Kina internerar miljontals uigurer? Vilka är källorna?

4
617
Uighurer enligt Human Rights Watch. Autentisk?

Enligt upprepade rapporter från etablerade sitter en miljon människor i arbetsläger i provinsen Xinjiang i Kina. De behandlas hårt och uppgifter om tortyr förekommer. Ett av tidigaste rapporterna kom i februari 2019 i SvT. En miljon kan ha satts i arbetsläger i Kina – här är vittnesmålen.
I den artikeln använder man sig av “en rapport från Adrian Zenz, tysk expert på uigurer”, som får en helt annan och mer faktabaserad beskrivning i föreliggande artikel som översatts av en dam i trakten av Njurunda.

Detta har behandlats flera gånger här i kritisk anda.


Kina internerar miljontals uigurer? Allvarliga problem med påstående från USA-stödd NGO.

Denna artikel har skrivits av Ajit Singh Ajit Singh som är författare och advokat bosatt i Kanada och Max Blumenthal som är redaktör på Grayzone.
Kina internerar miljontals uigurer? Allvarliga problem med påstående från USA-stödd NGO.

Påståenden om att Kina har internerat miljontals uiguriska muslimer bygger huvudsakligen på två studier. När man tittar närmare på dessa ser man USA-regeringens stöd, absurt slarviga metoder och en evangelisk forskare vid namn Adrian Zenz.

USAs representanthus antog den 3 december lagen om mänskliga rättigheter för uigurer (Uyghur Human Rights Policy Act), en lag som kräver att Donald Trump-administrationen inför sanktioner mot Kina pga anklagelser om att Peking har internerat miljontals uigurer av den muslimska majoriteten i den västliga regionen Xinjiang.

För att få stöd för sanktionsförslaget har västerländska regeringar och medier skildrat Folkrepubliken som en som kränker mänskliga rättigheter i nivå med Nazi-Tyskland.

Republikanska representanten Chris Smith fördömde till exempel den kinesiska regeringen för vad han kallade ”massinternering av miljontals i en omfattning som inte har setts sedan Förintelsen” i ”moderna koncentrationsläger”. här.

Påståendet att Kina har internerat miljontals etniska uigurer i sin Xinjiang-region upprepas allt oftare, utan någon nämnvärd granskning. Men en närmare titt på siffrorna och hur de erhållits visar på en allvarlig brist på data.

Fastän detta extraordinära påstående anses oantastligt i väst, grundar det sig faktiskt på två mycket tvivelaktiga “studier”.

Den första, av Network of Chinese Human Rights Defenders, som stöds av USAs regering, gjorde sin uppskattning genom att intervjua bara åtta personer.

Den andra studien förlitade sig på en bräcklig väv av medierapporter och spekulation. Den är skriven av Adrian Zenz, en kristen fundamentalist på den extrema högerkanten som motsätter sig homosexualitet och jämställdhet mellan könen, stöder ”biblisk aga” av barn och tror att han ”leds av Gud” på en ”mission” mot Kina.

I och med att Washington ökar påtryckningarna mot Kina, har Zenz lyfts från obemärkthet och nästan över en natt blivit en ansedd expert på Xinjiang. Han har vittnat inför Kongressen, kommenterat i allt från Wall Street Journal till Democracy Now!, och lämnat expertcitat i International Consortium of Investigative Journalists senaste rapport “China Cables”. Hans Twitter-konto säger att han “flyttar till andra sidan Atlanten” från sitt ursprungliga Tyskland.

Innan Grayzone-redaktören Max Blumenthal frågade Zenz om hans religiösa ”mission”, vid ett event om Xinjiang nyligen inne på den lagstiftande församlingen, hade han nästan helt okritiskt hyllats i västerländska media.

Nätverket av kinesiska mänskliga rättighetsförsvarare, som först spred siffran ”miljontals internerade”, har även den kunnat agera utan att granskas av media.

I en rapport – i västmedia ofta felaktigt presenterad som en FN-författad rapport – som 2018 lämnades in till FNs Kommitté för avskaffande av rasdiskriminering, säger Network of Chinese Human Rights Defenders (CHRD), som stöds av USAs regering, och som alltså gjorde sin uppskattning genom att intervjua bara åtta personer att man ”uppskatta[de] att ungefär en miljon etniska uigurer skickats till ‘omskolnings’-läger och ungefär två miljoner har tvingats delta i ‘omskolnings’-program i Xinjiang.” Enligt CHRD grundar sig denna siffra “på intervjuer och begränsad data”.

