Västs illdåd går långt tillbaka i tid.

50
4070
Alltför elak/snäll bild?

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett eller flera år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad…


Denna artikel av australiensiske juristen och geopolitiske analytikern, nu avlidne, James O’Neill har vanligen översatts av tandläkare Martin Gelin, som också bor ”Down under” (eller tvärtom). Artikeln har publicerats i New Eastern Outlook. New Eastern Outlook: The West’s Present Misconduct Has a Long History.


Västs pågående illdåd går långt tillbaka i tid.

 

Ett bestående tema för västerländska politiska ledare är att de stöder begreppet ”lag och rätt”.
Uttrycket ges meningen av ett generellt rättssystem som utvecklats av västerländska länder, och som i internationellt sammanhang utformats under de senaste 120 åren. Med detta menar de naturligtvis ”de egna lagarna”. Alla överträdelser gjorda av icke-västerländska länder bör anklagas och bestraffas där så är lämpligt.
En symbol för detta tillvägagångssätt kunde hittas i Nürnberg-rättegångarna och deras japanska motsvarighet som följde segern under andra världskriget.

Att föra krig förklarades vara det värsta internationella brottet.
Den ledande amerikanska juristen vid Nürnberg Tribunal, Robert Jackson, förklarade att Nürnberg-rättegångarna lyfte fram ”internationell lagstiftning som intimt är förenad med fredsbegreppet för att värna mot aggressiv krigföring.”

Nürnberg- och Tokyo-rättegången kan i efterhand uppfattas som höjdpunkter i uppfattningen att krig är ett brott mot mänskligheten. Sedan 1945 har de stora västmakterna, speciellt men inte enbart Förenta staterna, praktiskt taget fört nonstop krig. Krig, mestadels riktade mot länder som saknar förmåga, militärt eller på annat sätt, att försvara sig.
Detta är inget nytt fenomen. Wikipedia har en häpnadsväckande lång lista över krig som involverar Förenta staterna, med startpunkt i revolutionskriget 1775-1783. En lista som sedan fortsätter nästan oavbrutet fram till idag.

Med oavsiktlig humor räknas andra världskriget som en ”USA-allierad seger.”

Alla som studerat kriget vet, att stora delar av striderna och olyckorna på östfronten ägde rum mellan kontrahenterna Tyskland, dess allierade och Sovjetunionen.
Kriget hade pågått i mer än två år innan amerikanerna officiellt kunde betraktas som ett krigsparti.

Totala amerikanska förluster under andra världskriget uppgick till drygt 407 000, alltså färre än vad Ryssland förlorade i slaget vid Stalingrad, (478 000 dödade och saknade) under en period av fem månader.

Västs benägenhet till att föra krig, fortsatte obegränsat efter slutet på andra världskriget. Koreakriget (1950-53), Vietnamkriget 1945-1975), Afghanistan (2001-?, Irak 2003-?) Och Syrien (2008 -?) Bara för att nämna några få av de mest kända konflikterna.

Ständigt pågående, mindre strider under ledning av USA och dess allierade, ägde rum särskilt i Karibien och Latinamerika, vilket USA anser som egen inflytelsesfär efter att Monroe-doktrinen, presenterats i december 1823. Utmärkande för dessa invasioner, ockupationer eller krig efter andra världskriget är att de med tiden har visat en minskande grad av framgång. Efter att ha misslyckats på slagfältet, fortsätter USA att föra ekonomiska och finansiella krig mot sina fiender.

En klassisk illustrationen av detta förhållande är Koreakriget, vars ursprung och genomförande alltid har beskrivits som grovt felaktigt av väst. Det är dock lärorikt på ett antal nivåer. Den nord-sydliga gränsen i Korea drogs upp av två USA funktionärer efter det japanska nederlaget 1945. Sovjetarmén, som ockuperade norra delen efter krigsslutet, drog sig tillbaka 1948. USA, som ockuperade södra delen, stannade kvar och betraktar idag Sydkorea som en väsentlig, egen militärkomponent i närheten av Kina. Bokstavligen hundratals amerikanska militära baser befinner sig i närheten, riktade mot Kina, medan de västerländska MSM ivrigt hävdar påstådd kinesisk potentiell ”aggression”.

Förutom närvaron av sina militära baser, genomför Förenta staterna regelbundet militära övningar med sina regionala allierade som Japan och Australien, tunnt förklädda som förberedelser för krig mot Kina. USA-ledd regelbunden militärträning blockerar viktiga kinesiska handelsvägar genom Hormuzsundet.

Korea-kriget var lärorikt på flera sätt. Förenta staternas och de allierades trupper som invaderade Nordkorea, nådde ända upp till den kinesiska gränsen, vilket i sin tur utgjorde ett hot mot det nya Kina.

Vi vet idag att USA: s militärkommando sökte president Trumans samtycke till att praktiskt använda deras monopol på kärnvapen (Kina hade inga kärnvapen på den tiden) för att bomba Kina. USAs primära mål var att återinföra Chiang Kai Sheks regering som hade flytt till vad som då kallades Formosa efter nederlaget i det kinesiska inbördeskriget.
Folkrepubliken Kinas deltagande i Korea-kriget blev avgörande. USA och de allierade trupperna drevs snabbt bort från norr. Också lärorikt var att USA använde sitt överväldigande flygvapen till att effektivt förstöra Nordkoreas (NK) civila infrastruktur och kapacitet till livsmedelsproduktion.

Kriget blev lärorikt på ett antal nivåer. Förstörandet av civila mål var monumentala krigsbrott. Men förövarna undkom juridiskt ansvar för dessa brott. Återigen för oss, blir det lärorikt att förstå våldet men samtidigt bristen på skyldighet för ansvar gällande amerikanska krigsförbrytelser fram till idag.
Trots enorma västerländska påtryckningar som i de flesta fall var olagliga enligt internationell rätt, har nordkoreanerna överlevt till denna dag.
Det finns fortfarande inget fredsfördrag som formellt avslutar detta krig, även om det nu har gått mer än 66 år sedan vapenstilleståndet. Nordkorea är idag en kärnvapenmakt och enligt denna författares åsikt är alla förväntningar på att Nordkorea skall kunna avväpnas en illusion.

Nordkoreas kärnvapen och det militära skyddet från Ryssland och Kina blir mycket avskräckande gentemot frestelsen av USA:s aggression i området.

Vietnam innebar ett liknande nederlag för USA:s imperialism i regionen. Återigen utkämpades ett långt krig (1945-1975), först av Frankrike och sedan av Förenta staterna med dess västerländska allierade efter det franska nederlaget vid Dien Bien Phu i maj 1954. Även om Förenta staterna inte använde kärnvapen, använde de ett stort antal av kemiska och biologiska vapen, vars användning återigen utgjorde krigsförbrytelser som begicks mot civil befolkning. Konsekvenserna av den kemiska och biologiska krigföringen kvarstår fram till idag i form av förstörd jordbruksmark, men mest oroande är det att barn fortfarande föds med deformiteter som direkt kan hänföras till de kemiska och biologiska krigsmedlen som användes av USA under hela kriget.
Återigen, som idag är ett uppenbart och vanligt förekommande mönster, förblir förövarna av dessa krigsförbrytelser helt immuna mot åtal, trots symboliska åtal av militära officerare på lägre nivå, som t.ex. fallet löjtnant William Calley gällande massakern My Lai.

Artikeln i “Foreign Policy” (21 maj 2019) med titeln, ”USA Loves Excusing its War Criminals” visar en perfekt bild av verkligheten. På senare tid illustrerar två andra stora krig ett antal aspekter, inklusive vilseledande motiv för krigföring, ihållande lögner om verkligheten efter invasionerna och extraordinära svårigheter för de attackerade nationerna att bli av med inkräktarna, även decennier senare.

De två aktuella krigen är Afghanistan (2001 – till nutid och fortfarande) och Irak (2003 till nutid och fortfarande). I båda fallen ser man att den uppenbara motiveringen för invasion var en uppenbar lögn.

Ron Susskinds bok om Bushs finansministers sekretarare, Paul O’Neill (“The Price of Loyalty 2004”) avslöjade att beslutet att invadera Afghanistan fattades långt innan det påstådda skälet, attacken mot Tvillingstornen, d.v.s. den 11 september 2001. Invasionen och ockupationen hade snarare mer att göra med Afghanistans strategiska läge och transportlederna för olja från Kaspiska havsområdet, än den påstådda rollen av Osama bin Laden, som påstods (falskt) att ha orkestrerat användningen av flygplan för att förstöra offentliga byggnader i New York och Washington.

I fallet Irak, uppenbarades monstruösa lögner om Saddam Husseins ”massförstörelsevapen”, en story som berättades och upprepades ad nauseum (så att man blir illamående) av USAs lojala allierade. Det är inte svårt att skönja ett upprepat handlingsmönster här.

