Det sjunkande skeppet – om USA-imperialismens nedgång?

14
2213
Titanic. Teckning från 2012 det år då det gick på grund. Bild från Pål Steigans artikel.

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel. Jo, jag tycker den är lika aktuell. Idag verkar ”skeppet” ha sjunkit än mer, med 30-40 miljoner arbetslösa.


Det sjunkande skeppet – om USA-imperialismens nedgång?

 

Den här artikeln publicerades ursprungligen av Pål Steigan Det sjunkande imperiet.

Hade just börjat planera för översättning och publicering och ser nu att Knut Lindelöf publicerat den översatt av Bertil Carlman. Det sjunkande imperiet.

Som jag har Pål Steigans löfte att publicera hans artiklar, men inte vill ”konkurrera” med Knut Lindelöf återpublicerar jag bara början av artikeln och flera veckor efter den ursprungliga publiceringen. Den intresserade kan läsa hela artikeln hos Knut och/eller Pål!

Inledning till artikeln ”Det sjunkande skeppet”

”USA:s ekonomi mår dåligt. Landet har en skuldbaserad ekonomi, och har knappt haft någon tillväxt efter finanskrisen. Det åldrande imperiet kommer efter Kina på ständigt nya fronter, och är helt besatt av militära äventyr, som de aldrig vinner, men som fört till att statens ekonomi ytterligare försämrats.

Jon Hellevig, som är finsk ekonom och jurist, har publicerat en artikel vilken grundas på en studie utförd av den i Ryssland baserade Awara Group. Studien har kommit fram till följande slutsatser:

* USA:s skuld kommer att uppgå till 140% av BNP år 2024.
* Nettoökningen av skulden kan bli så mycket som mellan 10 000 och 15 000 milliarder dollar från 2019 till 2024.

* De federala utgifterna för räntebetalning kommer att bli 1.500 miljarder dollar år 2028, ungefär 25% av hela budgeten.
* Sedan 2007 har det inte varit någon reell tillväxt i BNP.

* Tillväxten av statsskulden har varit större än den nominella BNP-tillväxten under de flesta åren sedan 2007.

* USA:s räkenskaper är fulla av siffermanipulering.
* Krigsutgifterna skapar enorma underskott.

* De sociala utgifterna går upp till himlen och gör det omöjligt att få till en verklig utgiftsreduktion. Social välfärd och sjukvård torkar ut.

* En stor del av detta är känt från andra källor. USA har kunnat fortsätta med en grov underfinansiering av budgeten genom att ständigt ta upp nya lån. Detta har man kunnat göra eftersom dollarn är en internationell reservvaluta, som bärs upp av petrodollarsystemet. Alla som handlar med olja måste köpa med dollar, eller har varit tvungna att göra det – fram till nu. Det har gjort att Federal Reserve, som kallas USA:s centralbank, har kunnat trycka så många dollar man
önskat. Detta då man väl vetat att det alltid funnits avsättning för dem på den internationella marknaden.”

Relaterat.
Kampen mot USA-imperialismen – vilka kan vi liera oss med?
USA som världspolis.

Föregående artikelAktuella frågetecken med Coronavirus och COVID-19. Mycket varierande antikroppsnivåer och kvarvarande virus trots negativa tester.
Nästa artikelSå här klarar du Corona-smittan!
Pål Steigan
Pål Steigan är en ledande norsk och nordisk geopolitisk analytiker och bloggare i www.steigan.no

14 KOMMENTARER

 1. Inbördes krig härnäst sedan så katastrofen. Man få väl hoppas att det sker under ens livstid för man vill ju dansa på imperiets grav.

 2. Vänstermänniskor har räknat ut USA så länge jag kan minnas, men verkligheten har varit den motsatta. USA har bara blivit starkare. Dollarns särställning som internationell reservvaluta har gjort att USA kunnat finansiera stora delar av statsutgifterna med sedelpressarna. Om andra länder gjort samma sak hade det lett till inflation och sjunkande värde på den egna valutan. Dollarn har sällan eller aldrig varit så stark som nu. Visst håller Kina på att sticka upp, men USA är fortfarande helt dominerande och kommer så att vara under lång tid ännu.

