Kritik mot Kinas behandling av uighurerna i Xinjiang samt Nya Sidenvägen

32
2656
Maj 2016. Xinjiang-provinsen.

Kinas behandling av minoritetsfolket uighurerna som utgör mindre än 1 % av Kinas befolkning kritiseras starkt i media. På denna blogg har jag försökt anlägga ett mer källkritiskt synsätt och Karl Wang har från Kina bidragit med synpunkter och information som ligger nära den officiella kinesiska uppfattning.

Jag har börjat återpublicera artiklar som publicerades för precis ett år sedan. Hittar då denna artikel i frågan av en högt uppsatt jurist i Pakistan.

Denna artikel av Dr Ikramul Haq också den översatts av Björn Nilsson, ”Björnbrum” med intressanta bloggen www.bjornbrum.blogsport.com. Daily Times: Xinjiang, BRI and ‘Islamic Card’- This is the reality of propaganda against China over the issue of ”mistreating” the Muslims in Xinjiang

Dr Haaq är advokat i högsta domstolen och ingår i fakulteten vid Lahore universitet för Management Sciences (LUMS). Advocate Supreme Court, is Adjunct Faculty at Lahore University of Management Sciences (LUMS).

Efter artikeln följer några noter från översättaren.

Några små förklaringar har lagts till av översättaren inom parentes [] i texten.

Redan i en artikel i början av oktober fann jag skäl att ifrågasätta den gängse versionen Svenska media har osanna uppgifter om uighurerna i Kina?


Xinjiang, BRI och det ”islamska kortet”

Precis som 1980-talets politik med det ”islamska kortet” som hjälpte Förenta staterna och dess allierade att demontera det fientliga marxistiska Sovjetunionen, är det nya angreppet på Kina genom användande av knepet med ”massinternering av uigurmuslimer” inriktat på att motverka Belt and Road-initiativet (BRI). Den militära och ekonomiska inneslutningen av Kina är en del av ett nytt stort spel [New Great Game] där USA och allierade använder religiösa militanta grupper som ombud. Det är väletablerat från många officiella dokument (läckta och på annat sätt) att över hela världen har de muslimska terroristapparaterna skapats av USA:s underrättelsetjänster som ett geopolitiskt vapen. Dess användning i Xinjiang, ett autonomt territorium i nordvästra Kina, är ingen hemlighet.

Eftersom Kina-Pakistans ekonomiska korridor (CPEC -China Pakistan Economic Corridor) – ett megaprojekt – är för att ansluta Gwadars hamn i Pakistan till Xinjiang via motorvägar, järnvägar och rörledningar för att transportera olja och gas, använder USA det islamska kortet för att undergräva projektet genom att finansiera muslimska terroristnät för att skada både Pakistan och Kina. CPEC

Xinjiang är hem för alla Kinas 56 etniska grupper – uigurer, han [Kinas majoritetsbefolkning, ’kineser’], kazaker och hui, alla med en befolkning på över en miljon (uigurer 48 procent och han 37 procent). Med en mångfald av land och multietniska folk har regionen registrerat en anmärkningsvärd årlig BNP-tillväxt på 9,3 procent sedan 2012.

Uigurer enligt Human Rights Watch.

Vi ser eviga propagandautbrott mot Peking av USA och andra om ”massfängslande och förtryck av uigurerna, kazakerna och andra etniska minoriteter i Xinjiang.” Det påstås i olika medierapporter att ”uppskattningsvis 1,1 miljoner människor har placerats i interneringsläger, däribland omskolningsläger där, enligt tidigare fångar och andra vittnen, fångar utsatts för intensiv politisk indoktrinering och övergrepp”. Det är inga folkliga uppror i Xinjiang som i det ockuperade Kashmir men samma länder och media som larmar om uigurerna är helt tysta om indiska grymheter som är de hemskaste och aldrig tidigare skådade.

