Vem hotar vem med kärnvapen?

11
1537

Tips på denna Youtube kom från en läsare. Torbjörn Sassersson på Newsvoice har publicerat den med värdefull text. Tucker Carlson om kärnvapenhoten.

Utdrag ur denna
Tucker Carlson på amerikanska Fox News är den första västliga journalisten av rang som korrekt återger händelseutvecklingen.

Alexandar Vulin. By Ministry of Defence of Serbia – http://www.mod.gov.rs/multimedia/image/staticki_sadrzaj/ministar_odbrane/JOV_4796(1).jpg, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=95803848

Serbiens president Aleksandar Vucic har varnat för att världen inom två månader kan gå in i en konflikt av en omfattning som inte skådats sedan andra världskriget.

In this image from video provided by the Ukrainian Presidential Press Office, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy speaks from Kyiv, Ukraine, early Monday, March 21, 2022. (Ukrainian Presidential Press Office via AP)

 

Carlson nämner Ukrainas president Volodymyr Zelenskys uppmaning till USA att angripa Ryssland nukleärt om Ryssland blott tänker tanken att använda kärnvapen mot Väst, om Väst angriper Ryssland med kärnvapen. Utrikesminister Blinken försvarar Zelenskys uttalande.

Putin shutterstock_1837223350

Från Putins tal den 21:a september:

“De har till och med tillgripit kärnkraftsutpressningen. Jag syftar på uttalandena från några högt uppsatta företrädare för de ledande Nato-länderna om möjligheten och tillåtligheten att använda massförstörelsevapen – kärnvapen – mot Ryssland.”

“De ryska medborgarna kan vara säkra på att vårt moderlands territoriella integritet, vårt oberoende och vår frihet kommer att försvaras – jag upprepar – av alla de system som är tillgängliga för oss. De som använder kärnkraftsutpressning mot oss borde veta att vindrosen kan vända”.

Liz Truss Official Portrait. Wikipedia

Liz Truss hotar Ryssland med kärnvapen
Den 24 augusti skrev brittiska Independent i artiklen: “Liz Truss says she’s ‘ready’ to hit nuclear button if necessary” och att Truss var märkbart oberörd.  blev.

 

Föregående artikelMer än var fjärde väljare i USA tror att ”det kan bli nödvändigt att ta till vapen mot regeringen”
Nästa artikelVarför är USA så besatt av idéer om att förändra andra?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

11 KOMMENTARER

 1. Putin har ALDRIG hotat med kärnvapen lyssna noga på vad han säger vid alla dom talen. Så löjligt. Det är tvärtom men ändå ser de ut på detta korkade sätt. Nato med Washington och lillbrittanien är dom som hotat med kärnvapen. Är Rysslands existens hotad på allvar då har Ryssland rätt att använda kärnvapen mot angriparna som är Nato med Washington i spetsen och EU är dom som åker på stryk som ALDRIG förr då. Men detta är fortsatt högst osannolikt. Att ha sina kärnvapen i beredskap mot att skydda landets verkliga existens är EJ MINSTA hot.Och det är bara rena vidriga lögner det västliga propagandan förmedlar

  • @Lögner bara 24 september, 2022 At 15:04
   Problemet USA och UK har är att både Kina och Ryssland är teknologiskt vida överlägsna med sin höghastighetsvapen vilka varken USA eller UK har något försvar mot. Ett anfall v USA och UK är en säker metod för självutplåning.

 2. Krig är aldrig en lösning; det finns alltid alternativ som kunde – och borde ha – eftersträvats av dem som anförtrotts det globala samhällets öde innan ordern gavs att skicka ungdomar i en nation att gå iväg för att slåss och dö. Varje nationell ledare som är värd sitt salt bör försöka uttömma alla andra möjligheter att lösa problem som deras respektive länder står inför.

  Om det ses i ett vakuum, tillkännagivandet av Rysslands president Vladimir Putin på onsdagen, i ett tv-sänt tal till det ryska folket , att han beordrade en partiell mobilisering av 300 000 militära reservister för att komplettera omkring 200 000 rysk personal som för närvarande är engagerad i stridsoperationer på marken Ukraina verkar vara motsatsen till att söka ett alternativ till krig.

  Detta tillkännagivande gjordes parallellt med ett som tillät folkomröstningar att äga rum på Ukrainas territorium som för närvarande ockuperas av ryska styrkor angående frågan om att ansluta sig till dessa territorier med Ryska federationen.