Länder som är strategiskt belägna med värdefulla resurser blir föremål för invasion, ockupation och stöld av sina resurser plus enorma civila offer (väl över 1 miljon människor i båda länderna). Angivna skäl för attacker/invasion motsvarar inte på något sätt sanningen.
På liknande sätt, undgår förövarna av denna monstruösa verksamhet lagföring och domstol. Det finns naturligtvis många exempel. När man undersöker protokoll på invasioner och ockupationer, ser man att påvisbara lögner har blivit rättfärdigade och pågående stölder av naturresurser, för det mest olja, förblir oförenliga med ”Regelbaserad Internationell Rätt” – samma mantra, som så högtidligt upprepa(t)s av västs ledare.

Kinas One Belt Road, BRI

Det finns dock flera uppmuntrande tecken på att den långa tiden av laglöshet håller på att närma sig slutet. Jag hänvisar här till Kinas växt och utveckling, eller mer exakt, Kina som den dominerande makten i världen. Genom en mängd olika initiativ, av vilka BRI är den största och mest kända (vilken motarbetas av USA och Australien). Många andra ekonomiska och politiska initiativ transformerar vår värld nu för tiden. Kinas obönhörliga framgång i nutid med klart framträdande trender, är en viktig anledning till att Förenta staterna använder alla vapen i sin politiska, ekonomiska och finansiella arsenal för att motsätta sig och undergräva främst kinesiskt ledda initiativ.

Enligt denna författares åsikt, kommer sabotageförsöken mot Kina och andra i slutändan att misslyckas. När vi nu går mot 2020, erbjuder emellertid handelsinitiativen osv. , från Kina i öst till Ryssland i väst och därutöver, de bästa utsikterna för en stabilare värld, än vad de tidigare katastrofala två århundradena av västlig dominans ådagalagt.

Föregående artikelMördades Navalny av västerländska underrättelsetjänster? Förbjuden fråga?
Nästa artikelNavalny dör vid sämsta möjliga tidpunkt för Ryssland. En tillfällighet?
James O'Neill
James O’Neill är en australiensisk barrister (jurist) och en geopolitisk analytiker. Han var tidigare en akademiker vid Universitetet i Bergen (Norge), universitetslektor vid universitetet i Waikato (NZ) och visiting professor vid Louvain la Neuve universitet (Belgien). Han var också en konsult med FN:s ekonomiska kommission för Europa i Genève. O’ Neill är specialiserad på internationell rätt med särskild tonvikt på gränssnittet mellan lag och geopolitik. Han har publicerat två böcker och många artiklar i peer reviewed journals (vetenskapliga tidskrifter) samt kommentarer på flera webbplatser i USA, Europa, Storbritannien och Australien.

50 KOMMENTARER

 1. Intressant läsning som lämnar en annan förklarigsmodell om sakernas tillstånd på omvärldens politiska arena , än den som vårt alllmänna medieutbud och vår regering företräder.
  Hur kan det bli till den milda grad så motsägelsefullt, undrar en något så när allmänbilad medborgare?
  Och inte blir bilden klarare när vår egen politiska parlamentariska uppställning i landet, ser ut som den gör med därtill inslag av brunkletad smörja var helst i det offentliga rummet.
  Och se vart LO.medlemmarna vänder sig för att göra sin röst hörd, när deras företrädare inom arberarrörelsen sviker sina ideal och agerar som om de representerar ett borgligt skattesänkarparti.
  Inte bara i Sverige sker detta förödande tillstånd, utan den bilden framträder var helst i hela västvärlden.

 2. Lite märkligt är det att massmördaren Truman i stort sett sluppit kritik och ansvar för den mördarpolitik som USA fört efter andra världskriget. Obama (precis som alla USA-presidenter) är också en av dessa massmördare men han har skyddats av MSM-media som ju helt styrs av globalisterna och deras krigsäventyr som ger klirr i kassan. Numera är krigsbusiness inte helt riskfritt så bankirerna får ta det lite försiktigt med vilka man retar upp men det går ju fortfarande alltid att bomba sönder länder som saknar mäktiga allierade. Ger man sig på fel fiende går det mindre bra vilket man lärt sig i USA efter Georgien, Syrien och Ukraina.

 3. Denna kommentar kanske inte hör hemma här. Men vi måste väl ändå fundera över varför krigen fortsätter…
  De flesta gillar inte krig. Men några finner mening med livet först då de utför riskabla hjältedåd för sin flock, sina nära, sin ledare, sin idé, sin tro, sitt lag. De behöver faror.
  För att överleva krävs försvar. Överlevande människoflockar har vid angrepp från andra flockar antingen lyckats fly eller haft medlemmar som var stridslystna, uppfinningsrika och tåliga.
  Att vi i norden är avkommor av dem som flydde från bra väder, goda jordar och fina jaktmarker borde stå klart för var och en. De få män som i norden visade våldstendenser utrustades av bondebefolkningen och skickades iväg på vikingafärder. Bråkstakarna försvann från orten, kanske för gott. De som efter flera år kom tillbaka var ofta skadade men hade byte med sig och kunde underhålla med berättelser och hjältesånger. Är det så USA gör?
  Är det kanske detta som krig handlar om – att tillfredsställa dem som har krigargener? Är kravallande unga män i förorterna att likna vid vårt immunförsvar? Detta sägs ju ge sig på kroppsegna celler i brist på äkta fiender som bakterier och parasiter.
  Alla dessa män som söker sig till farofyllda, gärna dödsfarliga, äventyr visar att det finns behov av ”sysselsättningar” där de kan riskera sina liv och visa sig på styva linan. Av överlevnadsskäl finns i flocken många kvinnor som vill föda deras barn (kanonmat?). Är fotbollshuliganer offer för dessa krigargener? Jag tror faktiskt det.
  Vad sade f.d. befälhavaren i USAs armé och f.d. chef för NATO Ramsey Clark, om regeringens skäl till kriget i Afganistan? ”Vi hade ingen annanstans att sända dem.”
  Med detta sagt: Vad ska vi begära av alla dessa pojkar, om de inte längre får kriga?
  Våra katter har alltid blivit trevliga efter kastrering. Är det kanske så enkelt? Finns forskning? Kastrering mot apanage (lat. gratis bröd) resten av livet. Fängelserna kan användas till äldreboende 😉
  Gladiatorspel då? Men är det inte just vad krigen är i dag? Visserligen visas inte mordleken direkt. I stället visar skådespelare hur man dör, verklighetstrogeet. Och läktarens folk sitter hemma i vardagsrummet med stor HD-skärm.
  Om biologin i oss kräver krig, vad hjälper då fredsavtal?
  Den fred som varat ett tag i Europa kanske till största delen beror på att bärare av de krigiska anlagen decimerats markant genom emigration och två världskrig – inte EU.

  • Mats BV
   Det finns absolut ingenting som stöder att vår biologi skulle kräva krig. Däremot finns det bra stöd för motsatsen. Arkeologerna hittar bara ett fåtal exempel på krigiska handlingar före jordbruket/bofastheten, men massor efter. Allt tyder istället på att det är samarbetet som gjort oss till den framgångsrika art vi är och att krigen är en mycket sentida uppfinning som i huvudsak har sin materiella grund i ägandet och klassuppdelningen som tog sin början för ca 10 000 år sedan. Blott ett ögonblick i vår arts historia således.
   Lyssna på Lasse Berg som kanske är den som förklarar detta bäst. https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=hliEGii0_vg

  • Det må vara hur som helst med biologin, faktum är att både Spanien, England och Frankrike sände sina värstingar världen runt på erövringståg.
   Conquistadorerna var inte direkt några korgossar, och inte heller Maghrebs pirater.
   Australien och Louisianne befolkades från fängelserna, tvångsarbetslägren eller galärerna.
   Algeriet och Nya Kaledonien mottog 1800-talets landsförvisade franska revoltörer, som visserligen inte var några krigshökar men inte heller några duvungar.
   De brittiska koloniala tjänstemännen var ofta vidriga as, tyskarna var inte bättre i Afrika (minns folkmordet i nuvarande Namibia), och den västliga militären visade vad den gick för under opiumkrigen.
   Den japanska framfarten i Kina var allt annat än ett Lucia tåg, osv…

   Före footbollshuliganernas tid var by slagsmål det främsta helgnöjet på många håll.

   Historien och litteraturen är fulla av vidriga ”hjältedåd”, som skolbarnen – i alla fall när jag gick i skolan – skulle beundra (i den franska skolan slipper man Bibelns vidrigheter).

