Aktuella ”sanningar” om kemgasattacker i Syrien?

18
1902
Påstådd gasattack i Syrien och White Helmets

I ”Rapport” i SvT program återges en intervju med en talesperson för Civil Right Defenders om att den syriska regeringen ligger bakom gasattacker mot invånare i Damasku förstad Ghouta i augusti 2013 – just i samband med besök av en delegation från FN-anknutna OPCW, som var tillkallat av Syriens regering för att undersöka uppgifter om gasattcker från terroristorganisationer. Genast kablades ut att den syriska regeringen låg bakom. Avslöjanden av Pulitzervinnare Semour Hersh kom inte fram i media. Seymour Hersh: Obama stoppade Syrien-anfall på grund av bevis om rebellerna utförde gasattacken i Ghouta.

Jag skrev för drygt 7 år sedan ”Den kände Pulitzerpristagaren Seymour M. Hersh har nyligen publicerat en lång och internationellt uppmärksammad artikel i London Review of Books med titlen ”The red line and the rat line” med undertiteln ..”on Obama, Erdogan and the Syrian rebels”. Den handlar om kriget i Syrien och presenterar nya uppgifter om att gasattacken utanför Damaskus i augusti utfördes av rebeller. President Obama fick reda på det just dagarna för ett planerat stort anfall och avblåste kriget.”

Två veckor efter gasattacken i Ghouta 21/8 2013 skrev jag

Sammanfattning
1. Utomstående källor har visat att kemiska vapen finns hos rebeller och sannolikt använts av dem (FN-rapport i maj) – inte av den syriska regeringen
2. Den syriska regeringen har allt att förlora på att använda sådana vapen, särskilt i nuvarande politiska, militära läge och med tanke på opinionen och massmedia.
3. USA & Co har allt att vinna på att hävda och på olika sätt (minns Irak, Libyen och Kosovo mm) ”visa” att Syriens regering använt sådana vapen. Då kan de mer öppet gå till angrepp, då deras satsning på ”egna” rebeller väsentligen misslyckats.
4. Rebeller har allt att vinna på användning av kemiska vapen. De kan få ökat militärt stöd i ett alltmer pressat läge.
5. Rebeller, och inte minst de al-Qaidaassocierade grupperna stärks än mer vid ett angrepp av USA & Co på Syrien.
6. USA:s återkommande anklagelser mot Syriens regering om kemiska vapen är helt i linje med avsnittet ”desinformation” i USA_arméns manualer om ”unconventional warfare”.
7. Varför kan inte FN-observatörerna försöka tala om vem som kanske använt kemiska vapen nu, då en FN-kommission gjorde det i maj?

Bilden nedan ska vara från ett förråd av kemiska vapen som tillhör USA.

Kemiska vapen. Bild från USA:s lager i Wikipedia.

Snabbt avvecklade Syriens regering under överinseende och godkännande av FN-organet OPCW.

För en allmän översikt av kriget – läs här:

10 år sedan USA:s angrepp på Syrien: Sveriges Radio och DN tiger om USA:s mångåriga stöd till terrorister och ockupation av 1/4 av Syrien


Gasattacken 2017.

Våren 2017 kunde den framstående säkerhetsexperten professor Theodor Postol från ansedda MIT i USA avslöjade att stöd saknades för det då aktuella påståendet att Syriens regering orsakat kemgas-attacker i Syrien. Framstående USA-expert: Skedde verkligen gasattacken i Syrien som beskrivits?

Utdrag ur artikeln ”Postol avslöjade också USA påståenden om en attack 2013 med kemiska vapen attack i Syrien, vilket fick att NYTimes att backa från en av de viktigaste argumenten för påståenden om syriska regeringens skuld.”

Han skrev också ””Jag har granskat dokumentet noggrant, och jag tror att det kan visas, utan tvekan, att dokumentet inte ger någon som helst bevis att den amerikanska regeringen har konkret kunskap om att regeringen i Syrien var källan till den kemiska angrepp i Khan Shaykhun, Syrien ungefär 6-7 på morgonen den 4 april 2017. : De enda odiskutabla faktumet i rapporten är att en kemisk attack med nervgas inträffade i Khan Shaykhun, Syrien på morgonen. Fastän Vita huset upprepar detta punkt på många ställen innehåller rapporten absolut inga bevis för att denna attack var resultatet av nedsläpp från ett ett flygplan. Rapporten innehåller absolut inga bevis för vem som var förövaren.
Den enda källan dokumentet anger som ”bevis” för att den syriska regeringen medvetet orsakade gasattacken är kratern den påstår sig ha identifierat på en väg i norra Khan Shaykhun. Jag har hittat denna krater med hjälp av Google Earth och det finns absolut inga bevis för att kratern skapades av en ammunition avsedd att sprida sarin efter att den släpps från ett flygplan.”


