Vinn freden, inte kriget!

16
1423
Artister för fred

NATO-progandan dånar ur Maktens megafoner, så det är knappast förvånande att en i hast tillfrågad allmänhet i opinionsundersökningar är positivt inställd till ett medlemskap i krigsorganisationen. Det är politiskt en eländig situation och i det närmaste uteslutet att på kort sikt vända opinionen, och totalt uteslutet att få dagens riksdagsmajoritet att tänka om.

Det betyder naturligtvis inte att vi skall ge upp vårt opinionsarbete – tvärtom måste vi öka det! Frågan är om vi kan pröva delvis nya spår?

Den tyska anti-krigs- och fredsrörelsen har tagit ett initiativ och publicerat en fredsappell, i form av ett upprop: Vinn freden, inte kriget! Man kunde misstänka att ett sådant upprop skulle tigas ihjäl av tyska media. Men så skedde inte, utan det blev en bred debatt, där även kanslern Olaf Schultz tvingades delta, bl a vid ett offentligt möte. Uppropets stora spridning kan nog delvis förklaras av att Tyskland nyligen beslöt om stora vapenleveranser till Ukraina, bl a tunga stridsvagnar och annat tungt krigsmateriel.

Leopard stridsvagn

I veckan meddelade t ex Ekot i P1 att på en knapp vecka samlades nära en halv miljon namnunderskrifter in. Uppropet är ganska långt (https://nie-wieder-krieg.org/wp-content/uploads/2023/02/Win-the-peace.pdf) och har därför säkert publicerats i lite kortare format. Vad är då budskapet?

Uppropets anslående rubrik är i extremt kortfattad form själv budskapet. Och det har verkligen bäring på dagens situation. 

Uppropet klargör tydligt att det ryska anfallet på Ukraina intensifierade kriget, utöver Ukrainas fleråriga attacker på områdena Luhansk och Donets, vilka orsakade 14 000 döda, inkl 4000 civila, framför allt från de två utbrytarområdena. Och efter det ryska anfallet har kriget eskalerat bortom alla gränser, genom NATO-ländernas ekonomiska stöd och militära leveranser . Officiella regeringsföreträdare i USA erkänner nu också att det är ett proxy-krig mellan Ryssland och NATO. De svenska NATO-kramarnas krigiska paroll ”Ukrainas sak är vår” har totalt överflyglats av det allt eskalerande proxy-kriget.

I en resolution från FN:s generalförsamling av den 2 mars förra året fördömde 141 länder den ryska invasionen, men insisterade samtidigt på en omedelbar lösning av konflikten ”genom politisk dialog, förhandlingar, medling och andra fredliga medel”. Trots detta har inget hänt och regeringen i Kiev, liksom dess uppdragsgivare USA, har avvisat talet av eldupphör och dialog.

Enligt FN:s uppgifter dog förra året över 7000 civila, och förlusterna av soldater skrivs med 6-siffriga tal. Det är omöjligt att komma ifrån det faktum att de som tillåter att kriget fortsätter, i stället för nedtrappning och förhandlingar, kommer att vara medskyldiga till att ytterligare 100 000 eller 200 000 dödas. ”Genuin solidaritet med Ukraina innebär arbete för att stoppa dödandet så fort som möjligt”.

Uppropet tar självklart också upp faran med den pågående eskaleringen. Det kan leda till att NATO-soldater sätts in i Ukraina (UK: Långt utöver de USA-soldater som redan idag bemannar t ex Himer-robotarna). I ett sådant krig mellan kärnvapenmakter finns ingen som helst garanti för att inte kärnvapen kommer till användning. Det vore det ultimata katastrofscenariot.

Att avslöja NATO som krigsorganisation, och inte försvarsorganisation, som den låtsas vara är viktigt. Emellertid kräver dagens fruktansvärda situation att vi även prövar andra vägar. Och frågan är om inte den tyska fredsappellen öppnar en sådan dörr, till nya möjligheter?

Föregående artikelMellan Palestina, Irak och Ukraina, när hyckleriet är himmelsvitt, när skamlösheten själv är skamsen, när vanäran rodnar! Del II
Nästa artikelHur man spränger en rörledning (Nord Stream)
Ulf Karlström
Ulf Karlström var för omkring 50 år sedan ordförande i DFFG, De Förenade FNL-Grupperna, en av Europas då starkaste antiimperialistiska rörelser. Han har varit med i styrelsen för Folkrörelsen Nej till EU. Han är filosofie doktor i limnologi och driver Macoma miljöutredningar. Ulf spelar teater och tävlar som historieberättare.

