Ukrainas nye president Zelensky – tjänare åt – nya – oligarker.

21
2320
Oligarkens tjänare». Plakatet påminner om TV-serien «Folkets tjänare» som gjorde Vladimir Zelenskij till folkhjälte.

Denna artikel av Ukraina-experten doktor Björn Nistad har översatts och något förkortats av mig. Björn Nistads blogg.


Zelensky – tjänare åt – nya – oligarker.

Zelensky ger topp-poster till oligarkvänner. Affischen”Oligarkens tjänare” återspeglar TV-serien ”Folkets tjänare” som gjorde Vladimir Zelenskij till en populär hjälte.

Zelensky har givit nyckelpositioner i presidentförvaltningen och statsapparaten till personer som är associerade med oligarken Igor Kolomojskij. Detta ger anledning att fråga om Zelensky är något annat än ett instrument för oligarkiska intressen. Ny chef för presidentförvaltningen, den viktigaste posten näst efter presidentposten blir advokat Andrej Bogdan, som sedan 2014 varit rådgivare till Kolomojskij.

Chef för generalstaben och försvarsmakten blir Ruslan Khomchak, en otäck figur som många tror är ansvarig för massakern på hundratals ukrainska soldater vid Debaltseve 2015. Han påstås ha förbindelser med Kolomojsky, som var guvernör i Dnepropetrovsk när upproret i östra Ukraina bröt. ut.

Biträdande chef för den federala säkerhetstjänsten som ansvarar för bekämpning av korruption och ekonomiska brott blir Ivan Bakanov. Han är ledare för Zelenskys parti Folkets tjänare och chef för medieföretaget Kvartal 95, som Zelensky hjälpte till att skapa, och arbetat för sedan 2003. Han har känt presidenten sedan barndomen.

Vicepresident i administrationen blir Vadim Pristajko, som fram tills tillsättningen var Ukrainas NATO-ambassadör. Representant för presidenten i parlamentet Radan kommer att vara Ruslan Stefantsjuk, en advokat som Zelenskij ska ha känt sedan studietiden.

Av de fyra nyutnämnda rådgivarna till presidenten rapporteras två att de är anslutna till Kolomojskij och två till Kvartal 95. Att utnämna en person som Andrei Bogdan, som alla vet är ansluten till Kolomojskij, är självklart en politisk börda för Zelensky. När han gör det tyder det på att han är beroende av den mäktiga oligarken. Utnämningen av Ruslan Khomchak, en av de mest hatade personerna i Ukraina till ledningen för väpnade styrkor är överraskande. Många tror att Khomchaks personliga ansvar för tragedin i Debaltseve blir uppmärksammat som en följd av utnämningen.

Han påstås ha beordrat de ukrainska trupperna att bryta sig ut med våld vid en tidpunkt då rebellerna i öst varit villiga att ge dem fri våld. Det är svårt att hitta en annan förklaring till utnämningen än att Khomtchak har band med Kolomojskijoch att oligarken har krävt detta. Och Khomchak är en markerad man, det är lätt att kontrollera honom och använda honom för privata ändamål.

Zelensky har utsett ett antal personer som är associerade med medieföretaget Kvartal 95 och personliga vänner till toppositioner. Dessa är troligen lojala, intelligenta och skickliga människor. Men de har knappast någon politisk eller administrativ betydelse. Och det är svårt att se hur de skulle kunna hävda sig mot Kolomojskis folk.

 

Dessa utnämningar att kritiker som har uppfattat Zelensky som ett verktyg för oligarken Kolomojskij kan ha rätt. Allt tyder på att vi i framtiden kommer att uppleva en maktkamp mellan oligarkerna där Kolomojsky och andra kommer att försöka återfå makt och egendom som de blev berövade under förre presidenten och ”super-oligarken” Poroshenko.

Och liksom Poroshenko använde statsapparaten för att bekämpa Kolomojsky och andra rivaliserande oligarker, kommer Poroshenkos fiender nu att använda statsapparaten mot honom. Att Poroshenko anklagas för missbruk av makt, korruption är inte osannolikt.

Allt tyder på att vi i framtiden kommer att uppleva en maktkamp mellan oligarkerna där Kolomojsky och andra småkungar kommer att försöka återfå makt och egendom som de blev berövade under förre presidenten och ”super-oligarken” Pjotr Poroshenko.

Och liksom Poroshenko använde statsapparaten för att bekämpa Kolomojsij och andra rivaliserande oligarker, kommer Poroshenkos fiender nu att använda statsapparaten mot honom. Att Poroshenko anklagelas för missbruk av makt och korruption om några månader är inte osannolikt.