  Sedda isolerade förefaller dessa handlingar representera ett frontalangrepp på internationell rätt enligt definitionen i FN:s stadga, som förbjuder aggression från en nation mot en annan i syfte att erövra territorium med vapenmakt. Detta var fallet som USA:s president Joe Biden gjorde när han talade vid FN:s generalförsamling timmar efter Putins tillkännagivande.

  ”En permanent medlem av FN:s säkerhetsråd invaderade sin granne, försökte radera en suverän stat från kartan”, sa Biden. ”Ryssland har skamlöst brutit mot kärnprinciperna i FN-stadgan.”

  Historien är dock en hård älskarinna, där fakta blir obekvämt för uppfattningen. När den ses genom prismat av historiska fakta, blir berättelsen som förkunnas av Biden omvänd. Verkligheten är att sedan Sovjetunionens kollaps i slutet av 1991 har USA och dess europeiska allierade konspirerat för att underkuva Ryssland i ett försök att se till att det ryska folket aldrig mer kan ge en geopolitisk utmaning mot en amerikan. hegemoni definierad av en ”regelbaserad internationell ordning” som hade påtvingats världen i efterdyningarna av andra världskriget.

  I decennier hade Sovjetunionen utgjort ett sådant hot. Med dess bortgång var USA och dess allierade fast beslutna att aldrig mer låta det ryska folket – den ryska nationen – manifestera sig på liknande sätt.

  Västtyskland gick med i Nato 1955, vilket ledde till bildandet av den rivaliserande Warszawapakten under det kalla kriget. (Bundesarchiv, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)
  När Putin talade om behovet av ”nödvändiga, brådskande åtgärder för att skydda Rysslands suveränitet, säkerhet och territoriella integritet” från ”den aggressiva politiken från vissa västerländska eliter som försöker med alla nödvändiga medel behålla sin överhöghet”, hade han denna historia i sinne.

  Målet för USA och dess västerländska allierade, förklarade Putin, var ”att försvaga, splittra och i slutändan förstöra vårt land” genom att förkunna politik utformad för att få ”Ryssland självt att sönderfalla i en mängd regioner och territorier som är dödliga fiender med varandra .” Enligt Putin uppviglade det USA-ledda västvärlden ”avsiktligt hat mot Ryssland, särskilt i Ukraina, för vilket de bestämt ödet för en antirysk strandhuvud.”

  Newtons tredje rörelselag, att det för varje handling finns en lika och motsatt reaktion, gäller även för geopolitik.

  Den 24 februari utfärdade Putin order till Rysslands väpnade styrkor att inleda vad han kallade en ”särskild militär operation” (SMO) i Ukraina. Putin förklarade att detta beslut var i linje med artikel 51 i FN:s stadga och principerna om kollektivt förebyggande självförsvar enligt internationell lag.

  Donera till CN:s 2022 Fall Fund Drive

  Målen för denna operation var att skydda de nyligen oberoende republikerna Lugansk och Donetsk (sammantaget kallade Donbass-regionen) från en överhängande fara som utgjordes av en uppbyggnad av ukrainska militära styrkor som, enligt Ryssland, var redo att anfalla.

  Det uttalade målet för SMO var att skydda territoriet och folket i republikerna Lugansk och Donetsk genom att eliminera hotet från den ukrainska militären. För att uppnå detta anammade Ryssland två primära mål – demilitarisering och denazifiering.

  Demilitarisering av Ukraina skulle åstadkommas genom att eliminera all infrastruktur och alla organisatoriska strukturer som är anslutna till Nordatlantiska fördragsorganisationen, eller NATO; denazifiering skulle innebära en liknande utrotning av den avskyvärda ideologin hos den ukrainske ultranationalisten Stepan Bandera, som var ansvarig för dödsfallen på hundratusentals judar, polacker och etniska ryssar under andra världskriget och under ett decennium av anti-sovjet. motstånd efter krigets slut.

  Stepan Bandera fackelparad i Kiev, 1 januari 2020. (A1/Wikimedia Commons)
  Med början 2015 hade Nato tränat och utrustat den ukrainska militären i syfte att konfrontera proryska separatister som hade tagit makten i Donbass efter avsättningen av den proryssiske ukrainska presidenten Victor Janukovitj i ett våldsamt uppror, känd som ”Maidan”. Revolution”, med spetsen av högerorienterade ukrainska politiska partier som bekänner sig lojalitet till minnet av Stepan Bandera.

