Kina internerar miljontals uigurer? Vilka är källorna?

22
4845
Uighurer enligt Human Rights Watch. Autentisk?

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett eller år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad… Sedan denna artikel publicerats har bland andra jag publicerat nya artiklar i denna fråga. Exempelvis denna. Många artiklar finns under ”Relaterat”.
Påståenden om att Kina har arbetsläger, koncentrationsläger och rentavi Xinjiang, och rentav bedriveer folkmord fär. Fortsätter. Men jag uppfattar inte att det finns några tillfredsställande belägg för detta, lika litet idag som för 2 år sedan.

 


Enligt upprepade rapporter från etablerade sitter en miljon människor i arbetsläger i provinsen Xinjiang i Kina. De behandlas hårt och uppgifter om tortyr förekommer. Ett av tidigaste rapporterna kom i februari 2019 i SvT. En miljon kan ha satts i arbetsläger i Kina – här är vittnesmålen.
I den artikeln använder man sig av ”en rapport från Adrian Zenz, tysk expert på uigurer”, som får en helt annan och mer faktabaserad beskrivning i föreliggande artikel som översatts av en dam i trakten av Njurunda.

Detta har behandlats flera gånger här i kritisk anda.


Kina internerar miljontals uigurer? Allvarliga problem med påstående från USA-stödd NGO.

Denna artikel har skrivits av Ajit Singh Ajit Singh som är författare och advokat bosatt i Kanada och Max Blumenthal som är redaktör på Grayzone.
Kina internerar miljontals uigurer? Allvarliga problem med påstående från USA-stödd NGO.

Påståenden om att Kina har internerat miljontals uiguriska muslimer bygger huvudsakligen på två studier. När man tittar närmare på dessa ser man USA-regeringens stöd, absurt slarviga metoder och en evangelisk forskare vid namn Adrian Zenz.

USAs representanthus antog den 3 december lagen om mänskliga rättigheter för uigurer (Uyghur Human Rights Policy Act), en lag som kräver att Donald Trump-administrationen inför sanktioner mot Kina pga anklagelser om att Peking har internerat miljontals uigurer av den muslimska majoriteten i den västliga regionen Xinjiang.

För att få stöd för sanktionsförslaget har västerländska regeringar och medier skildrat Folkrepubliken som en som kränker mänskliga rättigheter i nivå med Nazi-Tyskland.

Republikanska representanten Chris Smith fördömde till exempel den kinesiska regeringen för vad han kallade ”massinternering av miljontals i en omfattning som inte har setts sedan Förintelsen” i ”moderna koncentrationsläger”. här.

Påståendet att Kina har internerat miljontals etniska uigurer i sin Xinjiang-region upprepas allt oftare, utan någon nämnvärd granskning. Men en närmare titt på siffrorna och hur de erhållits visar på en allvarlig brist på data.

Fastän detta extraordinära påstående anses oantastligt i väst, grundar det sig faktiskt på två mycket tvivelaktiga ”studier”.

Den första, av Network of Chinese Human Rights Defenders, som stöds av USAs regering, gjorde sin uppskattning genom att intervjua bara åtta personer.

Den andra studien förlitade sig på en bräcklig väv av medierapporter och spekulation. Den är skriven av Adrian Zenz, en kristen fundamentalist på den extrema högerkanten som motsätter sig homosexualitet och jämställdhet mellan könen, stöder ”biblisk aga” av barn och tror att han ”leds av Gud” på en ”mission” mot Kina.

I och med att Washington ökar påtryckningarna mot Kina, har Zenz lyfts från obemärkthet och nästan över en natt blivit en ansedd expert på Xinjiang. Han har vittnat inför Kongressen, kommenterat i allt från Wall Street Journal till Democracy Now!, och lämnat expertcitat i International Consortium of Investigative Journalists senaste rapport ”China Cables”. Hans Twitter-konto säger att han ”flyttar till andra sidan Atlanten” från sitt ursprungliga Tyskland.

Innan Grayzone-redaktören Max Blumenthal frågade Zenz om hans religiösa ”mission”, vid ett event om Xinjiang nyligen inne på den lagstiftande församlingen, hade han nästan helt okritiskt hyllats i västerländska media.

Nätverket av kinesiska mänskliga rättighetsförsvarare, som först spred siffran ”miljontals internerade”, har även den kunnat agera utan att granskas av media.

I en rapport – i västmedia ofta felaktigt presenterad som en FN-författad rapport – som 2018 lämnades in till FNs Kommitté för avskaffande av rasdiskriminering, säger Network of Chinese Human Rights Defenders (CHRD), som stöds av USAs regering, och som alltså gjorde sin uppskattning genom att intervjua bara åtta personer att man ”uppskatta[de] att ungefär en miljon etniska uigurer skickats till ’omskolnings’-läger och ungefär två miljoner har tvingats delta i ’omskolnings’-program i Xinjiang.” Enligt CHRD grundar sig denna siffra ”på intervjuer och begränsad data”.

CHRD uppger att man intervjuat dussintals etniska uigurer under sin studie, men det visar sig att deras enorma uppskattning i slutändan grundar sig på intervjuer med exaktåtta uighurer.

Baserat på detta absurt lilla urval i ett område med en total befolkning på 20 miljoner, gjorde CHRD ”extrapolerade uppskattningar” att ”åtminstone 10 procent av byborna […] hålls kvar i omskolningsläger och 20 procent tvingas delta i omskolningsläger på dag- eller kvällstid i byarna eller bostadskvarteren, vilket ger 30 procent i båda typerna av läger.”