Samtidigt kan det inte uteslutas att Zelensky blir en ukrainskt Putin. Putin utnämndes av en oduglig och alkoholiserad president. Och presidents- och statsapparaten under Putins första år vid makten bestod av en blandning av personer som var associerade med oligarkiska intressen, vilket han ärvde och personliga vänner, inklusive personer från säkerhetstjänsten.

 

Men Putin lyckades frigöra sig från oligarkerna och tvinga dem ur politiken. Under kan hända. Men det är nog lättare att sätta mäktiga oligarker på plats om man själv har en bakgrund från säkerhetstjänsten och har ett nätverk av vänner och bekanta som har bakgrunder från säkerhetstjänsten, än om man har bakgrund som skådespelare och har vänner som har gjort tvåloperor.

Föregående artikelVilka vann EU-valet!?
Nästa artikelUpprop om utlämning av Julian Assange. Skriv på!

21 KOMMENTARER

  • Ja som ledare för en kapitalistisk stat. Han lyckades snabbt minska oligarkerna politiska inflytande betydligt. Bra.

   • Du har inte sett och lyssnat på länken jag har förmedlat …

    • Titeln utsäger att Storkapitalet har makten i Ryssland. Så är det väl på olika sätt i alla kapitalistiska stater? Kan lyssna senare.

  • Buzgalin är definitivt värd att lyssna på, och lyfter fram kollegialiteten i den ryska ledningen. Detta avsnitt (7/12) ger verkligen lust till att ta sig tid till att lyssna hela serien.
   Putinkultens båda sidor (som hjälte eller som bov) konfronteras hos Buzgalin med en opassionerad kunnig och nykter analys av rådande omständigheter.
   Tänk om Uppsala universitet hade sådana medarbetare i stället för diverse Martin Kragh!

   • Finns det en Putinkult? Kanske är det så enkelt att Putin är en politiker som levererar till skillnad från sina pajaskollegor i väst och att det är därför som han är så populär både i Ryssland, men också andra länder. De flesta politiker är mer eller mindre skojare om man jämför med tidigare årgångar i de flesta länder, dock har Putin i alla fall gjort det bättre för de flesta i Ryssland, till skillnad från många av sina ”kollegor” runt om i världen. Dock betvivlar jag inte ett ögonblick på att kräver situationen så åker silkesvantarna av hos Putin och den gryende demokratin i Ryssland kanske avskaffas. Det beror nog mycket på hur mycket subversiv verksamhet som väst är kapabel till i Ryssland…händelserna i Ukraina tar man som en varning!

 1. Buzgalin visar om inte annat att debatten i Ryssland är både friare och bredare än den i väst. Han delar enligt min åsikt en egenskap med de ryska liberalerna som är att han är mer än lovligt slarvig med detaljerna. Medan han i princip har rätt i att oligarkerna har mycket att säga till om och att socialpolitiken lämnar mycket övrigt att önska är hans förklaringar så schablonartade att de är direkt missvisande.

  För att förklara politiken måste man utgå ifrån hur den mäktigaste parten agerar och denna har hittills inte varit varken oligarkerna eller Putin utan USA. USA:s vägran att respektera avtalet mellan Gorbatjov och Bush d.ä. och den ständiga utvidgningen av NATO samt krigsspiralen i Mellanöstern och senare sanktionspolitiken har bildat den ram inom vilken Ryssland tvingats att finna nya vägar och nya allierade. Buzgalin beskriver det som att oligarkerna stakat ut vägen. Det är knappast ens halva sanningen. När Putin tillträdde ämbetet 2000 blev han mycket riktigt upplyst av oligarkerna att han inte skall inbilla sig att han kommer att bestämma någonting. ”Vi får väl se” svarade Putin.

  Putin gjorde sitt bästa för att komma överens med väst under Bush-epoken men blev ständigt avspisad. När han påpekade för Bush att CIA stödde de tjetjenska upprorsmännen sade Bush att han skall vidta åtgärder. Ingenting hände. München 2007 blev vattendelaren men detta nämner Bugalin inte. Putins tal 2007 i München var knappast dikterat av oligarkerna men däremot säkerligen överenskommet med försvarsmakten. John McCain och Angela Merkel satt i första bänkraden och deras ansikten förvreds till Godzilla-miner. ”Hur vågar han kritisera oss, vi skall minsann lära honom en läxa !” Och Georgien 2008 blev en direkt följd och därefter Ukraina 2014 som varit en fix idé hos USA då Brzezinski sedan länge överskattat landets betydelse för att försämra Rysslands säkerhet.

