Aggression som inte stör: När vargar blir lamm

17
2236

Aggression som inte stör: När vargar blir lamm

 Medan så gott som hela intelligentian tillsammans med regeringscirklarna varnar om en förestående rysk invasion mot Ukraina, avsedd att stoppa den “demokratiska smittan” och att föra oss tillbaka till “Stalins och Peter den Stores” ordning, har det ukrainska toppstyret bönat om att Väst slutar med “krigspratet”, för att citera Ukrainas chef för Säkerhetstjänsten – vilket har upprepats ständigt av presidenten, försvarsministern, utrikesministern med flera. Eller för att citera Ukrainas vice utrikesminister: Väst har ägnat sig åt “informationsmässig och psykologisk krigföring. Syftet med sådant är att sprida panik och rädsla.”[1] Eller en detaljerad studie från en av Ukrainas ledande säkerhetanalytiska organisationer: “för tillfället finns det inte tillräckligt med ryska trupper vid den ukrainska gränsen, och inga tillräckligt utrustade trupper, som krävs för att utföra en militär offensiv mot Ukraina”, vilket vid det här laget är en ständigt upprepad fras från Ukrainas underrättelseexperter, trots att kommentarerna är mer eller mindre omöjliga att hitta seriöst diskuterade i Väst.[2]

President Zelensky

De mer troliga skälen till den tillverkade krisen (driven av Väst) kan vi hitta hos den finansiella eliten – de har råd att vara ärliga, då deras läsekrets oftast delar de “rätta värdena”.[3] Den ledande vapenindustrins verkställande direktörer har i interna möten och dokument nyligen förklarat att de tillverkade kriserna – som förstås måste lindas in i humanitär retorik – kan ge historiska vinster, “och det är tydligt för var dag som går”. Desto bättre är det ifall vi kan utmåla en officiell fiende som vi måste värja oss mot, “särskilt Ryssland idag”. En annan chef uppmärksammade entusiastiskt att han “kan skönja” enorma “möjligheter till internationell försäljning” av krigsmateriel. Återigen: det spelar ingen roll om Djävulen befinner sig i Asien, uppstudsiga nationer i Latinamerika eller i Östeuropa, då företagschefen “helt och hållet förväntar att vi kommer att tjäna på det”.[4] I ett uttalande från flera ledande representanter för näringslivet, publicerat i Dagens Industri, hittar vi mer eller mindre samma sak. “Vi förväntar oss att näringslivets perspektiv” i bland annat upprustningsfrågan som väckts genom imponerande propaganda, “fullt ut beaktas”. De kräver att “näringslivet behöver involveras på en helt annan nivå än idag” – “en väl förankrad representativitet”.[5] Det ger åtminstone en god indikation kring vad som motiverar staternas ageranden.

Gammaldags finanskapitalist, dagens ser ut som du och jag.

Medan den ärligheten har varit svår att hitta, har så gott som all intellektuell kultur, media, etablerad akademi och så vidare haft sina förklaringar till varför Väst axlat sitt mission civilisatrice. Enligt den officiella versionen beror det på vårt engagemang för rättvisa, internationell rätt och en seriös intolerans för aggression. Vi reagerar helt enkelt på att Ryssland förbehåller sig rätten att “trampa på små länder”, “den starkes rätt”. Om vi inte gör något åt saken, kan vi möjligen stå inför “en helt annan nivå” av “aggression”, varnar Anders Lindberg.[6] Väst försöker desperat övertyga Fienden att komma över till den demokratiska sidan. Försöket är däremot förutbestämt att misslyckas, då statsfiendens läggning – till skillnad från vår – inte bygger “på liberala värderingar om människors fri- och rättigheter” och nationell suveränitet, för att citera Jan Höglund.[7] I de respekterade analyserna om diplomatin i världen, kan vi läsa att “björnen” kommer “från den uppochnedvända världen”, med “blottade klor” mot Väst, “hjorten”.[8] Vi måste vara försiktiga när Ryssland försöker kuva Väst under sin järnhäl; vi befinner oss just nu på “en gammal spelplan som ryssarna med sin imperietradition känner väl”, påpekar ledande säkerhetsrådgivaren Katarina Engberg.[9]

Och så fortsätter uttalandena mer eller mindre utan undantag, på ungefär samma nivå.

Vi kan helt och hållet hoppa över retoriken, och vartenda påstående från de flesta inom intelligentian. Det råkar nämligen finnas ett enkelt test vi kan utföra för att ta reda på huruvida oron för “aggression” verkligen är genuin. Det är redan klart att de fall man oroar sig över inte kan besvaras med annat än skratt och hån av en ärlig person, då den faktiska aggressionen vi utövar ständigt, och att vi företar just precis varje handling som skulle leda till krig, aldrig nämns. Likaså det faktum att landet som utsägs stå inför överhängande hot, Ukraina, ropar om att invasionspåståendena från Väst är blott “krigsprat” och tillverkad “rädsla”. Då detta står i kontrast till den officiella dogmen kan det förstås inte nämnas.[10]

Om man däremot lyckas ta sig förbi indoktrineringsfiltret, och återvända till den verkliga världen, inser man fort att en hel rad verklig aggression utförs; då denna utförs av vad statsläran anser vara “fel” personer (våra gunstlingar), måste man förstås utföra ett studiumprojekt för att ens få reda på faktan. På motsvarande vis skulle ingen förnuftig människa förvänta sig att kommissarieklasserna i exempelvis Belarus, Kina eller Iran klagar över sina egen staters brott. Det enda som får förekomma i deras tidningar är bittra indignationer över Fiendens, Västs, brott – hur USA med dess “marionetter” försöker “dominera världen”, störta det “internationella regelverket” etc.

