Varför ställa särskilda krav vid inresa från Kina – och en tillbakablick på Kinas anti-Covid-19-politik efter 3 år

10
1516

Ingress: ”Sverige inför tillfälligt krav på negativt covidtest för resenärer från Kina med anledning av smittspridningen i landet, det meddelar socialminister Jakob Forssmed (KD). – Pandemin är inte över, säger han på torsdagens pressträff.”…”Landet lyfter sina utreserestriktioner från och med den 8 januari vilket påverkar inresandet från Kina till EU, sade Eva Schultz, ordförande vid EU:s krishanteringsmekanism IPCR som höll möte på onsdagen.”…”IPCR uppmanade EU:s medlemsländer att covidtesta inkommande resenärer från Kina. På torsdagen meddelar regeringen att Sverige inför krav på att personer som reser in i Sverige från Kina ska visa upp ett negativt covidtest. Restriktionerna träder i kraft den 7 januari och gäller vuxna och barn över 12 år som inte är medborgare i Sverige eller annat EU-land, och gäller i tre veckor.”
Inför tillfälligt krav på negativt covidtest för resenärer från Kina. Som läsare och redaktör här saknar jag analys och motivering för åtgärden. Varför just/bara för Kina? Varför inrikesrestriktioner över huvud? Genom sin ändring har Kina nu ungefär samma policy som EU och USA, där covid ocksålär öka- men Kina ändras. Inga beräkningar har presenterats har jag sett.

 

Författare: Artikeln är skriven av Tings Chak är forskare och konstnärlig ledare för Tricontinental: Institute for Social Research. Hon är medgrundare av Dongsheng (Eastern Voices), ett internationellt kollektiv av forskare inom kinesisk politik och samhälle. Hon doktorerar för närvarande vid Tsinghuauniversitetet och bor i Peking. Den här uppsatsen publicerades först i MR Online den 1 januari 2023. Artikeln har 85 referenser. https://mronline.org/2023/01/01/a-look-back-on-three-years-of-chinas-anti-covid-19-fight/

En tillbakablick på Kinas anti-Covid-19-politik efter 3 år.

Jag anlände till Shanghai, 36 timmar efter att ha lämnat São Paulo, och efter förseningar. Det var den 21 mars 2020. Under de följande dagarna införde Kina sin obligatoriska centraliserade karantän för alla internationella resenärer. Exakt en vecka senare, den 28 mars, inledde Kina sitt reseförbud (1) för att förhindra spridningen av ett fortfarande föga känt virus vid namn Covid-19, som höll på att ta sig till jordens alla hörn.

Nästan tre år senare, den 8 januari 2023 (2), kommer Kina officiellt att öppna sina gränser, avskaffa den obligatoriska karantänen och nukleinsyretesterna för personer som reser in i landet och nedgradera hanteringen av Covid-19 från klass A till klass B (3).

Det är inte slutet på en epok, utan snarare en fortsättning på en rigorös process för att möta en historisk och global pandemi, samtidigt som vetenskapen och människorna sätts i centrum. Det har varit en otrolig upplevelse att se hur den kinesiska regeringen och det kinesiska folket har tagit sig an denna pandemi, samtidigt som världen har drabbats (4) av 6,68 miljoner registrerade dödsfall och över 650 miljoner smittade människor. Detta virus har haft en inverkan som kommer att bli en historia, vars bestående effekter kommer att studeras i många år framöver, och kampen har ännu inte tagit slut.

De västerländska mainstream-medierna har dock varit snabba att kritisera Kina i varje steg på vägen, från den ”drakoniska (5)” noll-covid-strategin till de ”dystopiska (6)” åtgärderna för att garantera säkra olympiska vinterspel i Peking, och nu till ”mardrömmen (7)” med att lätta på landets Covid-19-krav. Om man bortser från retoriken, hur har kampen mot viruset sett ut i Kina – som kännetecknas av noll- och covidstrategin – och varför sker lättnaderna nu?

Det är viktigt att se tillbaka på de senaste tre åren för att förstå hur vi kom fram till denna punkt i dag. Efter att ha bott i Kina under Covid-19-virusets upp- och nedgångar skulle jag kategorisera landets dynamiska strategi i fyra viktiga faser.

Professor Li Lanjuan i Kina.

Fas 1: Nödåtgärder (december 2019 till maj 2020)
Två och en halv vecka efter att jag anlände till Kina, den 8 april, firade landet slutet på den historiska 76-dagars nedstängning i Wuhan, där pandemin först bröt ut och krävde 4 512 kinesers liv (8). Det var en känslomässig och bitterljuv seger för hela landet, som hade mobiliserat sitt folk och sina resurser för att bekämpa ett mycket dödligt och aldrig tidigare skådat virus.

Den 26 december 2019 såg dr Zhang Jixian (9), chef för avdelningen för respiratorisk och intensivvårdsmedicin vid Hubei-provinsens sjukhus för integrerad kinesisk och västerländsk medicin, ett äldre par som hade hög feber och hosta – symtom som kännetecknar influensa. Men ytterligare undersökningar uteslöt influensa A och B, mykoplasma, klamydia, adenovirus och SARS. Hon och hennes team konstaterade då snabbt att det var ett nytt virus som var på spel. Tre dagar senare larmades provinsmyndigheterna, därefter det kinesiska centret för sjukdomskontroll (CDC) och den 31 december informerades WHO (10). På nyårsdagen ringde CDC-tjänstemännen till dr Robert Redfield, chef för det amerikanska centret för sjukdomskontroll och prevention (11) , medan han var på semester, för att informera honom om hur allvarliga deras upptäckter var.

Den 3 januari identifierades viruset med dess genetiska sekvens som sedan delades (12) med världen en vecka senare. Vid denna tidpunkt var mycket okänt – vad viruset var, hur det överfördes och hur det kunde stoppas. Det fanns inga vacciner, och landet – och världen – var oförberedd. Den 23 januari inleddes en strikt avspärrning av staden med 11 miljoner invånare, och 41 000 sjukvårdspersonal13 skickades från hela landet till Wuhan. Att rädda liv och studera det nya viruset var de viktigaste prioriteringarna i denna fas.