Jag övergår till att nedan publicera en artikel av Federico Pieraccini, oberoende frilansförfattare som specialiserat sig i internationella affärer och politik som översatts av tjej från Njurunda-trakten. Strategic Culture.

OPCW är formellt oberoende av andra liknande organisationer, men har samarbete med bland annat FN. OPCW fick Nobels fredspris 2013 för ”dess omfattande arbete att förbjuda kemiska vapen” Wikipedia.

Wikipedia – och jag – har tidigare rapporterat att ”Organisationens uppmärksammades mycket under Irakkriget när dess verkställande direktör, den brasilianska diplomaten Jose Bustani, tvingades avgå på grund av påtryckningar från USA”. Wikipedia. och USA-skandal hos OPCW – årets mottagare av Nobels fredspris.

OPCW:s logga.

Jag har tidigare publicerat många artiklar om gasattacker i Syrien, och om kritik mot OPCW för oegentligheter. Se Länkar till dessa och kompletterande information från Caitlin Johnstone och Courage nedan under ”Relaterat”.

Wikileaks avslöjar att OPCW förfalskade rapporter för att skylla på Syriens regering i stället för Väst-stödda jihadister! Wikileaks rapport.

 


OPCW förfalskade rapporter från gasattacken 2018 för att skylla på Syriens regering i stället för Väst-stödda jihadister!

En visselblåsare från Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) har till Wikileaks tillhandahållit autentiska dokument om undersökningar av bombningen av Douma i Syrien 2018.

Dokumenten bekräftar vad många hade skrivit om i månader, nämligen att OPCWs utredningar och slutsatser skapades för att uppnå ett på förhand bestämt resultat som var ofördelaktigt för den Syriska Arabiska Armén och stämma överens med de utrikespolitiska målen i Washington, Tel Aviv, Riyad, Paris, Ankara, Doha och London.

USA har tidigare använt just denna R2P– formel (Responsibility to Protect – Ansvar att skydda) som förevändning för att motivera bombning av ett land.

En kemisk attack som skulle skyllas på den syriska armén verkade vara det enklaste sättet att utlösa R2P och uppnå de önskade utrikespolitiska målen.

Emellertid vet vi nu, utifrån de dokument som publicerats av Wikileaks, att den internationella organisation som skulle säkerställa opartiskhet och objektivitet förfalskade rapporter och förfaranden.

Jose Bustani.

José Bustani, den första generaldirektören för OPCW och Brasilens tidigare ambassadör i Storbritannien och Frankrike sa:

”Det övertygande beviset för oegentligheter i OPCW-utredningen av den påstådda kemiska attacken från Douma bekräftar de tvivel och misstankar jag redan hade.

Jag kunde inte begripa det jag läste i den internationella pressen. Till och med officiella rapporter om utredningar verkade i bästa fall osammanhängande.

Bilden är onekligen klarare nu, om än mycket oroande.”

”Jag har alltid förväntat mig att OPCW skulle vara ett sant paradigm för multilateralism. Min förhoppning är att den oro som offentligen uttrycks av Panelen i dess gemensamma samförståndsuttalande kommer att sätta igång en process genom vilken Organisationen kan återuppstå, för att bli det oberoende och icke-diskriminerande organ som den en gång var.”

Det organ som var tänkt att garantera opartiskhet deltog i en komplott för att beskylla Damaskus för ett brott det inte begått, bara för att Väst skulle ha en ursäkt för att genomföra en bombkampanj mot Syrien.

I denna perversa mekanism avfärdades varje vittnesmål som inte stämde överens med detta manus, från syrier på plats, oberoende utländska journalister eller andra icke godkända källor, i europeisk och amerikansk press som partiska och opålitliga.

Wikileaks avslöjanden ger en sällsynt möjlighet att se bakom täckmanteln och förstå vilka mekanismer som ledde till miljontals dödade, till att länder förstörs och att generationer går förlorade. Vi har redan tidigare sett hur en hegemonisk makt som USA agerar, genom att fabricera påfund som ”massförstörelsevapen”, och gör vad som helst för att behålla sin dominans i en strategisk region som Mellanöstern.