  Av alla de utrikespolitiska åtgärder som Putin vidtagit har knappast någon inspirerats av Rysslands oligarker. Dessa lutar mer mot den liberala linjen som är anpassning till USA:s krav för att minimera riskerna för sin business. Även om Putin tvärtemot vad som västpropagandan påstår är en person som försöker undvika risktagning har hans politik inneburit ett risktagande som vida överstiger oligarkernas preferenser. De hade inte vågat agera i Krimfrågan och inte heller i Syrien eller Venezuela. Och den snabba utvecklingen av relationerna med Kina är knappast heller oligarkernas förtjänst. Putin har skapat ett stort mått av handlingsutrymme genom att hans folkliga popularitet vuxit sig så betydande. ”Jag betraktar er som en ny Peter den store”, sade en amerikansk företagsledare på en kongress. Det är denna roll som inspiratör som gett honom en ställning där oligarkerna inte kan diktera besluten även om de kan ha ett stort inflytande på hur och när nya satsningar inleds.

  • Som jag ser det har den ryska ledningen (alltså det nätverk av rådgivare och beslutsfattare som utgör nödvändigtvis Putins bas, eftersom ingen framgångsrik ledare har någonsin kunnat agera solo i längden) agerat helt rationellt de gånger som den har tagit mycket stora risker. Det var DET eller – på sikt – slutet av Ryssland som självständig stat (samt, förmodligen även slutet framöver för varje form av självständig statsbildning någonstans på jorden).
   Att besluten var välförankrade bevisas enligt mig av hur snabbt Georgienproblemet löstes och hur ”felfritt” (Jen-Marie Le Pen sa ”il a fait un sans-faute”) Krim-operationen gick. I Syrien-frågan har det begåtts diplomatiska bedrifter, helt utan buller och bong, vid sidan av den militära operationen, och det kräver också att det finns en robust konsensus, förutom kompetenta utövare.
   Vid det här laget torde även de mest aningslösa ryska oligarker/liberaler ha fattat galoppen och misstaget i Libyenfrågan (då med Medvedjev som president) torde inte upprepas framöver.

   I fallet Venezuela vågar jag inte gissa men hellre än ett existentiellt hot för Ryssland kan det tänkas vara fråga om en gentjänst till Kina, som har mycket stora intressen i landet och som har pumpat in mycket pengar i Syrien. Annars är Venezuela på bekvämt avstånd från Panamakanalen, och är förmodligen ett drömläge för en tilltänkt kinesisk flyg- och flottbas.

  • Jan, du – eller jag ska kanske säga ni (det eftersom ni är så många – glömmer bort att Putin är vald av Jeltsin. Jeltsin utsåg Putin. Jeltsin hade absolut inte kunnat göra detta utan att ha godkännande av USA. Så vem arbetar Putin för – är det folket i USA eller kapitalistiska intressen i både Ryssland och USA? Samma fråga kan jag ställa till Trump, Löfven, Macron, Le Pen, Åkesson, Zalensky, etc. Kapitalistiska intressen samarbetar över nationerna när deras intressen sammanfaller, t ex används rysk stål i frackingindustrin i USA. Den demokratiska presidentkandidaten Biden har också stora intressen i oljeindustrin. Han har en ansvarfull post i Burisma Holding, ett ukrainskt oljeföretag.
   Här är mer av Buzgalin.
   https://therealnews.com/stories/why-does-the-west-hate-putin-rai-with-a-buzgalin-10-12

   • Du menar att den lallande Jeltsin definierade Putin och den ryska politiken för all framtid. En professor på Helsingfors Universitet skrev i sin bok om hur han träffat Putin då denne hade sin tjänst i St. Petersburg. Enligt den allvise professorn smälte Putin in i väggtapeten under sitt besök i Åbo, en helt obemärkt byråkrat. Professorn var omåttligt förtjust över sin bedömning. Det både professorn och du har att förklara är varför han väcker sådant hat i väst.

    Vi har det gemensamt, Putin och jag, att vi växte upp bara fyrtio mil från varandra, under förhållanden som präglades av knappheten efter kriget, en knapphet som Sverige förskonades ifrån. Putin har aldrig försökt dölja sin enkla bakgrund, vilket faktum ytterligare spär på hatet mot honom, speciellt från de förnäma kretsarna i England, Frankrike och den amerikanska ”eliten”. Och ”kommunister” hoppar gärna på bandvagnen eftersom de har sin universalförklaring som alibi, karln är ju kapitalist. Hur vore det om ni breddade analysen en smula ? USA valde Putin och Putin valde Trump- herre du milde !