Fas 2: Kontroll och eliminering (juni 2020-juli 2021)
Efter att Covid-19 framgångsrikt hade begränsats i Wuhan, och under resten av 2020 och 2021, genomförde Kina en noll-covid-strategi som kännetecknades av omfattande åtgärder för att spåra, testa, isolera och behandla smittade personer. På det kinesiska fastlandet registrerades extremt få dödsfall (14) under denna period efter utbrottet i Wuhan, samtidigt som man lyckades begränsa 11 utbrott (15) av Deltavarianten, som är mer smittsam och orsakar allvarligare infektioner. Samtidigt hade den globala rapporterade dödssiffran stigit till över 5,4 miljoner människor (16) i slutet av 2021 och ytterligare miljoner människor hade smittats.

Zero-Covid var långt ifrån ett ”misslyckande (17)”, vilket västmedierna nu hävdar, utan fungerade mycket effektivt. Sedan pandemin bröt ut har den förväntade medellivslängden för kineser faktiskt ökat från 77, 318 till 78, 219 år (2019-2021), vilket innebär att den genomsnittliga livslängden för första gången i historien överstiger USA (diagram 1). I USA sjönk dock den genomsnittliga livslängden från 78,820 till 76,421 år under samma period, vilket till stor del berodde på det höga antalet Covid-relaterade dödsfall. Detta är särskilt slående när man betänker att Kina 1949 var det elfte (22) fattigaste landet i världen (mätt med BNP per capita PPP) med en förväntad livslängd på endast 36 (23) jämfört med 68 (24) för USA. Detta innebär att en genomsnittlig kinesisk persons livslängd mer än fördubblades, medan den genomsnittliga livslängden i USA bara ökade med åtta år under nästan åtta decennier.

| Chart 1 Life expectancy in China and the US during the COVID 19 pandemic | MR OnlineDiagram 1. Förväntad livslängd i Kina och USA under COVID-19-pandemin.
MR Online.

USA har registrerat 1,1 miljoner dödsfall på grund av Covid-19. Den kumulativa dödsfrekvensen i USA per en miljon invånare är för närvarande 83425 gånger högre än i Kina (3 339 jämfört med 4). När det gäller USA och Kina är användningen av ”överdödssiffror” – skillnaden mellan observerad och förväntad dödlighet – av ringa värde för analysändamål, eftersom båda länderna hade ett relativt lågt antal sådana dödsfall under de senaste tre åren. Om Kina hade följt USA:s vårdslösa väg skulle Kina enligt dessa siffror ha drabbats av 4,8 miljoner döda. Även en snabb beräkning visar att Kinas strategi faktiskt räddade miljontals liv.

Samtidigt som Kina höll viruset i schack studerade landet också intensivt viruset och utvecklade svar, och invigde (26) sitt första vaccin, Sinopharm, i december 2020, som sedan godkändes (27) av WHO för användning i nödsituationer den 7 maj 2021. I oktober samma år stod kinesiska vacciner enligt en studie i Nature (28) för nästan hälften av de 7,3 miljarder doser som levererades globalt. Sedan dess har Kina godkänt (29) åtta vacciner, 35 andra är under klinisk prövning, donerat (30)328 miljoner doser, lovat (3)1 över 100 miljoner US-dollar till Covax globala program för distribution av vacciner till länder i södra världen och föreslagit (32) att vacciner ska bli en global kollektiv nyttighet.

Fas 3: Anpassning och förberedelser (augusti 2021-oktober 2022)
I augusti 2021, som svar på spridningen av den mycket smittsamma Deltavarianten, antog Kina (33) en ny strategi som kallas ”Dynamic Zero-Covid”. Den utformades för att balansera hälsovård, ekonomiska och sociala behov och för att minimera epidemins inverkan på ekonomi, samhälle, produktion och människors vardag.

Det finns ingen enhetlig åtgärd för ett land med 1,4 miljarder människor. Under denna tredje fas experimenterade landet, med vetenskaplig vägledning, med sina metoder för förebyggande och genomförande. Massundersökningar utvecklades till höga effektivitetsnivåer, där Guangzhous (34) 18 miljoner invånare kunde testas på bara tre dagar, samtidigt som kostnaden för att samla PCR-tester (tio prover per provrör och dra nytta av låga infektionssiffror) reducerades till endast 3,5 yuan (35) (0,50 US-dollar) per person. Landet utvecklade en landsomfattande digital resekod och ”grön kod”-mobiltelefonapplikationer (36) på stadsnivå för att spåra Covid-fall och de som har besökt högriskområden. Samtidigt gick regeringen över till mer riktade åtgärder för att begränsa användningen av storskaliga avspärrningar. Under utbrottet i Shanghai klassificerades till exempel bostadsområden (37) i zoner för ”avspärrning”, ”kontrollerade” eller ”försiktighetszoner” utifrån deras risknivå för att försöka minimera avbrottet i det dagliga och ekonomiska livet.

Mellan januari 2020 och mitten av april 2022 hade Kina spenderat (38) uppskattningsvis 45,1 miljarder US-dollar för att tillhandahålla 11,5 miljarder kostnadsfria PCR-tester för sina invånare. Kostnaderna för denna strategi för masstestning ökade dock också, med uppskattningar som uppgick till 1,8 procent (39) av landets BNP och satte press på framför allt de lokala myndigheternas budgetar. Trots de ekonomiska påfrestningarna, som inte ”lamslog (40)” Kinas ekonomi, växte landets BNP nästan fyra gånger snabbare än USA och fem gånger snabbare än EU, från pandemins början till tredje kvartalet 2022 (41).

Trots att Kina är den näst största ekonomin är det fortfarande ett utvecklingsland. Pandemin ansträngde landets medicinska system, som var bristfälligt på flera viktiga områden. Följaktligen använde Kina de senaste tre åren för att börja fylla dessa luckor, främst genom att öka sin kapacitet på intensivvårdsavdelningar. År 2019 hade Kina endast 3,6 intensivvårdsavdelningar per 100 000 invånare (42) , vilket var nio gånger mindre än USA med 34,7 enheter. Sedan 2019 har Kina ökat (43) sitt utbud av intensivvårdsplatser 2,4 gånger (57 160 i december 2019 till 138 800 i december 2022). Under samma period ökade antalet intensivvårdsläkare och sjuksköterskor (44) med en tredjedel respektive fördubblades.