   Annars finns många andra sätt att utmana ödet. Tjurfäktning, bergsklättring i Anderna, boxning, cirkusakrobatik, diverse extremsporter (allt fler uppfinns löpande)… Hur många av oss har aldrig drömt att paddla bland isbjörnar eller krokodiler? Kolla denna brudens volter (utan livlina eller annat skydd): https://www.youtube.com/watch?v=wg5q4ub74yc&feature=emb_logo
   Тихонова Катерина – Климов Иван | АКРОБАТИЧЕСКИЙ РОК-Н-РОЛЛ | WORLD CHAMPIONSHIP WINTERTHUR | •12 nov. 2013
   Skrytmaja / Skrytmåns utan vare sig muskler eller röstresurser kan numera också trolla sin publik med hjälp av vass elektronik. Bimbon behöver inte längre riskera ofrivilliga graviditeter eller ens kroppskontakt med smittbärare för att håva in $$$$…

 4. Sverige har levt i fred i tvåhundra år. Vart kanaliserade man den eventuella förstörelselustan ? Likadant för många andra länder.

  Jag tror nog att det historiska perspektivet som James O’Neill företräder är en bättre utgångspunkt. USA:s ekonomiska försprång var enormt 1945 och där fanns inte ett skotthål att se som en följd av kriget. USA tog över efter Storbritannien och ansåg sig äga världen. Keynes förslag om en gemensam reservvaluta förkastades till förmån för dollarn. Lägg därtill finansieringsmodellen för den amerikanska militärmakten där fler konflikter betyder mer klirr i kassan för det militärindustriella komplexet och den paranoida amerikanska mentaliteten som ser fiender bakom varje buske samtidigt som man de facto inte vet någonting överhuvudtaget om andra kulturer.

  Martin Jacques intervjuades häromveckan på kinesisk TV.. Det måste vara mer än tio år sedan han skrev boken ”When China Rules the World”. Boken var före sin tid men väl motiverad. Han berättade att den numera finns översatt till kinesiska men att kineserna hade väldigt svårt att acceptera bokens titel. Det är inte så de ser på sig själva. Men att de står i centrum för ett nytt Asien som ekonomiskt drar ifrån börjar bli ett faktum.

 5. Socialistiska idéer gör människor avmoraliserade.
  Det är det stora problemet.
  Individen fråntas allt ansvar som istället läggs på samhället.
  Som i sin tur saknar både vilja, kraft och resurser att hantera det.
  Istället tror de att alla problem kan lösas genom fördelning.

  Jag blir inte förvånad om regerande vänsterpartier kommer sprängas och skjutas bort från regeringspositionen.
  Ironiskt nog av dem som de säger sig värna om.
  Hur misslyckad kan man egentligen vara?

  • Kapitalistiska idéer gör människan betydligt mer avmoraliserade. Se på Kapitalismens hjärteland uSA. Tre miljoner dödade i USA-krig sedan 2000, över 20 miljoner sedan 1945 (Tjugofalt/trettiofalt fler än under utreninsningarna i Sovjet i slutet av 1930-talet).

 6. Jaha, USA
  Igen….
  Inga (mängder) dödade i Sverige på grund av kapitalismen vad jag vet.
  Jag tror på empati och medkänsla förutsatt det används med förstånd.
  Men empati får inte göras till allmänt gällande förebild för då går det snett.
  Jag tror så i alla fall.
  Evolutionen har utvecklat människan på ett visst sätt och det kan inte sättas ur spel utan det får konsekvenser.
  Och då menar jag sådana icke önskade sådana.

  Ofta behöver jag inte gräva särskilt djup får att få bekräftelser.
  Läs gärna nedan SVT artikel om hunduppfostran som kom idag.

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/hunduppfostran-vacker-kanslor-folk-skriver-att-dom-vill-strypa-mig

  I slutet kan jag förstå hur människor här blivit miljöskadade av all socialism och empati att de inte kan förstå att en hund behöver disciplin och uppfostran för sitt eget bästa.
  Istället vill de socialiserade köpa hundens förtroende med diverse lock och pock vilket misslyckas här såväl i samhället för övrigt.

  En konsekvens av allt kaos och kravlöshet blir att Polisen blir så upptagen att de inte hinner med och brister i arbetet med rikets säkerhet.

  https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/brister-i-arbete-med-rikets-sakerhet

  • Arbetarklass, det ÄR ju USA som startar alla krig och ska kritiseras! Du hittar alltid på något förmildrande om packet som styr USA. Identifierar du dig med brottslingarna som styr USA? Befolkningen i USA är ju inte lika naiva trots den massiva propagandan!

 7. Bra artikel, bra sammanfattning av vad Väst har gjort efter 1945. Men en liten anmärkning/fråga: visst var Osama Bin-laden ansvarig för terrorattacken 11/9 2001?!

 8. Benny,
  Vill inte ge mig in i diskussionen men det brukar aldrig bara vara den enes fel om två träter.
  Det har kommit ett nytt ord i språket som de kallar för oikifobi.
  Oikifobi är ett avståndstagande och en motvilja till det egna.
  I daglig politisk mening den egna kulturen.
  I praktiken västerlandets kultur. Den europeiska traditionen.
  Det där retar mig lite. Därför motviljan är inåtvänd och kommer oftast från dem som gynnats av den. Falskt. Passar det inte så flytta någon annanstans då.
  Jag kan förstå västerlandet utnyttjat sin ställning men i djurvärlden hör det till predatorernas roll.
  Skulle inte det fungera så är naturen förstörd.
  Som teknikintresserad kan jag inte annat än beundra vad västerlandet åstadkommit.
  Idag såg jag den här filmen. Förmodigen amerikansk. Eller engelsk. Shell är väl från England tror jag.
  https://www.youtube.com/watch?v=o-tOYz_-YII
  Mycket i filmen visste jag redan. För det har jag gått igenom som fritidsintresse.
  Tyvärr slutade inte livet lyckligt för Rudolf Diesel själv.
  Det kanske blev för mycket. Han gick in i väggen?

  Men för att återkomma till saken så kan jag inte låta bli att tänka på jag är en del av västerlandet själv.
  Kanske lite dåligt samvete men mest stolt. Därför får jag svårare att förstå dem som ser sin västerländska tillhörighet endast genom ett dåligt samvete.
  Jag tycker helt enkelt det inte är hela sanningen.

  Se högerliberalen Henrik Jönssons senaste lördagsfilm på Youtube.
  Där tar han upp ett exempel ur världen första skrifter från Asien.
  Fem blinda män ska beskriva en elefant.
  Varje beskrivning är förvisso helt rätt. Men som helhet blir det missvisande och elefanten helt förvrängd.

  • Det bästa vore ju om EU, Ryssland, USA alltså de delar av världen där den mesta tekniken uppfunnits och där nästan alla avancerade vapen utvecklas lämnade resten av världen att sköta sitt eget och sluta exportera vapen till dem. Kanske skulle dödandet minska eller i bästa fall avslutas i brist på krigsmaterial. Men det är som vanligt girigheten som styr och där ligger tyvärr Sverige i framkant som den per capita största vapenexportören…Skamligt i sig och tyder på en dubbelmoral i det officiella Sverige som borde granskas mer. Sverige borde ju vara ett föregångsland med alla stora ord som svenska politiker uttalat om fred och nedrustning men i verkligheten så gör man alltså tvärtom trots de vackra orden.

   • Dom brukar säga att det inte är själva vapnet som dödar.
    Det är istället den eller dem som manövrerar vapnet som dödar.
    Vi vet att de allra enklaste vapnen dödar så varför lägga all skuld på tekniken?

    Tydligen är det fler än jag som retar sig på självhatet och oikofobin.
    Flygbolaget SAS blev nerringda och fick en kritikerstorm efter sig sedan de lagt ut en reklamfilm på Youtube som hävdade att det inte existerade någon skandinavisk kultur.
    ”Flyger aldrig med SAS igen” blev svaret.
    Hur kan ett företag bara vara så korkat?

    https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sas-raderade-reklamfilm-efter-
    kritikstorm

    Tydligt är att vänsterliberalismen har en jämn spridning såväl över kapitalägare, etablissemang samt inom intellektuell vänster.
    Men inte nödvändigtvis över folkflertalet.
    Jag tror det är just den egenskapen som kommer ställa till problem för det Demokratiska Partiet i USA:s kommande presidentval.

    En bristande folklig förankring skapar splittring och kaos i partiet.

    • Mycket svårare att döda många med enkla vapen, det kan väl även arbetarklassen räkna ut! Angående SAS måste det vara en av de sämsta ”reklamsnuttarna” som gjorts genom alla tider! Hur kunde ens ledningen på SAS fundera på att godkänna publicering av detta alster? När SAS ändå håller på att skjuta sig i foten är det väl bäst att skjuta sig i det andra också…Varför inte lägga en stororder hos Boeing på hundra 737-800 Max när man ändå är igång?