CHRD uppger att man intervjuat dussintals etniska uigurer under sin studie, men det visar sig att deras enorma uppskattning i slutändan grundar sig på intervjuer med exaktåtta uighurer.

Baserat på detta absurt lilla urval i ett område med en total befolkning på 20 miljoner, gjorde CHRD “extrapolerade uppskattningar” att “åtminstone 10 procent av byborna […] hålls kvar i omskolningsläger och 20 procent tvingas delta i omskolningsläger på dag- eller kvällstid i byarna eller bostadskvarteren, vilket ger 30 procent i båda typerna av läger.”

Genom att tillämpa dessa uppskattningar på hela Xinjiang, kom CHRD fram till de siffror som lämnades in till FN och hävdade att en miljon etniska uigurer har blivit internerade i “omskolningsläger” och två miljoner till har “tvingats delta i dag- eller kvällsundervisning”.

Tack vare tvivelaktiga källor som CHRD har USAs regering anklagat Kina för att “godtyckligt internera 800 000, upp till möjligen över två miljoner uigurer, etniska kazaker och andra muslimer i interneringsläger i avsikt att utradera religiösa och etniska identiteter”.

När han 2018 vittnade inför senatens utrikeskommitté, sa UD-tjänstemannen Scott Busby att det här ”är den amerikanska regeringens bedömning, stödd av våra underrättelsemyndigheter och rapporter från öppna källor”.

Den kinesiska regeringen har tillbakavisat USAs anklagelser och hävdar att den i själva verket har inrättat ”yrkesutbildningscentra […] för att undanröja grogrund för och spridning av terrorism och religiös extremism”. Kinas UD har sagt att ”det finns inga så kallade ‘omskolningsläger’ i Xinjiang. De yrkesutbildningscentra som lagligen drivs i Xinjiang syftar till att hjälpa ett litet antal människor som drabbats av terroristiska och extremistiska ideologier och utrusta dem med färdigheter, så att de kan stå på egna ben och återintegreras i samhället”.

I den ökande påtryckningskampanjen mot Kina inte bara förlitar sig USA på CHRD för data utan finansierar även direkt dess verksamhet. Som Ben Norton och Ajit Singh tidigare rapporterat för The Grayzone, får CHRD betydande ekonomiskt stöd från Washingtons avdelning för regimskifte: National Endowment for Democracy (NED).

Denna NGO har ägnat många år åt att kampanja på uppdrag av extremhögerns företrädare som hyllar kolonialismen och kräver att Kina ska ”göras västerländskt”.

“Ledande expert” på Xinjiang förlitar sig på spekulation och tvivelaktig mediarapport

Den andra huvudsakliga källan för påståendena om att Kina har internerat miljontals uiguriska muslimer är Adrian Zenz. Han är en senior fellow i Kinastudier vid extremhögerns Victims of Communism Memorial Foundation, som bildades av USAs regering 1983.

The Victims of Communism Memorial Foundation är en utväxt av National Captive Nations Committee, en grupp som grundades av den ukrainska nationalisten Lev Dobriansky för att motverka alla ansträngningar för avspänning med Sovjetunionen. Dess medordförande, Yaroslav Stetsko, var en toppledare för den fascistiska OUN-B-milisen som stred tillsammans med Nazi-Tyskland under dess ockupation av Ukraina under Andra världskriget. Tillsammans hjälpte dessa två till att grunda World Anti-Communist League, som beskrevs av journalisten Joe Conason som “den organisatoriska fristaden för nynazister, fascister och antisemitiska extremister från två dussin länder”.

Idag sitter Dobrianskys dotter, Paula, i styrelsen för Victims of Communism Memorial Foundation. Paula Dobriansky, en f.d. tjänsteman hos Reagan och George H W Bush och undertecknare av dokumentet för det ursprungliga Project for a New American Century (PNAC), har blivit en stammis i neokonservativa kretsar på Capitol Hill.

Från sitt kontor i Washington agiterar Victims of Communism Memorial Foundation för regimskifte i länder från Venezuela till Kinas periferi och främjar teorin om “dubbelt folkmord” som skriver om förintelsens historia och pekar ut kommunismen som ett dödligt ont jämställd med Hitlerfascismen.

Zenzs politiserade forskning om Xinjiang och Tibet har visat sig vara ett av denna högergrupps mest effektiva vapen.