Den 15 januari 2022 fick Kina sitt första fall av lokalt överförd Omicron-infektion. Den 18 april 2022 tillkännagav Shanghai (45) sina tre första Covid-relaterade dödsfall, alla ovaccinerade äldre personer över 89 år. Vid tiden för utbrottet i Shanghai var 87 procent (46) av befolkningen i landet redan fullt vaccinerad, men den siffran sjönk till endast 62 procent (47) för stadens 3,6 miljoner äldre över 60 år, och 38 procent hade fått en påfyllnadsvaccinering. Landet visste att denna sårbara del av befolkningen måste skyddas.

Betydande insatser har sedan dess gjorts för att öka vaccinationen av de äldre. Den officiella nationella hälsokommissionen rapporterade (48) att den 30 november 2022 var fördelningen av vaccinationsgraden för personer över 80 år följande: 76,6 procent minst en vaccination, 65,8 procent två vaccinationer eller mer och 40 procent tre eller fler doser. Trots den lägre dödligheten i Omicronvarianten innebar dess mycket smittsamma natur allvarliga utmaningar för landets befintliga förebyggande och kontrollåtgärder, samtidigt som den innebar stora påfrestningar för ekonomin. Även två doser (49) av så kallade avancerade västerländska mRNA-vacciner som Pfizer/BioNTechs vaccin eller Modernas liknande mRNA-vaccin ger endast ett cirka 30-procentigt skydd mot symtomgivande infektion från Omicron i cirka fyra månader.

Fas 4: Nedgradering av allvarlighetsgraden och lättnader i kontrollerna (november 2022 till och med nu)
När Omicron började spridas visade jämförelser (50) att risken för dödsfall vid infektion med Omicron BA.2 var mindre än hälften så stor som för Delta. En kinesisk vetenskaplig studie (51) på möss visade att de nya Covid-19-stammarna hade 100 gånger lägre virusbelastning än originalet, men att de var mycket smittsamma. Kina visste att det behövde anpassa sin politik till virusets skiftande karaktär, men med vissa viktiga överväganden.

Den 11 november offentliggjorde centralregeringen sina ”20 åtgärder ” (52) för att börja lätta på sin noll-covidpolitik. Detta innebar bland annat att man minskade den obligatoriska karantäntiden för inkommande flygningar, minskade isoleringstiderna, främjade vaccinering av äldre och eliminerade användningen av masstester. För ett land av denna storlek tar varje politik från centralregeringens sida tid och kräver enorm organisatorisk kapacitet för att genomföras på lokal nivå.

Lättnaderna skapade inledningsvis förvirring, och en del människor var upprörda över lokala samhällstjänstemän för att de inte upprätthöll centralregeringens lättnadsåtgärder, vilket ofta framkom på kinesiska sociala medieplattformar. Även om det fanns frustration och utmattning skulle det vara ett misstag att tro att nedtrappningsfasen var ett svar på den serie små, samordnade ”vitboksprotester” som inträffade efter en lägenhetsbrand i Urumqi som krävde tio liv den 24 november. Protesterna inträffade inte bara två veckor efter det att regeringen börjat lätta på sina Covid-åtgärder, utan de var inte heller representativa för den kinesiska allmänna opinionen i stort. Regeringens lättnader väckte också en annan oro, då många människor var oroliga för att bli smittade. Flera användare av sociala medier på Weibo (53) uttryckte ilska och kritik mot demonstranterna och såg dem som oansvariga medelklassungdomar som ville ha sina personliga friheter på kollektivets bekostnad. Till skillnad från de övergripande skildringarna i västerländska medier har det kinesiska folket inte bara en röst.

Måndagen den 26 december meddelade Kina (54) att man kommer att nedgradera hanteringen av Covid-19 från klass A till klass B av infektionssjukdomar den 8 januari 2023. De tre huvudskälen till denna förändring är bland annat att Omicron inte är lika virulent som Delta, att en stor andel av befolkningen hade vaccinerats och att landets hälsovårdssystem var bättre förberett. Kina använder sig av ett system med tre nivåer för klassificering av infektionssjukdomar, varvid varje nivå avgränsar specifika svarsåtgärder. Klass A, den farligaste, omfattar endast kolera och pest. Klass B omfattar SARS, AIDS och tuberkulos. Klass C omfattar influensa och påssjuka. I samband med denna förändring kommer Covid-19-åtgärderna att bli mer lättsamma.

Tolv (55) huvudsakliga motåtgärder identifierades för den nya Covid-19-politiken som motsvarar kontroll av klass B: 1) Öka vaccinationsfrekvensen, 2) förbereda läkemedel och testreagens för patienter, 3) öka investeringarna i byggandet av medicinska resurser, inklusive intensivvårdssängar, 4) övergå från PCR-testning i massproduktion, 5) behandla patienterna efter svårighetsgrad, 6) förbättra hälsoundersökningar och data, inklusive vaccinationsstatus för personer över 65 år, 7) kontrollera institutioner för utsatta befolkningsgrupper, inklusive äldreomsorg, sjukhus och skolor; 8) stärka förebyggande och kontroll i landsbygdsområden och för högriskpatienter, 9) öka övervakningen av epidemier, insatser och kontroll, 10) främja personligt skydd och principen om allas ansvar för sin egen hälsa, 11) möjliggöra tillgång till information och utbildning, och 12) optimera det internationella personalutbytet.

Vid en presskonferens (56) för State Council Joint Prevention and Control Mechanism tog dr Yin Wenwu, chefsläkare vid CDC:s division för infektionsprevention, upp konsekvenserna av att klassificera Covid-19 som klass B, vilket skulle minska frekvensen av offentliggörandet av uppgifter. De nya uppgifterna, som kommer att offentliggöras varje månad, kommer att omfatta antalet befintliga sjukhusfall och allvarliga sjukdomar, inklusive kritiska sjukdomar, samt det kumulativa antalet dödsfall.