   • Länken i kommentaren 12:51 ovan.
    Vet inte jag kanske hade markören fel?
    Så länken inte blev klickbar.
    Prova länken 12.53 istället.
    Men under tiden jag skrev kommentaren publicerade SVT en analys om händelsen.
    Som går ut på att reklamfilmen kunde vara ett försök till avledning från flygskammen.
    Det är spekulationer. Inte så enkelt att kommentera.
    I vilket fall som helst fick företaget SAS publicitet.
    Företag vill synas och inte hamna i skymundan.

 9. En mycket koncis definition av ”demokrati” och ”tyranni”

  ”In western parlance the degree of “democratism” or “authoritarianism” is solely defined by the willingness of a country to be a satrapy of the Empire. Under this definition, all sovereign countries are “dictatorships” and all AngloZionist satrapies are paragons of democracy.” (The Saker)

 10. Så varför valde ni maoister att ta ställning för USA på 70-talet och emot Sovjetunionen? Kina samarbetade med USA när det gäller att stötta Röda Khmererna i Kambodja, och när det gäller USA:s invasion i Afghanistan 1979?

 11. En mycket intressant diskussion som vidrör grundläggande mänskliga relationer. Betecknande är att ordet patriarkat inte nämns. Patriarkatet är det mest grundläggande och betydelsefulla förtrycket i mänsklighetens historia. Det ingår som en del i förutsättningarna för uppkomsten av klassamhället och traditionen att lösa konflikter medelst våld och krig.
  Förtrycket och nedvärderingen av kvinnors förmågor och människovärde, det kön som är upphovet till allt mänskligt liv, vittnar i grunden om en stark fruktan för kvinnlig makt och inflytande med dess begränsning av maskulina friheter och makt. Uppkomsten av privategendomen och familjekonstruktionen pappa, mamma, barn konsoliderade patriarkatet, en grundförutsättning för och en viktig komponent i dagens klassamhälle.

  Patriarkatet har låtit den naturliga maskulinitetens sämsta sidor ta obegränsat utrymme: den starkes rätt, förakt för svaghet, konfliktlösning med våld, hyllande av (manliga) envåldshärskare och maktkampen mellan envåldshärskarna som styrande i samhällsutvecklingen. I den utvecklingen har kvinnorna varit försvarslösa offer eller redskap i maktkampen män emellan. Enstaka undantag har lyckats hävda sig genom att lära sig använda det patriarkala maktspelets metoder.
  Betydelsen av patriarkatets diktatur (som inte fanns från allra första början) är hisnande när vi inser dess fatala effekter på mänsklighetens utveckling. Men det finns nästan ingen vetenskaplig forskning på området, förutom en del försök av feministiska historiker och forskare som inte har rönt uppmärksamhet.

  Idag har kvinnornas jämlika rättigheter erkänts i ord men motarbetas i praktiken med alla medel, inklusive grovt våld.

 12. Notera gärna hur svenska politiker och svensk propaganda i MSM och Public Service ivrigt stöder patriarkaten och hederskulturen på platser som Xinjiang, Tibet, och Inre Mongoliet. Kina arbetar så att dom undergräver patriarkatens makt och kontroll genom att ge ungdomen utbildning, främst i språk, vilket ger som frihet och oberoende. Patriarkaten och klanernas makt och kontroll försvinner och då protesterar dom på gatorna, även i Sverige, och får stöd av de svenska propagandamedierna och svenska politiker.

 13. USA´s uppehållande försvarskrig mot sovjetunionens permanenta och globala angreppskrig 1945-89 ska lastas på sovjetunionens konto. Efter sovjetunionens spontana sammanbrott minskade både krig och rustningar väsentligt, därför att staten som drev på krig och rustningar föll samman.

  • Sovjetunionen var kraftigt försvagat efter Andra världskriget. Över 20 miljoner döda, och stora delar av landet förrött. USA & Co lyckade bygga upp en överdriven propagandabild av Sovjets farlighet, liksom man nu gör med Ryssland.

   Upprustningarna i världen ökar, inte minst i USA som spenderar ungefär 10 gånger mer på det militära än Ryssland.

  • Det är ju massor av USA startade krig på gång och USA rustar mer än någonsin…Man undrar hur alla dessa desinformatörer som Rune hittar denna blogg? Man tar sig för pannan.

  • Och varför tror du Rune att vietnameserna kallar Vietnamkriget för det amerikanska kriget och inte det sovjetiska kriget. Du förväxlar marknadsföringen av krigen med det historiska förloppet. Krigen måste säljas till hemmapubliken så att den accepterar dem. När har USA senast hotats av angrepp utifrån, det är länge sedan ? ”We are the indispensable nation” (Barack Obama). Alla andra kan försvinna från jordens yta vad USA anbelangar.

   Och för att nu dröja vid Vietnam så bad de redan Woodrow Wilson 1919 att hans princip om nationers självständighet skulle gälla även dem. Men den gällde förstås inte gulingar. 1945 samma sak, Vietnam kämpade vid de allierades sida och förväntade sig självständighet i gengåva. Tji fick de, Frankrike skulle tillbaks. Och när de inte orkade stå emot kom USA skrämmandes med sitt kommunistspöke som skulle sluka alla.

   Krigens antal ökade vid Sovjetunionens sammanbrott eftersom det inte fanns någon som kunde stå emot. 1991 fanns ett fredsavtal redan klart men USA ville prompt ha krig i Irak. Runt 2005 visade irakierna dock USA att det är lätt att vinna kriget men omöjligt att vinna freden om folket reser sig.

  • Undrar vad det angreppskriget bestod av. Snarare var det USA som konstant flyttade fram positionerna och uppträdde aggressivt. Dagens axelmakter USA-UK tvingas hela tiden tillbaka. UK tröttnade på att CGTN hela tiden avslöjade BBCs falska propagandan och drog in sändningstillståndet, varpå förutsägbart Kina drog in BBCs tillstånd i Kina. Retoriken blev intressant i den svenska statliga propagandan i Public Service. ”Kinesiskt tv-bolag förlorar sändningsrättigheter” å ena sidan, och ”Kina förbjuder BBC” å den andra. Det visar väl klart den partiskhet som Public Service drivs med. BBC publicerade nyligen en omtalad artikel om förmenta våldtäkter i läger. Jag kände igen satellitbilden, och gjorde ett besök på platsen, och fick bilder från marknivån och inne i byggnaderna. Resultatet är ett verklig oroande uppvaknande vilka förfalska nyheter BBC sprider. http://mychinaway.blog.se/hur-skall-vi-stoppa-nazistiska-propagandametoder-pa-svenska-media/

 14. USA håller sin militär aktuell, ersätter föråldrad materiel, Ryssland har inte råd, och skapar domedagsvapen mot en fiende man känner som sig själv, där ingen sådan fiende står att finna. Freden i Europa är kapitalistisk och frihandelsbaserad. Där varor inte korsar gränsen, gör soldater det istället.

  Rysslands strategiska läge är intressant. Det finns för få och för fattiga ryssar för att hota vare sig i Europa eller i Asien numera, planekonomins slaveri var ett övertag i krigshetsandet, men inte hållbart i längden. Södra Ryssland hotas av islam, östra Ryssland har en oerhört folkrik granne söder om gränsen. Någon gång kommer Ryssland att tvingas välja, underhuggare till civilisationens bålverk i väst, allierad med islam mot väst, eller underhuggare till asiater. Ryssarna har mest gemensamt med oss, och de flesta bor nära gränsen till oss. De står inför ett val, och måste ändra sin kultur, glömma Djinghis Khan och vasallekonomin, och utveckla en ordentlig kristen kapitalism under ett oberoende juridiskt system.

  En gigantisk uppgift, värdig ett stolt och civiliserat folk.

  • Fakta är snarare att USAs erövrings- och krigsmaskin är så föråldrat och nedkörd, både tekniskt och psykologiskt, att den inte längre är funktionell, medan Rysslands och Kinas i jämförelse mycket små försvars system är vida överlägsna. Ryssland stoppade USA i Syrien med mycket blygsamma resurser till exempel. Det mesta av USAs flotta är inte ens sjöduglig. Ryssland och Kina, men även ASEAN och Iran står mycket nära varandra nu, och Ryssland och Kina har i praktiken både en militärallians och ekonomisk allians. RCEP, AIIB, och BRI fungerar. Ryssland har redan valt, att alliera sig österut. Där möts man som en jämställd partner med respekt och värdighet, inte som en amerikansk-UK dörrmatta. Även Turkiet och Tyskland vänder sig österut med nya avtal. Turkiet köper den ryska hypermoderna S400 istället för det dysfunktionella Patriot systemet, vilket även enkla drönare tog sig lätt förbi i anfallet på Saudis oljeindustri.