I september 2018 skrev Zenz en artikel som publicerades i tidningen Central Asian Survey där han drog slutsatsen att “siffran för Xinjiangs totala omskolningsläger kan uppskattas till drygt en miljon”. (En avkortad version av artikeln publicerades ursprungligen av Jamestown Foundation, en neokonservativ tankesmedja som grundades under det Kalla kriget av Reagan-administrationen med stöd av den dåvarande CIA-direktören William J. Casey).

Liksom CHRD kom Zenz fram till sin uppskattning ”över 1 miljon” på tveksamma grunder.
Han baserade den på en enda rapport från Istiqlal TV, en medieorganisation för uigurer i exil med bas i Turkiet, som publicerades av Newsweek Japan. Istiqlal TV är långt ifrån en opartisk journalistisk organisation utan främjar separatisternas sak samtidigt som man bjuder in allsköns extremister.

En sådan person som ofta dyker upp på Istiqlal TV är Abdulkadir Yapuquan, enligt uppgift ledare för East Turkestan Islamic Movement (ETIM), en separatistgrupp som vill upprätta ett oberoende hemland i Xinjiang kallat Östturkestan.

ETIM klassas av USA, EU och FNs säkerhetsråds sanktionskommitté som en terroristorganisation med band till al-Qaida. Associated Press har rapporterat att sedan “2013 har tusentals uigurer… rest till Syrien för att träna med den uiguriska militanta gruppen Turkestans Islamistiska Parti och slåss tillsammans med al-Qaida”, med “flera hundra som anslutit sig till Islamiska Staten”.

Turkestans Islamistiska Parti (TIP) är bland de mest motsträviga styrkorna som opererade i den Al Qaida-kontrollerade Idlib-provinsen och avvisade alla försök att få till ett eld upphör, samtidigt som de indoktrinerar barn till militans. TIPs ledare har uppmanat utländska muslimer att göra jihad i Syrien och publicerade 2018 en rekryteringsvideo som hyllade attackerna den 11 september som helig vedergällning mot ett dekadent USA som svämmar över av homosexualitet och synd.

Enligt Los Angeles Times är Yapuquan “en regelbunden gäst på Istiqlal TV … där hans intervjuer ofta blir timslånga känslomässiga tirader mot Kina”.

Den turkiska journalisten Abdullah Bozkurt rapporterade att Istiqlal TV också varit värd åt fanatiska antisemiter som Nureddin Yıldız, som i en intervju ”krävde väpnad jihad inte bara i Kinas autonoma Xinjiang-region utan över hela världen och beskrev Kina som en nation av vildar, värre än judarna”.

Istiqlal TV-rapporten som Zenz åberopade publicerade en overifierad tabell över “siffror på omskolningsfångar ” som påstås ha “läckts” av kinesiska myndigheter, våren 2018 sammanlagt 892 000 personer i 68 kommuner i Xinjiang.

Zenz kryddar dessa uppgifter med att citera rapporter från Radio Free Asia, en USA-finansierad nyhetsbyrå som skapades av CIA under det kalla kriget för att propagera mot Kina. (Uyghur Human Rights Act, som nyligen antogs av kongressen, uppmanar USAs Agency for Global Media – USA-regeringens moderbolag till Radio Free Asia – att rapportera om Xinjiang, inklusive ”utvärderingar av kinesiska propagandastrategier”.)

Med sitt lapptäcke av tvivelaktiga källor extrapolerar Zenz en ytterst frikostig uppskattning till “vad som helst mellan flera hundra tusen och drygt en miljon”.

Samtidigt som han medgav att ”det inte finns någon säkerhet” i hans uppskattning, har han dragit slutsatsen att det ändå är ”rimligt att spekulera”. Han försökte undvika personligt ansvar för den tvivelaktiga tillförlitligheten i siffrorna, men sa att ”noggrannheten i denna uppskattning bygger naturligtvis på de angivna källornas antagna giltighet”.

Allt eftersom fortsätter Zenz att blåsa upp sin spekulativa uppskattning av uigur-fångar. På ett evenemang som anordnades av USA i Genève i mars 2019 sa Zenz: “Även om det är spekulativt verkar det passande att uppskatta att upp till 1,5 miljoner etniska minoriteter [har blivit internerade av Kina i Xinjiang]”. Zenz upprepade sin uppskattning igen i en intervju i november 2019 på Radio Free Asia, där han hävdade att Kina internerat 1,8 miljoner människor.