Genom att tillämpa dessa uppskattningar på hela Xinjiang, kom CHRD fram till de siffror som lämnades in till FN och hävdade att en miljon etniska uigurer har blivit internerade i ”omskolningsläger” och två miljoner till har ”tvingats delta i dag- eller kvällsundervisning”.

Tack vare tvivelaktiga källor som CHRD har USAs regering anklagat Kina för att ”godtyckligt internera 800 000, upp till möjligen över två miljoner uigurer, etniska kazaker och andra muslimer i interneringsläger i avsikt att utradera religiösa och etniska identiteter”.

När han 2018 vittnade inför senatens utrikeskommitté, sa UD-tjänstemannen Scott Busby att det här ”är den amerikanska regeringens bedömning, stödd av våra underrättelsemyndigheter och rapporter från öppna källor”.

Den kinesiska regeringen har tillbakavisat USAs anklagelser och hävdar att den i själva verket har inrättat ”yrkesutbildningscentra […] för att undanröja grogrund för och spridning av terrorism och religiös extremism”. Kinas UD har sagt att ”det finns inga så kallade ’omskolningsläger’ i Xinjiang. De yrkesutbildningscentra som lagligen drivs i Xinjiang syftar till att hjälpa ett litet antal människor som drabbats av terroristiska och extremistiska ideologier och utrusta dem med färdigheter, så att de kan stå på egna ben och återintegreras i samhället”.

I den ökande påtryckningskampanjen mot Kina inte bara förlitar sig USA på CHRD för data utan finansierar även direkt dess verksamhet. Som Ben Norton och Ajit Singh tidigare rapporterat för The Grayzone, får CHRD betydande ekonomiskt stöd från Washingtons avdelning för regimskifte: National Endowment for Democracy (NED).

Denna NGO har ägnat många år åt att kampanja på uppdrag av extremhögerns företrädare som hyllar kolonialismen och kräver att Kina ska ”göras västerländskt”.

”Ledande expert” på Xinjiang förlitar sig på spekulation och tvivelaktig mediarapport

Den andra huvudsakliga källan för påståendena om att Kina har internerat miljontals uiguriska muslimer är Adrian Zenz. Han är en senior fellow i Kinastudier vid extremhögerns Victims of Communism Memorial Foundation, som bildades av USAs regering 1983.

The Victims of Communism Memorial Foundation är en utväxt av National Captive Nations Committee, en grupp som grundades av den ukrainska nationalisten Lev Dobriansky för att motverka alla ansträngningar för avspänning med Sovjetunionen. Dess medordförande, Yaroslav Stetsko, var en toppledare för den fascistiska OUN-B-milisen som stred tillsammans med Nazi-Tyskland under dess ockupation av Ukraina under Andra världskriget. Tillsammans hjälpte dessa två till att grunda World Anti-Communist League, som beskrevs av journalisten Joe Conason som ”den organisatoriska fristaden för nynazister, fascister och antisemitiska extremister från två dussin länder”.

Idag sitter Dobrianskys dotter, Paula, i styrelsen för Victims of Communism Memorial Foundation. Paula Dobriansky, en f.d. tjänsteman hos Reagan och George H W Bush och undertecknare av dokumentet för det ursprungliga Project for a New American Century (PNAC), har blivit en stammis i neokonservativa kretsar på Capitol Hill.

Från sitt kontor i Washington agiterar Victims of Communism Memorial Foundation för regimskifte i länder från Venezuela till Kinas periferi och främjar teorin om ”dubbelt folkmord” som skriver om förintelsens historia och pekar ut kommunismen som ett dödligt ont jämställd med Hitlerfascismen.

Zenzs politiserade forskning om Xinjiang och Tibet har visat sig vara ett av denna högergrupps mest effektiva vapen.

I september 2018 skrev Zenz en artikel som publicerades i tidningen Central Asian Survey där han drog slutsatsen att ”siffran för Xinjiangs totala omskolningsläger kan uppskattas till drygt en miljon”. (En avkortad version av artikeln publicerades ursprungligen av Jamestown Foundation, en neokonservativ tankesmedja som grundades under det Kalla kriget av Reagan-administrationen med stöd av den dåvarande CIA-direktören William J. Casey).

Liksom CHRD kom Zenz fram till sin uppskattning ”över 1 miljon” på tveksamma grunder.
Han baserade den på en enda rapport från Istiqlal TV, en medieorganisation för uigurer i exil med bas i Turkiet, som publicerades av Newsweek Japan. Istiqlal TV är långt ifrån en opartisk journalistisk organisation utan främjar separatisternas sak samtidigt som man bjuder in allsköns extremister.

En sådan person som ofta dyker upp på Istiqlal TV är Abdulkadir Yapuquan, enligt uppgift ledare för East Turkestan Islamic Movement (ETIM), en separatistgrupp som vill upprätta ett oberoende hemland i Xinjiang kallat Östturkestan.

ETIM klassas av USA, EU och FNs säkerhetsråds sanktionskommitté som en terroristorganisation med band till al-Qaida. Associated Press har rapporterat att sedan ”2013 har tusentals uigurer… rest till Syrien för att träna med den uiguriska militanta gruppen Turkestans Islamistiska Parti och slåss tillsammans med al-Qaida”, med ”flera hundra som anslutit sig till Islamiska Staten”.