 15. Vi säger båda då när det gäller väst,det funkar. Dom Usa/Amerikansk ledda européerna. Eller den Usa/Amerikanska ledda EU funkar också. Väst är en förkortning ofta som kanske funkat bättre,eller känts lättare att använda. Jag trivs där jag bor och bott nu från 80talet här Sverige, och skulle inte byta mot något annat inom snart nu. Visst finns bra saker,med väst utan tvekan. Men jag undrar bara varför vi likt min fasters hund en chihuahua, måste ledas av Usa över alla aspekter. Det militära över hela vårat heliga Europa är det mer störande,och Usa ledda Nato är det mest korkade i modern tid.Den borde avvecklats för över 30år sedan. Propagandan och desinformation saknar motstycke dessa för många åren. Tyckt och sett en brutal och vidrig utveckling med propagandan och desinformation från 10talet som saknat motstycke sedan dess, dessa ca 12åren. Det är sådant vidrig dubbelmoral av Usa jämt, över ALLA aspekter,och man har ALDRIG någonsin blivit åtalade för alla sina VIDRIGA brott över hela världen,eller ens fått böter för detta,tvärtom bara. Vi EU har tillåtit detta,likt min fasters chihuahua är vi jävligt söta men jävligt KORKADE. Från Koreakriget där på 50talet, till Afghanistan eländet så sent som i somras, utan att räkna ALLT övriga nu. Man har ALDRIG stått till svars för alla sina så VIDRIGA handlingar och krigsbrotten,man bara tutar och kör alla dessa decennier. Men propagandan och desinformationen som varit och utvecklats från10talet nu saknar motstycke, och även den är Usa ledd. Man är mördare och fifflare över hela världen men kommer undan jämt. Det är Europas fel allt detta,som aldrig heller satt ned foten,då man gillar att ledas som den dvärghunden man är. Dubbelmoralen och all propagandan och desinformationen, ihop med militäriseringen av vårat heliga Europa,med den helt Usa ledda Nato också,är nog det mest farliga och irriterande. Så KORKAT och idiotiskt,men aldrig synade. Sådan dubbelmoral jämt och ständigt överallt och denna VIDRIGA propagandan och desinformationen som saknat motstycke från 10talet

 16. Bra artikel. Jag läste den nu. Igen kanske. Möjligen ur nytt perspektiv.

  En för mig klassisk kommentar på den här bloggen kom för något år sedan med orden:

  – Demokratier krigar inte mot varandra.

  Det kan faktiskt ligga något i det påståendet.
  Demokrati blir som en förening där man har ett gemensamt övergripande intresse.
  Föreningen kan endast existera om man är sams och samtycker i det viktigaste.

  Men hur ska demokratin hantera det finns en värld utanför den här föreningen?
  Som av olika skäl inte samtycker.
  Då uppstår konflikter.

  Följden av demokratin blir då att demokratier krigar inte mot varandra men krigar mot andra.

  Hur kan då någon påstå att demokratin skulle vara fredlig?

  Demokratin är inte fredlig menar jag.
  Demokratin är den mest krigiska och brutalt mördande ideologin vi har på den här jorden.

  Varför ska då demokrati vara något att allmänt eftersträva?

  • Dock är USA ledande i statskupper mot demokratier. Urval av USA-stödda statskupper i demokratier. – 1953 Mossadeq, i Iran – 1954 Arbenz, Guatemala – 1960 Lumumba, Kongo – 1964 Brasilien -1965 Dominikanska republiken. – 1965 Sukarno i Indonesien – 1973 Allende i Chile – 1970 Sihanouk i Kambodja – 1983 USA Bishopregeringen i Grenada – 2002-2019 USA stödjer statskuppsförsök i Venezuela – 2014 i Haiti. – 2009 Zelaya i Honduras – 2013 Morsi i Egypten – 2014 Ukraina -2019 Bolivia. -2021 Belarus? Peru 2022.
   Jag har behandlat demokratifrågan i några artiklar. Se här https://www.globalpolitics.se/?s=demokrati

   • Jaha, i så fall hade den här kommentatorn, minns ej vem det var, kommit med ett helt fel påstående om du kan visa att demokratier faktiskt krigar med varandra.
    Men menar du det handlar om statskupper så är det i så fall endast den ena demokratin som krigar mot den andra.

    Ser man till verkligheten så är demokrati ett intetsägande begrepp.
    Själv förknippar jag ordet ”demokrati” närmast med ”det västerländska sättet att leva”.
    Det är också i västländer man man främst hör begreppet demokrati hyllas.
    Som något som ska förena istället för språk, kultur, religion, traditioner som annars är det mest naturliga som hittills förenat människor.

    Kommunism är ett annat liknande begrepp tänkt att förena människor.
    Dock har ”vår” västerländska demokrati lyckats långt bättre med sin uppgift.

    Men att erövra världen?
    Nej, där tror jag vare sig demokrati, kommunism eller någon annan världsgemenskap kommer att lyckas.

    Problemet utgörs av olikheter som av erfarenhet visat sig aldrig går att överbryggas.

    Jag tror på den multipolära världen där behövlig gemenskap kan uppnås genom överenskomna åtgärder.
    Allt annat är faktiskt tvång och diktatur och aldrig passar alla.

    Världsförbättrare med totalitära ambitioner borde förbjudas.
    En typisk sådan utgörs av det stora landet USA på andra sidan Atlanten.

    Jag läste igår på Swebbtv att Egon Musk, han med Teslabilen, har gått ut och varnat för en ”världsregering”.
    Tydligen har han genom sin kontakt med mäktiga kapitalister förstått vad som är i görningen.

 17. Minst sedan Maine sprängningen, har de kommit undan med Alla typer av lögner och falsk flags. Egentligen började det i organiserad form, redan med sk franska revolutionen, men först ut var amerikanska frihetskriget där city anföll pga utgivningen av skuld-/räntefria sedlar som fick delstaterna att blomstra. Detta kunde inte city acceptera och startade en sedvanlig revolt i Boston (jmf i Tyskland med bolsjevikupproren på 20talet eller soros idag och hans ”filantropiska” kravaller i Honkong el Teheran osv), och skyllde på amerikaner. Därefter kom 1789, efter att kungen ställt in betalningarna till city och ville frigöra sig från bankväldet. Så Napoleon, som gjorde den första officiella brytningen med rotschildska monopolin (kom att kallas bonapartering av alla utom bankväldet) och det följande kriget Franjrike. Därefter president Andrew Jackson 1840 som totalt gjorde Amerika skuldfritt, den ende i historien som fixat det (men först anföll de Washington 1812 och brände ned Vita huset, pga de inte fick en ny 20års förlängning av sitt monopolivälde). Lincoln bonaparterade och vi vet vad som hände.

  1913 kuppade de ihop fed, och sedan dess har de överlåtit alla krig och revolter till skattebetalarna i väst, som oanat fnansierar sin egen förstörelse. Därefter bonaparerade Hitler och sedan Stalin. Därefter Jfk och vi vet vad som hände. Nu är det 5 länder som har gett city fingret, och vi vet vilka länder det är genom att titta i burdusmedia och vilka länder de spyr sitt hat mot.

  Parasiterna har aldrig behövt stå till svars för sina mordiska attacker på mänskligheten, utan alltid ordnat det så att alla andra fått ta skulden (jmf hur de tog bort Chamberlain, satte dit en dryckenbult som på sin tillträdandedag 10e maj1 940 beordrades att bomba civila mål i Tyskland mot de avtal som existerade, och där detta sedan gömdes bakom en mur av lögner i rotschild/rockefellerpressen. Jmf sedan med vad Putin/Lavrov har att brottas med idag, för att till varje pris undvika att det blir kärnvapenkrig.

  Vi har nu nått fram till det definitiva vägskälet och ju fler som vaknar upp ju snarast möjligt, ju fortare kan kabalen förpassas. Vi kan också då kanske hämta in 200års missad utvecklingstid, som undertryckts av packet för att dom ska känna sig ”trygga”, när mänskligheten befunnit sig i deras konstruerade misär och frånvaro av all teknologi som de inte kunnat robba % på. De kallas ju inte för robber n’ warbanksters för inte

  • Den direkta krigsorsaken i spansk-amerikanska kriget 1898 blev när det amerikanska pansarskeppet USS Maines förolyckades i Havannas hamn den 15 februari 1898, genom en explosion. Av amerikanerna tillskrevs explosionen en spansk mina. I själva verket rörde det sig dock troligen om en olyckshändelse och en av fartygets ångpannor som sprang i luften. USA:s president utfärdade en officiell krigsförklaring den 25 april 1898. https://sv.wikipedia.org/wiki/Spansk-amerikanska_kriget

   • Mainesprängningen var deras första 11e sept, för att kunna ”berättiga” sin expansion i Karabien och fullfölja monroedoktrinen, men framförallt för att plocka bort spanjorerna i Filippinerna och befästa sig i den regionen och bl a få närhet till Kina, där de tillsammans med city organiserat opiumförgiftningen av kinesiska folket. Tyvärr, så illa är och har det alltid varit (åtminstone fr 1800, i systematisk form). Vi har bara inte blivit informerade..”märkligt nog”

    • Du kan har rätt.
     Officiella förklaringar brukar vara mer politiska än tillförlitliga.

