Zelensky i Polen

6
1494
Zelensky och Duda. Foto: UKR-info. (Bild hos Steigan.no)

 

President Zelenskys besök i Polen ter sig som en stor framgång för denne.

 

DN skriver ”Polens president Andrzej Duda och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj möttes i Warszawa på onsdagen och Duda kunde då berätta att Polen kommer att skicka ytterligare sex Mig-29 till det ukrainska flygvapnet. Fyra Mig-29 är redan på plats och ytterligare fyra är på väg. – Ukraina kommer att vinna och vi kommer att skicka fler flygplan till Ukraina, sa Duda i ett tal”…”Mig-29 är ett sovjetiskt jaktplan som användes inom Warszawapakten. Polen har också försett Ukraina med 300 stridsvagnar och en lång rad andra vapen, skriver Polskie Radio. Volodymyr Zelenskyj tackade i sin tur Polen för den hjälp landet gett Ukraina sedan Ryssland gick till attack för drygt ett år sedan. – Tack för att ni tror på Ukrainas framtid och tack för er historiska hjälp. Ni har stått skuldra vid skuldra med oss, sa Zelenskyj i ett tal vid 18.20-tiden på onsdagen”. https://www.dn.se/varlden/polen-lovar-ytterligare-sex-jaktplan-till-ukraina/

Andrew Korybko kommenterar här president Zelenskys besök i Polen. https://korybko.substack.com/p/zelenskys-latest-trip-to-poland-was

Zelenskys besök är tänkt att forma kursen för Natos och Rysslands proxykrig under de kommande tre månaderna inför blockets toppmöte i början av juli. Warszawas roll i de kommande händelserna kommer att ha ett starkt inflytande på vad Kiev gör under detta avgörande ögonblick i den konflikten, därav den tidpunkt då den ukrainska ledaren beslutade att träffa sin motpart. Hur noggrant Zelensky än planerar allting kan han dock fortfarande misslyckas med att vända sin sidas öden.

Symbolik och substans

Zelenskys första statsresa till Polen sedan starten av Rysslands specialoperation förra året ägde rum tidigare i veckan, och under den tiden tilldelades han värdlandets högsta civila utmärkelse, den vita örnens orden. Hans besök ägde rum vid ett avgörande tillfälle i det Nato-ryska proxykriget, vilket tillför ett element av intriger, liksom dess symbolik. I detta arbete kommer därför att analysera det ovan nämnda för att bättre förstå betydelsen av Zelenskys senaste resa.

Den senaste militärstrategiska dynamiken

Till att börja med förklarade Nato-chefen i mitten av februari att hans block befinner sig i en så kallad ”logistikkapplöpning”/”utmattningskrig” med Ryssland, ett krig som Moskva vinner vilket framgår av dess fortsatta militära motståndskraft och Zelenskys kommentar i slutet av förra månaden om att ammunitionen är slut. Wagners grundare Prigozhin hävdade också nyligen seger i slaget vid Artyomovsk/”Bakhmut” efter att hans grupp erövrade stadens administrativa centrum, vilket föranledde en politisk omsvängning från den ukrainska ledaren.

I slutet av februari sade han att hans styrkor kanske skulle kunna överge området om förlusterna där blir orimliga, men sedan sa han till CNN förra månaden att om de förlorar staden kan det leda till att Ryssland rullar igenom resten av Donbass. Zelensky byggde sedan på denna förutsägelse för att för drygt en vecka sedan varna för att han kommer att pressas både hemma och utomlands att ”kompromissa” med Moskva om det händer, men nu har han återgått till sin tidigare ståndpunkt efter att ha gett allmänheten förutsättningarna för att förvänta sig ett eventuellt tillbakadragande.

Det återstår att se vad som kommer att hända i slutändan, men det råder ingen tvekan om att den militärstrategiska dynamiken gynnar Ryssland. Detta är inte heller något önsketänkande utan bygger på de kritiska detaljerna i Washington Posts rapport från mitten av förra månaden om hur illa det går för Kievs styrkor. Med detta större sammanhang i åtanke står det klart att Zelenskys senaste resa till Polen verkligen ägde rum i ett avgörande ögonblick i denna konflikt.

Den polsk-ukrainska konfederationen de facto

När det gäller symboliken är Polen en av Ukrainas främsta allierade, så till den grad att dessa två förklarade sin ömsesidiga avsikt i maj förra året under president Dudas besök i Kiev vid den tidpunkten att så småningom avlägsna alla gränser mellan dem. Detta resulterade i att de gradvis slogs samman till ett de facto förbund, vilket främjar Polens geopolitiska projekt att återupprätta sitt förlorade samvälde i strävan efter sitt stora strategiska mål att återigen bli en stormakt.

