Mellan Palestina, Irak och Ukraina, när hyckleriet är himmelsvitt, när skamlösheten själv är skamsen, när vanäran rodnar! Del II

1
8389
Latuffe Cartoons

Del II

Den 16 september 2016, på årsdagen av Ariel Sharons blodiga massaker i flyktinglägren Sabra och Shatila i Libanon där över 3500 oskyldiga civila palestinier och libaneser, de allra flesta barn, kvinnor och äldre slaktades i sina hem och ännu fler skadades, fick Israel det största ekonomiska biståndet i Amerikas historia, 38 miljarder dollar i militärt stöd! I hela 6 långa dygn fick ingen sjukvårdspersonal ta hand om liken och de skadade i flyktinglägren. Israel förbjöd även Röda Korset att ta hand om offren och ge de skadade vård. De dödade skändades och sköts igen efter sin död. De skadade, de sjuka och barnen låg, makabert nog, i 6 mardrömslika dygn bland liken!

Vid den beryktade Jeninmassakern 2002/04/01 sprängde Israels flygvapen och artilleri 1500 hus. När tidningen The Independents reporter Phil Reeves nådde flyktinglägret Jenin levde fortfarande tusentals människor bland ruinerna. De var skadade, förtvivlade, invalidiserade och traumatiserade. Döende låg bland de dödade i dagar. Sårade, hungriga, utmärglade barn utan vård led i sina sårade föräldrars famn. Blödande gravida kvinnor födde sina barn bland de döda, ångest, skräck, blod och ruiner. Många kvinnor fick missfall. Djur hade sprängts sönder. FN:s enda vårdcentral hade bombats bort. I 12 långa dagar försökte den blodiga, koloniala, dödsbringande tumören dölja sitt stora fega brott i flyktinglägret.

Hitler var unik? Himmler var det? Nazismen var det? O låt oss modigt erkänna att historien vore värdigare om den var oskriven, ty den skrivna är ’triumfatorernas’ blodiga tjut! Inte skrev triumfatorn (Napoleon) vid Jena, historien inte! Han skrev historien om svärd som kuvade allt blod!

Terje Roed-Larsen, FN´s specielle sändebud, återger följande om de förhållande han mötte i flyktinglägret Jenin. We have expert people here who have been in war zones and earthquakes and they say they have never seen anything like it. It is horrifying beyond belief.(Are the Israelis Guilty of Mass Murder? The Scotsman, www.news.scotsman.com)

I sin rapport beskriver Reeves en ohygglig förfärande scen: The sweet and ghastly smell of rotting human corpses is everywhere, evidence that it is a human tomb. The people who spent days hiding in basements crowed into single roome as the rockets pundede in say there are hundreds of corpses entombed beneath the dust, under a field of debris, crisscrossed with tank and bulldozer treadmarks…A quiet, sadlooking young man…led us across the wasteland, littered now with the detritus of what were once households, foam rubber, torn clothes, shoes, tin cans, children´s toys. He suddenly stopped. This was a mass grave, he said, pointing…We could not see the bodies, but we could smell them…Until two weeks ago there were several hundred tightly packed homes in this neighbourhood…They no longer exist. Around the central ruins there are many hundreds of half-wrecked homes. Much of the camp-once home to 15,000 Palestinian refugees from the 1948 war-is falling down. Every wall is speckled and torn with bullet holes and shrapnel, testimony of the awesome, random firepowerof Cobra and Apache helicopters that hovered over the camp. Building after building has been torn apart, their contents…spewed out into the road. Every other building bears the giant, charred impact mark of a helicopter missile. Last night there were still many families and weeping children living amid the ruins, cut off from humanitarian aid. Ominously, we found no wounded….Israel was still trying to, conceal these scenses yesterday. It had refused entry to Red Cross ambulances for nearly a week, in violation of the Geneva Convention. Yesterday it continued to try to keep us out….Hidden, whispering people directed us through narrow alleys they thought were clear. When there were soldiers about, a finger would raise in warning, or a hand waved us back. We were welcomed by people desperate to tell what had happened. They spoke of executions and bulldozers wrecking homes with people inside….Rjib Ahmed, from the Palestinian Energy Authority, came to try to repair the power lines. He was trembling with fury and shock. ’This is mass murder….’All had the same message: ”Tell the world.” (Phil Reeves, Jenin Camp Mayhem, The Independent 16/4/2002)

