OPCWs rapport om den påstådda användningen av kemiska vapen i Östra Ghouta, Syrien, var en bluff – precis som i Khan Shaykhun.

4
1422
Bild från artikeln i The Indicter.

OPCW är formellt oberoende av andra liknande organisationer, men har samarbete med bland annat FN. OPCW fick Nobels fredspris 2013 för ”dess omfattande arbete att förbjuda kemiska vapen” Wikipedia.

Nyligen publicerade jag ett öppet brev till OPCW från ett antal kända samhällsdebattörer och experter Öppet kritiskt brev till OPCW om “fake” i rapporter om gasattacker.

Wikipedia – och jag – har tidigare rapporterat att ”Organisationens uppmärksammades mycket under Irakkriget när dess verkställande direktör, den brasilianska diplomaten Jose Bustani, tvingades avgå på grund av påtryckningar från USA”. Wikipedia. och USA-skandal hos OPCW – årets mottagare av Nobels fredspris.

OPCW:s logga.

Det finns goda skäl att diskutera OPCW. Jag har nyligen publicerat ett öppet brev till OPCW.

Framgår nog av tidigare artiklar som visar att SWEDHR hade rätt i sin bedömning och att DN och andra medier hade fel om detta.
The Indicter:
Vanställd kritik i DN, Expressen och Aftonbladet av fredsorgansationen SWEDHR om Syrien.
DN angriper åter människorättsorganisationen SWEDHR, där jag är med.

Var god se även artiklar under ”Relaterat” nedan.

Denna artikel av professor emeritus Marcello Ferrada de Noli har tidigare publicerat i The Indicter där han är chefredaktör.OPCW report on the alleged use of chemical weapons in Syrian East Ghouta was a sham. And so it was on Khan Shaykhun.. Den har översatts av mig.


OPCWs rapport om den påstådda användningen av kemiska vapen i Östra Ghouta, Syrien, var en bluff – precis som i Khan Shaykhun

Den 14 april 2018 inledde USA och Nato-allierade Storbritannien och Frankrike en flygattack mot Syrien med både missiler avfyrade från krigsfartyg och flygplansbomber. Anledningen som anfördes var en påstådd kemisk attack av syriska regeringsstyrkor som skulle ha ägt rum i Douma, Östra Ghouta, den 7 april.

Som väntat publicerade Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) en rapport för att försöka stödja påståendena som framfördes mot den syriska regeringen, som anklagades för att attackera sin egen civilbefolkning i Douma.

Men en panel sammankallad i Bryssel den 14 oktober 2019 av den i Storbritannien baserade civilrättsorganisationen Courage Foundation, granskade OPCWs undersökning och slutsatser, vittnesmål osv. och fann OPCW-rapporten bristfällig. här. Enligt professor Richard Falk, en av panelens medlemmar, återspeglar panelens uttalande ”ett godtagande av den omfattande presentationen av ärendet mot tillförlitligheten i anklagelser om att den syriska regeringen var skyldig till en dödligt kemisk attack mot Damaskus-förorten Douma… USAs regering åberopade den påstådda attacken för att motivera en hämndattack mot syriska mål”.

Professor Falk, som i 40 år föreläste vid Princeton University och har varit FNs särskilda rapportör om situationen för mänskliga rättigheter i de palestinska territorierna, sa i Foreign Policy Journal.:

”Enligt min uppfattning är denna utredning om äktheten i anklagelserna mot den syriska regeringen viktig i sig, och utöver detta, för de allvarliga konsekvenserna av slutsatsen att… OPCW trots sitt rykte inte är en pålitlig organisation när det gäller att utföra sin tilldelade uppgift att opartiskt utreda och validera eller ogiltigförklara anklagelser om överträdelser av Konventionen om förbud mot kemiska vapen (CWC).”

Nästan exakt ett år innan Douma-incidenten inträffade enligt uppgift en påstådd sarinattack i Khan Shaykhun, Syrien, den 4 april 2017. Rapporterna kom från den jihadistiska propagandaorganisationen ”Vita hjälmarna” som verkade i det då av terrorister kontrollerade territoriet.

Det är ursprunget till de ”öppna källor” som tagits bokstavligen av OPCW – trots att det inte finns några konkreta bevis för attacken och användningen av sarin. Rapporten från Vita hjälmarna gav president Trump ”anledning” att – bara 72 timmar senare – beordra USAs första avsiktliga attack med 59 kryssningsmissiler mot Syrien.