  Ukraina hade strävat efter medlemskap i Nato sedan 2008, vilket infäst detta mål i sin konstitution. Medan det faktiska medlemskapet fortfarande undgick Ukraina från och med 2022, gjorde Natos engagemang i de ukrainska väpnade styrkorna det till en de facto förlängning av Nato-alliansen.

  Ryssland såg kombinationen av Nato-medlemskap med den antiryska ställningen från den ukrainska regeringen efter Maidan, som den var kopplad till Banderas ideologi, som ett hot mot dess nationella säkerhet. SMO utformades för att eliminera det hotet.

  Två faser av rysk operation

  Under ungefär de första sex månaderna kunde den ryska militära operationen delas upp i två distinkta faser. Den första var en ansträngning i blitzkrieg-stil utformad för att chocka den ukrainska militären och regeringen till underkastelse. Om det misslyckades var det meningen att det skulle forma slagfältet på ett sätt som isolerade de ukrainska styrkorna som samlats nära Donbass-regionen innan deras avgörande engagemang av den ryska militären i den andra fasen, som började den 25 mars.

  Fas två av SMO, ”slaget om Donbass”, pågick under april, maj, juni och juli, och involverade brutal, köttslipande krigföring i urban terräng och bland defensiva befästningar som hade förberetts av ukrainska styrkor under kursen de senaste åtta åren.

  Ryssland gjorde långsamma, plågsamma framgångar i ett utmattningskrig som såg Ryssland tillfoga de ukrainska väpnade styrkorna fruktansvärda förluster. Den skada som Ryssland gjorde på Ukrainas armé var så stor att i slutet av juli hade nästan hela lagret av sovjettidens vapen som Ukraina ägde i början av SMO förstörts, tillsammans med över 50 procent av dess vapen. militär komponent i aktiv tjänst.

  Normalt sett, när man bedömer antalet offer av denna storleksordning, skulle varje professionell militär analytiker ha rätt att dra slutsatsen att Ryssland i praktiken hade uppnått sitt mål om demilitarisering, vilket logiskt sett borde ha följts av den ukrainska regeringens kapitulation på villkor som skulle ha resulterade i de typer av grundläggande politiska förändringar som är nödvändiga för att genomföra det ryska målet att avnazifiera och, med det, säkerställa ukrainsk neutralitet.

  Men just de krafter som Putin hade beskrivit i sitt mobiliseringsanförande konspirerade för att främja sin anti-ryska agenda genom att skjuta in tiotals miljarder dollar i militärt bistånd (som i ett antal månader överstiger Rysslands hela årliga försvarsbudget) att främja en ukrainsk seger, utan snarare påskynda ett strategiskt ryskt nederlag.

  ”Medan det primära västerländska målet en gång var att försvara sig mot den [ryska] invasionen”, noterade journalisten Tom Stevenson i en OpEd i The New York Times , ”har det blivit Rysslands permanenta strategiska utslitning.”

  Tillhandahållandet av militärt bistånd i denna skala var en förändring som de ryska militära styrkorna som ansvarade för genomförandet av SMO inte kunde övervinna. Denna nya verklighet manifesterade sig under första hälften av september, när Ukraina inledde en stor motoffensiv som lyckades avhysa ryska styrkor från territoriet i Kharkovregionen som hade varit ockuperat sedan SMO började.

  Nytt hotparadigm

  Rysslands president Vladimir Putin med Rysslands försvarsminister Sergey Shoigu efter kransnedläggningsceremonier vid den okände soldatens grav i juni. (Kremlin.ru, CC BY 4.0, Wikimedia Commons)
  Medan Ryssland kunde stabilisera sitt försvar och i slutändan stoppa den ukrainska offensiven, vilket tillfogade den anfallande styrkan ett enormt antal offer, var verkligheten att Ryssland stod inför ett nytt hotparadigm i Ukraina, ett som såg den ryska militären slåss mot en rekonstituerad ukrainsk militär som hade blivit en de facto proxy för den USA-ledda NATO-alliansen.

  Konfronterad med denna nya verklighet informerade Putin det ryska folket att han ansåg det ”nödvändigt att fatta följande beslut, som är fullt mottagligt för de hot vi står inför: För att försvara vårt hemland, dess suveränitet och territoriella integritet och säkerheten för vårt folk och befolkningens och för att säkerställa de befriade områdena anser jag att det är nödvändigt att stödja förslaget från försvarsministeriet och generalstaben om att införa partiell mobilisering i Ryska federationen.”