  • Året är 2019 – eller hur, inte 1919 som bättre stämmer in på din kommentar. Läs debatten i USA och upptäck att det är mer högerkrafter i USA som räknar med en snar kollaps. Överhuvudtaget passar gamla markörer inte särskilt väl in i dagsläget. Kina håller på att sticka upp ? Det var för tjugo år sedan. Kina har redan passerat USA räknat i PPP-termer, som bäst beskriver ekonomisk aktivitet. Och vad är det som ingår i de amerikanska BNP-siffrorna för att de skall framstå som höga. En slösaktig och ineffektiv militär sektor, världens största och dyraste fängelseapparat, en måttlöst spekulerande finansindustri som 2008 visade vad den kan åstadkomma. Hurvida dollarn är stark är en öppen fråga, övervärderad är den förvisso, till nackdel för amerikansk industri som likt Boeing måste trixa sig fram för att klara konkurrensen.
   Alla centrala sektorer behärskas av ett fåtal oligopol som korsägs av varandra och av samma investeringsfonder. Internationellt kan man numera hävda sig endast genom maffiametoder som inte ens de närmaste allierade kommer undan. USA:s styrka ligger till omvärldens nackdel i det ömsesidiga beroendet. En snabb tillbakagång får negativa återverkningar på alla. Men lika klart är att omvärlden måste börja tänka i andra banor. John Maynard Keynes hade lagt fram en plan på en gemensam reservvaluta, en plan som USA avvisade till sin egen fördel. Successivt måste dollarns dominans avvecklas annars blir det inget slut på utpressarmetoderna.

   • Det dröjer inte längre innan dollarn blir inte dyrare en toapapper. Men högern och så kallade liberaler tror på en ”American century”. Kollapsen blir snabbare än man tror. Stor ekonomisk kris, de-dollarization plus inbördeskrig – och så kaboom.

  • Jag håller inte helt med dig att USA har blivit starkare, snarare försvagas USA alltmer, men det fungerar som en roulettspelare som hela tiden förlorar stort och då svarar med att satsa mer och mer. Det är därför dollarn ser ut som om den vore starkare och starkare. Att spelaren satsar mer och mer gör att det ser ut som om han blev starkare och starkare, har mer pengar än han verkligen har, men i slutändan kommer kraschen, och det blir mycket plötsligt. Detta är inget nytt, det scenariot har vi sett förr. Innan dollarn var det den ryska rubeln som var världens hårdvaluta. Kraschen kom oväntat, plötsligt, och blev massiv. Människor hade hela sitt livs besparingar i Rubel, och övernatt blev dom fattiga, just därför att dom då trodde fanatiskt på Rubeln precis som folk tror fanatiskt på dollarn idag. Siffror talar ett helt annat språk än retorik och propaganda, men det är ibland nästan omänskligt svårt att tro på dom.

 3. Man kan fundera över hur kommunist/socialist styrda länder skulle ha klarat sig utan Dollar när deras egna valutor av tradition varit i princip helt värdelösa. Jag har nu läst att Venezuela är dominerande transitland för Latinamerikas kokainhandel. Transporterna sker med flyg. Troligtvis guldgruva för president Maduro och hans närmaste krets. Socialisten litar på Dollar och samlar dem på hög?

  https://en.wikipedia.org/wiki/Illegal_drug_trade_in_Venezuela#/media/File:USSOUTHCOM_Suspect_Air_Activity_2010.png

  Vad gör alla flygplanen i Honduras?

 4. USA och Venezuela

  Ang. ovan. Jag läste en artikel i tidningen The Washington Post.
  Tidningens valspråk: ”I mörker dör demokratin”

  President Nicolas Maduro har stort stöd bland sina anhängare samt militären. Jag tror att stödet hos anhängarna till största delen bygger på ideal men på vad bygger det stora stödet från militären och höga officerare?

  En gång hade jag sällskap med en tjej. Vid ett tillfälle sa hon till mig nedlåtande: – Du har inga riktiga vänner, din sociala krets är ju bara affärskontakter!
  Förmodligen svarade jag inte alls, bara tittade skamsen ned i golvet.

  Senare har jag däremot förstått att tjänster och gentjänster så varar vänskapen längst.

  Och det är nog så man måste betrakta den venezolanska regeringens förhållande till militären. Solidariteten bygger inte på några ideal utan snarare på affärer. Och affärer som i omvärldens ögon kanske inte riktigt tål dagens ljus. Narkotika, olaglig guldbrytning, mat och mediciner. Ja, det är bara att försöka kolla upp läget vad som försegår där i mörkret.

 5. Anmärkning.
  Olaglig guldbrytning i det avseendet brytningen förstör Amazonas regnskog.

  http://www.metallerochgruvor.se/20181218/5792/illegal-guldbrytning-forstor-amazonas-regnskog

  Småskaliga och icke licensierade guldbrytare använder kvicksilver enligt gamla metoder för guldutvinningen vilket förorsakar både stora hälso- och miljöproblem av kvicksilvret som sprids ut i mark och vattendrag.