I en intervju som sändes i Sputnik sa jag då att det inte fanns några bevis för att det förekom sarin i den påstådda Khan Shaykhun-attacken eller att den syriska regeringen låg bakom den. Jag påminde om att i en tidigare FN-rapport Reuters: U.N. has testimony that Syrian rebels used sarin gas: investigator medgavs att ”rebellerna” innehade kemiska vapen, inklusive sarin (New York Times hade också rapporterat att IS hade en utbredd användning av kemiska vapen).

För detta yttrande kritiserades jag hårt av DN, Le Figaro, Bild Zeitung m.fl. Vår icke-statliga organisation Svenska läkare för mänskliga rättigheter (SWEDHR), förtalades och frystes ut. Vanställd kritik i DN, Expressen och Aftonbladet av fredsorgansationen SWEDHR om Syrien.
DN angriper åter människorättsorganisationen SWEDHR, där jag är med.

Senare förklarade emellertid USAs försvarsminister Jim Mattis att USA inte hade några bevis för att sarin använts i sådana attacker, ”vilket innebär att både händelsen 2017 i Khan Shaykhun och tragedin 2013 i Ghouta enligt Försvarsdepartementet och Försvarets underrättelsebyrå är olösta fall”, skrev Newsweek 2/6/2018. Samma månad förklarade Frankrikes försvarsminister likaledes att han inte hade några avgörande bevis för klorgasattacker från den syriska regeringen. The Indicter Channel.

I november 2017 bad Rysslands ständiga representant i FN, ambassadör Vassily Nebenzia, att min artikel “UN Joint Investigative Mechanism report on Khan Shaykhun proven inaccurate, politically biased” skulle delas ut i FNs generalförsamling och Säkerhetsrådet. Analysen – ursprungligen publicerad i The Indicter Magazine – distribuerades i FN som dokument S/2017/1010 den 6 februari 2018. Där står i slutsatsen:

”Svenska Läkare för Mänskliga Rättigheter föreslår därför inrättandet av en internationell, oberoende och tvärvetenskaplig expertpanel av forskare för att granska metodik och förfaranden som ingår i [OPCW] JIM-utredning; för att bedöma om metodologisk eller annan partiskhet ligger bakom ovetenskapliga slutsatser i rapporten. Det föreslagna professionella teamet ska vara en sant objektiv panel som inte bara tar upp den bristfälliga rapporten om Khan Shaykhun-incidenten, utan även granskar liknande bristfälliga anklagelser som gjorts under de senaste åren, vilka tillsammans bildar ett mönster av aggressivt geopolitiskt beteende och bidrar till att hota världsfreden.” här.

Därför anser jag att Courage Foundations åtagande att utreda OPCW-rapporten om Douma-anklagelserna är berömvärt och helt i linje med vad vi förespråkat sedan april 2017. Jag skulle vilja föreslå professor Falk och andra ledamöter i panelen att detta initiativ från Courage Foundation utvidgas även till liknande episoder – som OPCW-JIM-rapporten om Khan Shaykhun-incidenten den 4 april 2017, vilken beskrivs här ovan.

Får jag också påminna om att det finns andra vetenskapliga perspektiv på OPCWs bristfälliga slutsatser. I denna strävan är professor Theodore Postols undersökningar om OPCWs Khan Shaykhun-rapport avgörande. Bland andra vetenskapliga perspektiv finns dessutom kritiken utifrån skadeepidemiologi – som SWEDHR-specialister har representerat i dessa diskussioner – som visar på en skillnad mellan förhållandet skadade/dödsfall rapporterade av OPCW (baserat på ”öppna källor” och ”sjukhusregister”) och det förväntade förhållandet enligt empiriska data beträffande användningen av de påstådda kemikalierna.


Panel kritiserar ”Oacceptabla metoder” i OPCWs undersökning av den påstådda kemiska attacken i Douma, Syrien, den 7 april 2018

Courage Foundation sammankallade i Bryssel den 15 oktober en panel av berörda individer från områdena nedrustning, internationell rätt, journalistik, militära operationer, medicin och underrättelse. Panelen träffade en medlem av undersökningsteamet från Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW), den internationella kemiska övervakaren. Panelen utfärdade därefter följande uttalande:

Baserat på visselblåsarens omfattande presentation, som inkluderade interna e-postmeddelanden, sms och hemlighållna rapportutkast, uttrycker vi enhälligt vår oro över oacceptabla metoder i undersökningen av den påstådda kemiska attacken i Douma, nära den syriska huvudstaden Damaskus, den 7 april 2018. Vi övertygades av vittnesbörden om att viktig information om kemiska analyser, toxikologiska konsultationer, ballistik och vittnesskildringar förtigits, till synes för att gynna en förutbestämd slutsats.