Netanyahu och Ganz. Bild i Israel Times.

     Nå, det första fallet av verklig aggression som inte väckt några reaktioner alls är den utförd av Israel. Historia råkar här ha satt upp ett perfekt kontrollerat experiment för den nyfikne: när det egentligen inte funnits någon risk för aggression har en massiv publikation skrivits om situationen – slå bara upp vilken tidning som helst.

När det däremot utförts enorm verklig aggression, har det gått förbi obemärkt. Igen: slå upp vilken tidning som helst.

Så till exempel har det gått förbi helt obemärkt att den israeliska armén “förbereder sig för en eventuell attack mot Iran”, medan Premiärminister Naftali Bennett förklarade att “Israel genomgår sin största beväpning på åratal”. Israeliska källor ger oss ett hum: “Bennets regering ökade försvarsbudgeten för 2022 med nästan $19.2 miljarder”, av vilket en stor del öronmärktes till “en militär attack mot Iran”, som The Times of Israel noterade. I det här fallet handlar det givetvis om en aggressiv stat som kontinuerligt angripit Iran, och därför är Bennetts hot inte endast ord, utan snarare en fortsättning av en lång rad aggressiva handlingar – och en situation där Bennett förklarat att internationella överenskommelser är helt ointressanta. Han påpekade för parlamentet:

 

Apropå Viennaförhandlingarna, kärnvapenförhandlingarna [med Iran] är vi sannerligen oroade. Det är viktigt för mig att säga och att tydliggöra på ett sådant sätt att det inte kan misstolkas: Israel är inte del av avtalen, Israel är inte bundet av vad som är skrivet på fördragen ifall de skrivs under, och Israel kommer förbehålla sig rätten till full frihet av handlingsplaner [med andra ord angrepp] i vilken plats som helst, under vilken tid som helst, utan begränsningar.

Bild: Shutterstock. I Pål Steigans blogg.

Vi har tidigare fått många smakprov på denna hållning. Och vi får ytterligare: nyligen beskrev israelisk media en simulerad “massiv attack” med stridsflygplan mot Iran, utförd tillsammans med “USA:s Luftvapen”. Men Iran är inte de enda. I den internationella pressen kan vi läsa att Knesset diskuterat attackplaner mot antingen Gaza eller Libanon, “och att militären förbereder sig för båda två.” Palestinierna har fått en släng av sleven. De får stå ut med “pogromer […] utförda av staten [Israel]”, för att citera den israeliska organisationen Yesh Din, vilket beskrivs tydligare av ledande B’Tselem:

 

Bosättarvåldet mot palestinier är ett enormt, informellt verktyg i [israeliska] statens händer för att ta över mer och mer mark i Västbanken. Staten stöttar och underlättar helt och hållet dessa våldshandlingar, och dess agenter deltar direkt i våldet. Därmed är bosättarvåldet en form av statens politik, stöttad och organiserad av officiella myndigheter med deras aktiva deltagande.

Det förklarar varför de, liksom Amnesty International, officiellt fördömt Israels “apartheid”. Medan detta sker, kan vi läsa att palestinierna inte borde ägna sig åt dagdrömmerier om en fredsförhandling, då ingen “politisk [freds-]förhandling” kommer ske, som Bennett förklarade ärligt. Det upprepades av Utrikesminister Yair Lapid – som är planerad att nästa år är ta över ledarrollen – då han deklarerade att han “har uteslutit några förhandlingar överhuvudtaget med palestinierna”, som Mellanösternpressen formulerade det – allt medan flera av Europas främsta länder i ett gemensamt uttalande fördömde den massiva våg av nya bosättningar som accepterades av Israel förra månaden, då “dessa bosättningar är i tydlig strid med internationell lag”, medan man i samma veva ger fullt stöd till landet, militärt och diplomatiskt.

Både hökar och duvor på hemmaplan har försvarat vår normalisering med Israel sedan hösten förra året. Exempelvis betraktade Erik Helmerson från DN Sveriges närmande till Israel (samtidigt som rapporterna om landets imponerande brutalisering och aggression strömmade in) som “en lättnad” då “känslor i fortsättningen inte styr den svenska Mellanösternpolitik[en]”. På den “andra sidan” har vi bland andra Gunnar Hökmark som varnar om att Iran, “hotar” den “demokratiska staten Israel” – inte tvärtom förstås, då Hökmark inte har tid över till den verkliga världen.[11]

 

I andra fall gäller det inte endast att en nation utsätts för, eller hotas att utsättas för, aggression: ta exempelvis Latinamerika. Nyligen förklarade Biden öppet, i sina egna ord, att föreställningen om Latinamerika som “Amerikas bakgård” är missvisande och föråldrad. “Det är inte Amerikas bakgård. Allting söder om den mexikanska gränsen är Amerikas fram-gård (front yard)”.[12]

Biden. Bild: Carlos Latuffe

 Det är rätt intressant: dessa uttalanden är omöjliga att hitta i svensk press – och i västerländsk press överhuvudtaget; det tas helt enkelt för givet att Väst har rätt att kontrollera och tortera en hel kontinent, liksom man alltid gjort. Anta att Putin förklarade att Europa inte var dess “bakgård” den hade full rätt till. Europa är snarare hans “fram-gård”; det hade förstås varit startskottet till Tredje världskriget.