Turkestans Islamistiska Parti (TIP) är bland de mest motsträviga styrkorna som opererade i den Al Qaida-kontrollerade Idlib-provinsen och avvisade alla försök att få till ett eld upphör, samtidigt som de indoktrinerar barn till militans. TIPs ledare har uppmanat utländska muslimer att göra jihad i Syrien och publicerade 2018 en rekryteringsvideo som hyllade attackerna den 11 september som helig vedergällning mot ett dekadent USA som svämmar över av homosexualitet och synd.

Enligt Los Angeles Times är Yapuquan ”en regelbunden gäst på Istiqlal TV … där hans intervjuer ofta blir timslånga känslomässiga tirader mot Kina”.

Den turkiska journalisten Abdullah Bozkurt rapporterade att Istiqlal TV också varit värd åt fanatiska antisemiter som Nureddin Yıldız, som i en intervju ”krävde väpnad jihad inte bara i Kinas autonoma Xinjiang-region utan över hela världen och beskrev Kina som en nation av vildar, värre än judarna”.

Istiqlal TV-rapporten som Zenz åberopade publicerade en overifierad tabell över ”siffror på omskolningsfångar ” som påstås ha ”läckts” av kinesiska myndigheter, våren 2018 sammanlagt 892 000 personer i 68 kommuner i Xinjiang.

Zenz kryddar dessa uppgifter med att citera rapporter från Radio Free Asia, en USA-finansierad nyhetsbyrå som skapades av CIA under det kalla kriget för att propagera mot Kina. (Uyghur Human Rights Act, som nyligen antogs av kongressen, uppmanar USAs Agency for Global Media – USA-regeringens moderbolag till Radio Free Asia – att rapportera om Xinjiang, inklusive ”utvärderingar av kinesiska propagandastrategier”.)

Med sitt lapptäcke av tvivelaktiga källor extrapolerar Zenz en ytterst frikostig uppskattning till ”vad som helst mellan flera hundra tusen och drygt en miljon”.

Samtidigt som han medgav att ”det inte finns någon säkerhet” i hans uppskattning, har han dragit slutsatsen att det ändå är ”rimligt att spekulera”. Han försökte undvika personligt ansvar för den tvivelaktiga tillförlitligheten i siffrorna, men sa att ”noggrannheten i denna uppskattning bygger naturligtvis på de angivna källornas antagna giltighet”.

Allt eftersom fortsätter Zenz att blåsa upp sin spekulativa uppskattning av uigur-fångar. På ett evenemang som anordnades av USA i Genève i mars 2019 sa Zenz: ”Även om det är spekulativt verkar det passande att uppskatta att upp till 1,5 miljoner etniska minoriteter [har blivit internerade av Kina i Xinjiang]”. Zenz upprepade sin uppskattning igen i en intervju i november 2019 på Radio Free Asia, där han hävdade att Kina internerat 1,8 miljoner människor.

I en intervju medDer Spiegelhävdade Zenz att Kina i själva verket har förbjudit islam i Xinjiang. ”Alla i Xinjiang som utövar någon form av religiös praxis, om man så har en enda liten Koranvers sparad på sin mobiltelefon, kommer att underkastas en brutal omskolningsprocess utan rättegång,” hävdade han.

Dessa hetsiga påståenden har givit Zenz status som internationell ”expert” på Xinjiang, förlänat honom inbjudningar att vittna inför USAs kongress och det kanadensiska parlamentet och att yttra sig i stora amerikanska medier, inklusive The New York Times, The Washington Post, CNN, och Democracy Now!

Zenz har även av International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) framställts som den ledande auktoriteten som legitimerar deras nyligen genomförda utredning av ”China Cables”. ICIJ-rapporten hävdar att ”lingvister, dokument- och Xinjiang-experter, inklusive Zenz, som granskade dokumenten har uttryckt sin förvissning om att de är äkta”.

Med tanke på Zenzs vana att spekulera och den tvivelaktiga tillförlitligheten i den enda Istiqlal TV-rapporten han baserar sina uppskattningar på, är det oroande att västerländska regeringar och media accepterat och främjat hans påståenden utan ett spår av skepsis.

En närmare titt på Zenzs egna fördomar borde förstärka denna oro, eftersom han är en fullfjädrad Tidens Slut-evangelist som tycks tro på att Gud har sänt honom på ett heligt korståg mot Folkrepubliken Kina.

Redaktören: Adrian Zenz är alltså en kristen fundamentalist ”leds av Gud” mot Kina, homosexualitet och jämställdhet. Jag stryker huvuddelen, men ej allt, av fortsättningen av artikeln som mer i detalj beskriver uttalanden och framträdanden av Zenz.

Zenz förutspådde att kapitalismens framtida fall kommer att föra Antikrist till makten inom ”några decennier”. Han identifierade kraften som ”kommer att leda Antikrist till makten” som ” ’Babylons’ ekonomiska och finansiella fall, där ’Babylon’ symboliskt representerar världens globala ekonomiska system (kapitalismen)”.

I sitt vittnesmål inför utrikesutskottet den 10 december 2019 gjorde Adrian Zenz ett slags segervarv för att kongressen antagit Uyghur Human Rights Act veckan innan, som införde nya sanktioner mot den kinesiska regeringen. Med hänvisning till lagförslagets framgång uppmanade han till att öppna en ny front mot Kina med en amerikansk utredning av ”ofrivillig arbetskraft rörande Xinjiang”.