Vi har informerats om oroande ansträngningar för att utesluta vissa inspektörer från undersökningen, samtidigt som de hindras i sina försök att resa legitima farhågor, lyfta fram oregelbundna metoder eller till och med att uttrycka sina avvikande observationer och bedömningar – en rättighet som uttryckligen tillkommer inspektörer enligt Kemiska vapenkonventionen, med den tydliga avsikten att säkerställa inspektionsrapporternas oberoende och auktoritet.

Om än försenat uppmanar vi därför OPCW att låta alla inspektörer som deltog i Douma-undersökningen träda fram och rapportera sina olika observationer i ett för de Stater som är parter i Konventionen om kemiska vapen lämpligt forum, för att uppfylla konventionens anda. De bör få göra detta utan rädsla för repressalier eller ens censur.

Panelen framställer denna kritik i förväntan att OPCW kommer att granska sin utredning av Douma-incidenten i syfte att klargöra vad som faktiskt hände. Detta skulle hjälpa till att återställa OPCWs trovärdighet och sträva mot att visa sitt lagligt förpliktade åtagande för öppenhet, opartiskhet och oberoende. Det är av yttersta vikt att återställa förtroendet för de verifieringsförfaranden som åberopas för att genomföra CWCs förbud.

Relaterat.
OPCW förfalskade rapporter för att skylla på Syriens regering i stället för Väst-stödda jihadister!
OPCW har manipulerat uppgifter om gasattacken i Douma
Hur (o)-tillfredsställande fungerar FN:s OPCW? Gasattacker i Douma – och eftertankens kranka blekhet.
Vad är och vad gjorde OCPW? Är OPCW jävig?
USA-skandal hos OPCW – mottagare av Nobels fredspris 2013.
“Gasattacken i Douma” – lögner för ett krig.
OPCW rapport kvaddar uppgifterna från Vita hjälmarna, USA & Co om nervgasattack i Duoma, Syrien.
Falsk rapport om gasolyckan i Khan Sheikhoun av läkare från UOSSM som utbildar White Helmets
Tidigare och kommande (?) gasattacker (av terrorister) i Syrien
Svensk expert slår hål på Frankrikes rapport om gasolyckan
Framstående USA-expert:Skedde verkligen en gasattack i Syrien som beskrivits?
Håller USA:s bevis för att Syrien stod bakom giftgasangrepp i Khan Shaykhoun?
Inte heller OPCW menar att Syriens regering orsakat gasattack.
Medietystnad när Trumps bevis för gasattacken i Syrien sågas
Rebellerna utförde gasattacken i Ghouta – indikation från FN:s inspektörer
Väst hindrar FN att undersöka gasincidenten i Syrien
Varning till president Trump från säkerhetsexperter i USA
Vem orsakade gasattacken i Syrien?
Storbritanniens ambassadör – Syrien orsakade inte gasattacken
Har Pentagon tränat terrorister i användning av kemiska vapen?
IS och al-Qaida firar USA:s attack och går till angrepp i Syrien
Rapporten om gasattack kom innan Syrien bombade terroristers gaslager
Kemgasattacken i Syrien och journalistikens kollaps
Syrien bombade terroristfabrik för kemiska vapen i Idlib, har tidigare informerat FN om terroristers kemiska vapen
Gasattack? De vanliga lögnerna mot Syrien före fredsmöte?
Seymour Hersh: Obama stoppade Syrien-anfall pga. bevis om att rebellerna utförde gasattacken i Ghouta, Damaskus
Hur Turkiet planerade gasattacken i Syrien med USA:s hjälp
Syriens rebeller planerar ny gasattack
Hersh: Obama stoppade Syrienanfall pga bevis om att rebellerna utförde gasattacken i Ghouta
FN-rapporten om gasattacken i Syrien håller inte.
The Indicter:
Vanställd kritik i DN, Expressen och Aftonbladet av fredsorgansationen SWEDHR om Syrien.
DN angriper åter människorättsorganisationen SWEDHR, där jag är med.

Föregående artikelVarför får Norges statsminister Erna Solberg pris av Nato-anknutna Atlantic Council?
Nästa artikelKritik mot Kinas behandling av uighurerna i Xinjiang samt Nya Sidenvägen

4 KOMMENTARER

 1. https://www.counterpunch.org/2019/11/15/the-opcw-and-douma-chemical-weapons-watchdog-accused-of-evidence-tampering-by-its-own-inspectors/

  Läs denna rapport av Jonathan Steele som tagit del av den andre visselblåsarens redogörelse och ni förstår inte bara hur korrumperad OPCW är utan hur korruptionen i praktiken kommer till.