 I Latinamerika har USA:s hållning haft en tydlig effekt. Ta exempelvis de senaste tjugo åren. I en detaljerad studie, utförd av Stansfield Smith som är en ledande expert i frågan, kan vi läsa att USA tillsammans med Väst utfört “27 USA-stödda kupper och försökta kupper inom de första 21 åren” sedan år 2000. Däremot kan antalet “vara ofullständig”, då den inte räknar flera tekniska ränker som Västs marionetter deltagit i, såsom Lenin Moreno i Ecuador. “Under 2022”, fortsätter Smith, “kan vi förvänta att USA fortsätter med sina kuppförsök mot Kuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Peru” med flera. Det är, kort sagt, vad man förväntar sig av en nation som förklarar hela området vara dess “fram-gård”. Metod? Smith utvecklar:

Under det 21:a århundradet har USA, tillsammans med företagseliter, traditionella oligarkier, militären och massmedia, kontinuerligt försökt utföra kupper mot latinamerikanska regeringar vilka satt folkets behov före det amerikanska näringslivets behov. Amerikanskt organiserade kupper i Latinamerika är knappast en företeelse som hör till 1900-talet. Inte desto mindre har amerikanska ledare vänt sig till en ny kuppstrategi, som är beroende av ‘soft coups’ [ej uppenbara kupper: rentav invasioner o.s.v.], vilket är en tydlig förändring från de ökänt brutala kuppmetoderna som användes i Chile, Argentina, Uruguay och andra länder under 1970-talet. En av de viktigaste aspekterna för USA i dessa nya sorters kupper är att de måste ha en laglig och demokratisk facade till största möjliga mån. Den amerikanska supermakten inser att det för ‘soft coups’ är avgörande att mobilisera [till synes] populära krafter i regeringskritiska protester och marscheringar […dessa…] färgrevolutioner är tungt finansierade av amerikanska och europeiska NGO:s, såsom USAID, NED, National Democratic institute, International Republican Institute, Open Society Foundations, Ford Foundation med flera […] Amerikanska statskupper har under detta århundradet utgått från tre mekanismer, som alla tre har varit mycket framgångsfulla. Först och främst den ekonomiska krigföringen mot ett land genom sanktioner och belägringar, vilket orsakar missnöje bland befolkningen i landet mot styret. För det andra: massmedia sprider desinformation (ofta kring ‘mänskliga rättigheter’, ‘demokrati’, ‘frihet’ eller ‘korruption’) för att sporra massrörelser mot de ledare som sätter det inhemska intresset framför USA:s finansiella intressen. Detta är synnerligen beroende av CIA:s sociala mediers operationer att flöda ett land med desinformation. För det tredje: man använder juridisk krigföring, genom skendemokratiska metoder för att sätta stopp för de som försvarar sin nations suveränitet […vi har sett…] valkupper i länder såsom Haiti, Honduras och Brasilien, i vilka USA konstruerar kupper genom att stjäla valen [genom sina valda kandidater].[13]

I vanlig ordning finns det en rik och detaljerad teknisk dokumentation kring detta, om än mycket svår att hitta här hemma – det åker rakt ned i Memory Hole. Men det finns en till metod, som har tillämpats precis samtidigt som vi anklagat Ryssland för “aggression”. I latinamerikansk press från januari kan vi läsa att den bolivianska staten “beslagtog vapenleveranser som skickats av USA till den separatistiska regionen Santa Cruz.”

Denna plats är “navet för fascistiska oppositionsgäng som ledde” den västerländska “kuppen november 2019, som avsatte den demokratiskt valde Evo Morales”, då han började bli alltför självständig och hota Västs tillgångar till landets mineraltillgångar och utgjorde ett föredöme för de övriga länderna i regionen.[14] Denna nazistiska front har en lång och makaber lista av meriter som samlades efter kuppen, inklusive återkommande illegala förlängningar av sitt illegala ämbete. Under kuppen “dödades 35 ursprungsbolivianer”, 800 sårades “allvarligt” och över ett tusen fängslades samt hundratals flyende. “Jakten på folkliga ledare, journalister och legitima tjänstemän” fortsatte efteråt.[15] I en rapport om kuppen 2019 skriven av Interdisciplinary Group of Independent Experts, på nästan 500 sidor, fastslås att “den USA-stödda kuppen” innefattade “systematisk tortyr och summariska avrättningar”. Inget mindre än “folkmord” och “massakrer” – i deras ord.[16]

      Det är dessa krafter man nu stöttar med militärt stöd, i syfte att skapa en separation, kanske till och med regimskifte. Eller för att omformulera det i termer som angår den verkliga världen: Nämligen göra mot Bolivia precis det vi anklagar Ryssland för att göra med Ukrainska separatister. Det är riktig aggression, och endast genom elementär logik bör ramaskri höras på varje ledarsida om fallet Bolivia, då det är åtminstone identiskt till fallet Ryssland-Ukraina – och sker samtidigt aggressionsanklagelsen riktas mot Fienden. Då fel personer utför aggressionen och terrorn, däremot, har intelligentian lämnat ämnet utan att ens nämna det – något som är fullständigt standard. Faktum är att vi hyllar angriparen. Några dagar efter rapporterna om den amerikanska aggression mot Bolivia kom ut, prisade Bo Rothstein, en av de mest ansedda svenska statsvetarna, USA för att vara “den liberala demokratins ankare och grundläggande garanti i världen”.[17] Den där hade till och med Orwell fått klura på.