16 KOMMENTARER

 1. 22 februari 2023, 11:54
  Statsduman antog enhälligt en lag om upphävande av Ryska federationens deltagande i fördraget om minskning av strategiska offensiva vapen (START, START-III). Detta rapporterades av statsdumans presstjänst .
  Dokumentet överlämnades till statsduman av Rysslands president Vladimir Putin dagen innan .”Dokumentet avbryter tillämpningen av fördraget som slöts i Prag den 8 april 2010. Beslutet att förnya fördraget kommer att fattas av Ryska federationens president.
  Tidigare har dumans utskott för utrikesfrågor stött ett lagförslag om att avbryta Rysslands deltagande i det nya START-fördraget.
  Putin tillkännagav planer på att avbryta Rysslands deltagande i START tisdagen den 21 februari, när han levererade ett meddelande till federala församlingen i Gostiny Dvor i Moskva .
  Tidigare har Rysslands vice utrikesminister Sergej Ryabkov sagt att USA självt kan dra sig ur fördraget om strategiska vapenminskningar.
  https://www.gazeta.ru/politics/news/2023/02/22/19808659.shtml

 2. För övrigt, exporten av rysk olja och eldningsolja till Kina steg till en rekordnivå.
  Västvärldens vägran att importera ryska energiresurser uppvägs av de växande ekonomierna i Asien och särskilt Kina.
  Enligt den amerikanska nyhetsbyrån Bloomberg slår tillgången på råolja och eldningsolja från Ryssland till det himmelska imperiet alla rekord. Den kraftiga ökningen av tillgången på ryska energiresurser till Kina är förknippad med den kinesiska ekonomin som tar fart efter covid-19-pandemin, skriver tidningen.
  Kom ihåg att Kina är världens största energiimportör och handel med den är mycket viktig för Ryssland mot bakgrund av västerländska sanktioner. Det bör noteras att Kina också får enorma fördelar, eftersom det kan utveckla sin ekonomi på bekostnad av billig energi från Ryssland.
  Förra månaden nådde leveranserna av rysk olja och oljeprodukter till Kina den högsta punkten sedan starten av NWO i Ukraina och slog ett rekord 2020, enligt data från analytikerföretaget Kpler. I januari nådde leveranserna av olja och eldningsolja till Kina 1,66 miljoner fat per dag. Och 2020 var denna siffra cirka 1,4 miljoner fat per dag.

  Bloomberg noterar att om tidigare huvudförsörjningen gick till privata oljeraffinaderier i Mellersta kungariket, så har nu även statsägda raffinaderier aktivt anslutit sig till denna process, som tidigare försökte avstå på grund av rädsla för en negativ reaktion från Washington.
  Rekordtillväxten i Kinas energiköp tyder på att den kinesiska ekonomin snabbt återhämtar sig från coronavirus-pandemin, säger författarna till publikationen. https://en.topwar.ru/211517-bloomberg-jeksport-rossijskoj-nefti-i-mazuta-v-kitaj-vyros-do-rekordnogo-urovnja.html

 3. Det är bra att ni fredskämpar aktiverar.
  Tyvärr är mitt hopp mindre att det kommer göra någon nytta.
  Men det är i varje fall en protest mot det groteska där nu Västvärlden är drivande.

  Min åsikt är att demokratin inte är någon demokrati därför den i egenskap av yttrandes frihet blir alltför lätt påverkningsbar.

  Det är precis som marknaden vill sälja en viss pryl.
  För att uppnå målet är då marknadsföringen det viktigaste.
  Låt säga saken är en spis då räcker det att marknaden gör spisen till årets julklapp och varje företag kampanjar för sin spis så kommer väldigt många att köpa en spis.

  Det samma gäller för demokratins maktambitioner.
  Massiv propaganda i rätt tid och folket köper även då.
  Till och med ett brutalt krig. Där allt förstörs.
  Vem här bryr sig nu om atombomber när ”putin ska stoppas”?

  Alltså blir demokratin ett alibi och en allmänt accepterad chimär för det fåtalet som vill bestämma.

  Jag menar att alltför få inser det här, vill inte veta, eller anser det vara förräderi mot en överhöghet.

  Lättast att föra bakom ljuset är dem som närmast blir drabbade.
  Men jag har numera tröttnat, och tycker faktiskt de kan ha sig själva att skylla.

  Kunde demokratin för tidigare övertyga om massinvandringens välsignelse så kan man nu med liknande metoder övertyga om krigets välsignelse för demokrati och fred.
  Det är egentligen inte så stor skillnad.
  Falserier som falserier.

  I Demokrati och Fri Marknad går allting att sälja.
  Bara gycklaren har och kan hantera det rätta verktygen.

  Den auktoritära makten ter sig i det förhållandet helt annorlunda.
  Det är inte fritt att ”sälja” allt och alla har heller inte möjlighet till ”de rätta verktygen”.

  Man kan fråga sig vilket av de här två alternativen som är det starkaste?

  Jag är inte helt säker på att demokratin är vinnaren i alla lägen.

  Jag tror det står mycket på spel för konflikten i Ukraina.
  Särskilt för Västvärlden.