  Den förste visselblåsaren från OPCW rapporterade i maj om den ballistiska analysen där det hade hävdats att cylindrar med giftgas hade släppts från helikoptrar. Ett åttamannateam från OPCW undersökte cylindrarna på plats och med rösterna 7-1 konkluderade de att dessa hade placerats ut manuellt och inte kommit från helikoptrar. Tidigare hade Theodore Postol, ballistisk expert från USA, konkluderat samma sak men han hade inte möjlighet vid den tidpunkten att besöka platsen.

  Den andra fasen gällde analysen av de kemiska substanserna där teamets resultat blev att både analys av personer som varit på plats och utsatts för den påstådda attacken saknade spår av några giftiga substanser liksom att halten av klor i utrymmena inte var högre än den som finns i ett normalt hushåll med rengöringsmedel.

  Det intressanta i Steeles artikel är beskrivningen av hur OPCW förfalskar vad dess egna expertis kommit fram till. Det börjar med att experterna redan vet vad ledningen vill höra, denna gång det som västpressen kablat ut om händelsen. Denna gång vägrar experterna att vika sig men däremot skriver de sina formuleringar med möjligast stora återhållsamhet, för att inte uppröra cheferna. När de sistnämnda sedan förvanskar den officiella rapporten från vad det grundläggande materialet kommit fram till, blir det dock för mycket för två av de åtta och de beslutar sig för att avslöja chefskapet efter nio månader av interna försök att få rättelse.

  Ställ er frågan hur ofta händer det att det finns så modiga personer i ett team ? Att de med stor risk för att mista ett intressant och välavlönat jobb går ut och talar om att kejsaren är naken ? Jag vill påstå att det omvända är regel och detta är ett undantag. De flesta sväljer förtreten för de har sin familj att försörja och andra personliga hänsyn att beakta.

  Observera även att OPCW-chefen anordnade ett internt möte där som gubbar ur lådan tre män från USA(CIA) är inte bara närvarande utan dikterar för OPCW:s experter vad som gäller, för att skrämma dessa till tystnad. Observera dessutom att Frankrikes representant i FN:s säkerhetsråd omedelbart efter händelsen påstod att de är säkra på att den syriska regimen använt kemiska stridsmedel i detta fall. (Och tidsmässigt skedde detta kort efter Skripal-incidenten i Salisbury så att dessa påståenden förstärkte varandra).

 2. Assad bad FN om hjälp att bli av med sina lager av kemiska vapen på ett tidigt stadium,vilket också skedde.
  Mycket underligt att han blivit beskylld för att vid flera tillfällen ha använt dito när han inte har några.

 3. Föreställ er därtill att operationen inte hade utförts så klantigt att den var lätt att avslöja. Terroristerna hade tillgång till stora lager av klorsubstanser. En slugare planering hade sett till att lokalerna ifråga hade sölats ned ordentligt och att cylindertricket hade utförts på ett sätt som inte redan på fotot framstod som osannolikt. Vad hade OPCW:s försiktiga experter då sagt, väl medvetna om vad deras chefer ville att de skulle säga ? OPCW vägrade ju att sända sina experter till den föregående provokationsscenen, den med ”sarin”, med hänvisning till säkerhetsskäl, området var ju terroristkontrollerat av ”moderater”. Och där hade de ställts inför samma dilemma. Det som medierna påstått skulle inte kunna bekräftas.

  Gott råd till OPCW: Låt bli fältstudier, CIA och MSM vet redan utan sådana vem som är skyldig och våra politiker instämmer.

  Den ständiga upprördheten kring kemiska attacker beror på Obamas röda linje, vilken i sin tur var dragen för att kunna motivera en invasion av Syrien. Genom att tömma Syriens lager på kemiska vapen drog Ryssland mattan undan invasionsplanerna. John Kerry hade strax innan sagt att ”det är uteslutet att Assad kommer att avstå från dem”, och därmed försatte han sin chef presidenten i en brydsam situation, samtidigt som opinionen i USA var negativ till en invasion och parlamentet i Storbritannien inte ville vara med. Men provokationerna upphörde givetvis inte, eftersom terroristerna insåg att de skulle förlora kriget om de inte kunde locka med USA och NATO som sina partners.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here