Och så fortsätter fallen av aggression i den verkliga världen som går obemärkta, såsom Saudikoalitionens angrepp mot Jemen och USA:s unilaterala blockad mot Kuba. Dessa har inneburit massiv förstörelse och terror, med inga tydliga slut, till skillnad från den nuvarande Ukrainakrisen, där “en ärlig utvärdering av situationen visar att sannolikheten att man finner en diplomatisk lösning för fred är påtagligt större än hotet av ökad spänning”, för att citera Mykhailo Podolyak, Zelenskijs personliga rådgivare.[18] Däremot – eftersom dessa är opassande ämnen för intellektuella som tjänar etablerad makt – kan inga kommentarer hittas, i fullt förväntad ordning.

Referenser

[1] Antiwar, 31 januari 2022.

[2] Från Centre for Defence Strategies in Kyiv, citerad ur Counterpunch, Cockburn, 1 februari 2022. För fler kommentarer från Ukraina, i vilket man påpekar det självklarar om det egentligen obefintliga invasionshotet, se min text i Global Politics, 26 januari 2022. Se dessutom min text i Synapze, 31 januari 2022.

[3] För detaljer om vem som utför aggression mot vem, se e.g. Olluri, Global Politics december 2021 till januari 2022. För endast ett av de senaste exemplen, se Stars and Stripes’ studie från 28 januari 2022 (Alison Bath). I den kan vi läsa att amerikanska attackfartyg i Svarta havet mer än dubblerade från 2020 (82 dagars närvaro) till 2021 (182 dagar).

[4] Responsible Statecraft, 28 januari 2022. Det första citatet är från James Taiclet, VD för Lockheed Martin. Det andra från Greg Hayes, VD för Raytheon.

[5] DI, 5 februari 2022.

[6] Aftonbladet, 2 februari 2022.

[7] GP, 4 februari 2022.

[8] Expressen, 4 februari 2022.

[9] Fokus, 2022/5, s. 15.

[10] Se Olluri i fotnot 3.

[11] Fullständig källförtäckning i Olluri, 26 januari 2022. Om simulerat bombardemang mot Iran, se The Times of Israel, 2 februari 2022.

[12] Multipolarista, 20 januari 2022.

[13] Resumen, 6 januari 2022. Allt detta beskrivs i detalj av e.g. Ben Norton i The Grayzone, eller i min text i Global Politics, 5 december 2021.

[14] Multipolarista, 15 januari 2022. För bakgrund, se Global Politics, 13 november 2019.

[15] Global Politics, 18 oktober 2021.

[16] Center for Economic and Policy Research, 27 augusti 2021. Se dessutom Strategic Culture, 23 augusti 2021.

[17] SvD, 28 januari 2022.

[18] Antiwar, 7 februari 2022. Detta har upprepats av andra Ukrainska analytiker. Maksim Buzhansky, fullmäktig i Zelenskijs parti, utvecklar varför vi har denna tillgjorda kris till att börja med:

En rad konflikter, från Ukraina till Belarus, och krigsvarningarna är överdrivna, nyhetsflödet låter som maskingevär, skräller som pansarvagnar och väser som stövlarna på jägarsoldater [..] All denna spänning kommer senare att plötsligt försvinna och tjuta som en ballong, och det kommer ske en överenskommelse vid förhandlingsbordet…

…för att sedan gå vidare till nästa kris som kan användas som en förevändning för ytterligare militära utgifter och vinster. Se min text i Synapze, op. cit.

Föregående artikelVarför Ryssland driver västvärlden till vansinne
Nästa artikelUtrikespolitiska deklarationen, DN Debatt – fortsatt ensidig, livsfarlig marsch mot ökad risk för krig.

17 KOMMENTARER

 1. Demokratin, som Putin anklagas för att åsidosätta, är redan död i västvärlden. Numera är det governance [ https://sv.wikipedia.org/wiki/Governance ] som gäller, ett styrelseskick som i praktiken är snudd på synonymt med fascism [ https://sv.wikipedia.org/wiki/Fascism ].
  De största makthavarna är inte politikerna utan globalister och deras storföretag. Dessa agerar genom sina lobbyorganisationer som The World Economic Forum, Bilderberg Meeting, The Trilateral Commission, The Club of Rome, European Round Table of Industrialists m.f. I dessa organisationer samlas politiker och globalister för att konspirerar mot folket (bestämma om vår framtid över våra huvuden).
  Ledande expert i Sverige, på detta område, är utan tvivel Jacob Nordangård som gjort mångåriga efterforskningar i det rika material som globalisternas organisationer sprider helt öppet. Så det är inga mumbo-jumbo teorier Nordangård sysslar med. Skulle våra mainstreammedier vilja ta sitt självpåtagna demokratiska ansvar skulle de hitta all information om denna världsomspännande konspiration bara ett musklick bort.
  2012 doktorerade Jacob Nordangård vid Linköpings universitet på avhandling Ordo ab Chao om den politiska historien om biodrivmedel i den Europeiska Unionen. Om dess aktörer, nätverk och strategier. [ http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:572917/FULLTEXT01.pdf ] Självklart var det storföretagen och dess lobbyister som låg bakom EUs etanolsatsning, den som blev obsolet efter bara några år. Pga avhandlingen intervjuade Nordangård Anders Wikman i hans egenskap som företrädare för Romklubben, där han idag är ordförande, samt att Wikman då även var ”förtroendevald” Europaparlamentariker. [ http://pharos.stiftelsen-pharos.org/intervju-med-anders-wijkman/ ]
  2019 skrev Nordangård boken Rockefeller – En klimatsmart historia. [ https://www.bokus.com/bok/9789151907505/rockefeller-en-klimatsmart-historia/ ] Boken är en rafflande och paradoxal historia som visar hur en av världens mäktigaste finans- och oljefamiljer finansierat miljö- och klimatforskning sedan 1950-talet och medverkat till att utforma klimatpolitiska åtgärder sedan 1980-talet.
  I december 2020 utkom Jacob Nordangård med Den globala statskuppen. [ https://www.bokus.com/bok/9789198584349/den-globala-statskuppen/ ] Den boken berör just den samhällsomvälvning som världens rikaste människor och storföretag vill genomdriva genom sina lobbyorganisationer och västvärldens korrupta, alternativt naiva, men garanterat antidemokratiska politiker.

