbjuds de bästa möjligheterna att ställa till med nya katastrofer.
  Så tack än en gång, Anders Romelsjö, för det enastående jobb du gör. Jag hoppas verkligen att du orkar fortsätta länge till med denna fina och så oerhört välbehövliga och kunskapsspridande verksamhet!

  Innerliga fredshälsningar
  Peter Olsson

  • Håller med om allt Du säger. Det är otroligt frustrerande att ständigt se och höra alla ickenyheter i MSM. Tack Anders och Peter

 2. Jag har aldrig tidigare hört talas om att fredsaktivister i Sverige blivit förföljda.
  Snarare tvärt om, Fredsrörelser har blivit uppmuntrade, inte minst av SVT Public Service.

  Nu är allt precis tvärt om.
  Det är precis som Borgerligheten med sina förtrogna, inte minst inom Socialdemokratin, vill förbereda folket, eller den vanlige arbetaren för Världskriget, där nu den Borgerliga Demokratin i Väst känner sig hotad från Österns och Söderns länder som kommit ikapp utvecklingen.

  Det är nu Arbetarklassen måste nonchalera sina Borgerliga Furstar och välja sin egen väg i fred och samarbete över Världens alla länder.

   • Bilda ett fårskalleparti(FP), så är det en baggis att komma in i riksdagen och frottera sig med den demokratiska eliten och åtnjuta de välförtjänta parlamentariska förmånerna och slippa att umgås med pöbeln…

    • Det finns redan för många stora fårskallepartier, d.v.s. stora partier som länge undergrävt nationen och den nationella demokratin och därigenom har stärkt det globala monopolkapitalet, samt varit för EU och NATO, eller villigt sitter med i regeringen likt knähundar, utan att kräva folkomröstningar, samt även små partier som inte vill valsamverka brett mot den 4%-spärr som de store har skapat.

     Jo. Visst får politikern oftast oförtjänt hög lön, när denne väl sitter i beslutande församling, även om fåtalet förtjänar varje krona, likt Elsa Widding. Pengar kan dock användas till att betala arbetslösa kamrater som jobbar stenhårt för att rädda nationen i Riksdagsvalet, eller hur?

     V har ju s.k. ”partiskatt”, vilket gjort intryck på mig. Det ser mycket snyggt ut. Mindre snyggt är att V utesluter klassiska vänstermän som inte svalt fulmedias satans påhitt med hull och hår, samt idag är diskriminerade på arbetsmarknaden som numera har en arbetslöshet på katastrofala 8,5%.

     Det enda som behövs är helt vanlig moral, ev. överenskommelser, solidaritet, samt samarbetsförmåga över partigränserna!

     Jo arbetarklassen [eller ”pöbeln” som du nedsättande kallar den] har ju länge röstat för sitt eget slaveri, men en vacker dag kan de vakna av en jubelfis och besluta sig för att tänka rätt också, så att arbetarklassens olika minoriteter som HBT-personer, invandrare, svenskar, feminister, klassisk vänster, bönder, kristna, muslimer, äkta judar och arga unga män, bildar majoritet tillsammans i bred ordentlig seriös samverkan!

     Men det kräver ju, som sagt, att man inte förblir en fårskalle!

     • Du skriver och ”missförstår” som en fullfjädrad politiker. Det kan nog leda ända in i riksdagen.
      Den representativa partiparlamentarismen har tjänat ut sin roll. Vi behöver mer av direktdemokrati.

 3. Jag tror att ”Tidelaget” ser möjligheten att göra flera ”flugor på smällen” här. Man kan montera ner resterna av välfärden med hjälp av Ryssland. Löftet till Wallenberg försöker man också dölja genom att använda ”hotet” från Ryssland.

 4. För några dagar tillbaka fick jag besök av några Socialdemokratiska valarbetare som gärna önskade lämna en information om partiet inför det stundande EU valet.
  Anledningen att dom ringde på dörren berodde nog på deras kontaktsökande intresse om någon önskade ställda politiska frågor, dom önskade svara på.
  Jag ställde då några om dels kongressbeslutet I NATO frågan som partiets ledning körde över men också om DCA avtalet och dess utformning.
  Även frågor ställdes om Partiets minst sagt nära nog ljudlösa protest mot Israels mänskliga massaker på värnlösa palestinska kvinnor och barn inom fängelseområdet Gaza.
  Samtalet stannade där, ty svaren uteblev.
  Jag tror att många Sossar känner en oerhörd stor besvikelse över vad händer i detta Parti som egentligen bär på fina freds traditioner i skilda sammanhang.
  Trist nog bland dom många röster, som ser vart detta som pågår landar, är på utgång efter att upplevt och bidragit till en fantastisk samhällsutveckling. En utveckling som tog en annan vändning med kraft för sådär 35 år tillbaka i tiden. Därefter ett tidsflöde som format dom unga i ett sammanhang där mycket önskar ännu mer för egen del.
  Jag hoppas att dom kan fixa eländet man ställt till med, men är dessvärre inte säker på det.

 5. En ändrad text
  Därefter ett tidsflöde som format dom unga i ett sammanhang där mycket önskar ännu mer för egen del.
  Jag hoppas att dom kan fixa eländet man ställt till med, men är dessvärre inte säker på det.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here