Zelenskys förnyade bekräftelse av deras ömsesidiga avsikt att avlägsna alla gränser mellan dem under sin senaste resa till Polen stärker denna bedömning, liksom en neokonservativ lobbyists påtryckningar för detta geopolitiska projekt i en nyligen publicerad artikel i den inflytelserika tidskriften Foreign Policy. I syfte att legitimera Ukrainas status som sitt lands de facto protektorat förklarade Duda att Warszawa söker ytterligare säkerhetsgarantier för sin granne inför sommarens nästa Natotoppmöte.

Polsk-ukrainska problem

För hur mycket dessa två än vill att gradvis slå samman sina länder till en de facto konfederation finns det fortfarande några mycket allvarliga hinder i deras väg. Till att börja med är det naturligtvis frågan om finansieringen av detta geopolitiska projekt, som Polen inte har råd med. För det andra äcklas polackerna av Ukrainas glorifiering av Hitlers fascistiska folkmordskollaboratör Bandera. Ju mer den polska staten tolererar detta, trots sin tillfälliga retorik till försvar för den historiska sanningen, desto argare blir den genomsnittlige polacken.

En av många statyer över nazist-kollaboratören Stefan Bandera i Ukraina.

Den tredje utmaningen för detta geopolitiska projekt, som bygger på den tidigare nämnda observationen, är den ökande antietablissemangskänslan i Polen, vilket skulle kunna leda till att konfederationspartiet vinner tillräckligt många röster i höstens val för att det styrande partiet ska tvingas bilda en regeringskoalition med dem. Detta resultat skulle kunna sätta käppar i hjulet för dessa planer och på så sätt fördröja genomförandet på obestämd tid, särskilt om konfederationen hittar ett sätt att blockera den nödvändiga finansieringen och/eller säkerhetsgarantierna.

Utsikterna är för en polsk militär intervention

Det finns dock fortfarande mycket som kan hända före nästa val, bland annat en polsk militär intervention i Ukraina. Polens ambassadör i Frankrike dundrade i slutet av förra månaden att ”Om Ukraina inte lyckas försvara sitt oberoende kommer vi inte att ha något annat val än att gå in i konflikten”. Våra grundläggande värderingar, som är hörnstenen i vår civilisation, vår kultur kommer att vara i grundläggande fara, så vi har inget val”. Även om ambassaden sade att hans ord var dekontextualiserade var avsikten tydlig.

Ryssland har redan länge varnat för detta scenario, som skulle kunna innebära en aldrig tidigare skådad upptrappning av Natos ställföreträdande krig mot Ryssland i kraft av att Polen är en officiell medlem av detta block vars länder har ömsesidiga försvarsförpliktelser gentemot varandra. Ett polskt ingripande skulle därför kunna fungera som en snubbeltråd för den antiryska alliansen att formalisera sin roll i denna konflikt, särskilt i händelse av att Polen tillkännager sin ”förening” med Ukraina och för in det under sitt paraply.

Även om detta händelseförlopp förblir spekulativt, är det ändå grundat på fakta som förklarats hittills i denna artikel, särskilt med tanke på den ofördelaktiga militärstrategiska dynamik som kastar ett moln över Zelenskys senaste resa till Polen. Om vi återvänder till dessa och har i åtanke de ord som den polske ambassadören i Frankrike har sagt samt att dessa två länders ledare har bekräftat sin önskan att avlägsna alla gränser mellan dem, bör observatörer inte bortse från möjligheten att detta inträffar.

Variabler i scenariot

Faktum är att det mycket väl skulle kunna utspela sig före nästa val i höst om Rysslands erövring av Artyomovsk leder till att det rullar genom resten av Donbass som Zelensky tidigare förutspådde skulle kunna hända, vilket skulle kunna få Polen att ingripa i enlighet med de villkor som dess ambassadör i Frankrike stipulerade. Det enda som på ett trovärdigt sätt skulle kunna motverka detta scenario är att Ryssland fortsätter att bara göra fragmentariska framsteg på marken eller att Kiev går med på ett eldupphör med Moskva innan fredssamtalen återupptas.

Det förstnämnda scenariot skulle kunna stärkas av en våg av moderna västerländska vapen till Ukraina, medan det andra scenariot skulle kunna minskas av att Polen lovar allt stöd som Kiev behöver för att inte känna sig tvingad av omständigheterna att förhandla med Ryssland. Däri ligger det troliga syftet med Zelenskys senaste resa till Polen, nämligen att undersöka exakt vad Warszawa skulle kunna erbjuda i detta avseende för att bättre kunna bedöma om det är värt att allvarligt överväga under detta avgörande ögonblick i konflikten.