I den kemiska attacken i Douma kan vi urskilja en falsk flaggattack som begåtts av al-Qaida (i Väst omtalade som moderata rebeller som tappert kämpar mot Assad), OPCW som framställer sig som den opartiska skiljedomaren, och bolagsmedia som förstärker de lögner som produceras av detta förment opartiska organ, allt för att få den allmänna opinionen att acceptera användningen av våld för att få ett slut på lidandet i Syrien som påstås orsakas av Assads styrkor.

Den legitimitet som givits al-Qaida och dess närstående gjorde det möjligt för terrorister att mot civila i Syrien genomföra attacker med kemiska vapen i syfte att skylla på regeringstrupper och därmed öppet rättfärdiga internationellt stöd från sådana som USA, Storbritannien och Frankrike. För att garantera framgången för denna konspiration skulle OPCWs bedrägliga rapporter utgöra det humanitära berättigandet för en internationell intervention.

Hela denna fråga är desto mer oroande när vi beaktar frågan om journalistisk etik. Journalister kunde mycket väl ha gjort sina jobb ordentligt och undersökt den kemiska attacken i Douma, samlat vittnesmål från civila och skaffat bildbevis. Istället upprepades Västs propaganda i media och förstärkte OPCWs komprometterade information.

Det blev Wikileaks som kom att utöva riktig journalistik genom publicering av den verifierade informationen från OPCWs visselblåsare och därmed avslöja en enorm skandal som undergräver trovärdigheten i Västs högljudda proklamationer.

Detta är anledningen till att Assange sitter bakom galler, medan nyhetsankare i bolagsmedia tjänar miljontals dollar för att till allmänheten förmedla den officiellt godkända propagandan. Wikileaks berättar sanningen och avslöjar hur västmakterna är villiga att göra allt som står i deras makt för att starta nya krig och fortsätta sin imperialistiska agenda.

Vi ser i detta avslöjande från Wikileaks vad som har gjort den nuvarande världsordningen så instabil och källan till så mycket krig och elände. I syfte att tillfoga Syrien maximal skada lyckades Västs propagandamaskineri kompromettera ett organ som annars respekterats för sin saklighet.

Denna skandal är det senaste exemplet på hur Västs politiker, bolagsmedia och internationella organisationer bara är verktyg i imperialismens händer för att slå mot sina geopolitiska motståndare.

Relaterat.

* Caitlin Johnstone redovisar mer i detalj OPCW:s falsarium, vilket jag hoppas kunna presentera översatt här. Caitlin Johnstone.

* Kompletterande information finns från ett dokument från Courage Courage.

* Här uttalande om de två gascylindrarna från Courage. Courage: 20190227-Engineering-assessment-of-two-cylinders-observed-at-the-Douma-incident

* Ytterligare en intressant rapport. Syria: OPCW Whistleblowers Confirm What We Already Knew. The OPCW Suppressed Evidence Regarding alleged Chemical Weapons Attack.

OPCW har manipulerat uppgifter om gasattacken i Douma. 31/5 2019.
Gasattacken i Douma i Syrien våren 2018 var arrangerad säger ledande USA-expert.
Vad är och vad gjorde OCPW? Är OPCW jävig?
USA-skandal hos OPCW – mottagare av Nobels fredspris 2013.
“Gasattacken i Douma” – lögner för ett krig.
Inte heller OPCW menar att Syriens regering orsakat gasattack.
OPCW rapport kvaddar uppgifterna från Vita hjälmarna, USA & Co om nervgasattack i Duoma, Syrien.
Falsk rapport om gasolyckan i Khan Sheikhoun av läkare från UOSSM som utbildar White Helmets
Tidigare och kommande (?) gasattacker (av terrorister) i Syrien
Svensk expert slår hål på Frankrikes rapport om gasolyckan
Framstående USA-expert:Skedde verkligen en gasattack i Syrien som beskrivits?
Håller USA:s bevis för att Syrien stod bakom giftgasangrepp i Khan Shaykhoun?
Medietystnad när Trumps bevis för gasattacken i Syrien sågas
Rebellerna utförde gasattacken i Ghouta – indikation från FN:s inspektörer
Väst hindrar FN att undersöka gasincidenten i Syrien
Varning till president Trump från säkerhetsexperter i USA
Vem orsakade gasattacken i Syrien?
Storbritanniens ambassadör – Syrien orsakade inte gasattacken
Har Pentagon tränat terrorister i användning av kemiska vapen?
IS och al-Qaida firar USA:s attack och går till angrepp i Syrien
Rapporten om gasattack kom innan Syrien bombade terroristers gaslager
Kemgasattacken i Syrien och journalistikens kollaps
Syrien bombade terroristfabrik för kemiska vapen i Idlib, har tidigare informerat FN om terroristers kemiska vapen
Gasattack? De vanliga lögnerna mot Syrien före fredsmöte?
Seymour Hersh: Obama stoppade Syrien-anfall pga. bevis om att rebellerna utförde gasattacken i Ghouta, Damaskus
Hur Turkiet planerade gasattacken i Syrien med USA:s hjälp
Syriens rebeller planerar ny gasattack
FN-rapporten om gasattacken i Syrien håller inte.