Kinas officiella position som utvecklas av Li Xiaojun, direktör för publicitet vid presidiet för mänskliga rättigheter vid statsrådets [regeringens] informationsbyrå, är: ”Vi misshandlar inte muslimer i Xinjiangprovinsen, men sätter vissa människor i utbildning för att undvika extremismspridning, till skillnad från Europa som har misslyckats med att hantera problemet”. För två månader sedan berättade Li vid sidan av för journalister vid FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève: ”Vad Kina gör är att skapa centra för yrkesutbildning, utbildningscentra, och om ni inte säger att det är det bästa sättet, kanske det är det nödvändiga sättet att hantera islamisk eller religiös extremism, eftersom väst har misslyckats med att göra det när det gäller att hantera religiös islamisk extremism”.

Man behöver inte hålla med om det kinesiska tillvägagångssättet, men faktum kvarstår att från och med 2012 till 2017 höjdes totalt 1,39 miljoner människor i Xinjiang ut ur fattigdom. Sedan 2017 har Xinjiang för första gången en informationsdatabas för alla invånare som lägger en solid grund för ytterligare ansträngningar för att utrota fattigdomen.

Som en viktig länk till Sidenvägens Ekonomiska Bälte påskyndar Xinjiang utvecklingen av transport och logistik för att ansluta öst och väst. I slutet av 2017 nådde den totala längden på vägarna i Xinjiang 186.000 km, med 4.578 km expressvägar – Xinjiang blir logistikcentrum för Belt and Road. (Xinhua / Hu Huhu)

Medan de västerländska medierna samtidigt som de höjde ett ramaskri om vad de kallade ”misshandel” av muslimer i Xinjiang, bortsåg de passande nog från många oberoende författares skrifter som hävdar att verkligheten på marken är helt annorlunda. Till exempel, F. William Engdahl, noterade i en artikel, Kinas uighurproblem: Rekrytering av uiguriska muslimer för att gå med i
al-Qaida, publicerad den 6 oktober 2018, att ”den verkliga situationen i Kinas Xinjiangprovins beträffande uigurer är inte möjlig att självständigt verifiera, om sådana läger finns och om så är vem som är där och under vilka förutsättningar. Det som är känt är dock att Nato-underrättelsetjänster, däribland Turkiet och USA, tillsammans med Saudiarabien, har varit involverade i rekrytering och utplacering av tusentals kinesiska uigurmuslimer för att ansluta sig till al-Qaida och andra terrorgrupper i Syrien under senare år. Denna sida av ekvationen garanterar en närmare titt, den sida som utelämnas av Reuters eller [USA:s] FN-ambassadör [Nikki] Haley”.

Uighuriska barnsoldater i TIP enligt warsonline.info.

Rekrytering av muslimer i Xinjiang för fientliga terrorattacker lyftes fram 2015 av Time magazine i en artikel med titeln ”Sker en uppbyggnad av uighurisk terrorism i Sydöstasien?” Enligt uppgifter var Alli (en 35-årig medlem av Kinas uigur-etniska minoritet) tillsammans med sex av de terroristmisstänkta som greps, en del av en ISIS-ansluten terroristring som var kopplad till Bahrun Naim – en indones dömd för terrorism, som åkte till Syrien för att kämpa med ’Den islamiska staten i Irak och Storsyrien’. (De återstående fyra tillhör en annan terroristgrupp, Jemaah Islamiyah, knuten till al-Qaida).

Varför väst riktar sig mot Xinjiang genom politiken med det ”islamska kortet” är förståeligt.

Xinjiang är huvudporten i Silkesvägens ekonomiska korridor till Centralasien och Europa på grund av sitt geografiska läge. Det har också stora reserver av olja och gas, så rörledningskonstruktionen började också innan BRI blev ett modeord. Chanserna att Xinjiang blir en regional makt är så ljus att det lätt kan öka Kinas förhandlingsstyrka mot grannländerna i Centralasien. Detta är förstås en stor utmaning för USA och dess allierade. I detta sammanhang framhålls det lämpligt av F. William Engdahl att:

Det eskalerande handelskriget mot Kina, hot om sanktioner efter anklagelser om uigur-interneringsläger i Xinjiang, hot om sanktioner om Kina köper rysk försvarsutrustning och Pekings initiativ för initiativet One Belt One Road syftar alla till att störa det enda framväxande hotet mot en Washingtonstyrd global ordning. En ordning som inte bygger på frihet eller rättvisa utan snarare på rädsla och tyranni. Hur Kinas myndigheter försöker hantera detta fullskaliga angrepp är ett annat problem. Händelseförhållandet i Xinjiang måste dock klargöras. Västern och särskilt Washington är engagerad i fullskaligt irreguljärt krig mot Kinas stabilitet.