Adrian Zenz vittnar inför kongressen den 10 december 2019

Under en frågestund ställde Grayzone-redaktören Max Blumenthal frågor till Zenz om hans fundamentalistiska religiösa åsikter och extrema högerpolitik.

Zenz tog inte avstånd från sina tidigare uttalanden som fördömer jämställdhet och ”toleranstänkande”, eller hans förespråkande av ”biblisk barnaga”. I stället hävdade han att det inte fanns någon motsägelse mellan dessa åsikter och kvaliteten på hans forskning om Kinas Xinjiang-region.

Från Washingtons maktcentra till stora nyhetslokaler är det få som är villiga att låta obekväma fakta komma i vägen för ett nytt, obestridligen trosbaserat, korståg i Kalla krigets anda, menar författarna.

Relaterat.
Den absurda hatkampanjen mot Kina.
Kritik mot Kinas behandling av uighurerna i Xinjiang samt Nya Sidenvägen.
Desinformerar New York Times om uighurerna i Xinjiang?
Xinjiang och mycket mer: Lita inte på mainstream-medier under stark påverkan av USA.
Ny kritik mot Kinas politik för uighurer. Vad ska man tro egentligen?
Gör västs upprepade påståenden om att Kina begår folkmord i Xinjiang det till en sanning?
Kvinnor från Xinjiang som fött barn avvisar påståenden om ‘påtvingad sterilisering’
Xinjiang och uigurerna – Viktig information som media inte berättar.
Vilka är Uighurerna i Kina?
Hur behandlar Kina uighurer – hur behandlas USA:s indianer?

Föregående artikelVarför ställa särskilda krav vid inresa från Kina – och en tillbakablick på Kinas anti-Covid-19-politik efter 3 år
Nästa artikelUkrainas parlament kritiseras för att man hyllar ledande nazistmedhjälpare
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

22 KOMMENTARER

  • Till saken hör att intervjuer inte behöver vara autentiska. Det är väl känt att önskade intervjuer kan köpas eller tillkomma efter hot.

   Gäller generellt.

  • Det narrativa politiska smörgåsbordet vi i väst bjuds, i vår slentriala vardag är stort. Massor med ”rätter”. Det sorgliga är , att matsedlarna alltid har samma ondskefulla källarmästare. Vi åter ihjäl oss, vilket även är avsikten. Rätterna var förr kryddade med nasism, fasism,, kollonislism , kapitalism och kommunism som tog sin del av liv och hopp. Vilket var dåtidens källarmästares avsikt. Vi är för många på Jorden och dagens källarmästare ser att vi blivit ännu fler.. Den narrativa födan måste kryddas hårdare, och producenterna av kryddorna är de som skall gynnas. Namnet på de två snart hundraåriga kryddorna är sionismen och wahabismen.

  • Det är inte uigurerna som övervakas, det är de USA sponsrade terroristerna, av vilka en del är uigurer. Man letar reda på dom, och de farliga och radikala spärras in, eller avradikaliseras. När jag frågade en lokal kille hur det kändes med säkerheten var svaret tydligt. ”Visst känns det krångligt ibland att man ombeds öppna väskan när man går in i en byggnad, eller ibland får visa legitimation, men det är bra mycket bättre än när man inte visste om man skulle komma hem levande eller knivskuren, bli överkörd av en bil eller bombad.”
   https://kinarummet.wordpress.com/artiklar/ai-i-kampen-mot-terrorismen/
   https://mychinaway.wordpress.com/2020/08/07/den-elektroniska-patrullerade-polisen-i-kina/

  • Denna artikel är rena skämtet.

   För det första skrivs helt sanningsenligt att Kina är beredd att ta risker som de andra investerare inte vill ta, vilket betyder att det det finns en annan tanke än snävt definierad vinst bakom beslutet. Rätt konstaterat, men sen blir det tokigt.

   Att bränna av lite av den värdelösa madrassen USD är faktiskt ingen dålig idé. Mendes-France förordade samma sak – köp realtillgångar för era värdelösa dollar – för 60 år sen.
   Det svenska miljonprogrammet sysselsatte lågkvalificerad arbetskraft förutom att lösa bostadsfrågan, och de kinesiska infrastruktursatsningar gör samma sak. Skillnaden är att Sverige då behövde importera arbetskraft till sina fabriker medan Kina har överskott på folk.
   Tidigare hade det varit engelska rallare som i stor utsträckning hade byggt malmbanan. Det tordes finnas bara renägare och sportfiskare för att klaga på bygget av malmbanan och kraftverksmagasinen i Norrland. Statskassan skulle inte gärna avstå från de intäkter som malmen och vattenkraften ger, både direkt och indirekt.

   Vad gäller korruption höll jag på att garva mig fördärvad.
   Jag har tolkat åt folk som har arbetat åt franska firmor i Afrika; vad de hade att förtälja om korruption tål inte dagsljuset. Telia och Ericsson är inte mer fläckfria har rättsväsendet fastslagit. Fråga någon som verkar i byggbranschen hur det går till när exempelvis Skanska bygger någonting i oljemonarkierna. Jänkarna använder dessutom sina spionorganisationer, och helt olagliga ”sanktioner”/ ”böter” för att gynna de egna företagen och pungslå konkurrenter.
   Transparency International må göra ett nyttigt och viktigt arbete, den är precis lika jävig som alla andra organisationer skapade av Västs ekonomiska och geopolitiska intressen.

   I själva verket legitimerar denna artikel BRIs långsiktig strategisk logik.

