Washington har varit i krig i 16+3 år: Varför?

6
2538

 

Alltför elak/snäll bild?

Denna artikel av Paul Craig Roberts i Counterpunch 2017 har vänligen översatts av Rolf Nilsson.

Paul Craig Roberts är tidigare assisterande sekreterare för US Treasury och biträdande redaktör för Wall Street Journal och en högprofilerad debattör sedan några år.

Roberts ’How the Economy Was Lost’ är nu tillgänglig från CounterPunch i elektroniskt format. Hans senaste bok är The Neoconservative Threat to World Order.

Man kan vara tveksam för en 3 år gammal artikel, kanske. Men den är lika aktuell idag! Kolla själv! Fast diskussion om imperialism uteblir…


PC Roberts

Washington har varit i krig i 16 år+3: Varför?

År 2017 har USA varit i krig i Mellanöstern och Nordafrika i 16 år, gjort av med miljarder dollar i utgifter, begått otaliga krigsförbrytelser och skickat miljontals krigsflyktingar för att belasta Europa, samtidigt som de hävdar att Washington inte har råd med social trygghet och skyldigheter beträffande sjukvården eller att finansiera en nationell hälsovårdstjänst, vilket alla civiliserade länder har.

Med tanke på de enorma sociala behov som inte kan tillgodoses på grund av de enorma kostnaderna för dessa iscensatta krig, kunde man tro att USA:s befolkning skulle ställa frågor om syftet med dessa krig. Vad uppnås till så enorma kostnader? Inhemska behov försummas så att det bolagen i det militär-industriella komplexet kan växa sig stora och feta på krigsprofiter.

Bristen på nyfikenhet från USA:s befolkning, från media och från kongressen om syftet med dessa krig, vilka visat sig vara helt baserade på lögner, är anmärkningsvärd. Vad förklarar denna konspiration av tystnad, detta fantastiska ointresse för slöseriet med liv och pengar?

De flesta amerikaner verkar att vagt acceptera dessa iscensatta krig som regeringens svar på 11 september. Detta ökar mysteriet eftersom det är ett faktum att Irak, Libyen, Syrien, Jemen, Afghanistan och Iran (Iran har ännu inte attackerats, förutom med hot och sanktioner) inte hade något att göra med 9/11. Men dessa länder har muslimska befolkningar, och Bush-regimen och Mainstreammedia (Presstitute media [https://en.wikipedia.org/wiki/Presstitute]) lyckades associera 9/11 med muslimer i allmänhet.

Kanske om USA-amerikanerna och deras ”representanter” i kongressen förstod vad krigen handlar om, skulle de resa sig för att protestera. Så jag kommer att berätta vad Washingtons krig mot Syrien och Washingtons planerade krig mot Iran handlar om. Redo?

Det finns tre skäl till Washingtons krig mot Syrien, inte USA:ss krig, eftersom Washington inte är USA.

Den första anledningen har att göra med det militär-industriella-komplexets profit. Det militär-industriella-komplexet är en kombination av starka privata och statliga intressen som behöver ett yttre hot för att rättfärdiga en årlig budget som överstiger många länders BNP. Krig ger denna kombination av privata och statliga intressen ett motiv för denna enorma budget, en budget vars börda landar på amerikanska skattebetalare, vars verkliga median-familjeinkomst inte har höjts på ett par decennier, medan deras skuldbörda, för att upprätthålla sin levnadsstandard, har ökat.

Den andra anledningen har att göra med den neokonservativa ideologin för amerikansk världshegemoni. Enligt de neokonservativa, vilka oavsett definition absolut inte är konservativa, innebär kommunismens och socialismens kollaps att historien har valt ”demokratisk kapitalism”, vilken är varken demokratisk eller kapitalistisk, som världens socioekonomiska-politiska system och det är Washingtons ansvar att införa amerikanismen i hela världen. Länder som Ryssland, Kina, Syrien och Iran, som avvisar amerikansk hegemoni måste destabiliseras och förstöras när de står i vägen för amerikansk unilateralism.

Den tredje anledningen har att göra med Israels behov av vattenresurserna i södra Libanon. Två gånger har Israel skickat den högt prisade israeliska armén för att ockupera södra Libanon, och två gånger drevs samma israeliska armé ut av Hizbollah, en milis som stöds av Syrien och Iran.

För att vara uppriktig använder Israel USA för att eliminera de syriska och iranska regeringarna, vilka ger militärt och ekonomiskt stöd till Hizbollah. Om de som stöder Hizbollah kan elimineras av amerikanerna kan Israels armé stjäla södra Libanon, precis som den har stulit Palestina och delar av Syrien.

Här är fakta: I 16 år har den likgiltiga amerikanska befolkningen tillåtit en korrupt regering i Washington att slösa bort biljoner dollar som skulle behövts nationellt men istället avsatts till det militärindustriella komplexets vinster, till tjänst för den neokonservativa ideologin för USA:s världshegemoni och till gagn för Israel.

Det är uppenbart att USA:s demokrati är ett bedrägeri. Det gagnar  alla dessa förutom invånarna i USA.

Vad är den troliga konsekvensen av detta?

Ett resultatet kan bli för 99 procent. Det värsta tänkbara resultatet är ett nukleärt Harmageddon.

Washingtons tjänster till det militärindustriella komplexet, till den neokonservativa ideologin och till Israel förbiser helt överväldigande  fakta.

Israels intresse av att störta Syrien och Iran är helt oförenligt med Rysslands intresse att förhindra att jihadismen sprider sig till Ryska federationen och Centralasien. Därför har Israel placerat USA i direkt militär konflikt med Ryssland.