  Om demokratin skulle kunna anses förlora det här utvidgningsförsöket så kan den bli ifrågasatt.
  Ty människan är sådan att den mer sällan vi gå med förloraren.

  På SVT kan jag dagligen läsa om ukrainsk återerövringar, kämpande ukrainska krigare, Västvärldens vapenleveranser som aldrig tycks sina, särskilt dem från USA.
  Samt å andra sidan ryska förluster, ryska misstag, protester i Ryssland, arga ryska mödrar osv.
  SVT vill jag ska vara med ”vinnaren”. SVT Public Service vill jag ska vara med USA.
  Men det vill jag inte. Troligtvis inte heller de flesta andra som skriver på den här bloggen.

  Redaktören har ibland insinuerat det finns något ”annat”.
  Ja, jag kan faktiskt i viss mån hålla med.
  Det finns ett bättre alternativ som mer handlar om fred samt Folkens och Nationernas frihet.

  En frihet där inte endast det stora kapitalägarna står som makthavare bakom demokratins förvillande dimridåer. Där folk mest blir lurade och förda bakom ljuset.
  Därefter utnyttjade och plundrade på vad de äger och har.
  På gränser till slavar för dessa fåtalet giriga makthavare.

 4. Ställde nyligen frågor till det s.k. ”Svenska Freds”:

  Varför lurar ni in fredsaktivister på CIA:s Facebook, via er hemsida, när det bevisligen är CIA som ligger bakom många av de mord och krig som vi sett de senaste decennierna?

  Varför ställer ni er ensidigt på ”Ukrainas/USA:s” diktatoriska regims sida i konflikten?

  Var är medkänslan för de civila rysktalande som bombades och dödades av kriminella ukrainska nynazister i åtta år, innan deras folkomröstning om att få tillhöra Ryssland och bli en del av Rysslands militära operation mot de kriminella nynazisterna?

  Tror ni att er ensidiga hållning kommer leda till fred? Hur då?

  Stallman om Facebook:
  https://stallman.org/facebook.html

  Några alternativ:
  https://odysee.com/@Bitcoin:29/facebook:006?

  Med äkta kamratliga hälsningar
  Martin Gustavsson
  Växjöpartiet, Kronobergspartiet och Vetenskapliga partiet,
  som går till val genom Valsamverkanspartiet

 5. Ivan och Arbetarklass har lyckat prestera 5 inlägg utan att kommentera min artikel, kanske med undantag för Ivans vänliga klapp på huvudet på mig: ”Det är bra att ni fredskämpar aktiverar.”. Bristen på debatt i era inlägg är så makalös att jag tror att ni svarar på en helt annan artikel. Eller debatten är kanske inte så viktig? Ni har ju svarat redan och varför du hålla på och dilla? Ryssland vinner kriget, Nato och vasallerna går under, och i framtiden kommer världen att ledas om Kina och andra stater. Det är bara att sjunka bakåt i soffan och vänta på ”historiens lokomotiv”. Jag menar att det är en förkastlig hållning, liksom många pratmakares verksamhet.

  Detta har ni predikat i ett antal artiklar, utan att opinionen rört sig en m m. Är det egenterapi ni bedriver i GP? Mer eller mindre officiella USA-representanter har erkänt att Ukrainakriget är ett krig mellan Ryssland och Nato, med Hegemonen i spetsen. Vi har alltså ett pågående krig mellan mellan minst två kärnvapenstater. Det borde till och med lomhörda personer kunna uppfatta, men det verkar inte så.

  Ekot i SR meddelade igår att anti-krigsopinionen växer i Tyskland, Frankrike och Italien. 30 & av tyskarna sägs vara emot fortsatta vapenleveranser till Ukraina. Om ni överhuvd taget läst mitt inlägg ovan, vilket jag starkt betvivlar så underbygger jag opinionsundersökningarna genom anslutningen till den tyska fredsappellen.

  Krigspropagandan är massiv idag. Det är därför mycket intressant att ändå nära en 1/3 av befolkningen i vissa länder verkar att börja ha tröttna på Ukrainakriget. Naturligtvis är det en otroligt svår uppgift att ”vända opinionsskutan”, så utgången är oviss. Men en sak vet jag till 101 %: Att luta sig tillbaka i soffan, och upprepande hålla på och ”tjöta” om historiens lokomotiv är totalt meningslöst. Bortkastad, vardelös tid!

  • Nej, Ulf Karlström, nu tycker jag att du är orättvis, Ivan kommer ju med jättemånga bra inlägg, och Arbetarklass som ofta skällde på oss i vänstern i början, verkar ha genomgått någon slags metamorfos (från puppa till fjäril) skämt åsido, och ger ofta en varm och vänlig personlig bild av Ryssland….det är ju jätteviktigt att få läsa så många infallsvinklar som möjligt.