  ”Etta på listan är guldbrytning, där 3,5 miljoner människor drabbats av skador på grund av att kvicksilver används vid utvinningen. Kvicksilvret lakar guldet ur sand och sten. Resultatet blir guldamalgam, som i sin tur hettas upp för att få kvicksilvret att avdunsta. På många platser sker upphettningen över öppen låga och arbetarna andas in den giftiga tungmetallen. Med skador på nervsystemet, immunförsvaret och njurarna som följd. För ofödda foster kan utvecklingen av hjärnan skadas. Värst är problemen i små och medelstora gruvor.
  -Småskalig guldutvinning står för en tredjedel av kvicksilverutsläppen i miljön i dag, kommenterar fysikern Stephan Robinson, vid Green Cross i Schweiz.
  https://www.nyteknik.se/miljo/guld-varsta-hotet-mot-halsan-6419221

  24) Venezuela: 187,6 ton
  För några år sedan låg Venezuela i topp 20 av världens guldägare, men i ett försök att minska sina stora skulder och avvärja en ekonomisk kris såldes guld för cirka 16 miljarder kronor i början av 2016 och landet är nu nere på 187,6 ton. Det finns ett etablerat guldbrytningsföretag i Venezuela, men allt eftersom dess ekonomiska situation försämras ökar antalet olicensierade gruvor.
  https://www.msn.com/sv-se/ekonomi/marknader/l%c3%a4nderna-som-%c3%a4ger-v%c3%a4rldens-guld/ss-BBTwFvT?fullscreen=true#image=8

  • Så att kunna förbättra detta är det bästa och nödvändiga att få bort USA och deras sanktioner, krig och handelskrig så länder som Venezuela kan utvecklas och förbättras.

 6. Därför kommer USA att sjunka.

  ”Four in ten Americans sometimes face what economists call “material hardship,” struggling to pay for basic needs such as food and housing, according to a new study from the Urban Institute. Even middle-class families routinely struggle financially and are occasionally unable to pay their bills and more and more ordinary citizen are beginning to feel that they no longer have a part to play in a secular agenda that has become the property of the military establishment. For example, the American-Zionist agenda which manufactures fear for the purpose of manufacturing enemies for the purpose of manufacturing wars, has of itself become a war on truth.

  In the US, a tiny number of people cream off virtually all the wealth. Ever since the first Cold War, the ‘sheeple’ have been led to believe that an external threat to their security existed and that it could only be managed by the ruling elite. Spending money to secure the two-tiered realm would require the creation of a global military force capable of warding off threats to American hegemony.”

  http://thesaker.is/fake-has-become-realer-than-real-and-the-dogs-of-war-are-there-to-keep-it-that-way/

 7. Det finns något annat här som är väldigt intressant och som bara denna vecka har lyfts fram i Kina på ett sätt som aldrig tidigare skett. Tidigare har nationella nyhetskanaler i Kina varit mycket försiktigt neutrala i sina kommentarer och skildrat handelskriget i mycket försiktiga ordalag och endast kalla siffror. Det gör inte bloggare och lokaltidningar. Där talas det unisont om USA’s handelskrig mot Kina och kinesiska folken. Vad som hände på onsdag denna vecka var synnerligen intressant, och det varken syns i Sverige eller rapporteras av svenska USA styrda media. Man hade på nationell TV ett inslag där man intervjuade folk om deras syn på USA’s handelskrig, leende och entusiastiska människor sa att ”vi skall slå USA”, ”vi skall visa dom”, ”vi skall vinna deras krig”. Kina är fem gånger så stort som USA, mycket stabilt, och utvecklas snabbt. Ekonomer har räknat ut att det amerikanska handelskriget kan sänka Kinas utvecklingstakt från 6.5% till 5.5% som värsta scenario. USA kan inte sluta att köpa kinesiska varor, för Kina kontrollerar tillverkningen, och det är USA företag som får betala tullarna. När Kina slutar att köpa mat från USA försvinner den inkomsten, när Kina köper samma mat från någon annan får den säljaren mer pengar att köpa varor från Kina, och USA är knappast populärt runt om i världen. Det byggs just nu något av en gräsrotskampanj, likt Gula Västarna men utan yttre tecken som demonstrationer, att ”F**k USA och deras produkter”. Försäljningen av USA bilar hade redan tidigare halverats. Vad USA gör blir rena självmordet. Som vi vet kan Kinas folk vända sig gemensamt alla på en gång och agera som en enda person när det så gäller.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here