Som väntat skulle en nedgradering av virushanteringens allvarlighetsgrad också innebära en ökning av antalet infektioner och relaterade dödsfall. Ingen enskild prognosmodell kan dock lätt tillämpas på Kina. Befintliga modeller för prognoser av Covid-19-infektioner och dödlighet har ett brett spektrum av resultat. Prognosens noggrannhet tenderar att minska när prognostiden ökar, och modellerna visar upp till fem gånger (57) större fel när man jämför en veckas till 20 veckors horisont. Även samma Omicron-variant har resulterat i varierande dödlighet i olika länder. Den 21 december var den amerikanska sju-dagars rullande dödligheten (58) så hög som 437 personer, eller 1,29 per miljon. Samtidigt hade Japan en jämförbar nivå på 2,0 per miljon och Nya Zeeland 0,85 per miljon.

Även om Kina nu har överträffat USA:s förväntade livslängd har landet relativt sett färre personer som är 75 år och äldre än USA (46 procent (59) färre i procent av den totala befolkningen för varje land). Omicron har haft den effekten att hela 69 procent (60) av alla Covid-19 dödsfall i USA i september 2022 var i denna åldersgrupp. Den demografiska skillnaden i denna åldersgrupp skulle, om den togs som en fristående faktor, innebära en minskning på över 30 procent av de sannolika dödssiffrorna för Kina.

Västliga medier har varit snabba med att använda selektiva berättelser och fotografier för att skapa en bredare bild av den ”kaotiska (61)” situationen i Kina, bland annat genom att påstå att dödstalen är mycket höga. Kina, med en befolkning på över 1,4 miljarder människor, hade över 27 000 (62) dödsfall per dag före pandemin. Om man använder befintliga Omicron-dödssiffror från andra länder kan man dra slutsatsen att dödssiffrorna kan öka med 6 procent. Detta skulle vara betydande dödsfall, flera tiotusentals, men det finns ännu inga bevis som stöder de miljoner som västvärlden spekulerar om.

Denna nedgraderingsfas är verkligen komplex och utmanande, eftersom läkarna arbetar övertid med ökningen av antalet fall, vissa sjukhus har full kapacitet, feberläkemedel har varit bristfälliga och vinterrelaterade sjukdomar bidrar till ytterligare komplikationer. Att nu lätta på åtgärderna innebär dock att Kina har använt de senaste tre åren till att försöka förbereda sig så bra som möjligt genom att vaccinera folket, studera viruset, bygga upp medicinsk infrastruktur, utbilda personal och vänta tills en mycket mindre dödlig stam har dykt upp. Landet har också fått hårdförtjänta erfarenheter som är viktiga för att hantera framtida pandemier.

Åtgärder som vidtas nu
Det finns flera orsaker till den relativt långsamma vaccinationsfrekvensen för Kinas äldre, inte i brist på vaccin. Många av dem (63) hade förutfattade meningar om vacciner eller var oroliga för komplikationer i samband med underliggande hälsoproblem, samtidigt som den framgångsrika kontrollen av viruset avskräckte de äldre från att vaccinera sig. I USA har jämförelsevis endast 36 procent av personer över 65 år fått den uppdaterade vaccinationen, den så kallade bivalenta boostern (64), enligt uppgifter (65) från Centers for Disease Control and Prevention. Kina har å andra sidan konsekvent ansträngt sig för att övertyga, och inte tvinga, denna sårbara grupp att vaccinera sig.

Den 29 november justerade statsrådets gemensamma mekanism för förebyggande och kontroll protokollet för vaccination och krävde att kommunerna (66) skulle genomföra omfattande undersökningar av äldre personer och öka antalet tjänster och kampanjer för att öka medvetenheten. Mellan den 1 och 13 december fick 823 000 (67) personer över 80 år ett tredje vaccin. Kina har skapat världens första kommersiellt lanserade inhalationsvaccin (68) för Covid-19: CanSino Biologics’ Convidecia Air, ett icke-replikerat virusvektorsvaccin. Denna booster är redan på väg att bli populär (69) bland äldre.

När det gäller läkemedelsförsörjningen rådde det i vissa städer brist på febernedsättande läkemedel under de första veckorna i december, eftersom antalet fall ökade. Hamstring, prissättning och den ökade efterfrågan var några av de faktorer som bidrog till bristen på läkemedel. Som svar på detta började lokala myndigheter dela ut (70) Ibuprofen gratis, och invånarna i Peking kan nu till exempel få Ibuprofen och Paracetamol inom en timme. Kina antog också en förordning (71) om läkemedelsleverantörer på nätet, som innebar straffavgifter på upp till fem miljoner RMB (720 000 US-dollar) för apotek som höjer priserna på grund av spekulativt beteende. Kina har (72 )också gjort Pfizers orala antivirala behandling Paxlovid tillgänglig.

Tack vare masstesterna under den tredje fasen av bekämpningen av pandemin kunde regeringen få fram korrekta uppgifter om viruset för att informera sina åtgärder. Eftersom masstesterna har fasats ut under den nuvarande fasen kommer vissa uppgifter oundvikligen att försvinna. Kinas motståndskraft visar sig dock i dess förmåga att reagera på nya situationer och tillämpa teknik och vetenskap för att utveckla sitt folkhälsosystem. Under de senaste två veckorna har t.ex. över tio provinsiella CDC:er, bl.a. i Sichuan, Jiangsu och Zhejiang, inlett undersökningar (73) med hundratusentals deltagande medborgare. Dessa undersökningsdata, även om de är begränsade på grund av urvalsmetodiken, utgör en viktig referens för lokala och centrala myndigheter för att övervaka sjukdomsutvecklingen och samla in information om bl.a. viktiga sjukhus, tillgången på febernedsättande läkemedel och de lokala myndigheternas reaktionsförmåga.