I en intervju medDer Spiegelhävdade Zenz att Kina i själva verket har förbjudit islam i Xinjiang. “Alla i Xinjiang som utövar någon form av religiös praxis, om man så har en enda liten Koranvers sparad på sin mobiltelefon, kommer att underkastas en brutal omskolningsprocess utan rättegång,” hävdade han.

Dessa hetsiga påståenden har givit Zenz status som internationell ”expert” på Xinjiang, förlänat honom inbjudningar att vittna inför USAs kongress och det kanadensiska parlamentet och att yttra sig i stora amerikanska medier, inklusive The New York Times, The Washington Post, CNN, och Democracy Now!

Zenz har även av International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) framställts som den ledande auktoriteten som legitimerar deras nyligen genomförda utredning av “China Cables”. ICIJ-rapporten hävdar att ”lingvister, dokument- och Xinjiang-experter, inklusive Zenz, som granskade dokumenten har uttryckt sin förvissning om att de är äkta”.

Med tanke på Zenzs vana att spekulera och den tvivelaktiga tillförlitligheten i den enda Istiqlal TV-rapporten han baserar sina uppskattningar på, är det oroande att västerländska regeringar och media accepterat och främjat hans påståenden utan ett spår av skepsis.

En närmare titt på Zenzs egna fördomar borde förstärka denna oro, eftersom han är en fullfjädrad Tidens Slut-evangelist som tycks tro på att Gud har sänt honom på ett heligt korståg mot Folkrepubliken Kina.

Redaktören: Adrian Zenz är alltså en kristen fundamentalist “leds av Gud” mot Kina, homosexualitet och jämställdhet. Jag stryker huvuddelen, men ej allt, av fortsättningen av artikeln som mer i detalj beskriver uttalanden och framträdanden av Zenz.

Zenz förutspådde att kapitalismens framtida fall kommer att föra Antikrist till makten inom “några decennier”. Han identifierade kraften som “kommer att leda Antikrist till makten” som ” ‘Babylons’ ekonomiska och finansiella fall, där ‘Babylon’ symboliskt representerar världens globala ekonomiska system (kapitalismen)”.

I sitt vittnesmål inför utrikesutskottet den 10 december 2019 gjorde Adrian Zenz ett slags segervarv för att kongressen antagit Uyghur Human Rights Act veckan innan, som införde nya sanktioner mot den kinesiska regeringen. Med hänvisning till lagförslagets framgång uppmanade han till att öppna en ny front mot Kina med en amerikansk utredning av “ofrivillig arbetskraft rörande Xinjiang”.

Adrian Zenz vittnar inför kongressen den 10 december 2019

Under en frågestund ställde Grayzone-redaktören Max Blumenthal frågor till Zenz om hans fundamentalistiska religiösa åsikter och extrema högerpolitik.

Zenz tog inte avstånd från sina tidigare uttalanden som fördömer jämställdhet och ”toleranstänkande”, eller hans förespråkande av ”biblisk barnaga”. I stället hävdade han att det inte fanns någon motsägelse mellan dessa åsikter och kvaliteten på hans forskning om Kinas Xinjiang-region.

Från Washingtons maktcentra till stora nyhetslokaler är det få som är villiga att låta obekväma fakta komma i vägen för ett nytt, obestridligen trosbaserat, korståg i Kalla krigets anda, menar författarna.

Relaterat.
Den absurda hatkampanjen mot Kina.
Kritik mot Kinas behandling av uighurerna i Xinjiang samt Nya Sidenvägen.
Desinformerar New York Times om uighurerna i Xinjiang?
Hur behandlar Kina uighurer – hur behandlas USA:s indianer?

4 COMMENTS

    • Till saken hör att intervjuer inte behöver vara autentiska. Det är väl känt att önskade intervjuer kan köpas eller tillkomma efter hot.

      Gäller generellt.

    • Det narrativa politiska smörgåsbordet vi i väst bjuds, i vår slentriala vardag är stort. Massor med “rätter”. Det sorgliga är , att matsedlarna alltid har samma ondskefulla källarmästare. Vi åter ihjäl oss, vilket även är avsikten. Rätterna var förr kryddade med nasism, fasism,, kollonislism , kapitalism och kommunism som tog sin del av liv och hopp. Vilket var dåtidens källarmästares avsikt. Vi är för många på Jorden och dagens källarmästare ser att vi blivit ännu fler.. Den narrativa födan måste kryddas hårdare, och producenterna av kryddorna är de som skall gynnas. Namnet på de två snart hundraåriga kryddorna är sionismen och wahabismen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here