  Det är skamligt att vi inte blir upplysta om hur världen styrs. Vi blir ständigt påminda om att demokratin är hotad, men vi har inte demokrati och det är inte nazister och populister som hotar den. Det är globalisterna som vill krossa allt folkligt inflytande och styra oss som sina marionetter, så som de redan styr journalisterna inom mainstreammedia.

  • Glömde berätta det jag från början avsåg berätta nämligen om World Economic Forum’s “Young Global Leaders” som Jacob Nordangård nyligen skrev om på sin blogg. [ http://pharos.stiftelsen-pharos.org/world-economic-forums-young-global-leaders/ ]YGL och dess föregångare Global Leaders for Tomorrow är indoktrineringsprogram där framtida makthavare inom politik och näringsliv fostras. Där har svenskar som Mona Sahlin, Niklas Zennström bröderna Wallenberg skolats.
   Bland andra makthavare i Young Global Leaders återfinns också Finlands statsminister Sanna Marin, Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern, Österrikes tidigare förbundskansler Sebastian Kurz, Frankrikes president Emmanuel Macron, Tysklands tidigare förbundskansler Angela Merkel och Facebook-grundaren Mark Zuckerberg.
   Nya Dagbladet har en informativ artikel om WEF, YGL och GLT där de bland annat citerar WEFs ledare Klaus Schwab som stolt berättar att: ”Vi har penetrerat världens regeringar”. [ https://nyadagbladet.se/utrikes/klaus-schwab-vi-har-penetrerat-varldens-regeringar/ ]

   • Hm, Magnus Berg, ”globalister som konspirerar mot folket” är inget annat än verktyg för USA-imperialism. Jag tycker att Nordangård blandar bort korten. För verkligheten ser väl ut så här: USA strävar efter att behålla sitt världsherravälde över de andra stormakterna, Europa har varit USA:s verktyg, men är till viss del splittrat, Kina och Ryssland tenderar att gå samman….alla länder är kapitalistiska men har nått olika långt i sin utveckling. Det här skrev Lenin om i sin bok Imperialismen- kapitalismens högsta stadium.
    Och själva grundproblemet heter kapitalism.

    • Om man ser vilka som styr USA så är det inte politikerna utan oligarkerna. USA är inte heller en demokrati. Så USA företräder oligarkernas intressen. Därmed är också USA-imperialismen ett uttryck för och ett förverkligande av oligarkernas intressen. Så i grunden, bakom kulissen, är det USAs oligarker, i gott samförstånd/samarbete med världens oligarker, som konspirerar mot folket.

     • Magnus Berg….Om det nu är så att ”bakom kulissen är det USAs oligarker, i gott samförstånd/samarbete med världens oligarker, som konspirerar mot folket”, hur förklarar du då att USA är den största medlemmen i Nato och att Nato har etablerats i 14 sk östländer sedan muren föll, trots att de lovade Gorbatjov att inte utvidga sig en tum österut , och att de försöker få Ukraina att också ansluta sig till Nato… eller att få igång ett krig mellan Ukraina och Ryssland. Eller hur förklarar du att en ny militärpakt har bildats och som heter Aukus (Australien, UK och USA) som är riktad mot Kina?

     • catarina östlund: Det stämmer ju helt överens med oligarkernas intressen.
      Det har i storföretagens intressen, sedan industrialismens början, varit en kamp om naturtillgångar och marknader. USA har alltid använt sin militär för att tillmötesgå dessa intressen.

      Storföretagen vill kunna lägga beslag på Rysslands gigantiska naturtillgångar. Något Putin vägrar. Och av den anledning inringar USA Ryssland genom att göra Rysslands grannländer till NATO-medlemmar. USA planerar att attackera Ryssland, i morgon eller längre fram i tiden, såvida inte Ryssland öppnar upp för västerländska storföretag att profitera på Ryska naturtillgångar.

     • Petergfström…nej Lenin var inte ett verktyg för oligarkin, läs vad Anders Carlsson som skrivit boken”Resa in i det okända” om Sovjetunionens historia svarar på frågan:
      -Lenin och bolsjevikerna förespråkade ju proletariatets diktatur. Vad betyder egentligen det begreppet?
      – För ryska arbetare och bönder i oktober 1917 var detta begrepp, arbetarnas och böndernas diktatur som man kallade det, mycket enkelt att förstå. Det var arbetarnas makt över kapitalisterna och böndernas makt över godsägarna. Och därmed också den stora majoritetens makt över en liten minoritet. Det begrep varenda arbetare och bonde in på bara kroppen.
      – Den stora majoriteten i samhället utövade makt genom sina valda organ, sovjeterna. Men detta uteslöt de tidigare härskande klasserna som därmed inte hade möjlighet att påverka samhällslivet. Det var först med författningen 1936 som alla medborgare formellt gavs rösträtt.”
      https://proletaren.se/inrikes-ovrigt/forsta-gangen-i-historien-utmanades-kapitalismen
      Och att kapitalister till en början tilläts utöva verksamhet i unionen är ju inte det samma som att Lenin var kapitalisternas verktyg, snarare tvärtom.