Den 31 december offentliggjorde Hainan (74) resultaten av den andra onlineundersökningen (som genomfördes den 19-25 december) som besvarades av cirka 3,4 procent av provinsens befolkning. Nedan visas ett av de diagram som publicerades (diagram 2).

| Chart 2 Proportion of infected persons health care seeking behavior in the two rounds of survey population | MR Online

| Diagram 2 Andel smittade personer som söker vård i de två undersökningsomgångarna | MR Online

Kinas CDC fortsätter att aktivt bedriva dynamisk övervakning i realtid av Covid-19. Mellan den 1 och 29 december hade man slutfört hela den genetiska sekvenseringen av 1 14275 fall genom provtagningsundersökning. Det finns sju Omicron-subvarianter som cirkulerar, varav två, BA.5.2 och BF.7, står för mer än 80 procent av alla fall. BF.7 har större förmåga att undkomma immunförsvaret, kortare inkubationstid och snabbare överföring. Guangzhou rapporterade (76) att 96 procent av de personer som smittats och testats hade varianten BA5.2, vars symtom i allmänhet anses mildare. Deltavarianten eller andra tidigare stammar har inte återkommit. USA har dock lämpligen utnyttjat detta ögonblick för att rikta in sig på besökare från Kina och kräver att de ska visa upp negativa Covid-19-tester för att få resa in i landet. Ironiskt nog var det USA som misslyckades (77) med att prioritera övervakningen av Covid-19-varianten 2020.

Flera prognosmodeller har publicerats den senaste veckan, bland annat en av CDC:s tidigare chefsforskare i epidemiologi Zeng Guang (78) , som anger att infektionsgraden i Peking kan ha överstigit 80 procent. Dessa modeller förutspår också att den andra vågen sannolikt kommer att bli mycket mildare och pekar på tre faktorer bakom de högre sjukhusinläggningarna i staden: Pekings vinter förvärrar luftvägssymptomen bland äldre, Peking är nu listad som ett måttligt åldrande samhälle (med 20 procent (79) av invånarna över 60 år), och den dominerande (80) BF.7-subvarianten verkar mer virulent.

Regeringen är mycket uppmärksam (81) på tillgången till medicinska resurser, särskilt på landsbygden, inför den veckolånga vårfestivalen som börjar den 21 januari. Kina har ökat den dagliga produktionen (82) av antigentester till 110 miljoner enheter, tillsammans med 250 00 oximetrar per dag, och prioriterar leveranserna till landsbygdsområden. Snabba antigentester kostar så lite som 0,51 US-dollar styck på e-handelsplattformen Pinduoduo. På landsbygden, där den medicinska infrastrukturen är mindre utvecklad, är virusets allvarlighetsgrad inte så allvarlig som man ursprungligen befarade, enligt uppgifter på nätet (83). Barfotadoktorer (84), ett arv från Mao-eran och ibland skälls ut av dem som vill privatisera hälsovården på landsbygden, har varit viktiga för att tillhandahålla vård på landsbygden trots att de har mindre resurser än sjukhusen i storstäderna.

En tillbakablick på de senaste tre åren visar hur svår pandemin har varit för Kina och världen, och hur den kinesiska regeringens förmåga att hantera en sådan oförutsedd folkhälsokris samt folkets tålamod har prövats. I Peking, där jag bor, är folk dock tillbaka och har samlat ihop sig på gatorna, på jobbet och i tunnelbanorna, och trafiken och resandet har återhämtat sig. Folk väntar med spänning på vårfestivalen, årets viktigaste högtid. När vi nu går in i ett nytt år och en ny era i kampen mot Covid-19 – samtidigt som vi väntar på de nya virus som oundvikligen kommer att dyka upp – är förhoppningen att världen kan dra lärdom av dessa svårvunna lärdomar, agera och samarbeta med hjälp av vetenskap, inte med hjälp av rykten, och förkroppsliga en anda av internationell solidaritet, inte av stigmatisering. (85)