   Napoleon en gång såg till att Frankrike fick Europas bäste vägnät. Jag har inte hört talas att någon ekonom skulle ha kommit fram till att det var en dålig investering.
   Götakanalen och andra kanalbyggen i världen må ha kostat multum och på många ställen ha blivit omoderna när järnvägen blev till, de var rätt tänkta (militärt eller ekonomiskt) när det begav sig. Vissa som är för smala byggs numera om för att avlasta väg- och järnvägsnätet.

   • Det är inte bara en fråga om att ”Kina är beredd att ta risker som de andra investerare inte vill ta.” Risk är något som alltid finns och något som hanterar för att minimeras. Kina är duktiga i att hantera risker och eliminera dom. Vinsten i slutändan är bättre levnadsvillkor och att utrota fattigdom. Den som tjänar mer har råd att köpa mer. Därför ökar Kinas handel lavinartat.

    ”köp realtillgångar” är precis vad Kina gör. Dom realtillgångarna är produktiva tillgångar, som utbildning, RCEP, CPTPP, BRI, eller AIIB, hamnar, vägar, tåg, osv. Alla producerar mer välstånd. Kina utbildar ”lågkvalificerad arbetskraft” innan dom erbjuds i arbete. Xinjiang ett exempel.

    2012 påbörjade man en kampanj mot korruption i Kina. Huvuddelen av den korruptionen bestod i att USA via kanaler mutade personer på olika nivåer i Kina för information eller att driva propaganda för ”demokrati” eller att undergräva förtroendet för ledningen. Gui Minhai var en. När han flydde CIA tillbaka till Kina 2015 assisterade han Kina att kartlägga USAs spionsystem i Kina. 2017 stängdes helt sonika ner. Därför dessa intensiva desperata USA kampanjer.

    ”Transparency International” är rena skämtet. Jag bodde ett tak på Nya Zeeland. TI klassar Nya Zeeland som korruptionsfri, men det är en av världens mest korrumperade nationer. Chefen för Auckland’s flygplats t.ex var helt öppet avlönad av leverantörer som till och med drog preliminärskatt. Konkurrens mellan serviceföretag tillåts inte på flygplatsen.

    • Nya Zeeland påminner om Sverige när det gäller korruption! Korruptionen är så systematiserad att folk tror det är helt normalt! Och exakt samma tendenser för att strypa det fria ordet ser vi på Nya Zeeland som i Sverige…Man kan tro att de samarbetar och jämför resultaten för bästa effekt på censuren! Snart åker väl ”riksdvärgen” Johansson ner till Nya Zeeland på en ”nödvändig” resa för att skaffa sig mer information hur man tystar oppositionen med hårda restriktioner!

     • Demokrati, korruption, indoktrinering, våld, lögner, nepotism är alla olika sidor på samma tärning. Kina upplevde det 1912 till 1949, men lärde sig läxan, USA upplever det just nu, samma ”demokrati” som USA kört mer i halsen på nation efter nation med militärt våld. Läs media från igår (6 jan 2021). Hong Kong, en av de allvarligaste och vidrigaste brotten i en nation är högförräderi, att stämpla till och planera en statskupp. I går arresterades över 40 personer i Hong Kong misstänkta för just dessa brott, men i svenska media, både MSM och Public Service, framställs dom som ”demokrati aktivister”. Förhoppningsvis ger det envar en tankeställare vad som även pågår i Sverige.

   • @Guy Coste 5 januari, 2021 At 10:41
    —”sysselsatte lågkvalificerad arbetskraft förutom att lösa bostadsfrågan, och de kinesiska infrastruktursatsningar gör samma sak”
    Bara för information. Kinas arbetskraft är idag bland de mest hög kvalificerade i världen.
    —”medan Kina har överskott på folk”
    Fakta är att Kina har skriande brist på folk. Arbetsgivare erbjuder dubbla lönen för den som är villiga att arbeta 12 timmars skift sju dar i veckan. Det driver kraftrigt på automation idag.

  • @Knut Gustafson 5 januari, 2020 At 11:17
   ”Förföljelserna, interneringarna och övervakningen av Uighurerna är ett faktum. Det finns massornas rapporter om det. Några källor finns i slutet av Gubbens artikel. De klickbara länkarna leder till fler källor. https://gubbdjavel.com/2020/01/01/is-the-belt-and-road-initiative-a-blessing-or-a-trap/ För övrigt är det en mycket upplysande och faktabaserad artikel om den nya Silkesvägen.”

   Först och främst borde du kunna skilja mellan påståenden och FAKTA. Bevisligen, har du ingen anning vad FAKTA är, när du länkar till och berömer denna blogg.

   En av länkarna är till CFR, som du tydligen inte kollat vad den är.
   CFR= council of foreign relation
   Från:”Det amerikanska imperiet och dess media”
   ”Largely unbeknownst to the general public, executives and top journalists of almost all major US media outlets have long been members of the influential Council on Foreign Relations (CFR).

   Established in 1921 as a private, bipartisan organization to “awaken America to its worldwide responsibilities”, the CFR and its close to 5000 elite members for decades have shaped US foreign policy and public discourse about it. As a well-known Council member famously explained, they transformed the American republic into a global empire, albeit a “benevolent” one.

   Based on official membership rosters, the following illustration depicts for the first time the extensive media network of the CFR and its two major international affiliate organizations: the Bilderberg Group (mainly covering the US and Europe) and the Trilateral Commission (covering North America, Europe and East Asia), both established by Council leaders to foster elite cooperation at the global level.