Detta är verkligheten i propagandan mot Kina i frågan om ”illa behandling” av muslimerna i Xinjiang. Obskurantismens och förstörelsens styrkor (terrorist- och militanta nätverk) verkar vara fiender till USA och dess allierade, men i verkligheten är de ombud. De är en del av den dolda agendan för att rycka till sig från världen dess ekonomiska välstånd, frid och lugn, och hålla i gång de väpnade konflikterna så att Västs krigsindustri blomstrar. Mänskligheten i stort står inför det svåraste ögonblicket vid detta kritiska ögonblick i historien. USA:s och dess allierades balansgång kan leda världen till ännu ett hemskt världskrig.

Några noter från översättaren Björn Nilsson.

Det ”stora spelet”, ”The Great Game”, som hänvisas till i artikeln avser kapplöpningen mellan Ryssland och Storbritannien om makten över Centralasien under 1800-talet. Nu blir det ett ”nytt stort spel” när USA och dess allierade försöker skada utbyggnaden av nya kinesiska handelsvägar. Ofta omtalas de som ”Den nya sidenvägen” (som alltså nu går till lands, till sjöss och på räls och i rörledningar), men andra beteckningar är OBOR, One Belt One Road, eller BRI, Belt and Road Initiative.

Sedan handlar det om kinesiska investeringar i fabriker, råvaruproduktion etc. i stor skala i många länder. Det är en ekonomisk offensiv som västländerna har svårt att möta med samma medel, och då blir alternativet att i stället använda våld – eventuellt med islamister som mellanhand. Den 23/11 i år angreps det kinesiska konsulatet i Karachi, Pakistan, av personer som hade synpunkter på det kinesiska inflytandet i södra delen av landet. Angriparna har betecknats som baluchiska separatister, men förmodligen kan de sorteras in under samma grupp som de islamister som arbetar som ombud för USA. I samma del av Pakistan ligger hamnstaden Gwadar som nämns i artikeln.

Sedan kan man notera att artikelförfattaren, som alltså är pakistanier, passar på att ge Indien en spark vad det gäller Kashmir. Om man talar om ”spel” i det här området blir det verkligen svårt och mångdimensionellt. Indien har permanent dåliga relationer med Pakistan. Pakistan och Kina verkar gå bra ihop. Mellan Indien och Kina är det upp och ner, såväl samarbete som gränskonflikter. USA försöker dra bort Indien från Kina, men är möjligen samarbete med Kina (och stater som Iran) ändå ett bättre alternativ för indierna?

Vidare vore det inte märkligt om det stora inflödet av majoritetskineser i Xinjiang (liksom i Tibet) kan väcka motvilja hos delar av lokalbefolkningen. Kan de kinesiska myndigheterna alltid skilja på vad som är icke-antagonistiska respektive antagonistiska motsättningar när motsättningarna kommer upp till ytan?

Föregående artikelOPCWs rapport om den påstådda användningen av kemiska vapen i Östra Ghouta, Syrien, var en bluff – precis som i Khan Shaykhun.
Nästa artikelHur behandlar Kina uighurer – hur behandlas USA:s indianer?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

32 KOMMENTARER

 1. Den behandling av inhemska muslimer som det kinesiska kommunistpartiets regering beslås med är en konsekvens av islam. Varje regering är tvungen att antingen acceptera islams särställning eller ta konflikten när muslimerna försöker hävda sin överhöghet. Västvärlden spelar en underordnad roll även i denna konflikt, som inte tillåter liberalism, eftersom kontrahenterna förespråkar hävdar sin egen diktatur. Kinesiska kommunistpartiet verkar mer verklighetsanpassat än islam.