Referenser

1.↩ Ministry of Foreign Affairs, PRC, MFA News
2.↩ Ministry of Foreign Affairs, PRC, MFA News
3.↩ Global Times, China to downgrade management of COVID-19 from Class A to Class B from January 8
4.↩ World Health Organization, WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard
5.↩ Bloomberg, China Hits Zero Covid Cases With a Month of Draconian Curbs
6.↩ Daily Mail and Reuters, Winter Olympics Dystopian Scenes Inside Beijing’s Closed-Loop Covid Quarantine
7.↩ The Washington Post, China’s new covid nightmare could become a global catastrophe
8.↩ CGTN, COVID-19 testing to be increased in China’s Wuhan after new case confirmed
9.↩ Tricontinental: Institute for Social Research, China and CoronaShock
10.↩ World Health Organization, Novel Coronavirus (2019-nCoV) SITUATION REPORT-1 JANUARY 21 2020
11.↩ The New York Times, The Lost Month: How a Failure to Test Blinded the U.S. to Covid-19
12.↩ World Health Organization, Novel Coronavirus (2019-nCoV) SITUATION REPORT-1 JANUARY 21 2020
13.↩ China Daily, Entire nation mobilizes to help Wuhan
14.↩ Worldometer, COVID-19 Data in China
15.↩ China CDC Weekly, Eleven COVID-19 Outbreaks with Local Transmissions Caused by the Imported SARS-CoV-2 Delta VOC—China
16.↩ Worldometer, Coronavirus Death Toll
17.↩ Consumer News and Business Channel, Here’s what lies ahead for China after zero-Covid failed
18.↩ National Health Commission, PRC, Statistical Bulletin of China’s Health Development in 2019
19.↩ National Health Commission, PRC, Statistical Bulletin of China’s Health Development in 2021
20.↩ National Center for Health Statistics of CDC, U.S. Life Expectancy Increased in 2019, Prior to the Pandemic
21.↩ National Center for Health Statistics of CDC, Mortality in the United States, 2021
22.↩ Asia Times, A history of China’s fight against poverty
23.↩ National Library of Medicine, Nutrition and health in China, 1949 to 1989
24.↩ National Center for Health Statistics of CDC, Mortality Trends in the United States, 1900–2018
25.↩ Worldometer, Reported Cases and Deaths by Country or Territory
26.↩ Contagion Live, China’s Sinopharm COVID-19 Vaccine Approved by WHO
27.↩ World Health Organization, WHO lists additional COVID-19 vaccine for emergency use and issues interim policy recommendations
28.↩ Nature, China’s COVID vaccines have been crucial—now immunity is waning
29.↩ COVID19 Vaccine Tracker, 8 Vaccines Approved for Use in China
30.↩ Bridge of Global Health Strategy, China COVID-19 Vaccine Tracker
31.↩ South China Morning Post, Xi Jinping says China promises 2 billion Covid-19 vaccine doses to other countries in 2021
32.↩ China Daily, China’s vaccines are global public good
33.↩ China CDC Weekly, Perspectives: The Dynamic COVID-Zero Strategy in China
34.↩ South China Morning Post, Coronavirus: 18 million tests in three days as Guangzhou tries to stem spread in latest outbreak
35.↩ Caixin Global, China Further Slashes Price of a Covid-19 Test to $2.40
36.↩ The Paper, When will the health codes be interconnected?
37.↩ Global Times, Shanghai reports three COVID-19 related deaths due to underlying diseases for the first time amid the latest flare-up
38.↩ Caixin Global, In Depth: As Mass Covid Testing Becomes China’s New Normal, Debate Grows Over Who Pays
39.↩ Caixin Global, Will Regular Covid Testing Help or Hurt China’s Economy?
40.↩ Financial Times, How China’s lockdown policies are crippling the country’s economy
41.↩ This data was provided by British economist John Ross and is included in his upcoming article on Covid-19 and the Chinese economy.
42.↩ Global Times, China further focuses on severe COVID cases treatment with tiered medical services plan
43.↩ Yujian Finance and Economics, ICU beds increased 2.4 times in three years: our critical care supporting facilities have been racing against time
44.↩ Yujian Finance and Economics, ICU beds increased 2.4 times in three years: our critical care supporting facilities have been racing against time
45.↩ Global Times, Shanghai reports three COVID-19 related deaths due to underlying diseases for the first time amid the latest flare-up
46.↩ YCharts, China Coronavirus Full Vaccination Rate
47.↩ Global Times, Shanghai reports three deaths, all elderly, unvaccinated
48.↩ Joint Prevention and Control Mechanism of the State Council, Work Plan for Strengthening COVID-19 Vaccination for the Elderly
49.↩ The Scientist, Omicron Appears to Evade Vaccines Better Than Other Variants
50.↩ JAMA Network, Estimates of SARS-CoV-2 Omicron BA.2 Subvariant Severity in New England
51.↩ Global Times, Exclusive: Chinese scientists prove Omicron’s pathogenicity has geometrically decreased compared with previous strains
52.↩ Global Times, China optimizes anti-epidemic measures, shortens quarantine period for intl arrivals
53.↩ The Wall Street Journal, China’s Censors End Crackdown on Covid-Policy Criticism—of a Certain Kind
54.↩ China Daily, China to manage COVID-19 with measures against Class B infectious diseases
55.↩ National Health Commission, PRC, Explanation on Overall Plan for Implementing Class B Infectious Disease Management for COVID-19 Infections
56.↩ National Health Commission, PRC, Transcript of the Press Conference of the Joint Prevention and Control Mechanism on December 27, 2022
57.↩ PNAS, Evaluation of individual and ensemble probabilistic forecasts of COVID-19 mortality in the United States
58.↩ Our World in Data, Coronavirus (COVID-19) Deaths
59.↩ Statistics Times, United States vs China by population
60.↩ Kaiser Family Foundation, Deaths Among Older Adults Due to COVID-19 Jumped During the Summer of 2022 Before Falling Somewhat in September
61.↩ The Economist, Ending China’s zero-covid policy could unleash chaos
62.↩ National Bureau of Statistics, PRC, Statistical Bulletin of China’s National Economic and Social Development in 2019
63.↩ Caixin Global, Weekend Long Read: Why China’s Seniors Hesitate to Get Vaccinated
64.↩ U.S. Food & Drug Administration, COVID-19 Bivalent Vaccine Boosters
65.↩ Centers for Disease Control and Prevention, COVID-19 Vaccinations in the United States
66.↩ China Daily, Vaccination action plan to target elderly
67.↩ Joint Prevention and Control Mechanism of the State Council, Work Plan for Strengthening COVID-19 Vaccination for the Elderly
68.↩ Business Wire, World-First Inhaled COVID-19 Vaccine, Developed in Partnership Between Aerogen® and CanSinoBIO, First Public Booster Immunization in China.
69.↩ CGTN, Inhalable COVID-19 vaccines gain popularity among seniors in China
70.↩ Communist Youth League Central Committee, Free medicines deliver in many places! Mobile diagnosis and treatment vehicles drive to the door and the PCR test booths turn into a diagnosis and treatment station.
71.↩ South China Morning Post, China targets online pharmacies for price gouging on Covid-19 medication
72.↩ Global Times, Beijing to distribute COVID-19 drug Paxlovid to community health centers to help key population amid approaching peak caseload
73.↩ The Paper, Why did Sichuan, Jiangsu, Zhejiang and other provinces launch the COVID-19 infection survey?
74.↩ Sanya Released, Online survey of COVID-19 infection in hainan province
75.↩ Global Times, Virologists and CDC departments deny reemergence of COVID-19 original strain and Delta variant in China
76.↩ Guangming, What strains are dominant in Guangzhou now?
77.↩ JAMA Network, How the U.S. Failed to Prioritize SARS-CoV-2 Variant Surveillance
78.↩ IFeng, Zeng Guang:Beijing covid infection rate may exceed 80%. The first storm is relatively large, then the second wave is very low.
79.↩ Global Times, Beijing now a moderately aging society, to become severely aging by 2035
80.↩ Guangming, Beijing’s main strain is BF.7, the most contagious one so far.
81.↩ Joint Prevention and Control Mechanism of the State Council, Notice of the current work program for the prevention and control of covid infection in rural areas
82.↩ Guancha, All-out efforts to ensure the supply of medical supplies and drugs
83.↩ Yuyan Guancha, My hometown has survived the “pandemic”.
84↩ Gongdushijian, The barefoot doctors won a headwind game, while the online experts were confused
85.↩ World Health Organization, WHO Director-General’s remarks at the media briefing on COVID-2019 outbreak on 14 February 2020

Föregående artikelZelensky utökar förtrycket av ukrainska medier
Nästa artikelKina internerar miljontals uigurer? Vilka är källorna?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

10 KOMMENTARER

 1. Det är bananrepubliken Sveriges nutida öde att vara lögnimperiet tillags. I dagarna talas det om att man ska lagstifta om förbud mot PKK-flaggor. Arvet från Andersson, Linde och Peter ”fullständigt oacceptabelt” Hultqvist som förvaltas väl av dvärg kabinettet.