   In a column entitled “Ruling Class Journalists”, former Washington Post senior editor and ombudsman Richard Harwood described the Council and its members approvingly as “the nearest thing we have to a ruling establishment in the United States”.
   Harwood continued: “The membership of these journalists in the Council, however they may think of themselves, is an acknowledgment of their active and important role in public affairs and of their ascension into the American ruling class. They do not merely analyze and interpret foreign policy for the United States; they help make it. () They are part of that establishment whether they like it or not, sharing most of its values and world views.”
   https://swprs.org/the-american-empire-and-its-media/

   Vad bloggaren hävdar om Gua Minhai, allt enligt svensk media!!

   ”Though the Chinese communist regime has abandoned mass murderer Mao’s disastrous economic policy, it shares Mao’s regime’s contempt of human rights. One well-known example is the kidnapping of the Swedish publisher Gua Minhai in Thailand. His case is well described by his daughter here who campaigns for his release. As if the kidnapping of a Swedish citizen wasn’t bad enough, the communist regime has attacked Swedish media, well-known authors, the Swedish branch of the international organisation for free speech, and members of the Swedish government who awarded Gua Minhai this year’s Tucholsky prize.[1] The behaviour of the Chinese ambassador has raised more than one pair of eyebrows over the world. In an interview with Swedish Radio, the ambassador talking about critics said: “We serve our friends nice wine and our enemies weapons””.

   Och den enda kommentaren (på ett år!)
   ”Knut Gustafson on 1 January, 2020 at 06:05 said:
   Mycket bra att det är någon som granskar Kinas “ekonomiska invasion” av framförallt Afrika. Har alltid misstänkt att kinesiska investeringar är som mest välkomna i de mest korrumperade länderna. Fick det bekräftat nu. Det är bara du och inbeijing.se som tar upp det av svenska bloggare så vitt jag vet. Romelsjö och Stefan Lindgren kritiserar aldrig Kina”

   Några ”faktabaserade” blogginlägg:

   Teknik håller på att sätta stopp för Putins fossila Czardom.
   https://gubbdjavel.com/2020/12/10/technology-is-about-to-put-an-end-to-putins-fossil-czardom/
   Den offensiva ryska upprustningen
   Eftersom Ryssland inte har utsatts för något externt hot sedan Sovjets kollaps, så har syftet varit offensivt. Det har människor i Georgien och Ukraina fått erfara.
   Likaså drog USA kraftigt ner sin närvaro i Europa.
   https://gubbdjavel.com/2020/12/06/den-offensiva-ryska-upprustningen/

   • Det är inte uigurerna som förföljs, interneras och övervakas, det är terrorister, kriminella, mördare och brottslingar. En del är från uigur folket och rekryterades av CIA för att utbildas i Syrien till just terrorister. När det gäller alla dessa ”vittnen” och ”läckta dokument” har dom redan spårats till USAs propagandamaskin. Det är inte så konstigt, det är bara att kontakta folk i Altishahr, vilket är uigurernas hemland, och fråga folk. Kina dumpade kommunismen redan 1978, den är helt borta idag. Jag bor ju i Kina sedan länge, och jag har tidigare bott i både USSR, DDR, och Sverige, alla klassiska kommuniststater under olika namn, så jag kan jämföra själv. Vad gäller Gui Minhai så vet vi idag vad som hände. Han rekryterades av USA och mutades. När han ville hoppa av hotades han till livet, och flydde till Kina för skydd. Där samarbetade han med myndigheterna och man kunde släcka ner USAs omfattande mut- och spionsystem i Kina. Journalister i väst, inklusive Sverige, fyller idag samma funktion som en gång i Nazityskland. Bara igår rapporterades misstänkta för högförräderi, upplopp, stämpling och planering av en statskupp att vara ”demokratiaktivister. Dessa mycket grova brott kan ge livstids fängelse även i Sverige, men beskrivs som ”aktivism” i svenska media. Mänskliga rättigheter idag i Kina är erkänt världsledande, man skyddar oss från terrorister, kriminella och mördare, vilka i Sverige får gå fria på gatorna. I Kina skyddas våra mänskliga rättigheter. Inte i Sverige. Kinas “ekonomiska invasion” i Afrika består i att investera och utbilda, att lyfta vanligt folk ur den fattigdom och misär som USA vidmakthållit för att stjäla deras naturtillgångar genom att underhålla ländernas korruption. Kina avskaffar alltså korruptionen genom sitt agerande. Kinas och Rysslands upprustning balansera USA massiva upprustning och aggression. Bara USAs ökning i rustningar är större än hela Kinas försvarsbudget. Det är sant att USA drog ner på sina ockupationstrupper i Europa, borde dom inte skickas hem 75 år efter kriget.

