Ny kritik mot Kinas politik för uighurer. Vad ska man tro egentligen?

15
4625
Uighurer dansar

Ny kritik mot Kinas behandling av uighurer har publicerats av The Guardian: Uighurs
China sterilising ethnic minority women in Xinjiang, report says.
Där påstås att Kina steriliserar kvinnor som tillhör den etniska minoriteten ughurer. I artikeln hänvisas till en rapport av den inte helt okände Adrian Zenz under hänvisning till följande länk:

Jag presenterar nu först  kritiken från den mycket omdiskuterade Adrian Zenz och därefter svar på kritiken av Global Times. Slutligen en närmare presentation Adrian Zens och en avslutande kritik av mig.


Den nya kritiken mot Kinas behandling av uighurer.

Denna har presenterats i Jamestown: STERILIZATIONS, FORCED ABORTIONS, AND MANDATORY BIRTH CONTROL: THE CCP’S CAMPAIGN TO SUPPRESS UYGHUR BIRTHRATES IN XINJIANG. Jamestown Foundation är en neokonservativ site som grundades av förre CIA-chefen Casey. Bland ”Board members” återfinns bl.a. förre CIA-chefen general Michael V. Hayden.

Sammanfattning av viktiga resultat enligt rapporten, ordagrannt översatt.

För första gången kan sanningen och skalan hos anekdotiska konton bekräftas genom ett systematisk analys av myndighetshandlingar. Forskningsresultaten i denna rapport visar specifikt följande:
• Den naturliga befolkningsökningen i Xinjiang har minskat dramatiskt; tillväxttakten sjönk med 84 procent hos de två största uighur-prefekturer mellan 2015 och 2018 och minskade ytterligare 2019. För 2020, hade en uighurregion en befolkningstillväxt nära noll: bara 1,05 per tusen jämfört med 11,45 per tusen 2018. Detta var avsett att uppnås genom ”familjeplaneringsarbete”.
• Regeringsdokument föreskriver tydligt att överträdelser av födelsekontrollen är straffbara med internering i ”träningsläger”. Detta bekräftar bevis från det läckta dokumentet ”Karakax List”, där sådana kränkningar var den vanligaste orsaken till internering (Journal of Political Risk, februari 2020).
• Dokument från 2019 avslöjar planer för en kampanj för omfattande kvinnlig sterilisering i Uyghur-landsbygden,vilket omfattar mellan 14 och 34 procent av alla gifta kvinnor i fertil ålder i två uighur-län det året. Projektet riktade sig till hela södra Xinjiang och fortsatte 2020 med ökad finansiering. Kampanjen syftar sannolikt till att sterilisera kvinnor på landsbygden med tre eller fler barn, liksom några med två barn – motsvarande minst 20 procent av alla kvinnor i fertil ålder. Budgetsiffrorna anger att detta projekt hade tillräckligt med medel för att utföra hundratusentals ombindningar av äggledare (för sterilisering) 2019 och 2020, där minst en region får ytterligare statlig finansiering. 2018 satte en uighur-prefektur öppet upp ett mål att få sin landsbygdsbefolkning att acceptera utbreddsteriliseringskirurgi.3
• År 2019 planerade Xinjiang att underkasta minst 80 procent av kvinnorna i fertil ålder på landsbygdens södra fyra minoritetsprefekturer påträngande födelseförebyggande operationer (IUD eller steriliseringar), medan antalet ingrepp troligen är mycket högre. År 2018 skedde 80 procent av alla nya IUD-placeringar i Kina i Xinjiang, trots att regionen bara utgör 1,8 procent av landets befolkning.
• Andelar av kvinnor i åldrarna 18 till 49 år som antingen var änka eller i klimakteriet har mer än fördubblats sedan början av interneringskampanjen i en viss uighur-region. Dessa är potentiella proxyindikatorer för onaturliga dödsfall (eventuellt internerade män) och / eller injektioner som ges vid interneringsom kan orsaka tillfällig eller permanent förlust av menstruationscykler.
• Mellan 2015 och 2018 lämnade cirka 860 000 etniska Han-invånare Xinjiang, medan upp till 2 miljoner nya invånare av han kom till Xinjiang.

Befolkningstillväxten i en uighur-region där Han-folket utgör majoriteten var nästan åtta gånger högre än i de omgivande uighurregionerna på landsbygden (2018). Dessa siffror väcker oro för att Peking förstärker en politik för Han-bosättares kolonialism.[1]. Dessa fynd ger det starkaste beviset på att Pekings politik i Xinjiang uppfyller ett av folkmordetkriterierna i U.N.-konventionen om förebyggande och bestraffning av folkmord, nämligendet i artikel II avsnitt D: ”införande av åtgärder som syftar till att förhindra födelser inom [mål] -gruppen”(Förenta nationerna, 9 december 1948)


Svar på kritiken av Global Times.