Omprövning av Dudas krav till Nato

Duda antydde under en intervju med Le Figaro i början av februari att han fruktade att Frankrike skulle kunna försöka förmedla en vapenvila, vars scenario skulle kunna främjas av Macrons pågående resa till Kina, vars 12-punkts fredsplan prisades av president Putin under hans motparts besök i Moskva förra månaden. Den politiska dynamiken i denna konflikt är därför lika ofördelaktig ur Kievs och Warszawas gemensamma perspektiv som den militärstrategiska, eftersom båda pekar på ett förestående eldupphör.

Denna observation ger ytterligare ett sammanhang åt Dudas krav på att Nato ska ge Ukraina fler säkerhetsgarantier. Hans uttalande kan nu tolkas som att han antingen antyder ett kommande polskt militärt ingripande (oavsett om detta föregås av att deras konfederation formaliseras eller inte) eller som att dessa snart skulle kunna utökas för att försäkra Kiev om detta blocks bestående stöd i händelse av att det av omständigheterna tvingas gå med på ett eldupphör med Ryssland (oavsett vem som kan medla i det).

Ukrainas kommande motoffensiv

Dudas önskan att detta ska ske någon gång under de kommande tre månaderna före Natotoppmötet i början av juli sätter en konkret tidsfrist för hans krav, vilket sammanfaller med Kievs förväntade motoffensiv. Om den dämpade Washington Posts tidigare citerade rapport förväntningarna på dess framgång, liksom den senaste bedömningen från den tidigare befälhavaren för de polska landstyrkorna. Waldemar Skrzypczak sade till ledande polska medier att Ukraina ”inte är redo” för detta och att ”nu är det dags för politikerna”.

Cyniker som skulle kunna hävda att denna pensionerade tjänsteman inte har korrekt information om konfliktens militärstrategiska dynamik bör påminnas om vad den sittande chefen för generalstaben i de polska väpnade styrkorna, general Rajmund Andrzejczak, sa till offentligt finansierade medier i slutet av januari. Han varnade för att tiden är knapp för Kiev, bekräftade att Rysslands militära styrka fortfarande är formidabel och uttryckte allvarlig oro för att Ukraina till slut skulle kunna besegras.

Trots denna dystra analys från Polens högsta militär, som obestridligen har möjlighet att ta del av den mest aktuella hemliga informationen om Natos och Rysslands proxykrig i Ukraina, kommer Kiev troligen ändå att försöka genomföra sin planerade motoffensiv. Det kommer i sin tur att påverka om Polen formaliserar deras de facto förbund och/eller militärt ingriper till dess stöd, exakt vilka säkerhetsgarantier Nato kan ge Kiev och om ett eldupphör uppnås före Nato-blockets sommartoppmöte.

Avslutande tankar

Denna insikt leder till slutsatsen att Zelenskys senaste resa till Polen var superviktig eftersom den är tänkt att forma kursen för Natos och Rysslands proxykrig under de kommande tre månaderna. Warszawas roll i de kommande händelserna kommer att kraftfullt påverka vad Kiev gör under detta avgörande ögonblick i den konflikten, därav den tidpunkt då den ukrainska ledaren beslutade att träffa sin motpart. Hur noggrant Zelensky än planerar allting kan han dock fortfarande misslyckas med att vända sin sidas öden.

Föregående artikelDe vet att USA sprängde Nord Stream, men får inte prata om det…
Nästa artikelRapport från kurdisk site: USA betalar lön till kurdiska soldater i Irak
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

6 KOMMENTARER

 1. Ja, det kanske blir ett koncentrationsläger för världens kämpande antiimperialister.
  ×××

  Ryska säkerhetsrådets vice ordförande
  Dmitrij Medvedev
  kallade den nuvarande ukrainska staten en ”missuppfattning, skapad av upplösningen av Sovjetunionen” och tror att ingen i världen behöver Ukraina, därför kommer det att upphöra att existera, sa han i sitt inlägg på sociala medier på lördagen.

  Inlägget, med titeln ”Varför kommer Ukraina att upphöra att existera? Eftersom ingen behöver det”, är uppdelat i sex delar, där Medvedev förklarar varför den ukrainska staten inte behövs för Europa, USA, Afrika, Latinamerika, Asien, Ryssland och , slutligen, det ukrainska folket själva.

