Aktuella frågetecken med Coronavirus och COVID-19. Mycket varierande antikroppsnivåer och kvarvarande virus trots negativa tester.

7
2499

Det är mycket vi inte vet om coronavirus och sjukdomen COVID-19. Här utdrag från ett par artiklar i South China Mornings Post.


Vad betyder de starkt varierande antikroppsnivåerna hos patienterna med COVID-19?

South China Morning Post 6 april.
Forskare i Shanghai uppger att vissa patienter som återhämtat sig inte visar några tecken på de neutraliserande proteinerna och har låga nivåer av antikroppar. Ett team från Fudan University analyserade blodprover från 175 patienter som släpptes från Shanghai Public Health Clinical Center och fann att nästan en tredjedel hade oväntat låga nivåer av antikroppar.I vissa fall kunde antikroppar inte detekteras alls .

”Huruvida dessa patienter hade en hög risk för återfall eller reinfektion bör undersökas i ytterligare studier,”
skrev teamet i en preliminär forskningsrapport. Studien var den världens första systematiska undersökning av antikroppsnivåer hos patienter som hade återhämtat sig från Covid-19.

Alla patienter hade nyligen återhämtat sig från milda symtom på sjukdomen och de flesta av de med låga antikroppsnivåer var unga. Forskarna uteslöt patienter som hade tagits in på intensivvårdsavdelningar eftersom många av dem redan hade antikroppar från donerat blodplasma.

”Cirka 30 procent av patienterna lyckades inte utveckla höga titrar för neutraliserande antikroppar efter Covid-19-infektion. Emellertid var sjukdomens varaktighet hos dessa patienter jämfört med andra, ”sade de. Teamet fann också att antikroppsnivåerna ökade med åldern, med personer i åldersgruppen 60-85 år som visade mer än tre gånger så många antikroppar som personer i åldersgruppen 15-39 år.

De låga mängderna antikroppar kan påverka immunitet, resistens mot sjukdomen bland den allmänna befolkningen. Tio av patienterna i studien hade en antikroppsnärvaro så låg att den inte ens kunde upptäckas i laboratoriet. Dessa patienter upplevde typiska Covid-19-symtom, inklusive feber, kyla och en hosta, men kan ha slagit tillbaka viruset med andra delar av immunsystemet, t.ex. T-celler eller cytokiner. Hur de gjorde detta var fortfarande oklart.”Vaccinutvecklare kan behöva ägna särskild uppmärksamhet åt dessa patienter,” sade forskarna.

Många frågor om viruset förblir obesvarade, inklusive hur viruset gjorde hoppet från djur till människor; varför vissa människor dör av Covid-19 och andra är asymptomatiska; och varför vissa återhämtade patienter testar positivt igen.

Professor Wang Chen, en ledande vetenskaplig rådgivare för centralregeringen, sa till statliga medier på måndag att det var alldeles för tidigt att förklara seger mot sjukdomen även i Kina, där situationen var under kontroll för nu. ”Vem vet om detta kommer att bli något som en säsongsinfluensa eller kronisk sjukdom som hepatit B, eller bara försvinner som Sars?”


Coronavirus kanske kan finnas kvar hos patienter som testat negativt.
South China Morning Post 30 april.

Coronavirus kan kanske finnas kvar djupt nere i lungorna efter att patienterna har återhämtat sig. Undersökning efter döden på en äldre kvinna visade spår av virus i lungorna efter det att hon hade testat negativt tre gånger och släppts ut från sjukhuset. WHO och forskare undersöker varför vissa återhämtade patienter testar positivt igen. Forskare antyder att vanliga testmetoder inte skulle upptäcka alla spår av viruset.

Upptäckten harpublicerats i en artikel i vetenskapliga tidskriften Cell Research kan kanske förklara varför ett växande antal återhämtade patienter hade testat positivt igen. Vid undersökning av 78-årig kvinna som friskförklarats av COVID-19, testar negativt tre gånger men som strax därefter dog av en hjärtattack.

Man fann inga spår av coronavirus i hennes lever, hjärta, tarm, hud eller benmärg. Men forskarna fann kompletta stammar av viruset i vävnad djupt i hennes lungor. ”Mer än 160 återhämtade patienter i Sydkorea har testat positivt för en andra gång”, enligt sydkoreanska hälsomyndigheter tidigare denna månad. Liknande fall rapporterades i Kina, Macau, Hong Kong, Taiwan, Vietnam och Filippinerna, bland andra. Vissa positiva tester kom så länge som 70 dagar efter att personen först släpptes, enligt media rapporter på fastlandet.

Notera att Världshälsoorganisationen undersöker varför vissa patienter som tillfrisknat testade positivt igen. Den varnade nyligen för att det hittills inte fanns några bevis för att personer som var smittade av viruset inte skulle smittas igen. Eftersom ett växande antal människor återhämtar sig från infektion kan fenomenet påverka sjukdomskontrollpolicyn och vaccinutveckling. Man har spekulerat i bristfälliga tester förstås.

Den uppskattade risken för att en återhämtad patient testar positivt igen varierar från en studie till en annan. .En annan studie förra månaden, ledd av professor Tong Xialin vid Pekinguniversitetet för kinesisk medicin, konstaterade att frekvensen var nästan 16 procent bland patienter som endast tar västerländsk medicin och mindre än 3 procent bland dem som tog örtdrycker samtidigt.

Professor Zhong Nanshan, en ledande vetenskaplig rådgivare åt den kinesiska regeringen, sade tidigt denna månad att positiva testresultat från tillfrisknade patienter kan orsakas av fragmenterade virusgener. Det fanns inget direkt bevis på att en tillfrisknad patient kunde smitta en annan person, enligt Zhong.

Föregående artikelFira 1 maj även 2020!
Nästa artikelDet sjunkande skeppet – om USA-imperialismens nedgång?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

7 KOMMENTARER

 1. En flitig Flashbackanvändare och reformistisk vänster, med största sannolikhet bosatt i Stockholm, skrev i dag på Coronatråden att Coronaviruset eliminerat alla andra (säsongs)influensor och förmodligen även ”förkylningsymton” typ övre luftvägsinfektion.
  Användaren menar att känner man sig dålig, hostar och är trött så är man angripen av Coronaviruset och något annat existerar inte.
  Min fråga: Sant eller falskt?

  • Tack, svaret på förra frågan är förstås Nej. Har du inte tidigare känt dig dålig, trött och hostat före coronapandemin?

   • Absolut har jag det. Dessutom är jag mottaglig för luftvägsinfektioner och influensor. ”Halsbarn” som liten. Det är ytterligare en anledning till att jag är så försiktig nu.
    Vet inte riktigt vad den regeringsvänlige flashbackaren ville. Men vederbörande är en ivrig förespråkare för ”flockimmuniteten” och så gott som immuniserad mot allt vad nedstängningar och lockdowner heter. Menar att det förstör mer än vad det gör nytta.

    Det går inte läsa alla inlägg om Corona på Flasback men man kan läsa några. Då förstår jag regeringen har medvind nu. Förmodligen främst yngre och medelålders som inte vill offra något av sina levnadsvanor.
    Där har regeringen varit och fiskat och fått napp och full utdelning.

    Sverige, men även Tyskland, USA m.fl. är ultraliberala och s.k. ”öppna samhällen”.
    Men jag förkastar inte mer slutna länder som Ryssland, Kina osv.
    Det beror lite på vad saken gäller.
    Ibland kan auktoriteten var till fördel och t.o.m. helt nödvändig för landets bästa.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here