Global Times: GT investigation busts West’s birth control lies in Xinjiang.

Global Times bemöter påståenden av Adrian Zenz och i Associated Press om Kinas ”födelsekontrollkampanj” i Xinjiangs autonoma region. När många västerländska medier entusiastiskt rapporterar om nya sensationella anklagelse mot Kina, är få av dem villiga att ta en djupare titt på källorna till de så kallade nya beviset med anklagelser mot Kina för kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Experter sa att den senaste hypen om ”födelsekontroll” i Kinas Xinjiang visar ökade attacker mot Kina mot bakgrund av den 44: e sessionen för mänskliga rättigheterna och ansträngda band mellan Kina och USA. Förra månaden släppte Zenz, som sägs vara en ”ledande expert på Kinas Xinjiang” av västerländska medier, men aldrig varit i Xinjiang, och är en fundamentalistisk kristen ”ledd av Gud” mot Kina, sin nya ”forskning” om Xinjiang över ett mer sensationellt ämne – födelsekontroll, där han anklagade den kinesiska regeringen för att använda sterilisering, IUD och obligatoriska födelsekontrollåtgärder för att pressa ned uighurernas födelsetal. Innan Zenz släppte sin rapport så släppte AP släppte en rapport om samma ämne baserat på data från Zenzs rapport och så kallade ”fångar” från Xinjiangs yrkesutbildningscentra.

Brister finns dock överallt i Zenzs så kallade forskning, inklusive hur data beräknades, demonstrerades och användes för den ovetenskapliga, oprofessionella och partiska tolkningen. En grafik som användes i Zenzs rapport, som han hävdade kom från de årliga Xinjiang statistiska årböckerna och beräknades själv, visade en minskning av den naturliga befolkningsökningen i de etniska länen Hotan och Kashi från 2005 till 2018 – från cirka 15,5 per tusen till cirka 2,5 per tusen.

I AP-rapporten citerades Zenz ”Denna minskning är enastående” och ”del av en bredare kontrollkampanj för att underkasta” uighurer. Dock misslyckas de med att nämna uppgifter om de naturliga befolkningstillväxthastigheterna i län med han-majoritet länen under samma period, vilket visar ett fall från 6 per mil 2016 till nästan noll 2017 och en uppgång till 2,5 per tusen 2018. Huang Wenzheng, en demografisk expert, sa till Global Times att nedgången i den naturliga födelsetalen inte helt enkelt kan härledas en ”födelsekontrollkampanj”, eftersom många faktorer, inklusive ekonomisk utveckling, med fler människor i högre utbildning och minskande fertilitet kan bidra till resultatet. Många etniska minoriteter i världen har sett minskande födelsetal när deras ekonomier och utbildning förbättras. Antalet högskolestudenter per 10 000 personer var 90,44 år 2005 och 150,78 2018 i Xinjiang. Antalet studenter som var inskrivna vid högre utbildningsinstitutioner ökade från 188 752 2005 till 398 751 2018, enligt Xinjiangs Årbok 2019.

Uighurer enligt Human Rights Watch

Huang sa också att både han- och etniska minoriteter sett en minskning av den naturliga befolkningsökningen sedan 2014, trots att Kina avskaffat den så kallade ettbarnspolitiken 2015. Jämfört med den nationella födelsetalen under samma period upplevde Xinjiang en kraftig nedgång. Detta visar att den naturliga födelsetalen följde den ekonomiska utvecklingen i regionen. Ett exempel på felaktiga uppgifter hittades också i Zenzs rapport som visade att nya IUD-placeringar per capita i Xinjiang från 2010 till 2018 var mycket högre än det nationella genomsnittet. Han hävdade att han använde källor från Kinas årliga statistik för hälsa och hygien, och nya IUD-placeringar beräknas som totala placeringar minus borttagningar.

Global Times läste årböckerna för hygienstatistik och fann att uppgifterna om borttagning av IUD inte släpptes varje år, vilket väcker frågan om hur Zenz förvärvade det uppskattade antalet när det inte fanns några uppgifter i hans påstådda källa. Uppgifterna om nya IUD per capita i Zenzs rapport har också problem. Zenz hävdade 2014 att 2,5 procent av de nyligen placerade IUD: erna i Kina skedde i Xinjiang och antalet steg till 80 procent under 2018. Global Times konstaterade från årböckerna om hälsa och hygien att 2014 var antalet IUD: er som i Xinjiang 2 805 038, vilket stod för 2,1 procent av det totala antalet i Kina (129 974 784). År 2018 var antalet placeringar av IUD: er i Xinjiang 328.475, vilket stod för 8,7 procent av det totala antalet landsomfattande, 3 774 318.