  På tal om Europa menade Medvedev att försöket att sätta
  ”unga ukrainska blodsugande parasiter till den artritiska halsen på det förfallna EU” kommer att bli den sista undergången för det ”tidigare kungliga, men nu fattiga, dekadenta Europa.”

  Enligt tjänstemannen har ”det påtvingade stödet från den nazistiska regimen under befäl av den amerikanska mentorn redan skapat ett verkligt ekonomiskt och politiskt helvete för européerna”, och dess konsekvenser, inklusive ”olönsamma ryska sanktioner”, har redan lett till missnöjesutbrott i både Väst- och Östeuropa. Samtidigt, inte ens polackerna ”behandlar Ukraina som ett normalt land och driver tanken på Anschluss från västerländska regioner då och då”, understryker Medvedev.

  Samtidigt kommer det amerikanska folket förr eller senare att ta sitt politiska etablissemang för att stå till svars på varför det är ockuperat av ”ett land som är okänt för dem”, i stället för inhemska amerikanska frågor, menade Medvedev och noterade att ”stormen på Capitolium 2021 kommer att se ut som en pojkes scoutspel i jämförelse.”

  ”Vanliga amerikaner har absolut ingen aning om vad ”Ukraina” är och var ”det” är beläget. De flesta av dem skulle inte ens omedelbart kunna peka ut denna ”stat” på kartan”, noterade Medvedev. När det gäller andra delar av världen tror Medvedev att de ”hundratals miljarder som USA spenderar på meningslösa strider någonstans i Ukraina, skulle ha räckt för att finansiera många program, som syftar till social utveckling av latinamerikanska och afrikanska stater.”

  Ukraina behövs ”inte heller för Asien”, eftersom asiatiska stater ser på det ryska exempelt ”hur färgtekniker [revolutionen] finslipas för att ta ner de största konkurrentstaterna” och ”förstår vilket öde det kollektiva väst har förtsatts i av Amerika, har förberett för dem i händelse av olydnad:”
  ”Hjälp oss att ta itu med Ryssland, och då kommer vi snart till dig.”

  Dessutom, fortsätter Medvedev, gigantiska asiatiska stater har tillräckligt med problem med att bygga upp ekonomin efter pandemin, därför vägrar de att blint stödja Ukraina och isolera Ryssland, ”ett land som geopolitiskt ligger mycket närmare asiatiska makter och som historiskt har visat sig vara ett pålitligt strategisk partner.”

  Medvedev kallade den nuvarande ukrainska staten en ”missuppfattning, skapad av Sovjetunionens upplösning”. ”Miljoner av våra landsmän som har trakasserats av den nazistiska Kievregimen i flera år bor här. Det är dem som vi skyddar med den speciella militära operationen, som skoningslöst eliminerar fienden”, noterade tjänstemannen. ”Och det är därför den här subUkraina inte behövs för oss. Vi behöver ett Stort Ryssland”.

  När det gäller ukrainarna själva, bedömde Medvedev att det bara finns drygt 20 miljoner av 45 miljoner av dem kvar i landet, och de återstående ukrainarna ”Tvingas leva i konstant ångest och rädsla” och ”är villiga att gå var som helst .”

  ”Den här typen av Ukraina behövs inte för någon på anläggningen. Och det är därför Ukraina kommer att upphöra att existera”, avslutar författaren.
  TASS 8 april 2023

 2. Europas hyena är angelägen om att få smaka på den berömda ryska 👋🏾. DEn gör allt för provocera Ryssland. Något hyenan kommer att få ångra!

  ”Currently, there is already a “de facto confederation” between Poland and Ukraine. The borders are open to the circulation of weapons, Western mercenaries, and Ukrainian troops, who are constantly being trained by NATO officers outside the conflict zone. Given Kiev’s insistence on playing an anti-Russian proxy role, the fighting will certainly continue for a long time and will eventually result in the territorial fragmentation of Ukraine. Perhaps Poland is taking the moment to advance its plans, so its “goodwill” in allowing flow across the border may just be a way to facilitate a potential attempt at formal annexation.

  This shows once again the high level of submission by Zelensky and his regime to NATO forces. The Ukrainian president uses the rhetoric of territorial defense against Russia when he openly meets with a foreign leader who talks about extinguishing the borders between Ukraine and Poland. Apparently, if a NATO country claims Ukrainian territories, there is no problem for Kiev’s neo-Nazi regime. The same should apply to situations where the local people sovereignly voted for independence and reintegration with Russia.