Föregående artikelGenom att sabotera Irans kärnkraftsprogram saboterade Israel världsfreden
Nästa artikelLäs Folket i Bild Kulturfront!
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

18 KOMMENTARER

 1. Om vi lägger till Edward Snowdens avslöjanden om hur USA avlyssnar i princip alla människor i världen är det lätt att förstå hur hur manipulerade vi är!

 2. https://thegrayzone.com/2021/04/19/in-un-speech-veteran-diplomat-issues-moving-call-for-action-on-opcws-syria-cover-up/

  Det som nyligen hänt är att OPCW-ärendet varit före i FN:s säkerhetsråd och att Hans von Sponeck, känd som FN-ombud övervakande Irak-sanktionerna, har blivit hörd. Länken innehåller ett videoutdrag från hans uttalande. von Sponeck kritiserar OPCW:s chef mycket skarpt eftersom han låtit sig påverkas av politiska påtryckningar och förfalskat det sakkunningutlåtande som hans egen expertis på plats kommit fram till.

  von Sponeck påpekar att exakt detsamma hände medan han var i Irak. Experterna tystades och politikerna satte agendan som ledde till invasionen 2003. von Sponeck är starkt berörd av falskspelet och han uttrycker sin stora besvikelse vad beträffar de enskilda säkerhetsrådsmedlemmarnas reaktioner. Vi får på videon inte se vad de sagt men von Sponeck är inte nådig i sitt slutomdöme. Ryssland och Kina nämner har som undantag.

  En scen utspelade sig även i Europaparlamentents utskott där OPCW-chefen hördes. En irländsk, eller möjligen två medlemmar ställde kritiska frågor och tystades snabbt ned av utskottsordföranden som for ut i vilda fördömanden mot dessa för att de gjorde sitt jobb och vägrade spela nickedockor.

  • Scenen finns på länken nedan. Det var Mick Wallace MEP för Irland och Clare Daly som ställde till med den. Utskottsordföranden bad OPCW chefen att han skulle förlåta det han nyss hörde som uppenbarligen är ”fake news”. Hon avbröt hela tiden så de kom av sig, sådant har jag lärt mig kallas härskarteknik. Denna video belyser hur skrämmande EU-parlamentet är och hur galet det är att vi blev delaktiga i detta. Vi kunde bara haft ett handelsavtal som Norge har med EU, men inte att de drar riktlinjerna för vår politik, och helt styr oss som nu.
   https://twitter.com/wallacemick/status/1383817363141795843

 3. Din mest engagerade stridskamrat när det gäller striden om sanningen för att klargöra vad som egentligen hände i Douma är Aaron Mate, även om han vaknade senare så är han desto mer engagerad i dag. Han bad att få tala på ett Arria-formula möte i FN:s säkerhetsråd och fick kommentera den s.k. kemgasattacken på deras möte den 16 april 2021, finns på länken nedan.
  Han tar upp OPCW:s lögner om kem gasattacken och ifrågasätter USA och Storbritannien. Aaron frågar de amerikanska och brittiska ambassadörerna om de kommer att stödja ett nytt förslag från framstående personer inkl. fem tidigare OPCW-tjänstemän- att låta OPCW.s egen vetenskapliga rådgivande kommitte bedöma påståendena från de avvikande inspektörerna.
  De amerikanska och brittiska ambassadörerna lämnade mötet-det är oklart när- och svarade därför inte.
  Aaron Mate har sedan han började sin granskning varit utsatt för en enorm förföljelse på nätet bl.a. av Bellingcat.
  På våra nyheter säger man att främmande makter sprider propaganda genom desinformation.
  Man kan säga som Putin: Den som sa det han var det.
  https://www.youtube.com/watch?v=Ge4W9e6YeXQ

 4. Dessutom är det bra att veta att organisationen Civil Rights Defenders är ett bihang till USAs organ för psykisk krigföring via exploatering av kampen för mänskliga rättigheter National Endowment for Democracy.