     Exploderande ångpannor var den tidens tekniska fasa och katastrof.
     Påminner om vår tids rädsla för exploderande kärnkraftverk som är långt mycket värre.
     Exploderande ångpanna liknar atombombsdetonation.
     Först en tryckvåg och genast därefter en enorm hetta.
     Få i närheten överlever en exploderande ångpanna.

     Högtrycksånga är farligast. Den syns inte för ögat men en fin stråle kan snabbt skära av en människa på mitten.
     I kärnkraftverk är ångtrycket högt.
     Överhettad ånga, flera hundra grader varm tror jag.

     Tidigare i år brände jag mig när jag skulle hälla av en gryta kokande makaroner.
     En ångpust över pekfingret. Brännskadan blev ögonblicklig.
     Var försiktig med ånga.

  • Exakt så. By deception ye shall … är kabalens tillvägagångssätt. Och Ryssland har varit och än idag är nageln i deras öga. Dags för General Zircon att lämna sitt visit kort i ”City of London”

 18. Något om den nuvarande rådande världsordningen.
  https://www.vtforeignpolicy.com/2024/02/the-rothschild-deep-state-cabal-is-imploding/

  Närhelst någon form av regering blir destruktiv för dessa ändamål [liv, frihet och strävan efter lycka], är det folkets rätt att ändra eller avskaffa det och att inrätta en ny regering, lägga sin grund på sådana principer och organisera dess befogenheter i sådan form, att de verkar mest sannolikt att påverka deras säkerhet
  Thomas Jefferson, självständighetsförklaring , 1776
  Samma betydelsefulla år som startade den amerikanska revolutionen, 1776 var också året då ex-jesuiten Adam Weishaupt i Bayern grundade sin Illuminati Order, sponsrad av Mayer Amschel Rothschild som House of Rothschild-patriark i närliggande Frankfurt, Tyskland. Och det var USA:s tredje president Thomas Jefferson , som vägrade att förnya den Rothschild-kontrollerade First Bank of Americas charter 1811. Den amerikanska revolutionen kan ha utkämpats för självständighet från kung Georges brittiska monarki, men inte oberoende från Rothschilds centralbankskartell, vars kontrollerande 70% utländska andelar i First Bank of America skuldsatte Amerikas tidigaste medborgare. I slutet av George Washingtons åtta år som USA:s första president, 1791 installerade den federalistiska Rothschild-agenten Alexander Hamilton för Rothschilds deras First Bank of America.

  Jefferson, som inte förnyade sin charter, sparkade ut den Rothschild-ägda banken från USA, vilket blev grunden för USA:s första krig som ett suveränt oberoende land, och återigen mötte samma brittiska fiende i kriget 1812. Detta krig kämpade om ekonomiskt oberoende från Storbritanniens City of London, fick bara det unga Amerika att drunkna ytterligare i krigsskulder, eftersom Nathan Rothschild, som backade båda sidor i varje konflikt han skapar, var fast besluten att göra USA i konkurs för att tvinga det till återkolonisering. Trots den hårt utkämpade amerikanska militära segern, år 1815 med USA:s krigsskuld nästan tredubblades till 119,2 miljoner dollar i minus, var Amerika ekonomiskt redan en stor gäldenärsnation på grund av den ökända bankdynastin. Samma år, som tjänade en kolossal förmögenhet över slaget vid Waterloo-resultatet genom att förbereda sin investering, proklamerade den glada skurken Nathan Rothschild:

  Jag bryr mig inte om vilken marionett som placeras på Englands tron ​​för att styra imperiet där solen aldrig går ner. Mannen som kontrollerar Storbritanniens penningmängd kontrollerar det brittiska imperiet, och jag kontrollerar den brittiska penningmängden. Tråkigt nog förlorades USA:s krig 1812 för ekonomiskt oberoende från Rothschild-kontrollanterna. Ett kort utdrag ur min Pedophilia & Empire- serie, bok 3, kapitel ett om familjen Rothschild:

  År 1816, med ännu en andra bank i USA påtvingad amerikanska medborgare under de kommande 20 åren, i själva verket tog Rothschild helt enkelt sitt underliga ägande av USA. Och än en gång, privat kontroll över den amerikanska penningmängden som tack vare parasitränta gick in i kassan på så många som 1000 utländska investerare, med [ Nathans yngre bror] Baron James de Rothschild i Paris som innehade de kontrollerande aktierna.

  När Second Bank of Americas charter skulle förnyas 20 år senare 1836, det året dog Nathan Rothschild. Men Frankrikes James de Rothschild tog kontrollen över både Londons och Paris bankkontor och kämpade som vanligt för att förnya charter. Han mötte sin match när den beslutsamma, häftiga presidenten Andrew Jackson var redo för utmaningen och förklarade krig mot House of Rothschild.

  Du är en håla av huggormar. Jag har för avsikt att fördriva dig och av evige Gud kommer jag att driva ut dig.

  President Jacksons tur att motsätta sig de centraliserade växlingarna visade sig i slutändan vara framgångsrik, och återigen sparkade Rothschilds ut ur Amerika, och den andra brittiska dynastins övertagande i USA omintetgjordes igen, åtminstone tillfälligt. Men året innan 1835, mitt i striden om USA:s privata centralbank, undvek Jackson knappt en kula för att bokstavligen undkomma ett mordförsök som tillskrivs Rothschilds vrede. Från 1836 till 1913 var USA i stort sett fritt från de förrädiska Rothschild-iglarna från Europa, vilket betecknade Amerikas längsta period av främsta ekonomisk tillväxt och välstånd i hela dess historia.

  Efter att ha förvärvat centralbankskontroll över Europa och genom Nathan Rothschilds ägande av Bank of England i början av 1800- talet , sträckte det brittiska Ostindiska kompaniets monopol över internationell handel, inklusive både narkotika- och slavhandeln, över hela världen från Afrika, Indien och Stilla havet till Nordamerika och Europa, den blomstrande internationella bankkartellen befäste sin växande globala makt för utlåning av pengar över varje kommersiell handel på varje kontinent. Men en stor vidsträckt nation som täckte två kontinenter genom århundradena gjorde motstånd och undgick Rothschilds klor. Som ett resultat blev Ryssland upprepade gånger måltavla, eftersom dess regerande Romanov-monarki lyckades undvika Rothschilds rovvilja, men inte utan mordisk vedergällning. Från författaren Eustice Mullens New World Order :

  Efter Napoleons fall vände Rothschilds allt sitt hat mot Romanovs. 1825 förgiftade de Alexander I; 1855 förgiftade de Nicholas I. Andra mord följde, som kulminerade natten till den 6 november 1917, då ett dussin rödgardister körde en lastbil upp till Imperial Bank Building i Moskva. De laddade den kejserliga juvelsamlingen och 700 miljoner dollar guld, ett byte på totalt mer än en miljard dollar. Den nya regimen konfiskerade också de 150 miljoner hektar i Ryssland som personligen ägdes av tsaren.

  Förutom ett sekel av att mörda Romanov-tsarer med gift, när tsar Alexander II kom till hjälp för Abraham Lincoln under inbördeskriget, som av många källor tillskriver ryskt stöd till att bevara unionen, den hämndlystna Rothschild-kartellen som främsta stödjare av konfederationen , svor evig hämnd mot Ryssland och dess kungafamilj. Rothschilds et al.s krig mot Ryssland idag i Ukraina till varje pris är bara resultatet av samma långa arv.

  Strax före Rothschilds planerade första världskriget 1914, några månader tidigare i slutet av 1913, smög de bedrägligt igenom kongressen sin Federal Reserve Act den 23 december, efter att de flesta medlemmarna redan hade lämnat på jullovet. Fed Reserve-arkitekternas möte på Jekyll Island inkluderade Paul Warburg , den tyskfödde Rothschild-chefen för centralbankstjänsten som flyttade till USA och slutade som andra vice Fed-ordförande. Kontinuiteten i ett tankesinne genomsyrar Warburg-klanen när Pauls son James Paul Warburg inför senatens utrikesutskott 1950 med eftertryck deklarerade :

  Vi kommer att ha världsregering, oavsett om vi gillar det eller inte. Frågan är bara om världsregeringen kommer att uppnås genom samtycke eller genom erövring. Således etablerades den tredje privata centralbanken i Rothschild i Amerika för att ta permanent full kontroll över ockergäldenärsystemet över den amerikanska penningmängden, genom mutor av Washingtons politiska marionettklass, och det amerikanska folket genom deras konstruerade gäldenärssystem. 1913 antogs också den federala inkomstskattelagen, som illegalt pressade ut skattekronor för att lura hårt arbetande amerikanska medborgare bara för att betala av räntor från alla bankirers krigslån. Denna onda kontrollcykel är hur khazariska maffiabedragare på ett listigt sätt har opererat sedan deras identitetsryckande dagar av deras forntida khazarrike för över ett årtusende sedan.