   När man läser vad som står i den tyska demonstrationens flygblad ”Den ryska invasionen var ett allvarligt brott mot internationell rätt och har lett till ännu fler dödsfall, förstörelse, elände och krigsbrott. Istället för att ta tillfället i akt för en förhandlingslösning (förhandlingarna ägde faktiskt rum till en början fram till april 2022) eskalerades kriget till ett ”proxykrig mellan Ryssland och NATO”, vilket även regeringstjänstemän i USA nu öppet erkänner.” Så känner jag, ”Jag skulle motvilligt gå till en sån demonstration för att dom skyller på Ryssland.” Det är som att dom som ordnar demonstrationerna, som någon uttryckte det, vill rida på två hästar samtidigt. Och det verkar lite förlamande på motståndet….

   Jag var en av dom som deltog i demonstrationen mot Aurora 2017 i Göteborg. Det kom 3500 personer, och alla vi kämpade som djur för att få med oss så många som möjligt. (Det var K som organiserade demonstrationen, det väckte ont blod till en början, men dom gjorde det bra, och många kamrater utifrån landet anslöt sig, tyvärr finns inte det gamla K kvar, och om de skulle organisera någon demonstration idag så skulle dom också klaga på Ryssland först av allt.) Vi åkte till Stockholm och deltog i möten och demonstrationer där, till Sergels torg kom 2000–2500 personer.
   Däremot så lyckades ”Welcome Refugeés ” samla 15 000 i Göteborg, inte en enda talare nämnde ett ord om att det var USA:s Natos krig som tvingat alla dessa människor att fly. Prideparaden i Göteborg samlade 18 000 de åren i Göteborg, och över 40 000 i Stockholm , ett möte mot inskränkningar av strejkrätten samlade 2500 i Stockholm…….ditresta från hela Sverige.
   Vad kan man dra för slutsatser av det?
   Jo, identitetspolitiken har kidnappat vänstern, och socialdemokratin/fackföreningarna har lamslagit arbetarklassen.
   Och kanske det är tydligare för tyskarna efter att Nordstreamledningarna har sprängts än det är för Sverige… en demonstration mot ett G-7 möte för inte så många år sedan lyckades samla över 20 000 i just Tyskland.
   Men det ser ut som att Nätverket Nej till Nato i Stockholm är på rätt väg, en artikel i deras utmärkta tidskrift ”Stå emot krigshetsen Nej till Nato” #5 avslutas så här ”Vår uppgift som antiimperialistiska rättviseaktivister i väst, är att fördöma och kraftfullt motsätta oss USA/Nato, inklusive vapen till Ukraina och sanktioner mot Ryssland).
   Vi måste avslöja falskheterna i den ryssofobiska krigspropagandan och vi måste fortsätta att stödja kampen mot den verklige fienden. Det är vår skyldighet, även om vi kommer att förtalas av några erkända ”socialister” som ”Putin-apologeter” ”dårar ” och ”idioter”.”
   Så jag tycker att Ivan och arbetarklass har en viktig uppgift, de hjälper till att mejsla fram bra paroller till demonstrationer i framtiden.
   Förresten, du själv är lite otydlig, varför väljer du ordet ”anfaller” och skriver ”efter det ryska anfallet har kriget eskalerat”…

   • Catarina du har helt rätt, viktigt att ha en frihet när man kommenterar, så man kan skriva sin kommentar utan att bli uppläxad av någon paragrafryttare.
    För det skapar bara hämningar, som gör att man inte skriver något alls. Det vore inte bra, mycket värre än om man skulle lagt en kommentar till en artikel där paragrafryttaren inte tycker att den passar.

    Likaså tycker jag som du att man måste akta sig för att skapa ännu mer ryssofobiska krigspropaganda. Den är alltför otäck och fastmurad i det svenska samhället.
    Jag har ett standardsvar till dem som kommer till mig för att tala om hur förfärliga ryssar är. ”Har du tråkigt, längtar du efter ett krig. Är det därför du sprider ditt hat runt omkring dig”
    För det är vad som händer i samhället nu, man börjar med hatpropaganda, som växer ju mer den sprider sig. Sedan tar den fäste i aggressiva personer som börjar ropa efter mer vapen och slutligen ett krig.

    Det är sorgligt att Svenska Freds blåser i glöden för att den skall flamma upp till en eld som blir svår att släcka De skriver dessutom lögner på sin sida.
    De skriver att det är Putin som hela tiden hotar med ett kärnvapenkrig.
    Vilket är helt fel, alla duktiga militära analytiker som Douglas Macgregor och Scott Ritter som hela tiden följer händelseutvecklingen säger att det är USA absolut inte Putin som hotar med kärnvapenkrig.