Hitler fyller 50 år. Bild: https://tobiashubinette.wordpress.com/2017/07/18/kungafamiljen-nazister-extremhogern-elit/

Var Wehrmacht-officerare unika?Var Hitlers brutalitet och förakt på något sätt unikt? Var Hitlers rasism särskilt unik? Var Guernica unikt? Varje dag som går, varje brott som förlåts, varje västligt stöd som ges denna koloniala rasistiska maligna svulst, varje blodbad som passerar ostraffat och varje skandal som tystas av medskyldiga etablerade västmedier, än mer stålsätter vår resoluta oböjliga eviga vilja att bekämpa denna koloniala mortala kräftsjukdom till absolut sista andetag. Hur kan man bejaka livet i närvaron av så mycket fulhet och lidande?

Detta bistånd skulle ges Israel med start 2019 och det kommer att ges under en tio-års period. Det blir 3,8 miljarder dollar per år vilket motsvarar 10,41 miljoner dollar per dag. Detta militära bistånd utgör hälften av allt direkt militärt bistånd som USA ger till repressiva regimer. Men Israel kan be om mer hjälp i händelse av ”krig”. (www.ifamericaknew.org ”Memorandum on the New 10-year §38 billion U.S. Direct aid to Israel”) Och eftersom kolonialstaten bara kan existera genom att ständigt expandera och eftersom det inte är Israel självt som behöver finansiera dessa angreppskrig är det heller inte särskilt svårt att starta dem. Enligt Shirl McArthur har Israel uppskattningsvis fått 130, 212 miljarder dollar i bistånd fram till 2011. Det är en uppskattning eftersom det inte går att exakt beräkna den totala hjälpen Israel får av USA ”…since parts of U.S. aid to Israel are buried in the budgets of various U.S. agencies or in a form not easily quantified, such as the early disbursement of aid, resulting in a direct benefit of intrest income to Israel and a corresponding loss to the U.S. Treasury.”www.ifamericanew.org ”A Conservative Estimate OF Total U.S Direct aid to Israel: More than § 130 Billion” av Shirl McArthur)

Svårigheten att ange exakta siffror beror på de indirekta förmåner som Israel får av USA. Israel är det enda ”landet” som får spendera 26,3 procent av det årliga militära amerikanska biståndet i Israel. Alla andra länder får militärt bistånd under villkoret att spendera det i USA. Inget annat land i världen åtnjuter ett sådant privilegium som Israel. Det har resulterat i en snabb ökning av en mycket sofistikerad och konkurrenskraftig försvarsindustri. Som resultat av detta har Israel förvandlats till den åttonde vapenexportören i världen. Mellan 2004-2011 sålde Israels vapenindustri vapen till ett värde av 12,9 miljarder dollar. (ibid)

Latuffe Cartoons

I kontrast till alla andra länder som får bistånd av USA behöver Israel inte inhandla vapen hos det amerikanska försvarsdepartementet utan direkt hos vapenföretagen, och denna brottsliga regim inför vilken apartheid Sydafrika bleknar är befriad från det amerikanska försvarsdepartementets tillsyn och kontroll. En annan fördel som Israel har gentemot alla andra länder är en lånegarantisom USA sedan 1972 har beviljat kolonialstaten. Det har gjort det möjligt för det sionistiska blodtörstiga terrornästet Israel att hos kommersiella låneinstitut ansöka om lån med fördelaktiga villkor och lägre räntor, eftersom USA garanterar återbetalningen av lån om Israel inte kan betala tillbaka dem. (ibid) Den verkliga fördelen dock som Israel har vilket har varit unikt i sitt slag är de skattebefriade insamlingarna som ’välgörande’ amerikanska judiska och kristna sionistiska grupper bidrar med till Israel och som årligen uppgår till hundratals miljoner dollar som sänds som stöd för koloniala judar och bosättare. (ibid) Israel är USA:s största bidragstagare sedan andra världskriget.