 2. Svar till Magnus Berg …det jag vänder mig mot när det gäller Jacob Nordangård är att han dels har hävdat ””att det finns organisationer och individer som vill utnyttja klimathotet för sina egna syften” (det förekommer säkert, precis som för andra problem och hot. Men det innebär ju inte att problemet inte finns, eller att det inte finns organisationer och individer som faktiskt försöker lösa det)……men Jacob Nordangård går mycket längre enligt honom handlar det helt och hållet om ett utnyttjande av ett hot som är en ren bluff. Det finns inga som helst rationella skäl att vara orolig för mänskligt orsakade klimatförändringar enligt den serietidningsmässiga bild som Nordangård målar upp. Bland ’klimathotarna’ finns följaktligen bara lögnare och lurade.” (Uppsalainitiativet 2015).
  Jag vet inte om Jacob N har ändrat sig nu och tar klimathotet på allvar nu, men tidigare har han ofta skrivit om klimatkrisen som en ”konspiration av ett antal globalister”.

  Och en sak till, menar du och Jacob Nordangård att det inte finns globalister/kapitalister i andra länder, när du skriver: “Så i grunden, bakom kulissen, är det USAs oligarker, i gott samförstånd/samarbete med världens oligarker, som konspirerar mot folket?”
  Anders Carlsson skrev i Proletären 2011 “En central del i Lenins imperialism-teori är att världskapitalismen utvecklas olikmässigt i sina olika delar, vilket skapar konflikter mellan gamla och trötta kapitalistiska länder och unga och uppåtstigande, konflikter som i det mest akuta skedet ställer krav på våldsam omfördelning av makt och resurser……
  Till frågan om relationen mellan USA och Kina skall sägas att den innehåller alla drag som Lenin anförde som kännetecknande för kapitalismens olikmässiga utveckling. USA är ett kapitalistiskt land på nedåtgång, fortfarande överlägset mäktigt, men redan ekonomiskt oförmöget att bära sin väldiga makt, vilket den parasitära skuldekonomin visar. Medan Kina är ett kapitalistiskt land på hastigt uppåtgående.
  Förr eller senare tar denna olikmässiga utveckling ut sin rätt i hårdnande konflikt. Frågan är när denna punkt nås…….
  Men det typiska för relationen är ännu ett symbiosförhållande, där USA är beroende av Kina som profitverkstad och finansiär och där Kina är beroende av USA som investerare och marknad.
  Detta symbiosförhållande kommer inte att vara för evigt…….” https://proletaren.se/artikel/stub-132

  Bertil Kilner skrev i Proletären i en artikelserie om kapitalismens kris 2021 : Med anledning av första världskriget 1914-1918 skrev Lenin i Staten och revolutionen: ”Kapitalisterna delar upp världen, inte för att de är ondsinta utan för att behovet av profit tvingar dem”. Alltså: kapitalism utan krig finns inte, systemet tvingar fram det. Vad är motsättningen nu mellan USA och Kina annat än en kapitalistisk kamp om avsättningsmarknader?”
  Om första världskriget står att läsa i ett häfte om imperialism ” I själva verket är krigets karaktär den, att den fördes mellan de stora slavägarmakterna för att befästa och utöka slaveriet . Säregenheten var, att det inte fördes i kolonierna utan i Europa.”
  Alltså det är inte fråga om ett ental globalister/kapitalister i världen som tillsammans konspirerar mot folket.

 3. Åtminstone är västvärldens globalister med i gänget som konspirerar mot folket. Dessutom ingår globalister från länder som underkastar sig USAs vilja. Men jag har även för mig att jag även läst att de har med några kineser, men där är jag osäker.
  Till gänget räknar jag i första hand World Economic Forum vars alla s.k. partners listan här: https://www.weforum.org/partners#search Jag har inte orkat gå igenom alla, det är massor av företag och därmed kapitalister som ingår.

  Vad gäller Jacob Nordangårds tanke om miljön och klimatet så kommer både han och jag från Miljöpartiet. Jag var med och satt i en social distriktsnämnd/stadsdelsnämnd i Stockholm under mandatperioden 94-94 för Mp. Nordangård satt i stadsplanenämnden i Norrköping för Mp men hoppade av 2008 för, som han skriver, ”Partiet blev allt mer främmande för mig när de övergav sin EU-kritiska linje och gjorde klimathotet till en politisk doktrin.” Ur boken ”En obekväm resa) sid 9.
  Jag antar att Nordangård då hade samma miljöintresse som jag själv hade haft. Sedan har vi båda utvecklats. Egentligen är har jag ju stått still, jag stödjer fortfarande den linje som Birger Schlaug då stod för och fortfarande står för.
  Med detta sagt är åtminstone inte jag, och jag tror inte heller Nordangård, blinda för hur klimatet förändrats. Men jag kan inte föra Nordangårds talan, eftersom jag inte vet, men själv har jag förstått att klimatet går i vågor. Det blir varmare och det blir kallare, även utan människans inblandning. Som IPCCs forskare berättat så består orsakas den nuvarande periodens uppvärmning till största delen av ökade solinsläpp, pga färre partiklar i luften, medan koldioxiden står för 1/3 av uppvärmningen. Solinsläpp är enkelt att mäta, däremot är koldioxidens påverkan mer en tes än ett faktum.
  Det dagens klimatalarmister gör är att de väljer en lämplig tidsperiod för att bevisa att vårt klimat ändrar sig onormalt. De jämför dagens temperaturer med en extra kalla klimatperiod, i stället för att jämföra med en mer medelklimatperiod.

