”Gasattacken i Douma” – lögner för ett krig.

8
1998
Fingerad gasattack i Syrien 2017 med deltagande av Vita hjälmarna.

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel. Vars värde inte minskat efter rapporter från visselblåsare att OPCW har förvanskat uppgifter om gasattacker.
OPCWs rapport om den påstådda användningen av kemiska vapen i Östra Ghouta, Syrien, var en bluff – precis som i Khan Shaykhun.


”Gasattacken i Douma” – lögner för ett krig.

Denna artikeln av James O’Neill som publicerades 7/4 har uppmärksammats av Martin Gelin. Den kommer från en tysk site. Jag har översatt den efter förmåga och kortat en aning. Rubikon. den har dessförinnan översatts av Gabriele Herb från Rubicon Translation Team och redigerades av Rubicon Auditing Team.

Den påstådda ”kemiska vapenangreppet” på Douma i Syrien ”firar” nu ettårs-jubileum. Även om många studier har dragit slutsatsen att något sådant angrepp inte skedde tjänar det fortfarande som förevändning för olaglig ockupation av en suverän stat. James O’Neill rapporterar om försvunna påståenden och bortskaffande av bevis.

Den 7 april 2018 uppgavs en attack med kemisk vapen ha skedd i Douma. Mainstream-medierna i Väst spred dramatiska bilder av ”offren” – särskilt av barn med skum över munnen. Filmen kom nästan uteslutande från en grupp som kallas ”White Helmets”, som porträttas av alla västerländska medier som en slags civilförsvarsorganisation.

Det är faktiskt en gren av brittisk MI6, utbildad av britterna och finansierad av Storbritannien och Förenta staterna. Den påstådda ”kemiska vapenangreppet” användes av amerikanska, brittiska och franska regeringar en förevändning för en raketattack mot syriska mål. De ungefär hundra raketerna avfyrade förstörda byggnader och dödade civila; många missade sitt mål – de hade antingen blivit avledda eller nedskjutna av det syriska luftförsvaret.

På en presskonferens på söndagen efter attackerna gjorde den australiensiska premiärministern Malcolm Turnbull en serie okvalificerade påståenden. Han försäkrade militärmissionen om hans regerings ”starka” stöd och uppmanade Ryssland att hävda sin auktoritet och se till att kemiska vapen förstördes.

Ryssland skulle också använda sitt inflytande för att ”se till att den senaste kemiska vapensattacken undersöktes grundligt.” Han anklagade Assad-regeringen för lagen och beskrev USA, Storbritannien och franska militära åtgärder som ”riktade, lämpliga och ansvariga”. Han försökte till och med att knyta Doumaförelsen med Skripal-fallet i Salisbury, England.

Både tidpunkten och försöket att relatera dessa två händelser är inte tillfälliga. De var tydligen en del av en kampanj för att diskreditera Ryssland eftersom dess ingripande i det syriska kriget blev en avgörande vändpunkt, et slag mot regimväxlarnas skara i Washington och London.

Fakta och bevis?
När det gäller relevant internationell rätt och realiteterna, som det nästan alltid är fallet idag, finns det en tydlig skillnad mellan politisk retorik och den faktiska situationen. Detta blev tydligt i fallet med Skripal, vilket redan har dokumenterats mycket bra på annat håll – till exempel, från www.theblogmire.com den 3 mars 2019 .

Låt oss kort vända oss till den rättsliga aspekten av raketbranden på Syrien.

Det finns inget ”riktade, adekvat och ansvarigt” bombardemang av en suverän stat, om inte två villkor är uppfyllda: antingen attacken måste vara i självförsvar – om de länder som utövar attacken själv är attackerade, vilket självklart inte är fallet här var – eller så måste åtgärden ha godkänts av FN:s säkerhetsråd. Vilket inte hade skett.

Liksom i så många australiensiska militära raider över hela världen fanns det ingen rättslig grund för angreppet på Syrien.