Men om en iranier eller syrier ska skicka några slantar till sin cancersjuka nära släkting väcker denna lilla transaktion, (med hänvisning till ’antiterrorbestämmelser och sanktionslagen’) som skulle kunna göra skillnad på liv och död, genast en uppståndelse i den moraliska fria världen. Sådana amoraliskt hiskeliga, ohyggliga, skandalösa, vidriga dimensioner har nämligen det västerländska imperialistiska hyckleriet antagit. Man saknar ord!

En större del (utöver det militära biståndet) av USA:s stöd till Israels försvarsprogram utgörs av ett radarsystem (X-Band) placerat i rasstaten. Radarsystemets funktion är att spana inkommande missiler. En annan del av USA:s stöd till Israels försvarsprogram är USA:s stora vapendepoer för akuta ändamål. Dessa vapenlager är placerade i Israel. Sedan 1980-talet har USA lagrat militär utrustning och ammunition i stora vapenlager för eventuell amerikansk användning, och med USA:s tillåtelse för Israels användning i akuta situationer. Dessa jättelika vapenlager består av missiler, pansarfordon, artilleriamunition…Officiellt tillhör dessa militära utrustningar USA, men under Israels angreppskrig mot Libanon sommaren 2006 gav USA Israel tillgång till dessa vapenlager. Värdet av dessa materiella utrustningar var i början 100 miljoner dollar men senare uppgick det till hela 1,2 miljarder dollar. (ibid) Under Bushs (fadern) sista ämbetsår i Vita huset skänkte USA den sionistiska kolonialstaten ytterligare 10 miljarder dollar för att finansiera den judiska invandringen från det forna Sovjet till Palestina. Sedan lång tid tillbaka ger USA årligen 3,5 miljarder dollar till Israel. Militärt får Israel också ofattbara leveranser som säkrar Israel en militär överlägsenhet gentemot alla arabiska länder sammantagna.

Varje år får det brutala kolonialnästet 3 miljarder Mark av Tyskland. Efter Tysklands nederlag ålades landet att ända till 2030 leverera ytterligare 37 miljarder Mark till den ondskefulla rasistiska brutala kolonialstaten. Vidare beviljar det medbrottsliga Tyskland bosättarkolonin Israel lån som oftast avskrivs eller omvandlas till gåvor. Varje gång Israels aggressionspolitik har lett till krig mot de arabiska länderna har den genocida västregimen anmält sin villighet och att med obegränsade vapenleveranser ställa upp på Israels sida.

Tv-panel efter tv-panel, tidningsredaktion efter tidningsredaktion, forskarteam efter forskarteam, underrättelseorgan efter underrättelseorgan, terrorexpert efter terrorexpert, med oändliga resurser, i månader, år och decennier har spekulerat i vilket avsändarlandet till Hizbullahs eller Hamas raketer skulle kunna tänkas vara! Det har t.o.m skrivits akademiska uppsatser, avhandlingar och hållits tallösa seminarier i ämnet!!! Medan i det hotade och helt oskyldiga lammets, den intet ont anande fredsduvans fall är Väst helt öppet och omåttligt stolt över sitt brottsliga, demonstrativa, utmanande, militära och teknologiska stöd till rasstaten Israel! kan hyckleriet bli mer genomskinligt, mer skamlöst, mer perverst?

Kan dubbelmoralen bli mer chockerande och uppträda naknare? Kan en tidsepok uppvisa en grövre dekadens och moraliskt förfall?

Stödet till Israel är orubbligt och monumentalt! Detta är ingen hemlighet längre. Detta koloniala och imperialistiska stöd är ett högst heligt vallöfte i amerikanska presidentval! Varenda blodig dräng och toffel till kandidat vet det här gnagande och bara alltför väl! En presidentkandidat skulle inte ens kunna föreställa sig vilka konsekvenserna skulle kunna bli om denna knähund inte skulle ta detta heliga löfte på allvar. Ju mer en amerikansk presidentkandidat lovar att ge Israel desto mer ökar hans/hennes chanser att vinna det amerikanska skådespelet till val. Ingen kan underskatta detta vallöfte och samtidigt naivt drömma om att nå ända fram till Ovala rummet i Vita huset. Ja, ord räcker sannerligen inte längre till för att uttrycka det djupt groteska i denna skamlösa dubbelmoral som västregimen alltmer öppet föraktfullt demonstrerar.