 2. Författaren till artikeln tror bestämt att den här konflikten är ny, och är sponsrad av USA och dom allierade. Men så är det inte. Uigurerna har en lång historia om att vara förtryckta. Under den senare delen av 1900-talet och fram till idag har det vid ett flertal tillfällen blossat upp våldsamheter. På 60-talet flydde över 60 000 uigurer till Sovjetunionen. på grund av kinesernas förtryck och krig.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Xinjiang_conflict

  Jag kan säga detsamma om att Kina använde religiösa militanta grupper som ombud i kriget mot Sovjetunionen när Sovjet stred på den afghanska regeringens sida i Afghanistan. ”China opened up camps to train the Afghan Mujahedeen near Kashagar and Khoton [i Xinjiang, min anteckning] end supplied then hundreds of millions of dollar Worth of small arms, rockets, mines, and anti-tanc weapons.” (samma källa som ovan)
  Och Väst anklagade Sovjetunionen och Libyens Khadaffi på 70- och 80-talet för att vara ombud till IRA i konflikten i Nordirland.
  Så man ska nog inte avfärda anklagelserna om att ett förtryck pågår eller om ’USA och allierade använder religiösa grupper som ombud’ utan att ha undersökt om det är riktigt eller ej.

  • Det finns många uppgifter om att uighurer strider i terroristklassificerade grupper i Syrien. Gäller Det turkiska islamiska partiets (TIP) terroristgrupp.

   • Javisst. Det finns säkert uighurer i IS och andra terrorgrupper. Men det är en helt annan fråga. Eller mena du att det finns lagliga skäl att förtrycka en hel folkgrupp för vad några i den folkgruppen väljer att göra? Då kanske du även anser att britterna hade skäl att förtrycka ALLA irländare för vad IRA gjorde?

    • Det finns inga belägg för att Kina förtrycker en hel folkgrupp. Du tycks ha gått på påståenden från USA-imperialismens och dess allierade, inklusive okritiska journalister.

     • Foreign Policy ses på goda grunder som ett ombud för USA-imperialism, med grov propaganda i den artikelrubrik du nämner.

     • Kina blackar ner kommunismen och den röda flaggan genom att förtrycka uighurer. Men det Kina gör är en kapitalistisk sekterism. Ingen får prata sitt språk, gå i moskén, etc, utan alla skall lära den ’kommunistiska’ läran. Aljazeera:

      https://www.youtube.com/watch?v=Oc5vVat5iuc

      Det är kineserna själva som gör så att kommunismen får ett dåligt rykte. Eller anser du att detta är en samma situation när USA genomförde något liknande när Sovjetunionen intervenerade Afghanistan? USA ville att muslimerna skulle se Sovjetunionen som en styggelse som inte stöttade dom fattiga i världen.

     • Å enas sidan menar du att Kina är kommunistiskt, å andra sidan praktiserar Kina kapitalistiskt sekterism. Förvirrande. Och du sväljer utan kritik det inte verifierade påståendet att Kina förtrycker uighurer.

     • Ett klargörande: Nej, jag menar inte att Kina är kommunistiskt. Kina kallar sig själva för kommunistiskt, och blackar därför ner namnet kommunist och den röda flagan.
      Det finns partier i hela världen som kallar sig för både det ena och det andra, t o m demokrater, men som inte är det. Om Kina ska räkna sig som kommunistiskt borde de ha ett socialistiskt ekonomiskt system.

 3. Allahu Akbar ja detta är dom turkiska grey wolves slagord, en högerfacistisk radikal islamistisk förening i turkiet som har mellan 1 till 1,5 miljoner aktiva och passiva medlemmar, dom arbetar på att återställa det ottomanska riket ända bort till kina, VI SAKNAR LUKTEN AV KINESISKT BLOD , TEXTEN INGÅR I EN AV DERAS KAMPHYMNER, dom har infiltrerat sej bland uighurerna och tillsammans med uighurerna har dom utfört ett antal terrordåd i kina, en grey wolves stod bakom nedskjutningen av ett ryskt militärflyg vid vid gränsen mellan turkiet och syrien , piloten mördades av denna turk tillhörande grey wolves,

 4. ”På 60-talet flydde över 60 000 uigurer till Sovjetunionen. på grund av kinesernas förtryck och krig.” skriver Kerstin S. och använder Wikipedia som referens. När det gäller sådana frågor skulle jag inte våga använda Wikipedia. Wikipedia är inte oberoende av västs syn på omvärlden.