    Dessutom skriver de att det är oförsvarligt att Ryssland gick in militärt, vilket är väldigt märkligt. Det är försvarbart.
    De skriver: ”Det borde vara olagligt att kalla in människor till ett krig där de mot sin vilja tvingas att begå krigsbrott”

    Då talar de bara om ryssar, de verkar helt ovetande om att ukrainare jagas på öppen gata och kastas in i bilar för att tvångsrekryteras. Har inte sett att något liknande skett i Ryssland, om det hade skett hade det säkerligen filmats och lagts ut på nätet.

    De verkar tro på Zelensky när han säger: “We are a democratic state. We cannot set an example, like Russia, driving someone to war with sticks. We are not such a state. We fight for European values”— Zelensky

    https://twitter.com/anatoliisharii/status/1625421286829658112

    En ukrainsk advokat har framträtt i TV och sagt att detta är olagligt, men vad bryr sig en odemokratisk och kriminell stat som Ukraina om det.
    Alla är dårar och lyssnar på Zelensky som började sin karriär och vann valet på lögner. Lögnerna att avsluta kriget och att bygga närmare relationer till Ryssland. Sedan har lögnerna avlöst varandra, och dårarna fortsätter sin hyllningsmarsch för en diktatorisk stat.

    Så här skriver en ukrainsk oppositionspolitiker: Анатолий Шарий 🇺🇦🌾❤️✌🏻

    ”Zelenskij fick Europaparlamentets Andrey Sacharov-pris ”För tankefrihet”. Han som förbjöd alla oppositionspartier, stängde all media och öppnade brottmål mot alla oppositionsjournalister? Europaparlamentet är en skamlig BOTTEN.”

    ”Är det sant, att degenererade kan tilldela diktatorn, korrupte och mördare Zelensky Nobelpriset???🤦‍♂️”

    ”Zelenskiys regim borde förklaras som en terroristregim efter en otvetydig utredning som tyder på att de högsta tjänstemännen i Kiev beordrade en terroristattack mot en civil”

    ”Utan tvekan är den nuvarande staten under Zelenskiys ledning fascistisk. Det saknar domstolar, rättigheter, brottsbekämpande myndigheter. Man måste bara lyda den fascistiska statens lagar så att man inte dödas. Men respektera det aldrig🖕🖕🖕”

    ”Högsta domstolen erkände Shariis partiförbud som lagligt. En påminnelse: partiet förbjöds på grund av en 5 år innan Shariis uppträdande på YouTube-videon med kritik av åklagarna och presidenten. Det är förstörelsen 🤡av själva begreppet ”domstol” i Ukraina”

    ”I en show som Zelensky äger förolämpade de mig igen, för femte gången. De sa att jag skulle skjutas. Hur stor är den här store presidenten.”

    ”Kom precis över någon som sa att en av sakerna som Ukraina kämpar för är yttrandefriheten. Detta är landet som har förbjudit nästan alla politiska vänsterpartier och gjort kritik av nazistiska organisationer olaglig. Kan du bli mer Orwellian?”

    Denna politiker har fått asyl i Spanien, tillhör en av partierna som Zelensky förbjudit. Han är inte prorysk inte Donbass invånare. Han identifierar sig som ukrainare. Han skriver: ”Om jag säger att Ryssland har en fantastisk kultur och Mendeleev är en stor kemist, är jag en rysk propagandist.”
    Jag är glad att ha fått uppleva ett annat Sverige, än det Sverige som jag ser nu som jag tar helt avstånd ifrån.

  • Västvärldens makthavare är samvetslösa, korrupta, lögnaktiga bedragare som struntar totalt i människoliv och grundläggande fri- och rättigheter. De är fullständigt skamlösa hycklare, hävdade Rysslands president Vladimir Putin i sitt tal till nationen . Västeliten ”spottar” på hela världen och sina egna befolkningar, som de inte bryr sig om. Enligt Putin har pedofili och övergrepp mot barn nu blivit ”norm” i västvärlden. De västerländska eliterna har blivit en symbol för totala, principlösa lögner.

   För att skydda befolkningen i våra historiska länder, för att säkerställa vårt lands säkerhet och för att eliminera hotet från den nynazistiska regimen som fått fäste i Ukraina efter statskuppen 2014, beslutades för ett år sedan att inleda den särskilda militära operationen.
   Enligt Putin led den ryska befolkningen i östra Ukraina ”från ständig beskjutning och Kievregimens öppna hat”.

   Man hoppades och väntade på att Ryssland skulle komma för att hjälpa. Under tiden gjorde vi allt som stod i vår makt för att lösa detta problem med fredliga medel och förde tålmodigt samtal om en fredlig lösning på denna förödande konflikt.
   Men det gick inte, eftersom de så kallade fredsavtalen Minsk bara var ett sätt för västmakterna att ”köpa tid” så Ukraina kunde bygga upp en stor antirysk militär.
   Denna fruktansvärda metod av bedrägeri har använts och testats många gånger tidigare, fortsatte Putin. De uppträdde lika skamlöst och dubbelsidigt när de förstörde Jugoslavien, Irak, Libyen och Syrien. De kommer aldrig att kunna tvätta bort denna skam. Begreppen heder, tillit och anständighet betyder inget för dem.