Sedan, när Israel har förstärkts och fått större, mer skräckinjagande muskler, tack vare direkt oreserverat stöd av regimen i Väst, och när den sionistiska staten blivit förkrossande överlägsen alla sina ”grannar” och när det koloniala projektets företrädare vilar i det avgjort överlägsna våldets svalkande skugga och när även de modigaste bland araberna inte längre kan hysa något som helst tvivel om vad kolonialstaten militärt är kapabel till, kallar man de fegaste bland araberna (det ’styrande’, politiska, föraktliga, impopulära skiktet som saknar absolut all tänkbar folklig legitimitet och som inte kan göra en så enkel sak som ett WC- besök utan grönt ljus från sina herrar i ondskans näste, Vita huset) som Väst länge med vapenmakt och helt orättfärdigt liksom ohederligt påtvingat det arabiska folket, till ”fredssamtal”. Ett samtal mellan Victoria och nederlag, bajonetter och underkastelse, eld och blod.

Kefir Naturell 1,5%, Salakis, 1kg | Jämför pris & handla via Matspar.se

Arla tar bort en ’filmjölk’ (kefir) som ’symboliserar den ryska ortodoxa kyrkan’.

Om kefir symboliserar den ryska ortodoxa kyrkan, vad symboliserar då ’Jaffa apelsinen’? Det kan palestinier tala om: Den symboliserar ren styrka och absolut nävrätt. Den symboliserar den groteskaste, brutalaste, grymmaste, bedrägligaste, gemenaste erövringen av ett helt land någonsin. Den symboliserar långa år av europeisk barbarisk kolonialism och omänskliga sjukdomar, från korsfararna fram till vår tids koloniala sionister. Den symboliserar väststödd flagrant blodig statsterror, decennier av öppna gälla blödande sår och förödande förtvivlan, blodiga massakrer, ren maktdemonstration och muskelposering, förakt och supermacism, förtryck och brutalitet, outsäglig rasism och maktbegär, orgier i grymhet och kollektiv onämnbar sadism, våld och förödmjukelser, taggtrådar och höga betongmurar, systematisk bevakning, rigorös, förödmjukande ”kontroll” (undertecknad själv har varit vittne till detta på plats), förgiftade skördar och vattenbrunnar, liksom summariska avrättningar. Den symboliserar decennier av dödande och straffrihet, etnisk rensning och svältpolitik, kollektiv bestraffning, ekonomisk belägring och hunger, år av infiltration, sabotage, annektion och destabilisering, aktivt stöd till separatism i ”grannländer”, spionage, lönnmord, tvångsförflyttningar, expropriering, storskaliga konfiskeringar av palestinsk mark och egendom, drastiska och långtgående begränsningar av de erövrades rörelsefrihet, utplåning av den erövrades kultur, historia och identitet, fördrivning och exkludering inom alla områden, utdraget institutionaliserat och rasistiskt förtryck av miljontals palestinier, allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, förbjudna enligt ’folkrätten’, tortyr i alla dess former och utomrättsligt dödande, behandlingen av miljoner palestinier som underlägsen folkgrupp (’araboushim’ ett ord som ’nigger’), avfärdandet av arabiskan som ett officiellt språk i arabernas eget land, arabernas eget fäderneland, hundratusentals husrivningar sedan den koloniala tumörens utbrott 1948, över 700 km långt stängsel som har isolerat palestinier i ”militära zoner”….