 2. Kanske inte passar alla här men jag är klart för den restriktiva Covid-politiken Kina haft tills nu men tvingats släppa, kanske på grund av Västvärldens påtryckningar?

  Men vad hände? Jo, Kina fick plötsligt mängder av döda.
  Vilka åldersgrupper vet jag inte men säkert äldre där också.

  I Västvärldens liberala demokrati verkar äldre ha ett mindre värde.
  Det är precis som äldre inte gynnar Fria Marknaden och kan därför lika gärna dö som ett företag som inte längre genererar pengar.

  Jag har bara ett råd.
  Undvik smittkällor!

  Sedan vet jag inte om det är Covid Västvärlden vill skydda sig mot nu.
  Jag tror istället Västvärlden vill skydda sig mot inflytande från Kina.
  Låt Västvärlden göra det då, jag vill hellre att Kina tar vägen mot Ryssland.
  Tillsammans kommer de länderna bli en bra kraft och säkert får ytterligare länder med sig.

  • @arbetarklass 5 januari, 2023 At 17:33
   Den restriktiva Covid-politiken i Kina kom faktiskt från folket, från personer just som dig själv, som krävde den, för man upptäckte a den skyddade. Byarna och bostadsområden stängde och satte ut vakter. Jag var själv med.
   —MYSTERY WARRIOR Footage shows ‘knight’ on horseback guarding Chinese village to stop coronavirus-infected visitors spreading killer bug
   https://www.thesun.co.uk/news/10902628/coronavirus-knight-horseback-china-wuhan/

   På samma sätt avskaffades den av folkviljan.

   —”Undvik smittkällor” PRECIS SÅ

   Varför tror ni att folk går till ett sjukhus. Därför att dom är smittade och sjuka. Så sjukhus är den bästa platsen att bli smittad. En nära vän till mig är en läkare av den gamla stammen. Han säger alltid, ”Sjukhus är en plats man går för att bli sjuk”

 3. Det jag ständigt – ända från början – sökt i all information om Covid-19, virusen som skrämt oss i snart tre år, är berättelser om motgift/behandling/medicinering. Men med få resultat.

  Fokus har legat på vaccinering, isolering, restriktioner, karantäner – sätt att isolera och ”skydda” (den trögtänkta) massan mot den hotande faran, osynlig i den luft den andas.

  ”Kraken” (Omicron XBB.1.5) kanske slutgiltigt visar att den strategin var vilse redan från början.
  Åtminstone gjorde strategin inte mycket för sitt folks hälsa och kvarstår viruset, nu vid smeknamn ”Kraken”, tillsammans med hotet och rädslan.

  Jag läser om hur länder utanför det ”väst”, som jag är fången inom, hittar och skapar behandlingar och motgifter samt även utvecklar vacciner av den gamla definitionen.

  Men politiken gör att jag inte kan nå dem. Politiken gör att de ignoreras/stängs ute av det styre jag lyder under. (Svea Rika.)

  Covid-19 har inte skapat ett samarbete världen över mellan regeringar som har till uppgift att försvara sina folk mot en gemensam yttre fara.

  Ur min simpla utgångspunkt blev Covid-19 istället en så tydlig bild av maktstrukturer och en så tragisk bild av propagandans verkningar kombinerad med rädslan.

  Jag behöver inte längre undra över den ständiga frågan ”hur kunde de låta bli att veta? (fråga/undersöka/känna)” om det tyska folket under Hitler.
  Här tog ju 2020 folk brunstövlarna på, stod i rakt led och utropade dem som undrade om åtgärderna såsom Fienden, Brunhögern… etc

  Det är inte skönt att bli lurad. Lyckligtvis teg massmedia och sen kom Ukraina. De slapp. Nytt hot. Stövlarna fick sitta på. Och ni ser ju vad som händer….

  Det jag egentligen undrar, samtidigt som jag lättar lite på trycket ;-), är om någon känner till någon internationell forskning på det livsbejakande målet att hitta motgift eller behandling mot Covid – 19 i dess varianter.

  Hälsar en äldre dam med svaga lungor men ett gott minne och ett rikt och händelserikt liv bakom mig – något jag unnar mina barnbarn också.
  Berätta!

 4. Ett par korrektioner.
  Zero-Covid kom inte från myndigheterna, utan var ett folkligt krav. Varenda mamma vet hur förkylningar sprids, man behöver ingen läkarutbildning. Bostadsområden och byar räknade snabbt ut att stänger vi av byn blir vi inte smittade. Sagt och gjort.

  —MYSTERY WARRIOR Footage shows ‘knight’ on horseback guarding Chinese village to stop coronavirus-infected visitors spreading killer bug
  https://www.thesun.co.uk/news/10902628/coronavirus-knight-horseback-china-wuhan/
  —COVID-19: Lessons Learned From a Small Italian Village
  https://www.psychologytoday.com/us/blog/heal-the-mind-heal-the-body/202004/covid-19-lessons-learned-small-italian-village

  Det fungerade, och snart ställes folkliga krav på nedstängning. Mitt bostadsområde var ett där jag bodde då.

  Nu är detta med att helt stänga ner lite opraktiskt i längden, så snart listade man ut att om vi istället reducerar alla kontakter mellan människor så uppnår vi samma sak, ingen blir sjuk, och samtidigt bygger vi immunitet. Sedan om vi testar ofta hittar vi en smittvåg och kan strypa den med att skärpa antalet kontakter till ett minimum och att använda Traditional Chinese Medicine (TCM).

  Falska rykten som lögnmedia i väst sprider friskt ut rykten att det var regeringen, eller till och med presidenten XiJinping, som bestämde om snedställningar är alltså mycket grov lögn. Hela systemet med att reducera kontakter mellan människor och testa kom från folknivån, som det mesta gör i Kina. Även att avluta det kom från folket, folkstyre. Typiskt och normalt i Kina samlas man i grupper, ibland fysiskt, ibland och mer ofta på webben, och diskuterar hur samhället borde administreras och styras. Sedan kommuniceras det till beslutsfattarna, ofta genom Kinas nio folkrörelser som i väst kallas ”partier”, den största kommunistpartiet. Hur ändringarna nyligen initierades är bara ett ytterligare bevis på att systemet med folkstyre fungerar i Kina.

