Venezuelas olja livsviktig för USA

4
1879

Denna artikel har översatts av Latinamerikaexperten Dick Emanuelsson på besök i Managua, och publicerats på hans Facebooks-site 13/2. Dick Emanuelsson på Facebook

Den kommer från en artikel i spanskspråkliga upplagan av Bussiness Insider ”Venezuelas oljereserver räcker för att tillfredsställa HELA VÄRLDENS KONSUMTION (2013) under nio år och två månader”! [Fernando Belinchón] Bussiness Insider 20 maj 2018.

För USA återstår det åtta år av oljereserver. Därför är Venezuela inom skotthåll!

Förbrukningen i världen av olja uppgår till 89.860.000 miljoner fat per dag, eller en årskonsumtion av 32,798,900,000 fat. Det är den reella bakgrunden till Trumps plan att störta den venezuelanska regeringen. Där finns världens största oljereserver.

Det skriver den kubanske forskaren Yoandris Sierra Lara, för närvarande bosatt i Ecuador i en artikel rubricerad ”Fakta om oljans globala geopolitik”.

Med kalla siffror på basis av Opecs rapporter som källor visar Sierra hur USA är i ett desperat behov av att finna nya energikällor i likhet med Kina, medan Ryssland har fossila reserver för ett 80-tal år framöver.

Dessa är de största konsumenterna av olja i världen, enligt CIA:s årsrapport 2013
CIA:s Årsbok 2013

1. USA: 19.690.000 fat/dag (uppskattad siffra för 2015).
2. EU 12,890,000 fat/d (uppskattad siffra för 2015).
3. Kina: 11,750,000 fat/d. (uppskattad siffra för 2015).
4. Indien 4,489,000 fat/d. (uppskattat 2016).
5. Japan: 4,026,000 fat/d. (uppskattat 2016).
5. Ryssland: 3,594,000 fat/dag (uppskattad siffra för 2015).

”Den sammanlagda konsumtionen av olja i USA och Kina är 24% av den globala konsumtionen. I denna mening är de strategiska rivaler”, hävdar Sierra.

Han fortsätter med att konstatera att USA representerar 4,46 % av världens befolkning men står för 12,79% av världens oljeförbrukning. Kina har 18,98 %, det vill säga fyra gånger mer befolkning än USA, men står för 11,6% av världens oljekonsumtion eller mindre. I den mån Kina fortsätter sin industrialiseringsprocess kommer oljeförbrukningen att öka. I den meningen är de också strategiska rivaler.

Ryssland står för 1,7 % av världens befolkning och konsumerar 3,56 % av världens oljeförbrukning. Men dess nuvarande produktionskapacitet och reserv är tillräcklig för att möta dess efterfråga.

OLJERESERVERNAS STRATEGISKA BETYDELSE

Varje USA-medborgare förbrukar dagligen i genomsnitt 5,57 liter olja medan en kines förbrukar 1,81 liter. En indier och en rysk förbrukar 0,42 liter respektive 3,52 liter. USA är inte bara den största absoluta konsumenten, den är det också i per capita.

Vari ligger då Venezuelas nyckelroll? frågar Sierra och svarar: ”I reserverna. Vissa säger att USA är världens största oljeproducent, vilket är sant och att med denna logik behöver USA inte Venezuelas olja. Men detta resonemang har två punkter som mörkar påståendet”, säger Sierra och räknar upp:

1. Olja är en icke-förnybar strategisk resurs. Därför är det inte relevant att tala om sin nuvarande produktion utan om det finns potential för framtiden. För detta måste du mäta den faktiska produktionen i förhållandet mellan reserver och årsförbrukning/konsumtion.

2. USA är inte ett ”normalt” land, utan centrum för ett globalt imperium. Det innebär, bland annat, att det måste bromsa möjligheterna till framväxande stormakters utveckling i sin tvist om den globala hegemonin, till exempel Kina.

USA HAR RESERVER SOM RÄCKER ÅTTA ÅR

Enligt CIA:s rapport 2017 [https://www.cia.gov/…/the-world-fac…/rankorder/2244rank.html] är de registrerade oljereserverna i världen följande:

1. Venezuela: 300,9 miljarder fat
2. Saudiarabien: 266,5 miljarder fat
3. Kanada: 169.7 miljarder fat
4. Iran: 158,4 miljarder fat
5. Irak: 142,5 miljarder fat

8. Ryssland: 80 miljarder fat
11. USA: 36,5 miljarder fat
13. Kina: 25,6 miljarder fat.

Med tanke på takten i dessa länders årsförbrukning och de reserver de förfogar över, är detta ett oroande resultat:

– USA har reserver som räcker åtta (8) år.
– Kina: har reserver för sex (6) år.
– Ryssland har reserver för 68 år.