Man har mobiliserat oändliga körer av kulturjournalister – utrustade med skamligaste lögner, från topp till tå – och uppbådat divisioner av lejda välbetalda västerländska akademiker med försäkrad spikrak karriär (beroende på hur stor mängd lögner denna karriär bäst har försvarat och hur stor mängd blodspilla, lidande och lik den har rättfärdigat) för att höja Ukraina till civilisationens vagga. Men – och det är ett ohyggligt förskräckligt men – när Babyloniens och sumerernas sagolika Mesopotamien och dess bländande och nästan surrealistiska civilisation förtrampades av sionismen och det nordamerikanska barbariets blodiga hovar och cowboys råa, simpla, lumpna kraft sade inget kulturfolk någonsin någonting om denna ofattbara tystade pågående kulturmassaker, förfärliga förlust och medvetna liksom illvilliga ödeläggelse av ett av mänsklighetens ärorikaste minne och sublima ögonblick.

När civilisationens vagga förblödde och förvandlades till västerländska kaserner, soldaters utedass och militärbaser snuddade inga civiliserade ledarskribenter och kulturens svärdkämpar ens i sömn vid tangentbordet eller ens höll i en föreställd bruten tvekande penna. Samma obscena, magstarka och moralistiska Väst som enligt egen utsago skulle frysa ihjäl utan kultur accepterade och stötte denna formidabla förstörelsevinter, hidösa ödeläggelse och hjärtskärande utradering. Senare, i spåret av denna styggelse och destruktion, denna pyramidala vulkanmynning och förödelse skapade den genocida västregimen medvetet IS, både som false falg och proxy för att rättfärdiga ännu mer dominans, aggression och framför allt för att få de erövrade att framstå som svaret på varför Väst/Israel måste hänsynslöst slå ner dessa barbarer och tvinga de till underkastelse.

Syrien förstörelse efter Israels bombningar i november 2019

Inte en enda människa var ovetande om denna mänsklighetens största kulturella martyrdom och hjärtslitande Harmageddon, därför så tittade alla bort och lett det hela med glädje ske, för det var ju – låt oss åtminstone vara ’ärliga’ mot oss själva – när allt kommer omkring den Andres ära, kognitiva plats och genuinitet liksom kultur och historia det handlade om! Medvetet lett den genocida västregimen, denna den ohyggligaste digerdöden, varats stora eviga skamfläck, sköna magnifika enastående årtusenden av serafisk kreativ kognition förfulas och vanställas. Ännu kantas Hammurabis gator av lik, mörker och förtvivlan. Irak, det arabiska fosterlandets mest lovande mäktiga mastodontiska jätte ryggrad, en nagel i ögat på den sionistiska koloniala aggressionen dito genocida västregimen skulle återkoloniseras. Landets kranium och skelett skulle hädanefter bebos av död, förtvivlans vindilar och nattens blodiga västerländska koloniala hyenaskratt.

Uppemot fem miljoner irakier har mist livet under västerlandets järnskodda häl. Det är mer än avståndet mellan Kiruna och Stockholm om man skulle rada dessa lik bredvid varandra. Mer än halva Sverige skulle bli en röd väg av lik! Över en halv miljon av dessa döda var barn under femårsålder. Plågade lik! Avtärda, torterade, förtorkade, små kroppar. Vatikanen och hela den hycklande västliga officiella kristenheten påstår sig vara mycket ’orolig’ för ’ukrainska barn'(lögn) som inte kommer att ’fira Kristi födelse i fred och säkerhet.’ Men att förvägra en halv miljon irakiska barn, vårliga små knoppar, outslagna blommor och lekande små ax livet, luften, utsätta de för det utarmade uranet, det obeskrivliga yttersta lidandet, den samvetslösaste, fegaste ondskan, den absoluta svälten, den dehumaniserande, förnedrande undernäringen, outhärdligaste förtvivlan och senare även förvägra dessa uranets offer mediciner, luften, och, ja t. o. m leksaker vid det korta livets slutskede accepteras och försvaras av västerländska demokratier och civiliserade halsar och tungor av båda könen. Det är fler barn än de som dog i Hiroshima! Detta är ett av Västs mest anskrämliga och avskyvärda brott mot mänskligheten. Ett Väst i vilket vart fjärde eller femte år dess blodiga massmordsregim väljs att utgjuta ännu mer blod. Det är detta som Västs propagandamaskineri förljuget har kallat ’fria’ val och ’rösträtt’. Och det är också denna ’rätt’ världen alltmer dekonstruerar och genomskådar. Rätten att fritt få blåsa liv i ett lik, ett lik som livnär sig på små liv, ett vidrigt avskyvärt system vars modus operandi blir brutalare, mer obscen och blodigare för var dag som går.