  USA och dess NATO-allierade skulle göra klokt i att reflektera över den lärdom som finns i Hosea 8:7 – så vinden, skörda virvelvinden.

  Eller, uttryckt på ett annat sätt, Newtons tredje lag har kommit tillbaka med en hämnd.

  Putins beslut att beordra en partiell mobilisering av den ryska militären, i kombination med beslutet att genomföra folkomröstningarna i Donbass och det ockuperade Ukraina, förvandlar SMO radikalt från en operation med begränsad omfattning till en som är kopplad till Rysslands existentiella överlevnad. När folkomröstningarna väl har genomförts och resultaten vidarebefordrats till det ryska parlamentet, kommer det som nu är Ukrainas territorium i ett slag att bli en del av Ryska federationen – det ryska hemlandet.

  Alla ukrainska styrkor som befinner sig på territoriet i de regioner som ska införlivas i Ryssland kommer att betraktas som ockupanter; och ukrainsk beskjutning av detta territorium kommer att behandlas som en attack mot Ryssland, vilket utlöser ett ryskt svar. Medan SMO genom designen hade implementerats för att bevara ukrainsk civil infrastruktur och minska civila offer, kommer en militär operation efter SMO att vara en konfigurerad för att förstöra ett aktivt hot mot Moder Ryssland självt. Handskarna kommer att lossna.

  USA och NATO står inför ett beslut

  7 april 2021: En hedersvakt i Ukraina under ett besök av en Natos militärkommitté. (NATO)
  USA och NATO, som har förbundit sig till ett program utformat för att besegra Ryssland via proxy, måste nu besluta om de fortsätter att fullfölja sitt politiska och materiella stöd till Ukraina och i så fall i vilken utsträckning. Förblir målet Rysslands ”strategiska nederlag” eller kommer biståndet att skräddarsys helt enkelt för att hjälpa Ukraina att försvara sig?

  Det är två helt olika mål.

  Man tillåter en fortsatt utslitning av alla ryska styrkor som försöker projicera makten från ryskt territorium till Ukraina, men därigenom respekterar verkligheten, om inte legitimiteten, av det ryska införlivandet av Donbass och södra ukrainska territorier under ockupation i Ryska Federationen.

  Den andra fortsätter att upprätthålla den nuvarande politiken för den ukrainska regeringen och dess västerländska allierade att vräka Ryssland från Donbass, ockuperade Ukraina och Krim. Detta innebär att attackera Moder Ryssland. Det betyder krig med Ryssland.

  Ryssland anser sig för sin del redan vara i ett krig med väst. ”Vi är verkligen i krig med…NATO och med det kollektiva väst” , sade Rysslands försvarsminister Sergej Shoigu i ett uttalande som följde på Putins tillkännagivande om partiell mobilisering.

  ”Vi menar inte bara de vapen som levereras i enorma mängder. Naturligtvis hittar vi sätt att motverka dessa vapen. Vi har naturligtvis i åtanke de västerländska system som finns: kommunikationssystem, informationsbehandlingssystem, spaningssystem och satellitunderrättelsesystem.”

  Satt i detta sammanhang är den ryska partiella mobiliseringen inte utformad för att besegra den ukrainska militären, utan för att besegra Natos styrkor och det ”kollektiva väst” som har samlats i Ukraina.

  Och om dessa Nato-resurser är konfigurerade på ett sätt som av Ryssland anses utgöra ett hot mot det ryska hemlandet…

  ”Självklart”, sade Putin i sitt tal om partiell mobilisering, ”om vårt lands territoriella integritet hotas kommer vi att använda alla medel som står till vårt förfogande för att försvara Ryssland och vårt folk”, en direkt hänvisning till Rysslands kärnvapenarsenal.

  ”Det här är ingen bluff”, betonade Putin. ”De ryska medborgarna kan vara säkra på att vårt hemlands territoriella integritet, vårt oberoende och vår frihet, jag upprepar, kommer att värnas med alla medel som står till vårt förfogande. Och de som försöker utpressa oss med kärnvapen måste veta att kompassrosen också kan vända i deras riktning.”