  Rothschilds centralbankskontrollanter anställde en av sina egna, avlägsna kusin Karl Marx för att skriva hans marxistiska kommunistiska manifest 1848. Och det var pengarna från Rothschild-kartellen tillsammans med Rothschild-agenten Jacob Schiff i Amerika som finansierade hans medjudars bolsjevikiska revolution och deras planering. mord och stöld av den ryske tsaren Nicholas II:s familj 1917. Och den där miljarder plus av stulet ryskt guld sägs ha hamnat i Rothschilds underjordiska kammare på City of Londons Bank of England. Ett hundraårigt mönster av hemligt bedrägeri, mord, krig, korruption och omättlig aptit på girighet och ökande makt kännetecknar allt som ligger bakom dagens fortfarande verksamma Khazariska maffiabanksterdynasti med rötter i antika Khazar för mer än ett millennium sedan. Närmare detta århundrade historiskt sett har en världsregeringstyranni och avfolkningseugenik båda speglat elitens besatthet.

  Rothschild-brotten finansierade alla tre av de mest blodtörstiga diktatorerna i mänsklighetens historia. Den ryska revolutionen 1917 ledde till uppkomsten av Lenin-Stalins kommunistiska Sovjetunionens democid, och dödade 66 miljoner mestadels kristna ryssar. Sedan början av 1930-talet har, förutom Bush, även Rothschild och Rockefellers blodlinjer också finansierat uppkomsten av Adolph Hitler . Hans påstådda offer av 6 miljoner judar under andra världskriget användes kallhjärtat som sionistiska förhandlingskort för det icke-hebreiska ashkenazimernas falska påstående om ”israelitisk förstfödslorätt” till ett hemland i Palestina, som utlovades till Lord Lionel Rothschild i 1917 års Balfourdeklaration. Tre decennier senare uppfylldes löftet med upprättandet av den judiska staten. Trots ett icke-hebreiskt arv utgör ashkenaziska [icke]judar som ursprungligen går tillbaka till nomadiska turkiska stammar, 90 % av dagens israeliska befolkning.

  Balfour-deklarationen gav också ett annat löfte :…Inget ska göras som kan skada de medborgerliga och religiösa rättigheterna för existerande icke-judiska samhällen i Palestina.

  Den judiska staten sedan starten 1948, det är de senaste tre kvarts sekel nu, har brutalt drivit ut de sanna semitiska araberna som bor i Palestina, deras rättmätiga gamla hemland, men de har ändå systematiskt förstörts av Israels officiella folkmordspolitik för apartheid . Detta faktum är varken antisemitiskt eller vad som borde tillåtas eller tolereras av resten av världen, men det har det ostraffat gjort det alldeles för länge. Denna skamliga verklighet beror till stor del på Sionisthuset Rothschilds inflytande och kontroll över Israel.

  Också på 1930-talet skötte och stödde familjen Rothschild ännu en beryktad Yale-utbildad diktator Mao Zedong , som också i hemlighet stödde hans democid mot 65 miljoner av sina egna offrade kineser. Genom århundradena kan du känna igen ett mönster av att dessa luciferska blodlinjekontrollanter ledda av sådana som Rothschild- och Rockefellerdynastierna, har haft gott om övningar i att begå folkmord och finansiera maktuppgången för alla tre diktatorer som är ansvariga för de dödligaste folkmorden i hela landet. historia på denna planet… det vill säga fram till det nuvarande aldrig tidigare skådade folkmordet mot dagens mänskliga ras.

  År 1933 försökte dåtidens globalister den första stora kupp mot USA:s regering i ett misslyckat försök att störta Franklin Delano Roosevelt, på egen hand förhindrad av Medal of Honor och den mest dekorerade krigshjälten US Marine Corps generalmajor Smedley Butler . Hans ingripande stoppade det planerade kriminella övertagandet och avslöjade det offentligt i pressen 1934 såväl som i hans bok. Och även om hans modiga handlingar framgångsrikt avvärjde den förrädiska subversionen som begicks av några av USA:s rikaste, mäktigaste konspiratoriska förrädare som industrikaptener, bankirer och politiker, bland dem arvtagaren till Singer Sewing-förmögenheten Robert Sterling Clark och George HW Bushs far, Prescott Bush , Under andra världskriget som direktör för Union Banking Corp., var Bushs företag kopplat till finansiering, medhjälp och stöd till den amerikanska nazistfienden Adolph Hitler, men hans chockerande förrädiska förflutna döljdes och han skickades till den amerikanska senaten från Connecticut. Naturligtvis är Bush-Clintons brottsfamiljer ökända för att komma undan med flera grova brott av högförräderi. Pedofilen George Bush senior var inblandad i USA:s största offentligt exponerade nätverk för barnsexhandel, märkt ” Franklin-skandalen ” som involverade Nebraska-barn, några från Catholic Boys Town som direktsmugglades till Vita huset under Reagan-Bush-administrationerna.

  Medan Bush-kriminalitetsfamiljen är satanister, var deras andra satanist som arresterades i denna skandalförklaring fallkillen Lawrence E. King, även om hela operationen snabbt sopades under mattan som huvudmannen King med hjälp av sådana som satanisten överstelöjtnant Michael Aquino hotel avlämning av en kontantfylld resväska till kung. Liksom Epstein, fick Lawrence King också ett älsklingsavtal med nästan ingen fängelse med tanke på hans ogudaktiga brott. Naturligtvis gick Aquino alltid fri trots att han var kopplad till flera pedoskandaler, skyddad av sin militära status högt upp i USA:s MK mind control operation, identifierad av ett antal barnoffer vid Presidio dagisskandalen samt inblandad av Cathy O’ Brien som MK-ultra toppprogrammerare. Amerikas högst profilerade pedofila-barnsexhandlare ska ha avlidit, Jeffrey Epstein, medan hans vänkompis Guislaine Maxwell avtjänar sitt 20-åriga straff i ett federalt fängelse i Florida.

  Medan Franklin-skandalen anklagar brottsfamiljen Bush, avslöjar både Epstein-Maxwell-operationen och Pizzagate-skandalen brottsfamiljerna Rothschild, Clinton, Podesta, Obama, Biden, inklusive Donald Trump som hyllade vilken ” fantastisk kille ” Epstein var för New York Magazine 2004. , och lägger till hur han älskar ”de unga”, blink, blink. Faktum är att USA:s uniparty är infekterat av hundratals komprometterade berömda pedofiler och gatekeeping-aktiverare som fortfarande går fritt, trots massor av kameror som fångar brotten som bevis. Utanför King, Epstein och Maxwell, noll arresteringar och åtal av några framstående skyldiga pedo-kriminella inklusive brittiska , belgiska och holländska kungligheter, premiärministrar och presidenter, såväl som miljardärsbrottslingar som Bill Gates , hundratals, kanske tusentals av dessa utpressade VIP Politiker, domare, polischefer, generaler, vd:ar, bankirer och underhållare , alla skyldiga till fruktansvärda barnsexövergrepp har ännu inte mött sin oheligaste av oheliga karma.

  Flera kapitel i Pedophilia & Empire Book 4 reder ut USA:s pedogissel och andra skandaler över hela världen i de andra böckerna. Den Nya Världsordningen, hemliga sällskap och det globala pedofilinätverket som genererar enorma svarta operationsintäkter som involverar kolossala mängder penningtvätt av alla Rothschilds privata centralbanker, är uttryckligen sammanflätade och fullt dokumenterade i serien med fem volymer med tillgång till alla 50 plus kapitel här .

  Eftersom så mycket accelererad chockerande sanning kommer ut varje vecka, med en chans på en på 6 miljarder för så många katastrofala urspårningar av kemiskt spill på en gång, människoskapade jordbävningar som straffar nationer i linje med Ryssland, inkriminerar alla bara blodlinjekontrollanterna och deras marionetthantlangare. västmaktens högsta nivåer.
  Anledningen till att kriget i Ukraina är så enormt just nu och står på spel är att hela den nya världsordningens en världsregeringssystem åker på blodlinjekontrollanternas nederlag mot Ryssland i Ukraina eftersom deras långvariga ” djävulens lekplats” -nav blir ytterligare exponerad för den globala allmänheten.
  Med alla dessa blodslinjebrottslingar i förhållande till Rothschild-dynastin på toppen av denna rovlivsmedelskedja, upptagna med att muta, utpressa och tysta fakta och sanningssägare med alla nödvändiga medel, är det för att se till att deras psykopatiska klubb av eliter förblir onåbar och immun mot alla åtal och sedan länge försenad rättvisa.