  Jag har skrivit – utifrån Sven Börjessons bok En klimathistoria – på min blogg om det jag funnit mest anmärkningsvärt om klimathysterin. Det kan kanske vara intressant som motbild till klimatalarmismen. https://motbild.se/tag/klimat/

  • Magnus Berg du skriver ”Som IPCCs forskare berättat så består orsakas den nuvarande periodens uppvärmning till största delen av ökade solinsläpp, pga färre partiklar i luften, medan koldioxiden står för 1/3 av uppvärmningen.”
   Det stämmer inte: Läs här:
   ”Huvudbudskap FNs klimatpanels rapport 2021 ”Den naturvetenskapliga grunden”
   A.1 Det är otvetydigt att mänsklig påverkan har värmt upp atmosfären, havet och landområdena. Omfattande och snabba förändringar har inträffat i atmosfären, havet, kryosfären och biosfären……
   A.2 Den senaste tidens omfattning på förändringar i klimatsystemet i sin helhet och det nuvarande tillståndet av flera av dess aspekter saknar motstycke många århundraden till många årtusenden tillbaka i tiden……
   A.3 Mänskligt orsakad klimatförändring påverkar redan många väder- och klimatextremer i alla områden jorden runt. Sambandet mellan observerade förändringar i extremer som exempelvis värmeböljor, skyfall, torka och tropiska cykloner, och hur de påverkas av mänsklig klimatpåverkan, har stärkts sedan AR5.
   https://www.smhi.se/klimat/ipcc/huvudbudskap-1.174301

   • Nu gör du ett stort fel. Och det är just det felet som de s.k. klimatskeptikerna (vilka kanske faktiskt inte är skeptiska till klimatet och förändringen, utan är kritiska till klimatalarmismen) försöker förklara utan att någon tycks lyssna.

    Det du hänvisar till SMHIs text ”Huvudbudskap FNs klimatpanels rapport 2021” [ https://www.smhi.se/klimat/ipcc/huvudbudskap-1.174301 ] är en sammanfattning av ICPPs sammanfattning ”Summary for Policymakers” [ https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf ] som i sin tur är en sammanfattning av ICPPs forskares rapport på 3949 sidor [ https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf ].

    Det de s.k. klimatskeptikerna vänder sig emot är att IPCCs sammanfattning är en politiskt produkt i opinionsbildande syfte. En produkt där forskarna inte har inflytande över urval eller formulering.
    De som tagit sig omaket att faktiskt att läsa forskarnas rapport(er) har då upptäckt att sammanfattningen är betydligt mer krisorienterad och alarmistisk än vad forskarnas rapport(er) ger underlag för. Kanske har detta att göra med att: “The Intergovernmental Panel on Climate Change shall concentrate its activities on the tasks allotted to it by the relevant WMO Executive Council and UNEP Governing Council resolutions and decisions as well as on actions in support of the UN Framework Convention on Climate Change process”. [ https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/09/ipcc-principles.pdf ]
    Med tanke på att World Economic Forum och FN tillsammans kommit överens om ett strategiskt partnerskap [ https://www.weforum.org/press/2019/06/world-economic-forum-and-un-sign-strategic-partnership-framework ] för att snabba på implementeringen av Agenda 2030, där bl. a. klimatfrågan ingår, så kan vi återigen konstatera att globalisterna driver på utvecklingen i världen över huvudet på oss (d.v.s. globalisterna och FN, i det här fallet konspirerar mot folket).

    Hämtar du nu ner IPCC-forskarnas rapports sjunde kapitel (så du slipper hämta alla 3949 sidorna) [ https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Chapter_07.pdf ] och skrollar ner till stycket ”7.2.2.3 Changes in Earth’s surface energy budget” så kan du där läsa att det jag tidigare hävdade om solens ökande uppvärmning av jorden nu bekräftas ytterligare – mitt påstående i förra inlägget var från 2017 år rapport, sid 184 [ https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2017/09/WG1AR5_Chapter02_FINAL.pdf ].

    Det finns alltså all anledning att ta IPCCs Summary for Policymakers med en jättestor nypa salt. Likaså är inte våra myndigheter eller journalister tillförlitliga eftersom de är alldeles för lata för att läsa IPCC-forskskarnas rapport. Jag har inte heller läst forskarnas rapport men jag förlitar mig mer på dem som läst dem, eller tagit del av sakkunniga som läst dem, än de politiker och opinionsbildare som enbart läst Summary for Policymakers.

    • Svar till Magnus Berg….Det här råder det vetenskaplig konsensus om i IPCC- rapporten

     Fem huvudbudskap från FN:s klimatrapport:

     1.Läget är mycket allvarligt och vi kommer att uppleva stora klimatförändringar.

     2.Vi riskerar att passera 1,5-gradersmålet inom 10-20 år.

     3.Människans utsläpp av fossilgaser är huvudorsaken som driver på extremvädret.

     4.Vi närmar oss tröskeleffekter med större risker och oåterkalleliga effekter. Det kan förstärka klimatförändringarna ytterligare. Exempel på tröskeleffekter är smältandet av Arktis istäcke och glaciärer, havsnivåhöjningar på 1-2 meter till år 2100, att Amazonas börjar läcka mer koldioxid än den tar upp och smältande permafrost som frigör stora mängder metan.