Uppenbarligen kommer oljan att ta slut snart för de två mest dynamiska och växande ekonomierna i världen. Och utan olja skulle de förlora i den globala konkurrensen. Men vad händer om dessa länder har tillgång eller kontroll av Venezuelas reserver?

OM VENEZUELA OCKUPERAS

Om nedanstående länder skulle ta över kontrollen av Venezuelas oljereserver skulle årsförbrukningen av dessa länders olja bli följande:

– USA: årskonsumtionen skulle garanteras under 71 år.
– Kina: förbrukningen garanteras under 80 år.
– Ryssland: förbrukningen skulle garanteras under 257 år.

Vad blir då vår slutsats? Att tillgång till venezuelansk olja för USA innebär att säkerställa deras nuvarande konsumtionsnivåer under minst 79 år och nödvändigtvis utesluta denna möjlighet för Kina.

Ryssland å sin sida har inte samma nödvändiga behov som de två andra stormakterna.

KONFLIKT USA-KINA

Den kubanske forskaren menar att den underliggande konflikten om Venezuela ligger, enligt hans mening i konfrontationen mellan USA-Kina för att styra nuvarande och framtida internationella ekonomiska ordning.

”Kanske världen minskar sitt beroende av oljan i framtiden. Men nu är det tekniskt inte möjligt. Varför tillgången, kontroll och hantering av olja vid dess utvinningskälla kommer att vara nyckeln, inte i första hand om livskraften i USA-ekonomin utan för att upprätthålla den hegemoniska ställningen i världen mot framväxande stormakter som Ryssland och Kina”, summerar den kubanske forskaren Yoandris Sierra Lara.

GUAIDÓ I TRUMPS TJÄNST

Är det detta scenario vi nu åser när USA går till offensiv och med ett skuggkabinett, lett av sin självutnämnde `president´, Juan Guaidó ska ta över världens största oljereserver. Men vad händer om Trump misslyckas? För uppenbarligen var Libyen bara en munsbit vad det gäller oljereserver jämfört med USA:s omedelbara behov. Då hägrar Venezuela som den ”slutliga lösningen”, åtminstone för 79 år framåt.

De TIO länderna med de STÖRSTA oljereserverna

10. Nigeria: 37.060 miljoner fat (117 liter)
9. Libyen: 48.360 miljoner fat.
8. Ryssland: 80.000 miljoner fat.
7. Arabemiraten: 97.800 millones miljoner fat.
6. Kuwait: 101.500 miljoner fat.
5. Irak: 142.500 miljoner fat.
4. Iran: 158.400 miljoner fat.
3. Kanada: 169.700 miljoner fat.
2. Saudiarabien: 266.500 miljoner fat.
1. Venezuela: 300.900.000.000 miljoner fat.

Föregående artikelÅh, vilket galet krig i Irak!
Nästa artikelMer om Kina och imperialismen

4 KOMMENTARER

 1. Väldigt intressant. Vad som är ännu mer intressant ör att Kina är den enda stat som aktivt arbetar på att minska oljeberoendet och fossilberoendet. Det är inte bara ny teknik, det är än mer hur tekniken tillämpas i samhället. Delningsbilarna är ett exempel.

  • ”Vad som är ännu mer intressant ör att Kina är den enda stat som aktivt arbetar på att minska oljeberoendet och fossilberoendet.”

   Verkligen?
   Jag har för mig det inte är så värst många dagar sedan jag läste Kina storsatsade på nybyggnation av kolkraftverk?
   Nä, jag tror inte riktigt på vad du säger. Det kanske är kommunismen du vill försöka försköna?

   • Kina satsar stora resurser på vattenkraft, kärnkraft och nu även på naturgas.
    Kolkraften försöker man fasa ut så sakteliga men självklart kommer det att ta lång tid att helt bli av med den energikällan.
    Finns inte ett land på detta jordklot som gör så mycket för att minska på kolkraften och det har ingenting med kommunism att göra bara sunt förnuft.

 2. Som jag förstått så saknar USA den tjocka typ av olja som finns i Venezuela ,alltså den man gör diesel av. Bensinolja finns det gott om i USA . Därför är Venezuelas olja så viktig för USA.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here