  De vet att det finns mer än tillräckligt med brottsbevis ute i det offentliga området för att döma dessa folkmordsmördare för deras oändliga brott och de vet att Vi Folket närmar sig dem. Och på grund av detta är de monstruösa bestarna villiga att släppa loss kärnvapen Armageddon.
  Vi lever genom episka tider, och även om miljoner redan har omkommit och kanske miljarder till kommer att följa, i detta krig mellan gott och ont, har vi dem på flykt och rusar som kackerlackor i skydd av mörkret. Men beväpnad och förenad av sanningen kommer rättvisa att skipas.

  Som en konsekvens av det hemliga omstörtande av USA:s regering som ägt rum under de senaste åren, både den fullständiga avsaknaden av rättsstatsprincipen och den skenande förrädiska underlåtenheten att upprätthålla den amerikanska konstitutionen, har för närvarande amerikaner och människor runt om i världen vaknat upp i rättfärdig ilska i tusental varje dag.
  Våra grundare som Thomas Jefferson skänkte grundläggande rättigheter till frihet och frihet till varje medborgare, och gav oss tydliga juridiska motiveringar och riktlinjer för att, med hans ord, ”avskaffa” den olagliga förräderiregimen som ockuperar Washington idag.
  Med hänsyn till den amerikanska regeringens upprepade terrordåd som utgör democid mot dess egna amerikanska medborgare samt att ha begått krigshandlingar mot USA:s närmaste allierade som Tyskland via Nord Stream- sabotaget, måste Biden-regimens avsikt att förstöra både Amerika och väst omedelbart motsättas .

  En växande majoritet av amerikanerna ogillar Bidens jobbprestation som bedragarpresident, mer än någon tidigare president i USA:s moderna historia under hela 78 år av presidentvalsundersökningar. Efter att USA:s högsta domstol avvisade Brunson-fallet från Utah förra månaden för andra gången i år, har den långa ansträngningen att hålla den stora majoriteten av kongressen ansvarig för olaglig ratificering av ett bedrägligt, riggat val 2020 motverkat.
  Alla tre grenarna av regeringen – den verkställande, lagstiftande och rättsliga makten, har systemiskt misslyckats med amerikaner genom att upprepade gånger bryta mot den amerikanska konstitutionen i klar strid med deras svurna eder att upprätthålla och försvara.
  Alla tre grenarna har begått förräderi för att förstöra vår nation genom hänsynslösa, uppsåtliga brott som äventyrar både den amerikanska och globala befolkningen, med målet att utrota av eliten. Nürnberg 2.0 måste omedelbart åberopas för massdomstolsrättegångar mot mängder av folkmordsförrädare som är fast beslutna att påtvinga mänskligheten sin djävulska, exponerade avfolkningsagenda.

  Mordet på John F. Kennedy , presidenten som lovade att ”sönderdela CIA i tusen bitar”, minska Federal Reserves makt och avvärja ett decennium långt kostsamt krig i Vietnam , satte scenen för att Deep State skulle förhärdas och blomstrat ända sedan den 22 november 1963.
  Varje amerikansk president har sedan dess bara varit en marionett för blodlinjekontrollanter för att våldta jorden och mänskligheten i namnet av det militära industriella säkerhetsområdet Big Pharma-komplexet. Under detta århundrade tillverkade den khazariska maffian angripna och kontrollerade internationella kriminella kabalen sin ”nya Pearl Harbor” 9/11 , ett israeliskt neokoniskt stort sataniskt blodsoffer efter den förskrivna Patriot Act direkt ur den dialektiska ”problem, reaktion, lösning”-konceptet.
  Spelbok avsedd att ta bort alla amerikanernas konstitutionella rättigheter, en förlora-förlora vår mindre frihet för mindre säkerhet och win-win för satanisterna, tunt förklädd som sidoskador bakom deras påhittade krig mot terror mot muslimska terrorister som de skapar , tränar och finansierar som falska proxy krig amerikanska fiender, som kompletterar deras pågående ” krig mot droger ” för att förstöra afroamerikanska familjer för fängelsesäkerhetskomplexet, och sedan när det är lämpligt igen byta tillbaka den roterande ”fienden” till ryssarna och kineserna i kalla kriget 2 för att driva mänskligheten utanför Armageddonklippan med dagens kärnvapennedräkning från tredje världskriget .

  Och nu, tillsammans med hotet om ett svampmoln, expanderar deras fiendemål idag till ett folkmordskrig mot hela den mänskliga arten med deras falska pandemi/mördarstöts illvilliga agenda att förstöra nationell suveränitet via FN:s Världshälsoorganisation, och subversivt påtvinga mer falska eller dödliga hälsonödsituationer som har en obegränsad biovapenarsenal som ger mer drakoniska låsningar, fler mördarmandat, tillsammans med deras 15-minuters fängelseförslavning av smarta städer , global massövervakning, kinesiska modellerade sociala kreditpoäng som fryser dissidenters bankkonton som kräver digitalt ID-godkännande och kontantlös World Bank Digital Currency, alla en del av deras ”Great Reset”.

  Globalisternas våta dröm är vår oändliga mardröm av absolut närsynt kontroll över den nedslagna, nedslagna, traumatiserade, lobotomiserade populationen av cyborgöverlevande, som överlevt med stickningar, DNA-förändrade, gruppinfekterade, AI-sinnekontrollerade.
  Detta är vår dystra Lucifer-kontrollerade framtid om vi förblir svaga, passiva, besegrade och okunniga. Aktivismen växer i en världsomspännande rörelse som protesterar mot Ukrainas debacle tillsammans med prisinflationen, smarta städer och World Economic Forums förslavning.
  Juridiska utmaningar mot det teknokratiska tyranni, folkmordet, wokistvansinnet. Vår fiende är uppmärksammad och kommer utan tvekan att släppa lös fler falska flaggor och massförstörelsevapen mot oss, men farten av växande motstånd och opposition mobiliserar för det långa kriget.

  Joachim Hagopian är utexaminerad från West Point, tidigare arméofficer och författare till ” Don’t Let the Bastards Getcha Down ”, som avslöjar ett felaktigt amerikanskt militärt ledarskapssystem baserat på att biljetten slår upp senioritetsstegen, utan undantag rensar bort de bästa och smartaste, och lämnar medelmåttighet och ordningsanhängare som stiger till toppen som politiker-byråkratgeneraler utsedda att förlora varje modernt USA-krig genom elitdesign.

  Efter militären tog Joachim en magisterexamen i klinisk psykologi och arbetade som legitimerad terapeut inom mentalvårdsområdet med våldsutsatta ungdomar och ungdomar i mer än ett kvartssekel. I Los Angeles fann han sig själv att kämpa mot de största länets barnskyddstjänster i landet inom USA:s grundligt trasiga och korrupta barnskyddssystem.

  Erfarenheterna från både militär- och barnskyddssystemet förberedde honom väl som forskare och oberoende journalist, och avslöjade ondskan i Big Pharma och hur det Rockefeller-kontrollerade medicinska och psykiatriska systemet tillfogar mer skada än nytta, ett exempel på den nuvarande djävulska pandemin bluff och folkmord. Som oberoende journalist under det senaste decenniet har Joachim skrivit hundratals artiklar för många nyhetssajter, som Global Research , lewrockwell.com och för närvarande https://jameshfetzer.org .

  Som en publicerad bästsäljande författare på Amazon av en serie med 5 böcker med titeln Pedophilia & Empire: Satan, Sodomy & the Deep State , hans AZ-källbokserie avslöjar det globala pedofiliplåget och är tillgänglig gratis på

  https://pedoempire.org/contents/ . Joachim är också värd för Revolution Radios veckovisa sändning ”Cabal Empire Exposed”, varje fredag ​​morgon kl. 06.00 EST (ID: revradio, lösenord: rocks!).

  Jonas E. Alexis, Senior Editor .. har examen i matematik och filosofi. Han studerade utbildning på forskarnivå. Hans huvudsakliga intressen inkluderar USA:s utrikespolitik, Israel/Palestina-konfliktens historia och idéhistoria. Han är författare till boken, Kevin MacDonald’s Metaphysical Failure: A Philosophical, Historical, and Moral Critique of Evolutionary Psychology, Sociobiology, and Identity Politics . Han undervisar i matematik i Sydkorea.
  https://www.vtforeignpolicy.com/2024/02/the-rothschild-deep-state-cabal-is-imploding/

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here