    • Vlad ”The Man” Putin is my hero! Han rensade jihadister-för-israel från Syrein. Åt helvete med sionister!

   • Artikelns ämnet är den nya ukrainska presidenten!! Inte PUTIN eller Ryssland!!
    Det är märkligt att Buzgalin inte nämner med ett ord situationen i Ryssland före PUTIN, det som svensken rådgivaren Anders Åslund & co och Jeltsin hade ställt till med.
    ”Det kvinnan kallar ”experiment” kallas ibland för ”reformarbete” och ibland för ”the big bang” men oftast för ”chockterapi”. Det handlar om det största privatiseringsprojektet i världshistorien, och det var tänkt att förvandla hela Ryssland till en marknadsekonomi i stil med USA. Hela omvandlingen skulle ske på mellan två och tre år. Därav namnet ”chockterapi”. Experimentet inleddes 1991. Idag, sju år senare, visar statistiken att det blev betydligt mer chock än terapi.
    Faktum är att terapin nästan slagit ihjäl patienten.”

    ”Mellan 1991 och 1997 sjönk den ryska bruttonationalprodukten, alltså värdet på allt det Ryssland producerar i form av varor och tjänster, med 83 procent. Jordbruksproduktionen sjönk med 63 procent. Investeringarna sjönk med 92 procent. 70 000 fabriker stängdes. Det gör att Ryssland producerar 88 procent färre traktorer, 76 procent färre tvättmaskiner, 77 procent mindre bomullstyg, 78 procent färre TV-apparater, listan kan göras nästan hur lång som helst. I ett land som inte hade någon arbetslöshet blev 13 miljoner människor arbetslösa. De som har kvar jobbet har fått halverad lön. Den genomsnittliga livslängden för män har sjunkit med sex år.
    En sådan förändring sker normalt bara när länder drabbas av stora krig, epidemier eller svältkatastrofer. Inget av detta har drabbat Ryssland. Ändå sjönk medellivslängden på bara några år till samma nivå som i Indien, Egypten och Bolivia. Experimentet damen med plakatet vill ha slut på håller bokstavligen på att döda hennes landsmän.”

    Intäkterna för hela den gigantiska privatiseringsplanen 1992–96 uppgick bara till 0,15 procent av statens intäkter. Hela Ryssland gick under klubban för några få miljarder dollar.
    Alla pengar staten över huvud taget fick in gick direkt till att betala de
    privata bankernas skyhöga räntor.
    För att rädda rubeln undan en fullständig kollaps ryckte nu Internationella valutafonden, IMF, in med nödlån.
    I augusti 1993 fick Ryssland låna 1,1 miljarder dollar.
    I juli 1993 lånade man 2,9 miljarder dollar.
    I april 1995 lånade man 6,8 miljarder dollar.
    I juli 1998 beviljade man ytterligare 14,1 miljarder som ännu inte betalats ut.
    Sammanlagt har IMF hittills betalat ut 18 miljarder dollar till Ryssland. Men lånen är inte gratis. IMF kräver en motprestation. Ryssland måste lova att slaviskt fullfölja precis den chockterapi som skapat Rysslands desperata läge.

    Konsten att förstöra ett land (ETC nr 5/1998) – Dan Josefsson
    https://www.google.com/url?q=http://josefsson.net/arkiv/etc5-98_ryssland.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwjM_set_6XiAhVPURoKHYi7CGgQFggzMAk&usg=AOvVaw0qvVxrvg-NvNqCCd5lSxt3

    Man kan fråga sig huruvida Buzgalins påstående om en 20 åring stagnation i Ryssland stämmer med verkligheten

    Russia’s economy in 2018

    AN AWARA ACCOUNTING ECONOMIC ANALYSIS: Russia’s Economy Strong and Stable – Cold War, Arms Race, Liberals, and Other Challenges
    https://www.awaragroup.com/blog/russian-economy-strong-and-stable/

    Att påstå att PUTIN jobbar åt amerikanska intresse är totalt BS. USA skulle aldrig införa sanktioner efter sanktioner om så var fallet.

     • Är du kär i Vladimir Putin, Kerstin? Ditt hat genomlyser dina inlägg om Ryssland. Och man brukar säga att hat är omvänt kärlek.