  As for the military impacts of these maneuvers, it remains to be seen how Warsaw will proceed with its strategies. Recently, the Hungarian government reported that NATO plans to send “peacekeeping” troops to Ukraine. If that really happens, the most expected thing is that Polish soldiers will be sent, given the geographical proximity. Moscow has made it clear that NATO “peacekeepers” would be considered legitimate targets by Russian forces. It is hoped that Poland and others in NATO will be aware of the dangers of such an scenario and avoid a further escalation.”

  https://www.globalresearch.ca/duda-makes-polish-expansionism-clear-after-meeting-zelensky/5815206

 3. ”Ukraine is going to disappear because its Western backers, the rest of the world, and even its own citizens have no need for the troubled country to keep existing, former Russian President Dmitry Medvedev has implied.

  “Why would Ukraine disappear? Because nobody needs it,” Medvedev, who now holds the position of deputy head of his country’s Security Council, wrote in a post on the Russian VK social network on Saturday.

  The EU doesn’t need Ukraine because supporting the country amid the conflict with Russia “on the order of their American mentor plunged the Europeans into a real financial and political hell,” he insisted. Detrimental anti-Russia sanctions, spiking inflation, high energy prices and the “decay” of businesses have already led to protests in various parts of the continent, the official pointed out.

  “The prospect of decisively planting Ukrainian blood-sucking parasites on the neck of the shriveling EU” is real and, if it happens, it’s going to signal the demise of the bloc, Medvedev warned.

  Kiev’s prime backer, the US, doesn’t need Ukraine either, because most ordinary Americans have no idea where it’s located and consider it “some abstract part of Russia,” the post read. They wonder “why the establishment in the US isn’t trying to deal with inflation and [the lack of] jobs or emergencies in their home states, but is instead occupied with this 404 country,” the former president wrote, referring to the “404 error” protocol in network communications.

  Only “political demagogues” in Washington, “who have long conceded their impotence and dementia, are trying to make PR gains from military and sanctions campaigns,” he added.

  Africa and Latin America reject Ukraine because the “billions that the US is wasting on senseless battles somewhere in Ukraine would’ve been enough to fund many social-development programs” in those regions, Medvedev wrote.

  Asian countries don’t need Ukraine because, through the example of the conflict between Moscow and Kiev, “they see how the technologies of ‘color revolutions’ are being developed to eliminate the largest competing powers. They understand what scenario the collective West, led by the US, has prepared for them in case of disobedience,” the official explained. Besides, Russia is much closer to such nations as China and India in a geopolitical sense and has historically proven to be their reliable partner, he added.

  Russia doesn’t need Ukraine because the country is “a mistake created by the collapse of the Soviet Union,” Medvedev also claimed. “Millions of our compatriots, who live here, have for many years been subjected to abuse by the Nazi Kiev regime. It’s them that we’re protecting in the course of a special military operation,” his post read.

  READ MORE: Ex-Russian president comments on EU ‘peacekeepers’
  “Finally, Ukraine, with its Nazi elite at the helm, is not needed by its own citizens. That’s why, out of 45 million, a little more than 20 million people remain there now,” he wrote. The Ukrainians don’t want to help President Vladimir Zelensky and his associates put even more stolen Western money in their offshore accounts; instead, they’re eager to move to Poland or elsewhere in the EU, “to become the 52nd state of the US or even join the penguins in Antarctica,” Medvedev concluded.”

  https://www.rt.com/news/574402-ukraine-medvedev-us-china/

 4. På det tragiska ukrozionazist manéret så säger landets London ambassador att de ”horribla förlusterna som man lidit kommer att kännas vid när kriget är över”. Det skulle varit ett roligt skämt om det inte var så tragisk …

  ”Ukraine will reveal the extent of its “horrible” losses once its conflict with Russia is over, Vadim Pristaiko, Kiev’s ambassador to the UK, said in an interview released on Friday.

  Asked by British tabloid the Daily Express to comment on casualties among Ukrainian military personnel and civilians, Pristaiko said “it has been our policy from the start not to discuss our losses.”

  “When the war is over, we will acknowledge this. I think it will be a horrible number,” he added.

  Pristaiko dismissed any possibility of talks between Moscow and Kiev – at least until Russia withdraws its troops from the territories Ukraine claims as its own. “So, we have to fight to the very last of them or, very unfortunately, the last of us as well,” the envoy said.

  The ambassador also commented on the assault brigades that Ukraine says it has assembled for a much-anticipated spring offensive against Russia. “Whoever says there are 40,000 men in these brigades, I would like to point out that we have mobilized a million men,” Pristaiko stated.”

  https://www.rt.com/russia/574421-ukraine-losses-horrible-russia/

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here