Australiens deltagande i de så kallade koalitionsstyrkorna, som kämpade som Förenta staternas allierade – som strider mot internationell rätt som standard – i Syrien, har ingen rättslig grund. Den australiensiska regeringen har sökt juridisk vägledning sedan 2014. Om den är så övertygad om sin rättsliga ställning, varför vägrar regeringen fortfarande att publicera innehållet i vägledningen? De faktiska förhållandena på marken stöder inte heller Turnbull-positionen.

Turnbull kritiserade Ryssland för att använda sitt veto i säkerhetsrådet för att förhindra en utredning av kemiska vapenbrott. Faktum är att både Ryssland och Syrien har bett OPCW Chemical Chemicals Organisation att undersöka Doumahändelsen.

OCPW-utredningsuppdraget startade den 21 april 2018, två veckor efter den påstådda attacken. Initialt blockerade jihadistiska grupper utredningen, och OPCW-personal kunde bara komma in i de kritiska områdena under skydd av den syriska armén och den ryska militärpolisen.

Undersökningsresultat – dolt av media
En preliminär rapport släpptes den 6 juli 2018 och uppgav att ”ingen organofosfat (sarin) nervergift eller dess sönderfallsprodukter hittades i proverna i miljön eller i blodplasmaproverna av de påstådda offren.” Användningen av sarin användning var en av de viktigaste anklagelserna mot den syriska regeringen. Denna preliminära slutsats lockade bara minimal medieuppmärksamhet.

Den slutliga rapporten från OPCW om undersökningen släpptes den 1 mars 2019.

OPCW-rapporten motsäger argumenten från USA:s president Trump, Storbritanniens premiärminister May och Turnbull. Undersökningarna av OPCW hämmades allvarligt. De Vita hjälmarna och deras jihadistiska vänner hade antingen kremerat eller begravt alla de döda ”offren” för den påstådda giftgasattacken. Gravarna avslöjades inte för utredarna. Därför var inget obduktionsmaterial tillgängligt.

Den tjänstgörande medicinsk personal på sjukhus fann att inget av ”offren” visade symptom på kemisk eller nervgasattack. OPCW-teamet genomfört en rad analyser inom områden som kanske kunde ha påverkats av giftgas attack. Återigen fann de inga spår av olagliga kemiska ämnen.

Två gula cylindrar visades upp och de påstås vara ansvariga för dödsfallet. Men även dessa ”bevis” var värdelösa eftersom de hade flyttats av jihadisterna och placerades på två ställen så att de inte kunde användas som prov. OPCW kunde inte säga hur dessa cylindrar kunde ha använts för att släppa ut gifter. Med tanke på att man ingenstans kunde hitta spår av toxiner, är den sannolika slutsatsen att dessa två cylindrar helt enkelt var dummies.

Detta bekräftas av att OPCW-teamet hittat en annan gul kapsel liknande den ovanstående. Dock fann denna kapsel i en jihadistverkstad som också innehöll en mängd olika kemikalier och utrustning som användes vid bombning. Om media rapporterade det hela, förklarade de denna upptäckt med att den syriska regeringen hade dumpat det materialet där. OPCW hävdade inte detta.

Vad OPCW faktiskt fann var spår av klor. Klor är emellertid en vanlig hushållskemikalie och ingår därför inte i förteckningen över förbjudna kemiska vapen. Klor skulle ändå inte orsaka några dödsfall – och absolut inte det höga antalet dödsfall som krävdes. De medicinska experter som intervjuades av OPCW hade visat att sjukhusbehandlade offer lider av problem från damm- och rökinandning. Ingen hade livshotande skador eller dog på sjukhuset. Faktum är att det saknades en grund för de olagliga amerikanska, brittiska och franska attackerna.

Trots osakligheten hos påståenden som gjorts av USA och andra ser de traditionella medierna fortfarande Assads påstådda användning av kemiska vapen för att rättfärdiga en fortsatt ockupation av syriskt territorium.

Denna ockupation strider redan nu mot internationell rätt. ”Debatten” i USA:s avgörande kretsar om huruvida Trumps första önskan att lämna Syrien är surrealistisk – senare dess har han tagit tillbaka utfästelsen.