Olika födelsekontrollerande åtgärder används ofta på andra platser i Kina. IUD: er föredras i Xinjiang, vilket förklarar de högre siffrorna. De 80% som citeras i Zenzs rapport kan inte fås genom någon beräkning, förutom genom att flytta decimalkommat. När det gäller uighurerna i Xinjiang såg den en ökning de senaste decennierna. Data från Xinjiangs statistikårbok 2019 visade att det fanns 5,55 miljoner uihgurer 1978, medan 2018 ökade antalet ökat till 11,68 miljoner. ”Forskningen” (malicious) är skadlig eftersom den snedvrider Kinas tidigare familjeplaneringspolitik, vilket är strängare för Han-folket, ”sade Huang.


Högerextremisten Adrian Zenz befordras till expert i det politiska kriget mot Kina. Bild: Skärmdump av Pål Steigan.

Vem är Adrian Zenz?

The Guardian skriver att Arian Zenz är ”en tysk forskare”. Men Adrian Zenz saknar verklig vetenskaplig meritering.

Jamestown Foundation som publicerat Zens aktuella rapport skriver ”Dr. Adrian Zenz is one of the world’s leading scholars on People’s Republic of China (PRC) government
policies towards the country’s western regions of Tibet and Xinjiang”
Jamestown: STERILIZATIONS, FORCED ABORTIONS, AND MANDATORY BIRTH CONTROL: THE CCP’S CAMPAIGN TO SUPPRESS UYGHUR BIRTHRATES IN XINJIANG.
Han nämns som antropolog, men uppges inte ha utfört någon forskning. Enligt en källa fick han snabbt en doktorsgrad nyligen från ett känd universitet i USA. här.
Ajit Singh och Max BlumenthalThe Grayzone har analyserat Adrian Zenz och dennes åsikter. De menar att Adrian Zenz är en fundamentalistisk kristen högerextremist som motsätter sig homosexualitet och jämlikhet, stöder ”bibliskt prygel” av barn och tror att han ”leds av Gud” på ett ”uppdrag” mot Kina.

När Washington ökar trycket på Kina har Zenz lyfts ur mörkret och över en natt nästan omvandlats till en framstående Xinjiang-expert. Han har vittnat inför kongressen,skickat kommentarer från Wall Street Journals mediekanaler till Democracy Now! Och har lämnat expertutlåtanden till International Consortium of Investigative Journalists ( Internationella Consortiumet för undersökande journalister) senast ”China Cables”-rapport. Hans twitter-biografi konstaterar att han ”rör sig över Atlanten” från hemlandet Tyskland.

De kinesiska människorättsförsvararnas nätverk, som först gjorde uttrycket ”internerade miljoner” känt, har också kunnat operera utan adekvat till undersökning av medierna.
En rapport till FN 2018 hävdar att cirka en miljon etniska uigurer har internerats i Xinjiang och att cirka två miljoner har tvingats till omskolning. Dessa extrema siffror kommer från Network of Chinese Human Rights Defenders (CHRD) och när man studerar deras uppgifter ser man att de härstammar från åtta individer.

Tack vare CHRD har USA:s regeringanklagat Kina för:
”Godtyckligt kvarhållande av 800 000 till eventuellt mer än två miljoner uigurer, etniska kazakier och andra muslimer i interneringsläger för att utplåna religiösa och etniska identiteter.”

Artikeln i The Grayzone kan läsas i sin helhet här.

Representanthuset i USA antog den 3 december 2019 en lagstiftning om Uyyghur Human Rights Policy Uyghur Human Rights Policy, en lag som ber Trump-administrationen att införa sanktioner mot Kina, något som grundar sig på anklagelser om att Peking har arresterat miljoner av den muslimska majoriteten av uigurerna i västra Xinjiang-regionen.

Punkt 2 i beslutet har följande lydelse:

«Syftet med denna åtgärd är att rikta USA: s resurser på att ta itu med kränkningar och övergrepp, inklusive grovt våld mot mänskliga rättigheter, av Folkrepubliken Kina när de utövar massövervakning och internering av över 1 000 000 uigurer och andra, främst turkiska muslimska etniska minoriteter i Kinas Xinjiang Uighur Autonomous Region. «

För att haussa upp stödet till sanktionsförslaget har västs regeringar och medier framställt Folkrepubliken som en stat som kränker mänskliga rättigheter som Nazi-Tyskland gjorde. Republikanernas representant. Chris Smith fördömde till exempel den kinesiska regeringen för det han kallade ”massinternering av miljoner på en skala som inte har setts sedan Förintelsen” i ”dagens koncentrationsläger.”
Påståendet att Kina har internerat etniska uigurer i sin Xiangregion, upprepas allt oftare, men påståendet har granskats bristfälligt. En närmare titt på uppgifterna och hur de skaffats fram, avslöjar en allvarlig brist på fakta.