Var är Haag och Nuremberg idag? Var är de blixtsnabba häktningsordern som världen länge har vant sig vid att se när ’brottslingen’ heter Omar al-Bashir, Manuel Noriega eller Laurant Gbagbo och när landet heter Sudan, Panama och Elfenbenskusten? Skall de ansvariga för denna blodiga Golgota åldras och dö på äldreboende medan Iraks små barn knappt hann öppna ögonen för att se vår likgiltiga värld? För vem dinglar den tomma rännsnaran i det samtida mörkrets mitt? De nazistiska ledarna var bärare av vilka specifika sjukdomar som det fattas dagens västerländska/israeliska ledare?

Inte en enda ansvarig för detta dödens röda regn, detta obeskrivliga brott och lidande, dessa stormar av blod och lik har dömts. Inte en enda en! Inget ’Nuremberg’! Ingen indignerad eller ens partisk ’Robert Jackson’! Ingen har upprörts! Ingen kommer att uppröras! Ingen ånger! Ingen västerländsk liberal humanism kavlade upp samvetets ärmar som i fallet ’Ukraina’ och tog avstånd från dessa städer och byar av lik, dessa makabra tallösa tomma hjärtknipande förskolebänkar i det utan rätt hängda förfärliga Mesopotamien, en gång kallat ’The Switzerland of Levantin’! Inget ”samvete”, inga medier som idag gråter hejdlöst över ’ukrainska liv’ ens erkände att dessa miljontals lik var människolik, att dessa otaliga offer ens var offer. Inget ”åtal” har väckts mot de ansvariga för denna ohyggliga massbrand, denna orgie av brutalitet och hat liksom förnedring och förakt.

Paul Wolfowitz

Inte en enda västerländsk ansvarig general, journalist, statsman, beslutsfattare, mig veterligen har gripits, för dessa oerhörda förintande erkända sionistiskt fabricerade massförstörelselögner, Wolfowitz-doktrinens blodiga lögner, denna desinformation och undanhållande av fakta, dessa ohyggliga massbedrägerier, denna förfärande rasistiska masslakt och fruktansvärda blodbad, dessa städer av gravar! Inget hängningsrep, ingen har fällts för brott, ingen ens har misstänkts för brott, ingen ens har sett det som ett brott, ingen har ifrågasatts, ingen har krävt ut ansvar, ingen har tagit avstånd från detta regere imperio populos, inget skadestånd, ingen sanningskommission eller ens förslag till sådan, inget ”om det må ni berätta”, eller ”never again”, inga ’Hågkomstkonferenser’, inga representanter för kyrka och Gud gjorde korstecknet och talade om barmhärtighet och kristen godhet, inga liberala interventionister, inget ’Responsibility to Protect’, inga moralfilosofer proklamerade någon ynka och tyst minut i Frankfurt, London eller Paris till ”minne” av offren, som man annars brukar göra på de västerländska universiteten när offren är värdiga. Inga upprörda västerländska feminister i ’solidaritet’ med de slaktades änkor och mödrar. Ingen internationell brottmålsdomstol eller Haagdomstol ens inledde någon utredning än mindre krävde någon ’utlämning’ av de ansvariga för detta brottsliga massmord, denna oerhörda massaker, detta flagranta krigsbrott och brott mot mänskligheten, eller ens med ett enda ord uttalade sig i ämnet, en domstol som annars brukar vara mycket snabb med att utfärda häktningsorder om ’brottslingen’ är en man från den s.k. ”tredjevärlden”. Ingen rätt eller upprättelse, ingen ånger, bara likgiltighet och mer förakt, bara obscenitet och mer cynism, högmod och glömska.