 5. Björnbrum har tydligen inte fattat att handel INTE är ett nollsummespel:

  ”Sedan handlar det om kinesiska investeringar i fabriker, råvaruproduktion etc. i stor skala i många länder. Det är en ekonomisk offensiv som västländerna har svårt att möta med samma medel, och då blir alternativet att i stället använda våld – eventuellt med islamister som mellanhand.”

  Direktinvesteringar, kinesiska såväl som svenska, bidrar till uppbyggnad av kapitalstock och inkomster i det mottagande landet. Dessutom tillkommer effekter som spridning av teknologi till den lokala ekonomin. Det tjänar även ”västländerna” på. Det saknas därför anledning till att ”möta” det.

  Intressant också att Björnbrum inte tycks anse att Kina är imperialistiskt. Det hade Lenin ansett.

  • Jag har inte gjort något definitivt uttalande om huruvida Kina är imperialistiskt eller inte. Lutar visserligen åt det, men i så fall är den en ung och framåt och resursrik imperialism som inte behöver så mycket kanonbåtar för att få fart på handeln. Men det innebär också att stater som tidigare varit mer eller mindre i händerna på de gamla imperialisterna kan lösgöra sig och få bättre villkor vad det gäller handel och ekonomiskt uppbygge. Vad gör de gamla imperialisterna i det läget, när de kommer i ekonomiskt underläge? För dem är det inte win-win, som kineserna pratar om, för dem är det förlust av marknader, råvarutillgångar, politiskt inflytande. För dem är kinesiska investeringar i Makedonien, Pakistan eller Etiopien ett hot, även om länderna själva välkomnar investeringarna. Vad har de kvar: förväxta militär- och underrättelseorganisationer som exempelvis kan störa kinesernas BRI genom att hetsa grupper i Pakistan eller Xinjiang.

   Det spelar väl ingen roll för USA om Makedonien tjänar på kinesiska investeringar om USA inte gör det

 6. Det är skamligt att se hur USA och deras lakejer gör allt i sin väg för att smutskasta Kina. Lika skamligt är det att USA fortsätter vidhålla tesen att jordbävningar är ett naturfenomen, när det är underjordiska provsprängningar som den amerikanska staten sysselsätter sig med. Västimperialisterna borde rensa upp i de egna leden innan de slänger sig med osanningar.

  (Denna kommentar har postats av en person i Lund som använder flera olika alias och ibland tar en annans persons namn. Det är inte tillåtet i detta forum. / redaktören)

 7. Det finns få minoriteter som inte är förföljda i nutiden. Några är Samer i Norden, Finlandssvenskar…..Catalonier, judar….
  Kan bero på att dessa minoriteter har anpassat sej till landets kultur.
  Uighurierna blir trakasserde för dom är ett instrument i geopolitiken, inte för att dom är Uighurier

 8. ”Lika skamligt är det att USA fortsätter vidhålla tesen att jordbävningar är ett naturfenomen, när det är underjordiska provsprängningar som den amerikanska staten sysselsätter sig med. Västimperialisterna borde rensa upp i de egna leden innan de slänger sig med osanningar.” skiver Jaffe. Är det en ironiskt kommentar? I så fall begriper jag den inte.

 9. Om nu väst är så mån om dessa Uigurer så kan väl väst husera de? Win-Win för både Kina & Väst politiker.
  Ett annat alternativt vore att Kina baserade XYZ human rights watch anklagar USAs förtryck av urbefolkningen, de svarta och spansktalande i USA. Dags att Kina står för dessa förtryckta gruppers rättigheter!