Det amerikanska militärindustriella komplexets ekonomiska intresse i att omge Ryssland med baser för missiler är lika oförenligt med rysk suveränitet, som de neokonservativas betoning på USA: s världshegemoni.

President Trump kontrollerar inte Washington. Washington styrs av det militärindustriella komplexet (på youtube kan du se President Eisenhowers beskrivning av det militärindustriella komplexet som ett hot mot amerikansk demokrati), av Israels Lobby och av de neokonservativa. Dessa tre organiserade intressegrupper har i förväg lagt beslag på det amerikanska folket, som är maktlöst och inte involverat i de beslut som tas om dess framtid.

Varje amerikansk kongressman och senator som stått upp mot Israel förlorar via Israel sin nästa kampanj för omval. Detta är anledningen till att när Israel vill ha något går det enhälligt igenom i båda kongresskamrarna. Som amiral Tom Moorer, Chief of Naval Operations and Chairman of the Joint Chiefs of Staff, offentligt har sagt: ”Ingen amerikansk president kan stå emot Israel.” Israel får vad de vill oavsett vilka konsekvenser det har för Amerika.

Adm. Moorer hade rätt. USA ger varje år Israel tillräckligt med pengar för att köpa vår regering. Och Israel köper verkligen vår regering. USA:s regering är i mycket högre grad ansvarig inför Israel än inför det amerikanska folket. Omröstningarna i Representanthuset och senaten bevisar detta.

Medan man inte är i stånd att stå upp mot det lilla Israel, tror  Washington att det kan skrämma Ryssland och Kina. För Washington är det ett tecken på galenskap att fortsätta provocera Ryssland och Kina. I stället för intelligens ser vi hybris och arrogans, dumhetens kännetecken.

Vad planeten jorden och varelserna därpå behöver mer än någonting är ledare i väst som är intelligenta, som har ett moraliskt samvete, som respekterar sanningen och som är kapabla att förstå gränserna för sin makt.

Men västvärlden har inga sådana människor.

Demonstration mot USA-imperialismen i Stockholm i september 2013.

 

 

Föregående artikelNobels fredspris än en gång
Nästa artikel”Kriget mot Kuba”
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

6 KOMMENTARER

 1. Självklart har och är alla USA krig i MÖ för israel. Apartheid israel beställer krig i MÖ och USA verkställer
  Världen borde ska skandera ”NO MORE WARS FOR ISRAELl” och ansluta till folkrörelsen med samma namn ”https://www.palestineposterproject.org/poster/no-more-wars-for-israel”

 2. Washington har varit i krig bra mycket längre än i 16 år+3.
  Exempel:
  https://www.asia-pacificresearch.com/book-turns-everything-you-thought-you-knew-about-north-korea-upside-down/5629649
  This Book Turns Everything You Thought You Knew About North Korea Upside Down
  By Jeremy Kuzmarov
  Asia-Pacific Research, December 18, 2020 CovertAction Magazine 17 December 2020

  A.B. Abrams’ new book, Immovable Object: North Korea’s 70 Years at War with American Power (Clarity Press, 2020), shows that the common perceptions in the U.S. of North Korea are mostly wrong.

  Intressant är att Nordkorea har stött både Hezbolah och Syrien.
  Att det var koreaner som har hjälp det libanesiska motståndsrörelsen att bygga sin försvarsinfrastruktur hade jag aldrig läst förut. Iran brukar ju ”lastas” för det.
  Koreanska specialstyrkor i Syrien hade jag inte heller hört talas om.

  • Just det faktum att Nordkorea har stött både Hezbollah och Syrien plus Koreanska specialstyrkor i Syrien är förklaringen till alla de lögner som Nord Korea utsätts frö i sionist ägda medier. Tänk om Nord Korea skulle hjälpa Hizbollah skaffa kärnvapen. Då skulle vartenda marktjuv lämna Palestina! Marktjuvar problemet som förpestat hela världen skulle då vara liksom bortblåst!

 3. USA har varit i krig 228 år av sin 244-åriga existens, man har över 1,000 militära baser runt jorden, man har ingripit militärt i länder som Korea, Vietnam, Sydkorea, Japan, Filippinerna, Guam, Marshall öarna, Iran, Libyen,, Libanon, Kuwait, Irak, Somalia , Bosnien, Saudiarabien, Afghanistan, Sudan, Kosovo, Yemen , Pakistan, Syrien, osv. Man har ockupationstrupper i EU, Japan, Sydkorea, Irak och Filippinerna, man provocerar ständigt i Sydkinesiska Havet, sedan andra världskrigets slut har USA varit involverad i 248 väpnade konflikter på 153 platser runt om i världen. USA startade 201 utländska militära operationer mellan slutet av andra världskriget och 2001, och sedan dess andra, inklusive Afghanistan och Irak. Under 1900-talet kunde 190 miljoner dödsfall vara direkt och indirekt relaterade till krig – mer än under de föregående århundradena. Den lilla krets som i verkligheten styr denna massiva krigs och erövrings apparat, som vi ofta kallar Den Djupa Staten, kan sägas vara världens någons största och värsta pirater.

 4. Följdfrågor:
  1. Hur vet ett naivt folk hur man väljer intelligenta ledare?
  2. Varför skulle ett omoraliskt folk välja moraliska ledare?
  3. Varför skulle ett samvetslöst folk plötsligt välja ledare med samvete?
  4. Hur kan ett folk som inte bryr sig om sanningen ”respektera” sanningen?
  5. Hur skulle en grundlurad vänster någonsin kunna förstå hur man valsamverkar för att få makt?
  6. Västvärlden har motsatsen till sådana människor, men Paul Craig Roberts m.fl. letar inte upp dem och belyser dem inte i sin journalism. Varför inte då?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here