  Detta är vad världen har kommit till – en galen rusning mot kärnvapenapokalyps som bygger på den irrationella expansionen av NATO och hybris-spetsad ryssofobisk politik som till synes okunnig om verkligheten att Ukrainakonflikten nu har blivit en fråga av existentiell betydelse för Ryssland.

  USA och dess allierade i det ”kollektiva västern” måste nu besluta om fortsatt strävan efter en decennier lång politik för att isolera och förstöra Ryssland är en fråga av existentiell betydelse för dem, och om det fortsatta stödet från en ukrainsk regering som är Lite mer än den moderna manifestationen av Stepan Banderas hatiska ideologi är värt livet för deras respektive medborgare och resten av världen.

  Domedagsklockan är bokstavligen en sekund till midnatt och vi i väst har bara oss själva att skylla.

  Scott Ritter är en före detta underrättelseofficer från US Marine Corps som tjänstgjorde i fd Sovjetunionen för att genomföra vapenkontrollavtal, i Persiska viken under Operation Desert Storm och i Irak och övervakade nedrustningen av massförstörelsevapen. Hans senaste bok är Disarmament in the Time of Perestroika , utgiven av Clarity Press.

  De åsikter som uttrycks är enbart författarens och återspeglar kanske inte Consortium News.

  Taggar:Rysslands försvarsminister Sergey Shoigu Donbass Lugansk och Donetsk President Joe Biden Russian President Vladimir Putin Scott Ritter SMO Special Military Operation

  Copyright © 2022 Consortium News. All Rights Reserved. The Magazine Basic Theme by bavotasan.com.

 3. Det är bara två dagar kvar tills enheten som idag kallas Ukraina försvinner. Om två dagar kommer vi såldes att börja tala om ex-Ukraina. 🤗🤗🤗

  Det här är bara början! När de rysktalande östra delarna (plus snart Odessa självklart) införlivats i Ryssland och västra Ukraina slits itu av gamarna polen, Rumänien, mm, kvarstår ett litet furstendöme typ i och runt Kiev. Vem ska regera över den är oklart – men mest osannolikt är det lär inte blir oligarkernas styre (de lär flyr till apartheid israel, eller City of London, eller NYC). Det mest sannolika är att det som kvarstår från ukronazi avskummen fortsätter ta kol på varandra i Kievs slätter – inte mig (och många andra med mig) emot …

  Hur som helst som Sergei Lavrov, Rysslands utrikesministern och belevade diplomat underströk i sitt tal till FN igår, folkomröstningen i Donbas egentligen handlar världsordningens framtid håller på att avgöras. Det är en riktig diagnos och beskrivning av det som håller på att ske – västimperiets, oks lögnimperiet håller på att dö. Good riddance!!!

  Den så kallade ”rätts baserad ordningen” som ”vi är exceptionella/utvalda” eliten eller skiten som styr väst gäller inte längre! Begravningståg härnäst🎚🎚🎚

  • Västerländska medier fortsätter att ignorera hur Ukraina använder Nato-vapen för att döda oskyldiga civila i Donbass.
   ”Det är uppenbart för alla opartiska observatörer: För anglosaxarna, som helt och hållet har lagt under sig Europa, är Ukraina helt enkelt förbrukningsmaterial i kampen mot Ryssland. Nato förklarade vårt land som ett direkt hot på vägen mot total amerikansk dominans och utnämnde Kina som en långsiktig strategisk utmaning”, sa Lavrov till FN:s generalförsamling.
   Ministern utvecklade saken ytterligare på presskonferensen efter sitt tal och konstaterade att Moskva redan ser USA och dess Nato-block som parter i den pågående konflikten i Ukraina. Nyligen har ukrainsk militär erkänt att Pentagon väljer sina mål, förklarade han.”Vad är detta om inte ett direkt deltagande i sikte på dödliga vapen och deltagande i kriget?” frågade Lavrov.
   Rysslands toppdiplomat berörde också de pågående folkomröstningarna i folkrepublikerna Donetsk (DPR) och Lugansk (LPR), såväl som i de ryskkontrollerade delarna av regionerna Zaporozhye och Cherson. Även om omröstningen redan har utlöst ett ”utbrott” i Ukraina och i väst, med G7 som lovar ännu fler anti-ryska sanktioner, är folkomröstningarna faktiskt helt i linje med Kievs önskemål, föreslog Lavrov.
   Människorna som bor där reagerar i princip bara på vad president Zelenskij rekommenderade dem att göra i en av sina intervjuer i augusti 2021. Då rådde han alla som känner sig ryska att ”åka till Ryssland” till förmån för sina barn och barnbarn. Det är vad invånarna i nämnda regioner gör nu och tar med sig sina landområden, där deras förfäder levde i århundraden.
   USA:s exceptionalism har nått en ”gudlig” nivå.
   Efter Sovjetunionens kollaps har Washingtons strävan efter global dominans och exceptionalism nått en aldrig tidigare skådad höjd, vilket resulterat i flera aggressiva krig och krävt liv på ”många hundratusentals” människor världen över, sade Lavrov.
   ”Efter att ha proklamerat segern i det kalla kriget, höjde Washington sig nästan till rangen av Guds budbärare på jorden, utan några skyldigheter, utan bara ”heliga” rättigheter att agera ostraffat, som det vill och var som helst”, sa Lavrov.
   Vilken nation som helst kan falla offer för Washingtons ambitioner om den på något sätt retar upp ”världens självutnämnda mästare”, varnade Lavrov. Det ödet har drabbat folket i Jugoslavien, Irak, Libyen och andra länder, tillade han.
   EU glider in i en diktatur.