  Beslut delegerades ner till lokal nivå.

 5. Nu vänder sig USA och deras lakejer till att använda klassisk nazistisk rasteori för att svartmåla Kina Det är verkligen desinformation, och det är inte första gången i historien

  Smittspridningen i Sverige är dramatiskt mycket större än i Kina.

  Media skriver om överfulla sjukhus i Kina. Jag har den lokala minisjukhuset som finns i alla bostadsområden i Kina och apoteket tvärs över gatan, klockan är 09:36 på morgonen, och där är det folktomt.

  Jag är väl själv ett exempel hur det går till.

  Jag kände mig själv lite hängig för ett par veckor sedan. Kommande förkylning? Covid test var negativ, inget Covid. Lite Traditional Chinese Medicine (TCM), vitaminer och huskurer satte stopp för den förkylningen. Den hände aldrig. TCM är ni inte tillåtna att använda i Sverige. USAs BigPharma vill ha sina profiter från sin kemikalie försäljning. Ingen konkurrens tillåtet. Kina borde införa tester och karantän för européer och svenskar så att dom inte kommer hit och smittar ner oss.

  Nedan är några citat från svenska media. Finns ingen tillnärmelsevis motsvarighet här i Kina.

  —Larmet efter julhelgen: ”Ohållbart på sjukhusen” (Expressen) Det är inte ohållbart i Kina.
  —Vården rustar för årets tuffaste helg – kritiskt läge på flera sjukhus
  —kritiskt läge på flera sjukhus
  —”Aldrig sett en så ansträngd situation”
  —Trippla smittorna slår mot vården – ”kraftig ökning” (Expressen)
  —Larmet från vården: Stabsläge i nära hälften av regionerna
  —Sjukfrånvaron skjuter i höjden
  —”Beredskap för att kunna vidta åtgärder”
  —Fyra av sex akutsjukhus nu i stabsläge i Stockholmsregionen
  —Sjukhuschefen om vårdläget i Kronoberg: ”Stort inflöde av patienter som ställer till det”
  —Överläkaren om covid: “Restriktioner har ingen effekt”
  —En fyrdubbling av covidpatienter i Halland under julhelgen jämfört med 2021

 6. Jag skickar detta till flera media. Det är inte avsett att vara varken vänligt eller artigt.

  Rubrik:Nazismens rasteorier nu i full och öppen tillämpning i Sverige.

  —Kina fördömer svenska krav: Diskriminering
  https://www.svd.se/a/q1J9kO/kina-fordomer-svenska-krav-diskriminering
  —Kina fördömer svenska testkrav: Diskriminering
  https://www.dn.se/sverige/kina-fordomer-svenska-testkrav-diskriminering/
  —Regeringen kräver negativt covidtest för resenärer från Kina
  https://www.dn.se/sverige/regeringen-kallar-till-presstraff-om-coronasmitta-i-kina/

  Med flera.

  Sverige bedriver alltså helt öppet nazistisk klassisk rasism. Kineser kan bära viruset, men inte svenskar, som inte behöver testas enligt svenska regimens regler. Sverige har alltså mycket tydligt signalerat ett ras-företräde för svenskarna, herrefolket och över-rasen.

  Vad den svenska regimen helt klart signalerar och uttrycker, utan att uttrycka det i klartext som jag gör här, är att en högre stående Arisk ras som den Sverige inte behöver testas på samma sätt som en lägre stående gula rasen som kineser.

  Kina har sagt att man kommer att vidta ”motåtgärder”. Svenskarna skall inte vänta sig några synliga dramatiska aktioner. Motåtgärderna blir att vi i Kina kommer att varna varandra för att göra affärer med Sverige, investera i Sverige, eller köpa svenska tjänster och produkter, eller ha något att göra med svenskar. Det kan liknas vid vad som hände H&M och drivs från folknivå, inte av Kinas regering.

  Allt i Kina bygger på grunden på Guanxi 关系, https://sv.wikipedia.org/wiki/Guanxi1, goda positiva relationer, trovärdighet, och tillförlit. Detta skapar det precis motsatta. Svenskarna kommer nu att betraktas på samma sätt som svenskarna skulle betrakta någon som gör Hitler hälsningar, bär hakkors och naziinsignia på kostymen och brevpapperet.

  Det väcker obehag, och obehag är något man undviker här i Kina. I Kina är detta något mycket känsligt av historiska skäl. Rasismen från väst mot Kina har varit värre än nazisterna rasism mot judarna i Nazityskland, och nu upprepar Sverige det. Det historiska förtrycket av Kinas folk har varit otroligt, tänk bara på Hong Kong, till exempel, och hur ”Arierna” lade under sig ”koncessions, i Kina.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Concessions_in_China

  Business Sweden har redan larmat om att affärer med Kina minskar. Kineserna undviker allt mer Sverige och hat, ras- och desinformations dreven i Sverige är orsaken. Detta är bara ett exempel. Sverige och svenskarna visar ingen som helst respekt. Kina är ändå mänsklightens mest framgångsrika land, och vida erkänt så.

  I Sverige talar man om en recession som kommer att vara över 2025. Troligtvis blir den permanent. Levnadsstandar och välfärd i Sverige kommer att glida allt mer bakåt som Sverige alltmer glider permanent mot en U-land standard. Folk kommer inte att ha råd längre med den nuvarande standarden.

 7. Gillar inte länka till MSN men här är lite småintressant om Kinas noll-Covid politik som de nu, till västvärldens glädje? lämnat.
  Jag tror, och hoppas i varje fall att noll-Covid politiken gjorde nytta.
  Smittspridningen kom nu långt efter första utbrottet så det kanske inte drabbade lika illa.
  Vad jag förstått är det den demokratiska Västvärlden som drabbades värst av Covid-utbrottet och Coronaviruset.

  Lite praktiska detaljer som i varje fall kan intressera mig.

  https://www.msn.com/sv-se/nyheter/utrikes/kinas-teststationer-f%C3%A5r-nytt-liv/ar-AA17FaeK?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=010e1f93221c4894bfd9e1b903b286d7

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here