     5.Kraftiga, snabba utsläppsminskningar behövs nu för att minimera temperaturökningen och är avgörande för miljön, biologisk mångfald, liv på jorden och luftkvaliteten. (Naturskyddsföreningen)

     ——————-

     Och det här skriver Wikipedia om ”Klimatskepticism, klimatförnekelse eller klimatförändringsförnekelse är förnekande, avfärdande eller ogrundat tvivel som motsäger vetenskapens konsensus om klimatförändringar, som den exempelvis presenteras i FN-panelen IPCC:s sammanfattande bedömning.

     Bland de frågor som klimatskeptiker tar upp finns sammanblandning mellan klimat och väder,[ att solen eller naturliga temperaturcykler skulle vara orsaken till temperaturförändringarna, att modellerna för att räkna fram förändringarna och temperaturmätningarna inte är tillförlitliga, och klimatforskares påståenden om förändringar sker skulle vara falska Enligt forskning från Chalmers är de två största grupperna av klimatförnekare de industrier som producerar olja och högerextremister. En annan grupp är libertarianer som propagerar för mindre regeringsmakt, medan egennytta är en viktig egenskap inom de klimatskeptiska rörelserna.”

     Tänk efter vilka har intresse av att misstänkliggöra IPCC, jo oljeindustrin och högerkrafter, som det står i Wikipedia, dessa visste precis hur dom skulle splittra motståndet, ex genom det som Jacob Nordangård och Lars Bern har gjort sig till tolkar för ” En samling globalister som vill ta kontroll över världen för att kunna styra den som dom vill” typ….

     Oljeindustrin och högern var nämligen helt på det klara med att ”frågan om klimatet var en trojansk häst fullastad med socialism”…..och också var den skulle sluta…nämligen exakt det som håller på att hända nu – läs Fridays för Futures upprop för klimatmarschen den 25 mars….”Deras vinster vår död” ”Människor inte profiter”osv.

     Självklart skrämde den växande-men till en början omedvetna klimatrörelsen- och främst Greta- skjortan av kapitalisterna, som förstod att förr eller senare skulle Greta och rörelsen också förstå att användning av fossilt bränsle var en absolut nödvändighet för kapitalisternas vinstmaskiner , dvs produktionen…..och därmed skulle de till slut börja rikta blickarna mot och döma ut hela det kapitalistiska systemet…..

     För högern och oljebolagen återstod till slut bara att hitta på en massa teorier som förnekade klimatrealiteter.

 4. Svar till Magnus Berg …Som Anders Carlsson skriver i Proletären ”Förr eller senare tar denna olikmässiga utveckling [dvs hur långt kapitalismen har utvecklats i repektive land] ut sin rätt i hårdnande konflikt. Frågan är när denna punkt nås…….
  Men det typiska för relationen är ännu ett symbiosförhållande, där USA är beroende av Kina som profitverkstad och finansiär och där Kina är beroende av USA som investerare och marknad.
  Detta symbiosförhållande kommer inte att vara för evigt…….”
  Lenin beskrev redan 1916 den epok vi har mitt framför oss just nu, ”kapitalismens högsta och sista” stadium, nämligen imperialismen”.
  Kännetecknen Lenin angav var: 1. Koncentration av produktion och kapital, vilken uppnått ett så högt utvecklingsstadium, att den skapat monopolen, vilka spelar en avgörande roll i det ekonomiska livet. 2. Bankkapitalets sammansmältning med industrikapitalet och uppkomsten av en finansoligarki på basis av detta finanskapital. 3. Kapitalexporten till skillnad från varuexporten erhåller synnerlig betydelse. 4. Internationella monopolistiska sammanslutningar av kapitalister, vilka delar världen mellan sig. 5. Jordens territoriella uppdelning mellan de kapitalistiska stormakterna är avslutad.

  Här finns en utmärkt broschyr som tydligt förklarar orsaken till ex första och andra världskriget och efterkrigstiden….viktiga kunskaper för alla oss som vill leva i en rättvis och fredlig värld, och även för alla unga som kämpar för klimatet och som har börjat förstå att roten till det onda heter “kapitalism”.

  https://www.kommunisterna.org/bilder-filer/broschyrer-bocker/broschyr-imperialism.pdf

 5. Satt och slötittade lite på OS med frugan, hon gillar konståkning! I paråkningen var det några som tävlade för Georgien med ryska namn och som bodde i Perm, alltså i Ryssland och med ryska tränare! De hade av allt att döma inget med Georgien att göra förutom då att de fick tävla i OS eftersom de inte platsade bland de bästa ryska paren…En genväg alltså till internationella tävlingar för dem! Och det var en singelåkande tjej från Sankt Peterburg som gjorde likadant, tävlade för Georgien uppenbart av samma orsak. Man kan ju undra varför Georgien blivit så populärt att tävla för bland de ryska lite mindre duktiga åkarna? Sen den manliga kommentatorn på kanal 5 skulle väl kanske fundera lite på sitt ”yrkesval”? Han låter sin personliga aversion mot Ryssland lysa igenom helt okamouflerat. Man vill ju inte höra hans politiska preferenser och PK-mentalitet i kommentarerna när ryska idrottare deltar! Det är inga problem för honom att heja på åkare från Ryssland så länge de inte tävlar för Ryssland utan t ex Georgien!

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here