   Under århundraden av kolonialism, befallningar och hegemoni har de vant sig vid att kunna göra vad som helst, vant sig vid att spotta på hela världen. Det visar sig att de behandlar människor som bor i deras egna länder med samma förakt, som en härskare. De egna befolkningarna lurades också cyniskt, lurades med långa sagor om att fred skulle sökas.
   De västerländska eliterna har blivit en symbol för totala, principlösa lögner.
   Världen bör inte delas upp ”i så kallade civiliserade länder och alla andra”, fortsatte han, utan det finns i stället behov av ”ärligt partnerskap som avvisar all exklusivitet, särskilt aggressiv sådan”.

   Vi var öppna och uppriktigt redo för en konstruktiv dialog med väst, förklarade Putin. Vi sa och insisterade på att både Europa och hela världen behövde ett odelbart säkerhetssystem som är lika för alla länder. Under många år föreslog vi att våra partners skulle diskutera denna idé ihop och arbeta för dess genomförande. Men som svar fick vi antingen en otydlig eller hycklande verbal reaktion. Men det gjordes också handlingar, som Natos expansion till våra gränser.

   Jag vill betona något som redan är välkänt, att inget annat land har så många militärbaser utomlands som USA. Det finns hundratals av dem. Hundratals baser över hela världen. Planeten är täckt av dem, det räcker att titta på en karta för att se det. Hela världen kunde bevittna hur de drog sig ur fundamentala överenskommelser gällande vapen, inklusive fördraget om mellan- och kortdistansmissiler, och ensidigt rev upp de grundläggande avtalen som upprätthåller världsfreden.
   Av någon anledning gjorde de så. De gör ingenting utan anledning, som vi vet. Slutligen, i december 2021, lämnade vi officiellt ett utkast till avtal om säkerhetsgarantier till USA och Nato. I huvudsak avvisades alla viktiga, grundläggande punkter. Efter det stod det slutligen klart att deras aggressiva planer skulle genomföras och att de inte tänkte sluta.
   Detta var anledningen till intåget i Ukraina, hävdar presidenten.

   Hotet växte för varje dag, sade han och påpekade att styrkorna i Ukraina var på väg att inleda ”ännu en blodig straffoperation i Donbass”.
   Vi försvarar människoliv och vårt gemensamma hem, medan västvärlden söker obegränsad makt. Man har redan spenderat över 150 miljarder dollar på att bistå och beväpna Kievregimen.

   Den senaste Münchenkonferensen blev en oändlig ström av anklagelser mot Ryssland. Man får intrycket att så gjordes för att alla skulle glömma vad det så kallade västerlandet gjort de senaste decennierna. Men det var de som släppte anden ur flaskan och kastade hela regioner i kaos.
   Västvärldens maktelit försöker, hävdade Putin, ”radera allt detta från mänsklighetens minne, och låtsas som att det aldrig har hänt”.

   Ingen av dem bryr sig om mänskliga offer och tragedier, eftersom biljoner dollar står på spel. De kan fortsätta råna alla under täckmantel av demokrati och frihet. De kan påtvinga andra nyliberala och i huvudsak totalitära värderingar. De kan brännmärka hela länder och offentligt förolämpa deras ledare. De kan förtrycka oliktänkande i sina egna länder och avleda uppmärksamheten från sina egna korruptionsskandaler genom att skapa en fiendebild.
   Enligt Putin kommer dock ingen i världen någonsin glömma vad väst egentligen sysslat med. Se vad de gör med sina egna folk, förstörelsen av familjen, kulturell och nationell identitet, perversion, övergrepp mot barn och pedofili förklaras som norm, sade han också.

 6. Hej
  Jag lusläser inte alla inlägg. Det är heller inte möjligt eftersom de kommer nya hela tiden och en del är långa samt man kanske heller inte är helintresserad.
  Vissa inlägg läser jag noga och det brukar jag också påpeka i de fallen.
  Någon sorts valfrihet måste finnas.

  Vad jag önskar är någon sortering på inläggen i tidsordning men det verkar inte gå att genomföra.
  Alla inlägg är sorterade under rubriker så det är svårt att söka i efterhand.
  Det finns en sökfunktion men då måste man ha rätta sökorden.

  Jag får spara länkar till mina kommentarer det är det enda för att hitta något i efterhand.

  Jag har inget emot Ulf Karlström som jag heller inte känner och jag tycker det är bra om fredsaktiviteter kunde komma igång men jag märker inte en tillstymmelse till sådant där jag finns.
  Det enda jag märker är en utbredd ryssfientlighet vilket stör mig.
  Vilken skada har Ryssland gjort hos oss?
  Som kan verifieras alltså.