Kanske borde en ledande BBC-tv-producent, Riam Dilati, få det sista ordet. Den 13 februari 2019 tweeted han ”Efter nästan sex månaders undersökning kan jag utan tvivel bevisa att scenen på sjukhuset i Douma var iscensatt.” Om våra egna medier och politiker skulle kunna uppnå en liknande grad av ärlighet, skulle de erbjuda Syrien och Ryssland en rejäl, motiverad ursäkt.

Relaterat.
Inte heller OPCW menar att Syriens regering orsakat gasattack.
OPCW rapport kvaddar uppgifterna från Vita hjälmarna, USA & Co om nervgasattack i Duoma, Syrien.
Falsk rapport om gasolyckan i Khan Sheikhoun av läkare från UOSSM som utbildar White Helmets
Tidigare och kommande (?) gasattacker (av terrorister) i Syrien
Svensk expert slår hål på Frankrikes rapport om gasolyckan
Framstående USA-expert:Skedde verkligen en gasattack i Syrien som beskrivits?
Håller USA:s bevis för att Syrien stod bakom giftgasangrepp i Khan Shaykhoun?
Medietystnad när Trumps bevis för gasattacken i Syrien sågas
Rebellerna utförde gasattacken i Ghouta – indikation från FN:s inspektörer
Väst hindrar FN att undersöka gasincidenten i Syrien
Varning till president Trump från säkerhetsexperter i USA
Vem orsakade gasattacken i Syrien?
Storbritanniens ambassadör – Syrien orsakade inte gasattacken
Har Pentagon tränat terrorister i användning av kemiska vapen?
IS och al-Qaida firar USA:s attack och går till angrepp i Syrien
Rapporten om gasattack kom innan Syrien bombade terroristers gaslager
Kemgasattacken i Syrien och journalistikens kollaps
Syrien bombade terroristfabrik för kemiska vapen i Idlib, har tidigare informerat FN om terroristers kemiska vapen
Gasattack? De vanliga lögnerna mot Syrien före fredsmöte?
Seymour Hersh: Obama stoppade Syrien-anfall pga. bevis om att rebellerna utförde gasattacken i Ghouta, Damaskus
Hur Turkiet planerade gasattacken i Syrien med USA:s hjälp
Syriens rebeller planerar ny gasattack
Hersh: Obama stoppade Syrienanfall pga bevis om att rebellerna utförde gasattacken i Ghouta
FN-rapporten om gasattacken i Syrien håller inte.

Föregående artikelFara å färde! Coronavirus kan mutera snabbt
Nästa artikelLönande med coronadiagnos i USA!
James O'Neill
James O’Neill är en australiensisk barrister (jurist) och en geopolitisk analytiker. Han var tidigare en akademiker vid Universitetet i Bergen (Norge), universitetslektor vid universitetet i Waikato (NZ) och visiting professor vid Louvain la Neuve universitet (Belgien). Han var också en konsult med FN:s ekonomiska kommission för Europa i Genève. O’ Neill är specialiserad på internationell rätt med särskild tonvikt på gränssnittet mellan lag och geopolitik. Han har publicerat två böcker och många artiklar i peer reviewed journals (vetenskapliga tidskrifter) samt kommentarer på flera webbplatser i USA, Europa, Storbritannien och Australien.

8 KOMMENTARER

 1. Två krig pågår, ett regelrätt med legosoldater i Syrien och ett propagandakrig. Inga mängder med bevis skulle få västmakterna att dra sig ur propagandakriget. Syrien måste först återerövra sitt eget land och etablera full kontroll. Därefter kan propagandan börja ebba ut. Men tro inte att det sker genom några medgivanden. Aldrig. Nya kriser kommer i stället och man låtsas inte om det som varit. Innan man kommer så långt heter metoden ”double down”, fördubbla insatsen och fortsätt att bluffa, dvs. ljuga. Femtio år efter Vietnamkriget startade Obama ett projekt för att vittvätta den smutsiga krigshistorien. Fräckheten vet inga gränser.