 10. ”Muslim woman describes torture and beatings in China detention camp: ‘I begged them to kill me’.
  ‘Each time I was electrocuted, my whole body would shake violently and I would feel the pain in my veins,’ says Mihrigul Tursun.” Från The Independent.

  https://www.independent.co.uk/news/world/asia/uighur-muslim-china-mihrigul-tursun-torture-reeducation-camps-a8656396.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR07Y0dYmpltNFfCptUrbf-8c4OWRy3FNrRHDNsJ3zvUX5dIhqwALWrZoY4#Echobox=1543449525

 11. Att tala sanning i dagens USA är anti-semitism. Ett färsk exempel (ett av många sådana) visar detta klart och tydligt. https://www.rt.com/usa/445189-cnn-sacks-contributor-israel-palestine/

  Men om detta får man INTE berätta! Istället ska folkets luras med några iscensatta påhitt om Uigurer. Dock går detta gamla och lömska spel ej hem längre. Folk har vaknat och börjat tänka själva. T example här
  https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/free-speech-israel-anti-semitism-university-academics-criticisms-jews-palestinian-rights-a7605306.html

  eller här
  https://www.aclu.org/blog/free-speech/rights-protesters/latest-attack-free-speech-israel-palestine-debate

 12. Deklarationen om mänskliga rättigheter fyller 70 år. Endast för judar landet Israel har brutit mot alla artiklar, flera gånger om. Medan jag skriver detta lyssnar jag på det svenska filialen av de global centra för strategisk desinformation (P1) som gör ett nummer om hur förtrycket av en författare (?) vid namna Maria från Ryssland. Journalisten säger Sovjets- och Rysslandsregim som om dessa två var synonymer..

  Det är ett typexempel på den patetisk journalistisk som råder i väst och som är signum för väst propaganda.

  https://www.rt.com/op-ed/445259-uk-rights-violation-poverty/

 13. Ett exempel på hur CIA arbetar med lögner för att så splittring mellan Kina och Turkiet ges i ett pressmeddelande den 12 februari 2019 från det turkiska Vatan Partisi. Här återger jag endast utdrag:

  Chairman of Vatan Partisi (Patriotic Party – Turkey), Doğu Perinçek:

  A government that believes in CIA-produced lies does not suit well to Turkey
  The Chairman of Vatan Partisi, Doğu Perinçek today made a press declaration in the party’s headquarter in Ankara. Perinçek declared that a government that believes in social media lies produced by the CIA does not suit to Turkey. Perinçek spoke about social media lies that claimed the “death under torture” of Aburrehim Heyit in the P.R. of China. Perinçek declared the following:

  Those who became instrumental to social media lies
  Three days ago, on Saturday, news with the signature of Bünyamin Aksungur were published in social media. According to this news, the popular singer Abdurrehim Heyit was killed in China under torture.
  Out of sudden, a campaign was started in Turkey. Beginning with the Foreign Ministry, the Main Adivisor to the Presidency, Ahmet Minder, the spokesperson to the governing AK Party, the CHP candidate for the Mayor in the city Ankara, Mansur Yavaş, the Chairman of İyi Parti, Meral Akşener, HDP members of parliament, the Chairman of Saadet Party, Temel Karamollaoğlu, MHP Chairman’s Chief of Staff; all of them accused the People’s Republic of China with words and declarations that do not accord to the governance tradition of the Republic of Turkey.
  The CIA-produced lies came to the light in just one day. Abdurrehim Heyit, claimed to have “died as a martyr”, appeared in a video and declared by his own voice “being healthy, not having faced any torture, and facing a trial according to the national laws of China”.
  Under these circumstances, the Turkish government’s duty is to investigate the truth of the given news, consulate the Chinese government and act according to the truth.
  […]
  President Erdoğan has declared the East Turkestan Islamic Party as “a terror organization” various times.
  In spite of these declarations, representatives of this terror organization were received formally and officially by the governors of the cities Uşak and Isparta, had the opportunity to hold conferences in universities and a campaign of animosity was pursued under the protection of government institutions.
  Everybody knows that the US and Israel is behind this campaign.
  […]
  US-Israeli dynamite into Turkish-Chinese friendship
  The world has witnessed such CIA inventions in history before the US interventions in Iraq, Romania and Syria. The timing of the recent CIA lie is very crucial. Turkey faces great difficulties in both fields; economy and security. For sure, Turkey will find its way out of these difficulties relying on his own national forces. But given its enemies on global level, Turkey will head to success realizing the alliance potential we have on the international level. A positive example is the joint and successful action of the countries of West Asia against the US-led “Kurdistan” referendum in Iraq in 2017. The gains of the Astana-process constitute another positive example.
  In the coming period, the People’s Republic of China is a strategic ally for Turkey both in the fight against terror as well as in the construction of an economy of production. Turkey security starts in China, and China’s security starts in Turkey. The Silk Road is an important economic opportunity that unites these two countries. Given these circumstances, that United States and Israel are trying to sabotage the Turkish-Chinese friendship using the dynamite named “East Turkestan İslamic Party”.