 5. Varför detta ensidiga intresse för USA och Storbritannien? De krigförande är islamister med saudi i ryggen, regimen stödd av ryska trupper i landet, och Iran med sin femtekolonn hizbollah. De utför samtliga krigshandlingar. Turkarna har dessutom invaderat för att motarbeta kurderna, där fanns en liten amerikansk trupp som drogs tillbaka för att inte hamna i krig med Turkiet. Alla fingrar i syltburken tillhör andra än USA och Storbritannien, och regimen erkände att den ägde gasvapen inklusive fabriker av ålderdomlig sovjetisk modell. Eventuellt hade alla gasvapnen getts upp, kanske med något undantag som råkat bli avfyrat i stridens kaos, gasammunition tillhör ofta artilleriet.

  Det räcker med en frivillig soldat som inte förstår vad det står på förpackningen för att välja att skjuta av en gasgranat. Det var säkert regimens ammunition, vem som skjutit kan man ingen veta, särskilt om den som gjort det inte vet om det. Det är regimerna av sovjetisk modell som har sämst kontroll på vad de har i lager, och vad som kommit på avvägar.

  • Ingen dum idé att analysera fakta och skilja mellan angripare och försvarare. Helt klart är USA ledare för angrepper. Ryssland och Hizbollah strider med godkännande av landets regering, korrekt enligt FN-stadga.

  • Här var det en till som gått på MSM-propagandan med hull och hår! Peter.S borde nog läsa något annat än löjlig USA-propaganda om Syrien som MSM spyr ut…Man tar sig för pannan!

  • De personer som likt dig är helt övertygade om att USA och England inte haft någon skuld i vad som blivit den förödelse som vi ser i dag i Syrien, är det svårt att övertyga om deras skuld.
   Vi kan börja med grunden, då Pentagon beslöt för många år sedan att vissa länder i mellanöstern skulle krossas och en regim ändring skulle ske.
   Då kan du lyssna på en fyrstjärnig general Wesley Clark, när han berättar om hur Pentagon bestämt att man skulle krossa sju länder inom fem år. Ett av de länder som han räknar upp är Syrien.
   https://www.youtube.com/watch?v=6Knt3rKTqCk

 6. Intressant film, generalen konfirmerar att alqaida och Saudi samarbetar tätt oavsett vad USA gör. Han nämner inte att Iran är inblandat i Irak därför att hälften av irakierna är shiamuslimer, och ignorerar det i samband med Saddams krig med Iran. Finns det faktiskt en länk till själva dokumentet om att ”sju länder ska krossas”. Det verkar rimligare att USA vill ta bort sovjetanstrukna regimer från 60talet än att krossa hela länder.

  • Wesley Clark fick se ett hemligt dokument på Pentagon, och som du hörde förnekade personen några år senare att han visat Wesley Clark dokumentet. Skulle någon ha tillgång till dokumentet skulle det väl vara wikileaks. Det finns däremot föreläsningar av andra högre militärer som arbetat på Pentagon där de sagt att man förberedda kriget mot Syrien flera år innan det började.
   Du har säkert hört på nyheterna på SVT att SÄPO, har konstaterat att alla de IS-krigare som reste från Sverige till Syrien blev radikaliserade på moskeer som Saudiarabien har bekostat i Sverige. Ja, så Saudiarabien är nära förknippade med både al-Qaida och IS. De förespråkar den mer stränga formen av islam, wahhabism.
   USA krigar både mot IS och stöder IS beroende på sina egna syften.
   När det gällde att få tillgång över oljan i Syrien som kontrollerades av IS, fick de stöd av kurderna för att besegra IS, och själva ta kontroll över oljan.
   När det gällde de IS krigare som gick mot Palmyra i Syrien, så lät USA dem vara och även gav dem stöd, då de ansågs vara nyttiga för USA i syfte att bli av med Assad.
   Nu lider alla i Syrien av USA:s sanktioner mot Syrien även i områden kontrollerade av kurder .
   De får ingen hjälp av USA, utan de är beroende av hjälp från regeringen i Syrien, som ger kurderna hjälp trots att de i sin tur hjälper USA att stjäla Syriens olja.
   Tulsi Gabbard major i USA:s arme var med då USA gick in i Irak mot FN:s inrådan och på falska grunder. Det fanns inga massförstörelsevapen i Irak som USA påstod.
   Hon anklagar USA, Saudiarabien, Qatar och Turkiet för att stödja IS och Al-Nusra i Syrien. Hon vet nog mer än de flesta vad hon talar om då hon säkert har militära kontakter fortfarande.
   Nedan en länk till intervju i CNN, där Tulsi Gabbard anklagar USA för att stödja terrorister i Syrien, när intervjun gjordes var hon ledamot i amerikanska kongressen, där hon försökte få igenom ett lagförslag som skulle förbjuda USA att stödja terrorister.
   https://www.youtube.com/watch?v=_MehfqTLKRo