  Vad beträffar Douma kan det ha funnits två skäl för angreppet. Det första för att kriget nu tog en vändning mot en definitiv seger för Syrien. Men det skedde egentligen redan tidigare. Det andra är ett rykte som hävdar att ett antal av västmakternas egna män slutade sina dagar i södra Damaskusregionen. En hämnd skulle utkrävas för dessa förluster. Men eftersom dessa ”rådgivare” inte skulle ha befunnit sig där de fanns kan man inte öppet medge skälet för bombningen. Ingen annan får veta om dessas död förutom deras familjer och för dem berättar man en friserad version. Varför det gick galet berodde på att slaget mot terroristernas nästen i denna region kom med en styrka och snabbhet som ingen hade räknat med och personerna hann inte evakueras.

 2. Enklast vore att ta upp de fall då västerländsk media talade sanning. Självklart är de väldig få. Lögnerna som sprids av västs privata och statliga mediemonopolet skulle täcka flera varv runt jordens axel. För att inte tala om de avgaser som sprids av västmedier och vars lukt förpestar länder och samhällen.

 3. När sociopater gör fel pekar de alltid fingret mot någon annan.
  De amerikanska terroristerna har mest att vinna på att släppa ett bioterroristvapen på världen. De täcker för implosionen av skuldbubblan som USA: s falska ekonomi är, medan trillioner dollar av skattepengar överförs till 0,001% bankstrarna i spetsen av pyramiden som ”räddningspaket” och skadar också Kinas internationella handel, industriproduktion och OBOR-initiativet för Eurasia. Inte undra på att de försöker så hårt att lägga skulden på Kina.
  Eftersom de tidiga symptomen på Covid-19 influensa nästan är detsamma som för vanlig influensa, är frågan hur många influensapatienter som dog av Covid-19 i staterna före Wuhan? Det är något som bör undersökas innan man gör falska anklagelser som amerikanerna är så bra på.
  USA har en lång, lång historia av lögner, falska nyheter och desinformation. Fråga Pompeo som fångats på kameran när han skrattande sa: ”vi ljög, vi fuskade, vi stal”.

 4. Satt och kollade in programmet om Mikael Skråmo på TV3..Skråmo kallas IS-resenär när han i själva verket är en radikal islamist beredd att mörda. Det mest komiska i ”dokumentären” är att man påstår att IS besegrades av ”motståndsgrupper” i Syrien! Alla som är insatta i kriget i Syrien känner till att det är den syriska militären som med hjälp av ryskt flyg besegrat IS! Det mest fantastiska är att man i ”dokumentären” helt undviker att tala om vilka som verkligen satte stopp för IS framfart i Syrien! Undanhållande av fakta genomsyrar den lögnaktiga MSM-media som verkligen gör skäl för öknamnet fulmedia! Tyvärr är många alltför korkade eller indoktrinerade för att reflektera över lögnerna och man undrar ju vilka som står bakom att man undanhåller väsentliga fakta om kriget i Syrien.

 5. Nya dokument visar att OPWC ljuger

  OPCW head FALSELY described Syria whistleblower inspectors to discredit them, new documents show
  Two inspectors with the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) have challenged the organization’s final report on the April 2018 incident, which they say was altered to dismiss their findings and validate after the fact the US, UK and French missile strikes against the government in Damascus.
  OPCW Director General Fernando Arias responded earlier this year by describing them as “rogue” inspectors who weren’t even members of the mission. Documents obtained by investigative journalist Aaron Mate at Greyzone, however, show that Arias’ statements were false or misleading.
  https://www.rt.com/news/487977-opcw-whistleblower-douma-inspectors/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS

  • Numera är det närmast självklart att alla organisationer som i bakgrunden styrs av gangstermaffian i Washington ljuger eller utelämnar viktiga fakta! Tyvärr tror fortfarande ca 60% av befolkningen i väst att MSM är någorlunda opartiska utan att fatta vilka som styr dessa media och deras agenda.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here