Även om detta extraordinära påstående behandlas som oantastligt i väst, baseras det faktiskt på två mycket tvivelaktiga studier.

Den första, den av amerikanska regeringen understödda Network of Chinese Human Rights Defenders, som kom fram till denna uppskattning genom att intervjua totalt åtta personer. Nej, FN har inte rapporterat att Kina har stora interneringsläger för uighuriska muslimer. No, the UN did not report China has ‘massive internment camps’ for Uighur Muslims

Den andra studien baserades på föga trovärdiga medierapporter och spekulationer. De är skriven av Adrian Zenz
Detta var utdrag ur artikeln: Den absurda hatkampanjen mot Kina.

Avslutande kommentar: Global Times bemöter bra eller övertygande några av Adrian Zenz påståenden, men inte varje enskilt påståenden. Så mycket är klart att belägg saknas för folkmordspolitik, och till och med för etnisk diskriminering. Ännu finns inga klara belägg för omfattande interneringar av invånare i Xinjiang efter vad jag vet. Har Du några nya fakta i frågan?

 

Relaterat.
Kritik mot Kinas behandling av uighurerna i Xinjiang samt Nya Sidenvägen.
Hur behandlar Kina uighurer – hur behandlas USA:s indianer?
Desinformerar New York Times om uighurerna i Xinjiang?
USA:s krig har dödat mer än 20 miljoner i 37 länder sedan 1945, och miljoner i andra länder.
Ellsberg: USA planerade att döda 600 miljoner.
Irak – ett krig byggd på lögner, med 2,4 miljoner döda.

Föregående artikelÅsa Linderborg: ”Jag kallar mig inte längre för vänster utan för socialist”. Vad menar hon?
Nästa artikelUSA-megakonsulten McKinseys hemliga roll i Europas flyktingkris
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

15 KOMMENTARER

 1. I perspektivet USA mot Kina blir det allt kärvare för Uigurerna. Kina tar inga risker när det gäller att förhindra ifrågasättande av sitt inflytande , vilket gäller såväl Taiwan som HongKong och Xingjian. Detta har västliga ”demokratier” svårt att förstå. Framförallt USA vill ju ge frihet och demokrati till alla världens folk… Risken för allvarliga konflikter ökar nu.

  • Vill USA ge frihet och demokrati till all världens folk? Tja, om man undantar de flesta länder de spionerar på eller hotar, vasallerna och de länder USA bombar! Hmm, det blir ju inga länder kvar där USA ”jobbar” för ”frihet och demokrat”..Saudiarabien kanske? De muslimska uigurerna är givetvis ett problem för Kina eftersom de är så många precis som i Sverige där islam breder ut sig alltmer och därtill medföljande problem!

   • Benny, det stämmer inte. Uigurerna är muslimer och dom bor i sitt hemland som heter Altishahr och ligger i södra delen av Xinjiang, vilket är en administrativ region. Där utgör dom 90% av innevånarna. Dom är mycket sekulära som folk och toleranta mot andra folk och religioner. Den klassiska Mellanöstern bilden av krigiska och våldsamma muslimer stämmer inte. Männen bär traditionellt inte skägg, och kvinnorna inte slöja. Deras nationaldräkter, som ofta bärs till vardags, är vad du kan se på bilden. Mycket färggranna. Dom är inte något problem för Kina. Inte heller är muslimer på andra håll i Kina det.