Colin Powell, utrikesminister Condoleezza Rice, försvarsminister Donald Rumsfeld lyssnar på tal av president GW Bush om Mellanöstern sommaren 2002. Afghanistan hade anfallits, ännu inte Irak.

Inga s.k. fria och civiliserade samveten någonsin har frågat sig varför Tony Blair, detta blodiga brittiska viktorianska kallgrin, George Bush, Clinton, Donald Rumsfeld, Dick Cheney, sionisten, krigsförbrytaren, USA:s dåvarande vicef örsvarsminister Paul Wolfowitz och andra slaktare får gå fria och varför de inte har känt rännsnaran och hängningsrepet runt halsen för över 5 miljoner lik i det ödelagda Mesopotamien. Ingen ställde frågan: hur många miljoner till måste dö för att få damma av en domstol och döma en västerländsk ledare i?

På vilka skall soluppgången lägga skulden när firmamentet ger bud om en ny dag, ett annat imorgon? Vems försyndelse är allesammans? Vilka bär ansvaret för denna dödens kvarn? Enligt lag skall ett straff vara i proportion till det begångna brottet. För vilka brott förtjänade Iraks oförvitliga barn denna massterror? Vilka begångna synder motsvarar straffets omfattning och den blodiga rännsnaran? I namn av vad läggs lik vid lik i en länga utan ände? Detta gigantiska skalv av lik motsvarar vilka oförrätter eller försyndelser som det irakiska folket skulle ha gjort sig skyldigt till? Dessa tysta städer och lemlästade stämmor i ’civilisationens vagga’, dessa blodiga morgnar som åkallar, dessa mänskliga drömmar som har upphört var följden av vilken dödssynd som den irakiska nationen skulle ha gjort sig skyldig till? För vilken orätt dömdes ett helt folk till denna långa vargtimma? Om det må vilka berätta?

Och hur mycket ont måste det inte göra, hur många blodiga frågande tårar måste ens själ inte fälla och hur fruktansvärt smärtsamt måste det inte kännas in i benmärgen när 7 miljoner föräldralösa irakiska barn och miljoner andra lidande palestinska, libyska, jemenitiska och syriska skolbarn, inbrända med ärr i flyktingläger skall läsa att ”Hitler var unik”, och att nazismen var ”einzigartig”, ”ensam i sitt slag”?

Föregående artikelPutins tal till nationen: Vad exakt sa han?
Nästa artikelVinn freden, inte kriget!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

1 KOMMENTAR

 1. Globalpolitics är en opinionsbildare som man kan beskriva som moralisk med ställningstagande för de svaga och mot deras förtryckare.
  Men bakgrunden till Israel-projektet är att det var tänkt att bli en fiende till sin omgivning.
  Ett aggressivt kolonialprojekt liksom imperiets tidigare kolonialprojekt som liksom Israel utplånade delar av ursprungsbefolkningen. Före första världskriget, I ett skede av Israelprojektet när britterna redan sen åtminstone 60 år hade arrangerat det, sade Winston Churchill att han önskade en intensivt patriotisk ras att befolka Palestina.3-4 miljoner vore önskvärt.
  Churchills och övriga imperialisters motiv var samma som nu är amerikanernas motiv: nämligen att behålla kontrollen över världens finansnätverk.
  1905 utökades dessutom motivet genom upptäckten av Saudisk olja.
  Och för det ändamålet är det en fördel om det berörda folket agerar fientligt. Och väcker indignation över hela världen. Ty då behöver de imperiets beskydd.
  Det är därför helt logiskt att anglosaxiska imperiet belönar Israel för ett sånt beteende och likaså är det ur anglosaxernas synvinkel fördelaktigt om människor av judisk börd drar uppmärksamhet till sig med arroganta uttalanden utan att det för den skull avspeglar någon verklig makt. Det är ett slags teater.
  Jag skriver detta eftersom den analys ni gör, hur sann den än är, är inget verksamt motstånd mot ondskan utan det är precis den reaktion som imperiet vill frambringa för sin fortsatta, men nu kanske avtagande, dominans av världsekonomin.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here