 1. Skämtet som går runt på nätet är annars om en Ander Zen, en kristen fundamentalist och sionist lakej, som inte kan varken prata, läsa eller skriva Kinesiska men uttalar sig om ”koncentrationsläger” i Kina eftersom han fick en gudomlig syn – alla som inte tror på God är onda. Det kommunistiska partiet är ond eftersom den tvingar folk att jobba utan betalning! Herr Zenz besökte Kina endast en gång och det år 2007. han har inte satt foten sen dess men tack varE hans gudomliga syn så kan han med sitt satellit öga spana lägren i Xinjiang provinsen. Somliga äro välsignade av satan aknsek, vem vet? Hur som helst om den zenzationelle Adrian Zenz kan man läsa mer här: https://jerry-grey2002.medium.com/why-does-adrian-zenz-think-hes-right-9c46bf29223e

 2. Om verkligheten avviker från teorin, då är det verkligheten som gäller. Att skojaren och bedragaren Adrian Zenz teorier och dessa rapporter inte stämmer med verkligheten är inte så svårt att ta reda på, för ”verkligheten” går att besöka och det är precis vad tusentals har gjort, inklusive mig. Platserna för alla dessa förmenta ”läger” publicerades ju på webben, inklusive GPS koordinaterna, och det blev rena Pokemon-jakten att ta sig dit och se vad som verkligen fanns på platsen. Ingen har hitta några läger. Ett par vanliga högriskfängelser – ja, men inga läger, inget tvångsarbete, inga tvångsaborter, förtryck eller förföljelser. Det är mycket vanligt i Kina att man på landet upplåter en del av sitt hem, ett eller ett par rum, för betalande gäster. Homestay, och det är så jag alltid bor när jag reser. Inte bara får man kontakt med lokalbefolkningen, och får höra allt lokalt skvaller och nyheter, talar man dessutom flytande engelska vill dom nästa inte släppa ut en igen. Barnen får ju i praktiken gratislektioner i att konversera på engelska, och dessutom får familjen betalt.

  Samma sak gäller för alla dessa falska rykten som spridits om ”läger”, ”tvångsarbete”, ”förtryck”, ”förföljelser”, ”fängslande”, ”läckta dokument”, ”falska vittnen” ”tvångsaborter”, ”massövervakning”, osv. Det är bara påhitt i propagandasyfte.
  http://mychinaway.blog.se/lagren-i-xinjiang/
  Detta väcker en mer allvarlig fråga. Myndigheterna, även svenska, arbetar ju helt öppet på att tysta all informationen dom inte gillar, Assange ett exempel, även Granskning Sverige, SwebbTV, Swegot, Fria Tider osv, och naturligtvis stödet till åsiktsgranskaren Åberg. Hur skall vi kunna få fram regler som skyddar sådana som Assange, och samtidigt beivra falsk propaganda, fejknyheter, falska rykten som sprids friskt. Hur skall vi kunna införa personligt ansvar för journalister och media oligarker som bedriver politisk agitation och inte journalism. Hur skall vi kunna dra dom inför rätta i vanliga domstolar, vilket inte går idag för dom har ett eget rättsväsende dom kontrollerar. Hur skall vi kunna tvinga som att redovisa sina källor. Idag kopierar dom ju bara varandra utan någon källverifikation.

 3. Säsongsarbetare i Xinjiang märkta av västerländska medier som ”tvångsarbete”: Exklusivt med den franska författaren Maxime Vivas
  https://www.globaltimes.cn/page/202102/1214858.shtml
  USA är världsmästare i propaganda: Maxime Vivas är en fransk författare och journalist. Baserat på sina två besök i nordvästra Kinas autonoma region Xinjiang Uygur 2016 och 2018 skrev han en bok med titeln Ouïghours, pour en finir avec les fake news (Uygurs, för att sätta stopp för de falska nyheterna), där han beskrev sina observationer angående Xinjiangs antiterrorinsatser och regionens utveckling och analyserade de förhållanden som USA: s National Endowment for Democracy har med den separatistiska Uyghur Congress (WUC) och några icke-statliga organisationer som Human Rights Watch (HRW). Han skenade ljus över hur dessa organisationer samarbetade för att sammanställa och sprida ”folkmord” anklagelser mot Kinas Xinjiang. Boken publicerades sent förra året på franska.
  Global Times ( GT) reportrar Liu Xin, Fan Lingzhi och Chen Qingqing intervjuade den franska författaren för att förstå varför han tillbringade fyra år på att skriva den här boken och hans besök i Xinjiang.

  • @Ivan 4 februari, 2021 At 10:08
   Säsongsarbetare i Xinjiang är borta. Dom har ersatts av datorstyrda och satellitstyrda maskiner för att så, spruta, och skörda. USA har vidareutvecklat sin propaganda maskin. Kärnan är nu ryktesspridning. Arméer av CIA internet troll sprider rykten på sociala medier, kommentarstrådar och i medias tipsa mejl. Det har blivit USAs primära propaganda vapen.

 4. Det sägs att herr A Zanzlös är arbetslös. Stämmer det? Man har inte hört av eller från honom sedan så här dags förra året. Hur som helst det är fritt fram för herr Zanzlös att hänga sig på väggen p g a landvinningarna som Kina registrerat bara under 2021. Ett axplock listas här:

  1. ”Grew the economy $2 trillion PPP, the fastest growth ever.
  2. Became the richest country on earth.
  3. Became the world’s biggest overseas investor.
  4. Became the world’s largest movie market.
  5. Produced nearly one new billionaire and 300 millionaires every workday.
  6. Completed new train lines in seven countries, including Laos’ first.
  10. Ran 15,000 cargo trains to and from Europe, up 30% YoY.
  11. Joined RCEP trade pact, with 30% of global GDP and of the world’s population.
  12. Sold $140 billion retail online in 24 hours (Amazon’s record is $5 billion).
  13. Launched the first central bank digital currency.
  14. Dominated scientific research and issued the most patents of any country.”