  • Med respekt. Du är uppenbart ännu ett offer för propagandan likt tyska folket förra seklet. Vilken ”frihet” har du själv i Sverige, jag talar om frihet från rån och våld på gatorna, frihet från att bli bombad eller få din bil uppbränd. Frihet att kritisera sverigeregimen utan att hamna i domstol för HMF. USA vill ge frihet till sig själv att övervaka och styra alla folk i världen, har du inte hört talas om NSA och CIA övervakningen, om alla sanktioner, hot, påtryckningar och militära erövringar. Idag har uigurerna frihet från USA terroristerna. Idag går dom säkra och kan dansa och sjunga på gatorna. En liten summering.
   –-Vinsterna i Xinjiangs lokalt ägda industrier växte 10% 2018.
   –-Lokalt ägda nyetablerade företag växte 13.2% 2018
   –-Lokalt ägda högteknologiska företag växte 33 % 2018
   –-De första nio månaderna 2019 skapades 466,700 nya jobb.
   –-Omkring 2.58 miljoner arbetslösa fick jobb under januari till september 2019
   —200 miljoner turister 2019, målet är 300 miljoner besökare 2020
   —Årlig tillväxt 40%.
   —BNP 1,4 biljoner yuan under 2019, 6% mer än året innan.
   —Frukt som odlas i södra Xinjiang har exporterats i stor skala för första gången.
   — Industri investeringar växte med 9 procent 2019
   —Mervärdet för industriföretag ökar med 5 procent 2019
   —Högteknologisk industri, bidrog till över 63% av Xinjiangs ekonomi 2018
   —2,8 miljoner arbetslösa arbetare från landsbygden fick jobb 2018
   —340 000 människor fick renare vatten 2018
   —9 300 hushåll renoverade till modern standard 2018
   Nu tycker jag du skall ge oss lite motsvarande siffror från Sverige.

 2. Adrian Zenz är mycket kritisk mot användningen av IUD, som han betecknar som ”påträngande födelseförebyggande operationer”. Men IUD är ett preventivmedel som lovordas i andra sammanhang: ”An IUD is a form of birth control that is now highly recommended by doctors for young women not planning on having kids for a while.”
  https://www.urbandictionary.com/define.php?term=IUD
  Är det sexualupplysning a la Ottar som upprör denne kristne fundamentalist?

  • Min personliga åsikt om Adrian Zens är att han är en skojare, bedragare och ren pajas. Han sägs ha tagit sin doktorstitel på postorder, och utnämnde sig själv till Kina-expert och Kina-forskare, efter ett kort besök i Kina. Det är rent löjeväckande. Befolkningsstatistiken motsäger allt han säger. Uigurer befolkningen ökar starkt. Folk är nöjda. Han påstår att man använder tvångsarbete för att skörda bomull, men man använder inte manuell arbetskraft för det. Det sköts med skördemaskiner, huvudsakligen tillverkade i USA, John Deere. De senaste 15 åren har kinesiska uppköpare bildligt talat dammsugit USA på sådana maskiner, till den grad att amerikanska bönder ville ha dom portade. Enligt SCMP ökade Kinas årliga uppköp av skördemaskiner 4,000% i April i år,

 3. Vad som hänt i korthet i Xinjiang är att innevånarna saknade utbildning, det fanns 50% mer jobbsökande än jobb, dom kunde inte språk och fick inga jobb utanför sitt hemland Altishahr, och det jobb dom fick i sitt eget land var lågbetalda för dom saknade yrkesutbildning. Det fanns ett rättmätigt missnöje. USA utnyttjade det, sände in IS rekryterare, och mellan 2,000 till 3,500 Uigurer sändes till Syrien för radikalisering och terroristutbildning. Sedan skickades dom tillbaka för att destabilisera Xinjiang i syfte av ett USA regimbyte och separation. Kinas svar blev att internera de farliga och starta ett program för avradikalisering, och yrkesutbildning. Vilket har varit spektakulärt framgångsrikt. Jag läser ofta på bloggarna, ”Wow, jag avslutade min utbildning förra veckan, denna vecka fick jag jobb, och nu tjänar jag dubbelt så mycket.” USA är knappast överlycklig över att deras i Syrien utbildade fotsoldater sitter inlåst i högriskfängelser, och dessutom förstör Kina den värdefulla ”yrkesutbildningen” dom fått i Syrien. USA anser detta är ett brott mot mänskliga rättigheter. Kina bryr sig mest om mänskliga rättigheter för terroristerna tilltänkta offer.

 4. Som slutkommentar. Glöm inte att uigurerna är helt vanligt folk, precis som svenskarna. Folket bildades på 800-talet från ett otal oberoende stammar när turkiska missionärer införde islam, vilket intressant nog betyder att Uigurfolket som folk är ungefär lika gammalt som svenska folket. Dom är inga underliga rymdvarelser, utan precis som andra vaknar på morgonen, undrar vad vädret blir likt, dra på sig byxorna, laga frukost och läser tidningen. Precis om andra chattar man på webben, lägger ut bilder på familjen och gnäller på det som man tycker är fel. Det är alltså inte alls svårt att ta kontakt och få veta vad som pågår, eller inte pågår, och därigenom runda svenska och amerikanska propagandamedia som levererar en grymt förfalskad bild som skall passa USA agendan. Ni är ordentligt dragna vid näsan om ni tror på fejkmedia i väst.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here