  Sedan måste jag tacka Ivan för de översättningar han kommer med från informationkällor för mig svåra att nå.
  Det informationsflöde jag lever kan jag omöjligt missa men vad säger informationen i Ryssland?
  Jag vill så klart veta.
  Då är de här nämnda kommentarerna värdefulla för mig.

  Det måste finnas någon frihet i kommentarfälten här.
  Annars riskerar det bli torftigt och svårare att känna någon solidaritet och deltagande.
  Vi är ju trots allt vana vid upplysningens yttrandefrihet.
  Jag tror det är viktigt här att alla känner sig välkomna.
  Med vad de har att komma med. Allt går naturligtvis inte.
  Valet vilar på moderatorn. Det är en diger uppgift men mitt förtroende där är 100.

  Frånsett inlägget har viktigt kommentar här ovan inkommit.
  Det är Martin som visar mig att Svenska Freds inte var det jag trodde.
  Om Svenska Freds står på USA och ukronazisternas sida så borde de heta Svenska Krigs istället.
  För det är precis vad dom vill ha.
  USA och ukronazisterna vill ha krig med Ryssland.
  Jag tror ukrainarna vill ha demokrati och EU för de vet att demokratier inte krigar med varandra.
  Och då blir det lättare för ukrainarna att vinna kriget över ”de andra” som de inte riktigt verkar gilla.
  I varje fall inte dem närmast EU.

  Swebbtv har en bra artikel idag hur man använder och historieförfalskar? Karl den XII för att rättfärdiga Västvärldens krig mot Ryssland.
  Karl den XII, blivit vår egen Bandera?

  https://nyheter.swebbtv.se/bonnierpressen-hyllar-karl-xii-kampade-for-ukrainas-sjalvstandighet/

  Hej Ulf
  Jag ska läsa och kommentera bättre en annan gång.
  Kämpa på!

  Catarina,
  Tack för vänliga ord.
  Som jag sagt långt tidigare är jag väldigt flexibel i mina uppfattningar.
  Därför de bygger mycket på miljö och upplevelser.
  Av dem får man då ståndpunkter.
  Men i grunden är jag konservativ, ett arv från min mamma.
  Kommunister, ex. vis sökte ståndpunkter när de letade orättvisor.
  På sätt och vis söker jag också när man intresserar sig.
  Den som inte intresserar sig får allt som oftast istället andras ståndpunkter.
  Propaganda gör sin nytta.
  Jag säger inte vänstern har problem för det har den inte.
  Demokratin ger vänstern massor av näring för sin överlevnad.
  Däremot tycker jag vänstern förlorat sin identitet.
  Vänstern slits mellan liberalism, utopism, feminism, konservatism, pragmatism, idealism eller vad det nu kan vara för ideologier.
  Precis som om något fattades.
  Kan det vara Sovjetunionen?

  Jag tror inte Sovjetunionen någon gång varit lika populär som den är nu.
  Många som inte var med vill veta.
  Inget är längre hemligt.
  De som var med har dock sin uppfattning.
  Både här och där det hände.
  De som inte var med har som regel en uppfattning baserad på propaganda.
  Det är intressant och lyssna till dem som var med på plats.
  Åsikterna varierar men de flesta tycker Sovjetunionen var bra för den enskilde.
  Där fanns en social trygghet och omsorg som inte finns längre.
  Vissa fördelar finns kvar i Ryssland som exempelvis fri sjukvård.
  I går fick jag veta att man kunde få fri bostad om man var trogen på sin arbetsplats.
  Ofta en industri eller liknande.
  När hyran gick bort räckte lönen till mera.
  De varor som fanns alltså.
  Idag finns varor i mängder men sämre medel att betala. I varje fall för en pensionär.
  Det bästa med Ryssland ser jag i människorna och Rysslands natur.
  Kulturen och traditionen finns i människorna.
  Huvudansvaret ligger hos en statlig centralmakt.
  Tycker faktiskt inte att det verkar så fel.
  En Цар (Tsar) men numera virtuell.
  Det är ett konservativt perspektiv. Kanske lika mycket som ett kommunistiskt?
  Människor i Ryssland är i grunden inte lika förstörda av kapitalismens konkurrens.
  Jag tror Karl Marx var inne på just den linjen.
  Marx menade att kapitalismen gjorde människor tvingades leva i ett ”låtsas-samhälle” där de inte ficks vara människor.
  Det kan ligga något i det.
  För det går att se på turistande ryssar. Ofta har de väldigt roligt tillsammans.
  Krim gjorde Putin populär. Krim, ett turistparadis för ryssar.
  Det giriga USA kan glömma de här områdena.
  De vägskyltar på engelska som satt här för något år sedan kommer aldrig sättas upp igen.
  I varje fall aldrig utan ett Tredje Världskrig som kommer ha sitt epicentrum mitt i Europa.
  Aldrig mer krig i Europa lovade EU minns jag.
  Då gäller det att hålla det löftet också.