  Plus icke att förglömma Kinas landvinningar i rymdteknologi, rymdfärder och som det fössta land som har sin alldeles egen rymdstation👍👌✌️.

  https://www.moonofalabama.org/2022/01/chinas-excellent-very-good-year.html#more

  • Detta är hur USA maskerar sin propaganda. Den skall se ut som om det vore seriös forskning. Vad som hände är att ett företag i Xinjiang drog honom inför domstol i hans frånvaro och stämde honom att ersätta dom för de miljoner i förlust hans falska rapporter hade orsakat företaget. Domstolen accepterade stämningsansökan. Sedan har jag inte hört något mer. Fälls han, vilket likt i Sverige kan ske utan hans närvaro, betyder det att han kan efterlysas internationellt och riskerar att utlämnas till Kina från någon av de 50 tal länder Kina har utlämningsavtal med. Detta gäller även journalister, och även svenska journalister. När dom skriver artiklar som orsakar förluster för någon Kina kan den som får förlusterna stämma dom personligen och kräva ersättning. Sedan för all framtid kommer som att riskera utlämning. Inte speciellt trevligt.

 5. Denne Zenz är fullständigt skräp!! Kortfattat nu bara. Zenz är skrot och fullständigt skräp och falsk bara. Är man lite insatt i detta så vet man detta. Det nämns ju ALDRIG vilka renodlade livsfarliga terrorister det finns bland dessa uighurerna. Det skedde ju flera terror attentat och bombdåd i Kina på 10talet som redan är glömt. Det funnits många uighurer som även opererat i Syrien,med både isis och syriska Al-Qaida.Dessa funnits även i Afghanistan med talibanerna,och även idag finns det många av dessa bland terroristerna i Afghanistan.Kina har ALL rätt att hålla terrorister och kriminella ugiurer bakom lås och bom. Vilket land har inte det. Man får operera som man vill inom sina gränser,och speciellt Xingjiang provinsen där dessa farliga terrorister finns. Detta att säga att man håller mellan 1-2miljoner ”civila”bakom lås,och tvingar dom till det ena och andra lögnen efter andra är bara SKRÄP. Även folkmord har man nämnt,vet dom ens vad folkmord betyder undrar man. Det är skitsnack allt. Kina har ALL rätt att jaga livsfarliga terrorister och kriminella,som redan bevisat hur livsfarliga dom är. Det finns många farliga kriminella och terrorister här som förtjänar att sitta inne

  • Detta med att man håller mellan 1-2miljoner ”civila”bakom lås är amerikansk propaganda och rena fantasierna. Ingen siffra har offentliggjorts, men enligt uppgifter som kommit från flera håll, både myndigheter och visselblåsare, så rör det sig om omkring 3,500 personer som sitter i förvar och genomgår avradikalisering. Däremot har man varit öppna med sina två program, nu avslutade, om avradikalisering av 3,448 personer. Det är dom programmen det gäller när Kina talar om att alla har utexamineras. Dessutom har man yrkesutbildat och språkutbildat omkring 1,3 miljoner av lokalbefolkningen årligen. Folk är inte dumma. I öster råder brist på arbetskraft, så det har varit rena lämmeltåget österut från Xinjiang. Främst när det gäller yngre. USA kallar det för tvångsarbete. Problemet är det motsatta. De här personerna skulle helst vilja arbeta 25 timmar om dygnet 8 dar i veckan om det gick. Det har varit rena upprorsstämningen när arbetsgivare begränsar arbetstiden till 14 timmar per dag, och dubbelt betalt.

 6. Ryktesspridning har blivit USAs primära propaganda vapen. Arméer av internet troll sprider rykten på sociala medier, kommentarstrådar och i medias tipsa mejl.

  En miljon får utbildning var år i Xinjiang. Omkring 3, 500 har avaktualiserats och återvänt till samhället och lever nu normala liv, och ytterliga 3,000 av USA i Syrien utbildade terrorister har internerats, vilket satte stopp på gatuterrorismen och morden.

  När det gäller Xinjiang åkte vi helt enkelt dit och fick en första hands erfarenhet av vad väst media kallar koncentrationsläger. Jag har skrivit om det här
  http://mychinaway.blog.se/hur-skall-vi-stoppa-nazistiska-propagandametoder-pa-svenska-media/

 7. Kina får ytterligare stöd av islamiska forskare som var där 8 januari, nedan utdrag ur artikel i ”The Cradle” den 11 januari 2023

  En grupp islamiska personer och forskare besökte Kinas autonoma region Xinjiang Uygur den 8 januari för att få ”en tydlig och bättre förståelse” av situationen i regionen, i motsats till en västerländsk mediekampanj.

  Delegationen, ledd av Ali Rashid al-Nuaimi, ordförande för World Muslim Communities Council (TWMCC), består av mer än 30 personligheter och forskare från 14 länder, inklusive Förenade Arabemiraten, Saudiarabien, Egypten, Syrien, Bahrain och Tunisien.

  Enligt ett uttalande om besöket den 9 januari, hyllade gruppen den kinesiska regeringens prestationer i kampen mot terrorismen i Xinjiang.

  Forskarna påpekade också att vissa anti-kinesiska grupper har kritiserat Kina i frågor som rör Xinjiang- och Xizang-regionerna och ön Taiwan, som är kopplade till Kinas nationella säkerhet.

  Enligt Al-Nuaimi finns det inget sådant som en ”kinesisk kultur som riktar sig mot muslimer eller den islamiska civilisationen.”

  https://thecradle.co/article-view/20222/islamic-scholars-visit-chinas-xinjiang-praise-measures-taken-to-combat-terrorism

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here