  • 2022-09-25 Armén.
   Allt kommer att avgöras efter den 27 september: Moskva är redo att ställa ett seriöst ultimatum till Kiev.
   Efter att ha summerat omröstningsresultaten vid folkomröstningar i Donbass, Zaporozhye och Cherson-regionerna, implementerar Ryssland en ny utrikespolitisk strategi som syftar till att ändra formatet på den särskilda operationen för denazifiering och demilitarisering av Ukraina.
   Denna slutsats gjordes av militärexperten Igor Strelkov. I sin blogg beskrev han exakt vilka beslut Ryssland kommer att fatta efter den 27 september, och förklarade också varför Moskva förbereder sig för att ställa ett seriöst ultimatum till Kiev.
   Igor Strelkov uppmärksammade det faktum att efter att ha summerat resultaten av folkomröstningen i regionerna Donbass, Zaporozhye och Cherson, avser Moskva att tillkännage återföreningen av dessa regioner med Ryska federationen. Efter sådana beslut kommer den ryska ledningen att fatta alla nödvändiga beslut för att skydda sitt territorium från aggression från Kievregimen.
   Militärexperten föreslog att allt skulle avgöras efter den 27 september, eftersom Moskva förbereder sig för att ställa ett allvarligt ultimatum till Kiev. Den ryska ledningen kommer att kräva att Kievregimen drar tillbaka sina trupper från ryskt territorium.
   Om sådana villkor inte uppfylls kommer statusen för den särskilda operationen för denazifiering och demilitarisering av Ukraina att ändras, vilket kommer att leda till en upptrappning av den militära konflikten och tillåta Ryssland att använda alla verktyg för att säkerställa sin säkerhet.
   ”Antingen drar Kiev tillbaka sina trupper utanför gränserna för folkrepublikerna Donetsk och Luhansk, såväl som Zaporozhye och Cherson-regionerna, eller så kommer Ryska federationen att tvingas förklara krig mot Ukraina.
   I ett alternativt fall kan Moskva överföra den särskilda operationen till regimen för en kontraterroristoperation”.

  • ”During the 14th century, Poland and Lithuania fought wars against the Mongol invaders, and eventually most of Ukraine passed to the rule of Poland and Lithuania.”
   Det finns alltså en historisk bakgrund. Vidare är Polens beteende som gjort att dom fått epitetet Europas Hyena en faktor. Dom agerade förrädiskt mot både Tyskland och Ryssland. När Ryssland efter revolutionen (iscensatt av anglosaxiska aristokratin med pengar och agenter) var i ett tillstånd av svaghet passade hyenan på att slå till.
   Minst 20000 ryska fångar gick under i polackernas koncentrationsläger.
   Att många ryska experter hävdar att Polen har såna planer som du ifrågasätter måste bedömas efter hur deras uppgifter tidigare har visat sig stämma och det har dom i långt högre grad än västs och de källor du litar på.
   Det finns emellertid även ett motiv för Ryssarna att uppmuntra Polen till det som en del av ansträngningarna att utmanövrera USAs fascistiska marionettregim i Ukraina. Så Ryssarnas åsikt kan ju även vara en självuppfyllande spådom. Men man ska lära av historien och Polen har gjort det förut och leds nu av en ytterst chauvinistisk regim.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here