   • Democracynow: Intervju med gen Wesley Clark

    ”So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, “Are we still going to war with Iraq?” And he said, “Oh, it’s worse than that.” He reached over on his desk. He picked up a piece of paper. And he said, “I just got this down from upstairs” — meaning the secretary of defense’s office — “today.” And he said, “This is a memo that describes how we’re going to take out seven countries in five years, starting with Iraq, and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan and, finishing off, Iran.” I said, “Is it classified?” He said, “Yes, sir.” I said, “Well, don’t show it to me.” And I saw him a year or so ago, and I said, “You remember that?” He said, “Sir, I didn’t show you that memo! I didn’t show it to you!””
    https://www.democracynow.org/2007/3/2/gen_wesley_clark_weighs_presidential_bid

   • Det fanns inga massförstörelsevapen i Irak som USA påstod, och nu drar USA samma visa om tvångsarbete, läger, våldtäkter, osv om Xinjiang och Kina, och på samma sätt som då stöder svenska media, journalister och särskilt Public Service lögnerna – igen. Journalister från Public Service uttrycker sig i sina reportage från Xinjiang som om alla dessa lögner vore etablerade fakta. Public Service åker till Xinjiang, men det är inga reportage från Xinjiang vi får i Sverige, det är amerikanska reportage – på svenska. IS skapades av USA genom att stödja ”moderata rebeller” med pengar, vapen och militär träning och dom är nu USAs SA. SA betyder Sturm Abteilung. Både i Nazityskland och det föregående kejserliga Tyskland fanns vad som kallades ”Sturmtruppen” och ”Stoßtruppen” som tillhörde vad som kallades SA i Nazityskland. ”Stormare” eller ”stormtrupper”. Dom kallades även ”Brunskjortor”. Det var specialtränade elitsoldater som först gick in ett land eller område man avsåg att erövra och ockupera, och började överfalla innevånarna, döda, förfölja, spränga broar och järnvägar, man bedrev alltså terrorism i dagens språkbruk, för att mjuka upp sitt mål och göra det mer sårbart och helst vända innevånarna mot den lagliga regeringen. IS är idag USAs SA och specialtränade elitsoldater. Att USA även bekämpar IS beror på att man vill endast att IS skall tjäna USAs syften. De grupper inom IS som kunde vända sig mot USA eliminerar man. Glöm heller inte att Saudiarabien och USA står varandra mycket nära. Radikaliseringen och rekryteringen av IS trupper i Sverige, även det spåret leder till USA. Det förklarar även trycket från USA att ta hem IS trupperna.

 7. Dark Side of Chemical Attack in Syrian City of Douma – About What OPCW Silent?
  OPCWs 25:e konferensen i Haag och Frankrikes utkast till resolution om Syriens påstådda bristande efterlevnad av konventionen om kemiska vapen.
  https://theduran.com/dark-side-of-chemical-attack-in-syrian-city-of-douma-about-what-opcw-silent/

  Chemical-weapons vote reveals ’friends of Syria’ axis
  It was the first move of its type in the OPCW’s 24-year history.
  France, the former colonial power in Syria, had spearheaded the initiative, and called the OPCW sanctions ”a good day for multilateralism”.
  The UK called it ”vital” for the OPCW’s ”credibility’.
  https://euobserver.com/world/151636

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here