      Vad lögnhalsen Clinton sagt eller har att säga ska man inte lita på.

      En sak är dock säkert. Putin leker skjortan med väst. T ex detta

      https://www.globalresearch.ca/president-putins-speech-2019-bri-forum/5675801

      Eller varför inte detta: Putin fick hela Krim utan att avfyra ett enda skott. Wow vilken bedrift!

     • Det där var något nytt i argumentationstekniken! Åldersmässigt passar vi nog ihop. Och även längden. Putin är liten och det är även jag. Men … nej. tack!

      Och jag hatar inte Ryssland. Men du tycks ogilla fattiga ryssar ur arbetarklassen, allt medan du älskar ryska oligarker som gör livet svårt för den ryska arbetarklassen.
      Hatar du USA och allt som USA medför, eller hatar du endast den amerikanska eliten?

    • Du efterlyste att debatten skulle handla om Ukraina. Så här är en artikel om Biden och Ukraina.
     Notera även det här:
     ’Ironically, as the U.S. government teams up with European Bank for Reconstruktion and Devolopment to teach Ukraine fracking in order to wean the country off Russian gas, U.S.-based ’private empie’ ExxonMobile is doing the same work in Russia to help the cpuntry tap into it´s shale oil and gas bountry’.
     https://www.desmogblog.com/2014/04/23/vice-president-joe-biden-promotes-u-s-fracking-missionary-force-during-ukraine-trip

     Så Putin, Trump (och många andra ledande kapitalister samarbetar med andra nationers kapital om dessa intressen sammanfaller med varandra. T ex köper Sverige vapen av USA. Det är deras uppgift att arbeta för kapitalets intressen – inte folkets intressen.

     • De konkurrerar också. Rivalitet mellan kapitalistiska stater huvudorsak till Första och Andra världskriget.

 2. Den ukrainska nya presidenten har fått ”problem” med en lång rad NGO´s:
  Joint statement by civil society representatives on the first political steps of the President of Ukraine Volodymyr Zelensky
  ”As civil society activists, we present a list of “red lines not to be crossed”. Should the President cross these red lines, such actions will inevitably lead to political instability in our country and the deterioration of international relations:
  Läs listan själva, den är väldig lång och innehåller flera områden, från ”national security” till
  ”Government Functioning”
  Det avslutas med ” If the President crosses these red lines, it will indicate that he does not seek real democratic change and does not wish to establish a more honest and responsible government, even though he promised to do so during the election period.”
  http://uacrisis.org/71966-joint-appeal-of-civil-society-representatives

  RT har en läsvärd analys:
  West-backed think tanks threaten new Ukrainian president with disturbing list of ‘RED LINES’
  https://www.rt.com/news/460210-ukraine-ngos-zelensky-red-lines/

  Att dessa NGO´s skulle vara oberoende är rena lögner (ett stort antal får stöd av utländska regimer och andra org.) Ex:

  Ukraine Crisis Media Center: founded by the International Renaissance Institute, a proxy of US based speculator George Soros. The organization, also receiving funds from the National Endowment for Democracy (de facto the civil branch of the CIA), the US embassy Ukraine and the Dutch state, came to light at March 3rd 2014, a week after the Maidan coup had succeeded in ousting president Yanukovich.
  Läs vidare:
  https://hectorreban.wordpress.com/2017/05/23/ukrainian-western-propaganda-tries-to-influence-decisionmaking-in-dutch-senate/

  Stopfake:supported by the international Renaissance Foundation, the Foreign Ministry of the Czech Republic, the Embassy of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in Ukraine and the Sigrid Rausing Trust.(and several NGOs.) It was supported by the UK Deep state’s Integrity Initiative
  https://mobile.twitter.com/akarlin88/status/724008376728854528

  A list of projects funded by the UK government in Ukraine in 2015-2016.
  https://www.gov.uk/government/news/uk-funded-projects-in-ukraine-2015-2016

 3. Ännu fler problem för Poroshenko

  Shocking analysis from the Prosecutor General Office. Poroshenko and all who fought there will answer for Donbass

  “For the first time in the history of Ukraine, experts have established that according to Article 17 of the Constitution of Ukraine, the Armed Forces of Ukraine cannot be involved in any conflict within the country. They are intended only to repel external aggression.”
  https://www.newcoldwar.org/shocking-analysis-from-the-prosecutor-general-office-poroshenko-and-all-who-fought-there-will-answer-for-donbass/

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here