 7. En ”Riktig” opinion dvs en folklig resning, kan man säkert lita på (vara äkta), däremot inte en producerad opinion t.ex. opinionssiffror framtagna av institut, eller genom pressens påverkan, som kan köpas t.ex. av politiska partier. Dessa måste man skilja åt.
  Att producera opinionssiffror som stöd för politiska förändringar och beslut är bara ett bekvämt sätt för maktspelare att runda ”verklig demokrati” och håna folket. Det var precis det ”S” och Magdalena Andersson gjorde i Natoanslutnings-frågan. Dessutom används det som slagträ för opinionsbildning dvs” propaganda” för att vilseleda och påverka.
  Natoanslutningen var en propagandabluff utan motstycke.
  I övrigt är det inte särskilt svårt att producera fram ett opinionstryck genom tex propagandakanaler som SVT för de ”mottagliga”. Opinionsmätningar borde förbjudas att publiceras och offentliggöras, för den äkta demokratins skull.

  • Auktoritetstron gör människorna mottagliga.
   Min mamma hade en tro på prästerna och kungen Oskar II
   Jag tror han var kung när mamma var barn eller strax före.
   Konservatism har sin tillit till auktoriteten.
   Som en sorts trygghet. Som litar till auktoriteten gör sitt bästa.
   Arbetaren är i grunden konservativ.
   De aktivt progressiva härstammar oftast från borgerligheten.
   Som en frihetsideologi, frigjord från auktoriteten.

 8. ”Mats Löfving hittad död i sitt hem”

  https://www.friatider.se/mats-lofving-hittad-dod-i-sitt-hem

  Ännu en triumf för mediefeminismen?

  Snart är patriarkatet besegrat?

  Demokratin vill ha Anglikanska kyrkan könsneutral påpekade V Putin i sitt senaste tal.

  Vår Herre nu sett sina bästa dagar?

  Västvärlden med sin universella upplysningstradition är den som har den självutnämnda uppgiften att skapa den nya världen?

  Kulturer och traditioner kastas på sophögen när Väst genom globalisering har som plan att med marknadens mekanismer förena världen där den ekonomiska globala friheten står som ledstjärna?

  Man kan undra hur mycket förtryck och hur många mänskliga offer som kommer krävas?

  När den Fria marknaden nu ska befrias från alla tänkbara hinder.

  Jag har inget emot kvinnor i maktpositioner men det som irriterar är den här forcerade påföringen som liknar erövring genom diverse olika krig i samma stil som Västvärldens ”demokratisering” av resten av världen.
  Jag läste senast i dag på SVT hur det spekulerades om Kim Jong Uns dotter skulle kunna bli nästa ledare i Nordkorea.
  Som om mer feminism skulle kunna förändra (i önskad riktning).
  Som jag påpekade i en tidigare kommentar:
  Demokratin ger vänstern all näring den behöver för att överleva, och även konsolideras.
  Med Autokrati och Diktatur kommer vänstern gå samma väg som Mats Löving.
  Det är en annan anledning till att Demokratin så ivrigt bekämpar världens mer auktoritära länder.
  Målet för USA och Västvärlden är därför att med Demokrati ska Ryssland betvingas.
  Problemet är bara att Ryssland inte kommer gå med på det här frivilligt.
  V Putin försöker intala ryska folket att Ryssland står och faller med sin identitet.
  Tragiskt med ryska unga kvinnor som inte kan förstå. Förmodligen vilseleda av fri marknad, känslor och Sociala Medier Internet.
  Ryssland har i modern tid aldrig haft bättre ledare.
  Hoppas det får fortsätta.
  Jag skulle kunna likna V Putin med en patriark.
  Vad skulle det vara för fel?
  Har kvinnor det sämre i Ryssland än kvinnor i Väst?

 9. En fråga till signaturerna Ivan och M: Kan ni leta reda på en intervju med president Putin där han säger att Ryssland inte kommer att tolerera en etnisk rensning i Donbass ?

  Jag har ett bestämt minne av att han för några år sedan pressades i en intevju om inte Ryssland under några omständigheter skulle intervenera i Donetsk och Lugansk. Och att han då som svar gav att Ryssland inte kommer att tillåta en etnisk rensning där.

  Frågan har ett visst intresse, eftersom USA under 2021 och tidigt 2022 var bergsäkra på att Ryssland skulle överskrida gränsen till Ukraina. Hur kunde de veta det ? Jo, för att de ställde upp den ukrainska armén för att kunna genomdriva etnisk rensning och visste att Ryssland inte skulle tolerera detta.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here