  A Problem for the Uigur people themselves
  The US and Israel are trying to cut the One Belt One Road that connect Turkey and China, using the so called “Kurdistan” and “East Turkestan” projects. The terrorists used by the US under the label of “East Turkestan” fired on Turkish Armed Forces during the Operation Euphrates Shield in the North of Syria. And now they are introduced to China via the borders of Pakistan and Afghanistan. This terror organization that uses the label of “East Turkestan” is a problem for the Uigur people itself. Just as the PKK is for our people.

 14. Noterar denna kommentar i ledaren på Svenska Journalistförbundets tidning Journalisten. Chefredaktör Helena Giertta skriver under rubriken ”Ingen anledning att backa”:

  ”Kinas ambassadör Gui Congyou har kritiserat Sverige för rättsväsendet, säkerheten för kinesiska medborgare, för vår yttrandefrihet. Han har attackerat enskilda journalister, journalister i grupp och svenska medier. Han har hoppat på organisationer, politiker, opinionsbildare. Språkbruket är aggressivt, nedsättande och vulgärt.
  Han är en skam för diplomatkåren och Kina.
  Droppen kom när han i förra veckan försökte hota den svenska regeringen med ”konsekvenser” om kulturministern Amanda Lind delade ut Pens Tucholskypris till den svenska förläggaren Gui Minhai, som sedan fyra år är fängslad utan rättegång i Kina. Ambassadörens hot hörsammades förstås inte. Såväl regeringen som opposition var glasklara med sina ställningstaganden.
  Men nu kan det räcka med dumheter från Gui Congyou. Vi har yttrandefrihet i Sverige, det betyder att även korkade, dumma och falska yttranden får yttras. Men när en representant för ett av världens mäktigaste länder ägnar sig åt verbala attacker på enskilda svenskar, och när personen hotar regeringen, så ska han bytas ut.
  Kina får skicka en ny ambassadör.”
  https://www.journalisten.se/ledare/ingen-anledning-att-backa

  • Det svenska journalist träsket skulle inte ens bemöda sig uppmärksamma det faktum att under 2019 den kriminella regime av marktjuvar som kallas israel mördad ca tre Palestinier per vecka. Men en viss Gui anses vara värt att försvaras av träsket. Inte att undra varför journalister får mycket låg förtroende av Svenska folket. Vm blir nästa skummis som träsket ska försvara undrar många …
   https://electronicintifada.net

 15. Den ende ambassadören som attackerad något svenskt överhuvudtaget, öppet och på ett helt arrogant sätt är en viss Zvi Mazel apartheid israels ambassadör, som år 2004 förstörde ett konstverk som sattes upp på Historiska museet i Stockholm och som uppmärksammade folkmordet av Palestinier regisserade marktjuvarnas israel. Han tvingades lämna lokalen. Han är en skam för diplomatkåren, men med tanke på att apartheid israel fullständig ignorera i folkrätten och dess representater saknar vanlig hyfs så är ambassadörens agerande inte förvånande.

  https://www.svd.se/israelisk-attack-mot-konstverk

  För övrigt varför en skumfigur som Gui får någon pris överhuvdtaget, medan t ex Assange sitter i fängelse är talande nog för det träsk som svenska journalist förbundet blivit.

 16. […] Kritik mot Kinas behandling av uighurerna i Xinjiang samt Nya Sidenvägen. Vilka är Uighurerna i Kina? Hur behandlar Kina uighurer – hur behandlas USA:s indianer? Desinformerar New York Times om uighurerna i Xinjiang? USA:s krig har dödat mer än 20 miljoner i 37 länder sedan 1945, och miljoner i andra länder. Ellsberg: USA planerade att döda 600 miljoner. Irak – ett krig byggd på lögner, med 2,4 miljoner döda. […]

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here